Zintegrowane rozwiązania cyfryzacji 

Z nadejściem nowego roku temat Przemysłu 4.0 nadal dominuje w branży budowy obrabiarek, a DMG MORI coraz szybciej rozwija się jako partner gotowych rozwiązań „pod klucz”. Przykładowo system CELOS oferuje wszechstronną gamę modułowych rozwiązań do zintegrowanej cyfryzacji fabryki – maszyn, procesów i usług.

Coraz większe sukcesy za sprawą cyfryzacji

„Jaki pożytek przynosi integracja pozioma w cyfrowych łańcuchach wartości, jeśli oparty na sieci internetowej system ERP nie ma styczności z tym, co się dzieje w produkcji?” dr Holger Rudzio, Dyrektor Zarządzający DMG MORI Software Solutions, zadaje to pytanie nie bez przyczyny, ponieważ uważa halę produkcyjną za centralny punkt cyfryzacji. Jego zdaniem największą zaletą jest fakt, że transformację cyfrową można przeprowadzać stopniowo, tj. „z dołu do góry” zamiast „z góry do dołu”, od procesu obróbki, przez cyfrowe przepływy pracy, aż do kompletnej sieci cyfrowej fabryki. Jeden projekt za drugim – i coraz większe sukcesy!

„Zestawy narzędzi” cyfryzacji dla dużych i małych przedsiębiorstw


W ramach innowacji i przyszłościowych inicjatyw DMG MORI opracowała „cyfrowe zestawy narzędzi”. Pozwoli to mniejszym przedsiębiorstwom na łatwe i harmonijne przejście w erę cyfrową, a jednocześnie dużym spółkom udostępni zintegrowany system modułowy.

Spójna cyfryzacja przepływów pracy

Wiosną 2018 r. w centrum uwagi systemu CELOS w wersji 5.0 znajdą się kompleksowe cyfrowe przepływy pracy – od planowania, przez przygotowanie, aż do monitorowania produkcji. Przykładowo pakiet aplikacji CELOS APP „Digital Planning”1 (Planowanie cyfrowe) umożliwia efektywną organizację zamówień podlegających różnym wymogom. Aplikacja Production Planning oferuje użytkownikom istotną zaletę w postaci wzrostu wydajności i niezawodności w hali fabrycznej. Zgodnie z wyjaśnieniami dr. Rudzio celem jest zintegrowana łączność systemów ERP, cyfrowego planowania produkcji oraz produkcji w hali fabrycznej sterowanej z poziomu terminali. „Po połączeniu z planowaniem produkcji taka integralność prowadzi do ciągłej optymalizacji procesu” – mówi dr Rudzio. A to z kolei obniży czasy konfiguracji i przestojów oraz zapewni zrównoważony wzrost produktywności. Dodatkowo cyfrowa przejrzystość wpłynie również na większą niezawodność planowania.

1Digital Planning umożliwia kompleksowe planowanie zleceń produkcyjnych i zawiera aplikacje CELOS APP: Production Planning, Job Scheduler, Job Manager oraz Job Assistant. 

Planowanie produkcji Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie

Najważniejsze informacje

 • Inteligentne narzędzie do planowania produkcji
 • Większa przejrzystość zapewniająca terminową produkcję
 • Optymalizacja długości cyklu produkcyjnego i wielkości partii
 • Wizualizacja rezerw w zakresie zdolności produkcyjnych
 • Planowanie czynności konserwacyjnych
 • Informacja zwrotna BDE/MDE
 • Interfejsy do przesyłu zamówień z systemów ERP

„Digital Tooling”2 to kolejny pakiet dotyczący przepływu pracy. Wszystkimi informacjami o narzędziach, wymaganymi do procesu produkcji, można zarządzać centralnie za pomocą pakietu aplikacji CELOS APP: podczas programowania i symulacji sterowania NC, a także w trakcie ustawiania narzędzi, skanowania i załadunku, umożliwiając jednoczesny dostęp do danych narzędziowych przez różne systemy. Ponadto wszystkie dane dotyczące procesu są przechowywane w centralnej bazie danych zarządzanymi narzędziami, zapewniając przejrzystość i spójność historii narzędzi. 

2Digital Tooling służy do integralnego zarządzania narzędziami i zawiera takie aplikacje CELOS APP, Tool Handling, Tool Agent oraz Tool Analyzer. 

