21/08/2017|EMO 2017

Przyszłość technologii wytwarzania – innowacyjne maszyny i integralne rozwiązania systemowe do cyfrowej fabryki

Na targach EMO 2017 DMG MORI zaprezentuje: cyfryzację, automatyzację, ADDITIVE MANUFACTURING, doskonałość technologii i 8 światowych premier.

  • CELOS Digital Factory: cyfrowe przepływy pracy, od planowania zadań do cyfrowego oprzyrządowania, aż po CELOS Manufacturing
  • Otwarta komunikacja: CELOS ze sterowaniem Heidenhain, CELOS netBOX, CELOS proTAB oraz integracja obrabiarek producentów zewnętrznych
  • Automatyzacja: ponad 30 obrabiarek z rozwiązaniami automatyzacji, w tym rozwiązania integralnego magazynu palet
  • ADDITIVE MANUFACTURING: ciągłe łańcuchy procesowe do produkcji przyrostowej z technologią dyszy proszkowej i łoża proszkowego
  • DMG MORI Technology Excellence: integracja procesów już od najwcześniejszego etapu do niestandardowych rozwiązań technicznych „pod klucz” w branży lotniczej, motoryzacyjnej, form i matryc oraz medycznej.
  • 8 światowych premier: Obrabiarki bramowe i wielowrzecionowe, centra tokarsko-frezarskie, uniwersalne tokarki i poziome centra obróbki
EMO 2017
DMG MORI will be presenting at the EMO 2017: digitisation, automation, ADDITIVE MANUFACTURING, technology excellence and 8 world premieres.

Na targach EMO w Hanowerze, w sali nr 2, DMG MORI zaprezentuje się na powierzchni niemal 10 000 m² jako wiodący partner kompetencyjny w zakresie produkcji i cyfryzacji obróbki metali. Obierając strategię „Path of Digitization” (Ścieżka cyfryzacji) za swoją zasadę przewodnią, firma wskazuje drogę ku przyszłości w postaci „Digital Factory” (Cyfrowa fabryka) z wieloma opartymi na danych produktami i usługami z zakresu oprogramowania.

Nadal najwięcej uwagi poświęcane jest automatyzacji obrabiarek i gotowym rozwiązaniom „pod klucz”. Podobnie jest w przypadku technologii ADDITIVE MANUFACTURING, w przypadku której grupa DMG MORI oferuje ciągłe łańcuchy procesowe z technologią dyszy proszkowej i łoża proszkowego. W wyznaczonych centrach DMG MORI Technology Excellence Center grupa DMG MORI prezentuje swoje rozwiązania branżowe EMO. Dzięki dołączeniu klientów do wspólnych prac nad procesem już od najwcześniejszego etapu DMG MORI oferuje dostosowane do indywidualnych wymagań, kompletne rozwiązania techniczne w branży lotniczej, motoryzacyjnej, budowy form i matryc oraz medycznej.

Wśród prezentowanych ośmiu premier światowych znajduje się model CTX 2500|700, jako preludium piątej generacji tej niezwykle udanej serii, a także NTX 2500 jako kolejne nowe centrum tokarsko-frezarskie. Model CLX 550 rozszerza ofertę europejskich uniwersalnych centrów tokarskich. Nowa koncepcja wielowrzecionowego zautomatyzowanego centrum tokarskiego zostanie zaprezentowana z użyciem wrzeciona MULTISPRINT 25 oraz MULTISPRINT 36. W zakresie frezowania grupa DMG MORI również poszerzyła swój asortyment, wprowadzając dwie duże maszyny: DMU 200 Gantry i DMU 340 Gantry oraz drugą generację poziomego centrum obróbki NHX 6300. ​​​​​​

DMG MORI z cyfrową fabryką na targach EMO

EMO 2017

Rewolucja cyfrowa objęła także branżę konstrukcji obrabiarek i nabiera tu rozpędu. Wraz z CELOS i inicjatywą „Path of Digitization” (Ścieżka cyfryzacji) DMG MORI realizuje spójną strategię – zaczynając od aplikacji CELOS Machine, przez CELOS Manufacturing, aż po cyfrową fabrykę. Nowe wersje systemu CELOS i powiązanych produktów umożliwiają docelową realizację ciągłości wymaganej w produkcji. W nowej wersji CELOS nowe aplikacje, jak „CELOS CONDITION ANALYZER” czy „CELOS PERFORMANCE MONITOR” stworzyły podstawy do optymalizacji przepływów pracy i procesów bezpośrednio w środowisku obrabiarki. Na targach EMO większa uwaga zostanie skoncentrowana na rozwiązaniach przeznaczonych do cyfrowych przepływów pracy na poziomie hali produkcyjnej. Dr Holger Rudzio, Dyrektor Zarządzający DMG MORI Software Solutions, deklaruje: „Zaprezentujemy szeroki asortyment bazujących na danych modułów cyfryzacji w ramach inicjatywy „Path of Digitization” – w tym m.in. do planowania produkcji i zarządzania narzędziami. Produkty te będą nawzajem się uzupełniać lub wykorzystywać wzajemnie swoje atuty. Dzięki tym rozwiązaniom z zakresu łączności dla cyfrowej fabryki CELOS umożliwiamy, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom, stopniowe i przede wszystkim praktyczne wkroczenie w przyszłość cyfrowego przemysłu.”

