Proszę zaktualizować swoją przeglądarkę:

Twoja przeglądarka internetowa Internet Explorer 11 jest przestarzała i nie jest już obsługiwana.

Wyświetlanie treści i funkcjonalności nie jest gwarantowane.

Informacje dotyczące prywatności danych

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej i zainteresowanie naszą ofertą. Ochronę Państwa danych osobowych traktujemy bardzo poważnie. Poniżej chcielibyśmy poinformować, w jaki sposób przetwarzane są Państwa dane osobowe podczas korzystania z naszej strony internetowej oraz z naszych treści i usług. Dane osobowe to wszystkie dane, które można powiązać z Państwem jako osobą, np. imię i nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika.

1. Osoba odpowiedzialna, podmiot przetwarzający, inspektor ds. ochrony danych

 1. Stroną odpowiedzialną zgodnie z art. 4 nr 7 europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, Gildemeisterstraße 60, DE-33689 Bielefeld, info@dmgmori.com („My”).
 2. DMG MORI Global Marketing GmbH, Walter-Gropius-Straße 7, DE-80807 Monachium, info@dmgmori.com prowadzi niniejszą stronę w naszym imieniu.
 3. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ustawy o ochronie danych nasz inspektor ds. ochrony danych Grupy jest do Państwa dyspozycji. Mogą się Państwo z nim skontaktować pod adresem GILDEMEISTER Beteiligungen GmbH, ochrona danych Grupy FAO, DECKEL MAHO Straße 1, DE-87459 Pfronten, responsibility@dmgmori.com.

2. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to wymagane do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Ogólnie przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie za Państwa zgodą. Wyjątek dotyczy przypadków, w których uprzednia zgoda nie jest możliwa, a przepisy prawne zezwalają na przetwarzanie danych.
 2. Art. 6 ust. 1 (a) RODO stanowi prawną podstawę przetwarzania danych osobowych po poproszeniu o zgodę osoby będącej podmiotem danych.

  Art. 6 ust. 1 (b) RODO stanowi prawną podstawę przetwarzania danych osobowych wymaganych do realizacji umowy, której stroną jest osoba będąca podmiotem danych. Dotyczy to również przetwarzania danych wymaganego do realizacji działań przedumownych.

  Art. 6 ust. 1 (c) RODO stanowi prawną podstawę przetwarzania danych osobowych w celu spełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlegamy.

  Art. 6 ust. 1 (d) RODO stanowi prawną podstawę przetwarzania danych osobowych wymaganą ze względu na żywotne interesy osoby będącej podmiotem danych lub innej osoby fizycznej.

  Jeżeli przetwarzanie danych jest wymagane w celu wypełnienia naszego uzasadnionego interesu lub uzasadnionego interesu strony trzeciej i jeżeli interesy, podstawowe prawa i wolności strony będącej podmiotem danych nie są nadrzędne względem wcześniej wymienionych interesów, to art. 6 ust. 1 (f) RODO stanowi prawną podstawę do przetwarzania danych.
 3. Dane osobowe osoby będącej podmiotem danych zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel ich przechowywania przestanie mieć zastosowanie. Dane mogą być również przechowywane, jeżeli jest to zamierzone przez ustawodawców europejskich i krajowych w dyrektywach UE, prawach lub innych przepisach, którym podlega strona odpowiedzialna. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte, gdy wygaśnie okres przechowywania wymagany przez wyżej wymienione normy, chyba że dalsze przechowywanie danych jest wymagane w celu zawarcia lub realizacji umowy.
 4. Kiedy skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem e-maila, za pośrednictwem formularza kontaktowego lub rejestrując się na naszej stronie internetowej, zachowamy dane dostarczone przez Państwa w celu przetwarzania Państwa zapytań. Dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte, gdy przechowywanie nie jest już dłużej wymagane lub ograniczymy ich przetwarzanie, jeśli mają zastosowanie prawnie obowiązujące okresy przechowywania.
 5. Jeśli skorzystamy z usług zleconych dostawcom w zakresie poszczególnych funkcji zawartych w naszej ofercie lub pragniemy wykorzystać dane do celów promocyjnych, poinformujemy Państwa o tym szczegółowo w sposób opisany poniżej. Podamy również kryteria określone dla okresu przechowywania.

3. Gromadzenie danych osobowych podczas wizyty na naszej stronie internetowej

 1. Jeśli korzystają Państwo z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tzn. nie rejestrują się Państwo lub w inny sposób nie przekazują informacji, to gromadzimy tylko dane osobowe przesyłane na nasz serwer przez Państwa przeglądarkę. Jeśli chcą Państwo przeglądać naszą stronę, to w celach technicznych do wyświetlania naszej strony internetowej i zapewnienia stabilności oraz bezpieczeństwa (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 (f) RODO) zbierzemy następujące wymagane dane:

  - Adres IP

  - Data i godzina wizyty

  - Różnica strefy czasowej od czasu uniwersalnego Greenwich (GMT)

  - Treść żądania (konkretna strona)

  - Status dostępu/kod statusu HTTP

  - Ilość przesłanych danych

  - Strona internetowa, z której pochodzi żądnie

  - Rodzaj przeglądarki

  - System operacyjny i jego interfejs

  - Język i wersja oprogramowania przeglądarki.

 2. Oprócz wyżej wymienionych danych, podczas korzystania z naszej witryny, na komputerze użytkownika są zapisywane pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na dysku twardym powiązane z przeglądarką, z której Państwo korzystają i używane do przesyłania pewnych informacji do organu odpowiedzialnego za ustawienie pliku cookie (w tym przypadku – nas). Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na komputer. Są wykorzystywane, aby ogólna obecność w sieci była bardziej przyjazna dla użytkownika i efektywna.
 3. Wykorzystanie plików cookie:
  a) Niniejsza strona korzysta z następujących rodzajów plików cookie, których zakres i funkcja została opisana poniżej:
  - Przejściowe pliki cookie (patrz b)
  - Trwałe pliki cookie (patrz c).
  b) Przejściowe pliki cookie są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki. Obejmuje to w szczególności pliki cookie sesji. Zapisują one tak zwany identyfikator sesji, który umożliwia powiązanie różnych żądań przeglądarki z pojedynczą sesją. Pozwala to na rozpoznanie Państwa komputera, gdy wrócą Państwo na naszą stronę. Te pliki cookie sesji są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.
  c) Stałe pliki cookie są usuwane po upływie nie więcej niż trzech miesięcy. Mogą Państwo usunąć pliki cookie w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki w dowolnym momencie.
  d) Mogą Państwo dowolnie skonfigurować ustawienia przeglądarki i na przykład odrzucić pliki cookie stron trzecich lub wszystkie pliki cookie. Chcielibyśmy jednak poinformować, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli skorzystać z wszystkich funkcji tej strony internetowej.
  e) Używamy plików cookie, aby zidentyfikować Państwo podczas kolejnych wizyt, jeśli posiadają Państwo u nas konto. W przeciwnym razie będą Państwo musieli się ponownie logować podczas każdej wizyty.
  Zmień ustawienia plików cookies

4. Korzystanie z naszego sklepu internetowego

 1. Jeśli chcą Państwo złożyć zamówienie w naszym sklepie internetowym, to do zawarcia umowy wymagane są Państwa dane osobowe, abyśmy mogli przetworzyć Państwa zamówienie. Obowiązkowe informacje wymagane do przetwarzania umów są określone jako takie. Wszystkie pozostałe informacje są dobrowolne. Przetwarzamy dane, które nam Państwo podają w celu realizacji zamówienia. W tym celu możemy przekazać dane dotyczące płatności do banku naszej firmy. Podstawę prawną tego stanowi art. 6 ust. 1 (b) RODO.

  Aby złożyć zamówienie, muszą Państwo utworzyć konto użytkownika, za pomocą którego będziemy mogli zapisać Państwa dane w celu późniejszych zakupów. Jeśli utworzysz konto w sekcji „Moje konto”, określone przez Państwa dane będą przechowywane w oparciu o zasadę odwołalności. W dowolnym momencie mogą Państwo usunąć wszystkie inne dane, w tym konto użytkownika, w sekcji klienta naszej witryny.

  Możemy również przetwarzać dostarczone przez Państwa dane, aby poinformować Państwa o dodatkowych interesujących produktach z naszej oferty lub wysłać Państwu e-maile zawierające informacje techniczne.
 2. W związku z wymogami prawa handlowego i podatkowego jesteśmy zobowiązani do przechowywania Państwa danych adresowych oraz dotyczących płatności i zamówień przez okres dziesięciu lat.
 3. Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi stron trzecich do Państwa danych osobowych, w szczególności danych finansowych, Państwa zamówienie jest szyfrowane za pomocą systemu TLS.
 4. W oparciu o oferowaną przez nas opcję płatności „Wpłata na konto” i na podstawie art. 6 ust. 1 (f) RODO, zastrzegamy sobie prawo do ochrony naszego uzasadnionego interesu, w szczególności ochrony przed niedotrzymaniem warunków płatności i niewłaściwym korzystaniem z naszego sklepu internetowego, poprzez żądanie weryfikacji tożsamości i kredytu od wyspecjalizowanych w tym celu usługodawców (agencje kredytowe). Żądamy jedynie weryfikacji tożsamości i kredytu za pośrednictwem firm takich jak Creditreform.

  W celu uzyskania dalszych informacji na temat przetwarzania danych przez Creditreform i obliczania wartości prawdopodobieństwa (wartości wynikowych) przez Creditreform, które mogą być częścią weryfikacji kredytowej, odwiedź stronę https://en.creditreform.de.
  Dokonujemy weryfikacji kredytu wyłącznie w celu podjęcia uzasadnionej decyzji o zawarciu, przetwarzaniu lub rozwiązaniu stosunku umownego z Państwem. Mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych do celów weryfikacji kredytowej zgodnie z art. 21 RODO. 

5. Możliwości aplikowania

Mają Państwo możliwość aplikowania przez naszą stronę internetową lub za pośrednictwem e-maila. Jeśli wyślą Państwo aplikację, zbierzemy i zapiszemy dane, które wpiszą Państwo w oknie wprowadzania danych, lub które wyślą nam Państwo e-mailem. Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie do celów aplikacyjnych. Podstawę prawną tego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 (b) RODO. Jeśli nie będziemy mogli zaoferować Państwu pracy, przechowamy Państwa dane nie dłużej niż sześć miesięcy po zakończeniu procesu aplikacyjnego.

6. Newsletter

 1. Za Państwa zgodą mogą Państwo zapisać się do naszego newslettera, którego używamy, by informować Państwa o aktualnych interesujących ofertach.
 2. W celu subskrypcji naszego newslettera korzystamy z procedury „podwójnego potwierdzenia”. To oznacza, że po dokonaniu subskrypcji wysyłamy wiadomość e-mail na wskazany adres e-mailowy, prosząc o potwierdzenie, że chcą Państwo otrzymywać newsletter. Jeśli nie potwierdzą Państwo rejestracji w ciągu 24 godzin, Państwa informacje zostaną zablokowane i automatycznie usunięte po upływie jednego miesiąca. Ponadto zapisujemy Państwa adresy IP oraz czas rejestracji i potwierdzenia. Celem tego procesu jest potwierdzenie Państwa rejestracji i w razie konieczności usunięcie niewłaściwego wykorzystania Państwa danych osobowych.
 3. Jedyne obowiązkowe informacje służące do otrzymywania naszego newslettera to Państwa adres e-mail. Dodatkowe, oddzielnie określone dane mogą być dostarczane na zasadzie dobrowolności i są wykorzystywane do osobistego kontaktu z Państwem. Po potwierdzeniu przechowujemy Państwa adres e-mail, aby móc wysłać Państwu nasz newsletter. Podstawę prawną tego stanowi art. 6 ust. 1 (a) RODO.
 4. Mogą Państwo wycofać swoją zgodę na otrzymywanie newslettera w dowolnym momencie i wypisać się z newslettera. Aby wycofać swoją zgodę, kliknij link podany w każdym e-mailu z newsletterem, wyślij e-mail na adres disagree@dmgmori.com lub wyślij wiadomość na wskazane wcześniej dane kontaktowe.
 5. Chcielibyśmy poinformować, że podczas wysyłania naszego newslettera oceniamy zachowanie użytkownika. Do tej oceny, wysyłane wiadomości e-mail zawierają tak zwane sygnały nawigacyjne lub piksele śledzące, tj. jednopikselowe pliki obrazów zapisane na naszych stronach internetowych. Do celów oceny powiązujemy dane wskazane w sekcji 3 i sygnały nawigacyjne z Państwa adresem e-mail i indywidualnym identyfikatorem. Linki zawarte w newsletterze również zawierają ten identyfikator. Dane pozyskane w ten sposób są wykorzystywane do tworzenia profilu użytkownika, dzięki czemu możemy dostosowywać do Państwa nasz newsletter w oparciu o Państwa indywidualne zainteresowania. Wykrywamy, kiedy czytają Państwo nasz newsletter oraz w które linki Państwo klikają i jak wykorzystują te informacje, aby określić swoje osobiste zainteresowania. Następnie łączymy te dane z działaniami podjętymi przez Państwo na naszej stronie internetowej.

  Mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec tego śledzenia w dowolnym momencie, klikając oddzielny link podany w każdym e-mailu. Informacje są zapisywane tak długo, jak długo subskrybują Państwo nasz newsletter. Po anulowaniu subskrypcji dane są zapisywane w sposób czysto statystyczny i anonimowy. Co więcej, ta metoda śledzenia jest niemożliwa, jeśli domyślnie dezaktywują Państwo obrazy w programie e-mailowym. Jednak w takim przypadku nasz newsletter nie zostanie wyświetlony w całości i nie będą mogli Państwo korzystać z wszystkich funkcji. Jeśli obrazy są wyświetlane ręcznie, aktywowana jest wyżej opisana metoda śledzenia.

7. Korzystanie z Google Analytics

 1. Niniejsza witryna wykorzystuje Google Analytics – usługę analityczną oferowaną przez Google Inc. („Google”). Google Analytics używa „plików cookie”, tj. plików tekstowych zapisanych na komputerze, umożliwiających analizę korzystania z naszej strony internetowej. Informacje na temat korzystania z niniejszej strony internetowej wygenerowane przez plik cookie są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli w tej witrynie internetowej aktywowana jest anonimizacja IP, adres IP będzie jednak najpierw skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej i innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany tylko w wyjątkowych przypadkach. W imieniu dostawcy niniejszej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania ze strony przez użytkownika w celu sporządzania raportów dotyczących działań na stronie internetowej oraz do zapewnienia dostawcy usług internetowych dalszych usług związanych z użytkowaniem witryny i korzystaniem z Internetu.
 2. Adresy IP przesyłane w związku z Google Analytics nie będą powiązane z innymi danymi przechowywanymi przez Google.
 3. Mogą Państwo zapobiec przechowywaniu plików cookie, wprowadzając odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki; chcielibyśmy jednak poinformować, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli w pełni wykorzystać wszystkich funkcji tej witryny. Co więcej, mogą Państwo zapobiec zbieraniu danych generowanych przez plik cookie i odnieść się do korzystania z witryny (w tym adresu IP) przez Google i przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
 4. Ta strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. Oznacza to, że adresy IP są skracane przed dalszym przetwarzaniem, co zapobiega powiązaniu z daną osobą. Jeśli zebrane dane mogą zostać powiązane z Państwa osobą, zostanie to natychmiast zablokowane, a dane dotyczące Państwa osoby zostaną natychmiast usunięte.
 5. Korzystamy z Google Analytics, aby móc analizować i regularnie ulepszać korzystanie z naszej strony internetowej. Możemy wykorzystać zebrane statystyki w celu ulepszenia naszej oferty oraz by uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkownika. Podstawę prawną korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 (f) RODO.
 6. Informacje dotyczące dostawcy zewnętrznego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Warunki użytkownika: https://www.google.com/analytics/terms/us.html, ogólne informacje dotyczące prywatności danych: https://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html i oświadczenie o ochronie danych: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

8. Korzystanie z ClickDimensions

Korzystamy z oprogramowania marketingowego i analitycznego ClickDimensions, obsługiwanego przez ClickDimensions LLC 5901 Peachtree Dunwoody Road, NE Suite B500 Atlanta, GA 30328 Stany Zjednoczone.

Wszystkie zebrane dane są przechowywane w Usługach Microsoft Azure obsługiwanych przez Microsoft Ireland Operations (Sandyford Business Estate, Dublin 18, Irlandia). Twoje dane nie są przechowywane na serwerach poza UE.

 1. Jeśli jako gość wypełniasz formularz na naszych stronach internetowych, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych z tego formularza przez ClickDimensions oraz w naszym systemie Microsoft Dynamics CRM. Przesyłane przez Ciebie dane przechowujemy do momentu wycofania Twojej zgody. Tym samym przechowujemy następujące dane: zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko, adres firmy, dane kontaktowe firmy (telefon i e-mail).
 2. W celu analizy i oceny naszych stron internetowych ClickDimensions zbiera, analizuje i przechowuje dane o zachowaniu odwiedzających na naszych stronach internetowych. Dane te obejmują między innymi dostęp do stron internetowych i ich podstron, czas spędzony na każdej stronie i/lub witrynie, z której użytkownik trafia na naszą witrynę. Celem korzystania z ClickDimensions jest dostarczanie odwiedzającym informacji istotnych dla ich zainteresowań na podstawie ich zachowania na naszych stronach internetowych (w tym podstronach) i optymalizacja naszych działań marketingowych w związku z tym. Dane te są automatycznie usuwane po 6 miesiącach. ClickDimensions wykorzystuje pliki cookie, które są przechowywane w przeglądarce użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z naszej witryny przez odwiedzającego. Dane przechowywane w pliku cookie są zwykle przesyłane do serwera ClickDimensions i przechowywane.
 3. Jeśli zdjęcia z newslettera DMG MORI zostaną pobrane, lub jeśli zostanie kliknięty link, działania te będą automatycznie zarejestrowane za pośrednictwem usługi e-mail ClickDimensions. Wyniki pomagają nam stale ulepszać zawartość naszych newsletterów i sprawiać, że informacje oferowane na naszych stronach internetowych stają się dla Ciebie bardziej interesujące. Jeśli nie zgadzasz się na przechowywanie i ocenę tych danych, możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera. Więcej informacji znajdziesz w sekcji „6. Newsletter”.
 4. Dane przesyłane do ClickDimensions są wykorzystywane w naszym imieniu do oceny korzystania z naszej strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Jeśli nie życzysz sobie przechowywania plików cookie, możesz temu zapobiec, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. f) DSGVO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez ClickDimensions można znaleźć na stronie https://clickdimensions.com/about/privacy-policy. W każdej chwili możesz sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość. W tym celu skorzystaj z poniższego linku: Zmień ustawienia plików cookie

9. Umieszczanie filmów z YouTube

 1. W naszej witrynie umieszczamy filmy z YouTube, które są przechowywane na https://www.YouTube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Wszystkie one są umieszczane w „zaawansowanym trybie prywatności danych”, tzn. żadne dane dotyczące Państwa jako użytkownika nie są przesyłane do YouTube, jeśli nie odtwarzają Państwo tych filmów. Dane wymienione w punkcie 2 są przesyłane tylko wtedy, gdy odtwarzają Państwo filmy. Nie mamy wpływu na ten transfer danych.
 2. Gdy odwiedzają Państwo tę stronę internetową, YouTube otrzymuje informacje, że odwiedzili Państwo daną podstronę naszej witryny. Ponadto przekazywane są dane wymienione w punkcie 3 niniejszego oświadczenia. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy mają Państwo konto użytkownika YouTube i czy są Państwo na nim zalogowani. Jeśli są Państwo zalogowani na koncie Google, Państwa dane są powiązywane bezpośrednio z Państwa kontem. Jeśli nie chcą Państwo, aby Państwa dane zostały powiązane z Państwa profilem na YouTube, należy się wylogować przed aktywacją przycisku. YouTube zapisuje Państwa dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów promocyjnych, badań rynkowych i/lub dostosowywania swojej strony internetowej do potrzeb użytkowników. Ta ocena jest przeprowadzana w szczególności (nawet dla użytkowników niezalogowanych na konto użytkownika) w celu dostarczania dostosowanych reklam i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa działaniach na naszej stronie internetowej. Mają Państwo prawo sprzeciwić się utworzeniu tych profili użytkowników, ale aby skorzystać z tego prawa, muszą Państwo skontaktować się z YouTube.
 3. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia oraz przetwarzania danych przez YouTube można znaleźć w oświadczeniu o prywatności danych. Zawiera ono również informacje na temat Państwa praw i opcji ustawień w celu ochrony Państwa prywatności: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

10. Integracja Google Maps

 1. Nasza strona korzysta z usług Google Maps. To pozwala nam wyświetlać na naszej stronie internetowej interaktywne mapy i umożliwia wygodne korzystanie z funkcji mapy.
 2. Gdy odwiedzają Państwo tę stronę internetową, Google otrzymuje informacje, że odwiedzili Państwo daną podstronę naszej witryny. Ponadto przekazywane są dane wymienione w punkcie 3 niniejszego oświadczenia. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy mają Państwo konto użytkownika Google i czy są Państwo na nim zalogowani. Jeśli są Państwo zalogowani na koncie Google, Państwa dane są powiązywane bezpośrednio z Państwa kontem. Jeśli nie chcą Państwo, aby Państwa dane zostały powiązane z Państwa profilem na Google, należy się wylogować przed aktywacją przycisku. Google zapisuje Państwa dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów promocyjnych, badań rynkowych i/lub dostosowywania swojej strony internetowej do potrzeb użytkowników. Ta ocena jest przeprowadzana w szczególności (nawet dla użytkowników niezalogowanych na konto użytkownika) w celu dostarczania dostosowanych reklam i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa działaniach na naszej stronie internetowej. Mają Państwo prawo sprzeciwić się utworzeniu tych profili użytkowników, ale aby skorzystać z tego prawa, muszą Państwo skontaktować się z Google.
 3. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia oraz przetwarzania danych przez dostawcę wtyczek można znaleźć w oświadczeniu dostawcy dotyczącym prywatności danych. Zawiera ono również informacje na temat Państwa powiązanych praw i opcji ustawień w celu ochrony Państwa prywatności: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

11. Korzystanie z konwersji Google Ads

 1. Używamy usługi Google Ads, aby korzystać z materiałów reklamowych („Google Ads”) w celu zwrócenia uwagi na nasze atrakcyjne oferty znajdujące się na zewnętrznych stronach internetowych. Na podstawie danych z kampanii reklamowych możemy określić poziom skuteczności poszczególnych działań promocyjnych. Robimy to, aby realizować nasz interes w postaci pokazania Państwu interesujących reklam, uczynić naszą stronę internetową bardziej interesującą dla Państwa i osiągnąć rzetelną kalkulację kosztów reklamy.
 2. Ten materiał reklamowy jest dostarczany przez Google za pośrednictwem tak zwanych „serwerów reklamowych”. W tym celu używamy plików cookie serwera reklamowego, które mierzą określone parametry w celu określenia skuteczności, takie jak częstotliwość wyświetlania reklam lub częstotliwość ich klikania przez użytkowników. Jeśli trafią Państwo na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google, Google Ads zapisuje plik cookie na Państwa komputerze. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są przeznaczone do identyfikacji użytkownika. Zasadniczo unikalny identyfikator pliku cookie, liczba wyświetleń reklamy na miejsce docelowe (częstotliwość), ostatnie wyświetlenie (istotne dla konwersji po wyświetleniu) i informacje dotyczące rezygnacji (identyfikujące, że użytkownik już nie chce, by była do niego skierowana) są zapisywane razem z tym plikiem cookie jako wartości analityczne.
 3. Te pliki cookie pozwalają Google rozpoznać Państwa przeglądarkę. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony witryny klienta Ads, a plik cookie zapisany na komputerze użytkownika jeszcze nie stracił ważności, Google i klient mogą wykryć, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na stronę. Każdemu klientowi Ads przypisany jest inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być zatem śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów Ads. Nie zbieramy i nie przetwarzamy danych osobowych za pomocą wyżej wymienionych działań promocyjnych. Tylko my otrzymujemy oceny statystyczne dostarczone przez Google. Na podstawie tych ocen możemy stwierdzić, które z zastosowanych działań promocyjnych są szczególnie skuteczne. Nie otrzymujemy dalszych danych za pomocą tych działań promocyjnych. W szczególności nie możemy zidentyfikować użytkowników na podstawie tych informacji.
 4. Dzięki używanym narzędziom marketingowym Państwa przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na rozszerzenie i dalsze wykorzystywanie danych zebranych przez Google za pomocą tego narzędzia, dlatego też chcemy poinformować Państwa o tym w oparciu o naszą własną wiedzę: Poprzez integrację z konwersją Ads, Google otrzymuje informacje, że odwiedzili Państwo odpowiednią część naszej strony internetowej lub kliknęli Państwo jedną z naszych reklam. Jeśli zarejestrowali się Państwo w usłudze Google, Google może powiązać wizytę z Państwa kontem. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani w Google lub nie zalogowali się Państwo, dostawca może dowiedzieć się o tym i zapisać Państwa adres IP.
 5. Mają Państwo różne możliwości uniemożliwiające udział w tej procedurze śledzenia poprzez a) wprowadzenie odpowiednich ustawień w oprogramowaniu przeglądarki, w szczególności odrzucenie plików cookie stron trzecich zapewni, że nie otrzymają Państwo reklam firm trzecich; b) dezaktywację plików cookie do śledzenia konwersji za pomocą zmiany ustawień przeglądarki tak, aby pliki cookie z domeny „www.googleadservices.com” były blokowane, https://www.google.com/settings/ads, chociaż te ustawienia są usuwane, gdy usuną Państwo pliki cookie c) dezaktywację reklam dostawcy opartych na zainteresowaniach, które są częścią kampanii samoregulacyjnej „Informacje o reklamach”, za pomocą linku https://www.aboutads.info/choices, chociaż to ustawienie jest usuwane, gdy usuną Państwo pliki cookie; d) permanentną dezaktywację w przeglądarkach Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome za pomocą linku https://www.google.com/settings/ads/plugin. Chcielibyśmy jednak poinformować, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli skorzystać ze wszystkich funkcji tej usługi.
 6. Podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 (f) RODO. Więcej informacji na temat prywatności danych w Google można znaleźć pod poniższymi linkami: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy i https://services.google.com/sitestats/en.html. Alternatywnie mogą Państwo odwiedzić stronę internetową Network Advertising Initiative (NAI) pod adresem http://www.networkadvertising.org.

12. Generowanie leadów na LinkedIn

DMG MORI oferuje pobieranie dokumentów i rejestrację na webinary za pośrednictwem sieci społecznościowej LinkedIn. Usługa „LinkedIn Lead Generation” wykorzystuje w tym celu formularze. Możliwe jest również zintegrowanie innych funkcji i treści serwisu LinkedIn. Usługa jest oferowana przez LinkedIn Ireland Unlimited Company, 5 Wilton Park, Dublin 2, Irlandia.

Jeżeli użytkownicy są członkami platformy LinkedIn, LinkedIn może powiązać wyżej wymienione treści i funkcje z profilami użytkowników. Aby skorzystać z takiej usługi, konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Jakie dane są gromadzone w każdym przypadku, można dowiedzieć się z odpowiednich formularzy wejściowych. Zebrane dane są również przesyłane do systemu CRM DMG MORI i tam przechowywane z dowolnym profilem klienta.

W ramach procesu rejestracji zbierane są następujące dane:
- Imię i nazwisko
- powitanie
- adres e-mail
- Nazwa firmy
- Numer telefonu
- Pozycja
- Kraj

Politykę prywatności LinkedIn można znaleźć pod adresem https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

Korzystanie z tych narzędzi służy celom marketingowym. Cele te stanowią również nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO."
 

