08/10/2018|Grand Opening FAMOT 2018 - FAMOT Pleszew Sp. z o. o.

Digitalizacja procesów produkcyjnych

Dzięki inwestycjom koncernu DMG MORI w Pleszewie oraz digitalizacji procesów produkcyjnych, FAMOT stał się jednym z największych i najnowocześniejszych producentów obrabiarek do metalu w Europie i na świecie.

  • Uroczystość Zakończenia I Etapu Inwestycji: październik 2018
  • Całkowita wartość inwestycji: 60 milionów euroTotal area extended to 50,000 m²
  • Całkowita powierzchnia zabudowy zwiększona do 50.000 m²
  • Pierwsza kompleksowa digitalizacja procesów produkcyjnych
    • Integracja rozwiązań ISTOS
    • Oprogramowania DMG MORI Software Solutions
    • WERKBLiQ

FAMOT został założony w roku 1877, jako małe przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją odlewów  i maszyn rolniczych. Obecnie zatrudnia około 700 pracowników. Od roku 1999, FAMOT należy do Grupy DMG MORI i jest największym producentem obrabiarek w Polsce i Europie Środkowej. Rozwój pleszewskiej fabryki jest przykładem produkcji innowacyjnych, wysoko zaawansowanych maszyn CNC, zaprojektowanych we własnym Dziale Konstrukcji. Dzięki najnowszym inwestycjom, w wysokości około 60 milionów euro powierzchnia zabudowy FAMOT wzrośnie do około 50.000 m2, w tym około 21.000 m2 to montaż i obróbka mechaniczna. Fabryka znacznie zwiększy tym samym zdolności produkcyjne oraz swoje znaczenie w ramach Grupy DMG MORI. Oprogramowanie PLANNING SOLUTIONS, powstałe poprzez integrację rozwiązań ISTOS GmbH, DMG MORI Software Solutions GmbH oraz WERKBLiQ GmbH, pozwala Spółce na spełnienie standardów Przemysłu 4.0. Innowacje FAMOT zostaną zaprezentowane podczas Uroczystości Zakończenia I Etapu Inwestycji, od 8 do 12 października 2018 roku.

FAMOT
FAMOT jest pierwszym zakładem produkcyjnym DMG MORI, w którym został zrealizowany projekt uruchomienia fabryki przyszłości

Elastyczna produkcja na  potrzeby własne oraz klientów

„Integracja wszystkich obrabiarek produkcyjnych, systemów i procesów, wymagana dla stabilnego planowania, została zapewniona dzięki rozwiązaniom wewnętrznym oraz nowemu IoTconnector DMG MORI” - wyjaśnia dr Michael Budt, Członek Zarządu, odnosząc się w ten sposób do rozwoju FAMOT. „Doświadczamy z pierwszej ręki, w jaki sposób można w praktyce wdrożyć digitalizację, gdyż robimy to dla własnej produkcji.” Pod tym względem, FAMOT stanowi kamień milowy dla DMG MORI  zarówno – jako przykład – dla Klientów, jak i dostawców.

digitisation
FAMOT jest pierwszym zakładem produkcyjnym DMG MORI, w którym został zrealizowany projekt uruchomienia fabryki przyszłości

Decydujące jest połączenie infrastruktury IT DMG MORI z uwzględnieniem zarządzania zleceniami, łańcuchem dostaw i relacji z klientami. Wszystkie etapy tworzenia wartości dodanej obejmujące procesy i systemy wewnętrzne w przeszłości wykonywane manualnie, są teraz zintegrowane i mogą przebiegać bezproblemowo w tym samym czasie. Obejmują one zamówienia wpływające do działu sprzedaży poprzez planowanie produkcji, aż do naszego własnego oprogramowania MDE / BDE do monitorowania podstawowych danych dotyczących obróbki mechanicznej oraz utrzymanie w ruchu maszyn. Dr Michael Budt mówi o celach: „dotyczy to wydajnych, szybkich i bezpiecznych procesów produkcyjnych, a także zrównoważonego wzrostu produktywności, jakości, przejrzystości i zdolności reagowania. Wymagane jest także połączenie istniejących rozwiązań i nowych systemów oprogramowania ze sprawną siecią produkcyjną.” FAMOT skorzystał z koncernowych rozwiązań w zakresie digitalizacji, w szczególności PLANNING SOLUTIONS z firmy ISTOS.

