27/11/2017|DMG MORI i HEITEC

DMG MORI i HEITEC pogłębiają specjalizację z zakresu automatyzacji

Spółka DMG MORI HEITEC dostarcza standardowe i indywidualnie dostosowane rozwiązania automatyzacji

DMG MORI HEITEC

Bielefeld // Dwóch silnych partnerów łączy wiedzę specjalistyczną i doświadczenie, aby przyspieszyć rozwój innowacyjnych rozwiązań automatyzacji: DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT oraz HEITEC AG zakładają spółkę joint venture „DMG MORI HEITEC” – w doskonałym momencie przed rozpoczęciem w Norymberdze SPS IPC Drives, wiodących targów europejskich, poświęconych automatyce elektrycznej.

Za pośrednictwem spółki DMG MORI HEITEC GmbH te dwa przedsiębiorstwa będą kontynuować udaną współpracę z ostatnich lat i wzajemnie wzmacniać swoje pozycje na rynku w szybko rozwijającej się branży automatyki. Z ponad 1000 pracowników w grupie HEITEC około 600 pracuje nad systemami automatyzacji. Jedna czwarta nowych obrabiarek DMG MORI już jest wyposażona w rozwiązanie automatyzacji. W przyszłości wszystkie maszyny zostaną wyposażone w elementy automatyzacji przy użyciu systemu modułowego. Dzięki kompatybilnym rozwiązaniom modułowym spółka DMG MORI HEITEC zapewni małym i średnim przedsiębiorstwom koncepcję zintegrowanej automatyzacji.

Oprogramowanie wspierające procesy inżynieryjne za pomocą wirtualnych modeli obrabiarek, fabryk, aplikacji z zakresu robotyki oraz przepływów materiałów stanowi istotny sposób obniżenia kosztów, jednocześnie wpływając na wzrost produktywności. Z tego względu spółka DMG MORI HEITEC GmbH, z siedzibą w Erlangen, postawiła sobie za cel stworzenie wirtualnej reprezentacji – czyli „cyfrowego bliźniaka”. Z pomocą technik cyfrowych można skrócić czas realizacji projektów o około 20%, a rozruch przy przekazaniu do eksploatacji w siedzibie klienta można znacząco skrócić nawet o 80%. Dodatki lub zmiany wymagane w przyszłości można zaplanować i sprawdzić za pomocą cyfrowego bliźniaka równolegle do trwającego procesu obróbki.

„Rozwijamy nasze kompetencje z zakresu automatyzacji, współdziałając jako równi partnerzy we wspólnym przedsięwzięciu. Z tego względu opracowanie cyfrowego bliźniaka ma kluczowe znaczenie: przyspiesza i stabilizuje wszystkie procesy klienta – od projektowania i konfiguracji aż po serwis – i zapewnia elastyczne, stałe procedury” – mówi Christian Thönes, Prezes Zarządu DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT.

„Dzięki automatyzacji i cyfryzacji mamy znaczący wkład w rosnącą produktywność i wydajność. Dzięki wsparciu inżynierii cyfrowej uzyskujemy znacznie wyższą jakość przy krótszych czasach realizacji w zakresie rozwoju i przekazaniu do eksploatacji” – mówi Richard Heindl, Przewodniczący Zarządu HEITEC AG.

W planach przyszłościowych jest wprowadzenie standardów z zakresu automatyzacji do szerokiego zakresu branży klientów, a także realizacja indywidualnych projektów, szczególnie dla średnich przedsiębiorstw, nazywanych po niemiecku Mittelstand.