30/01/2018|Dni Otwarte Pfronten 2018 – CELOS | ADAMOS

Zintegrowane rozwiązania automatyzacji

DMG MORI promuje cyfrowe przepływy pracy jako zasadniczy krok w kierunku cyfrowej fabryki

 • DMG MORI Path of Digitization: Krok po kroku od wizji do rzeczywistości
 • Przepływy pracy sterowane za pomocą aplikacji CELOS MANUFACTURING:
  • PLANOWANIE PRODUKCJI: Zaawansowane planowanie i sporządzanie harmonogramu zleceń produkcyjnych
  • CYFROWE OPRZYRZĄDOWANIE: 3 aplikacje CELOS zapewniające całościowe zarządzanie całym procesem produkcji za pomocą narzędzi cyfrowych
  • MONITOROWANIE CYFROWE: Cały proces produkcji jak na dłoni
 • ADAMOS: Platforma IIoT od konstruktorów maszyn dla konstruktorów maszyn

„Także w nowym roku temat Przemysłu 4.0 dominuje w branży produkcji obrabiarek. Grupa DMG MORI dynamicznie pnie się w górę na pozycję globalnego partnera gotowych rozwiązań „pod klucz”. CELOS oferuje modułową gamę rozwiązań do integralnej cyfryzacji fabryki – maszyn, procesów i usług.

Cyfryzacja od jednego sukcesu do kolejnego

W opinii dr. Holgera Rudzio, Dyrektora Zarządzającego DMG MORI Software Solutions, to hala produkcyjna jest punktem centralnym procesu cyfryzacji. Największa korzyść z jego perspektywy: Cyfrowa transformacja może przebiegać krok po kroku, co oznacza raczej „z dołu do góry” niż „z góry do dołu” – od procesów obróbki, przez cyfrowe przepływy pracy, aż po integralną sieć fabryk cyfrowych. Jeden projekt za drugim – i od jednego sukcesu do kolejnego!

CELOS | ADAMOS
From January 2018 on "Digital Factories" will be realized in large DMG MORI showrooms in order to demonstrate the benefits of of horizontal networking on the shoopfloor live to the customers.

 „Zestaw narzędzi” do cyfryzacji małych i dużych przedsiębiorstw

Perspektywa ta znajduje odzwierciedlenie w strategii Ścieżka cyfryzacji, którą DMG MORI przyjęło jako kompleksową zasadę przewodnią dla siebie i swoich klientów. Znaczenie tej zasady przewodniej ogromnie wzrosło dzięki licznym cyfrowym innowacjom i przyszłościowym projektom. Od stycznia 2018 r. w Centrach Technologicznych DMG MORI prezentowane są na żywo „Fabryki cyfrowe”, aby klienci mogli sami się przekonać o korzyściach tworzenia sieci poziomych. W ramach wdrożonych innowacji i przyszłościowych inicjatyw DMG MORI opracowało „cyfrowy zestaw narzędzi”. Posłuży to mniejszym przedsiębiorstwom jako łatwy i harmonijny sposób wejścia w erę cyfrową, a dużym spółkom będzie służyć jako zintegrowany system modułowy.

W pełni cyfrowe przepływy pracy

Od wiosny 2018 r. w centrum uwagi znajdą się zintegrowane cyfrowe przepływy pracy w CELOS w wersji 5.0 – od planowania, przez planowanie produkcji, aż do monitorowania. Pakiet aplikacji CELOSCYFROWE PLANOWANIE” umożliwia efektywne zarządzanie zleconymi zamówieniami z uwzględnieniem różnych zależności. Aplikacja CELOS PLANOWANIE PRODUKCJI oferuje użytkownikom decydującą przewagę, jeśli chodzi o zwiększoną wydajność i niezawodność w hali fabrycznej. Dotyczy to w szczególności integralnego połączenia systemów ERP, cyfrowego planowania produkcji oraz produkcji fabrycznej sterowanej z poziomu terminali. „W połączeniu z planowaniem produkcji, spójna integracja umożliwia ciągłą optymalizację procesu” – wyjaśnia dr Rudzio. To z kolei w dłuższej perspektywie skraca czas konfiguracji i przestojów oraz zwiększa produktywność. Większa przejrzystość cyfrowa powinna zapewnić większą niezawodność planowania.

