Cyfrowych innowacji

5 CYFROWYCH INNOWACJI

UNIWERSALNE I OBEJMUJĄCE WSZYSTKIE PROCESY

CYFROWYCH INNOWACJI
 • DMG MORI Connectivity: od EMO w standardzie i bezpłatnie na wszystkich obrabiarkach DMG MORI
 • CELOS Update: otwarta integracja własnych systemów klienta oraz pełna aktualizacja wszystkich dostępnych wersji
 • MESSENGER: wszystkie obrabiarki i urządzenia w jednym miejscu
 • NETservice: bezpośrednia zdalna komunikacja z serwisem DMG MORI
 • my DMG MORI: nowy portal klienta DMG MORI dla zapewnienia optymalnego serwisu

DMG MORI CONNECTIVITY

Wywiad Christian Thönes, Prezes Zarządu DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT

Połączenie jest podstawowym warunkiem digitalizacji. Dzięki DMG MORI Connectivity zapewniamy bezpłatny standardowy interfejs MDA dla wszystkich obrabiarek DMG MORI.

Christian Thönes, Prezes Zarządu DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT

Inżynieria mechaniczna jest obecnie dominowana przez dynamiczne cyfrowe połączenia. Christian Thönes, Prezes Zarządu DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, przedstawia podczas rozmowy, jak zmiany wpływają na portfolio DMG MORI i jakich innowacji zorientowanych na przyszłość mogą spodziewać się klienci EMO od lidera na rynku światowym.

Panie Thönes, jakich cyfrowych produktów i rozwiązań mogą spodziewać się klienci na stoisku targowym EMO DMG MORI w hali 2?
Na targach EMO przedstawiamy ponad 30 cyfrowych innowacji. Dzięki DMG MORI Connectivity oferujemy bezpieczne połączenie nie tylko obrabiarek DMG MORI – ale również obrabiarek innych wybranych producentów. Ponadto nasi klienci CELOS mogą niezależnie od PLC przeprowadzić aktualizację CELOS do wersji 2019. Dotyczy to każdej dostępnej wersji z ubiegłych sześciu lat. Nowy DMG MORI MESSENGER do monitorowania pracy obrabiarek jest teraz wyposażony w interfejs umożliwiający połączenie obrabiarek z oprogramowaniem innym niż DMG MORI i można go używać na wszystkich obrabiarkach i urządzeniach połączonych za pomocą DMG MORI Connectivity. Zaprezentujemy na żywo, w jaki sposób DMG MORI NETservice poprzez bezpośrednie, zdalne połączenie pomaga zmniejszyć czasy przestoju maszyny. Po raz pierwszy przedstawiamy my DMG MORI, nasz nowy portal klienta DMG MORI dla kompleksowej optymalizacji serwisu.

Prezentujemy się, jako kompleksowy partner w zakresie digitalizacji i automatyzacji oraz pokazujemy, w jaki sposób cały proces produkcyjny może być zdigitalizowany za pomocą modułowych produktów Smart Factory od DMG MORI, począwszy od planowania, przygotowania, poprzez samą produkcję, monitorowanie oraz serwis.

Co jest najważniejsze w określaniu trendów?
Oczywiście połączenie znajduje się w centrum naszej uwagi i jest podstawowym wymogiem dla digitalizacji i automatyzacji. Dlatego począwszy od targów EMO wszystkie obrabiarki DMG MORI będą w standardzie przystosowane do ich połączenia. Na targach EMO każda z naszych 45 nowoczesnych obrabiarek jest również połączona w sieci.

Dzięki DMG MORI Connectivity oferujemy bezpieczne połączenie nie tylko obrabiarek DMG MORI – ale również obrabiarek innych wybranych producentów. W ten sposób obsługujemy wszystkie międzynarodowe protokoły jak MQTT, MTconnect i OPC UA oraz nowy język „umati”.

DMG MORI Connectivity zapewnia możliwość połączenia ze wszystkimi znaczącymi platformami IoT jak ADAMOS, MindSphere, FANUC Field oraz innymi. Klient określa wymogi, a my dobieramy rozwiązania dopasowując się do indywidualnych potrzeb. Tę otwartość i elastyczność zademonstrujemy na targach EMO prezentując aplikacje monitorujące na różnych platformach.

