11/03/2020|COVID-19

Informacja dla Klientów, Dostawców, Partnerów oraz Pracowników, dotycząca sytuacji epidemiologicznej na świecie.

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych Pracowników, Klientów, Dostawców oraz naszych Partnerów jest dla DMG MORI najwyższym priorytetem.

Bardzo poważnie traktujemy coraz większe rozprzestrzenianie się korona-wirusa na całym świecie. Kontynuujemy działania zapobiegawcze w celu ograniczenia infekcji Covid-19. Między innymi, Pracownicy, którzy w ciągu ostatnich kilku tygodni przebywali w strefie ryzyka (Chiny, Iran, Włochy, Korea Południowa) w celach służbowych lub prywatnych, nie powrócą do miejsca pracy przez kolejne 14 dni ze skutkiem natychmiastowym. Jest to dobrowolny środek zapobiegawczy i stanowi część zobowiązania pracodawcy do opieki nad Pracownikami, Klientami, Dostawcami i Partnerami. Ograniczyliśmy też czynności związane z podróżowaniem i korzystamy z nowoczesnych narzędzi komunikacji. Jesteśmy zawsze gotowi do działania i dostępni dla Państwa. Bezpośredni kontakt z Wami jest dla nas bardzo ważny.

Jako lider innowacji i pionier digitalizacji, DMG MORI koncentruje się obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, na cyfrowych rozwiązaniach w zakresie prezentacji maszyn, naszych produktów I naszych najnowszych rozwiązań dla przemysłu i przedsiębiorców. Cyfryzacja to dziedzina przyszłości i ogromna szansa dla nas wszystkich!

W ciągu najbliższych dni i miesięcy, naszym celem będzie kontynuacja rozwoju w zakresie:

  • materiały wideo i prezentacje dostępne za pośrednictwem Masterplan,
  • warsztaty cyfrowe, szkolenia internetowe oraz seminaria,
  • działania marketingowe „online” oraz tradycyjne „Open House” umożliwiające prezentację naszych najnowszych produktów i cyfrowych rozwiązań w zakresie Automatyki, Digitalizacji oraz Technologii Druku Przestrzennego,
  • produkty cyfrowe, takie jak DMG MORI Connectivity, CELOS, my DMG MORI I WERKBLiQ, oraz rozwiązania w formie oprogramowania systemu TULIP.

Wykorzystamy ten czas, aby przyspieszyć wdrożenie nowoczesnego „Smart Flex Working" – cyfrowej i elastycznej pracy niezależnie od jej miejsca i czasu. W związku z tym postanowiliśmy dostosować obecność DMG MORI również do nowoczesnych formatów. Ograniczymy nasz udział w kilku światowych targach, aby chronić zdrowie wszystkich ich uczestników i aby dać pierwszeństwo najnowszym dostępnym na świecie technologiom.

W DMG MORI mamy pewność: silni Partnerzy – Wy – jesteście kluczem do naszego wspólnego sukcesu. Obecne zmiany w warunkach panujących na rynku światowym postrzegamy jako szansę dla nas Wszystkich na poznanie i rozwój cyfrowej ery we wszystkich dziedzinach naszej działalności.

Zapraszamy Państwa do kontynuowania wspólnych działań. Dziękujemy!

Z wyrazami szacunku,

Dr.-Eng. Masahiko Mori  
Christian Thönes
President
Chairman of the Executive Board
DMG MORI COMPANY LIMITED
DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT

Skontaktuj się z nami w sprawie technicznych materiałów prasowych DMG MORI.