Digital Tooling” to kolejny pakiet dotyczący przepływu pracy. Wszystkimi informacjami o narzędziach, wymaganymi do procesu produkcji, można zarządzać centralnie za pomocą aplikacji CELOS: podczas programowania i symulacji sterowania NC, a nawet w trakcie ustawiania narzędzi, odczytywania i załadunku. W trakcie przebiegu procesu zapewniony jest dostęp do danych narzędziowych z różnych systemów w tym samym czasie. Wszystkie dane dotyczące procesu są przechowywane w centralnym systemie zarządzania narzędziami, umożliwiając przejrzystość i pełne prześledzenie historii narzędzi.

CELOS PLANOWANIE PRODUKCJI do zaawansowanego planowania i sporządzania harmonogramów

 • Inteligentne narzędzie do planowania produkcji
 • Większa przejrzystość zapewniająca lepszą terminowość
 • Optymalizacja długości cyklu produkcyjnego i wielkości partii
 • Wizualizacja rezerw w zakresie zdolności produkcyjnych
 • Planowanie czynności konserwacyjnych
 • Informacja zwrotna BDE/MDE
 • Interfejs do przesyłu zamówień z systemów ERP

CYFROWE OPRZYRZĄDOWANIE CELOS – trzy aplikacje CELOS APP do zarządzania zintegrowanymi narzędziami cyfrowymi

1. AGENT NARZĘDZI CELOS

 • Tworzenie narzędzi cyfrowych i zarządzanie nimi
 • Ustawianie parametrów narzędziowych
 • Rejestracja danych ustawczych

2. ANALIZATOR NARZĘDZI CELOS

 • Analiza zarejestrowanych danych narzędziowych i procesowych

3. OBSŁUGA NARZĘDZI CELOS

 • Lepsza obsługa narzędzi fizycznych (załadunek i wyładunek)
 • Identyfikacja i dopasowanie narzędzi cyfrowych i fizycznych

Monitorowanie z dodatkowymi korzyściami

Pakiet aplikacji „Monitorowanie cyfrowe” przedstawia wszystkie istotne informacje w formie wizualnej fabryki cyfrowej w celu zapewnienia większej przejrzystości procesu produkcji. Aplikacja CELOS CONDITION ANALYZER umożliwia rejestrację, zapis, analizę i wizualizację danych z czujników obrabiarki. Następnie aplikacja CELOS APP umożliwia analizę jednej lub kilku obrabiarek, np. w celu wczesnego wykrycia problemów z obrabiarką. Aplikacja PERFORMANCE MONITOR pokazuje aktualną dostępność obrabiarki i jej sprawność, niezależnie od zakładu. W ten sposób aplikacja CELOS APP zapewnia przejrzystość i monitorowanie podstawowych parametrów produkcji – tzw. kluczowych wskaźników wydajności (KPI).

Wszystko jak na dłoni

Aplikacja CELOS COCKPIT służy jako pomost łączący wszystkie obrabiarki w środowisku produkcyjnym. Zbierane są tutaj wszystkie informacje związane z produkcją – zarówno z obrabiarek DMG MORI, jak również producentów zewnętrznych. Użytkownicy mają dostęp do całościowego przeglądu stanu produkcji – a dzięki cyfrowym przepływom pracy DMG MORI nawet mogą uzyskać informacje o zleceniach i zakłóceniach (z uwzględnieniem „wąskiego gardła”, czasu oczekiwania, przyczyn i pozostałego czasu przebiegu). W związku z opracowaniem wersji 5.0 CELOS od kwietnia 2018 r. wszystkie obrabiarki DMG MORI ze sterowaniem SIEMENS, HEIDENHAIN i MAPPS (z wyjątkiem obrabiarek SLIMline) będą dostępne z systemem operacyjnym CELOS w wersji 5.0. Istniejące obrabiarki ze starszymi wersjami systemu CELOS można aktualizować do najnowszej wersji oprogramowania. Aktualizacja systemu CELOS do wersji 5.0 odbywa się za pomocą aktualizacji na nośniku i jest realizowana przez serwis DMG MORI. Dane oraz ustawienia komunikacji pozostają całkowicie nienaruszone. Podczas etapu rozruchu każdy klient przechodzi podstawowe szkolenie dotyczące nowych funkcji. 