Ogromne szanse jakie zapewnia Connectivity wiążą się również z ryzykiem. Nasi klienci oczekują zapewnienia bezpieczeństwa swoich sieci i systemów produkcyjnych, aby nie były one narażone na cyberataki. Podczas wdrażania, DMG MORI Connectivity wspiera wielostopniową koncepcję „dogłębnej ochrony” (ang. defence in depth). Ponieważ bezpieczne działanie produktów cyfrowych oraz bezpieczeństwo danych klientów jest kluczowe dla DMG MORI, zintegrowaliśmy nasze produkty z tzw. systemem ICS-Security (Industrial Control System). Jest to elementarny składnik strategii cyfryzacji.

Wspomniał Pan właśnie o nowym języku „umati”. Co to takiego „umati”?
Standardem jest „klucz”. „Umati” jest nowym standardem w przemyśle obrabiarkowym zapewniającym otwartą i nieograniczoną komunikację w obszarze produkcji oraz z nadrzędnymi systemami IT.

DMG MORI aktywnie promował i w dużej mierze współtworzył wspólnie z VDW i wybranymi partnerami standard „umati”, opierający się na OPC UA. Teraz ważne jest to, aby ugruntować pozycję „umati” na rynku międzynarodowym oraz stworzyć dalsze standardy.

W jaki sposób DMG MORI wspiera swoich klientów podczas wdrażania produktów cyfrowych?
W celu zapewnienia serwisu i wsparcia technicznego dla DMG MORI Connectivity, utworzyliśmy wspólnie z CPRO spółkę DMG MORI Digital GmbH. 

Jest to spółka joint venture specjalizująca się w połączeniach sieciowych obrabiarek. Dzięki temu możemy wspierać naszych klientów bezpośrednio na miejscu zapewniając doradztwo i wykwalifikowanych specjalistów oraz szybką implementację cyfrowych produktów DMG MORI i naszych partnerów.

Co się zmienia, zwłaszcza w obszarze CELOS?
Dzięki CELOS, DMG MORI jest jedynym producentem obrabiarek posiadającym od 2013 roku system sterowania oparty na aplikacjach (APP). W roku 2013 rozpoczęliśmy od 11 aplikacji, które służyły głównie do uproszczenia obsługi obrabiarki. Ta innowacja ta była zorientowana na przyszłość i potrzebna. Z upływem czasu rozbudowano funkcjonalność aplikacji, rozszerzając je co roku o ok. 50 nowych funkcji. 

Obecnie, w 2019 roku, znacząco poszerzyliśmy funkcjonalność dodając 25 aplikacji i po raz pierwszy umożliwiliśmy otwartą integrację z systemami klienta.

Ponadto dotrzymujemy obietnicy i dajemy możliwość niezależnej od PLC aktualizacji do najnowszej wersji dla wszystkich dla 15 000 obrabiarek z CELOS z minionych sześciu lat. Migracja danych odbędzie się w sposób bezpieczny i wszystkie funkcje wspomagane przez PLC będą dostępne w pełnym zakresie.

Co dokładnie kryje się pod pojęciem otwartej integracji?
Wersja CELOS z 2019 roku oferuje dwie istotne nowości. Dzięki nowemu połączeniu APPLICATION CONNECTOR nasi klienci mogą korzystać ze swoich własnych systemów ERP i MES lub nawet własnych NC czy zarządzania danymi produkcyjnymi bezpośrednio na obrabiarce z CELOS. Można też uzyskać dostęp do informacji z internetu lub intranetu. Na przykład, dzięki połączeniu z intranetem, operator obrabiarki może mieć bezpośredni dostęp do grafików pracy czy planu urlopów albo informacji o substancjach niebezpiecznych lub ważnych linkach. Łącznie do 20 łączy można skonfigurować w CELOS jako własne aplikacje.

Odbywa się to bardzo prosto: klient w ustawieniach (SETTING APP) wybiera, czy chciałby mieć dostęp do Internetu lub aplikacji w systemie. Po dokonaniu wyboru wyznacza przeznaczenie łącza, wybiera pasującą nazwę i ikonę. Następnie po potwierdzeniu przyciskiem, nowe łącze jest dostępne jako nowa aplikacja (APP) na interfejsie użytkownika CELOS.

Bardziej zaawansowaną integrację zapewnia nowa funkcja JOB MANAGER. Dzięki niej zlecenia produkcyjne mogą zostać zaimportowane bezpośrednio do CELOS. Klient nie musi przesyłać ręcznie zleceń z systemu MES do CELOS, tylko może ustawić automatyczną transmisję danych, która umożliwia ich przesyłanie. Warunkiem koniecznym dla zapewnienia bezpośredniego importu danych jest możliwość zapisu przez system MES klienta zleceń w formacie .cba i zapisanie ich w określonym katalogu w CELOS. 