13. Remarketing

Oprócz konwersji Ads korzystamy z usługi remarketingu Google. Jest to proces, za pomocą którego ponownie chcemy się z Państwem skontaktować. Ta aplikacja pozwala nam wyświetlać nasze reklamy podczas Państwa późniejszego korzystania z Internetu po odwiedzeniu naszej strony internetowej. W tym celu pliki cookie są zapisywane w przeglądarce, dzięki czemu zachowanie użytkownika podczas odwiedzania różnych stron internetowych jest rejestrowane i oceniane przez Google. Dzięki temu Google może ustalić, że wcześniej odwiedzili Państwo naszą stronę internetową. Na podstawie oświadczeń Google, dane zebrane do celów remarketingu nie są powiązane z żadnymi danymi osobowymi, które mogą być przechowywane przez Google. W szczególności Google oświadcza, że wykorzystuje do remarketingu pseudonimizację.

14. Wykorzystanie czcionek Google Fonts

Na naszej stronie internetowej korzystamy z czcionek Google Fonts. Dzięki temu możemy zintegrować określone czcionki na naszej stronie internetowej. Czcionki te są dostarczane przez Google za pośrednictwem serwerów w USA. Podczas odwiedzania naszej witryny Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z tymi serwerami. Podczas tego procesu adres IP odwiedzającego jest przesyłany między innymi do Google i tam przechowywany.

Więcej informacji na temat Google: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA. Więcej informacji na temat prywatności danych w Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

15. Linki do witryn stron trzecich

Łączymy się z witrynami innych dostawców, którzy nie są z nami powiązani (strony trzecie), np. do naszych profili w sieciach społecznościowych, takich jak LinkedIn, Xing, Twitter, YouTube, Instagram i Facebook. Informujemy, że po kliknięciu tych linków nie mamy żadnego wpływu na dane przetwarzane przez tych dostawców. Ponieważ przetwarzanie danych przez strony trzecie jest poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić za nie żadnej odpowiedzialności. W celu uzyskania dalszych informacji na temat przetwarzania danych przez te strony trzecie należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi prywatności danych opublikowanymi przez danego dostawcę.

16. Działania związane z bezpieczeństwem

 1. Zgodnie z wymogiem art. 32 RODO podejmujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne działania w celu zapewnienia poziomu ochrony stosownego do ryzyka, biorąc pod uwagę stan wiedzy, koszt wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz zagrożenia o różnym prawdopodobieństwie i dotkliwości w odniesieniu do praw i wolności osób fizycznych.  
 2. Działania te obejmują w szczególności ochronę rzetelności, integralności i dostępności danych poprzez kontrolowanie fizycznego dostępu do danych, jak również dostępu związanego z danymi, wprowadzaniem, ujawnianiem, ochroną dostępności i rozdziałem. Ponadto opracowaliśmy metody gwarantujące, że zainteresowane strony będą mogły wykonywać swoje prawa w celu zapewnienia usunięcia danych i odpowiednich reakcji na zagrożenia związane z danymi. Ponadto uwzględniamy ochronę danych osobowych nawet przy opracowywaniu lub wyborze sprzętu, oprogramowania i metod w oparciu o zasadę ochrony danych już w fazie projektowania i poprzez domyślne ustawienia sprzyjające ochronie danych (art. 25 RODO). 
 3. Aby zapewnić bezpieczeństwo i zabezpieczyć przesyłanie poufnych danych, np. przesyłanych przez Państwa zapytań do nas jako dostawcy stron internetowych, witryny te używają szyfrowania SSL. Zaszyfrowane połączenie jest wskazywane przez pasek adresu przeglądarki zmieniający się z „http: //” na „https: //” i symbol kłódki na pasku przeglądarki. Gdy to szyfrowanie SSL jest aktywne, dane, które nam Państwo przekazują nie mogą być odczytane przez strony trzecie.
 4. Chcielibyśmy jednak podkreślić, że przesyłanie danych online (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail) jest narażone na luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem stron trzecich nie jest możliwa.

17. Współpraca z podmiotami przetwarzającymi dane i stronami trzecimi

 1. Jeżeli ujawnimy, przekażemy lub w inny sposób udzielimy dostępu do danych innym osobom i firmom (podmiotom przetwarzającym dane lub stronom trzecim) w kontekście naszego przetwarzania tych danych, odbywa się to wyłącznie na podstawie prawnej dopuszczalności (np. gdy przekazywanie danych do stron trzecich, takich jak dostawcy usług finansowych, jest wymagane zgodnie z art. 6 ust. 1 (b) RODO dla realizacji umowy), na podstawie Państwa zgody i w oparciu o prawne zobowiązania lub nasz uzasadniony interes, np. podczas zlecania dostawców usług, hostów internetowych itp. 
 2. Jeśli zlecimy stronom trzecim przetwarzanie naszych danych w oparciu o tzw. umowę o przetwarzanie, odbędzie się to na podstawie art. 28 RODO.

18. Przesyłanie danych do państw trzecich

Jeśli przetwarzamy dane w państwie trzecim, tj. poza Unią Europejską (UE) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) lub jeśli odbywa się to w kontekście korzystania z usług stron trzecich lub ujawniania lub przekazywania danych stronom trzecim, będzie to możliwe tylko wtedy, gdy jest to wymagane do realizacji naszych (przed-)umownych zobowiązań, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę, lub jeśli odbywa się to na podstawie zobowiązania prawnego lub w naszym uzasadnionym interesie. Z zastrzeżeniem zezwoleń prawnych lub umownych, przetwarzamy dane w krajach trzecich wyłącznie wtedy, gdy zaistnieją specjalne warunki wstępne określone w art. 44 i nn. RODO. Tj. przetwarzanie odbywa się np. w oparciu o specjalne zabezpieczenia, takie jak oficjalne ustanowienie poziomu ochrony danych równoważne z poziomem ochrony danych w UE lub przestrzeganie oficjalnie uznanych specjalnych zobowiązań umownych („standardowe klauzule umowne”).

19. Twoje prawa

 1. W odniesieniu do danych osobowych związanych z Państwa osobą mają Państwo następujące prawa:

  - Prawo do dostępu (art. 15 RODO),

  - Prawo do poprawiania lub usunięcia (art. 16 i art. 17 RODO),

  - Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

  - Prawo do powiadamiania (art. 19 RODO),

  - Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

 2. Ponadto mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych związanych z Państwa osobą w dowolnym momencie z przyczyn zależnych od Państwa konkretnej sytuacji, jeśli przetwarzanie to jest oparte na art. 6 ust. 1 (e) RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub art. 6 ust. 1 (f) RODO (przetwarzanie danych w oparciu o wyważenie interesów); dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy (art. 21 RODO). Jeśli wyrażą Państwo sprzeciw, Państwa dane osobowe będą dalej przetwarzane tylko wtedy, jeśli udowodnimy, że istnieją istotne, uzasadnione przyczyny nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub jeśli przetwarzanie ma na celu dochodzenie, wykonywanie lub obronę roszczeń prawnych.
 3. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, mogą ją Państwo odwołać w dowolnym momencie. Zasadność przetwarzania Państwa danych osobowych do momentu, w którym odwołali Państwo swoją zgodę pozostaje nienaruszona. Dalsze przetwarzanie tych danych w oparciu o inne podstawy prawne, na przykład w celu spełnienia zobowiązań prawnych, również pozostaje nienaruszone. 
 4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mają Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzorującego prywatność danych. 
 5. W miarę możliwości prosimy o kierowanie roszczeń lub oświadczeń na poniższy adres kontaktowy: responsibility@dmgmori.com​​​​​​​

Data privacy information

Thank you for your visit to our website and your interest in our offers. We take the protection of your personal data very seriously. Below we would like to inform you how your personal data is processed when you use our website and make use of our contents and services. Personal data is all data that can be connected to you as a person, e.g. name, address, e-mail addresses, user behaviour.

1. Responsible person, processor, data protection officer

 1. The responsible party according to Art. 4 No. 7 EU General Data Protection Regulation (GDPR) is DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, Gildemeisterstraße 60, DE-33689 Bielefeld, info@dmgmori.com ("We").
 2. DMG MORI Global Marketing GmbH, Walter-Gropius-Straße 7, DE-80807 Munich, info@dmgmori.com operates this website on our behalf.
 3. Should you have any questions concerning data privacy law, our group data protection officer is available for you. You can reach him under GILDEMEISTER Beteiligungen GmbH, FAO Group data protection, DECKEL MAHO Straße 1, DE-87459 Pfronten, responsibility@dmgmori.com.

2. General information about processing of personal data

 1. We only process personal data, if this is required for providing a functional website and our content and services. In general, we only process your personal data with your consent. An exception applies in cases, in which prior consent is not feasible and legal provisions permit processing of data.
 2. Art. 6 section 1 (a) GDPR is the legal foundation for processing personal data after requesting the consent of the affected person.

  Art. 6 section 1 (b) GDPR is the legal foundation for processing personal data required for performance of a contract, of which the affected person is a contracting party. This also applies to data processing required for pre-contractual measures.

  Art. 6 section 1 (C) GDPR is the legal foundation for processing personal data to comply with a legal obligation to which we are subject.

  Art. 6 section 1 (d) GDPR is the legal foundation for processing personal data required due to vital interests of the affected person or another natural person.

  If data processing is required to fulfil our legitimate interest or the legitimate interest of a third party and if the interests, fundamental rights and freedoms of the affected party do not override these aforementioned interests, Art. 6 section 1 (f) GDPR is the legal foundation for data processing.
 3. The personal data of the affected person will be deleted or blocked, as soon as the purpose of storage no longer applies. Data may also be stored, if this is intended by European and national lawmakers in EU directives, laws or other regulations to which the responsible party is subject. The data will also be blocked or deleted, when a storage period required by the above-mentioned standards ends, unless further storage of the data is required for contract conclusion or performance.
 4. When you contact us by e-mail, through a contact form or by registering on our website, we will save the data supplied by you to process your questions/enquiries. We will delete the data collected in this context, once storage is no longer required, or limit processing thereof, if legally mandated retention periods apply.
 5. If we use commissioned service providers for individual functions included in our offer or wish to use your data for promotional purposes, we will inform you in detail about these processes as described below. We will also name the criteria defined for the duration of storage.

3. Collection of personal data when you visit our website

 1. If you use our website purely for information purposes, that is, if you do not register or otherwise transmit information, we only collect the personal data transmitted to our server by your browser. If you wish to view our website, we will collect the following data required for technical purposes to display our website and ensure stability and security (the legal foundation is Art. 6 section 1 (f) GDPR):

  - ΙP address

  - Date and time of access

  - Time zone difference from Greenwich Mean Time (GMT)

  - Contents of the request (specific site)

  - Access status/HTTP status code

  - Data volume transferred

  - Website where the request originated

  - Browser

  - Operating system and its interface

  - Language and version of the browser software.

 2. In addition to the above-mentioned data, cookies are saved on your computer when you use our website. Cookies are small text files saved on your hard drive in association with the browser you use and used to transmit certain information to the body responsible for setting the cookie (in this case, us). Cookies cannot execute programs or transfer viruses to your computer. They are used to make the overall web presence more user-friendly and effective.
 3. Use of cookies:
  a) This website uses the following types of cookies, the extent and function of which is described below:
  - Transient cookies (see b)
  - Persistent cookies (see c).
  b) Transient cookies are deleted automatically, when you close your browser. This includes in particular session cookies. These save a so-called session ID, which permits association of various requests by your browser to a single session. This allows your computer to be recognised when you return to our website. These session cookies are deleted, when you log out or close your browser.
  c) Persistent cookies are deleted after no more than three months. You can delete the cookies in the security settings of your browser at any time.
  d) You can configure your browser settings as desired and, for instance, reject third-party cookies or all cookies. We would, however, like to notify you that you may not be able to use all functions of this website, if you do so.
  e) We use cookies to identify you during follow-up visits, if you have an account with us. Otherwise, you would have to log in again each time you visit.
  Change cookie settings

4. Use of our web shop

 1. If you wish to place an order in our web shop, your personal data is required for concluding the contract, so that we can process your order. Obligatory information required for processing contracts is identified as such, all other information is voluntary. We process the data you provide in order to process your order. For this purpose, we may transmit payment data to our firm's bank. The legal foundation for this is Art. 6 section 1 (b) GDPR.

  To place an order, you have to create a user account, through which we can save your data for later purchases. If you create an account under "My account", the data specified by you is stored on a revocable basis. You can delete all other data, including your user account, in the customer section of our site at any time.

  We can also process the data provided by you to inform you about additional interesting products from our portfolio or to send you e-mails containing technical information.
 2. Due to commercial and tax law requirements, we are obligated to store your address, payment and order data for the duration of ten years.
 3. To prevent unauthorised access of third parties to your personal data, in particular financial data, your order is encrypted using the TLS system.
 4. Based on the payment option "Payment on account" offered by us and on the foundation of Art. 6 section 1 (f) GDPR, we reserve the right to safeguard our legitimate interest, in particular to protect ourselves from payment default and misuse of our online shop, by requesting an identity and credit check from service providers specialised on this purpose (credit agencies). We only request identity and credit checks through companies such as Creditreform.

  For further information on data processing by Creditreform and the calculation of probability values (score values) by Creditreform, which may be part of a credit check, please visit https://en.creditreform.de.
  We process your credit check exclusively to make a well-founded decision about entering into, processing or terminating a contractual relationship with you. You can object to processing of your data for the purposes of a credit check according to Art. 21 GDPR. 

5. Application options

You have the option of sending a job application on our website or by e-mail. If you send an application, we collect and save the data you enter in the input mask or send us by e-mail. We process your data exclusively for the purpose of your application. The legal foundation for this processing is Art. 6 section 1 (b) GDPR. If we cannot offer you a job, we store your data for no longer than six months after the end of the application process.

6. Newsletter

 1. With your consent you can subscribe to our newsletter, which we use to inform you about current interesting offers.
 2. We use a "double-opt-in" process for subscription to our newsletter. That means we send an e-mail to the indicated e-mail address after you have subscribed, asking for your confirmation that you wish to receive the newsletter. If you do not confirm your registration within 24 hours, your information will be blocked and automatically deleted after one month. Moreover, we save your IP addresses and the times of registration and confirmation. The purpose of this process is to prove your registration and clear up a misuse of your personal data, if necessary.
 3. The only obligatory information for receiving our newsletter is your e-mail address. Additional, separately identified data can be provided on a voluntary basis and is used to address you personally. After your confirmation, we store your e-mail address to be able to send you our newsletter. The legal foundation for this is Art. 6 section 1 (a) GDPR.
 4. You can withdraw your consent to receiving the newsletter at any time and unsubscribe from the newsletter. To withdraw your consent, click on the link provided in each newsletter e-mail, send an e-mail to disagree@dmgmori.com or send a message to the previously indicated contact data.
 5. We would like to notify you that we evaluate your user behaviour when sending our newsletter. For this evaluation, the sent e-mails contain so-called web beacons or tracking pixels, i.e. one-pixel image files saved on our websites. For evaluation, we associate the data indicated in section 3 and the web beacons with your e-mail address and an individual ID. Links contained in the newsletter also contain this ID. The data acquired in this fashion is used to create a user profile, so that we can customise our newsletter for you, based on your individual interests. We detect when you read our newsletter and which links you click and use this information to determine your personal interests. We then connect this data to the actions taken by you on our website.

  You can object to this tracking at any time by clicking the separate link provided in each e-mail. The information is saved as long as you are subscribed to our newsletter. After unsubscribing, we save the data on a purely statistical and anonymous basis. Moreover, this tracking method is impossible, if you have deactivated images by default in your e-mail program. However, if you do so, our newsletter is not displayed in full and you may not be able to use all functions. If you display images manually, the above-described tracking method is activated.

7. Use of Google Analytics

 1. This website uses Google Analytics, a web analytics service of Google Inc. ("Google"). Google Analytics uses "cookies", i.e. text files saved on your computer permitting analysis of your use of our website. The information on your use of this website generated by the cookie is generally transmitted to a Google server in the USA and stored there. If IP anonymisation is activated on this website, your IP address will, however, first be abbreviated by Google within the European Union member states and other states party to the Agreement on the European Economic Area. The full IP address is only transmitted to a Google server in the USA and abbreviated there in exceptional cases. On behalf of the provider of this website, Google uses this information to evaluate your use of the website, to compile reports on website activities and to provide the website provider with further services connected to website use and internet use.
 2. The IP addresses transmitted in connection with Google Analytics will not be associated with other data stored by Google.
 3. You can prevent storage of cookies by making the appropriate settings in your browser software; we would, however, like to point out that, if you do so, you may not be able to use all functions of this website to their full extent. Moreover, you can prevent collection of the data generated by the cookie and referring to your use of the website (incl. your IP address) by Google and processing of this data by Google, by downloading and installing the browser plug-in available at the following link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
 4. This website uses Google Analytics with the extension "_anonymizeIp()“. This means IP addresses are abbreviated before being processed further, preventing association with a person. If the data collected could be associated with your person, this is therefore immediately prevented and the data related to your person is immediately deleted.
 5. We use Google Analytics in order to be able to analyse and regularly improve use of our website. We can use the statistics gathered to improve our offer and make it more interesting for you as a user. The legal foundation for our use of Google Analytics is Art. 6 section 1 sentence 1 (f) GDPR.
 6. Information of the third-party provider: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. User terms: https://www.google.com/analytics/terms/us.html, overview on data privacy: https://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html, and data privacy statement: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

8. Use of ClickDimensions

We use the marketing and analytics software ClickDimensions, operated by ClickDimensions LLC 5901 Peachtree Dunwoody Road, NE Suite B500 Atlanta, GA 30328 United States.

All data collected is stored in Microsoft Azure Services operated by Microsoft Ireland Operations (Sandyford Business Estate, Dublin 18, Ireland). Your data is not stored on servers outside the EU.

 1. If you as a visitor fill out a form on our websites, you consent to the processing of this form data by ClickDimensions and in our Microsoft Dynamics CRM system. We store the data you submit until you revoke your consent. Thereby, we store the following data: Salutation, first name, last name, company address, company contact information (phone and email).
 2. For the analysis and evaluation of our websites, ClickDimensions collects, analyzes and stores data about the behavior of visitors on our websites. This data includes, among other things, access to websites and their subpages, the length of time spent on each page and / or the website from which the user comes to our website. The purpose of using ClickDimensions is to provide visitors with interest-relevant information based on their behavior on our websites (including sub-pages) and to optimize our marketing activities in connection with this. This data is automatically deleted after 6 months. ClickDimensions uses cookies that are stored in the user's browser and that enable an analysis of the visitor's use of our website. The data stored in the cookie is usually transmitted to a ClickDimensions server and stored.
 3. If images are downloaded in a DMG MORI newsletter or if a link is clicked, this is automatically logged via the ClickDimensions e-mail service. The results help us to continuously improve the content of our newsletters and to make the information offered on our websites more interesting for you. If you do not agree with the storage and evaluation of this data, you can unsubscribe from the newsletter mailing at any time. See section "6. Newsletter" for more details.   
 4. The data transmitted to ClickDimensions is used on our behalf to evaluate the use of our website, compile reports on website activity and provide other services related to website and internet usage. If you do not wish cookies to be stored, you can prevent this by setting your browser software accordingly. The legal basis for the processing of your data is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) DSGVO. For more information on the processing of personal data by ClickDimensions, please visit https://clickdimensions.com/about/privacy-policy. You can object to the collection and storage of data at any time with effect for the future. Use the following link for this purpose: Change cookie settings

9. Embedding of YouTube videos

 1. We have embedded YouTube videos in our web presence, which are stored on https://www.YouTube.com and can be played directly on our website. All of these are embedded in "advanced data privacy mode", i.e. no data relating to you as a user is transmitted to YouTube, if you do not play the videos. The data listed in section 2 is only transmitted, when you play the videos. We have no influence on this data transfer.
 2. When you visit the website, YouTube receives the information that you have accessed the respective sub page of our website. In addition, the data listed under section 3 of this statement is transmitted. This is the case irrespective of whether or not you have a YouTube user account and are logged into it. If you are logged into a Google account, your data is associated directly with your account. If you do not wish for your data to be associated with your YouTube profile, log out before activating the button. YouTube saves your data as usage profiles and uses it for the purposes of promotion, market research and/or tailoring its website to the users' needs. In particular, this evaluation is conducted (even for users not logged into a user account) to provide tailored advertising and to inform other users of the social network about your activities on our website. You have a right to object to the creation of these user profiles, but in order to exercise this right, you will have to contact YouTube.
 3. For further information on the purpose and extent of data collection and processing thereof by YouTube, refer to the data privacy statement. It also contains information on your rights and setting options to protect your privacy: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

10. Integration of Google Maps

 1. Our website uses the services of Google Maps. This allows us to display interactive maps on our website and permits you convenient usage of the map function.
 2. When you visit the website, Google receives the information that you have accessed the respective sub page of our website. In addition, the data listed under section 3 of this statement is transmitted. This is the case irrespective of whether or not you have a Google user account and are logged into it. If you are logged into a Google account, your data is associated directly with your account. If you do not wish for your data to be associated with your Google profile, log out before activating the button. Google saves your data as usage profiles and uses it for the purposes of promotion, market research and/or tailoring its website to the users' needs. In particular, this evaluation is conducted (even for users not logged into a user account) to provide tailored advertising and to inform other users of the social network about your activities on our website. You have a right to object to the creation of these user profiles, but in order to exercise this right, you will have to contact Google.
 3. For further information on the purpose and extent of data collection and processing thereof by the plug-in provider, refer to the provider's data privacy statement. It also contains information on your associated rights and setting options to protect your privacy: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

11. Use of Google Ads Conversion

 1. We use the Google Ads service in order to use advertising material ("Google Ads ") to call attention to our appealing offers on external websites. Based on the ad campaigns' data, we can determine the level of success of individual promotional measures. We do this to pursue the interest of showing you advertisements of interest for you, of making our website more interesting for you and of achieving a fair calculation of advertising costs.
 2. This advertising material is provided by Google through so-called "Ad Servers". For this purpose, we use Ad Server cookies, which measure specific parameters to determine success, such as how often ads are displayed or how often users click on them. If you reach our website through a Google ad, Google Ads saves a cookie on your PC. These cookies generally become invalid after 30 days and are not intended for identifying you personally. In general, the unique cookie ID, number of ad impressions per placement (frequency), last impression (relevant for post view conversions) and opt-out information (identifying that the user no longer wishes to be addressed) are saved together with this cookie as analysis values.
 3. These cookies allow Google to recognise your web browser. If a user visits certain pages of an Ads customer's website and the cookie saved on the user's computer has not expired yet, Google and the customer can detect that the user has clicked an ad and was forwarded to the site. Each Ads customer is assigned a different cookie. Cookies can therefore not be tracked through websites of Ads customers. We do not collect and process personal data through the above-mentioned promotional measures. We merely receive statistical evaluations provided by Google. Based on these evaluations, we can detect which of the promotional measures used are particularly effective. We do not receive further data through use of these promotional measures. In particular, we cannot identify the users based on this information.
 4. Due to the marketing tools in use, your browser automatically establishes a direct connection with the Google server. We have no influence on the extend and further use of the data collected by Google through use of this tool, and therefore wish to inform you based on our own knowledge: Through integration of Ads Conversion, Google receives the information that you have accessed the respective part of our web presence or clicked on one of our ads. If you are registered with a Google service, Google can associate the visit with your account. Even if you are not registered with Google or have not logged in, the provider may find out and save your IP address.
 5. You have different options for preventing participation in this tracking procedure a) by making the corresponding settings in your browser software, in particular rejecting third-party cookies will ensure that you do not receive third-party ads; b) by deactivating the cookies for conversion tracking by changing the settings of your browser so that cookies from the domain "www.googleadservices.com" are blocked, https://www.google.com/settings/ads, although these settings are deleted, when you delete your cookies c) by deactivating the interest-based ads of the provider, which are part of the self-regulation campaign "About Ads", using the link https://www.aboutads.info/choices, although this setting is deleted, when you delete your cookies; d) through permanent deactivation in your browsers Firefox, Internet Explorer or Google Chrome using the link https://www.google.com/settings/ads/plugin. We would, however, like to notify you that you may not be able to use all functions of this service, if you do so.
 6. The legal foundation for this processing of your data is Art. 6 section 1 sentence 1 (f) GDPR. Further information on data privacy at Google can be found at these links: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy and https://services.google.com/sitestats/en.html. Alternatively, you can visit the website of the Network Advertising Initiative (NAI) at http://www.networkadvertising.org.

12. LinkedIn Lead Generation

DMG MORI offers the download of white papers and registration for webinars via the social network LinkedIn. The "LinkedIn Lead Generation" service uses forms for this purpose. Other functions and contents of the LinkedIn service can also be integrated. The service is offered by die LinkedIn Ireland Unlimited Company, 5 Wilton Park, Dublin 2, Ireland. 

If the users are members of the LinkedIn platform, LinkedIn can link the above-mentioned content and functions to the profiles of the users. For the use of such a service, registration is necessary in advance. Which data is collected in each case can be learnt from the respective input forms. The data collected is also transferred to DMG MORI's CRM system and stored there with any customer profile. 

The following data in particular is collected as part of the registration process:
- First and last name
- salutation
- email address
- Company name
- Telephone number
- Position
- Country

LinkedIn's privacy policy can be found at https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

The use of these tools serves marketing purposes. These purposes are also our legitimate interest in data processing according to Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

13. Remarketing

In addition to Ads Conversion, we use the Google Remarketing service. This is a process through which we wish to address you again. This application allows us to show our ads to you during your subsequent internet use after you have visited our website. For this purpose, cookies are saved in your browser, through which your user behaviour when visiting various websites is recorded and evaluated by Google. This allows Google to determine that you have previously visited our website. Based on statements by Google, the data collected for Remarketing is not associated with any personal data which may be stored by Google. In particular, Google states that pseudonymisation is used for Remarketing.

14. Use of Google Fonts

We use Google Fonts on our website. This allows us to integrate certain fonts into our website. These fonts are provided by Google through servers in the USA. When accessing our website, your web browser establishes a direct connection to these servers. During this process, the visitor's IP address, among other things, is transmitted to Google and stored there.

Further information about Google: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA. Further information on data privacy at Google: https://www.google.com/policies/privacy/

15. Links to third-party websites

We link to the websites of other providers not associated with us (third parties), e.g. to our profiles on social networks such as LinkedIn, Xing, Twitter, YouTube, Instagram and Facebook. We would like to inform you that we have no influence on the data processed by these providers, when you click these links. As data processing by third parties is not under our control, we cannot assume any liability for it. For further information on data processing by these third parties, please refer to the data privacy information published by the respective provider.

16. Safety measures

 1. As required by Art. 32 GDPR, we take suitable technical and organisational measures to ensure a level of protection appropriate to the risk, taking into account the state of the art, the cost of implementation and the nature, scope, context and purposes of processing as well as the risks of varying likelihood and severity for rights and freedoms of natural persons.  
 2. These measures include, in particular, the safeguarding of reliability, integrity and availability of data by controlling physical access to the data as well as access associated with the data, input, disclosure, safeguarding of availability and separation. Moreover, we have established methods for ensuring that affected parties can exercise their rights, for ensuring data deletion and appropriate reactions to risks to the data. Moreover, we take the protection of personal data into account even when developing or selecting hardware, software and methods, based on the principle of data protection by design and by default settings conducive to data protection (Art. 25 GDPR). 
 3. To ensure security and safeguard the transfer of confidential data, e.g. enquiries, transmitted by you to us in our role as the provider of the websites, these websites use SSL encryption. An encrypted connection is indicated by the address bar of your browser changing from "http://“ to "https://" and a padlock symbol in your browser bar. When this SSL encryption is active, the data you transmit to us cannot be read by third parties.
 4. We would, however, like to point out that online data transmission (e.g. when communicating by e-mail) is subject to security vulnerabilities. Perfect protection of data from access by third parties is not possible.

17. Cooperation with processors and third parties

 1. If we disclose, transmit or otherwise grant access to data to other persons and companies (order processors or third parties) in the context of our processing of this data, this is only done on the basis of legal permissibility (e.g. when transmission of data to third parties, such as financial service providers, is required according to Art. 6 section 1 (b) GDPR for contract performance), on the basis of your consent, based on a legal obligation or our legitimate interest, e.g. when commissioning service providers, web hosts, etc. 
 2. If we commission third parties to process our data based on a so-called processing contract, this will be based on Art. 28 GDPR.

