18/09/2017|EMO 2017 – Path of Digitization:

Zmierzając ku cyfrowej fabryce dzięki „otwartej komunikacji”

Cyfrowe produkty CELOS Ekosystem umożliwiają spójne, indywidualnie dostosowane i kompleksowe rozwiązania

 • CELOS Ekosystem z nowymi perspektywami
 • Path of Digitization: od wizji do rzeczywistości
 • Obrabiarka CELOS z „otwartą komunikacją”
 • Kontrola przepływów pracy za pomocą aplikacji CELOS Manufacturing
 • CELOS ze sterowaniem HEIDENHAIN
  • CELOS PROtab – mobilny asystent w produkcji sieciowej
  • CELOS NETbox – otwierając drogę do usług w chmurze
  • CELOS COCKPIT – cały proces produkcji jak na dłoni

Trend w kierunku cyfryzacji przemysłowej w zasadniczy sposób zmienia warunki ramowe nawet w technologii obróbki metali. W związku z tym DMG MORI od 2013 r. dostosowuje swoje obrabiarki do ery cyfrowej, wyposażając je w oparte o aplikacje sterowanie CELOS z interfejsem użytkownika. Jednocześnie grupa konsekwentnie poszerza asortyment rozwiązań w celu utworzenia otwartego ekosystemu na rzecz fabryki cyfrowej. Ponadto DMG MORI poszerza zakres usług CELOS, oferując inteligentne oprogramowania i wyposażenie zapewniające łączność. Otwarta komunikacja obejmuje cyfrowe usługi IoT i produkty zapewniające integralne połączenie procesów i obrabiarek w jedną sieć.

Już od 2013 r. CELOS odgrywał kluczową rolę w cyfryzacji DMG MORI. W międzyczasie na rynku zainstalowano już ponad 10 000 obrabiarek z systemem CELOS. Obecnie znacznie powyżej 100 zaawansowanych technicznie obrabiarek z asortymentu DMG MORI jest wyposażonych w system CELOS, dzięki czemu w krótkim czasie można zapewnić ich ogólną dostępność.

W ostatnich latach również stale zwiększała się liczba aplikacji CELOS APP. Wraz z opracowaniem dziesięciu nowych aplikacji jest już dostępnych 26 aplikacji CELOS APP, przeznaczonych do przezbrajania, konfiguracji obrabiarek i cyfrowych interakcji w hali produkcyjnej. Dzięki systemowi CELOS klienci otrzymują intuicyjne, spójne rozwiązania, stanowiące integralną podstawę do produkcji cyfrowej, z wyeliminowaniem dokumentacji papierowej.


CELOS Ekosystem z nowymi perspektywami

Open Connectivity
With „Open Connectivity“ towards a digital factory.

DMG MORI konsekwentnie kontynuuje prace nad rozwojem systemu CELOS z interfejsem użytkownika w celu stworzenia otwartego i spójnego ekosystemu dla produkcji cyfrowej. W obecnej wersji CELOS w centrum uwagi znajdują się między innymi cyfrowe przepływy pracy do adaptacyjnego planowania produkcji i zintegrowanego zarządzania narzędziami.

Jednocześnie DMG MORI pracuje nad zagadnieniem otwartej komunikacji i w związku z tym oferuje kilka specjalnych produktów, jak CELOS NETbox i CELOS PROtab, zapewniających połączenie środowiska produkcyjnego w spójną sieć.

Od wizji do rzeczywistości – „Path of Digitization”

Obecne programy cyfryzacji DMG MORI oparte są na wizji fabryki cyfrowej, charakteryzującej się adaptacyjną strukturą fabryki. Kluczową cechą cyfrowej fabryki jest automatyczna, oparta na danych optymalizacja procesów w produkcji względem zmieniających się warunków ramowych.

„Nasza uwaga jest tu skupiona szczególnie na małych i średnich przedsiębiorstwach” – podkreśla dr Holger Rudzio, Dyrektor Zarządzający DMG MORI Software Solutions GmbH. Wyjaśnia on, że powodem tych działań jest możliwość stopniowego, a przede wszystkim, zindywidualizowanego wejścia w świat cyfrowego wytwarzania i produkcji. W tym zakresie gwarancja wydajności obecnie nie dotyczy już tylko nowoczesnych obrabiarek firmowych, ponieważ nawet istniejące maszyny od DMG MORI i innych producentów można połączyć w sieć za pomocą Ekosystemu CELOS.


