29/01/2018|Dni Otwarte Pfronten 2018 – VCS Complete

Niezwykle łatwa kalibracja geometrii maszyny

Oferowany przez DMG MORI cykl technologiczny VCS Complete wyznacza odchylenia objętościowe w przestrzeni roboczej i zapewnia ich kompensację w celu zwiększenia dokładności.

  • Niezmienny poziom precyzyjności w całym okresie eksploatacji
  • Oprogramowanie dialogowe zapewniające prostą i szybką obsługę
  • Rejestrowanie danych do dalszych analiz oraz dokumentacja wyników pomiarowych

Cykle technologiczne DMG MORI upraszczają programowanie procesów obróbki i optymalizują całe procesy produkcji. Dzięki tym cyklom nawet skomplikowane etapy obróbki można zaprogramować bezpośrednio na maszynie przy użyciu okien dialogowych, po prostu wprowadzając parametry. Taka forma programowania wyróżnia się wizualną postacią, interaktywnością i przyjaznością dla użytkownika, prowadząc do znacznego skrócenia czasu w sektorze produkcji. DMG MORI koncentruje swoje wysiłki na dalszym opracowywaniu unikatowych cykli technologicznych, których obecnie jest 30, korzystając ze swojego bogatego doświadczenia. Producent obrabiarek zademonstruje najnowszy cykl technologiczny do kalibracji podstawowej geometrii obrabiarki, w tym korekcji kinematyki, na Dniach Otwartych w Pfronten.

VCS-Complete
VCS Complete – up to 30 percent more precision over a machine tool’s lifetime.

„Cyfryzacja znajduje się na pierwszym planie naszych działań z zakresu badań i rozwoju. Przygotowujemy naszych klientów na Przemysł 4.0 przy wykorzystaniu cykli technologicznych DMG MORI oraz naszego interaktywnego i przyjaznego dla użytkownika oprogramowania” – mówi dr Edmond Bassett, odpowiedzialny w grupie DMG MORI za rozwój cykli technologicznych, w tym nowego VCS Complete. Dokładność obrabiarki zależy bezpośrednio od jej geometrii. Z czasem może ona ulegać zmianie wskutek zużycia i kolizji, powodując konieczność kalibracji. Cykl technologiczny DMG MORI VCS Complete przeprowadza kalibrację, a co więcej automatycznie koryguje kinematykę obrabiarki, co zwiększa dokładność obrabiarki, a także umożliwia ustalenie klasy dokładności.

VCS Complete rejestruje dane za pomocą sondy pomiarowej i zestawu narzędzi. Składa się on z dwóch kul kalibracyjnych połączonych rurką CFK, służącą za wzorzec długości. Cykl technologiczny może w ten sposób określić odchylenia objętościowe w całej przestrzeni roboczej. Oprogramowanie analizuje zarejestrowany błąd obrabiarki i ustala wartość kompensacji, co można aktywować bezpośrednio na poziomie obrabiarki. Cykl VCS Complete uwzględnia również współczynnik rozszerzalności cieplnej obrabianych materiałów. Zebrane podczas procesów pomiarowych dane zostają zapisane przez cykl VCS Complete do spójnej dokumentacji w celu umożliwienia dalszych analiz.

VCS Complete
DMG MORI has been concentrating on the continuous further development of exclusive Technology Cycles, of which there are now 30.

Skontaktuj się z nami w sprawie technicznych materiałów prasowych DMG MORI.