18. Transfer to third countries

If we process data in a third country, i.e. outside of the European Union (EU) or the European Economic Area (EEA) or if this is done in the context of using third-party services or disclosure or transfer of data to third parties, this shall only be done, if it is required for performing our (pre-)contractual obligations, if you have given your consent, or if it is based on a legal obligation or on our legitimate interest. Subject to legal or contractual permissions, we only process data or have data processed in third countries, if the special prerequisites of Art. 44 ff. GDPR exist. I.e. processing is, e.g. based on special safeguards, such as the official establishment of a data protection level equivalent to that of the EU or adherence to officially recognised special contractual obligations ("standard contractual clauses").

19. Your rights

 1. You have the following rights with regard to personal data related to your person:

  - Right of access (Art. 15 GDPR),

  - Right to rectification or erasure (Art. 16 and Art. 17 GDPR),

  - Right to restriction of processing (Art. 18 GDPR),

  - Right to notification (Art. 19 GDPR),

  - Right to data portability (Art. 20 GDPR),

 2. Moreover, you have the right to object to processing of personal data related to your person at any time for reasons based on your specific situation, if this processing is based on Art. 6 section 1 (e) GDPR (data processing for public interest) or Art. 6 section 1 (f) GDPR (data processing based on weighing of interests); this also applies to profiling based on these provisions (Art. 21 GDPR). If you object, your personal data will only be processed further, if we can prove that there are compelling, legitimate reasons overriding your interests, rights and freedoms or if processing is for the purpose of asserting, exercising or defending legal claims.
 3. If you have given us permission to process your personal data, you can revoke it at any time. The legitimacy of processing of your personal data up to the point at which you revoked your consent remains unaffected. Further processing of this data based on a different legal foundation, for instance to meet legal obligations, also remains unaffected. 
 4. You have the right to file a complaint with a data privacy supervisory authority about our processing of your personal data. 
 5. We would like to ask you to address claims or statements to the following contact address, if possible: responsibility@dmgmori.com​​​​​​​

隐私保护

关于个人隐私数据保护

感谢你访问我们的网站并对我们的产品感兴趣。我们非常重视对您个人数据的保护。下面我们想告诉您,当您使用我们的网站和使用我们的内容和服务时,您的个人数据是如何被处理的。个人隐私数据是指与您个人有关的全部数据,例如姓名、地址、电子邮箱地址和用户行为。

1. 负责人,数据处理人,隐私数据保护官

 1. 根据欧盟《通用数据保护条例》(GDPR)第4条第7款和《个人隐私信息保护法》(PIPL)第1节的规定,负责方是(1)德马吉森精机机床贸易有限公司(上海银都西路178号,邮编201612)和(2) DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT,Gildemeisterstraße 60, DE-33689 Bielefeld,info@dmgmori.com(共称为“我们”)。
 2. DMG MORI Global Marketing GmbH,Walter-Gropius-Straße 7,DE-80807 Munich,info@dmgmori.com代表我们运营本网站。
 3. 如有任何有关个人隐私数据保护法方面的问题,您可联系我们集团的个人隐私数据保护官。联系信息是:GILDEMEISTER Beteiligungen GmbH,FAO Group data protection,DECKEL MAHO Straße 1,DE-87459 Pfronten,responsibility@dmgmori.com

2. 关于个人隐私数据处理的一般信息

 1. 为提供网站功能和我们的内容及服务,我们仅在需要时处理个人隐私数据。通常,我们仅在您同意情况下处理您的个人隐私数据。在个别例外情况下,无法事先征得您的同意和根据法律规定,允许处理这些数据。
 2. PIPL第13条第1节是个人隐私数据处理的法律基础,在征得受影响人同意后处理个人隐私数据。

  PIPL第13条第2节是处理个人隐私数据的法律基础,为履行合同,受影响人为合同缔约方,为此而处理个人隐私数据。也适用于缔约前操作所需的隐私数据处理。

  PIPL第13条第3节是有关我们需要遵守法律义务进行个人隐私数据处理的法律基础。

  PIPL第13条第4节是有关突发公共卫生事件或在紧急情况下保护您或他人健康和安全或财产情况下处理个人隐私数据的法律基础。

  PIPL第13条第5节是在新闻报道或舆情监测中为了公共利益在合理范围内处理个人隐私数据的法律基础。

  PIPL第13条第6节是有关在公开信息中采集个人隐私数据在合理范围内处理个人隐私数据的法律基础。

  PIPL第13条第7节是有关法律、行政监管指定的其他情况下处理个人隐私数据的法律依据。
 3. 一旦不再需要保存受影响人的个人隐私数据,受影响人的个人隐私数据将被删除或被阻止访问。如果中华人民共和国、欧盟指令、法律或责任方需遵守的其他监管规定中的欧洲和国家立法机构要求保存数据,可能保存数据。当上述标准要求的数据保存期到期时,将删除或阻止访问数据,除非为了缔约或履约需要继续保存数据。
 4. 用电子邮件、联系表单或在我们网站进行注册而与我们联系时,我们将保存您提供的数据,以处理您的提问/查询。数据一旦无需继续保存,我们将删除所收集的数据,或如果法律规定了保留期,将限制数据的处理。
 5. 如果在我们报价中含个别功能,我们为这些个别功能使用委托的服务供应方或为促销宣传目的希望使用您的个人隐私数据,我们将详细报告这些数据的处理信息,如下所述。我们还规定了数据保存期的条件。

3. 当你访问我们网站时收集的个人隐私数据

 1. 如果您使用我们网站仅进行信息浏览,也即如果您未进行注册,也未传输信息,我们只收集浏览器传输到我们服务器的个人隐私数据。如果您希望浏览我们网站,我们为技术目的而需要以下数据,目的是展示我们网站和确保稳定性和安全性:
  - IP地址
  - 访问日期和时间
  - 与格林威治标准时间(GMT)的时区时差
  - 请求的内容(特定网站)
  - 访问状态/HTTP状态码
  - 传输的数据量
  - 发起访问的网站
  - 浏览器
  - 操作系统及其接口
  - 浏览器软件的语言和版本。
 2. 除上述数据外,在您使用我们网站时将在您计算机上保存cookie。Cookie是一种小型文本文件,保存在与您所用浏览器相关的硬盘上,可向设置此cookie的机构(本例中为我们)传输部分信息。Cookies不能执行程序或不能将病毒传输到您的计算机上。其作用是网站整体的显示可更加用户友好和有效。
 3. Cookies的使用:
  a) 本网站使用以下类型的cookie,其范围和功能如下所述:
  - 临时cookie(参见b)
  - 持久cookie(参见c)。
  b) 关闭浏览器时,自动删除临时cookie。特别包括会话cookie。这些cookie保存会话ID,可将浏览器的各种请求关联到单个会话。在返回浏览我们网站时,可识别您的计算机。在退出或关闭浏览器时,将删除这些会话cookie。
  c) 持久cookie的删除时间不超过三个月。用浏览器的安全设置可随时删除cookie。
  d) 可根据需要配置浏览器的设置,例如,拒绝第三方cookie或所有cookie。但是,我们特此告知您,如果进行该操作,您可能无法使用本网站的全部功能。
  e) 如果您有我们的帐户,我们在您后续访问中用cookie可识别您的身份。否则,在您每次访问时都需要再次登录。
  调整cookie设置
   

4. 在要求更多信息时的个人隐私数据收集

除网页中显示的内容外,如果您需要有关我们产品或服务的更多信息,可填写“产品查询”或“服务和零件”联系表,提供有关您公司名、部门、姓名、营业地址、公司电话和公司电子邮箱信息,我们的工作人员将与您联系。

5. 以旧换新服务中的个人隐私数据收集

我们为二手机床提供报价和回购DMG MORI二手机床或其它制造商的机床。为有效进行评估,您需要提供以下信息:公司、部门、姓名、公司地址、公司电话和公司电子邮箱地址。我们将根据您提交的机床数据,在预估机床后与您联系。

6. 俱乐部会员注册中个人隐私数据的收集

我们诚邀您参加DMG MORI俱乐部,在我们微信官方公众号上获取第一手资讯和会员专属福利。为进行会员注册,请提供您的公司名、公司地址、部门、职位、行业、姓名、出生日期、电话号码、电子邮箱地址。也可能还需要直接上传您的名片。

7. 维修申请中个人隐私数据的收集

我们的官方微信公众号上设有“在线维修”服务模块。您可拨打电话400-820-0969或填写“一键维修”表单,申请维修服务。为了更好了解机床状态和及时进行联系,请您描述机床的报警信息,并提供您的姓名、公司名和电话号码。与我们员工沟通时,可能需要您提供其它信息。

8. 新闻简报

 1. 如果您同意,您可订阅我们的新闻简报,我们在新闻简报中为您提供当前优惠产品信息。
 2. 我们用“双向确认”的方式进行新闻简报订阅。也就是说在您订阅后,我们将向指定的电子邮箱地址发送一封电子邮件,请您确认您希望接收新闻简报。如果您未在24小时内确认注册,您的信息将被屏蔽并在一个月后自动删除。此外,我们会保存您的IP地址和注册及确认时间。目的是证明您的注册并根据需要避免您个人隐私数据的滥用。
 3. 接收我们新闻简报的唯一必备信息是您的电子邮箱地址。此外,可另外自愿提供可识别数据,用于联系您本人。您确认后,我们保存您的电子邮箱地址,用于为您发送新闻简报。 
 4. 您可随时放弃接收新闻简报和取消订阅新闻简报。要放弃同意接收,请单击每封新闻简报电子邮件中的链接,将电子邮件发至disagree@dmgmori.com或将信息发至先前指定的联系信息处。
 5. 我们在此特别通知您在发送新闻简报时,我们评估您的用户行为。为进行评估,发出的电子邮件中含网页信标或跟踪像素,也即我们网站中存有一个像素的图像文件。为进行评估,我们将第3节中指出的数据和网页信标与您的电子邮箱地址和个人ID关联在一起。新闻简报中的链接也含此ID。这样所采集的数据可创建用户配置文件,使我们可以根据您的个人兴趣,为您定制新闻简报。我们将检测您阅读新闻简报的时间和点击的链接,用此信息确定您的个人兴趣。然后,我们将这些数据与您在我们网站上的操作进行关联。

  在每一封电子邮件中,您可以随时点击单独的链接反对此跟踪。只要您订阅我们的新闻简报,信息就将被保存。取消订阅后,我们保存的数据仅供统计之用并匿名保存。此外,如果在您电子邮件程序中默认禁用了此图像,则这种跟踪方法无效。然而,如果禁用了此图像,我们的新闻简报将显示不完整和您可能无法使用所有功能。如果您人为显示图像,则将激活上述跟踪方法。

9. 谷歌分析(Google Analytics)的使用

 1. 本网站使用谷歌公司(Google Inc.)(“Google”)的网页分析服务“谷歌分析”(Google Analytics)。“谷歌分析”使用“cookies”,也即保存在您计算机上的文本文件允许分析您对我们网站的使用。由cookie所生成的有关您使用本网站的信息通常将传输到和保存在美国的谷歌(Google)服务器中。如果本网站激活了IP匿名化,在欧盟成员国内和欧洲经济区协议的其他缔约国内,谷歌(Google)将首先将其缩略化。完整IP地址仅传输到美国的谷歌(Google)服务器,并在例外情况下缩略化。谷歌(Google)代表本网站的供应方使用该信息评估您对本网站的使用情况,编制网站活动报告,并为网站供应方提供与网站使用和互联网使用相关的进一步服务。
 2. 与谷歌分析(Google Analytics)相关的和所传输的IP地址不与谷歌(Google)保存的其他数据关联。
 3. 在您浏览器软件中可进行适当设置避免保存cookie;但是,我们特别指出,如果这样操作,您可能无法充分使用本网站的全部功能。而且,您可以下载和安装如下链接所提供的浏览器插件,防止收集Cookie生成的数据和防止谷歌(Google)关联您对本网站的使用(包括您的IP地址)以及谷歌(Google)进行的数据处理:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
 4. 本网站使用谷歌分析(Google Analytics)扩展“_anonymizeIp()”。这就是说在进一步处理IP地址前将IP地址缩略化,避免与人关联。如果收集的数据可能与您个人有关,则可立即阻止关联并立即删除与您个人相关的数据。
 5. 我们使用谷歌分析(Google Analytics)可分析和定期改进我们网站的使用。我们可用所收集的统计数据改进我们的服务,提高对用户您的吸引力。我们使用谷歌分析(Google Analytics)的法律基础是GDPR第6条第1节第1(f)句。
 6. 第三方供应方信息: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001。用户条款:https://www.google.com/analytics/terms/us.html,个人隐私数据概要:https://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html,和个人隐私数据保护声明:https://www.google.de/intl/en/policies/privacy

10. ClickDimensions的使用

我们使用ClickDimensions软件,ClickDimensions LLC 公司经营这款营销和分析软件,由位于5901 Peachtree Dunwoody Road, NE Suite B500 Atlanta, GA 30328 United States(美国)的公司运营。

收集的全部数据保存在Microsoft Ireland Operations(Sandyford Business Estate, Dublin 18, Ireland(爱尔兰)运营的Microsoft Azure Services中。您的数据保存在欧盟外的服务器上。

 1. 如果您访问我们网站并填写表单,表示您同意由ClickDimensions并在我们的Microsoft Dynamics CRM系统中处理您填写的表单。我们保存您提交的数据直到您撤销您的同意为止。因此,我们保存以下数据:称呼、名字、姓氏、公司地址、公司联系信息(电话和电子邮件)。
 2. 为分析和评估我们网站,ClickDimensions收集和分析并保存有关访客访问我们网站的行为数据。收集的数据包括对网站及其子网页的访问、在每个页面及/或网站停留的时间,用户由此页面/网站访问我们的网站。我们使用ClickDimensions的目的是根据访客在我们网站(包括子网页)的访问行为为访客提供与其兴趣相关的信息,优化我们与此相关的营销活动。此数据将在6个月后被自动删除。ClickDimensions使用用户浏览器中保存的cookie,分析访客对我们网站的使用。cookie中保存的数据通常发到ClickDimensions服务器上并进行保存。
 3. 如果下载DMG MORI新闻简报中的图片或点击链接,ClickDimensions电子邮件服务自动记录这些操作。因此,可帮助我们不断提高我们新闻简报的质量,使我们网站为您提供更有效的信息。如果您不同意保存和评估此数据,可随时退订新闻简报邮件。更多信息,参见”8. 新闻简报“。   
 4. 代表我们使用传输给ClickDimensions的数据,用其评估我们网站的使用,生成网站使用报告并提供与网站和互联网使用有关的其它服务。如果您不希望保存cookies,可相应设置浏览器软件,避免保存cookies。对您的数据的处理是合法的,因为根据上述规定,我们有合法的利益(例如,第6条第1款第1项的DSGVO),或者有其他理由。有关ClickDimensions个人数据处理的更多信息,请访问https://clickdimensions.com/about/privacy-policy。您可以随时不同意未来收集和保存数据。为此,请使用以下链接: 调整cookie设置

11. 链接到第三方网站

我们链接到与我们无关联的其他提供方(第三方)的网站,例如链接到我们在社交媒体上的账户,例如LinkedIn、Xing、Twitter、YouTube、Instagram和Facebook。我们特别通知您:在您点击这些链接时,我们完全无法影响这些供应方所进行的数据处理。我们无法控制第三方的数据处理,因此,我们不承担其数据处理的任何责任。有关这些第三方数据处理的更多信息,请参阅相应供应方所发布的个人隐私数据保护信息。

12. 安全措施

 1. 根据GDPR第32条和PIPL第51条的要求,我们采取适当技术和组织措施确保提供一定的与风险相应的保护,同时考虑到技术水平、实施成本和处理的性质、范围、背景和目的,以及对自然人的权利和自由具有不同的可能性和严重性的风险。
 2. 这些措施包括,尤其包括控制数据的物理访问和与数据、输入、披露相关访问,安全保护数据的可靠性、完整性和可用性,安全保护可用性和可分离性。而且,我们制定的方法可确保相应方可行使其权利,确保数据删除并相应地应对数据风险。此外,我们在开发或选用硬件、软件和方法时,我们在设计中基于个人隐私数据保护原则和基于个人隐私数据保护(GDPR第25条)要求的默认设置,考虑个人隐私数据的保护。
 3. 为确保安全性和安全保护机密数据传输,例如您在信息查询中,您将信息传输给我们,作为本网站的供应方,这些网站采用SSL加密技术传输。在浏览器地址栏中,“http://”变为“https://”和浏览器栏中显示挂锁符号表示这是加密连接。SSL加密被激活时,第三方无法读取您传输给我们的信息。
 4. 然而,我们需要指出,在线数据传输(例如电子邮件通信)存在安全漏洞。无法彻底避免第三方对个人隐私数据的访问。

13. 与数据处理人和第三方的合作

 1. 如果我们披露、传输或在我们数据处理过程中准予他人或公司(订单处理方或第三方)访问个人隐私数据,则仅限于法律许可范围内(也就是说将数据传输给第三方时,例如金融服务供应商、物流服务供应商、系统服务供应商需要遵守PIPL第13条第2节的要求和为了履约),并在您同意基础上、在法律义务基础上,例如委托服务供应商,网站托管等。
 2. 如果我们在数据处理合同基础上委托第三方处理我们的数据,其基础将基于GDPR第28条和PIPL第21条。
 3. 我们严格保护您个人隐私数据的秘密。除非法律或监管机构要求,我们不与任何公司、组织或个人分享您的个人隐私数据。

14. 转移到第三国

由于我们业务的全球化性质,您的个人隐私数据将在我们全球统一的系统中保存和处理,该系统部署在中国境外,这些系统包括CRM系统和ERP系统。您的个人隐私数据可被我们海外关联公司中的相关工作人员访问或将数据转移到DMG MORI已有或将有业务活动的国家/地区。

尽管这些司法管辖区的个人隐私数据保护法律可能不同,但我们将与海外个人隐私数据接收方签订跨境数据传输协议,以确保与中国的保护程度等同。例如,我们进行个人隐私数据安全性影响评估,在将数据跨境传输前,采取数据去识别化处理等其它安全措施,并遵守协议要求,确保数据处理的合法性、安全性和保密性。
 

15. 您的权利

 1. 有关您个人的个人隐私数据,您拥有以下权利:
  - 访问权(GDPR第15条和PIPL第45条),
  - 纠正权(PIPL第46条)或删除权(GDPR第16条和第17条),
  - 限制处理权(GDPR第18条和PIPL第44条),
  - 通知权(GDPR第19条和PIPL第44条),
  - 数据可携带权(GDPR第20条和PIPL第45条),
 2. 部分情况下并根据相应法律和监管规定的要求,您有权要求消除您的个人隐私数据,例如无需继续收集的个人隐私数据;我们进行的数据处理非法,或者您撤销对数据处理的同意。值得指出的是,如果我们需要用您的个人隐私数据履行与您的协议,或履行法定职责或法定义务,我们可能无法消除您的个人隐私数据。
 3. 如果您允许我们处理您的个人隐私数据,您可以随时撤销此允许。在您撤销允许之前所进行的个人隐私数据处理的合法性不受影响。基于不同法律基础对这些数据的进一步处理,例如为了履行法律义务,也不受影响。 
 4. 您有权就我们处理您的个人隐私数据事项向数据隐私监管机构投诉。 
 5. 如有可能,我们希望您将任何索赔或声明发至以下联系地址:responsibility@dmgmori.com,且我们将尽力在15个工作日内答复。

Informace o ochraně osobních údajů

Děkujeme, že jste navštívili naši webovou stránku a projevili zájem o naši nabídku. Ochranu vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Tímto bychom vás rádi informovali o způsobu, jakým jsou vaše osobní údaje zpracovávány, když navštívíte naši webovou stránku a využíváte námi nabízeného obsahu a služeb. Osobní údaje jsou všechny údaje, které s vámi osobně souvisejí, např. jméno, adresa, e-mailová adresa či uživatelské chování.

1. Odpovědná osoba, zpracovatel, pověřenec pro ochranu osobních údajů

 1. Odpovědnou osobou ve smyslu čl. 4 odst. 7 obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (dále jen „GDPR“) je DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, Gildemeisterstraße 60, DE-33689 Bielefeld, info@dmgmori.com (dále jen „my“).
 2. Tuto webovou stránku naším jménem provozuje DMG MORI Global Marketing GmbH, Walter-Gropius-Straße 7, DE-80807 Munich, info@dmgmori.com.
 3. Budete-li mít k právním předpisům o ochraně osobních údajů jakékoli otázky, je vám k dispozici pověřenec pro ochranu osobních údajů naší skupiny. Můžete jej kontaktovat na adrese GILDEMEISTER Beteiligungen GmbH, FAO Group data protection, DECKEL MAHO Straße 1, DE-87459 Pfronten, responsibility@dmgmori.com.

2. Obecné informace o zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje zpracováváme pouze tehdy, vyžaduje-li to zajišťování funkčních webových stránek a námi poskytovaného obsahu a služeb. Obecně vaše osobní údaje zpracováváme pouze s vaším souhlasem. Výjimku tvoří případy, ve kterých není předchozí získání souhlasu možné, a právní předpisy zpracování údajů umožňují.
 2. Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR představuje právní základ pro zpracování osobních údajů po vyžádání souhlasu dotčené osoby.

  Čl. 6 odst 1 písm. b) GDPR představuje právní základ pro zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotčená osoba. To platí též pro zpracování údajů nezbytné pro provedení předsmluvních opatření.

  Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR představuje právní základ pro zpracování osobních údajů za účelem splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje.

  Čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR představuje právní základ pro zpracování osobních údajů z důvodu životně důležitých zájmů dotčené osoby nebo jiné fyzické osoby.

  Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR představuje právní základ pro zpracování osobních údajů v případě, kdy je takové zpracování nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy či základní práva a svobody dotčeného subjektu.
 3. Osobní údaje dotčené osoby budou odstraněny či zablokovány, jakmile již nebude platný účel jejich uchovávání. Údaje též mohou být uchovávány, pokud to vyžadují evropští či národní zákonodárci v rámci směrnic EU, zákonů či jiných nařízení, jimž odpovědný subjekt podléhá. Údaje budou též zablokovány či odstraněny, když skončí doba uchovávání požadovaná výše uvedenými předpisy, pokud však další uchovávání údajů není nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy.
 4. Pokud nás kontaktujete e-mailem, prostřednictvím kontaktního formuláře nebo registrací na našich webových stránkách, uložíme si vámi poskytnuté údaje za účelem zpracování vašich dotazů/poptávek. Údaje shromážděné v těchto souvislostech odstraníme, jakmile již nebude jejich uchovávání dále potřebné, nebo omezíme jejich další zpracování, pokud platí doba pro jejich uchování vyplývající ze zákona.
 5. Budeme-li k plnění jednotlivých úloh v rámci naší nabídky využívat služeb zmocněných poskytovatelů nebo budeme-li chtít vašich údajů využít k reklamním účelům, budeme vás o těchto postupech podrobně informovat tak, jak je popsáno níže. Uvedeme též kritéria pro stanovení doby uchovávání.

3. Shromažďování osobních údajů při návštěvě naší webové stránky

 1. Pokud naši webovou stránku využijete pouze k informačním účelům, tzn. pokud neprovedete registraci nebo jiným způsobem nepředáte informace budeme shromažďovat pouze osobní informace přenášené na náš server z vašeho prohlížeče. Chcete-li si prohlídnout naši webovou stránku, budeme k technickým účelům souvisejícím se zobrazováním naší webové stránky a se zajištěním stability a zabezpečení shromažďovat následující údaje (právní základ pro tyto úkony představuje čl. 6. odst. 1 písm. f) GDPR):

  – ΙP adresa,

  – datum a čas přístupu,

  – časový posun vůči greenwichskému střednímu času (GMT),

  – obsah požadavku (konkrétní webová stránka),

  – stav přístupu / kód stavu HTTP,

  – objem přenesených dat,

  – webová stránka, ze které požadavek pochází,

  – prohlížeč,

  – operační systém a jeho rozhraní,

  – jazyk a verze prohlížeče.

 2. Kromě výše uvedených údajů se do vašeho počítače při prohlížení naší webové stránky ukládají soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na váš pevný disk v závislosti na používaném prohlížeči a používají se k přenášení určitých informací subjektům zodpovědným za vytvoření daných souborů cookies (což jsme v tomto případě my). Soubory Cookies nemohou spouštět programy či přenášet viry na váš počítač. Slouží k tomu, aby procházení webu bylo celkově příjemnější a efektivnější.
 3. Používání cookies:
  a) Tato webová stránka používá následující typy souborů cookies, jejichž rozsah a funkce jsou popsány níže:
  – Dočasné soubory cookies (viz b)
  – Trvalé soubory cookies (viz c).
  b) Dočasné soubory cookies se automaticky odstraní, když zavřete prohlížeč. Patří sem hlavně soubory cookies dané relace. Ty obsahují takzvané identifikační číslo relace, které umožňuje přiřazení jednotlivých požadavků vašeho prohlížeče k jediné relaci. Díky tomu je možné při vašem návratu na naši webovou stránku rozpoznat váš počítač. Soubory cookies relace se odstraní, jakmile se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.
  c) Trvalé soubory cookies se odstraní nejpozději za tři měsíce. Kdykoli však můžete tyto soubory cookies vymazat v nastavení zabezpečení svého prohlížeče.
  d) Nastavení prohlížeče si můžete upravit podle svých preferencí, například můžete odmítnout soubory cookies třetích stran nebo všechny soubory cookies. Chtěli bychom vás však upozornit, že pokud tak učiníte, může se stát, že nebudete moci využívat všech funkcí této webové stránky.
  e) Soubory cookies používáme k tomu, abychom vás při vaší další návštěvě poznali, pokud již u nás máte účet. V opačném případě byste se museli při každé návštěvě naší webové stránky znovu přihlašovat.
  Změna nastavení cookies

4. Používání našeho internetového obchodu

 1. Pokud si přejete zadat objednávku v našem internetovém obchodě, potřebujeme vaše osobní údaje, abychom mohli vaši objednávku zpracovat. Povinné informace, které jsou pro zpracování smlouvy nutné, jsou příslušně vyznačeny, všechny ostatní informace jsou nepovinné. Vámi poskytnuté údaje zpracováváme za účelem vyřízení vaší objednávky. Za tímto účelem můžeme své firemní bance předat platební údaje. Právním základem pro tento úkon je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

  Abyste mohli zadat objednávku, musíte si vytvořit uživatelský účet, jehož prostřednictvím můžeme uložit vaše údaje pro další nákupy. Pokud si v nabídce „Můj účet“ vytvoříte účet, vámi zadané údaje se uloží, ale je možné je kdykoli odebrat. Všechny údaje, včetně svého uživatelského účtu, můžete kdykoli odstranit v sekci pro zákazníky na naší webové stránce.

  Vámi poskytnuté údaje můžeme též zpracovávat, abychom vás informovali o dalších zajímavých produktech z naší nabídky nebo za účelem zasílání e-mailů s technickými informacemi.
 2. Na základě obchodních a daňových zákonů jsme povinni údaje o vaší adrese, platbě a objednávce uchovávat po dobu deseti let.
 3. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům, zejména finančním, je vaše objednávka zašifrována pomocí protokolu TLS.
 4. Na základě možnosti „zálohových plateb“, kterou nabízíme, a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR si vyhrazujeme právo chránit svůj oprávněný zájem, zejména se pak chránit před prodlením s platbou a zneužitím našeho internetového obchodu tím, že si vyžádáme prověření totožnosti a posouzení kredibility od poskytovatelů, kteří se na tuto oblast specializují (skóringové agentury). Prověření totožnosti a posouzení kredibility provádíme pouze prostřednictvím společností, jako je např. Creditreform.

  Další informace o zpracování dat ve společnosti Creditreform a výpočtu pravděpodobnostních hodnot (skóringových hodnot) společností Creditreform, které mohou tvořit součást posouzení kredibility, najdete na stránce https://www.creditreform.cz.
  Posouzení vaší kredibility provádíme výlučně proto, abychom získali dostatek podkladů pro rozhodnutí o uzavření smluvního vztahu s vámi, jeho zpracování či ukončení. Proti zpracování svých údajů za účelem posouzení kredibility můžete vznést námitku v souladu s čl. 21 GDPR. 