Otwarte podejście zapewniamy także dla DMG MORI Monitoring. W ramach aktualizacji CELOS, która będzie dostępna od targów EMO, wprowadzamy nowy DMG MORI MESSENGER. Dzięki niemu oferujemy po raz pierwszy funkcje CELOS nie tylko dla obrabiarek DMG MORI, ale dla wszystkich urządzeń zainstalowanych na hali produkcyjnej, połączonych w sieci za pomocą DMG MORI Connectivity, także dla obrabiarek innych producentów.

Podczas opracowywania nowego DMG MORI MESSENGER, wykorzystane zostały informacje zwrotne od naszych klientów. Teraz MESSENGER umożliwia zbieranie danych dotyczących stanu obrabiarki oraz zapewnia otwartą bazę danych dla oprogramowania innych firm. Raporty generowane są automatycznie i przejrzyście wyświetlane na stronie. 

Panel MESSENGERA można skonfigurować indywidualnie. Klienci mogą zobaczyć wszystkie istotne informacje na temat statusu obrabiarek w jednym miejscu.

Jesteśmy przekonani, że nowy DMG MORI MESSENGER jest najlepszym produktem do monitorowania obrabiarek i urządzeń w naszej branży.

Monitorowanie jest istotne, aby zwiększyć wydajność podczas produkcji. Dlatego, jako specjalne oferta na EMO, użytkownicy obrabiarek z CELOS otrzymają najnowszą wersję CELOS wraz z nowym MESSENGEREM oraz DMG MORI Connectivity. Ponadto, w pakiecie zawarty jest 2-letni dostęp do DMG MORI NETservice oraz nieograniczony dostęp do naszego portalu klienta my DMG MORI.

my DMG MORI?
my DMG MORI to nasz nowy portal klienta, który pozwala użytkownikom zorganizować i zoptymalizować procesy serwisowe związane z ich obrabiarkami DMG MORI.

Wcześniej nasi klienci musieli dzwonić na infolinię DMG MORI, bez względu na to, czego potrzebowali – czy instrukcji obsługi, czy wizyty serwisu. Za pomocą my DMG MORI każdy klient może wprowadzać zgłoszenia serwisowe bezpośrednio online, na bieżąco śledzić status zgłoszenia i o każdej porze mieć dostęp do wszystkich dokumentów dostępnych w bibliotece. Ponadto, klienci mają możliwość podglądu zgłoszeń zrealizowanych NETservice

my DMG MORI w połączeniu z NETservice zapewnia kompleksową przejrzystość wszystkich procesów i procedur serwisowych.

… my DMG MORI może być używane tylko dla obrabiarek DMG MORI, prawda?
Korzystanie z my DMG MORI jest możliwe tylko dla obrabiarek DMG MORI. Ale w swojej ofercie posiadamy platformę WERKBLiQ, która może być wykorzystywana dla produktów innych firm. Oczywiście wszystkie informacje dostępne w my DMG MORI są przesłane i widoczne w WERKBLiQ.

WERKBLiQ oferuje zintegrowane rozwiązanie dla cyfrowej hali produkcyjnej do centralnego zarządzania dokumentacją, precyzyjnego nadzorowania operacji serwisowych, efektywnego zarządzania utrzymaniem ruchu oraz zapewnia proces ciągłego uczenia się na podstawie analiz.

Gdy mówi Pan o otwartości DMG MORI w odniesieniu do powiązań z platformami IoT, jaką rolę odgrywa ADAMOS w strategii digitalizacji DMG MORI?
ADAMOS nie ma alternatywy, inżynieria mechaniczna kształtuje rozwiązania dla konstrukcji obrabiarek, dostawców i klientów. Sieć partnerów ADAMOS ciągle rośnie, w międzyczasie 16 znaczących, znanych firm podjęło aktywną współpracę. Wdrażanie cyfrowych aplikacji jest wspierane przez silną sieć składającą się z certyfikowanych partnerów.