CELOS DIGITAL MONITORING – Cały proces produkcji jak na dłoni

COCKPIT
Wizualizacja istotnych danych z maszyny pozyskanych z aplikacji CELOS: MESSENGER, CONDITION ANALYZER, PERFORMANCE MONITOR, PRODUCTION PLANNING i TOOL ANALYZER

MESSENGER
Wzrost produktywności za sprawą natychmiastowego wykrywania przestojów

CONDITION ANALYZER
Rejestracja i analiza danych maszyny z bezpośrednim sygnałem zwrotnym w celu zapewnienia maksymalnej produktywności obrabiarki

PERFORMANCE MONITOR
Rejestracja, analiza i wizualizacja dyspozycyjności i wydajności obrabiarki dzięki bezpośredniej informacji zwrotnej z produkcji, niezależnie od lokalizacji

Z ADAMOS do dostawcy rozwiązań „pod klucz”

Wraz z cyfryzacją hali produkcyjnej DMG MORI wdrożyła ważny element cyfrowej fabryki CELOS. W celu dalszych postępów cyfryzacji DMG MORI razem z partnerami z branży technologii budowy maszyn i IT założyła platformę IIoT ADAMOS.

„ADAMOS stanowi ważną część naszej strategii «Path of Digitization» (Ścieżka cyfryzacji), daje nam to większą kontrolę nad procesem digitalizacji i możemy go aktywnie kształtować” – dr Rudzio objaśnia strategiczne znaczenie inicjatywy IIoT. Podczas gdy DMG MORI niezależnie rozwija model biznesowy oparty o platformę, ADAMOS GmbH współpracuje w obszarze wymaganej infrastruktury IIoT w zakresie podstawowego oprogramowania i produktów cyfrowych, jak również dostępności usług opartych o dane.

Podstawą globalnej platformy ADAMOS jest opracowanie cyfrowej przyszłości branży budowy maszyn w ramach sojuszu równych sobie podmiotów. „Chcemy wspólnie określić zasady produkcji cyfrowej w oparciu o interdyscyplinarną współpracę. To jedyny sposób na to, by przedsiębiorstwa przemysłowe uniknęły ryzykownego uzależnienia od producentów oprogramowania czy dużych firm internetowych” – apeluje dr Rudzio. W przedsięwzięciu ADAMOS, DMG MORI współpracuje z silnymi partnerami, takimi jak Dürr, Zeiss, ASM, Engel i Software AG. Przyłączą się również inni partnerzy.

DMG MORI rozpoczęła od opartego o aplikacje sterowania i systemu operacyjnego CELOS. Aplikacja CELOS Manufacturing już umożliwia pełne planowanie i wizualizację w fabryce procesów opartych na danych. Dzięki platformie ADAMOS system CELOS można teraz rozwinąć w otwartą sieć i rynek cyfrowy dla branży budowy maszyn. Dr Rudzio podsumowuje: „Teraz możemy oferować naszym klientom kompleksowe usługi cyfrowe do naszych obrabiarek. Możemy digitalizować cały łańcuch procesu produkcyjnego, a dzięki ADAMOS możemy pomyślnie projektować podstawowe i integralne procesy dla naszych klientów, zapewniając kompleksowe podejście.


Przemysł maszynowy kształtuje digitalizację

Dzięki platformie ADAMOS system CELOS zostanie rozwinięty w cyfrowy rynek. Umożliwi to DMG MORI zaopatrywanie klientów w zintegrowane, cyfrowe, otwarte, kompleksowe rozwiązania w celu maksymalnego bezpieczeństwa, przejrzystości i wydajności cyfrowej fabryki.

FAKTY

 1. Globalny sojusz: DMG MORI, Dürr, Software AG, Zeiss, ASM i Engel łączą swoje siły na platformie ADAMOS na rzecz Przemysłu 4.0 i są otwarci na kolejnych partnerów
 2. Otwarta platforma: Platforma IIoT ADAMOS jest niezależna od producentów i łączy nowoczesną technologię IIoT ze specjalistyczną wiedzą branżową partnerów.
 3. Szeroka gama aplikacji: ADAMOS App Factory Alliance skupia się na kompetencjach technologicznych i wiedzy branżowej partnerów w celu szybkiego, wspólnego tworzenia aplikacji
 4. Cyfrowe rynki: Partnerzy prezentują swoje kompetencje cyfrowe z użyciem własnej marki wśród klientów i na poszczególnych rynkach (na przykład system CELOS oparty o ADAMOS)
 5. Silny start: ADAMOS GmbH oraz ADAMOS App Factory Alliance rozpoczęły działalność 1 października 2017 r., dysponując 200 specjalistami, 5 rynkami cyfrowymi z działającymi tam partnerami oraz ponad 30 aplikacjami
 6. Kompleksowo: Dzięki platformie ADAMOS, DMG MORI oferuje swoim klientom, partnerom i dostawcom zintegrowaną strategię digitalizacji

Skontaktuj się z nami w sprawie technicznych materiałów prasowych DMG MORI.