Monitor czasu pracy

Runtime monitor

Najważniejsze informacje

  • Zastosowanie szczególnie w przypadku wielokanałowych obrabiarek do analizy czasowej procesu produkcyjnego i jako podstawa do optymalizacji czasu cyklu
  • Indywidualne przybliżanie do podglądu najdrobniejszych szczegółów w celu optymalizacji czasu cyklu

Korzyści dla klienta

  • Histogram do trzech kanałów
  • Stanowi podstawę do optymalizacji czasu cyklu za pomocą wejść graficznych
  • Zapisywanie / wczytywanie zarejestrowanych danych w celu porównania poszczególnych zoptymalizowanych kroków
Runtime monitor
Recording of primary and auxiliary processing time, program pause and the tool changing.

Typy obrabiarek

Sterowanie