Wymiana informacji w sieci partnerów przebiega bardzo pozytywnie, ponieważ łączy nas silne przekonanie o tym, że tylko wspólnymi siłami uda nam się sprostać wyzwaniom stawianym przez digitalizację. Tak oto czerpiemy korzyści z maratonów Hackathon i innowacyjnych projektów współpracy. Kluczowym elementem naszej działalności jest wspólne sprostanie wymaganiom przyszłości cyfrowej. Wszyscy partnerzy łączą swoje know-how, aby lepiej i szybciej zrozumieć wymagania rynku. Głównym celem jest to, aby opracować kompleksowe rozwiązania dla cyfrowej fabryki, przyspieszać działania związane z nowymi modelami biznesowymi i wyznaczać standardy dla przemysłu. Do tej pory powstało ponad 40 pomysłów na produkty w obszarze usług i zastosowań.

Na targach EMO, ADAMOS zaprezentuje po raz pierwszy swoją ofertę za pomocą sklepu ADAMOS APP Store. Prostota w użyciu jest najważniejsza dla klientów z obszaru produkcji. Operatorzy obrabiarek poszukują uniwersalnych, prostych rozwiązań, niezależnie kto jest producentem obrabiarki. ADAMOS oferuje tutaj potrzebne narzędzia, technologie i usługi dla szeroko rozumianych rozwiązań cyfrowych. W ofercie znajdują się pierwsze aplikacje poziome, jak ADAMOS-OEE APP, integracja z WERKBLiQ od DMG MORI i 10 innych rozwiązań. 

Dla szybkiego rozwoju aplikacji, ADAMOS zapewnia na swojej platformie IoT odpowiednie technologie. Dla zarządzania urządzeniami, aby zapewnić rozwiązanie DMG MORI Connectivity, DMG MORI wykorzystuje „Device Management from ADAMOS”. Stawiamy tutaj na oferty ADAMOS, najlepsze w swojej klasie. DMG MORI łączy za pomocą „Device Management” wszystkie obrabiarki, systemy i urządzenia z platformą IoT.

Za jaką strategią podążacie podczas opracowywania produktów cyfrowych?
W pierwszej kolejności wykorzystujemy nasze produkty cyfrowe wewnętrznie, uczymy się od użytkowników, wdrażamy usprawnienia i dopiero wtedy wprowadzamy produkt na rynek, jako w pełni przetestowane rozwiązanie. O cyfrowej dojrzałości naszych produktów klienci mogą się przekonać przykładowo podczas wizyty w naszej Cyfrowej Fabryce FAMOT. W FAMOT, 700 pracowników pracuje na 180 stanowiskach roboczych wykorzystując 50 obrabiarek i obsługując ponad 11 000 zleceń. Łącznie synchronizowanych jest 10 aplikacji. 

Aby umożliwić ten wysoce wydajny przebieg produkcji, wszystkie procesy zostały zdigitalizowane, począwszy od planowania produkcji. Gdzie wcześniej potrzebowaliśmy sześciu pracowników do ręcznego planowania, teraz wystarczy dwóch. W pełni zintegrowany system kontroli bieżącej realizacji produkcji zapewnia możliwość elastycznego i szczegółowego planowania, opartego o dostępne zasoby. Podatne na błędy planowanie za pomocą Excela, można w całości zastąpić zautomatyzowanym i zintegrowanym systemem. Podstawę tworzy Integration Layer, który zarządza centralnie wszystkimi systemami. 

W FAMOT korzystamy również z platformy do zarządzania utrzymaniem ruchu WERKBLiQ, gdzie zarządzamy ponad 60 zleceniami konserwacji na dzień. Podstawą dla ponad 50 obrabiarek DMG MORI zainstalowanych na Wydziale Obróbki Mechanicznej jest Connectivity.

DMG MORI stawia na wysoce precyzyjne obrabiarki oraz oferuje rozwiązania dla pełnej digitalizacji procesów produkcyjnych. Dzięki temu oferujemy unikalną możliwość proaktywnego kształtowania razem z naszymi klientom różnych aspektów przyszłości technologii wytwarzania.

Dlatego też jest całkowicie jasne, że nadal inwestujemy w digitalizację, opracowujemy produkty skupiając się na korzyściach dla klienta i tam, gdzie to możliwe, nadal bierzemy udział w nowych start-upach.

my DMG MORI - TWÓJ KIEROWNIK SERWISU ONLINE

my DMG MORI

Efekty digitalizacji przemysłu wykraczają dalece poza aspekty technologiczne. DMG MORI pokazuje wartość dodaną dzięki nowemu portalowi klienta my DMG MORI

„Nowy portal klienta my DMG MORI zapewnia bezpośredni kontakt z DMG MORI z dowolnego urządzenia oraz dostarcza informację na temat statusu wszystkich bieżących działań i zapewnia dostęp do "wszystkich dokumentów.” Dr Thomas Froitzheim, Dyrektor Zarządzający DMG MORI Global Service GmbH, rozumie znaczenie strategiczne najnowszej inicjatywy lidera na rynku obrabiarek.