5. Možnosti uchazeče o zaměstnání

Žádost o zaměstnání nám můžete zaslat prostřednictvím naší webové stránky nebo e-mailu. Pokud nám pošlete žádost, uložíme si údaje, které zadáte do formuláře nebo nám zašlete e-mailem. Vaše údaje zpracováváme výlučně k účelům spojeným s vaší žádostí. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Pokud vám nejsme schopni nabídnout zaměstnání, vaše údaje uchováváme po dobu nejdéle šesti měsíců od ukončení výběrového řízení.

6. Newsletter

 1. Můžete se též přihlásit k odběru našeho newsletteru a udělit nám souhlas, abychom vás mohli informovat o aktuálních zajímavých nabídkách.
 2. Při přihlašování k odběru našeho newsletteru vyžadujeme dvojité potvrzení souhlasu (double-opt-in). To znamená, že vám po přihlášení k odběru na zadanou e-mailovou adresu zašleme e-mail se žádostí o potvrzení, že si přejete newsletter dostávat. Pokud registraci nepotvrdíte do 24 hodin, budou vaše informace zablokovány a po uplynutí jednoho měsíce automaticky smazány. Kromě toho si ukládáme vaši IP adresu a čas registrace a potvrzení. Cílem tohoto postupu je ověřit vaši registraci a v případě nutnosti zamezit zneužití vašich osobních údajů.
 3. Jediná povinná informace, kterou k zasílání newsletteru potřebujeme, je vaše e-mailová adresa. Kromě toho však můžete zadat i nepovinné samostatně vymezené údaje, které využíváme k tomu, abychom vás mohli osobněji oslovit. Jakmile získáme vaše potvrzení, uložíme si vaši e-mailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat newsletter. Právním základem pro tento úkon je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
 4. Svůj souhlas se zasíláním newsletteru můžete kdykoli zrušit a odhlásit se z jeho odběru. Chcete-li zrušit svůj souhlas se zasíláním newsletteru, klikněte na odkaz, který najdete v každém e-mailu s newsletterem, příp. zašlete e-mail na adresu disagree@dmgmori.com nebo zašlete zprávu na výše uvedené kontaktní údaje.
 5. Chtěli bychom vás informovat, že při zasílání našeho newsletteru vyhodnocujeme vaše uživatelské chování. Za účelem tohoto hodnocení námi zaslané e-maily obsahují tzv. webové signály (web beacons) či sledovací pixely (tracking pixels), tzn. jednopixelové obrazové soubory uložené na našich webových stránkách. V rámci vyhodnocování přiřazujeme údaje uvedené v části 3 a webové signály k vaší e-mailové adrese a individuálnímu identifikačnímu číslu. Toto identifikační číslo je také součástí odkazů v newsletteru. Údaje, které tímto způsobem získáváme, využíváme k vytvoření uživatelského profilu, který slouží k uzpůsobení newsletteru podle vašich osobních zájmů. Zaznamenáváme, že jste si newsletter přečetli a na které odkazy jste klikli a tyto informace používáme k zjištění vašich osobních zájmů. Tyto údaje poté propojujeme s úkony, které provádíte na našich webových stránkách.

  Proti tomuto sledování můžete kdykoli vznést námitku kliknutím na příslušný samostatný odkaz, který je součástí každého e-mailu. Tyto informace se ukládají po celou dobu, kdy jste přihlášeni k odběru našeho newsletteru. Po odhlášení z odběru tyto údaje uchováváme pouze anonymně ke statistickým účelům. Tento způsob sledování není možný, pokud máte ve výchozím nastavení e-mailového programu zakázáno zobrazování obrázků. Pokud tomu tak je, náš newsletter se nezobrazí celý a může se stát, že nebudete moci využívat všech funkcí. Pokud obrázky zobrazíte ručně, výše popsaný způsob sledování se aktivuje.

7. Používání služby Google Analytics

 1. Tento web používá službu Google Analytics, což je webová analytická služba zajišťovaná společností Google, Inc. („Google“). Google Analytics využívá souborů cookies, tzn. malých textových souborů, které se ukládají na váš počítač a umožňují analýzu způsobu, jakým používáte naši webovou stránku. Informace o vašem způsobu používání této webové stránky, které soubory cookies zaznamenávají, se obecně přenášejí na server společnosti Google ve Spojených státech a zde se i ukládají. Pokud je na dané webové stránce aktivována služba anonymizace IP adres, společnost Google nejprve vaši IP adresu zkrátí ještě na území členských států Evropské unie či ostatních států v rámci dohody o evropském hospodářském prostoru. Plné znění IP adresy se na server společnosti Google ve Spojených státech přenáší a zkracuje až tam pouze ve výjimečných případech. Společnost Google jménem poskytovatele webové stránky použije dané informace k vyhodnocení využití webové stránky, sestavení zprávy o aktivitách na stránce a k poskytnutí dalších služeb souvisejících s využitím webové stránky a internetu poskytovateli dané webové stránky.
 2. IP adresy přenášené v souvislosti se službou Google Analytics nebudou přiřazeny k žádným dalším údajům uchovávaným společností Google.
 3. Ukládání souborů cookies můžete zamezit příslušným nastavením svého prohlížeče. Chtěli bychom vás však upozornit, že pokud tak učiníte, může se stát, že nebudete moci naplno využívat všech funkcí této webové stránky. Můžete také zamezit shromažďování a zpracovávání údajů zaznamenaných soubory cookies, které se vztahují k vašemu způsobu využití webové stránky (vč. vaší IP adresy), společností Google, a to stažením a instalací doplňku do prohlížeče dostupného pod tímto odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
 4. Tato webová stránka využívá služby Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()“. To znamená, že jsou IP adresy před dalším zpracováním zkráceny, což zabraňuje jejich přiřazení ke konkrétní osobě. Pokud tedy mohly být údaje s vámi osobně spojeny, je tomu ihned zamezeno, a údaje související s vaší osobou jsou ihned odstraněny.
 5. Službu Google Analytics využíváme k analýzám a neustálému vylepšování používání našich webových stránek. Statistiky pak můžeme využít k přípravě lepší nabídky, která pro vás jako pro uživatele bude zajímavější. Právním základem pro používání služby Google Analytics je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR.
 6. Informace o třetí straně: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Podmínky použití: https://www.google.com/analytics/terms/us.html, přehled informací o ochraně osobních údajů: https://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html a prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

8. Použití ClickDimensions

Používáme marketingový a analytický software ClickDimensions, který provozuje společnost ClickDimensions LLC 5901 Peachtree Dunwoody Road, NE Suite B500 Atlanta, GA 30328 United States.

Všechny shromážděné údaje jsou uloženy ve službách Microsoft Azure provozovaných společností Microsoft Ireland Operations (Sandyford Business Estate, Dublin 18, Irsko). Vaše údaje nejsou ukládány na serverech mimo EU.

 1. Pokud jako návštěvník vyplníte formulář na našich webových stránkách, souhlasíte se zpracováním údajů z tohoto formuláře společností ClickDimensions a v našem systému Microsoft Dynamics CRM. Vámi odeslané údaje uchováváme, dokud svůj souhlas neodvoláte. Tímto ukládáme následující údaje: Kontaktní údaje: oslovení, jméno, příjmení, adresa společnosti, kontaktní údaje společnosti (telefon a e-mail).
 2. Za účelem analýzy a vyhodnocování našich webových stránek ClickDimensions shromažďuje, analyzuje a ukládá údaje o chování návštěvníků na našich webových stránkách. Tyto údaje zahrnují mimo jiné přístupy na webové stránky a jejich podstránky, délku času stráveného na jednotlivých stránkách a/nebo webové stránky, ze kterých uživatel na naše webové stránky přišel. Účelem používání ClickDimensions je poskytovat návštěvníkům informace odpovídající jejich zájmu na základě jejich chování na našich webových stránkách (včetně podstránek) a v souvislosti s tím optimalizovat naše marketingové aktivity. Tyto údaje jsou po 6 měsících automaticky vymazány. ClickDimensions používá soubory cookie, které se ukládají v prohlížeči uživatele a které umožňují analýzu používání našich webových stránek návštěvníkem. Údaje uložené v souboru cookie jsou obvykle přeneseny na server ClickDimensions a uloženy.
 3. Pokud jsou v newsletteru DMG MORI staženy obrázky nebo je kliknuto na odkaz, je to automaticky zaznamenáno prostřednictvím e-mailové služby ClickDimensions. Výsledky nám pomáhají neustále zlepšovat obsah našich newsletterů a učinit informace nabízené na našich webových stránkách pro vás zajímavějšími. Pokud s ukládáním a vyhodnocováním těchto údajů nesouhlasíte, můžete se ze zasílání newsletterů kdykoli odhlásit. Více informací naleznete v části "6. Newsletter".   
 4. Údaje předávané společnosti ClickDimensions jsou naším jménem používány k vyhodnocování používání našich webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. Pokud si nepřejete ukládání souborů cookie, můžete tomu zabránit příslušným nastavením softwaru prohlížeče. Právním základem pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f) GDPR. Další informace o zpracování osobních údajů společností ClickDimensions naleznete na adrese https://clickdimensions.com/about/privacy-policy. Proti shromažďování a uchovávání údajů můžete kdykoli vznést námitku s účinností do budoucna. K tomuto účelu použijte následující odkaz: Změna nastavení souborů cookie.

9. Vkládání videí z YouTube

 1. Do své webové prezentace jsme vložili videa ze služby YouTube uložené na adrese https://www.YouTube.com, která je možné přehrávat přímo na naší webové stránce. Všechna videa jsou vložena v režimu pokročilé ochrany osobních údajů, tzn. že pokud si video nepřehrajete, nejsou do služby YouTube přenášeny žádné vaše uživatelské údaje. Údaje uvedené v části 2 jsou přenášeny pouze tehdy, když si videa přehrajete. Na takový přenos dat nemáme žádný vliv.
 2. Když vstoupíte na webovou stránku, služba YouTube obdrží informaci, že jste navštívili příslušnou podstránku dané webové stránky. Kromě toho dochází také k přenosu údajů uvedených v části 3 tohoto prohlášení. V tomto případě nehraje žádnou roli, zda máte uživatelský účet ve službě YouTube a zda jste k němu přihlášeni, nebo nikoli. Pokud jste přihlášeni k účtu ve službě Google, vaše údaje jsou přímo propojeny s vaším účtem. Pokud si nepřejete, aby byly vaše údaje propojeny s vaším profilem ve službě YouTube, před aktivací tlačítka se odhlaste. Služba YouTube si vaše údaje ukládá jako uživatelské profily a využívá je k propagačním účelům, průzkumu trhu a úpravě svých webových stránek podle potřeb uživatelů. Toto vyhodnocování (i v případě uživatelů, kteří nejsou přihlášeni k uživatelskému účtu) slouží hlavně k poskytování inzerce na míru a k informování ostatních uživatelů dané sociální sítě o vašich aktivitách na naší webové stránce. Máte právo vznést námitku proti vytváření takových uživatelských profilů, ale pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat službu YouTube.
 3. Další informace o účelu a rozsahu sběru a zpracování dat služby YouTube najdete v příslušném prohlášení o ochraně osobních údajů. Obsahuje též informace o vašich právech a možnostech nastavení pro ochranu vašeho soukromí: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

10. Integrace služby Google Maps

 1. Naše webová stránka využívá služby Google Maps. Umožňuje nám na naší webové stránce zobrazovat interaktivní mapy a vám pak pohodlné využívání funkcí mapy.
 2. Když vstoupíte na webovou stránku, služba Google obdrží informaci, že jste navštívili příslušnou podstránku dané webové stránky. Kromě toho dochází také k přenosu údajů uvedených v části 3 tohoto prohlášení. V tomto případě nehraje žádnou roli, zda máte uživatelský účet ve službě Google a zda jste k němu přihlášeni, nebo nikoli. Pokud jste přihlášeni k účtu ve službě Google, vaše údaje jsou přímo propojeny s vaším účtem. Pokud si nepřejete, aby byly vaše údaje propojeny s vaším profilem ve službě Google, před aktivací tlačítka se odhlaste. Služba Google si vaše údaje ukládá jako uživatelské profily a využívá je k propagačním účelům, průzkumu trhu a úpravě svých webových stránek podle potřeb uživatelů. Toto vyhodnocování (i v případě uživatelů, kteří nejsou přihlášeni k uživatelskému účtu) slouží hlavně k poskytování inzerce na míru a k informování ostatních uživatelů dané sociální sítě o vašich aktivitách na naší webové stránce. Máte právo vznést námitku proti vytváření takových uživatelských profilů, ale pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat službu Google.
 3. Další informace o účelu a rozsahu sběru a zpracování dat poskytovatelem daného doplňku najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů příslušného poskytovatele. Obsahuje též informace o vašich souvisejících právech a možnostech nastavení pro ochranu vašeho soukromí: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

11. Využití služby Google Ads Conversion

 1. Využíváme službu Google Ads s cílem použití reklamního materiálu („Google Ads“) na externích webových stránkách, abychom obrátili vaši pozornost k našim atraktivním nabídkám. Na základě dat z reklamní kampaně můžeme určit míru úspěšnosti jednotlivých propagačních akcí. Naším cílem je, aby se vám zobrazovaly reklamy, které vás zajímají, aby pro vás byla naše webová stránka zajímavější a mohli řádně stanovit náklady na inzerci.
 2. Tento reklamní materiál poskytuje společnost Google prostřednictvím tzv. „Ad Servers“. Za tímto účelem používáme soubory cookies služby Ad Server, které měří konkrétní parametry pro vyhodnocení úspěchu, např. jak často se reklama zobrazuje nebo jak často na ni uživatelé kliknou. Pokud se na naši webovou stránku dostanete přes reklamu ve službě Google, Google Ads uloží na váš počítač soubor cookie. Tyto soubory cookies se zpravidla po uplynutí 30 dní zneplatní a neslouží k tomu, aby vás bylo možné osobně identifikovat. Obecně se jako analytické hodnoty s tímto souborem cookie ukládá jedinečné identifikační číslo souboru cookie, počet zobrazení reklamy v rámci jednoho umístění (četnost), poslední zobrazení (relevantní pro konverze po zobrazení) a informace o vyjádření nesouhlasu (tzn. uživatel si již nepřeje být oslovován).
 3. Tyto soubory cookies umožňují společnosti Google rozpoznat váš webový prohlížeč. Když uživatel navštíví určité stránky na webu zákazníka služby Ads a platnost souboru cookie uloženého na počítači uživatele ještě nevypršela, může společnost Google i daný zákazník rozpoznat, že byl uživatel přesměrován na stránku kliknutím na reklamu. Každému zákazníkovi služby Ads je přiřazen odlišný soubor cookie. Soubory Cookies tedy nelze dohledat přes webové stránky zákazníků služby Ads. V rámci výše uvedených propagačních opatření neshromažďujeme a nezpracováváme osobní údaje. Dostáváme pouze statistická vyhodnocení od společnosti Google. Na základě těchto vyhodnocení můžeme zjistit, která propagační opatření jsou obzvláště účinná. Žádné další údaje prostřednictvím těchto propagačních opatření nezískáváme. Zejména pak na základě těchto informací nemůžeme identifikovat jednotlivé uživatele.
 4. V souvislosti s používanými marketingovými nástroji váš prohlížeč automaticky navazuje přímé spojení se serverem společnosti Google. Nemáme žádný vliv na rozsah a další využití dat, která společnost Google prostřednictvím tohoto nástroje shromáždí, a proto vám poskytujeme informace pouze v rozsahu našich vlastních znalostí: Prostřednictvím integrace služby Ads Conversion společnost Google získává informaci o tom, že jste vstoupili do příslušné části naší webové prezentace nebo jste klikli na jednu z našich reklam. Pokud jste zaregistrovaní ve službě Google, může společnost Google vaši návštěvu spojit s vaším účtem. I pokud nejste registrovaní ve službě Google nebo nejste přihlášení, může poskytovatel zjistit vaši IP adresu a uložit si ji.
 5. Pokud se nechcete těchto postupů sledování zúčastnit, máte několik možností, jak tomu zabránit: a) prostřednictvím příslušného nastavení ve vašem prohlížecím softwaru, zejména pak odmítnutím souborů cookies třetí strany zajistíte, že nebudete dostávat reklamy třetích stran; b) deaktivací souborů cookies pro sledování konverze úpravou nastavení svého prohlížeče tak, aby byly blokovány soubory cookies z domény „www.googleadservices.com“, https://www.google.com/settings/ads, avšak toto nastavení se vymaže, pokud soubory cookies odstraníte; c) deaktivací reklam poskytovatele založených na vašich zájmech, které jsou součástí samoregulační kampaně „About Ads“, a to pomocí odkazu https://www.aboutads.info/choices, avšak toto nastavení se vymaže, pokud soubory cookies odstraníte; d) trvalou deaktivací ve vašem prohlížeči Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome pomocí odkazu https://www.google.com/settings/ads/plugin. Chtěli bychom vás však upozornit, že pokud tak učiníte, může se stát, že nebudete moci využívat všech funkcí této služby.
 6. Právním základem pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Další informace o ochraně osobních údajů společnosti Google najdete pod těmito odkazy: http://www.google.com/intl/en/policies/privacyhttps://services.google.com/sitestats/en.html. Případně můžete navštívit webové stránky iniciativy Network Advertising Initiative (NAI) http://www.networkadvertising.org.

12. LinkedIn Lead Generation

DMG MORI nabízí stahování white papers a registraci na webináře prostřednictvím sociální sítě LinkedIn. Služba „LinkedIn Lead Generation“ používá k tomuto účelu formuláře. Integrovat lze i další funkce a obsah služby LinkedIn. Službu nabízí die LinkedIn Ireland Unlimited Company, 5 Wilton Park, Dublin 2, Irsko.

Pokud jsou uživatelé členy platformy LinkedIn, může LinkedIn propojit výše uvedený obsah a funkce s profily uživatelů. Pro využívání takové služby je nutná registrace předem. Které údaje se v jednotlivých případech shromažďují, lze zjistit z příslušných vstupních formulářů. Shromážděná data se také přenášejí do CRM systému DMG MORI a tam se ukládají s jakýmkoli zákaznickým profilem.

V rámci registračního procesu se shromažďují zejména následující údaje:
- Křestní jméno a příjmení
- pozdrav
- emailová adresa
- Jméno společnosti
- Telefonní číslo
- Pozice
- Země

Zásady ochrany osobních údajů LinkedIn naleznete na https://cz.linkedin.com/legal/privacy-policy

Použití těchto nástrojů slouží marketingovým účelům. Tyto účely jsou také naším oprávněným zájmem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f GDPR.

13. Remarketing

Kromě služby konverze Ads využíváme též službu Remarketing od společnosti Google. Jedná se o proces, jehož prostřednictvím vás chceme znovu oslovit. Tato aplikace nám umožňuje zobrazovat naše reklamy během vašeho dalšího používání internetu poté, co jste navštívili naše webové stránky. Za tím účelem se do vašeho prohlížeče ukládají soubory cookies, které zaznamenávají vaše uživatelské chování při návštěvě různých webových stránek a které následně vyhodnocuje společnost Google. Díky tomu může společnost Google zjistit, že jste naši webovou stránku již navštívili. Podle prohlášení společnosti Google nejsou údaje shromažďované za účelem remarketingu přiřazovány k žádným osobním údajům, které může mít společnost Google uložené. Společnost Google zejména prohlašuje, že pro remarketing využívá metody pseudonymizace.

14. Používání fontů Google

Na svých webových stránkách používáme službu Fonts od společnosti Google. To nám umožňuje do webových stránek integrovat některé fonty. Dané fonty poskytuje společnost Google prostřednictvím serverů ve Spojených státech. Když vstoupíte na naše webové stránky, naváže váš prohlížeč s těmito servery přímé spojení. Během tohoto procesu se do společnosti Google přenese mimo jiné i IP adresa návštěvníka stránky a uloží se tam.

Další informace o společnosti Google: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA. Další informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/

15. Odkazy na webové stránky třetích stran

Odkazujeme na webové stránky jiných poskytovatelů, kteří k naší společnosti nejsou přidruženi (třetí strany), např. na naše profily na sociálních sítích, jako je LinkedIn, Xing, Twitter, YouTube, Instagram a Facebook. Chtěli bychom vás informovat, že pokud na takový odkaz kliknete, nemáme žádný vliv na údaje zpracovávané těmito poskytovateli. Jelikož nemáme nad zpracováním údajů prováděným třetími stranami kontrolu, neneseme za to žádnou odpovědnost. Další informace o zpracování údajů těmito třetími stranami získáte v informacích o ochraně osobních údajů vydaných daným poskytovatelem.

16. Bezpečnostní opatření

 1. Ve shodě s požadavky podle čl. 32 GDPR provádíme vhodná technická a organizační opatření, abychom zajistili úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob.  
 2. Mezi tato opatření patří hlavně zajištění spolehlivosti, integrity a dostupnosti údajů regulací fyzického přístupu k těmto údajům i přístupu ve spojitosti s údaji, jejich zadáváním, zpřístupněním, se zajištěním dostupnosti nebo oddělování. Zavedli jsme též metody, které zajišťují, že dotčené subjekty mohou uplatňovat svá práva, a zaručují výmaz údajů a vhodná opatření v případě rizik, která by údaje ohrožovala. Ochranu osobních údajů zohledňujeme již při vývoji či výběru hardwaru, softwaru a metodiky s ohledem na principy ochrany osobních údajů v rámci samotného designu a výchozího nastavení, které usnadňuje ochranu osobních údajů (čl. 25 nařízení GDPR). 
 3. Abychom zajistili zabezpečení přenosu důvěrných údajů, např. poptávek, které jsou přenášeny od vás k nám, jakožto k poskytovateli webových stránek, používáme na těchto webových stránkách šifrování protokolem SSL. Při šifrovaném připojení se v adresovém řádku vašeho prohlížeče namísto „http://“ objeví „https://“ a symbol visacího zámku. Je-li šifrování protokolem SSL aktivní, nemohou vaše údaje přenášené k nám číst třetí strany.
 4. Chtěli bychom vás nicméně upozornit, že přenos údajů přes internet (např. při e-mailové komunikaci) s sebou nese ohrožení zabezpečení. Dokonalá ochrana údajů před přístupem třetích stran bohužel není možná.

17. Spolupráce se zpracovateli a třetími stranami

 1. Pokud zpřístupníme, předáme nebo jiným způsobem umožníme přístup k údajům jiným osobám nebo společnostem (zpracovatelům objednávky nebo třetím stranám) v rámci našeho zpracování daných dat, činíme tak pouze v rozsahu, který umožňují právní předpisy (např. pokud je předání údajů třetí straně, jako je poskytovatel finančních služeb, vyžadováno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR při plnění smluvních závazků), a to na základě vašeho souhlasu, právní povinnosti nebo našeho oprávněného zájmu, např. při zmocnění poskytovatelů služeb, webhostingu. 
 2. Pokud pověříme třetí stranu zpracováním našich údajů na základě tzv. zpracovatelské smlouvy, bude takové zpracování probíhat v souladu s čl. 28 GDPR.

18. Předávání do třetích zemí

Pokud údaje zpracováváme ve třetí zemi, tzn. mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP), nebo pokud je takové zpracování prováděno v souvislosti s využitím služeb třetích stran či se zprostředkováním nebo předáním údajů třetí straně, můžeme tak činit pouze za podmínky, že je to požadováno v rámci plnění našich (před)smluvních závazků, pokud jste nám k tomu poskytli souhlas nebo pokud je takové jednání založeno na právní povinnosti nebo je v našem oprávněném zájmu. Údaje ve třetích zemích zpracováváme nebo necháváme zpracovat, pouze pokud jsou splněny předpoklady čl. 44 nařízení GDPR, a takové zpracování podléhá právním nebo smluvním oprávněním. To znamená, že zpracování probíhá např. na základě speciálních záruk, jako je oficiální vymezení úrovně ochrany osobních údajů srovnatelné se stávajícími nařízeními v EU nebo dodržování oficiálně uznávaných speciálních smluvních závazků („standardní smluvní doložky“).

19. Vaše práva

 1. V souvislosti s údaji týkajícími se vaší osoby máte následující práva:

  – právo na přístup (čl. 15 GDPR),

  – právo na opravu nebo výmaz (čl. 16 a 17 GDPR),

  – právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR),

  – právo na oznámení (čl. 19 GDPR),

  – právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR).

 2. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, z důvodů založených na vaší konkrétní situaci, je-li takové zpracování v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR (zpracování údajů ve veřejném zájmu) nebo čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zpracování údajů pro účely oprávněných zájmů). To platí též pro profilování v souladu s těmito ustanoveními (čl. 21 GDPR). V případě vaší námitky budou vaše osobní údaje dále zpracovávány, pouze pokud prokážeme závažné legitimní důvody, které převažují vaše zájmy, práva a svobody, nebo pokud je zpracování prováděno za účelem stanovení, výkonu nebo ochrany právních nároků.
 3. Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete jej kdykoli zrušit. Legitimnost zpracování vašich osobních údajů do okamžiku, kdy jste zrušili svůj souhlas, však zůstává nedotčena. Nedotčeno zůstává též další zpracování těchto údajů na jiném právním základu, např. za účelem plnění právních povinností. 
 4. Máte též právo podat stížnost ohledně zpracování vašich osobních údajů naší společností úřadu na ochranu osobních údajů. 
 5. Je-li to možné, rádi bychom vás požádali, abyste případné požadavky a vyjádření zaslali na tuto kontaktní adresu: responsibility@dmgmori.com.​​​​​​​

Data privacy information

At DMG MORI Australia Pty Ltd (“DMG”, “we”, “our” or “us”) we recognise the importance of your privacy and understand your concerns regarding the security of the personal information which you provide to us.

This Privacy Policy details the type of personal information we collect from you when you use our websites, products or services that link to this Privacy Policy (“Services”), how we store or process personal information about you, with whom we may share it and the choices available to you regarding our use of the information.  We also describe the measures we take to safeguard your personal information and tell you how to contact us regarding our privacy practices.  We will only use the personal information collected from you in accordance with this Privacy Policy.

If you or your organisation has an individual agreement with us, that agreement may have privacy terms that also apply to the information you provide to us under that agreement.  Please review the terms in that agreement because they may be different or more restrictive than the terms in this Privacy Policy.

This Privacy Policy does not apply to any third-party websites and apps that you may use, including any that are linked to in our Services. We recommend that you make your own enquires as to the privacy policies of these third parties and we are in no way responsible for the privacy practices of these parties.

By using our Services, you understand and consent to us collecting and using your information as described in this Privacy Policy.

1. Definition of personal information

Personal information” means any information relating to a natural person who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, or an online identifier.

2. How we collect and hold personal information

We collect certain personal information directly from you. For example, we collect personal information from you from the information you submit to us via the Services, when you place an order for our products or services, when you subscribe to our newsletter, in emails, from telephone calls with us and from your activity on our websites.

We also collect other information about your online activities automatically, usually from the use of Cookies and Web Beacons.

If we receive personal information that we have not requested (unsolicited information) then we will destroy or de-identify the information if it is lawful and reasonable to do so.

3. Why we collect, hold, use and disclose personal information

We collect, hold, use and disclose personal information from you or about you where it is reasonably necessary for us to carry out our business functions and activities and as necessary to provide our services to you.  We also collect, hold, use and disclose your personal information for related purposes that you would reasonably expect, such as our administrative and accounting functions.

For example, we may use the information obtained through the Services at your request to:

 • allow you to purchase our products and services;
 • allow you to subscribe to our newsletter;
 • respond to and communicate with you about your requests, questions and comments;
 • assess and respond to a job application submitted by you; and
 • process claims or questions we receive in connection with our products and services.

If we do not collect, hold, use or disclose your personal information, or if you do not consent, then we may not be able to answer your enquiry, complete the transaction you have entered into, or provide our services to you to the best of our ability.