Cyfrowe oprzyrządowanie – Trzy aplikacje CELOS APP do zarządzania zintegrowanymi narzędziami cyfrowymi

Agent narzędzi

 • Tworzenie narzędzi cyfrowych i zarządzanie nimi
 • Ustawianie parametrów narzędziowych
 • Rejestracja danych ustawczych

Analizator narzędzi

 • Analiza zarejestrowanych danych narzędziowych i procesowych

Obsługa narzędzi

 • Lepsza obsługa narzędzi fizycznych (załadunek i wyładunek)
 • Identyfikacja i dopasowanie narzędzi cyfrowych i fizycznych

CELOS – Simplified machine operation. Integration of machine.

Monitorowanie z wartością dodaną

W celu zapewnienia większej przejrzystości procesu produkcji pakiet aplikacji „Monitorowanie cyfrowe”3 przedstawia wizualny przegląd wszystkich istotnych informacji dotyczących fabryki cyfrowej. Aplikacja CELOS APP Condition Analyzer umożliwia rejestrację, przechowywanie, analizę i wizualizację danych z czujników obrabiarki. Następnie aplikacja CELOS APP umożliwia analizę kilku obrabiarek, np. w celu wczesnego wykrycia problemów z maszynami. Aplikacja Performance Monitor pokazuje aktualną dostępność obrabiarki i jej sprawność, niezależnie od lokalizacji. W ten sposób aplikacja CELOS APP zapewnia przejrzystość i możliwość sterowania podstawowymi parametrami produkcji – tzw. kluczowych wskaźników wydajności (KPI).

Dostępne są również opcje rozbudowy. Wraz z CELOS PROtab, DMG MORI wprowadza opcję mobilnego asystenta w produkcji sieciowej. Klienci DMG MORI w przyszłości będą mogli wykorzystać funkcje CELOS na starszych maszynach oraz maszynach od innych producentów z pomocą tego standardowego wyposażenia przemysłowego. Ponadto dostępna jest możliwość importowania do konferencji obrazów z nowej kamery serviceCAM w powiązaniu z usługą serwisową NETSERVICE 4.0. 

3Monitorowanie cyfrowe przedstawia wizualnie wszystkie ważne informacje dotyczące procesów i obrabiarek w cyfrowej fabryce i może uwzględnić również następujące aplikacje CELOS APP: Messenger, Condition Analyzer oraz Performance Monitor. Istnieje również możliwość wizualnego zaprezentowania danych z aplikacji Production Planning oraz Tool Analyzer, natomiast aplikacja Cockpit może zostać wykorzystana jako ekran z wizualizacją (pulpit) dla wszystkich wymienionych aplikacji.

Monitorowanie cyfrowe – Cały proces produkcji jak na dłoni

Cockpit

 • Wizualizacja istotnych danych z obrabiarki pozyskanych z aplikacji CELOS APP: Messenger, Condition Analyzer, Performance Monitor, Production Planning oraz Tool Analyzer

Messenger

 • Wzrost produktywności za sprawą natychmiastowego wykrywania przestojów

Condition Analyzer

 • Zapis i analiza danych maszyny z bezpośrednim sygnałem zwrotnym w celu zapewnienia maksymalnej produktywności obrabiarki 

Performance Monitor

 • Niezależne od lokalizacji rejestracja, analiza i wizualizacja dyspozycyjności i wydajności obrabiarki dzięki bezpośredniej informacji zwrotnej z produkcji

Wszystko jak na dłoni

Aplikacja CELOS COCKPIT służy jako pomost pomiędzy wszystkimi obrabiarkami w środowisku produkcyjnym. Zbierane są tutaj wszystkie informacje związane z produkcją – zarówno z obrabiarek DMG MORI, jak również obrabiarek producentów zewnętrznych. Oferuje to użytkownikom dostęp do całościowego przeglądu stanu produkcji – a dzięki cyfrowym przepływom pracy DMG MORI dostępne są nawet informacje o zleceniach i awariach (z uwzględnieniem „wąskiego gardła”, czasu oczekiwania, przyczyn i pozostałego czasu przebiegu).