System CELOS przekształca się w obszerny ekosystem, zapewniający cyfrową wartość dodaną w branży produkcji

EMO 2017
The CELOS APP “CONDITION PERFORMANCE MONITOR” enables monitoring of a machine via sensors at all critical points.

Na targach EMO 2017 DMG MORI po raz pierwszy zaprezentuje integralne produkcyjne przepływy pracy oparte na danych. Adaptacyjne narzędzie planowania CELOS przeznaczone do zdecentralizowanego sterowania produkcją zostanie zademonstrowane po raz pierwszy w Hanowerze. DMG MORI przedstawi CELOS Digital Tooling – integralny przepływ pracy do zarządzania narzędziami z chmury do CAM i symulacji i dalej do sterowania CNC. Zaprezentowany zostanie również nowy mobilny interfejs użytkownika w postaci nowego produktu CELOS proTAB, który otwiera świat CELOS po raz pierwszy dla produktów i maszyn firm konkurencyjnych z innych dziedzin technologii, jak również dla stanowisk procedur ręcznych w ramach łańcucha procesu. Nowa usługa CELOS netBOX oferuje możliwość sprawnej integracji maszyn na wyższych poziomach struktury sieciowej – aż do bezpiecznej wymiany danych za pośrednictwem platform w chmurze i Internetu Rzeczy. Innymi słowy CELOS rozwija się z opartego o aplikacje sterowania i interfejsu użytkownika do opartej na danych, wysoko wydajnej platformy do planowania i sterowania, przeznaczonej do przyszłościowej produkcji cyfrowej. W połączeniu z cyfrowymi rozwiązaniami z zakresu oprogramowania i serwisu jest stopniowo przekształcany w kompleksowy ekosystem, umożliwiający klientom kształtowanie swojej przyszłości, zarówno indywidualnie, jak i całościowo.


Podstawowe kompetencje uzupełniane przez nowe

Mimo fascynujących możliwości płynących z cyfryzacji podstawowymi specjalizacjami działalności grupy DMG MORI nadal pozostaje inżynieria i produkcja. Z tego względu ważne jest, aby rozwijać zarówno to, co nowe, jak i to, co już jest sprawdzone. Cyfryzacja, automatyzacja, wytwarzanie przyrostowe i doskonałość technologii, jak również „tradycyjne” zaawansowane technicznie obrabiarki w równym stopniu znajdują się w obszarze zainteresowania i rozwoju w ramach ofensywy innowacyjności.

Automatyzacja – doskonale skoordynowane rozwiązania automatyzacji

EMO 2017
In the new VERTICO design: DMG MORI meets the cross-sector demands on a cost-efficient and reliable production with perfectly coordinated automation solutions from a single source.

Kolejnym zagadnieniem, będącym przedmiotem prac rozwojowych, jest automatyzacja. Celem DMG MORI jest, aby każda maszyna z bogatego asortymentu grupy mogła być w przyszłości wyposażona w opcję automatyzacji. Inteligentne powiązanie obrabiarki z automatyzacją jest kluczowym obszarem zainteresowania w zakładach produkcyjnych grupy, aby zapewnić klientom pochodzenie rozwiązania automatyzacji z jednego źródła. Oferta obejmuje system obsługi palet PH 150 oraz system obsługi detali WH 3 – oba zostaną zaprezentowane w nowej konstrukcji VERTICO. Asortyment uzupełnia Robo2Go jako mobilny, zrobotyzowany system automatyzacji do dużej liczby tokarek.

ADDITIVE MANUFACTURING – złożone komponenty 3D z użyciem dyszy proszkowej lub w łożu proszkowym

EMO 2017
 DMG MORI positions itself as a full-line provider in the additive manufacturing of metallic components in addition to machining with the LASERTEC 3D and LASERTEC SLM series.

DMG MORI osiąga sukcesy w branży ADDITIVE MANUFACTURING dzięki wprowadzeniu metody napawania laserowego z użyciem dyszy proszkowej. Selektywne stapianie laserowe w łożu proszkowym teraz uzupełnia gamę oferowanych produktów. Innymi słowy DMG MORI demonstruje swoją wiedzę i doświadczenie poprzez oferowanie kluczowych procesów wytwarzania generatywnego w jednym miejscu i uznawana jest za dostawcę kompleksowego asortymentu z zakresu zarówno wytwarzania przyrostowego komponentów metalowych, jak i obróbki końcowej.