In addition, we use information collected online through the use of Cookies, Web Beacons and other automated means.  This information is used to:

 • recognise your computer when you visit the Services;
 • track you as you navigate the Services, and to enable the use of e-commerce capabilities;
 • offer and provide products, services and information to you;
 • operate, evaluate and improve our business;
 • improve the Services’ usability and manage the Services;
 • analyse your use of the Services;
 • manage the Services;
 • personalise the Services, including targeted advertisements that may be of particular interest to you;
 • help diagnose technical and service problems;
 • identify users of our Services; and
 • gather demographic information about our users.

We use such information to assist us in providing an effective service (for example, to adapt our website to the needs of your device or to allow you to log in to our website), and to collect broad demographic information regarding our customers.

We may also use your personal information for purposes which are required by law such as sharing your personal information in order to comply with legal obligations to which we are subject.

4. What personal information we collect and hold

Information collected directly from you

We may obtain certain personal information from you when you choose to submit it through our Services or provide it to us by other means.

Examples of the types of personal information that we may collect from you include:

 • contact information, such as your name, postal address, e-mail address and telephone number;
 • payment details (such as credit/debit card number and expiry date) provided in connection with the purchase of our products and services;
 • information about any application for commercial credit you make with us including the amount of commercial credit you apply for;
 • information provided to us in a job application if you apply for a job with us, such as your employment history; and any other personal information you upload or submit to our Services.

Information we collect automatically

We may automatically collect information from you and your devices when you browse or use our websites.  This may include your IP address (anonymized), date and time of your visit, the type of device you use to access the website, operating system, language preferences, pages visited, information downloaded and the type of browser used to access the website. 

We use this information to help us to make decisions about maintaining and improving our websites and online services.

Information we collect from other sources

We may collect information about you from other sources, such as commercial credit reporting information or credit history information about you from a credit reporting body.

5. Cookies

We use browser Cookies, Web Beacons and similar technologies to recognises you when you to visit our websites.

What are cookies?

A "cookie" is a small text file which is placed on your computer or device by our webpage servers when you access our Services.  The purpose of a cookie is to help analyse web traffic and to allow our Services to respond to you when you return to our Services. Cookies are also used to enhance the secure use of our Services.

Cookies are frequently used and in themselves do not identify the user, just the computer used.

How we use Cookies

When you browse our website or use our Services, we may record geographical tagging, cookies and statistical data. This may include your IP address, date and time of your visit, operating system, language preferences, device characteristics, pages visited, information downloaded and type of browser used to access the Services.

Cookies help us: remember your username for your next visit; remember information regarding your recent drives; and understand how you are interacting with our Services so that we can improve them based on that information.

Web Beacons

We also may use “web beacons” on our Services.  A web beacon, also known as a pixel tag or clear GIF, may be used to transmit information collected through cookies to our service providers’ servers, such as the server of Google Ads. These web beacons enable our service providers to compile anonymous information about your browsing activity on the Services.

Disabling Cookies

You can choose if and how a cookie will be accepted by configuring your preferences and options in your browser.  However, if you decide not to display cookies you may not experience optimum performance of our Services.

6. Third Party Analytic Services

We use third-party web analytics services on our Services, such as Google Analytics.  These service providers help us analyse how users use our Services. The information collected for this purpose (including your IP address and other information collected by automated means) will be disclosed to or collected directly by these service providers.  These service providers may retain and use anonymised, aggregated data collected from users of our Services in connection with their own businesses, including in order to improve their products and services.

We use Google Analytics in order to be able to analyse and regularly improve use of our website. We can use the statistics gathered to improve our offer and make it more interesting for you as a user.

You can prevent storage of cookies by changing the appropriate settings in your relevant browser, however any such change may mean that you will not be able to use all of the functions of this website to its full extent.  You may also prevent collection of the data generated by the cookie and referring to your use of the website (including your IP address) by Google and the processing of this data by Google by downloading and installing the browser plug-in available at the following link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ?hl=en.

To learn more about opting out of data collection through analytics services such as Google Analytics, please contact us using our contact details in section 20 of this Privacy Policy.

7. Google Ads

You may see certain ads on other websites based on your visits to our Services because we participate in advertising networks administered by third-party vendors, such as Google Ads.

These networks track your online activities over time by collecting information through automated means, including through the use of cookies, web server logs and web beacons.  The networks use this information to show you advertisements that are tailored to your individual interests, to track your browser across multiple websites, and to build a profile of your web browsing.  The information our ad network vendors collect includes information about your visits to websites that participate in the vendors’ advertising networks, such as the pages or advertisements you view and the actions you take on the websites.  This data collection takes place both on our website and on third-party websites that participate in the ad networks.  This process also helps us track the effectiveness of our marketing efforts. 

Ad networks allow us to target our messaging to users considering demographic data, users’ inferred interests and browsing context.  We do this to pursue the interest of showing you advertisements of interest for you, of making our website more interesting for you and of achieving a fair calculation of advertising costs.

To learn more about how to opt out of ad network interest-based advertising, contact us using our contact details in section 20 of this Privacy Policy.

8. Use of ClickDimensions

We use the marketing and analytics software ClickDimensions, operated by ClickDimensions LLC 5901 Peachtree Dunwoody Road, NE Suite B500 Atlanta, GA 30328 United States.

All data collected is stored in Microsoft Azure Services operated by Microsoft Ireland Operations (Sandyford Business Estate, Dublin 18, Ireland). Your data is not stored on servers outside the EU.

 1. If you as a visitor fill out a form on our websites, you consent to the processing of this form data by ClickDimensions and in our Microsoft Dynamics CRM system. We store the data you submit until you revoke your consent. Thereby, we store the following data: Salutation, first name, last name, company address, company contact information (phone and email).
 2. For the analysis and evaluation of our websites, ClickDimensions collects, analyzes and stores data about the behavior of visitors on our websites. This data includes, among other things, access to websites and their subpages, the length of time spent on each page and / or the website from which the user comes to our website. The purpose of using ClickDimensions is to provide visitors with interest-relevant information based on their behavior on our websites (including sub-pages) and to optimize our marketing activities in connection with this. This data is automatically deleted after 6 months. ClickDimensions uses cookies that are stored in the user's browser and that enable an analysis of the visitor's use of our website. The data stored in the cookie is usually transmitted to a ClickDimensions server and stored.
 3. If images are downloaded in a DMG MORI newsletter or if a link is clicked, this is automatically logged via the ClickDimensions e-mail service. The results help us to continuously improve the content of our newsletters and to make the information offered on our websites more interesting for you. If you do not agree with the storage and evaluation of this data, you can unsubscribe from the newsletter mailing at any time. See section "6. Newsletter" for more details.   
 4. The data transmitted to ClickDimensions is used on our behalf to evaluate the use of our website, compile reports on website activity and provide other services related to website and internet usage. If you do not wish cookies to be stored, you can prevent this by setting your browser software accordingly. The legal basis for the processing of your data is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) DSGVO. For more information on the processing of personal data by ClickDimensions, please visit https://clickdimensions.com/about/privacy-policy. You can object to the collection and storage of data at any time with effect for the future. Use the following link for this purpose: Change cookie settings

9. Embedding of YouTube videos

We have embedded YouTube videos in our web presence, which are stored on https://www.YouTube.com and can be played directly on our website.

All of these are embedded in "advanced data privacy mode", i.e. no data relating to you as a user is transmitted to YouTube, if you do not play the videos.  The data listed in section below is only transmitted, when you play the videos. We have no influence on this data transfer.

When you visit the website, YouTube receives the information that you have accessed the respective sub page of our website.  In addition, certain information such as IP address, data and time of access, Time Zone, contents of request, access status/HTTP status code, data volume transferred, website where the request originated, browser, operating system and its interface and language and version of the browser software ('Passive Data') may also be transmitted.  This is the case irrespective of whether or not you have a YouTube user account and are logged into it. If you are logged into a Google account, your data is associated directly with your account.  If you do not wish for your data to be associated with your YouTube profile, log out before activating the button.  YouTube saves your data as usage profiles and uses it for the purposes of promotion, market research and/or tailoring its website to the users' needs.  In particular, this evaluation is conducted (even for users not logged into a user account) to provide tailored advertising and to inform other users of the social network about your activities on our website. You have a right to object to the creation of these user profiles, but in order to exercise this right, you will need to contact YouTube directly.

For further information on the purpose and extent of data collection and processing thereof by YouTube, refer to their data privacy statement. It also contains information on your rights and setting options to protect your privacy: https://policies.google.com/privacy?hl=en

10. Integration of Google Maps

Our website uses the services of Google Maps.  This allows us to display interactive maps on our website and permits your convenient usage of the map function.

When you visit the website, Google receives the information that you have accessed the respective sub page of our website.  In addition, Passive Data as outlined in paragraph 8 may also be submitted.  This is the case irrespective of whether or not you have a Google user account and are logged into it. If you are logged into a Google account, your data is associated directly with your account. If you do not wish for your data to be associated with your Google profile, log out before activating the button.  Google saves your data as usage profiles and uses it for the purposes of promotion, market research and/or tailoring its website to the users' needs. In particular, this evaluation is conducted (even for users not logged into a user account) to provide tailored advertising and to inform other users of the social network about your activities on our website. You have a right to object to the creation of these user profiles, but in order to exercise this right, you will have to contact Google.

For further information on the purpose and extent of data collection and processing thereof by the plug-in provider, refer to the provider's data privacy statement. It also contains information on your associated rights and setting options to protect your privacy: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy. Google also processes your personal data in the USA and has subjected itself to the EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

11. Marketing

We may use your information to offer you products and services that we think may be of interest to you, unless you have opted out of marketing communications.

Where required by applicable law, we will obtain your consent before sending you any marketing communications.  You may withdraw your consent to the use of your data for marketing purposes at any time by contacting us on our contact details in section 20 of this Privacy Policy.

We will never provide your information to third parties for marketing purposes that are outside of the DMG MORI group.

With your consent you can subscribe to our newsletter, which we use to inform you about current offers from the DMG MORI group.

We use a "double-opt-in" process for subscription to our newsletter.  That means we send an e-mail to the indicated e-mail address after you have subscribed, asking for your confirmation that you wish to receive the newsletter.  If you do not confirm your registration within 24 hours, your information will be blocked and automatically deleted after one month. We also save your IP addresses and the times of registration and confirmation.  The purpose of this process is to prove your registration and clear up a misuse of your personal data, if necessary.

The only obligatory information for receiving our newsletter is your e-mail address. Additional, separately identified data can be provided on a voluntary basis and is used to address you personally.  After your confirmation, we store your e-mail address to be able to send you our newsletter.

You can withdraw your consent to receiving the newsletter at any time and unsubscribe from the newsletter.  To withdraw your consent, click on the link provided in each newsletter e-mail, send an e-mail to disagree@dmgmori.com or send a message to the previously indicated contact data.

We would like to notify you that we evaluate your user behaviour when sending our newsletter. For this evaluation, the sent e-mails contain so-called web beacons or tracking pixels, i.e. one-pixel image files saved on our websites. For evaluation, certain data and the web beacons with your e-mail address and an individual ID. Links contained in the newsletter also contain this ID.

The data acquired in this fashion is used to create a user profile, so that we can customise our newsletter for you, based on your individual interests. We detect when you read our newsletter and which links you click and use this information to determine your personal interests. We then connect this data to the actions taken by you on our website.

You can object to this tracking at any time by clicking the separate link provided in each e-mail.  The information is saved as long as you are subscribed to our newsletter.  After unsubscribing, we save the data on a purely statistical and anonymous basis. Moreover, this tracking method is impossible, if you have deactivated images by default in your e-mail program.  However, if you do so, our newsletter is not displayed in full and you may not be able to use all functions.  If you display images manually, the above-described tracking method is activated.

12. Lawful Basis for Processing Your Information

If European Data Protection Laws applies, our lawful basis for collecting and using the information described in our European Union Privacy Policy which can be found at: https://en.dmgmori.com/data-protection.

13. Disclosure of Information

Information shared to third parties

We will disclose personal information to third parties if it is necessary for the primary purpose of collecting the information, or for a related secondary purpose, if the disclosure could be reasonably expected.  Where such a disclosure is necessary, we will require that the third party undertake to treat the personal information in accordance with all applicable privacy laws to which we are bound.

We may share your personal information as follows:

 • to members of the DMG MORI group and companies that are related to us through common ownership;
 • to credit reporting bodies or collections agency in relation to your credit application with us; and
 • to transportation or distribution companies that are used by us to distribute our good and products.

Where we wish to use or disclose your personal information for other purposes, we will obtain your prior consent.

Otherwise, we will only disclose your personal information to third parties without your consent if the disclosure is:

 • necessary to protect or enforce our legal rights or interests or to defend any claims;
 • necessary to prevent or lessen a serious threat to a person’s health or safety;
 • required or authorised by law; or
 • permitted by another exception in the applicable privacy laws.

Under no circumstances will we sell personal information.

Company reorganisation

In the event that we undergo reorganisation or are sold to a third party, any personal information we hold about you may be transferred to that re-organised entity or third party in compliance with applicable law.

14. Credit Information & Commercial Credit Eligibility Information

If you apply for credit with us, so that we can assess your application for commercial credit, we may:

 • collect your personal information from any application for commercial credit you make with us;
 • collect and hold credit information about you which includes, but is not limited to, your identification information and information about any application for commercial credit you make with us;
 • collect and hold commercial credit eligibility information about you which includes, but not limited to, commercial credit reporting information that we receive about you from a credit reporting body; and
 • disclose information relating to that default account to a collections agency for the purpose of receiving any or all of the amounts outstanding, if you default in your payments to us.

15. How we protect your personal information

We respect the privacy of personal information and will take reasonable steps to keep it strictly confidential.

Your personal information may be held and stored on paper, by electronic means or both.  We have physical, electronic and procedural safeguards in place for personal information and take reasonable steps to ensure that your personal information is protected from misuse, interference, loss and unauthorized access, modification and disclosure.

The steps we take to protect your personal information include the following:

 • access to data processing systems by unauthorised measures is protected by implementing access controls, implementing security measures, maintaining authorizations and other relevant measures;
 • access to IT systems by unauthorised persons is protected by technical measures regarding user ID, dedicated password protocols, information and data classification policies, secure deletion of data and other relevant measures;
 • in relation to personnel who are authorized to access the data subject to their access authorisation, we implement access rights that are based on role requirements, dedicated authorisation processes, information and data classification policies and other appropriate measures;
 • to ensure the adequate separation of data we implement physical separation of data based on the relevant purpose of collection, separate processing of personal data dependant upon intended function, encryption of personal data and other relevant measures;
 • we maintain the safety of personal data during electronic transmission by ensuring personal data can be verified, implementing an information and data classification policy, maintaining e-mail encryption and other relevant measures;
 • we maintain relevant systems and protocols that allow us to monitor access to personal data. We also implement further measures to protect data from accidental destruction or loss;
 • we ensure business continuity by maintaining contingency plans in our data centres and reviewing our recovery plans regularly; and
 • we have also implemented appropriate processes to respond to events and violations, including notification.  The implementation and effectiveness of incident management is reviewed at regular intervals as part of internal audits and adjusted if necessary.

Whilst we cannot ensure or guarantee that loss, misuse or alteration of information will never occur, we use all reasonable efforts to prevent it.

You should bear in mind that submission of information over the internet is never entirely secure. We cannot guarantee the security of information you submit via our website whilst it is in transit over the internet and any such submission is at your own risk.

16. Overseas transfers of information

When you provide us with information online, your information may be stored on our servers located in Europe.

In particular, when you fill in an online contract form or subscribe to our Used Machine Newsletter on our website the data you input on the website or in the relevant form will be stored on a server in Germany.

We may in certain other situations disclose information to an overseas entity if permitted by relevant laws, but will only do so with your consent or for the purpose for which the information was given.

17. Retention of Information

We will only retain your personal information for as long as is reasonable necessary in relation to the purposes for which it was collected. We will also retain personal information to ensure compliance with any applicable statutory or regulatory obligations imposed on us in relation to the retention of records.

Where you have requested we stop processing your personal information for marketing purposes, we may retain a record of your request to ensure we abide by your request in the future.

18. Destruction and De-identification

When your information is no longer needed, or if you request that we delete any personal information which we hold about you, we will use secure methods to destroy or to permanently de-identify your personal information when it is no longer needed. For example, paper records are shredded or destroyed securely and any electronic records are deleted from all locations, to the best of our ability, or permanently de-identified.

19. Your Rights

Under the legislation applicable to you, you may be entitled to exercise some or all of the following rights:

 • Request (i) information as to whether your personal information is retained and (ii) access to and/or duplicates of your personal information retained, including the purposes of the processing, the categories of personal information concerned, and the data recipients as well as potential retention periods.
 • Request rectification, erasure, removal or restriction of your personal information, for example, because (i) it is incomplete or inaccurate, (ii) it is no longer needed for the purposes for which it was collected, or (iii) the consent on which the processing was based has been withdrawn.
 • Refuse to provide us with, or withdraw, your consent to processing of your personal information at any time.
 • Object, on grounds relating to your particular situation, that your personal information shall be subject to processing.  In this case, please provide us with information about your particular situation.  After the assessment of the facts presented by you we will either stop processing your personal information or present you our compelling legitimate grounds for an ongoing processing.
 • Object to us sending you direct marketing and profiling you for the purpose of direct marketing.
 • Object to your data being subject to any automated decision making, including profiling (decisions based on data processing by automatic means, for the purpose of assessing several personal aspects).
 • In certain circumstances receive your personal information that you have provided to us in a structured, commonly used and machine-readable format and have the right to transmit that data to another controller without hindrance from us.
 • Lodge a complaint regarding our processing of your personal information with a relevant authority in a country where you live, work, or where you believe a breach may have occurred, or take legal action in relation to any potential breach of your rights regarding the processing of your personal information.

If you wish to contact us in relation to any of the rights outlined in this section, you can do so by contacting us using our contact details in section 20 of this Privacy Policy.

20. Children

Our Services are not directed at minors under the age of 18. We do not knowingly collect personal information from minors under 18.

If we learn that we have collected personal information of a minor under 18 years old we will take steps to delete such information as soon as possible unless we have received consent from their legal guardian to collect such information.

21. Contact

If you have any questions, concerns, complaints or comments about this Privacy Policy or any requests concerning your personal information please contact us at responsibility@dmgmori.com.

22. Amendments to the Privacy Policy

We reserve the right to change this policy from time to time. Please check the Services regularly and check our respective current Privacy Policy.

This policy was last updated on 1 July 2019.

Data Protection

Data protection

General explanation

DMG MORI is aware of the need for Internet privacy. Therefore this notice is to let you know how we intend to treat any information about you that we might receive on the Internet as a result of your visit to our Site.
Information about Online-Visitors

DMG MORI feels you should know that we care about your privacy and, thus, should know how we treat information provided to us. By continuing your visit on our Site, you are accepting the following policies:

Handling of Information

Information we obtain from or about our customers is kept in confidence, but is used to personalize and improve our services for you. We obtain and store the following information:

 • Information provided by you

We receive and store any information you forward to us via our web site or give to us in any other way. You are free not to provide any information we ask for, but you should bear in mind that without specific information you might not be able to use our services or to order through our Online-Shop. We will use the information provided to us for purposes such as servicing your orders, responding to your requests, improving our services and communicating with you.

 • Email communication

We store all email addresses provided to us for our own services and use them to provide information to you. We may also obtain email addresses from third parties being utilized for such purposes. If you wish not to obtain future information from us, please contact us at info@dmgmori.com.

 • Automatically generated information

When getting in touch with us, we may obtain and store some information. Among such data are cookies and other information from your web browser. We may also use other tools to analyse or identify visitors to our web site.

Cookies / Web Analysis

Cookies are a tool that helps us identify visitors who have interacted with us earlier. Such tools help us personalize your future visits to our Site and to provide features that we think you will enjoy. The cookies are valid for a maximum of 12 months.

Most browsers offer you information about cookies, how to avoid, alter and/or identify and to remove them. If you decide to turn such cookies off, your future visits to DMG MORI’s Site may be less convenient.
Change cookie settings

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. In case of activation of the IP anonymization, Google will truncate/anonymize the last octet of the IP address for Member States of the European Union as well as for other parties in line with the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases, the full IP address is sent to and shortened by Google servers in the USA. On behalf of the website provider, Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage to the website provider. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser. However, please note that if you do this, you may not be able to use the full functionality of this website. Furthermore you can prevent Google’s collection and use of data (cookies and IP address) by downloading and installing the browser plug-in available under https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.
You can refuse the use of Google Analytics by clicking on the following link. An opt-out cookie will be set on the computer, which prevents the future collection of your data when visiting this website: Disable Google Analytics
Further information concerning the terms and conditions of use and data privacy can be found at http://www.google.com/analytics/terms/gb.html or at https://www.google.de/intl/en_uk/policies/. Please note that on this website, Google Analytics code is supplemented by “anonymizeIp” to ensure an anonymized collection of IP addresses (so called IP-masking).

Use of ClickDimensions

We use the marketing and analytics software ClickDimensions, operated by ClickDimensions LLC 5901 Peachtree Dunwoody Road, NE Suite B500 Atlanta, GA 30328 United States.

All data collected is stored in Microsoft Azure Services operated by Microsoft Ireland Operations (Sandyford Business Estate, Dublin 18, Ireland). Your data is not stored on servers outside the EU.

 1. If you as a visitor fill out a form on our websites, you consent to the processing of this form data by ClickDimensions and in our Microsoft Dynamics CRM system. We store the data you submit until you revoke your consent. Thereby, we store the following data: Salutation, first name, last name, company address, company contact information (phone and email).
 2. For the analysis and evaluation of our websites, ClickDimensions collects, analyzes and stores data about the behavior of visitors on our websites. This data includes, among other things, access to websites and their subpages, the length of time spent on each page and / or the website from which the user comes to our website. The purpose of using ClickDimensions is to provide visitors with interest-relevant information based on their behavior on our websites (including sub-pages) and to optimize our marketing activities in connection with this. This data is automatically deleted after 6 months. ClickDimensions uses cookies that are stored in the user's browser and that enable an analysis of the visitor's use of our website. The data stored in the cookie is usually transmitted to a ClickDimensions server and stored.
 3. If images are downloaded in a DMG MORI newsletter or if a link is clicked, this is automatically logged via the ClickDimensions e-mail service. The results help us to continuously improve the content of our newsletters and to make the information offered on our websites more interesting for you. If you do not agree with the storage and evaluation of this data, you can unsubscribe from the newsletter mailing at any time. See section "6. Newsletter" for more details.   
 4. The data transmitted to ClickDimensions is used on our behalf to evaluate the use of our website, compile reports on website activity and provide other services related to website and internet usage. If you do not wish cookies to be stored, you can prevent this by setting your browser software accordingly. The legal basis for the processing of your data is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) DSGVO. For more information on the processing of personal data by ClickDimensions, please visit https://clickdimensions.com/about/privacy-policy. You can object to the collection and storage of data at any time with effect for the future. Use the following link for this purpose: Change cookie settings

LinkedIn Lead Generation

DMG MORI offers the download of white papers and registration for webinars via the social network LinkedIn. The "LinkedIn Lead Generation" service uses forms for this purpose. Other functions and contents of the LinkedIn service can also be integrated. The service is offered by die LinkedIn Ireland Unlimited Company, 5 Wilton Park, Dublin 2, Ireland. 

If the users are members of the LinkedIn platform, LinkedIn can link the above-mentioned content and functions to the profiles of the users. For the use of such a service, registration is necessary in advance. Which data is collected in each case can be learnt from the respective input forms. The data collected is also transferred to DMG MORI's CRM system and stored there with any customer profile. 

The following data in particular is collected as part of the registration process:
- First and last name
- salutation
- email address
- Company name
- Telephone number
- Position
- Country

LinkedIn's privacy policy can be found at https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

The use of these tools serves marketing purposes. These purposes are also our legitimate interest in data processing according to Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

How we treat data obtained about you

Since we focus on the sale of our products, we do not sell or otherwise distribute data obtained from you.

However, to optimize our services for you, we may decide to share information, also cross-border, about you, your business, your address or other information we think to be appropriate with our subsidiaries and affiliates, suppliers, agents and dealers of our products, credit risk and fraud protection organizations, entities supporting our web services including this Web Site and other entities which we believe have to obtain information to comply with law. Also, carriers or other persons and organizations involved in the delivery and servicing of products purchased by you may receive personal information.

Security

It is important for you to secure yourself against unauthorized access to your computer or network and, if applicable, to your password. We have no technical or other means to protect you from any misuse.

Access to Information and De-Listing

If you wish to know which information is stored about you or your business based on your DMG MORI-Internet visits please contact us at info@dmgmori.com.

We may email periodic reminders of our notices and conditions, certain offers or other promotions and activities, unless you have instructed us not to do so. You may submit such instructions to info@dmgmori.com.

We reserve the right to alter, amend or cancel our privacy policy but will be sensitive to your personal interests when doing so.

You should also visit our Disclaimer and our General Terms and Conditions pages, which will also apply whenever you visit our Site.

For further information please refer to:

Daniel Piegsa

DMG MORI
Digital Marketing

Tel: +49 89 / 2488359 00
Fax: +49 89 / 2488359 02
daniel.piegsa@dmgmori.com

Remarques sur la protection des données

Nous vous remercions de votre visite sur notre site et de votre intérêt pour nos services. Nous attachons une grande importance à la protection de vos données personnelles. Dans ce qui suit, nous vous informons sur le traitement de données personnelles lorsque vous utilisez notre site et faites appel à nos contenus et à nos services. Les données personnelles sont des données qui se réfèrent personnellement à vous, par exemple le nom, l'adresse, les adresses électroniques, le comportement utilisateur.

1. Responsable, sous-traitant, responsable de la protection des données.

 1. Le responsable selon l'art. 4 § 7 du règlement général européen sur la protection des données (RGPD) est DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, Gildemeisterstraße 60, DE-33689 Bielefeld, info@dmgmori.com (ci-après « nous »).
 2. Pour notre compte, ce site est exploité par DMG MORI Global Marketing GmbH, Antoniusstrasse 14, DE-73249 Wernau, info@dmgmori.com.
 3. Notre responsable de la protection des données au sein du groupe est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur la protection de la vie privée. Voici ses coordonnées : GILDEMEISTER Beteiligungen GmbH, z.Hd. Konzerndatenschutz, DECKEL MAHO Straße 1, DE-87459 Pfronten, responsibility@dmgmori.com.


2. Informations générales sur le traitement des données personnelles

 1. En principe, nous ne traitons les données personnelles que dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du site Internet ainsi que de nos contenus et services. Le traitement de données personnelles se fait généralement uniquement après avoir obtenu un consentement. Une exception s'applique dans les cas où le consentement préalable n'est pas possible pour des raisons réelles et où le traitement des données est autorisé par la loi.
 2. Dans la mesure où nous obtenons le consentement de la personne concernée pour le traitement des données personnelles, la base juridique est l'art. 6 al. 1 point a) du RGPD.
  Dans le traitement des données à caractère personnel nécessaires à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée fait partie, la base juridique est l'art. 6 al. 1 point b) du RGPD. Il en va de même pour les traitements nécessaires à l'exécution des mesures précontractuelles.

  Dans la mesure où le traitement des données personnelles est nécessaire pour remplir une obligation légale à laquelle nous sommes soumis, la base juridique est l'art. 6 al. 1 point c) du RGPD.

  Si les intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique exigent le traitement de données personnelles, l'art. 6 al. 1 point d) du RGPD sert de base juridique.

  Si le traitement est nécessaire pour sauvegarder un intérêt légitime de notre société ou d'un tiers et si les intérêts, les droits fondamentaux et les libertés de la personne concernée ne l'emportent pas sur le premier intérêt mentionné, la base juridique est l'art. 6 al. 1 point f) du RGPD.

