WH Flex

WH FLEX

 “MODUŁOWY SYSTEM AUTOMATYZACJI”

AUTOMATYZACJA – WH FLEX

ROZWIĄZANIA Z JEDNEJ RĘKI
CELL CONTROLLER

ROZWIĄZANIA Z JEDNEJ RĘKI

HIGHLIGHTS

 • Wysoka efektywność systemu automatyzacji 
 • Produkcja dowolnej liczby sztuk w warunkach seryjnych 
 • Kompleksowe rozwiązania z jednego źródła 
 • Zorientowane na użytkownika zarządzanie zleceniami dla wydajnego planowania, sterowania i monitorowania 
 • Możliwość integracji do 9 obrabiarek 
 • Dopasowany Indywidualnie Digital Twin dla maksymalnego bezpieczeństwa w planowaniu i inwestowaniu 
 • Własny Cell Controller DMG MORI dla maksymalnego bezpieczeństwa i perfekcyjnej integracji systemu 
 • Elektryczne i pneumatyczne systemy chwytaków dla elementów o masie do 7 kg

CELL CONTROLLER

HIGHLIGHTS

 • ​​​​​​​Intuicyjny interfejs użytkownika
 • Programowanie rastrowe dla prostego uczenia i ustawiania nowych części

Automatyzacja i cyfryzacja to przyszłość w obszarze obróbki skrawaniem. Innowacyjna koncepcja WH Flex cechuje się maksymalną elastycznością i efektywnością dla zautomatyzowanej obsługi i transportu części oraz palet.

„Niezależnie od tego, jakie wymagania maja nasi Klienci – bierzemy w tym udział!” Marcus Rehm, Dyrektor Zarządzający DECKEL MAHO Seebach GmbH oraz Joint Venture DMG MORI HEITEC GmbH określił niepowtarzalny charakter nowej koncepcji WH Flex. Jedyne ograniczenie: w przypadku dziewięciu obrabiarek lub urządzeń w systemie, przy masie całkowitej części lub palety powyżej 500 kg możliwość zastosowania osiąga swoje granice. Jednak w obliczu grupy docelowej przedsiębiorstwa małego i średniego zajmującego się obróbką skrawaniem można pominąć to ograniczenie.

Ponadto WH Flex w ramach swojego obszaru zastosowania zapewnia rzeczywiście „modułową elastyczność bez limitów, dla zautomatyzowanej obsługi części i palet”, twierdzi Kai Lenfert, Dyrektor Zarządzający DMG MORI HEITEC.

WH Flex to modułowy system o maksymalnej elastyczności i efektywności dla zautomatyzowanej obsługi detali i palet

Markus Rehm, Dyrektor Zarządzający DECKEL MAHO SEEBACH GmbH i DMG MORI HEITEC GmbH

DIGITAL TWIN

DIGITAL TWIN

HIGHLIGHTS

 • Digital Twin jako cyfrowy obraz systemu automatyzacji z wirtualnym układem sterowania i złączami 
 • Oszczędność czasu i kosztów dzięki towarzyszącej rozwojowi optymalizacji produkcji
 • Do 80 % szybsze uruchomienie dzięki symulacji w czasie rzeczywistym wszystkich procesów i procedur
 • Powszechna łączność dla pionowych i poziomych integracji systemowych
 • Wysokie bezpieczeństwo inwestycji dzięki tworzeniu oferty opartej na Digital Twin

Toczenie z 6 stron i obróbka frezowaniem w 5 osiach w trybie zautomatyzowanym? Usuwanie ostrych krawędzi, czyszczenie, suszenie, pomiary miedzyoperacyjne? Części i palety w trybie mieszanym? To wszystko nie stanowi żadnego problemu. Jedynie w przypadku surowych elementów lub palet należy przygotować stacje chwytaków „w przystępnej formie”. Dalszy przebieg prac do uzyskania gotowej części osiągnie system WH Flex.