Od kwietnia 2018 r. wszystkie obrabiarki DMG MORI ze sterowaniem SIEMENS, HEIDENHAIN i MAPPS (z wyjątkiem obrabiarek SLIMline) będą dostępne z CELOS w wersji 5.0. Istniejące obrabiarki ze starszymi wersjami CELOS można aktualizować do najnowszej wersji oprogramowania.

Aktualizacja CELOS do wersji 5.0 jest realizowana przez serwis grupy DMG MORI za pomocą aktualizacji na nośniku. Dane oraz ustawienia komunikacji pozostają nienaruszone. Podczas uruchomienia nowej wersji każdy klient otrzymuje podstawowe szkolenie dotyczące nowych funkcji.

ADAMOS ułatwia cyfryzację „pod klucz”

Wraz z cyfryzacją hali produkcyjnej DMG MORI wdrożyło ważny element cyfrowej fabryki CELOS. W celu dalszego rozwoju cyfryzacji grupa DMG MORI podjęła inicjatywę IIoT ADAMOS we współpracy z partnerami z branży budowy maszyn i IT.

ADAMOS stanowi ważną część strategii „Path of Digitization” (Ścieżka cyfryzacji), daje nam to jeszcze większą swobodę w aktywnym kształtowaniu procesu cyfryzacji” – objaśnia dr Rudzio strategiczne znaczenie inicjatywy IIoT.

Porównuje on stan wyjściowy ze światem komputerów osobistych: „Tam, gdzie jest zainstalowany „Intel inside”, my mamy ADAMOS – a gdzie zainstalowany jest Windows, my instalujemy CELOS.” W przedsięwzięciu ADAMOS, DMG MORI współpracuje z silnymi partnerami, takimi jak Dürr, Zeiss, ASM, Engel i Software AG, a będzie jeszcze wielu innych.

DMG MORI rozpoczęło od opartego o aplikacje sterowania i systemu operacyjnego CELOS APP. Przy pomocy CELOS w produkcji możliwe jest przeprowadzenie planowania i wizualizacji procesów opartych na bazie danych kompleksowo w fabryce. Dzięki inicjatywie ADAMOS można teraz rozwinąć CELOS w otwartą sieć i cyfrowy rynek dla branży budowy maszyn. Dr Rudzio podsumowuje: „Obecnie możemy oferować naszym klientom cyfrowe usługi serwisowe obejmujące wszystkie kwestie związane z obrabiarkami, możemy digitalizować cały łańcuch procesu produkcji oraz – dzięki inicjatywie ADAMOS – możemy pomyślnie opracowywać procesy dla naszych klientów w sposób pełny i kompleksowy w zakresie 360°!”

ADAMOS - ADAptive Manufacturing Open Solutions

Dzięki platformie ADAMOS system CELOS jest rozwijany w cyfrowy rynek, umożliwiając DMG MORI zaopatrywanie klientów w zintegrowane, cyfrowe, otwarte, kompleksowe rozwiązania w celu maksymalnego bezpieczeństwa, przejrzystości i wydajności cyfrowej fabryki.

Przemysł maszynowy kształtuje digitalizację

Fakty

 1. Globalny sojusz: DMG MORI, Dürr, Software AG, ZEISS, ASM i Engel łączą swoje zasoby w inicjatywie ADAMOS na rzecz Przemysłu 4.0 i są otwarci na kolejnych partnerów
 2. Otwarta platforma: Platforma IIoT ADAMOS zachowuje niezależny charakter względem producentów, a jej celem jest połączenie najnowocześniejszych technologii IIoT z zaawansowaną wiedzą branżową
 3. Szeroka gama aplikacji: ADAMOS App Factory Alliance skupia się na kompetencjach technologicznych i wiedzy branżowej partnerów w celu dynamicznego, wspólnego tworzenia aplikacji
 4. Cyfrowe rynki: Partnerzy promują swoje kompetencje cyfrowe wśród klientów i na poszczególnych rynkach pod własną marką (na przykład CELOS wspierany przez ADAMOS)
 5. Silny start: ADAMOS GmbH oraz ADAMOS App Factory Alliance rozpoczęły działalność 1 października 2017 r., dysponując 200 specjalistami, 5 rynkami cyfrowymi i ponad 30 aplikacjami
 6. Kompleksowo: Dzięki platformie ADAMOS, DMG MORI oferuje swoim klientom, partnerom i dostawcom kompletną strategię digitalizacji

World market leaders combine strengths in ADAMOS