Serie LASERTEC 3D i LASERTEC SLM stanowią podwaliny kierunku strategicznego DMG MORI względem technologii przyszłości. Seria LASERTEC 3D hybrid z powodzeniem łączy metodę napawania laserowego z dyszą proszkową i frezowaniem 5-osiowym, natomiast seria LASERTEC SLM służy do selektywnego stapiania laserowego w łożu proszkowym. „Obie technologie doskonale uzupełniają się w naszej gamie produktów. Jesteśmy dostępni na całym świecie dla naszych klientów z naszymi centrami Additive Manufacturing Excellence Center w Bielefeld, Pfronten, Tokio, Szanghaju i Chicago” – wyjaśnia Patrick Diederich, odpowiedzialny za dział Zaawansowane Technologie. Ogromne znaczenie ma szczególnie metoda łoża proszkowego: „Technologia ta ma 80% udział w rynku wytwarzania przyrostowego komponentów metalowych.” Najnowsze stadium innowacyjności obu tych metod zostanie zaprezentowane na targach EMO jako integralny element ciągłych łańcuchów procesowych.


DMG MORI Technology Excellence Center

Niskie koszty zespołu, zautomatyzowane procesy i wysoki stopień elastyczności to najważniejsze czynniki zapewniające wydajną produkcję. Będąc liderem technologii w sektorze obróbki metali, od DMG MORI oczekuje się tworzenia jeszcze bardziej ekonomicznych rozwiązań CNC, aby zapewnić klientom jeszcze większą przewagę konkurencyjną. Aby to osiągnąć, producent obrabiarek w swoich centrach technologicznych DMG MORI opracowuje i realizuje holistyczne, dostosowane do danego zastosowania rozwiązania „pod klucz” dla branży lotniczej, motoryzacyjnej, budowy matryc i form oraz medycznej. Specjaliści z DMG MORI zaangażowani są w przygotowanie projektów klientów od najwcześniejszych etapów. Wraz ze swoimi klientami grupa DMG MORI zdobywa cenne doświadczenie i rozległą wiedzę specjalistyczną. Oba czynniki są równie ważne podczas procesu konstruowania nowych maszyn i komponentów aż po gotowe rozwiązania produkcyjne „pod klucz”.

DMG MORI Aerospace Excellence Center

„Szczególnie mając do czynienia z wieloma różnymi komponentami i materiałami nasi klienci mogą zyskać wiele korzyści dzięki naszej szerokiej gamie obrabiarek i technologii. Podczas targów EMO w Hanowerze zaprezentujemy poziome centra o wysokiej dynamice, przeznaczone do komponentów z aluminium i CFK, obrabiarki duoBLOCK do szybkościowego frezowania aluminium, a także technologię tokarsko-frezarską na przykładzie centrów frezarsko-tokarskich ze zintegrowaną funkcją szlifowania oraz unikatowe rozwiązanie do głowic kątowych z automatyczną wymianą narzędzi przednich w celu zapewnienia niezawodności w 5-osiowej obróbce kompletnej obrotowo-symetrycznych detali. Praktycznie nie istnieje taki komponent, do którego DMG MORI nie mogłoby zaoferować rozwiązania produkcyjnego” – wyjaśnia Michael Kirbach, Dyrektor DMG MORI Aerospace Excellence Center we Pfronten.

DMG MORI Automotive Excellence Center

„Pod hasłem «Pełna integracja technologii motoryzacyjnej» zaprezentujemy kompletne rozwiązania czy raczej integralny system modułowy zawierający wysoko wydajne obrabiarki, integralne technologie, rozwiązania z zakresu automatyzacji oraz inteligentne oprogramowanie. Zagwarantuje to naszym klientom maksymalną dyspozycyjność i niezawodność procesów w przemyśle motoryzacyjnym” – mówi Markus Piber, Dyrektor Zarządzający DECKEL MAHO Pfronten GmbH, o zakresie usług oferowanych klientom w sektorze motoryzacyjnym.

DMG MORI Die & Mold Excellence Center

„Budowa matryc i form należy do naszych podstawowych kompetencji. Od wielu lat duża uwaga w DMG MORI poświęcana jest branży matryc i form, co z jednej strony zaowocowało ogromnym doświadczeniem w tej dziedzinie, a z drugiej strony dało – i nadal daje – początek przełomowym technologiom. Wymagania w zakresie precyzji, długoterminowej dokładności i jakości powierzchni spełniane są przez nasze dynamiczne centra obróbki o wysokiej precyzji” – opowiada Markus Rehm, Dyrektor Zarządzający DECKEL MAHO Seebach GmbH.

DMG MORI Medical Excellence Center

„Szczególnie branża medyczna zmaga się z wyjątkowymi trudnościami, jak zastosowanie materiałów trudnych do obróbki – magnezu i CrCo, które wymagają indywidualnych rozwiązań maszynowych. Możliwości technologiczne tak naprawdę nie są tu czynnikiem ograniczającym, to raczej wysokie wymagania w zakresie certyfikacji i spełnienia norm decydują o procesie obróbki w technice medycznej. Niezbędna wiedza specjalistyczna z zakresu technologii i wydajnych strategii obróbki jest łączona tutaj, w centrum Medical Excellence Center Seebach, w standardowe, zintegrowane rozwiązania produkcyjne. W wyniku tego klient zyskuje na znacznym uproszczeniu certyfikacji rozwiązań maszynowych spełniających normy światowe.” Marcus Krüger, Dyrektor Medical Excellence Center w Seebach.

Skontaktuj się z nami w sprawie technicznych materiałów prasowych DMG MORI.