INNOVATIONSMANAGEMENT teaser

Innowacje dotyczące dostawców

Strategiczne możliwości dla firmy DMG MORI oferuje trwałe przywództwo w zakresie innowacji i technologii, jak również najwyższą jakość naszych obrabiarek i usług. Konsekwentnie wdrażamy to w całym naszym łańcuchu wartości: Od badań i rozwoju, poprzez produkcję i sprzedaż, aż po serwis i zakupy. Daje nam to możliwość trwałego utrzymania i stałego poszerzania naszej pozycji na wielu rynkach.

INNOVATIONSMANAGEMENT

W ramach DMG MORI „TechDays” byliśmy w stanie wraz z naszymi partnerami technologicznymi zrealizować liczne projekty innowacyjne w celu jeszcze ściślejszej koordynacji globalnych strategii i trendów technologicznych oraz ich szybkiego wdrożenia.

Dzięki koncepcji otwartej innowacji wdrażamy system zarządzania innowacjami:

W ramach „Campaign Area” podejmujemy wraz z naszymi partnerami inicjatywy, takie jak kampanie czy TechDays w ramach szczytu Global Development Summit, wprowadzając tym samym innowacyjne pomysły do firmy.

Działy rozwoju zakładów produkcyjnych oceniają te innowacyjne pomysły. Całyproces jest koordynowany przez dział zakupów.

W „Open Innovation Area” oczekujemy, że wszyscy nasi dostawcy będą aktywnie dodawać do platformy DMG MORI nowe pomysły produktowe lub innowacyjne usługi. Celem jest uświadomienie sobie na wczesnym etapie, co jest innowacyjne i zapewnienie utrzymania konkurencji. Proces ten jest realizowany poprzez dział zakupów.