Koncepcja automatyzacji z przekonującą efektywnością
Koncepcją automatyzacji z wysoką efektywnością i przykładem wdrożenia jest obrabiarka prezentowana na EMO, która łączy centrum pionowe DMP 70 i centrum 5-osiowe DMU 40 eVo tworząc wysoce elastyczny system produkcyjny do zautomatyzowanej obróbki części i obsługi palet w dowolnym trybie mieszanym.

Podstawę WH Flex tworzy kompleksowy system z dużą liczbą funkcji standardowych. W skład systemu wchodzą różne systemy przechowywania, jak regały oraz dźwig obrotowy i stacje paletowe. Poszczególne elementy systemu można łączyć wg indywidualnych potrzeb z różnymi systemami chwytaków oraz innymi dostępnymi opcjami, jak odprowadzenie części do pomiaru, odwracania i czyszczenia.

Można je dla własnych potrzeb łączyć z różnymi systemami chwytaków i wymiany chwytaków oraz dalszymi opcjami jak odprowadzenie SPC lub stacje ustawiania, odwracania i czyszczenia. Możliwość włączenia różnych aplikacji, na przykład do oznakowania laserowego lub do zadań związanych z pomiarem i kontrolą, według indywidualnych potrzeb klienta.

„Niepowtarzalne rozwiązania”
Jednak nie sam system czyni WH Flex „niepowtarzalnym rozwiązaniem”, podkreśla Markus Rehm, Dyrektor Zarządzający DECKEL MAHO Seebach GmbH oraz DMG MORI HEITEC GmbH: „Jako partnerzy oferujemy również projekty Turnkey. W skład kompletnego systemu, poza obrabiarkami oraz automatyzacją wchodzi również technologia dostosowana do potrzeb i warunków Klienta. Składają się na nią kompleksowe rozwiązania z obszaru mocowania, oprzyrządowania oraz programów NC.” Również serwis, konserwacja i części zamienne pochodzą z jednego, pewnego źródła. Dzięki kompleksowym rozwiązaniom kolejne trzy czynniki mogłyby wnieść swój wkład do niepowtarzalnego efektu, twierdzi Markus Rehm. „Po pierwsze cyfrowy bliźniak, po drugie połączenie w sieci na płaszczyźnie poziomej i pionowej oraz firmowy CELL CONTROLLER, który oferuje ponadprzeciętne funkcje dla elastycznej produkcji”.

AUTOMATYZACJA – WH FLEX

WH FLEX KONFIGURACJA PODSTAWOWA
WH FLEX EMO
WH FLEX LINIE

WH FLEX KONFIGURACJA PODSTAWOWA

WH FLEX BASIC CONFIGURATION

WYPOSAŻENIE

1. Osłony bezpieczeństwa z drzwiami
2. Panel sterowania z ekranem dotykowym
3. Regał podstawowy
4. Podstawowe stanowisko uzbrajania
5. Moduł chwytaków
6. Szafa sterownicza
7. Robot KUKA KR60
8. Palety
+ Bazowy program komórkowy

DANE TECHNICZNE

Powierzchnia ustawcza: 4 520 × 4 115 mm (bez obrabiarek)
Maksymalne obciążenie: 60 kg
Promień działania robota: 2 429 mm
Regał podstawowy
Podstawowe stanowisko uzbrajania dla palet 800 × 600 mm

WH FLEX EMO

WH FLEX EMO SHOWCASE

WYPOSAŻENIE

1. DMP 70
2. DMU 40 eVo
3. Szuflada NiO
4. Szuflada SPC
5. Stacja referencyjna
6. Stacja czyszczenia
7. Aktywna stacja chwytająca / obracająca
8. Chwytaki podwójne
9. Regał obrotowy
10. Manipulator obrotowy
11. Szafa sterownicza
12. Robot KUKA KR 150
13. Obrotowe stanowisko uzbrajania
14. Osłony bezpieczeństwa z drzwiami