 3. Les données personnelles des personnes concernées seront effacées ou bloquées dès que la finalité de leur conservation cessera de s'appliquer. En outre, les données peuvent être stockées si cela a été prévu par le législateur européen ou national dans les réglementations, lois ou autres dispositions de l'Union européenne auxquelles la personne responsable est soumise. Les données seront également bloquées ou effacées si une période de conservation prescrite par les normes susmentionnées expire, à moins qu'il ne soit nécessaire de conserver les données pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat.
 4. Lorsque vous nous contactez par e-mail, via un formulaire de contact ou en vous inscrivant sur notre site, les données que vous nous avez fournies seront stockées afin de traiter vos questions/demandes. Nous supprimons les données correspondantes dès lors que le traitement n'est plus nécessaire ou limitons le traitement en cas d'obligations légales de conservation.
 5. Si nous faisons appel à des prestataires de services sous contrat pour certaines fonctions de notre offre ou si nous souhaitons utiliser vos données à des fins publicitaires, nous vous informerons en détail sur les processus respectifs ci-dessous. Nous spécifions également les critères définis pour la période de stockage.

3. Collecte de données personnelles lors de la visite de notre site Internet

 1. Lorsque vous utilisez le site à des fins d'information uniquement, c'est-à-dire si vous ne vous inscrivez pas ou ne nous fournissez pas d'informations, nous ne recueillons que les données personnelles que votre navigateur transmet à notre serveur. Si vous souhaitez consulter notre site Web, nous recueillons les données suivantes qui sont techniquement nécessaires pour nous afin de vous montrer notre site Web et de garantir la stabilité et la sécurité (la base juridique est l'art. 6 art. al. 1 point f) du RGPD) :
  - Adresse IP
  - Date et heure de la demande
  - Différence de fuseau horaire par rapport au Greenwich Mean Time (GMT)
  - Contenu de la demande (page concrète)
  - Statut de l'accès/code de statut HTTP
  - Quantité de données transférées
  - Site Web d'où provient la demande
  - Navigateur
  - Système d'exploitation et son interface
  - Langue et version du navigateur.
 2. Outre les données mentionnées précédemment, les cookies de votre ordinateur sont stockés lorsque vous utilisez notre site. Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont stockés sur le disque dur par le navigateur que vous utilisez et à travers lesquels certaines informations sont transmises à l'organisme qui place le cookie (dans ce cas, nous). Les cookies ne peuvent pas exécuter des logiciels ou transmettre des virus à votre ordinateur. Ils servent à rendre l'offre Internet plus agréable pour l'utilisateur et plus efficace.
 3. Utilisation de cookies :
  a) Ce site Internet utilise les types de cookies suivants, dont la portée et la fonction sont expliquées ci-dessous :
  - Cookies transitoires (voir b)
  - Cookies persistants (voir c).
  b) Les cookies transitoires sont supprimés automatiquement lorsque vous fermez le navigateur. Ceux-ci incluent notamment les cookies de session. Ceux-ci enregistrent ce que l'on appelle un ID de session avec lequel les différentes demandes de votre navigateur sont classées selon la session commune. Par ce biais, votre ordinateur peut reconnaître le moment où vous retournez sur le site Internet. Les cookies de session sont supprimés lorsque vous vous déconnectez ou quand vous fermez le navigateur.
  c) Les cookies persistants sont supprimés au plus tard au bout de trois mois. Vous pouvez également supprimer les cookies à tout moment dans les paramètres de sécurité de votre navigateur.
  d) Vous pouvez configurer le paramètre de votre navigateur selon vos souhaits et par exemple refuser d'accepter les cookies tierce partie ou tous les cookies. Nous signalons que dans ce cas, vous ne pourrez éventuellement pas utiliser toutes les fonctions de ce site Internet.
  e) Nous utilisons les cookies pour vous identifier lors de vos visites suivantes si vous avez un compte chez nous. Sinon, vous devrez vous reconnecter à chaque visite.
  Modifier les paramètres des cookies

4. Utilisation de notre boutique en ligne

 1. Si vous souhaitez passer commande dans notre boutique en ligne, il est nécessaire pour la conclusion du contrat que vous saisissiez vos données personnelles, lesquelles sont nécessaires pour l'exécution de votre commande. Les informations requises pour l'exécution des contrats sont signalées, les autres informations sont facultatives. Nous traitons les données que vous fournissez pour effectuer votre commande. Dans ce but, nous pouvons transmettre vos données de paiement à notre banque. La base juridique en est l'art. 6 al. 1 point b) du RGPD.

  Pour passer commande, vous devez créer un compte d'utilisateur, grâce auquel nous pouvons stocker vos données pour d'autres achats ultérieurs. Lorsque vous créez un compte dans « Mon compte », les données que vous fournissez seront stockées de manière révocable. Toutes les autres données, y compris votre compte utilisateur, peuvent toujours être supprimées dans l'espace client.

  Nous pouvons également traiter les informations que vous nous fournissez pour vous informer d'autres produits intéressants de notre gamme ou pour vous envoyer des e-mails contenant des informations techniques.

 2. En raison des réglementations commerciales et fiscales, nous sommes obligés de conserver votre adresse, vos données de paiement et de commande pendant une période de dix ans.
 3. Afin d'empêcher tout accès non autorisé à vos données personnelles, notamment financières, le processus de commande est crypté à l'aide de la technologie TLS.
 4. Nous nous réservons le droit d'obtenir des informations sur l'identité et la solvabilité auprès de sociétés de services spécialisés (agences d'information commerciale) sur la base de l'art. 6 al. 1 point f) du RGPD pour protéger nos intérêts légitimes, en particulier contre le non-paiement et l'utilisation abusive de notre boutique en ligne. Nous n'obtenons des informations d'identité et de crédit qu'auprès de sociétés comme Creditreform.

  Pour plus d'informations sur le traitement des données par Creditreform et le calcul des valeurs de probabilité (scores) par Creditreform, qui peut être le contenu d'un rapport de solvabilité, voir​​​​​​​ https://en.creditreform.de.

  Nous traitons le rapport de crédit exclusivement dans le but de prendre une décision équilibrée sur l'établissement, l'exécution ou la fin de la relation contractuelle avec vous. Vous pouvez vous opposer au traitement de vos données à des fins d'évaluation de crédit conformément à l'art. 21 du RGPD.

5. Possibilités de candidature

Vous pouvez postuler chez nous sur notre site Internet ou par e-mail. Lorsque vous postulez, nous collectons et stockons les données que vous saisissez dans la fenêtre de saisie ou que vous nous envoyez par e-mail. Nous traitons vos données uniquement dans le but de traiter votre demande. Le traitement des données s'effectue sur la base juridique de l'art. 6 al. 1 point b) du RGPD. Si nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un poste, nous conserverons vos données pendant une période maximale de six mois après la fin du processus de candidature.

6. Newsletter

 1. En donnant votre consentement, vous pouvez, indépendamment de l'exécution d'un contrat, vous abonner à notre newsletter. Cela nous permettra de vous informer de nos offres actuelles intéressantes.
 2. Pour l'inscription à notre newsletter, nous utilisons la procédure de double opt-in. Cela signifie que nous vous ferons parvenir, après votre inscription, un e-mail à l'adresse électronique donnée, dans lequel nous vous prions de confirmer que vous souhaitez l'envoi de la newsletter. Si vous ne confirmez pas votre inscription dans les 24 heures, vos informations seront bloquées et automatiquement effacées au bout d'un mois. De plus, nous enregistrons vos adresses IP et le moment de l'enregistrement et de la confirmation. Le but de la procédure est de prouver votre enregistrement et, si nécessaire, de clarifier tout abus éventuel de vos données personnelles.
 3. La seule information requise pour l'envoi de la newsletter est votre adresse électronique. Les autres informations sont transmises sur une base volontaire et sont signalisées comme telles. Elles servent à personnaliser nos formules de politesse. Après votre confirmation, nous enregistrerons votre adresse e-mail pour vous envoyer la newsletter. La base juridique est l'art. 6 al. 1 point a) du RGPD.
 4. Vous pouvez révoquer votre consentement à recevoir la newsletter à tout moment et vous désabonner de la newsletter. Vous pouvez déclarer votre révocation en cliquant sur le lien fourni dans chaque e-mail de newsletter, par e-mail à disagree@dmgmori.com ou en envoyant un message aux coordonnées indiquées précédemment.  
 5. Nous attirons votre attention sur le fait que nous évaluons votre comportement d'utilisateur lors de l'envoi de la newsletter. Pour cette analyse, les e-mails envoyés contiennent des balises ou pixels de suivi, qui sont des fichiers image d'un pixel stockés sur notre site Internet. Pour les évaluations, nous relions les données mentionnées dans la section 3 et les balises avec votre adresse e-mail et un identifiant individuel. Les liens reçus dans la newsletter contiennent également cette identification. Avec les données ainsi obtenues, nous créons un profil d'utilisateur pour adapter la newsletter à vos intérêts personnels. Nous collectons le moment où vous lisez nos newsletters, les liens sur lesquels vous cliquez, et nous en déduisons vos intérêts personnels. Nous relions ces données aux actions que vous avez faites sur notre site.

  Vous pouvez vous opposer à ce suivi à tout moment en cliquant sur le lien fourni dans chaque e-mail. Les renseignements sont conservés aussi longtemps que vous êtes abonné à la newsletter. Après une désinscription, nous enregistrons les données de manière purement statistique et anonyme. Un tel suivi n'est pas non plus possible si vous avez désactivé l'affichage des images dans votre logiciel de messagerie par défaut. Dans ce cas, la newsletter ne s'affiche pas complètement et il se peut que vous ne puissiez pas utiliser toutes les fonctions. Si vous affichez les images manuellement, le suivi ci-dessus a lieu.

7. Utilisation de Google Analytics

 1. Ce site Internet utilise Google Analytics, un service d'analyse Internet de Google Inc. (« Google »). Google Analytics utilise ce que l'on appelle des « cookies » ou fichiers texte enregistrés sur votre ordinateur et permettant une analyse de l'utilisation que vous faites du site Internet. Les informations générées via les cookies concernant votre parcours sur le site Internet sont, de manière générale, transmises à un serveur de Google aux États-Unis où elles sont enregistrées. Si la fonction permettant de rendre anonyme l’adresse IP est activée sur ce site, votre adresse IP sera toutefois, au sein des pays membres de l'Union européenne et dans les autres états contractants de l'accord sur l'Espace économique européen, abrégée au préalable par Google. Exceptionnellement, l'adresse IP intégrale peut être transmise à un serveur de Google situé aux États-Unis et y être abrégée. Sur demande de l'opérateur du site Internet, Google utilisera ces informations pour évaluer votre utilisation du site, établir des rapports d'activité et fournir d'autres services relatifs à son utilisation ainsi que d'Internet à l'intention de cet opérateur.
 2. Google ne mettra en aucun cas en relation votre adresse IP transmise à partir de votre navigateur dans le cadre de Google Analytics avec d'autres données.
 3. Vous pouvez bloquer l'installation des cookies par un simple réglage de votre navigateur ; nous vous signalons cependant que dans ce cas, il est possible que vous ne puissiez pas utiliser entièrement toutes les fonctionnalités de ce site Internet. Par ailleurs, vous pouvez empêcher Google d'enregistrer les données relatives à votre utilisation du site Internet produites par les cookies (y compris votre adresse IP) ou de traiter ces données. Pour cela, téléchargez et installez le plugin de navigateur disponible au lien suivant : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr.
 4. Ce site utilise Google Analytics avec l'extension « _anonymizeIp() ». Ainsi, les adresses IP ne sont traitées qu'après avoir été tronquées, et une identification directe des personnes est donc exclue. Dans la mesure où les données collectées vous concernant comportent une référence personnelle, cette dernière fera l'objet d'une exclusion immédiate et les données personnelles seront de ce fait immédiatement supprimées.
 5. Nous utilisons Google Analytics pour analyser et améliorer régulièrement l'utilisation de notre site Internet. Avec les statistiques, nous pouvons améliorer notre offre et la rendre plus intéressante pour vous en tant qu'utilisateur. L'utilisation de Google Analytics s'effectue sur la base juridique de l'art. 6 al. 1 phrase 1 point f) du RGPD.
 6. Informations sur le prestataire de services tiers : Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlande, fax : +353 (1) 436 1001. Conditions d'utilisation : http://www.google.com/analytics/terms/fr.html, synthèse sur la protection des données : http://www.google.com/intl/fr/analytics/learn/privacy.html, et déclaration de protection des données : http://www.google.fr/intl/fr/policies/privacy.

8. Utilisation du ClickDimensions

Nous utilisons le logiciel de marketing et d'analyse ClickDimensions, operé par ClickDimensions LLC 5901 Peachtree Dunwoody Road, NE Suite B500 Atlanta, GA 30328 United States.

Toutes les données collectées sont stockées dans Microsoft Azure Services operé par Microsoft Ireland Operations (Sandyford Business Estate, Dublin 18, Ireland). Vos doonées ne sont pas stockés sur des serveurs en dehors de l'UE.

 1. Si vous, en tant que visiteur, remplissez un formulaire sur nos sites Web, vous consentez au traitement des données du formulaire par ClickDimensions et dans notre systéme Microsoft Dynamics CRM. Nous sauvegardons les données que vous avez soumis jusqu'à ce que vous révoquiez votre consentement. Ainsi, nous sauvegardons les données suivantes: Salutation, prénom, nom, addresse de l'entreprise, Informations de contact de l'entreprise (numéro de téléphone et courrier éléctronique).
 2. Pour l'analyse et l'évaluation de nos sites Web, ClickDimensions collecte, analyse et stocke des données sur le comportement des visiteurs sur nos sites Web. Ces données comprennent entre-autres l'accés aux sites Web et à leurs sous-pages, le temps passé sur chaque page et/ou le site Web à partir duquel l'utilisateur arrive sur le notre. Le but de l'utilisation de ClickDimensions est de fournir aux visiteurs des informations pertinentes sur la base de leur comportement sur nos sites Web (y compris les sous-pages) et d'optimiser nos activités de marketing en rapport avec cela. Ces données sont automatiquement supprimées aprés 6 mois. ClickDimensions utilise des cookies qui sont stockés dans le navigateur de l'utilisateur et qui permettent une analyse de l'utilisation de notre site Web par le visiteur. Les données stockées dans les cookies sont généralement transmises à un serveur ClickDimensions et stockées.
 3. Si des images sont téléchargées dans une newsletter DMG MORI ou si un lien est cliqué , cela est automatiquement enregistré via le service e-mail ClickDimensions. Les résultats nous aident à améliorer en permanence le contenu de nos newsletters et à rendre les informations proposées sur nos sites Internet plus intéressantes pour vous. Si vous n'êtes pas d'accords avec le stockage et et l'évaluation de ces données, vous pouvez à tout moment vous désinscrire de la newsletter. Voir la section "6. Newsletter"  pour plus d'informations.   
 4. Les données transmises à ClickDimensions sont utilisées en notre nom pour évaluer l'utilsation de notre site Web, compiler des rapports sur l'activité du site Web et fournir d'autres services liés à l'utilisation du site Web et d'Internet. Si vous ne souhaitez pas que des cookies soient enregistrées, vous pouvez empêcher cela en configurant votre logiciel de navigation en conséquence. La base juridique pour le traitement de vos données personnelles se trouve dans Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) DSGVO. Pour plus d'informations sur le traitement de vos données personnelles par ClickDimensions, veuillez visiter: https://clickdimensions.com/about/privacy-policy. Vous pouvez à tout moment avec un effet à venir désapprouver la collecte et le stockage de vos données. Utilisez le lien suivant : Modifier les paramétres des cookies

9. Intégration de vidéos YouTube

 1. Nous avons inclus des vidéos YouTube dans notre offre en ligne, stockées sur https://www.YouTube.com et directement lisibles sur notre site Internet. Celles-ci sont toutes intégrées en « mode de confidentialité étendu », c’est-à-dire que vous ne transférez pas de données sur vous en tant qu'utilisateur à YouTube si vous ne visionnez pas les vidéos. C'est seulement lorsque vous visionnez les vidéos que les données mentionnées au paragraphe 2 seront transmises. Nous n'avons aucune influence sur ce processus.
 2. En visitant le site Internet, YouTube reçoit l'information que vous avez accédé à la sous-page correspondante de notre site. En outre, les données mentionnées au § 3 de cette déclaration seront transmises, et ce indépendamment du fait que YouTube vous fournisse ou non un compte utilisateur avec lequel vous êtes connecté ou qu'il n'existe pas de compte utilisateur. Si vous êtes connecté à Google, vos informations seront directement associées à votre compte. Si vous ne souhaitez pas être associé à votre profil sur YouTube, vous devez vous déconnecter avant de cliquer sur le bouton. YouTube stocke les données recueillies vous concernant en tant que profils d'utilisateur et les utilise à des fins publicitaires, d'études de marché et/ou de conception de son site Internet en fonction de la demande. Une telle évaluation se fait en particulier (aussi pour les utilisateurs non enregistrés) pour représenter une publicité conforme à la demande et pour informer les autres utilisateurs du réseau social de vos activités sur notre site. Vous avez le droit de vous opposer à la création de ces profils d'utilisateur ; vous devez contacter YouTube pour exercer ce droit.
 3. Pour plus d'informations sur l'objectif et la portée de la collecte et du traitement de données par YouTube, veuillez lire leur politique de confidentialité. Vous y trouverez également d'autres informations sur vos droits et sur les possibilités de protection de votre vie privée : http://www.google.fr/intl/fr/policies/privacy.

10. Utilisation de Google Maps

 1. Sur ce site, nous utilisons l'offre de Google Maps. Cela nous permet d'afficher des cartes interactives directement sur le site et vous permet d'utiliser la fonction de carte de façon pratique.
 2. En visitant le site Internet, Google reçoit l'information que vous avez accédé à la sous-page correspondante de notre site. En outre, les données mentionnées au § 3 de cette déclaration seront transmises, et ce indépendamment du fait que Google vous fournisse ou non un compte utilisateur avec lequel vous êtes connecté ou qu'il n'existe pas de compte utilisateur. Si vous êtes connecté à Google, vos informations seront directement associées à votre compte. Si vous ne souhaitez pas être associé à votre profil sur Google, vous devez vous déconnecter avant de cliquer sur le bouton. Google stocke les données recueillies vous concernant en tant que profils d'utilisateur et les utilise à des fins publicitaires, d'études de marché et/ou de conception de son site Internet en fonction de la demande. Une telle évaluation se fait en particulier (aussi pour les utilisateurs non enregistrés) pour représenter une publicité conforme à la demande et pour informer les autres utilisateurs du réseau social de vos activités sur notre site. Vous avez le droit de vous opposer à la création de ces profils d'utilisateur ; vous devez contacter Google pour exercer ce droit.
 3. Pour plus d'informations sur la finalité et l'étendue de la collecte et du traitement des données par le fournisseur du plugin, veuillez consulter la déclaration de protection des données du prestataire. Vous y trouverez également d'autres informations sur vos droits en la matière et sur les possibilités de protection de votre vie privée : http://www.google.fr/intl/fr/policies/privacy.

11. Utilisation de Google Ads Conversion

 1. Nous utilisons l'offre de Google Ads pour attirer l'attention sur nos offres attractives à l'aide de supports publicitaires (les Google Ads) sur des sites externes. En ce qui concerne les données des campagnes publicitaires, nous pouvons déterminer le succès des mesures de publicité individuelles. Notre intérêt est de vous montrer des annonces qui pourraient vous intéresser afin de rendre notre site plus intéressant pour vous et de réaliser un calcul équitable des coûts publicitaires.
 2. Ces supports publicitaires sont fournis par Google via des « Ad Server » (« serveurs publicitaires »). Pour ce faire, nous utilisons des cookies Ad Server, qui permettent de mesurer certains paramètres d'efficacité, comme l'affichage d'annonces ou les clics par les utilisateurs. Si vous accédez à notre site via une annonce Google, Google Ads stocke un cookie sur votre PC. Ces cookies perdent généralement leur validité après 30 jours et ne sont pas destinés à vous identifier personnellement. Dans ce cookie, l'identifiant unique du cookie, le nombre d’« Ad Impressions » (impressions publicitaires) par placement (fréquence), la dernière impression (pertinente pour les conversions postérieures à l'affichage) et les informations d'opt-out (indiquant que l'utilisateur ne souhaite plus être contacté) sont généralement stockés comme valeurs d'analyse.
 3. Ces cookies permettent à Google de reconnaître votre navigateur Internet. Si un utilisateur visite certaines pages du site d'un client Ads et que le cookie stocké sur son ordinateur n'a pas expiré, Google et le client peuvent savoir que l'utilisateur a cliqué sur l'annonce et qu’il a été redirigé vers cette page. Chaque client Ads se voit attribuer un cookie différent. Les cookies ne peuvent donc pas être suivis (tracés) via les sites Internet des clients d'Ads. Nous ne collectons et ne traitons nous-mêmes aucune donnée personnelle dans les mesures de publicité susmentionnées. Nous ne recevons que des évaluations statistiques fournies par Google. Sur la base de ces évaluations, nous pouvons identifier quelles mesures de publicité sont particulièrement efficaces. Nous ne recevons aucune autre information de l'utilisation du matériel publicitaire ; nous ne pouvons notamment pas identifier les utilisateurs sur la base de cette information.
 4. Grâce aux outils marketing utilisés, votre navigateur établit automatiquement une connexion directe avec le serveur de Google. Nous n'avons aucune influence sur l'étendue et l'utilisation ultérieure des données collectées par Google grâce à l'utilisation de cet outil et nous vous informons en fonction de notre niveau de connaissance actuel : En intégrant Ads Conversion, Google reçoit des informations selon lesquelles vous avez accédé à la partie correspondante de notre site ou cliqué sur une de nos annonces. Si vous êtes inscrit à un service Google, Google peut associer la visite à votre compte. Même si vous n'êtes pas enregistré chez Google ou si vous ne vous êtes pas connecté, il est possible que le fournisseur puisse obtenir et stocker votre adresse IP.
 5. Vous pouvez empêcher la participation à ce processus de suivi de différentes manières : a) en configurant votre navigateur en conséquence, en particulier en supprimant les cookies tiers, vous ne recevrez aucune publicité de la part de prestataires tiers ; b) en désactivant les cookies pour le suivi de la conversion, en réglant votre navigateur de telle sorte que les cookies du domaine www.googleadservices.com soient bloqués, https://www.google.fr/settings/ads, cette configuration sera supprimée si vous supprimez vos cookies ; c) en désactivant les annonces basées sur centres d'intérêts de prestataires qui font partie de la campagne d'autorégulation « About Ads » via le lien http://www.aboutads.info/choices, cette configuration étant supprimée si vous supprimez vos cookies ; d) en le désactivant de manière permanente dans Firefox, Internet Explorer ou Google Chrome en utilisant le lien http://www.google.com/settings/ads/plugin. Cependant, nous vous signalons que dans ce cas, vous ne serez pas en mesure d'utiliser l'intégralité des fonctionnalités de cette offre.

 6. Le traitement de vos données s'effectue sur la base juridique de l'art. 6 al. 1 phrase 1 point f) du RGPD. Vous trouverez plus d'informations sur la politique de confidentialité de Google sur http://www.google.com/intl/fr/policies/privacy et https://services.google.com/sitestats/fr.html. Vous pouvez également consulter le site de la Network Advertising Initiative (NAI) à l'adresse http://www.networkadvertising.org.

12. Génération de leads LinkedIn

DMG MORI propose le téléchargement de livres blancs et l'inscription à des webinaires via le réseau social LinkedIn. Le service "LinkedIn Lead Generation" utilise à cet effet des formulaires. D'autres fonctions et contenus du service LinkedIn peuvent également être intégrés. Le service est proposé par LinkedIn Ireland Unlimited Company, 5 Wilton Park, Dublin 2, Irlande.

Si les utilisateurs sont membres de la plateforme LinkedIn, LinkedIn peut lier le contenu et les fonctions susmentionnés aux profils des utilisateurs. Pour l'utilisation d'un tel service, une inscription préalable est nécessaire. Les données collectées dans chaque cas peuvent être implémentées à partir des formulaires de saisie respectifs. Les données collectées sont également transférées au système CRM de DMG MORI et y sont stockées avec n'importe quel profil client.

Les données suivantes sont notamment collectées dans le cadre du processus d'inscription :
- nom et prénom
- civilité
- adresse e-mail
- Nom de l'entreprise
- Numéro de téléphone
- Fonction
- Pays

La politique de confidentialité de LinkedIn est disponible sur https://fr.linkedin.com/legal/privacy-policy

L'utilisation de ces outils sert à des fins de marketing. Ces finalités constituent également notre intérêt légitime au traitement des données conformément à l'art. 6 par. 1 lit. f RGPD.

13. Remarketing

En plus d'Ads Conversion, nous utilisons l'application Google Remarketing. Il s'agit d'un processus que nous aimerions utiliser pour vous contacter à nouveau. Cette application vous permet de voir nos publicités après avoir visité notre site lorsque vous continuez à utiliser Internet. Cela se fait au moyen de cookies stockés dans votre navigateur, que Google utilise pour enregistrer et évaluer votre comportement d'utilisation lorsque vous visitez divers sites Web. Ainsi, Google peut savoir que vous êtes déjà venu sur notre site. Selon les dires de Google, Google ne fusionne pas les données collectées dans le cadre du remarketing avec vos données personnelles qui peuvent être stockées par Google. Google affirme notamment utiliser des pseudonymes lors de ses activités de remarketing.

14. Utilisation de Google Fonts

Nous utilisons Google Fonts sur notre site. Cela nous permet d'intégrer certaines polices sur notre site. Google met ces polices à disposition par le biais de serveurs aux États-Unis. Lors d'une visite sur notre site, le navigateur du visiteur établit une connexion directe avec ces serveurs. Dans ce cadre, entre autres, l'adresse IP du visiteur est transmise à Google et y est stockée.

Plus d'informations sur Google : Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, États-Unis. Plus d'informations sur la politique de confidentialité de Google : https://www.google.com/policies/privacy/

15. Liens vers des sites Internet de tiers

Nous publions des liens vers les sites d'autres fournisseurs (tiers) qui ne sont pas affiliés à nous, par exemple vers nos profils sur les réseaux sociaux comme LinkedIn, Xing, Twitter, YouTube, Instagram et Facebook. Nous attirons votre attention sur le fait que nous n'avons aucune influence sur les données traitées par ces fournisseurs lorsque vous cliquez sur ces liens. Le traitement des données par ces tiers étant hors de notre contrôle, nous ne pouvons en assumer la responsabilité. Pour plus d'informations sur le traitement de vos données par ces tiers, veuillez vous référer aux informations sur la protection des données de l'opérateur concerné.

16. Mesures de sécurité

 1. Nous prendrons les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer un niveau de protection adapté au risque, conformément à l'art. 32 du RGPD, en tenant compte de l'état de la technique, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de l'étendue, des circonstances et des finalités du traitement, ainsi que de la probabilité et de la gravité différentes du risque pour les droits et libertés des personnes physiques.
 2. Ces mesures comprennent notamment la protection de la confidentialité, de l'intégrité et de la disponibilité des données en contrôlant l'accès physique aux données, ainsi que leur accès, leur saisie, leur transmission, la sécurisation de leur disponibilité et leur séparation. En outre, nous avons établi des procédures pour garantir l'exercice des droits des personnes concernées, l'effacement des données et la réaction en cas de mise en danger des données. Par ailleurs, nous tenons déjà compte de la protection des données personnelles lors du développement ou de la sélection du matériel, des logiciels et des procédures, conformément au principe de la protection des données par le biais de la conception technologique et des préréglages conviviaux en matière de protection des données (art. 25 du RGPD).

 3. Ces pages Internet utilisent un cryptage SSL/TLS pour des raisons de sécurité et pour protéger la transmission de contenus confidentiels comme les demandes que vous nous envoyez en tant qu'opérateur du site. Vous pouvez reconnaître une connexion cryptée par le fait que l'adresse du navigateur passe de « http:// » à « https:// » et par le symbole du cadenas dans la ligne d'adresse de votre navigateur. Si ce cryptage SSL est activé, les données que vous nous fournissez ne peuvent pas être lues par des tiers.
 4. Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que la transmission des données sur Internet (par exemple lors de la communication par e-mail) peut présenter des failles de sécurité. Il est impossible de garantir une protection intégrale des données contre tout accès par des tiers..