Szybki i łatwy dostęp do lepszego serwisu i wiedzy​​​​​​​
Wydajność i niezawodność w serwisie będzie wspierana w przyszłości przez my DMG MORI. Klienci będą mogli przesyłać swoje zgłoszenia serwisowe bezpośrednio online. „Kliknięcie na przedmiotową obrabiarkę, krótki opis problemu ze zdjęciami lub filmem, bez czekania i nieporozumień przez telefon!” – podkreśla dr Froitzheim. Zgłoszenie trafi bezpośrednio do odpowiedniego specjalisty serwisu DMG MORI, który bezzwłocznie zacznie sie nim zajmować, podczas gdy klient może w każdej chwili sprawdzić status swojego zgłoszenia. Ponadto będzie można śledzić status dostawy części zamiennych za pomocą opcji „Track & Trace”. Nie będzie zgłoszeń oczekujących w hotline, umożliwi to klientom lepsze planowanie oraz będą mieli aktualną informację o statusie. W ten sposób każdy zarejestrowany klient czerpie korzyści z kompleksowej przejrzystości. Dr Froitzheim chciałby przede wszystkim spełnić żądania klientów DMG MORI wobec nowoczesnego portalu: „Za pomocą centralnego adresu internetowego myDMGMORI.com będziemy oferować naszym klientom szczegółowy przegląd zainstalowanych obrabiarek od DMG MORI, bieżących spraw dotyczących serwisu i części zamiennych oraz cyfrowy dostęp do istotnych dokumentów!”

Elektroniczna dokumentacja obrabiarki wraz z historią cyklu życia
my DMG MORI odzwierciedla niemalże stan wiedzy naszych systemów” – wyjaśnia dr Froitzheim. Oprócz ogólnych dokumentów, jak instrukcja obsługi, biblioteka klienta, będzie także zawierać dokumentację historii cyklu życia obrabiark, wraz z dokumentacją wszystkich wykonanych prac serwisowych oraz zamówionych części zamiennych. W przyszłości portal będzie rozwijany i uzupełniany o nowe opcje i aplikacje. Wkrótce będzie można rezerwować online kursy szkoleniowe oraz korzystać z know-how ekspertów za pomocą bazy danych FAQ.

my DMG MORI w hali produkcyjnej
Dr Froitzheim zwraca uwagę na my DMG MORI app. W przypadku zgłoszenia serwisowego obrabiarka zostanie zidentyfikowana po naciśnięciu przycisku. Ponadto dostępna jest opcja natychmiastowego dołączania zdjęć i filmów. Kolejną alternatywą dla obszaru produkcji jest funkcja my DMG MORI na CELOS w standardzie i można go uruchamiać wygodnie z poziomu sterowania. Ponadto dr Froitzheim podkreśla: „Jeżeli zainstaluje się także WERKBLiQ, wówczas obrabiarki innych producentów niż DMG MORI także będą objęte nadzorem tak, że wszystkie zalety mogą zostać wykorzystane dla całego procesu produkcji”


my DMG MORI - Nowy portal klienta dla optymalizacji serwisu

WIĘCEJ USŁUG SERWISOWYCH
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
WIĘKSZA DOSTĘPNOŚĆ

WIĘCEJ USŁUG SERWISOWYCH

 • ​​​​​​​Bez czasu oczekiwania: Prosty opis problemu online 
 • Wypełnione wstępnie zgłoszenie serwisowe: dodaj tylko szczegółowe informacje o obrabiarce, zdjęcia lub filmy wideo 
 • Bezzwłoczne rozpatrzenie sprawy: Odpowiedni specjalista ds. serwisu rozpatrzy zgłoszenie w sposób priorytetowy

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 • ​​​​​​​Kompletna historia obrabiarki: Wszystkie zdarzenia dotyczące obrabiarki uruchamiane według struktury 
 • Wszystkie dokumenty cyfrowe: Dostępna biblioteka dla dokumentów technicznych i handlowych 
 • Wgląd w czasie rzeczywistym do statusu zgłoszenia: Większa przejrzystość zapytań serwisowych i o części zamienne