Rdzeniem cyfrowej fabryki, jaką jest FAMOT jest tzw. „magistrala usług produkcyjnych”. „Jest to otwarty system pozwalający na integrację różnych specyficznych rozwiązań, jak systemy nadrzędne ERP, HR, czy zarządzanie narzędziami” podsumowuje dr Michael Budt. Dodatkowo dostępna jest aplikacja ISTOS do planowania produkcji, MDE / BDE, do centralnej wizualizacji statusu oraz do zarządzania danymi podstawowymi i dynamicznym planowaniem zasobów ludzkich. Inne aplikacje, które komunikują się za pośrednictwem „magistrali usług produkcyjnych", obejmują internetową platformę usługową firmy WERKBLIQ,  jednej ze Spółek Grupy DMG MORI. Samo wygenerowanie ponad 2.000 zleceń wskazuje na znaczenie „magistrali usług produkcyjnych”. Są to (częściowo dwukierunkowe) połączenia między polami różnych aplikacji.


Inwestycje w maszyny, technologie i zasoby ludzkie

Ze względu na wielkość produkcji komponentów (w szczególności serii CLX i CMX) dla innych zakładów Grupy DMG MORI, która nieprzerwanie rośnie od lat, kolejne inwestycje w FAMOT, stały się koniecznością. „Razem z inwestycjami w ostatnich dwóch latach, zainwestowaliśmy prawie 60 milionów euro”, mówi dr Michael Budt i kontynuuje: „chcemy dalej rozbudowywać możliwości produkcyjne Spółki, aby zapewnić silną, stałą pozycję naszej firmy w branży obrabiarek do metalu”. Do roku 2020 FAMOT ma wyprodukować ponad 2.000 obrabiarek finalnych i dodatkowo około 2.000 komponentów oraz kilkaset zespołów części i części, dla innych zakładów produkcyjnych Grupy DMG MORI.  

Inwestujemy przede wszystkim w rozbudowę możliwości produkcyjnych firmy.  Obecnie powierzchnia produkcyjna obejmuje ogółem 21.000 m², z czego jedna trzecia przeznaczona jest na montaż. Wartą zauważenia było także powstanie nowoczesnego Centrum Logistycznego. Jest to przede wszystkim obszar nowoczesnej gospodarki magazynowej o powierzchni 12.000 m2, w skład której wchodzi Magazyn Główny, wyposażony w system przenośników rolkowych, służących do automatycznego transportu części ze strefy przyjęć do miejsc magazynowania. Jest on wyposażony w strefę przygotowania materiału, z której skompletowane na specjalnych wózkach materiałowych części, transportowane są na montaż, przy pomocy ciągników logistycznych. Miesięcznie do magazynu przyjmowanych jest ponad 140.000 części, które wydawane są do produkcji w systemie JIT (Just-In-Time). „Sercem FAMOT jest obróbka mechaniczna – największa w Grupie. Około 50 obrabiarek, głównie DMG MORI, pracuje obecnie przez całą dobę, aby w terminie zrealizować wszystkie zamówienia Klientów.

Do roku 2020 FAMOT ma wyprodukować ponad 2.000 obrabiarek finalnych i dodatkowo około 2.000 komponentów oraz kilkaset zespołów części i części, dla innych zakładów produkcyjnych Grupy DMG MORI.

Rozwój FAMOT powoduje rosnące zapotrzebowanie na kompetentnych pracowników – zarówno w zakresie produkcji, jak i usług. Jako jeden z największych pracodawców w regionie, FAMOT współpracuje z ponad 15 uczelniami technicznymi i uniwersytetami. Rozwój FAMOT ma również wpływ na firmę zajmująca się sprzedażą i serwisowaniem obrabiarek Grupy - DMG MORI  Polska. Ilość zatrudnionych techników serwisu, podwoiła się w ciągu ostatnich pięciu lat i wynosi obecnie 50 osób. Dr. Michael Budt jest zdania, że „aby zapewnić najwyższą jakość usług w trakcie i po sprzedaży, nie możemy pozwolić sobie na żadne kompromisy”. „Zaangażowanie naszych pracowników jest konieczne w celu utrzymania zaufania naszych klientów.”

Skontaktuj się z nami w sprawie technicznych materiałów prasowych DMG MORI.