17. Collaboration avec des sous-traitants et des tiers

 1. Si nous divulguons des données à d'autres personnes et sociétés (sous-traitants ou tiers) dans le cadre de notre traitement, que nous leur transmettons ou leur donnons accès aux données, cela ne peut se faire que sur la base d'une autorisation légale (par exemple, si une transmission des données à des tiers, comme des prestataires de services de paiement, conformément à l'art. 6 al. 1 point b) du RGPD pour l'exécution du contrat est nécessaire), si vous y avez consenti, si une obligation légale le prévoit ou sur la base de nos intérêts légitimes (par exemple, lorsque nous utilisons des agents, hébergeurs Web, etc.).
 2. Si nous confions à des tiers le traitement des données sur la base d'un contrat de sous-traitance, nous le faisons sur la base de l'art. 28 du RGPD.

18. Transmission dans des pays étrangers

Si nous traitons des données dans un pays tiers (c'est-à-dire en dehors de l'Union européenne [UE] ou de l'Espace économique européen [EEE]) ou si cela se produit dans le cadre de l'utilisation de services de tiers ou de la divulgation ou du transfert de données à des tiers, cela n'intervient que dans le cadre de l'exécution de nos obligations (pré-)contractuelles, sur la base de votre consentement, d'une obligation légale ou sur la base de nos intérêts légitimes. Sous réserve d'autorisations légales ou contractuelles, nous ne traitons ou ne laissons des données dans un pays tiers que si les exigences particulières des art. 44 et suivants du RGPD sont respectées. Cela signifie, par exemple, que le traitement est effectué sur la base de garanties spéciales, comme la détermination officiellement reconnue d'un niveau de protection des données correspondant à l'UE ou le respect d'obligations contractuelles spéciales officiellement reconnues (« clauses contractuelles types »).

19. Vos droits

 1. Vous avez les droits suivants à notre égard en ce qui concerne vos données personnelles 
  - Droit d'accès de la personne concernée (art. 15 du RGPD),
  - Droit de rectification ou à l'effacement (art. 16 et 17 du RGPD),
  - Droit à la limitation du traitement (art. 18 du RGPD),
  - Droit de notification (art. 19 du RGPD),
  - Droit à la portabilité des données (art. 20 du RGPD).
 2. Vous avez en outre le droit de vous opposer à tout moment, pour des raisons découlant de votre situation particulière, au traitement des données personnelles vous concernant sur la base de l'art. 6 al. 1 point e) (le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public) ou f) (le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement) du RGPD ; ceci s'applique également au profilage sur la base de ces dispositions (art. 21 du RGPD). Si vous vous y opposez, nous ne traiterons vos données personnelles que si nous pouvons prouver des raisons légitimes impérieuses qui l'emportent sur vos intérêts, droits et libertés, ou si le traitement sert à faire valoir, exercer ou défendre des droits légaux.
 3. Si vous avez consenti au traitement de vos données personnelles par nous, vous avez le droit de révoquer votre consentement à tout moment. La licéité du traitement de vos données personnelles jusqu'à la révocation n'est pas affectée par la révocation. Le traitement ultérieur de ces données sur la base d'un autre fondement juridique, par exemple pour l'exécution d'obligations légales, reste également inchangé.
 4. Enfin, vous avez le droit de porter plainte auprès d'une autorité de contrôle de la protection des données concernant le traitement de vos données personnelles.
 5. Dans la mesure du possible, nous vous demandons d'adresser vos réclamations ou déclarations à l'adresse suivante : responsibility@dmgmori.com

Datenschutzhinweise

Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Website und Ihr Interesse an unseren Angeboten. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns wichtig. Im Folgenden informieren wir über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei Nutzung unserer Website und Inanspruchnahme unserer Inhalte und Leistungen. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind, z.B. Name, Adresse, E-Mail-Adressen, Nutzerverhalten.

1. Verantwortlicher, Auftragsverarbeiter, Datenschutzbeauftragter

 1. Verantwortlicher gem. Art. 4 Nr. 7 EU Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist die DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, Gildemeisterstraße 60, DE-33689 Bielefeld, info@dmgmori.com („Wir“).
 2. In unserem Auftrag wird diese Website durch die DMG MORI Global Marketing GmbH, Antoniusstrasse 14, DE-73249 Wernau, info@dmgmori.com betrieben.
 3. Für alle datenschutzrechtlichen Fragen steht Ihnen unser Beauftragter für den Konzerndatenschutz zur Verfügung. Sie erreichen diesen unter GILDEMEISTER Beteiligungen GmbH, z.Hd. Konzerndatenschutz, DECKEL MAHO Straße 1, DE-87459 Pfronten, responsibility@dmgmori.com.


2. Allgemeine Information über die Verarbeitung personenbezogener Daten

 1. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich nur, soweit dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte und Leistungen erforderlich ist. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt regelmäßig nur nach Einwilligung. Eine Ausnahme gilt in Fällen, in denen eine vorherige Einwilligung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist und die Verarbeitung der Daten durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist.
 2. Soweit wir für Verarbeitungsvorgängen personenbezogener Daten eine Einwilligung der betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO als Rechtsgrundlage.
  Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind.
  Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, der wir unterliegen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO als Rechtsgrundlage.
  Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Personen oder einer anderen natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d) DSGVO als Rechtsgrundlage.
  Ist die Verarbeitung zur Wahrung unseres berechtigten Interesses oder eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
 3. Die personenbezogenen Daten der Betroffenen werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetz oder sonstigen Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen Vertragsschluss oder eine Vertragserfüllung besteht.
 4. Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail, über ein Kontaktformular oder eine Registrierung auf unserer Website werden die von Ihnen mitgeteilten Daten von uns gespeichert, um Ihre Fragen/Anliegen zu bearbeiten. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir, nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder schränken die Verarbeitung ein, falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen.
 5. Falls wir für einzelne Funktionen unseres Angebots auf beauftragte Dienstleister zurückgreifen oder Ihre Daten für werbliche Zwecke nutzen möchten, werden wir Sie untenstehend im Detail über die jeweiligen Vorgänge informieren. Dabei nennen wir auch die festgelegten Kriterien der Speicherdauer.

3. Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Website

 1. Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website, also wenn Sie sich nicht registrieren oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur die personenbezogenen Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt. Wenn Sie unsere Website betrachten möchten, erheben wir die folgenden Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen unsere Website anzuzeigen und die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO):
  - IP-Adresse
  - Datum und Uhrzeit der Anfrage
  - Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT)
  - Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)
  - Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode
  - jeweils übertragene Datenmenge
  - Website, von der die Anforderung kommt
  - Browser
  - Betriebssystem und dessen Oberfläche
  - Sprache und Version der Browsersoftware.
 2. Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden bei Ihrer Nutzung unserer Website Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrer Festplatte dem von Ihnen verwendeten Browser zugeordnet gespeichert werden und durch welche der Stelle, die den Cookie setzt (hier durch uns), bestimmte Informationen zufließen. Cookies können keine Programme ausführen oder Viren auf Ihren Computer übertragen. Sie dienen dazu, das Internetangebot insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver zu machen.
 3. Einsatz von Cookies:
  a) Diese Website nutzt folgende Arten von Cookies, deren Umfang und Funktionsweise im Folgenden erläutert werden:
  - Transiente Cookies (dazu b)
  - Persistente Cookies (dazu c).
  b) Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den Browser schließen. Dazu zählen insbesondere die Session-Cookies. Diese speichern eine sogenannte Session-ID, mit welcher sich verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. Dadurch kann Ihr Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf unsere Website zurückkehren. Die Session-Cookies werden gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder den Browser schließen.
  c) Persistente Cookies werden spätestens nach drei Monaten gelöscht. Sie können die Cookies in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers jederzeit löschen.
  d) Sie können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen konfigurieren und z. B. die Annahme von Third-Party-Cookies oder allen Cookies ablehnen. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie eventuell nicht alle Funktionen dieser Website nutzen können.
  e) Wir setzen Cookies ein, um Sie für Folgebesuche identifizieren zu können, falls Sie über einen Account bei uns verfügen. Andernfalls müssten Sie sich für jeden Besuch erneut einloggen.
  Cookie-Einstellungen ändern

4. Nutzung unseres Webshops

 1. Wenn Sie in unserem Webshop bestellen möchten, ist es für den Vertragsabschluss erforderlich, dass Sie Ihre persönlichen Daten angeben, die wir für die Abwicklung Ihrer Bestellung benötigen. Für die Abwicklung der Verträge notwendige Pflichtangaben sind gesondert markiert, weitere Angaben sind freiwillig. Die von Ihnen angegebenen Daten verarbeiten wir zur Abwicklung Ihrer Bestellung. Dazu können wir Ihre Zahlungsdaten an unsere Hausbank weitergeben. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO.
  Für die Bestellung müssen Sie ein Nutzerkonto anlegen, durch das wir Ihre Daten für spätere weitere Einkäufe speichern können. Bei Anlegung eines Accounts unter „Mein Konto“ werden die von Ihnen angegebenen Daten widerruflich gespeichert. Alle weiteren Daten, inklusive Ihres Nutzerkontos, können Sie im Kundenbereich stets löschen.
  Wir können die von Ihnen angegebenen Daten zudem verarbeiten, um Sie über weitere interessante Produkte aus unserem Portfolio zu informieren oder Ihnen E-Mails mit technischen Informationen zukommen lassen.
 2. Wir sind aufgrund handels- und steuerrechtlicher Vorgaben verpflichtet, Ihre Adress-, Zahlungs- und Bestelldaten für die Dauer von zehn Jahren zu speichern.
 3. Zur Verhinderung unberechtigter Zugriffe Dritter auf Ihre persönlichen Daten, insbesondere Finanzdaten, wird der Bestellvorgang per TLS-Technik verschlüsselt.
 4. Durch die von uns angebotene Bezahloption Kauf auf Rechnung behalten wir uns vor, auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO zur Wahrung unserer berechtigten Interessen, insbesondere zum Schutz vor Zahlungsausfällen und Missbrauch unseres Online-Shops eine Identitäts- und Bonitätsauskunft von hierauf spezialisierten Dienstleistungsunternehmen (Wirtschaftsauskunfteien) einzuholen. Identitäts- und Bonitätsauskünfte werden von uns nur über Firmen wie Creditreform eingeholt.
  Nähere Informationen zur Datenverarbeitung durch die Creditreform und die Berechnung von Wahrscheinlichkeitswerten (Score-Werten) durch die Creditreform, welche ggf. Inhalt einer Bonitätsauskunft sein können, erhalten Sie unter https://www.creditreform.de.
  Wir verarbeiten die Bonitätsauskunft ausschließlich, um eine abgewogene Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung des Vertragsverhältnisses mit Ihnen zu treffen. Sie können der Verarbeitung Ihrer Daten zum Zwecke der Bonitätsprüfung nach Maßgabe des Art. 21 DSGVO widersprechen.

5. Bewerbungsmöglichkeiten

Sie können sich auf unserer Website bzw. per E-Mail bei uns bewerben. Wenn Sie sich bewerben, erheben und speichern wir die Daten, die Sie in der Eingabemaske eingeben bzw. die Sie uns per E-Mail zusenden. Wir verarbeiten Ihre Daten nur zum Zwecke der Bearbeitung Ihrer Bewerbung. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Falls wir Ihnen keine Stelle anbieten können, speichern wir Ihre Daten höchstens bis sechs Monate nach Ende des Bewerbungsprozesses.

6. Newsletter

 1. Mit Ihrer Einwilligung können Sie unseren Newsletter abonnieren, mit dem wir Sie über unsere aktuellen interessanten Angebote informieren.
 2. Für die Anmeldung zu unserem Newsletter verwenden wir das sog. Double-opt-in-Verfahren. Das heißt, dass wir Ihnen nach Ihrer Anmeldung eine E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse senden, in welcher wir Sie um Bestätigung bitten, dass Sie den Versand des Newsletters wünschen. Wenn Sie Ihre Anmeldung nicht innerhalb von 24 Stunden bestätigen, werden Ihre Informationen gesperrt und nach einem Monat automatisch gelöscht. Darüber hinaus speichern wir jeweils Ihre eingesetzten IP-Adressen und Zeitpunkte der Anmeldung und Bestätigung. Zweck des Verfahrens ist, Ihre Anmeldung nachweisen und ggf. einen möglichen Missbrauch Ihrer persönlichen Daten aufklären zu können.
 3. Pflichtangabe für die Übersendung des Newsletters ist allein Ihre E-Mail-Adresse. Die Angabe weiterer, gesondert markierter Daten ist freiwillig und wird verwendet, um Sie persönlich ansprechen zu können. Nach Ihrer Bestätigung speichern wir Ihre E-Mail-Adresse zum Zweck der Zusendung des Newsletters. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO.
 4. Ihre Einwilligung in die Übersendung des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen und den Newsletter abbestellen. Den Widerruf können Sie durch Klick auf den in jeder Newsletter-E-Mail bereitgestellten Link, per E-Mail an disagree@dmgmori.com oder durch eine Nachricht an die vorstehend angegebenen Kontaktdaten erklären.
 5. Wir weisen Sie darauf hin, dass wir bei Versand des Newsletters Ihr Nutzerverhalten auswerten. Für diese Auswertung beinhalten die versendeten E-Mails sogenannte Web-Beacons bzw. Tracking-Pixel, die Ein-Pixel-Bilddateien darstellen, die auf unserer Website gespeichert sind. Für die Auswertungen verknüpfen wir die in Ziff. 3 genannten Daten und die Web-Beacons mit Ihrer E-Mail-Adresse und einer individuellen ID. Auch im Newsletter erhaltene Links enthalten diese ID. Mit den so gewonnen Daten erstellen wir ein Nutzerprofil, um Ihnen den Newsletter auf Ihre individuellen Interessen zuzuschneiden. Dabei erfassen wir, wann Sie unsere Newsletter lesen, welche Links Sie in diesen anklicken und folgern daraus Ihre persönlichen Interessen. Diese Daten verknüpfen wir mit von Ihnen auf unserer Website getätigten Handlungen.
  Sie können diesem Tracking jederzeit widersprechen, indem Sie den gesonderten Link, der in jeder E-Mail bereitgestellt wird. Die Informationen werden solange gespeichert, wie Sie den Newsletter abonniert haben. Nach einer Abmeldung speichern wir die Daten rein statistisch und anonym. Ein solches Tracking ist zudem nicht möglich, wenn Sie in Ihrem E-Mail-Programm die Anzeige von Bildern standardmäßig deaktiviert haben. In diesem Fall wird Ihnen der Newsletter nicht vollständig angezeigt und Sie können eventuell nicht alle Funktionen nutzen. Wenn Sie die Bilder manuell anzeigen lassen, erfolgt das oben genannte Tracking.

7. Einsatz von Google Analytics

 1. Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Website-Aktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Website-Nutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Website-Betreiber zu erbringen.
 2. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
 3. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plug-in herunterladen und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
 4. Diese Website verwendet Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“. Dadurch werden IP-Adressen gekürzt weiterverarbeitet, eine Personenbeziehbarkeit kann damit ausgeschlossen werden. Soweit den über Sie erhobenen Daten ein Personenbezug zukommt, wird dieser also sofort ausgeschlossen und die personenbezogenen Daten damit umgehend gelöscht.
 5. Wir nutzen Google Analytics, um die Nutzung unserer Website analysieren und regelmäßig verbessern zu können. Über die gewonnenen Statistiken können wir unser Angebot verbessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten. Rechtsgrundlage für die Nutzung von Google Analytics ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO.
 6. Informationen des Drittanbieters: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Nutzerbedingungen: https://www.google.com/analytics/terms/de.html, Übersicht zum Datenschutz: https://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, sowie die Datenschutzerklärung: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

8. Einsatz von ClickDimensions

Wir verwenden die Marketing- und Analysesoftware ClickDimensions, betrieben von ClickDimensions LLC 5901 Peachtree Dunwoody Road, NE Suite B500 Atlanta, GA 30328 United States.

Alle erhobenen Daten werden in Microsoft Azure Services der Microsoft Ireland Operations (Sandyford Business Estate, Dublin 18, Irland) gespeichert. Eine Speicherung Ihrer Daten auf Servern außerhalb der EU findet nicht statt.

 1. Füllen Sie als Besucher ein Formular auf unseren Websites aus, willigen Sie in die Verarbeitung dieser Formulardaten von ClickDimensions und in unserem Microsoft Dynamics CRM System ein. Die von Ihnen übermittelten Daten speichern wir solange, bis Sie Ihre Einwilligung widerrufen. Dabei speichern wir folgende Daten: Anrede, Vorname, Nachname, Anschrift der Firma, Kontaktdaten der Firma (Telefon und Email).
 2. Zur Analyse und Auswertung unserer Websites, erhebt, analysiert und speichert ClickDimensions Daten über das Verhalten der Besucher auf unseren Websites. Zu diesen Daten gehören unter anderem die Zugriffe auf Websites und deren Unterseiten, die Verweildauer auf der jeweiligen Seite und / oder die Website, von der der Nutzer auf unsere Website kommt. Zweck der Verwendung von ClickDimensions ist das Bereitstellen von interessenrelevanten Informationen für die Besucher auf Basis ihres Verhaltens auf unserer Websites (inkl. Unterseiten) sowie die damit in Verbindung stehende Optimierung unserer Marketingaktivitäten. Diese Daten werden automatisch nach 6 Monaten gelöscht. ClickDimensions verwendet Cookies, die im Browser des Nutzers gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung unserer Website durch den Besucher ermöglichen. Die im Cookie gespeicherten Daten werden in der Regel an einen ClickDimensions-Server übertragen und gespeichert.
 3. Werden in einem Newsletter von DMG MORI Bilder herunterladen oder wird auf einen Link geklickt, wird dies über den E-Mail-Dienst von ClickDimensions automatisch protokolliert. Die Ergebnisse helfen uns, die Inhalte unserer Newsletter laufend zu verbessern und das Informationsangebot auf unseren Webseiten für Sie interessanter zu gestalten. Wenn Sie mit der Speicherung und Auswertung dieser Daten nicht einverstanden sind, können Sie sich jederzeit vom Newsletter Versand abmelden. Siehe Abschnitt „6. Newsletter“ für weitere Einzelheiten.
 4. Die an ClickDimensions übertragenen Daten werden in unserem Auftrag benutzt, um die Nutzung unserer Website auszuwerten, Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Wenn Sie die Speicherung der Cookies nicht wünschen, können Sie dies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO. Weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch ClickDimensions finden Sie unter https://clickdimensions.com/about/privacy-policy. Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden. Nutzen Sie hierfür den nachfolgenden Link: Cookie-Einstellungen ändern

9. Einbindung von YouTube-Videos

 1. Wir haben YouTube-Videos in unser Online-Angebot eingebunden, die auf https://www.YouTube.com gespeichert sind und von unserer Website aus direkt abspielbar sind. Diese sind alle im „erweiterten Datenschutz-Modus“ eingebunden, d. h. dass keine Daten über Sie als Nutzer an YouTube übertragen werden, wenn Sie die Videos nicht abspielen. Erst wenn Sie die Videos abspielen, werden die in Absatz 2 genannten Daten übertragen. Auf diese Datenübertragung haben wir keinen Einfluss.
 2. Durch den Besuch auf der Website erhält YouTube die Information, dass Sie die entsprechende Unterseite unserer Website aufgerufen haben. Zudem werden die unter Ziff. 3 dieser Erklärung genannten Daten übermittelt. Dies erfolgt unabhängig davon, ob YouTube ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei YouTube nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen. YouTube speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an YouTube richten müssen.
 3. Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch YouTube erhalten Sie in der Datenschutzerklärung. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

10. Einbindung von Google Maps

 1. Auf dieser Webseite nutzen wir das Angebot von Google Maps. Dadurch können wir Ihnen interaktive Karten direkt in der Website anzeigen und ermöglichen Ihnen die komfortable Nutzung der Karten-Funktion.
 2. Durch den Besuch auf der Website erhält Google die Information, dass Sie die entsprechende Unterseite unserer Website aufgerufen haben. Zudem werden die unter Ziff. 3 dieser Erklärung genannten Daten übermittelt. Dies erfolgt unabhängig davon, ob Google ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei Google nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen. Google speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an Google richten müssen.
 3. Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch den Plug-in-Anbieter erhalten Sie in den Datenschutzerklärungen des Anbieters. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

11. Einsatz von Google Ads Conversion

 1. Wir nutzen das Angebot von Google Ads, um mit Hilfe von Werbemitteln (sogenannten Google Ads) auf externen Webseiten auf unsere attraktiven Angebote aufmerksam zu machen. Wir können in Relation zu den Daten der Werbekampagnen ermitteln, wie erfolgreich die einzelnen Werbemaßnahmen sind. Wir verfolgen damit das Interesse, Ihnen Werbung anzuzeigen, die für Sie von Interesse ist, unsere Website für Sie interessanter zu gestalten und eine faire Berechnung von Werbe-Kosten zu erreichen.
 2. Diese Werbemittel werden durch Google über sogenannte „Ad Server“ ausgeliefert. Dazu nutzen wir Ad Server Cookies, durch die bestimmte Parameter zur Erfolgsmessung, wie Einblendung der Anzeigen oder Klicks durch die Nutzer, gemessen werden können. Sofern Sie über eine Google-Anzeige auf unsere Website gelangen, wird von Google Ads ein Cookie in ihrem PC gespeichert. Diese Cookies verlieren in der Regel nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und sollen nicht dazu dienen, Sie persönlich zu identifizieren. Zu diesem Cookie werden in der Regel als Analyse-Werte die Unique Cookie-ID, Anzahl Ad Impressions pro Platzierung (Frequency), letzte Impression (relevant für Post-View-Conversions) sowie Opt-out-Informationen (Markierung, dass der Nutzer nicht mehr angesprochen werden möchte) gespeichert.
 3. Diese Cookies ermöglichen Google, Ihren Internetbrowser wiederzuerkennen. Sofern ein Nutzer bestimmte Seiten der Webseite eines Ads-Kunden besucht und das auf seinem Computer gespeicherte Cookie noch nicht abgelaufen ist, können Google und der Kunde erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde. Jedem Ads-Kunden wird ein anderes Cookie zugeordnet. Cookies können somit nicht über die Webseiten von Ads-Kunden nachverfolgt werden. Wir selbst erheben und verarbeiten in den genannten Werbemaßnahmen keine personenbezogenen Daten. Wir erhalten von Google lediglich statistische Auswertungen zur Verfügung gestellt. Anhand dieser Auswertungen können wir erkennen, welche der eingesetzten Werbemaßnahmen besonders effektiv sind. Weitergehende Daten aus dem Einsatz der Werbemittel erhalten wir nicht, insbesondere können wir die Nutzer nicht anhand dieser Informationen identifizieren.
 4. Aufgrund der eingesetzten Marketing-Tools baut Ihr Browser automatisch eine direkte Verbindung mit dem Server von Google auf. Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang und die weitere Verwendung der Daten, die durch den Einsatz dieses Tools durch Google erhoben werden und informieren Sie daher entsprechend unserem Kenntnisstand: Durch die Einbindung von Ads Conversion erhält Google die Information, dass Sie den entsprechenden Teil unseres Internetauftritts aufgerufen oder eine Anzeige von uns angeklickt haben. Sofern Sie bei einem Dienst von Google registriert sind, kann Google den Besuch Ihrem Account zuordnen. Selbst wenn Sie nicht bei Google registriert sind bzw. sich nicht eingeloggt haben, besteht die Möglichkeit, dass der Anbieter Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert.
 5. Sie können die Teilnahme an diesem Tracking-Verfahren auf verschiedene Weise verhindern: a) durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software, insbesondere führt die Unterdrückung von Drittcookies dazu, dass Sie keine Anzeigen von Drittanbietern erhalten; b) durch Deaktivierung der Cookies für Conversion-Tracking, indem Sie Ihren Browser so einstellen, dass Cookies von der Domain „www.googleadservices.com“ blockiert werden, https://www.google.de/settings/ads, wobei diese Einstellung gelöscht werden, wenn Sie Ihre Cookies löschen; c) durch Deaktivierung der interessenbezogenen Anzeigen der Anbieter, die Teil der Selbstregulierungs-Kampagne „About Ads“ sind, über den Link https://www.aboutads.info/choices, wobei diese Einstellung gelöscht wird, wenn Sie Ihre Cookies löschen; d) durch dauerhafte Deaktivierung in Ihren Browsern Firefox, Internet Explorer oder Google Chrome unter dem Link https://www.google.com/settings/ads/plugin. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieses Angebots vollumfänglich nutzen können.
 6. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO. Weitere Informationen zum Datenschutz bei Google finden Sie hier: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy und https://services.google.com/sitestats/de.html. Alternativ können Sie die Webseite der Network Advertising Initiative (NAI) unter https://www.networkadvertising.org besuchen.

12. LinkedIn Lead Generation

DMG MORI bietet den Download von Whitepapern und die Anmeldung zu Webinaren über das soziale Netzwerk LinkedIn. Der Dienst "LinkedIn Lead Generation" setzt hierfür Formulare ein. Auch weitere Funktionen und Inhalte des Dienstes LinkedIn können eingebunden werden. Der Dienst wird durch die LinkedIn Ireland Unlimited Company, 5 Wilton Park, Dublin 2, Irland angeboten. 

Sofern die Nutzer Mitglieder der Plattform LinkedIn sind, kann LinkedIn den Aufruf der o.g. Inhalte und Funktionen den dortigen Profilen der Nutzer zuordnen. Für die Inanspruchnahme einer solchen Leistung ist eine Registrierung vorab notwendig. Welche Daten jeweils erhoben werden, ist aus den jeweiligen Eingabeformularen ersichtlich. Die erhobenen Daten werden auch an das CRM-System von DMG MORI übertragen und dort mit einem etwaigen Kundenprofil gespeichert. 

Im Rahmen der Registrierung werden insbesondere folgende Daten erhoben:
- Vor- und Nachname
- Anrede
- Emailadresse
- Unternehmen
- Telefonnummer
- Position
- Land
 
Die Datenschutzerklärung von LinkedIn ist zu finden unter https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy 
 
Der Einsatz dieser Tools dient Marketingzwecken. In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

13. Remarketing

Neben Ads Conversion nutzen wir die Anwendung Google Remarketing. Hierbei handelt es sich um ein Verfahren, mit dem wir Sie erneut ansprechen möchten. Durch diese Anwendung können Ihnen nach Besuch unserer Website bei Ihrer weiteren Internetnutzung unsere Werbeanzeigen eingeblendet werden. Dies erfolgt mittels in Ihrem Browser gespeicherter Cookies, über die Ihr Nutzungsverhalten bei Besuch verschiedener Websites durch Google erfasst und ausgewertet wird. So kann von Google Ihr vorheriger Besuch unserer Website festgestellt werden. Eine Zusammenführung der im Rahmen des Remarketings erhobenen Daten mit Ihren personenbezogenen Daten, die ggf. von Google gespeichert werden, findet durch Google laut eigenen Aussagen nicht statt. Insbesondere wird laut Google beim Remarketing eine Pseudonymisierung eingesetzt.

14. Nutzung von Google Fonts

Wir verwenden auf unserer Website Google Fonts. Dadurch können wir bestimmte Schriftarten in unsere Website integrieren. Diese Schriftarten werden von Google über Server in den USA bereitgestellt. Beim Aufruf unserer Website baut der Webbrowser des Besuchers eine direkte Verbindung zu diesen Servern auf. Dabei wird unter anderem die IP-Adresse des Besuchers an Google übermittelt und dort gespeichert.

Weitere Informationen über Google: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA. Weitere Informationen zum Datenschutz bei Google: https://www.google.com/policies/privacy/

15. Links auf Internetseiten Dritter

Wir verlinken Internetseiten anderer, mit uns nicht verbundener Anbieter (Dritte), z.B. auf unsere Profile bei sozialen Netzwerken wie LinkedIn, Xing, Twitter, YouTube, Instagram und Facebook. Wir weisen darauf hin, dass wir keinen Einfluss darauf haben, welche Daten durch diese Anbieter verarbeitet werden, wenn Sie diese Links anklicken. Da die Datenverarbeitung durch Dritte unserer Kontrolle entzogen ist, können wir hierfür keine Verantwortung übernehmen. Nähere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten durch diese Dritte entnehmen Sie bitte den Datenschutz-Informationen des jeweiligen Anbieters.