WIĘKSZA DOSTĘPNOŚĆ

 • ​​​​​​​Bezpłatny dostęp całą dobę 7 dni w tygodniu: Z każdego miejsca i o każdej porze 
 • Na każdym urządzeniu: komputerze, smartfonie lub przez CELOS 
 • Twój portal, twoje zasady: klient określa, kto co widzi

WERKBLiQ - PLATFORMA DO SERWISOWANIA I UTRZYMANIA W RUCHU MASZYN I URZĄDZEŃ

WERKBLiQ

Procesy utrzymania w ruchu maszyn są ważniejsze niż kiedykolwiek, kosztują jednak cenny czas i nerwy. WERKBLiQ ułatwia dzień powszedni, klienci mogą tym samym wydajniej zachować kontrolę nad serwisem – wewnętrznie i zewnętrznie.

„Dzięki WERKBLiQ operatorzy obrabiarek są w stanie odtworzyć cyfrowo wszystkie struktury i przebieg organizacji swoich prac konserwacyjnych niezależnie od producenta. Obejmuje to również wewnętrzne i zewnętrzne kanały informacji oraz zarządzanie kontraktami i dokumentacją” – wyjaśnia dr Tim Busse, Dyrektor Zarządzający WERKBLiQ.

Całkowita przejrzystość
WERKBLiQ optymalizuje cały przebieg procesu dla maszyn i urządzeń z wymiernymi korzyściami. Nawet maszyny bez fabrycznego przyłącza sieciowego, moga być zintegrowane i zarządzane w WERKBLiQ z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Podłączenie do istniejących systemów IT przebiega szybko i bez większego nakładu dla obszaru produkcji. Średnio wdrożenie trwa jedynie 48 godzin.

W codziennej pracy, rejestrują i dokumentują wszystkie czynności i procesy zrealizowane przy obrabiarkach. Otrzymują wsparcie poprzez indywidualne i interaktywne okna do wprowadzania. W przypadku usterki czy awarii, wystarczy że operator maszyny naciśnie przycisk, aby wezwać pracowników działu utrzymania ruchu oraz uruchomić proces naprawy.

Wystartuj za darmo z my DMG MORI – upgrade o WERKBLiQ
Użytkownicy my DMG MORI mogą w prosty sposób rozszerzyć swoje konto o WERKBLiQ. Wszystkie obrabiarki DMG MORI są automatycznie transferowane do WERKBLiQ, gdzie są kompleksowo uzupełniane i zarządzane wspólnie z obiektami i obrabiarkami innych producentów.

Wyjątkowo wysokie korzyści dla klienta oferuje połączenie WERKBLiQ i DMG MORI SERVICE, ponieważ wszystkie funkcje dostępne na koncie my DMG MORI są też częścią WERKBLiQ.

Wysoki poziom indywidualnych rozwiązań dzięki modułom
Dodatkowo, użytkownik czerpie korzyści równolegle ze wszystkich zalet platformy WERKBLiQ. Dzięki temu, użytkownicy mogą cieszyć się kompleksowymi funkcjami zarządzania i optymalnego sterowania procesami utrzymania ruchu. Gwarantuje to pełną kontrolę w każdym momencie.

Przedsiębiorstwa produkcyjne nie muszą więcej dostosowywać się do nieelastycznego oprogramowania. Indywidualne wyzwania wymagają indywidualnych rozwiązań. Dlatego podczas tworzenia WERKBLiQ zintegrowano dużą ilość możliwości konfiguracyjnych zgodnych ze specyfikacją klienta, za pomocą których, każdy użytkownik może utworzyć swoje własne rozwiązanie.

„Dzięki WERKBLiQ, zadania można rozwiązać dużo wydajniej, niż jak do tej pory, kiedy realizowano je wyłącznie na papierze lub w Excelu” – komentuje dr Busse. W firmie Romaco Kilian w Kolonii pracownicy oszczędzają dziennie 1,5 godziny czasu pracy wyłącznie dzięki wyeliminowaniu niepotrzebnego poruszania się po produkcji.

Cyfrowa wartość dodana dla klienta
Bieżące tworzenie dokumentacji i rejestrajca danych w obszarze produkcji przejrzystość danych we wszystkich procesach. Dzięki modułowi analizy od WERKBLiQ przestało to być wizją. Moduł umożliwia kierownikom działów utrzymania ruchu oraz działów produkcyjnych wyliczyć oraz przeanalizować istotne wskaźniki i w oparciu o nie, ciągle wdrażać usprawnienia.