Obrabiarka CELOS z „otwartą komunikacją”

Maszyny od innych producentów, maszyny w komplementarnych dziedzinach technicznych i ręczne stanowiska robocze można odtąd zintegrować w sieci CELOS. Nawet starsze modele można podłączyć do pewnego stopnia. Odpowiedzialne za to osiągnięcie są nowe „rozwiązania z zakresu otwartej komunikacji”.

Grupa DMG MORI uzupełniła zatem gamę produktów o mobilnego asystenta w postaci nowego rozwiązania CELOS PROtab oraz inteligentne złącze IIoT w postaci rozwiązania CELOS NETbox. „Oznacza to, że teraz prawie każda obrabiarka i stanowisko robocze można zmodernizować i dołączyć do sieci CELOS, co stwarza naszym klientom całkowicie nowe możliwości swobody w optymalizacji cyfrowych przepływów pracy,” zapewnia dr Rudzio.

Kontrola przepływów pracy za pomocą aplikacji CELOS Manufacturing

W rezultacie nawet najnowsze rozwiązania w zakresie rozwoju oprogramowania zyskują duże znaczenie i wartość dodaną. Przepływy pracy i procesy obróbki można teraz cyfrowo odwzorować, sterować i optymalizować na podstawie ciągłego przepływu danych w obszarze hali produkcyjnej.

Cyfrowe planowanie zamówień dla zaawansowanych użytkowników

Jednym z przykładów jest interaktywne narzędzie planowania CELOS Factory Planning ze standardowymi interfejsami do przyjmowania zamówień z systemu ERP. „Aby zapewnić optymalne planowanie realizacji zamówień produkcyjnych, należy wziąć pod uwagę różne zależności – takie jak dostępność maszyny, materiałów i narzędzi oraz koszty oprzyrządowania.

Wraz ze wzrostem liczby zleceń staje się prawie niemożliwe, by to zadanie wykonać ręcznie” – wyjaśnia dr Rudzio w ramach uwag wstępnych. Natomiast narzędzie CELOS Factory Planning umożliwia wspomaganie programowe i centralne sporządzanie harmonogramów oraz, w razie potrzeby, zmianę terminów dostępnych zleceń, a wszystko to z uwzględnieniem rzeczywiście dostępnych zasobów i możliwości.

Nawet w przypadku ręcznego wprowadzania zmian w harmonogramach narzędzie Factory Planning uwzględnia istniejącą strukturę zamówień i dostępne możliwości obrabiarki i harmonogram zmian.

Spójne zarządzanie narzędziami

„Digital Tooling” oferowane przez DMG MORI to kolejny przykład nowego cyfrowego przepływu pracy CELOS. Wszystkie informacje o narzędziach, wymagane do procesu produkcji, są zarządzane centralnie i dostępne w czasie trwania całego procesu produkcyjnego: podczas programowania i symulacji sterowania NC, a nawet w trakcie ustawiania narzędzi, odczytywania i załadunku lub podczas pomiarów w trakcie przebiegu procesu.

W ten sposób zapewniony jest dostęp do danych narzędziowych z różnych systemów w tym samym czasie. Ponadto wszystkie dane dotyczące procesu są zapisywane w pamięci centralnego układu zarządzania narzędziami, umożliwiając przejrzystość i pełne śledzenie historii narzędzi.

Stopniowa lub integracyjna droga do cyfrowej fabryki

W całościowym ujęciu strategii „Path of Digitization” (Ścieżka cyfryzacji) DMG MORI oferuje swoim klientom możliwość wdrożenia kompleksowych, dostosowanych indywidualnie rozwiązań w postaci cyfrowych produktów i systemów oprogramowania CELOS Ekosystem albo możliwość wyboru stopniowej drogi, od jednego sukcesu do kolejnego, przekształcając swoje przedsiębiorstwo w cyfrową fabrykę – aby zyskać wysoką przejrzystość, wydajne procesy, maksymalną dyspozycyjność i najlepszą niezawodność produkcji.

