WERKBLiQ – Platforma nowoczesnego systemu utrzymania

W ramach kolejnych ważnych postępów w strategii cyfryzacji w październiku 2017 r. grupa DMG MORI przejęła WERKBLiQ GmbH z Bielefield, razem z zespołem 20 pracowników. WERKBLiQ utrzyma status niezależnej firmy i zaoferuje platformę usługową niezależną od producentów, która połączy we wspólną sieć wszystkich uczestników procesu utrzymania.

Awarie maszyn i nieplanowane przestoje stanowią szczególnie problematyczne obszary w łańcuchach procesów przemysłowych. Kwestie te zyskują coraz większą uwagę w świetle coraz krótszych horyzontów planowania i w związku z tendencją do zindywidualizowanej produkcji masowej. W tym kontekście serwis i utrzymanie nabierają ogromnego znaczenia.

Platforma WERKBLiQ digitalizuje utrzymanie i serwis 

Mając w asortymencie 15 różnych modułów, dr Tim Busse i jego zespół udostępniają sektorowi przemysłowemu kompleksowe narzędzie służące do organizacji procesu utrzymania w sposób bardziej wydajny i prosty. Oprócz wizualizacji procesów wewnętrznych platforma umożliwia bezpośrednią komunikację wszystkich stron uczestniczących w procesie utrzymania. Już 200 użytkowników i ponad 150 maszyn współpracuje razem na wspólnej platformie, mając zaplanowanych ponad 5000 działań z zakresu utrzymania.

Przyspieszenie i optymalizacja komunikacji i przepływu informacji 

„Platforma WERKBLiQ digitalizuje i znacząco przyspiesza cały proces utrzymania” – deklaruje dr Busse. Począwszy od integralnych procedur nadzorująco-kontrolnych, przez planowanie, organizację i realizację wszystkich technicznych i administracyjnych procedur, aż do inspekcji, serwisu, konserwacji i ulepszania systemów produkcyjnych. „Nasza platforma jest przekonująca pod każdym względem” – stwierdza dr Busse, promując swój system. „Prosta w użytkowaniu, o wszechstronnej funkcjonalności i przekonujących korzyściach dla klientów.”

Tak łatwo zacząć

Do rozpoczęcia wystarczy standardowy tablet, aktualna przeglądarka i dostęp do Internetu. Platforma WERKBLiQ już jest dostępna jako aplikacja na obrabiarkach DMG MORI wyposażonych w system CELOS w. 5.0, co oznacza, że użytkownik ma do dyspozycji cyfrowe centrum sterowania procesem utrzymania bezpośrednio na swojej obrabiarce.

Automatyczna transmisja danych za pomocą NETbox i ręczne wprowadzanie odpowiednich procedur w dzienniku obrabiarki zapobiegają utracie informacji. Chronologiczny przegląd wszystkich terminów konserwacji z funkcją przypominania i pomocnymi listami kontrolnymi umożliwiają pracownikom zachowanie gotowości do kolejnego audytu.

W przypadku poważnej awarii maszyny, której nie można usunąć wewnętrznie, użytkownik platformy WERKBLiQ może wezwać technika serwisu bezpośrednio z poziomu obrabiarki za pośrednictwem platformy. Automatyczny transfer wszystkich informacji dotyczących maszyny i historii redukuje do minimum liczbę składanych zapytań i niepotrzebnych zgłoszeń serwisowych. Nawet zapytania ofertowe i zamówienia na części zamienne również można składać za pomocą platformy. Krótko mówiąc, platforma WERKBLiQ oferuje wszechstronny pakiet z zakresu utrzymania, zapewniający bezproblemową i niezawodną pracę.

Path of Digitization” – Strategia oddolna

Pozostaje pytanie, jak platforma WERKBLiQ wpisuje się w cyfrowy świat DMG MORI. Dr Busse uważa, że dostosowywana indywidualnie, oddolna strategia WERKBLiQ doskonale harmonizuje się ze strategią „Path of Digitization” (Ścieżka cyfryzacji) DMG MORI. Według jego opinii rok 2018 będzie poświęcony kompleksowej integracji cyfrowych procesów klientów DMG MORI. „Jak tylko operator maszyny oraz DMG MORI jako partner serwisowy zjednoczą się na wspólnej platformie, spowoduje to znaczne przyspieszenie i ułatwienie składania zamówień, kontrolowania i dokumentowania zleceń serwisowych. Ponadto cały proces zarządzania częściami zamiennymi może być w przyszłości znacznie bardziej wydajny i przejrzysty.”

Stymulator cyfryzacji

Firma będzie współpracować z DMG MORI oraz nową platformą ADAMOS nad opracowaniem i harmonizacją norm z zakresu procesów informacyjnych i komunikacyjnych na rzecz obszaru Internet Produkcji.

Najważniejsze zalety platformy cyfrowej
Wartość dodana dla operatorów obrabiarek
Wartość dodana dla partnerów usługowych

Najważniejsze zalety platformy cyfrowej

 • Zwiększenie szybkości procesów 
 • Zminimalizowane przerwy w czynnikach
 • Indywidualne dostosowanie oraz dostęp niezależny od lokalizacji
 • Wysoki stopień użyteczności

Wartość dodana dla operatorów obrabiarek

 • Prosty sposób dokumentowania – pełna gotowość do audytów w dowolnym momencie
 • Dostępność do wszystkich ważnych informacji bezpośrednio z poziomu obrabiarki
 • Zintegrowanie całej hali fabrycznej
 • Lepszy proces decyzyjny dzięki systematycznym analizom

Wartość dodana dla partnerów usługowych

 • Odbiór większej liczby zapytań o usługi
 • Sprawna komunikacja
 • Przejrzysty harmonogram planowania czynności usługowych
 • Cyfrowa wizytówka