+ Basic cell software
+ Grid programming

DANE TECHNICZNE

Powierzchnia ustawcza: 5 288 × 4 562 mm (bez obrabiarek)
Maksymalne obciążenie: 150 kg
Regał obrotowy
Obrotowe stanowisko uzbrajania z dwoma stanowiskami do palet
Manipulator

WH FLEX LINIE

WH FLEX LINE

WYPOSAŻENIE

1. DMU 60 eVo
2. DMU 80 eVo
3. CMX 800 V
4. CTX beta 2000
5. Szuflada NiO / SPC
6. Pasywna stacja referencyjna (3×)
7. Stacja czyszczenia (3×)
8. Aktywna stacja chwytająca / obracająca
9. Chwytaki podwójne
10. Regał obrotowy (2×)
11. Manipulator obrotowy (2×)
12. Szafa sterownicza
13. Robot KUKA KR 300
14. Obrotowe stanowisko uzbrajania
15. Laserowe urządzenie znakujące
16. Magazyn palet
17. Skaner
18. Osłony bezpieczeństwa z drzwiami

+ Basic cell software
+ Grid programming

DANE TECHNICZNE

Powierzchnia ustawcza 20 000 × 6 000 (bez maszyn)
Maksymalne obciążenie: 150 kg
Regał obrotowy z pięcioma półkami
Obrotowe stanowisko uzbrajania z dwoma stanowiskami do palet

DIGITAL TWIN – DMG MORI HEITEC

DIGITAL TWIN

Tak oto cały system WH Flex może być zaplanowany, sterowany i monitorowany za pomocą intuicyjnego interfejsu użytkownika i inteligentnego zarządzania zleceniami. „Wskutek tego specjalna wiedza i szkolenia nie są potrzebne do obsługi” – twierdzi Rehm. 

Jako przykład podaje funkcje takie jak programowanie rastrowe dla łatwego uczenia i ustawiania nowych elementów lub zarządzanie zleceniami dla tworzenia krótkoterminowych zleceń.

Modułowa koncepcja dla maks. 9 obrabiarek
„Oprócz prostych funkcji wrażenie robi przede wszystkim imponujący zakres możliwości, które pozwalają obsługiwać modułowy system WH Flex obsługując detale i palety na maks. 9 obrabiarkach” – uzupełnia Kai Lenfert, również dyrektor zarządzający DMG MORI HEITEC.

Cechą szczególną jest wbudowany system wymiany chwytaka. Dzięki temu za pomocą systemu WH Flex można obsługiwać zarówno detale jak i palety.

Urządzeniem do obsługi jest w tym przypadku robot KUKA. Kai Lenfert jest przekonany: „Zwłaszcza dla naszych małych i średnich klientów dzięki systemowi WH Flex zyskujemy wybiegającą w przyszłość opcję przejścia do elastycznej automatyzacji. Tak oto wszystkie obrabiarki w ramach systemu zachowują swoją pełną dostępność do przestrzeni roboczej, a klient może również rozwijać się razem z systemem”.

Stała wirtualizacja od projektu do aplikacji
Markus Rehm wiąże swoje wysokie oczekiwania także z DMG MORI Digital Twin: „Za pomocą wirtualnego systemu, można uruchomić urządzenie jeszcze przed instalacją i zasymulować, w czasie rzeczywistym wszystkie procesy i przebiegi. Pozwala to redukować koszty inżynierii, zwiększyć jakość systemu i oszczędzić do 80 % czasu, który i tak jest potrzebny do uruchomienia.”

Ponadto użytkownik otrzymuje opcję wirtualnego wyposażenia. Zwłaszcza w przypadku mniejszych i średnich przedsiębiorstw, może to przyczynić się istotnie do zabezpieczenia decyzji inwestycyjnych.

O technologii „Digital Twins” (cyfrowego Bliźniaka) po raz pierwszy wspomniano w 2002 roku na uniwersytecie w Michigan. 17 lat później modele cyfrowe obiektów rzeczywistych traktowane są jako przyszłość przemysłu. Temat znajduje się również wysoko na liście priorytetów DECKEL MAHO Pfronten w szczególności w obszarze rozwoju produktów, a zwłaszcza jeśli chodzi o obrabiarkę DMU 340 Gantry.