Cyfrowe kompetencje dla hali produkcyjnej i procedur przygotowawczych

„Oprogramowanie i usługi oferowane przez grupę DMG MORI ułatwiają naszym klientom standaryzację i automatyzację indywidualnie zaprojektowanych procesów” – wyjaśnia dr Rudzio. Z tego względu niezbędne informacje z zakresu przygotowania, planowania i produkcji prezentowane są w sposób spójny, czytelny i łatwy do zrozumienia.

CELOS ZE STEROWANIEM HEIDENHAIN

CELOS with HEIDENHAIN.
CELOS with HEIDENHAIN.​​​​​​​
 • CELOS od DMG MORI z 21,5-calowym ERGOline i HEIDENHAIN TNC 640
 • 22 aplikacje CELOS APP na poziomie wstępnym
 • Globalna konfiguracja programu – późniejsze dostosowanie programu CAM NC bezpośrednio na maszynie
 • Konwerter DXF – import CAD
 • Obróbka z użyciem narzędzi
 • Proste i wydajne zastosowanie szlifierek czołowych

PLANOWANIE FABRYKI – zaawansowanie planowanie i sporządzanie harmonogramów

 • Organizacja zamówień z uwzględnieniem bardzo szerokich zależności, jak warstwy, powiązane procesy, konserwacja.
 • Standardowe interfejsy do przyjmowania zamówień z systemu ERP
 • Łączność między biurami, halą produkcyjną i CELOS PROtab

DIGITAL TOOLING – Cyfrowe zarządzanie narzędziami podczas przygotowania do produkcji

Digital tool management during work preparation.
Digital tool management during work preparation.​​​​​​​
 • Wykorzystywanie istotnych informacji narzędziowych w trakcie całego procesu produkcji
 • Pełna cyfryzacja danych narzędziowych
 • Centralne zarządzanie wszystkimi niezbędnymi informacjami o narzędziach

CELOS PROtab – mobilny asystent w produkcji sieciowej

New: CELOS PROtab – a mobile assistant in networked production.
New: CELOS PROtab – a mobile assistant in networked production.​​​​​​​
 • Rozwiązania sieciowe do fabryki cyfrowej
 • Oparte o aplikacje sterowanie i interfejs użytkownika
 • CELOS do obrabiarek innych producentów po raz pierwszy
 • CELOS PROtab spełnia normy przemysłowe IP54 i MIL-STD-810G
 • Wykorzystywanie aplikacji CELOS w trakcie całego procesu produkcji

CELOS NETbox – otwierając drogę do usług w chmurze

New: CELOS NETbox – paving the way towards the Cloud.
New: CELOS NETbox – paving the way towards the Cloud.
 • Tworzenie sieci obrabiarek DMG MORI starszych generacji oraz maszyn od producentów zewnętrznych za pomocą CELOS
 • Interfejsy umożliwiają wymianę danych pomiędzy CELOS NETbox i aplikacjami CELOS APP
 • Wybór programów NC CELOS w połączeniu z CELOS PROtab
 • Dzięki zintegrowanej zaporze sieciowej NETbox zwiększa bezpieczeństwo IT i zabezpiecza obrabiarkę przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich

CELOS COCKPIT – cały proces produkcji jak na dłoni

New: CELOS COCKPIT – the entire production process at a glance.
New: CELOS COCKPIT – the entire production process at a glance.
 • Kontrola nad całym procesem produkcyjnym przy pulpicie sterowniczym
 • Przejrzystość produkcji: stan wszystkich zleceń, „wąskie gardła”, czasy oczekiwania i przyczyny
 • Stan danego zlecenia w trakcie produkcji wraz z pozostałym czasem
 • Planowanie i kontrola produkcji w połączeniu z aplikacją CELOS Factory Planning
 • Elastyczne zastosowanie w przedsiębiorstwach jako rozwiązanie czysto programowe
 • Stacja ładowania i synchronizacji dla CELOS PROtabs, w połączeniu z pulpitem sterowniczym

Skontaktuj się z nami w sprawie technicznych materiałów prasowych DMG MORI.