13/11/2017|Schaeffler i DMG MORI

Schaeffler wybiera obrabiarki DMG MORI do wytwarzania przyrostowego

Grupy Schaeffler oraz DMG MORI we wspólnym projekcie partnerskim rozwijają procesy wytwarzania przyrostowego do produkcji komponentów łożysk tocznych z materiałów gradientowych.

LASERTEC 65 3D hybrid
The LASERTEC 65 3D hybrid combines the flexibility of additive component manufacturing with the precision of machining thus enabling the generative manufacture of complete components in finished part quality.
  • Projekt współpracy w zakresie technologii przyszłości
  • Produkcja elementów łożysk tocznych w niewielkich partiach
  • metodą napawania laserowe​​​​​​​go
  • LASERTEC 65 3D hybrid: napawanie laserowe z zintegrowaną 5-osiową obróbką frezarską
  • Produkcja komponentów w najwyższej jakości gotowego produktu
  • Produkty z wartością dodaną dla odbiorców końcowych

Od wielu lat przedsiębiorstwa Schaeffler i DMG MORI blisko współpracują ze sobą w ramach długofalowego i owocnego partnerstwa. Niedawno grupa DMG MORI uhonorowała przedsiębiorstwo Schaeffler Technologies AG & Co. KG nagrodą „Partner Award 2017”. Obie firmy jednoczą swoje atuty innowacyjności i przyczyniają się do wzajemnego zwiększania efektywności i optymalizacji procesów. Z tego powodu przedsiębiorstwo Schaeffler zawsze stawia na przyszłościowe technologie. Schaeffler już wykorzystuje metodę wytwarzania generatywnego z użyciem tworzyw sztucznych i drukarek 3D, a także technologię łoża proszkowego do budowy prototypów, produkcji małoseryjnej oraz budowy narzędzi i uchwytów specjalnych. W najnowszym wspólnym projekcie partnerzy pracują nad rozwojem procesów wytwarzania przyrostowego komponentów łożysk tocznych z materiałów gradientowych, w małych partiach, metodą napawania laserowego. Obrabiarka LASERTEC 65 3D hybrid od DMG MORI od maja 2017 r. wykorzystywana jest tu jako podstawowa maszyna. Asortyment producenta obrabiarek obejmuje najważniejsze procesy wytwarzania generatywnego, dzięki którym grupa DMG MORI zdobyła pozycję dostawcy pełnego zakresu usług oraz kompleksowego asortymentu zarówno w produkcji przyrostowej komponentów metalowych, jak i obróbce wykończeniowej metali – może się także pochwalić zasięgiem globalnym.

Schaeffler rozszerza własny obszar wytwarzania przyrostowego o metodę łoża proszkowego po raz pierwszy z użyciem obrabiarki LASERTEC 65 3D hybrid od DMG MORI, która posłuży do produkcji komponentów z materiałów metalowych. Wysoki wskaźnik przyrostu oraz wysoki stopień elastyczności materiałów stanowiły aspekty, które znacząco wpłynęły na decyzję. Ponadto zintegrowana 5-osiowa obróbka symultaniczna umożliwia produkcję komponentów w najwyższej jakości gotowego produktu w jednym mocowaniu, w czym Schaeffler zauważa ogromny potencjał odnośnie do produkcji seryjnej.

Wartość dodana dzięki materiałom gradientowym

DMG MORI and Schaeffler
In their latest cooperation project, DMG MORI and Schaeffler are developing additive manufacturing processes for rolling bearing components made of graded materials in small batch sizes using laser deposition welding.

Obrabiarka LASERTEC 65 3D hybrid jest wyposażona w dwa podajniki proszku i oferuje możliwość ukierunkowanej kontroli zmiany jednego materiału na inny podczas procesu napawania laserowego. W ten sposób otrzymuje się materiały gradientowe z płynnym przejściem między różnymi właściwościami. Odporność na obciążenia i twardość materiału można w trakcie procesu napawania regulować oraz optymalizować zgodnie z określonymi wymaganiami w poszczególnych zastosowaniach.

Grupy Schaeffler i DMG MORI sprawdzają różne materiały w ramach wspólnego przedsięwzięcia, mając na celu dalszy postęp prac nad elementami łożyska tocznego, wytwarzanymi za pomocą produkcji przyrostowej w niewielkich partiach, przy użyciu metody napawania laserowego. W centrum zainteresowania spółki Schaeffler jest tu produkcja zoptymalizowanych produktów, które oferują wartość dodaną odbiorcom końcowym. „Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyboru przez firmę Schaeffler modelu LASERTEC 65 3D hybrid od DMG MORI. To silne partnerstwo zaowocuje fascynującym efektem synergii w produkcji komponentów wytwarzanych przyrostowo” – wyjaśnia Patrick Diederich, odpowiedzialny za dział Zaawansowane Technologie w grupie DMG MORI oraz Dyrektor Zarządzający SAUER GmbH.

Firma Schaeffler od wielu lat aktywnie uczestniczy w Formule E i z pełnym zaangażowaniem pracuje nad dalszym usprawnieniem napędów elektrycznych w ramach swojej strategii „Mobility for Tomorrow” (Mobilność przyszłości). Zastosowanie gradacji materiałów z obrabiarką LASERTEC 65 3D hybrid zaowocowało wspaniałymi możliwościami rozwoju. Przykładowo materiały magnetyczne i niemagnetyczne można połączyć w drodze gradacji wraz z odpowiednim dostosowaniem właściwości komponentu.


Włączenie do procesu produkcyjnego

Spółka Schaeffler rozszerzyła swoje zdolności produkcyjne w zakresie wytwarzania przyrostowego o napawanie laserowe. Obrabiarka LASERTEC 65 3D hybrid zostanie dołączona do procesu produkcji w zakładach Schaeffler w celu optymalizacji wytwarzania części zamiennych, niewielkich serii oraz pojedynczych części. Natychmiastowa produkcja takich elementów pozwala na szybkie pozyskanie części zamiennych przy jednoczesnym wyeliminowaniu kosztów magazynowania dużych elementów.