Pierwszy krok na drodze do stworzenia „Digital Twin” jest opracowanie dynamicznego modelu maszyny i wyposażenie wszystkich kluczowych komponentów maszyny wirtualnej w czujniki. Funkcjonale podobieństwo, które odzwierciedla wszystkie cechy jego prawdziwego odpowiednika powstaje, gdy interakcja odbywa się ze sterownikiem PLC i CNC, które są również zwirtualizowane.

Może teraz szczegółowo symulować, analizować i oceniać zachowanie „Digital Twin” podczas wielu różnych sytuacji operacyjnych. Informacje zwrotne od symulacji do świat rzeczywisty rozgrywa się „w pętli” do momentu uzyskania optymalnego wyniku. „Wartościowa wiedza może być uzyskana tylko poprzez taki interaktywny proces”, podkreśla Alfred Geißler. Dla DMU 340 wiedza ta została odzwierciedlona „w żelazie i stali”, a także „w bitach i bajtach” – w rzeczywistości jak i wirtualnie.

W zapętleniu do praktycznego egzaminu końcowego
Pętla doskonalenia obrabiarki przy użyciu „Digital Twins” będzie realizowana „tylko” do momentu uzyskania akceptowalnego rozwoju produktu. W ten sposób, z każdą symulacją dla różnych scenariuszy i wymagań „pamięć” cyfrowego bliźniaka wzrasta. Stopniowo ten proces uczenia się ma prowadzić do sytuacji, w której „Digital Twin” rozpozna anomalia na podstawie własnego doświadczenia i będzie w stanie podać bardziej szczegółowe informacje do ciągłego doskonalenia.

Ewolucja do „Digital Process Twin”
„W interakcyjnej ewolucji cyfrowej „Process Twin” rozwinie się z „Digital Machine Twin” i stworzy pomost między rozwojem produktu, a wartością dodaną dla Klienta, wyjaśnia Alfred Geißler 

W tym kontekście Alfred Geißler najpierw odnosi się do efektu tworzenia aplikacji, która staje się standardową procedurą w DM Pfronten, szczególnie (choć nie tylko) dla w złożonej obróbki 5-osiowej.

Dzięki „Digital Process Twin”, w przyszłość, przed dostawą obrabiarki, będzie można wirtualnie zmontować nowe obrabiarki wg indywidualnych potrzeb Klienta zgodnie z doświadczeniem odzwierciedlonym wirtualnie. Skróci to czas uruchomienia, oraz uruchomienia produkcji u Klienta – twierdzi Alfred Geißler

W odbiciu lustrzanym bliźniaka do fabryki cyfrowej
Wirtualne odzwierciedlenie fabryki to ważny etap planu rozwoju DMG MORI Roadmap z oczywistymi korzyściami. Chodzi o to, aby było to możliwe aby każdy Klient mógł ocenić całościowo nowe wyroby z samych danych CAD, mówi Geißler o perspektywach na przyszłość.

W ten sposób Klienci będą mogli wirtualnie generować i symulować programy NC przy użyciu wirtualnych procesów. Symulowanie ścieżki narzędzia, sprawdzanie ewentualnych kolizji, precyzyjne mierzenie czasu obróbki i (mniej lub więcej w formie cyfrowej) w połączeniu z systemami ERP i MES można dokonać symulacji daty dostawy i sprawdzić, czy odpowiada oczekiwanemu, podkreśla Alfred Geißler.

To z kolei otwiera nowy świat organizacji produkcji „na żądanie” i „jako usługa”. Alfred Geißler widzi również szersze zakres zastosowań dla DMG MORI, a w szczególności w obszarze serwisu w dziedzinie przewidywalnej konserwacji. „Gdyż ten, kto może symulować przyszłość, będzie zawsze wiedział, co należy zrobić w teraźniejszości” – podsumował ostateczne.