16. Sicherheitsmaßnahmen

 1. Wir treffen nach Maßgabe des Art. 32 DSGVO unter Berücksichtigung des Standes der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos der Rechte und Freiheiten natürlicher Personen, geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten.
 2. Zu den Maßnahmen gehören insbesondere die Sicherung der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Daten durch Kontrolle des physischen Zugangs zu den Daten, als auch des sie betreffenden Zugriffs, der Eingabe, Weitergabe, der Sicherung der Verfügbarkeit und ihrer Trennung. Des Weiteren haben wir Verfahren eingerichtet, die eine Wahrnehmung von Betroffenenrechten, Löschung von Daten und Reaktion auf Gefährdung der Daten gewährleisten. Ferner berücksichtigen wir den Schutz personenbezogener Daten bereits bei der Entwicklung, bzw. Auswahl von Hardware, Software sowie Verfahren, entsprechend dem Prinzip des Datenschutzes durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen (Art. 25 DSGVO).
 3. Diese Internetseiten nutzen aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel der Anfragen, die Sie an uns als Betreiber der Internetseiten senden, eine SSL-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von „http://“ auf „https://“ wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile. Wenn diese SSL-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.
 4. Wir weisen allerdings darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

17. Zusammenarbeit mit Auftragsverarbeitern und Dritten

 1. Sofern wir im Rahmen unserer Verarbeitung Daten gegenüber anderen Personen und Unternehmen (Auftragsverarbeitern oder Dritten) offenbaren, sie an diese übermitteln oder ihnen sonst Zugriff auf die Daten gewähren, erfolgt dies nur auf Grundlage einer gesetzlichen Erlaubnis (z.B. wenn eine Übermittlung der Daten an Dritte, wie Zahlungsdienstleister, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO zur Vertragserfüllung erforderlich ist), Sie eingewilligt haben, eine rechtliche Verpflichtung dies vorsieht oder auf Grundlage unserer berechtigten Interessen, z.B. beim Einsatz von Beauftragten, Web-Hostern, etc.).
 2. Sofern wir Dritte mit der Verarbeitung von Daten auf Grundlage eines sog. Auftragsverarbeitungsvertrages beauftragen, geschieht dies auf Grundlage des Art. 28 DSGVO.

18. Übermittlung in Drittländer

Sofern wir Daten in ein Drittland, d.h. außerhalb der europäischen Union (EU) oder des europäischen Wirtschaftsraums (EWR) verarbeiten oder dies im Rahmen der Inanspruchnahme von Diensten Dritter oder Offenlegung, bzw. Übermittlung von Daten an Dritte geschieht, erfolgt dies nur, wenn es zur Erfüllung unserer (vor-)vertraglichen Pflichten, auf Grundlage Ihrer Einwilligung, aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung oder auf Grundlage unserer berechtigten Interessen geschieht. Vorbehaltlich gesetzlicher oder vertraglicher Erlaubnisse, verarbeiten oder lassen wir die Daten in einem Drittland nur beim Vorliegen der besonderen Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO verarbeiten. D.h. die Verarbeitung erfolgt z.B. auf Grundlage besonderer Garantien, wie der offiziell anerkannten Feststellung eines EU entsprechenden Datenschutzniveaus oder Beachtung offiziell anerkannter speziell vertraglicher Verpflichtungen (sog. Standardvertragsklauseln).

19. Ihre Rechte

 1. Sie haben uns gegenüber folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten:
  - Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO),
  - Recht auf Berichtigung oder Löschung (Art. 16 und Art. 17 DSGVO),
  - Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO),
  - Recht auf Unterrichtung (Art. 19 DSGVO),
  - Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO).
 2. Sie haben ferner das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e) DSGVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) oder Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO (Datenverarbeitung auf Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling (Art. 21 DSGVO). Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nur weiterverarbeiten, soweit wir dafür zwingende berechtigte Gründe nachweisen können, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder soweit die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient.
 3. Haben Sie in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns eingewilligt, haben Sie das Recht, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bis zu einem Widerruf wird durch den Widerruf nicht berührt. Ebenso unberührt bleibt eine weitere Verarbeitung dieser Daten aufgrund einer anderen Rechtsgrundlage, etwa zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen. 
 4. Sie haben schließlich das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren. 
 5. Wir bitten Sie, Ihre Ansprüche oder Erklärungen nach Möglichkeit an die nachstehende Kontaktadresse zu richten: responsibility@dmgmori.com

Indicazioni sulla protezione dei dati

Siamo lieti della vostra visita al nostro sito web e vi ringraziamo per l’interesse verso le nostre offerte. La protezione dei vostri dati personali ha per noi la massima priorità. Di seguito desideriamo informarvi in merito al trattamento dei dati personali quando consultate il nostro sito web e utilizzate i nostri contenuti e servizi. Per dati personali si intende qualsiasi informazione che vi riguarda personalmente, come ad es. nome, indirizzo, indirizzo di posta elettronica, comportamento di utente.

1. Titolare del trattamento, responsabile del trattamento, responsabile della protezione dei dati.

 1. Conformemente all’art. 4 n. 7 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) dell’UE il titolare del trattamento è l’impresa DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, Gildemeisterstraße 60, DE-33689 Bielefeld, info@dmgmori.com (“Noi”, “Ci”).
 2. Questo sito web viene gestito per nostro conto da DMG MORI Global Marketing GmbH, Antoniusstrasse 14, DE-73249 Wernau, Germania, e-mail: info@dmgmori.com.
 3. Potete rivolgere tutte le vostre domande in materia di protezione dei dati al nostro responsabile della protezione dei dati a livello di gruppo, al seguente indirizzo: GILDEMEISTER Beteiligungen GmbH, z.Hd. Konzerndatenschutz, DECKEL MAHO Straße 1, DE-87459 Pfronten, ​​​​​​​ responsibility@dmgmori.com.


2. Informazioni generali sul trattamento dei dati personali

 1. Noi trattiamo i vostri dati personali solo laddove ciò sia necessario ai fini della messa a disposizione di un sito web ben funzionante e della fornitura dei nostri contenuti e servizi. Il trattamento dei dati personali avviene di regola esclusivamente previo consenso dell’interessato. Vige un’eccezione nei casi in cui non sia possibile reperire previamente un consenso per motivi concreti e il trattamento dei dati sia consentito dalle norme di legge.
 2. Laddove per le procedure di trattamento dei dati personali otteniamo un consenso da parte dell’interessato, la base giuridica è costituita dall’art. 6 par. 1 lett. a) del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD).

  Per il trattamento dei dati personali necessari all’esecuzione di un contratto, la cui parte contraente sia l’interessato, la base giuridica è costituita dall’art. 6 par. 1 lett. b) RGPD. Questo vale anche per le procedure di trattamento che sono necessarie per l’esecuzione di misure precontrattuali.

  Laddove sia necessario un trattamento dei dati personali per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetta la nostra impresa, la base giuridica è costituita dall’art. 6 par. 1 lett. c) RGPD.

  Nel caso in cui la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica renda necessario un trattamento dei dati personali, la base giuridica è costituita dall’art. 6 par. 1 lett. d) RGPD.

  Se il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse della nostra impresa o di un terzo e gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato non prevalgono sul primo interesse indicato, la base giuridica è costituita dall’art. 6 par. 1 lett. f) RGPD

 3. I dati personali dell’interessato saranno cancellati o bloccati non appena verrà meno lo scopo della conservazione. Si può inoltre effettuare la conservazione dei dati se ciò è stato previsto dal legislatore europeo o nazionale in regolamenti, leggi o altre norme del diritto dell’Unione, cui è soggetto il titolare del trattamento. Si effettua un blocco o una cancellazione dei dati anche nel caso in cui scada un periodo di conservazione prescritto dalle norme indicate, a meno che non via sia la necessità di un’ulteriore conservazione dei dati al fine di una stipula contrattuale o di un adempimento contrattuale.
 4. Quando ci contattate tramite posta elettronica, completate un modulo di contatto o vi registrate al nostro sito web, conserviamo i dati da voi comunicati al fine di evadere le vostre domande/richieste. Cancelliamo i dati raccolti in questo contesto non appena la loro conservazione non è più necessaria o ne limitiamo il trattamento qualora sussistano obblighi di conservazione contrari.
 5. Qualora per singole funzioni della nostra offerta noi dovessimo ricorrere a fornitori di servizi incaricati, oppure, qualora intendessimo utilizzare i vostri dati a scopi pubblicitari, vi informeremo dettagliatamente sulle corrispondenti procedure come descritto in seguito, indicando anche i criteri definiti per la durata della conservazione.

3. Raccolta di dati personali quando visitate il nostro sito web

 1. Durante l’uso meramente informativo del nostro sito web, ovvero quando non effettuate la registrazione o non ci trasmettete altrimenti informazioni, noi raccogliamo solo i dati personali trasmessi dal vostro browser al nostro server. Quando esaminate il nostro sito web, raccogliamo i dati indicati in seguito, che sono per noi necessari ai fini di una buona visualizzazione del nostro sito web e per garantire stabilità e sicurezza (la base giuridica è costituita dal l’art. 6 par. 1 lett. f) RGPD):
  - indirizzo IP
  - data e ora della richiesta
  - differenza di fuso orario Greenwich Mean Time (GMT)
  - contenuto della richiesta (pagina concreta)
  - stato di accesso/codice di stato HTTP
  - quantità di dati trasmessi ogni volta
  - sito web dal quale arriva la richiesta
  - browser
  - sistema operativo e ambiente
  - lingua e versione del browser.
 2. Oltre ai dati sopra indicati, quando utilizzate il nostro sito web vengono installati sul vostro computer anche i cookie. I cookie sono brevi file di testo che vengono depositati e memorizzati a livello locale sul sistema del computer tramite il vostro browser e che servono a chi li installa (a noi) per l’acquisizione di determinate informazioni. I cookie non possono eseguire programmi e non installano virus sul vostro computer, ma servono a creare un ambiente di navigazione gradevole e mirato agli utenti del nostro sito web.
 3. Impiego di cookie
  a) questo sito web utilizza i seguenti tipi di cookie, la cui portata e funzione vengono descritti in seguito:
  - cookie transitori (vedi il punto b);
  - cookie persistenti (vedi il punto c).
  b) I cookie transitori vengono automaticamente cancellati quando chiudete il vostro browser. Tra questi cookie vi sono i cookie di sessione. Essi salvano un cosiddetto ID di sessione, attraverso il quale è possibile attribuire diverse richieste del vostro browser all’intera sessione e in tal modo riconoscere il vostro computer quando effettuate di nuovo l’accesso al nostro sito web. I cookie di sessione vengono cancellati quando vi scollegate dal sito web o quando chiudete il browser.
  c) I cookie persistenti vengono cancellati entro tre mesi. Potete cancellare in qualsiasi momento i cookie tramite le impostazioni di sicurezza del vostro browser.
  d) Inoltre, potete impostare il vostro browser secondo i vostri desideri, ad esempio in modo da rifiutare i cookie di terzi o anche tutti i cookie. Una disattivazione dei cookie per il nostro sito web potrebbe non impedire di utilizzare completamente tutte le funzionalità del nostro sito.
  e) Utilizziamo i cookie per potervi identificare quando rivisitate il nostro sito web, se avete un nostro account, in modo tale che non sia necessario immettere di nuovo tutte le informazioni per effettuare l’accesso.
  Modifica impostazioni cookies

4. Utilizzo del nostro negozio web

 1. Se desiderate effettuare un ordine nel nostro negozio web, dovete indicare, ai fini della conclusione del contratto, i vostri dati personali di cui noi abbiamo bisogno per evadere l’ordine. I dati da immettere obbligatoriamente ai fini dell’elaborazione dei contratti sono contrassegnati separatamente, le altre informazioni sono volontarie. Noi utilizziamo i dati da voi indicati per evadere il vostro ordine. A tale scopo possiamo inoltrare i vostri dati alla nostra banca. In tal caso, la base giuridica è costituita dall’art. 6 par. 1 lett. b) RGPD.

  Per poter effettuare l’ordine, dovete creare un account utente, tramite il quale possiamo salvare i vostri dati per acquisti futuri. Creando un account alla voce “Il mio conto” i dati da voi indicati saranno conservati in modo revocabile. Potete cancellare in qualsiasi momento tutti gli altri dati, compreso il vostro account utente, nell’area clienti.

  Possiamo inoltre trattare i dati da voi indicati per informarvi su prodotti interessanti del nostro portafoglio o per inviarvi e-mail contenenti informazioni tecniche.

 2. Per ottemperare a obblighi di diritto commerciale e fiscale siamo inoltre tenuti a conservare per dieci anni le informazioni concernenti il vostro indirizzo, i vostri pagamento e i vostri ordini.
 3. Al fine di evitare l’accesso ai vostri dati personali da parte di terzi non autorizzati, in particolare ai dati finanziari, il processo di ordinazione è codificato tramite la tecnica TLS.
 4. Mediante l’opzione di pagamento di acquisto su fattura da noi offerta, ci riserviamo il diritto, sulla base giuridica dell’art. 6 par. 1 lett. f) RGPD, al fine di tutelare i nostri interessi legittimi, in particolare per proteggerci contro mancati pagamenti e contro eventuali abusi del nostro negozio online, di richiedere informazioni sulla vostra identità e sulla vostra solvibilità presso le società di servizi specializzate in materia (agenzie di informazione a carattere economico). Raccogliamo informazioni sull’identità e sulla solvibilità solo presso agenzie come Creditreform.

  Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati da parte di Creditreform e il computo dei valori di probabilità (score) tramite Creditreform, che potrebbero essere eventualmente contenuti nelle informazioni di solvibilità, potete consultare il sito https://en.creditreform.de.

  Noi trattiamo le informazioni sulla solvibilità esclusivamente con la finalità di adottare decisioni ponderate sulla motivazione, l’esecuzione o la disdetta di una relazione contrattuale con voi. Potete opporvi al trattamento dei vostri dati per finalità di verifica della solvibilità nella misura prevista dall’art. 21 RGPD.

5. Possibilità di candidatura

Potete proporre la vostra candidatura presso la nostra impresa tramite il nostro sito web o per e-mail. Quando presentate la vostra candidatura, noi raccogliamo e memorizziamo i dati che voi avete immesso nell’apposita maschera di input o che ci avete inviato per e-mail. Trattiamo i vostri dati per finalità rientranti nello svolgimento del processo di candidatura. La base giuridica di questo trattamento è costituita dall’art. 6 par. 1 lett. b) RGDP. Se non potremo offrirvi un posto di lavoro, conserveremo i vostri dati per un periodo massimo di sei mesi dalla conclusione del processo di candidatura.

6. Newsletter

 1. Concedendo il vostro consenso, potete abbonarvi alla nostra newsletter, con la quale vi informeremo sulle nostre correnti interessanti offerte.
 2. Per l’iscrizione alla nostra newsletter utilizziamo la cosiddetta procedura double-opt-in. Ciò significa che vi invieremo un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica da voi indicato al momento dell’iscrizione, contenente un link di conferma per verificare che voi abbiate autorizzato il ricevimento della newsletter. Se non confermate la vostra iscrizione entro 24 ore, le vostre informazioni saranno bloccate e cancellate automaticamente dopo un mese. Inoltre, memorizziamo i vostri indirizzi IP, nonché la rispettiva data e ora utilizzati al momento dell’iscrizione e della conferma. Lo scopo di questa procedura è di poter comprovare la vostra iscrizione ed eventualmente di poter chiarire un possibile uso indebito dei vostri dati personali.
 3. Per l’invio della newsletter è richiesta obbligatoriamente solo l’indicazione del vostro indirizzo di posta elettronica. L’immissione delle altre informazioni, contrassegnate separatamente, è volontaria e utilizzeremo queste informazioni per rivolgerci a voi in modo personale. Una volta ricevuta la vostra conferma, conserveremo il vostro indirizzo e-mail ai fini dell’invio della newsletter. La base giuridica è costituita dall’art. 6 par. 1 lett. a) RGDP.
 4. Potete revocare in qualsiasi momento il vostro consenso all’invio della newsletter e disdire la newsletter. Per revocare il vostro consenso potete fare clic sull’apposito link contenuto in ogni e-mail di accompagnamento della newsletter, o inviare un’e-mail all’indirizzo disagree@dmgmori.com oppure comunicare la vostra revoca ai dati di contatto indicati in precedenza.
 5. Facciamo presente che con l’invio della newsletter, noi valutiamo il vostro comportamento di utente. Ai fini di questa valutazione le e-mail da noi inviate contengono cosiddetti web beacon o tracking pixel, ovvero micrografiche costituite da un singolo pixel, memorizzate sul nostro sito. Per le valutazioni associamo i dati indicati alla cifra 3 e i web beacon al vostro indirizzo e-mail e a un ID individuale. Anche i link contenuti nella newsletter contengono questo ID. Con i dati così acquisiti creiamo un profilo utente con la finalità di personalizzare la newsletter in base ai vostri interessi personali. In questo contesto, rileviamo quando leggete la nostra newsletter e quali link nella newsletter avete attivato, e ne deduciamo i vostri interessi personali. Associamo poi questi dati alle azioni da voi svolte sul nostro sito web.

  Potete opporvi in qualsiasi momento a questo tracking utilizzando l’apposito link messo a disposizione separatamente in ogni e-mail. Le informazioni restano conservate per la durata dell’abbonamento alla newsletter. Dopo la disdetta della newsletter, conserviamo i dati per finalità meramente statistiche e in modo anonimo. Inoltre, non possiamo effettuare questo tracking se avete disattivato per impostazione predefinita la visualizzazione di immagini nel vostro programma di posta elettronica. In questo caso la newsletter non sarà visualizzata completamente e potrebbe non essere possibile utilizzarne appieno tutte le funzionalità. Il tracking sopra indicato ha luogo quando visualizzate manualmente le immagini.

7. Impiego di Google Analytics

 1. Noi abbiamo integrato su questo sito web componenti di Google Analytics, un servizio di analisi web di Google Inc. (“Google”). Google Analytics impiega cosiddetti “cookie”, ovvero file contenenti brevi informazioni, che vengono installati sul vostro computer e consentono l’analisi dell’utilizzo del sito web da parte vostra. Le informazioni generate da questi cookie sul vostro utilizzo di questo sito web vengono di norma trasmesse a un server di Google negli USA e lì conservate. In caso di attivazione della funzione di anonimizzazione su questo sito web, tuttavia, il vostro indirizzo IP sarà abbreviato da Google, se l’accesso al nostro sito web avviene da uno Stato membro dell’Unione Europea o da un altro Paese contraente dell’Accordo sullo spazio economico europeo. Solo in casi eccezionali l’intero indirizzo IP sarà trasmesso a un server di Google negli USA e lì abbreviato. Google utilizza queste informazioni per conto del gestore di questo sito web per analizzare il modo in cui utilizzate il nostro sito, per redigere per noi dei report sulle attività nel web e per fornire al gestore del sito web ulteriori servizi connessi all’utilizzo del sito web e all’impiego di Internet.
 2. L’indirizzo IP trasmesso dal vostro browser nell’ambito di Google Analytics non sarà associato da Google ad altri dati a sua disposizione.
 3. Potete impedire l’installazione dei cookie attraverso una corrispondente impostazione nel vostro browser; vi facciamo tuttavia notare che in questo caso non potrete eventualmente utilizzare completamente tutte le funzionalità di questo sito web. Potete impedire la raccolta e il trattamento da parte di Google dei dati generati tramite il cookie sul vostro utilizzo del sito web (incl. il vostro indirizzo IP) scaricando e installando il plug-in per il browser disponibile al link seguente: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
 4. Il nostro sito web utilizza Google Analytics con l’aggiunta della funzione “_anonymizeIp()”. In tal modo, gli indirizzi IP sono trattati in forma abbreviata rendendo impossibile la loro associazione a una determinata persona. Nella misura in cui risulti un riferimento personale in connessione ai vostri dati raccolti, questo riferimento sarà immediatamente escluso e i dati personali immediatamente cancellati.
 5. Utilizziamo Google Analytics allo scopo di valutare il modo in cui il nostro sito web viene utilizzato e di migliorarlo costantemente. Tramite le statistiche ottenute possiamo migliorare la nostra offerta e strutturarla in modo più interessante per i nostri utenti. La base giuridica per l’utilizzo di Google Analytics è costituita dall’art. 6 par. 1 frase 1 lett. f) RGDP.
 6. Informazioni del fornitore terzo: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda, Fax: +353 (1) 436 1001. Condizioni per l’uso: https://www.google.com/analytics/terms/us.html, panoramica sulla protezione dei dati: https://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html, e Informativa sulla privacy: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

8. Utilizzo di ClickDimensions

Utilizziamo il software di marketing e analisi ClickDimensions, gestito da ClickDimensions LLC 5901 Peachtree Dunwoody Road, NE Suite B500 Atlanta, GA 30328 Stati Uniti.

Tutti i dati raccolti sono archiviati nei Microsoft Azure Services gestiti da Microsoft Ireland Operations (Sandyford Business Estate, Dublino 18, Irlanda). I vostri dati non sono archiviati su server al di fuori dell'UE.

 1. Se compilate un modulo sui nostri siti Web come visitatore, acconsentite al trattamento dei dati di questo modulo da parte di ClickDimensions e nel nostro sistema Microsoft Dynamics CRM. Conserviamo i dati che avete trasmesso fino alla vostra eventuale revoca del consenso. Conserviamo i seguenti dati: appellativo, nome, cognome, indirizzo dell'azienda, recapiti dell'azienda (telefono ed e-mail).
 2. Per analizzare e valutare i nostri siti Web, ClickDimensions raccoglie, analizza e archivia i dati sul comportamento dei visitatori dei nostri siti Web. Questi dati includono, tra l'altro, l'accesso ai siti Web e alle loro sottopagine, la durata della permanenza sulla rispettiva pagina e/o sul sito Web da cui l'utente arriva al nostro sito Web. Lo scopo dell'utilizzo di ClickDimensions è fornire ai visitatori informazioni pertinenti ai loro interessi in base al loro comportamento sui nostri siti Web (comprese le sottopagine) e ottimizzare le nostre attività di marketing in relazione a ciò. Questi dati vengono automaticamente cancellati dopo 6 mesi. ClickDimensions utilizza i cookie, che vengono memorizzati nel browser dell'utente e consentono un'analisi dell'utilizzo del nostro sito Web da parte del visitatore. I dati memorizzati nel cookie vengono generalmente trasferiti a un server ClickDimensions e archiviati.
 3. Se le immagini vengono scaricate in una newsletter DMG MORI o se si fa clic su un collegamento, questo viene registrato automaticamente tramite il servizio di posta elettronica ClickDimensions. I risultati ci aiutano a migliorare continuamente i contenuti della nostra newsletter e a rendere più interessanti per voi le informazioni offerte sul nostro sito web. Se non acconsentite alla memorizzazione e alla valutazione di questi dati, potete annullare l'iscrizione alla newsletter in qualsiasi momento. Vedere la sezione “6. Newsletter” per maggiori dettagli.
 4. I dati trasmessi a ClickDimensions vengono utilizzati per nostro conto per valutare l'utilizzo del nostro sito Web, compilare report sull'attività del sito Web e fornire altri servizi relativi all'attività del sito Web e all'utilizzo di Internet. Se non si desidera che i cookie vengano salvati, è possibile impedirlo impostando di conseguenza il software del browser. La base giuridica per il trattamento dei tuoi dati è l'articolo 6 comma 1 comma 1 lettera f) GDPR. Per ulteriori informazioni su come ClickDimensions elabora i dati personali, visitare https://clickdimensions.com/about/privacy-policy. Potete opporvi alla raccolta e alla conservazione dei dati in qualsiasi momento con effetto per il futuro. A tale scopo, si prega di utilizzare il seguente link: Modificare le impostazioni dei cookie
   

9. Integrazione di video YouTube

 1. Noi abbiamo integrato nel nostro sito web video di YouTube, che sono memorizzati su https://www.YouTube.com e possono essere riprodotti direttamente dal nostro sito web. Questi video sono stati integrati nella “modalità di protezione avanzata”, ovvero i vostri dati di utente non saranno trasmessi a YouTube se non riproducete alcun video. Solo quando riproducete un video saranno trasmessi i dati indicati al paragrafo 2. Non possiamo influenzare in alcun modo questa trasmissione di dati.
 2. Quando visitate il sito web, YouTube riceve l’informazione che avete richiamato la sottopagina corrispondente del nostro sito web. Inoltre, saranno trasmessi i dati indicati alla cifra 3 della presente Informativa sulla privacy. Ciò avviene indipendentemente dal fatto che YouTube metta a disposizione un account utente al quale voi siete connessi, oppure che non esista un account utente. Se siete contemporaneamente connessi a Google, i vostri dati saranno associati direttamente al vostro account. Se non desiderate quest’associazione al vostro profilo di YouTube, dovete disconnettervi prima di attivare il pulsante. YouTube memorizza i vostri dati come profilo utente e li utilizza per scopi di pubblicità, ricerche di mercato e/o progettazione su misura del suo sito web. Questa valutazione avviene in particolare (anche per gli utenti che non hanno effettuato l’accesso) per fornire una pubblicità su misura e per informare altri utenti del social network sulle vostre attività sul nostro sito web. Avete il diritto di opporvi alla creazione di questi profili utenti e potete esercitare questo diritto rivolgendovi direttamente a YouTube.
 3. Maggiori informazioni sulla finalità ed estensione della raccolta dei dati e sul loro trattamento da parte di YouTube sono contenute nell’Informativa sulla privacy, insieme a dettagli sui vostri diritti e sulle impostazioni configurabili per proteggere la vostra sfera privata: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

10. Integrazione di Google Maps

 1. Su questo sito web utilizziamo l’offerta di Google Maps. In tal modo, possiamo visualizzare mappe interattive direttamente sul sito web, consentendovi di utilizzare comodamente le funzionalità delle mappe.
 2. Quando visitate il nostro sito web, Google riceve l’informazione che avete richiamato la corrispondente sottopagina del nostro sito web. Inoltre, saranno trasmessi i dati indicati alla cifra 3 della presente Informativa sulla privacy. Ciò avviene indipendentemente dal fatto che Google metta a disposizione un account utente al quale voi siete connesso, oppure che non esista un account utente. Se siete contemporaneamente connessi a Google, i vostri dati saranno associati direttamente al vostro account. Se non desiderate quest’associazione al vostro profilo di Google, dovete disconnettervi prima di attivare il pulsante. Google memorizza i vostri dati come profilo utente e li utilizza per scopi di pubblicità, ricerche di mercato e/o progettazione su misura del suo sito web. Questa valutazione avviene in particolare (anche per gli utenti che non hanno effettuato l’accesso) per fornire una pubblicità su misura e per informare altri utenti del social network sulle vostre attività sul nostro sito web. Avete il diritto di opporvi alla creazione di questi profili utenti e potete esercitare questo diritto rivolgendovi direttamente a Google.
 3. Maggiori informazioni sulla finalità e sull’estensione della raccolta dei dati e sul loro trattamento da parte del fornitore del plug-in sono contenute nelle informative sulla privacy dei fornitori, insieme a dettagli sui vostri diritti e sulle impostazioni configurabili per proteggere la vostra sfera privata:  https://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

11. Impiego di Google Ads Conversion

 1. Utilizziamo l’offerta di Google Ads allo scopo di attirare l’attenzione sulle nostre interessanti offerte impiegando strumenti pubblicitari (cosiddetti Google Ads) su siti web esterni. In relazione ai dati delle campagne pubblicitarie, siamo in grado di valutare il successo di singole misure pubblicitarie. In tal modo, miriamo a visualizzarvi pubblicità che corrisponda ai vostri interessi personali, a rendere il nostro sito web più interessante per i visitatori e a ottenere un calcolo equo dei costi di pubblicità.
 2. Questi strumenti pubblicitari sono forniti da Google tramite cosiddetti “Ad Server”. A tale scopo, utilizziamo Ad Server Cookie, che consentono la valutazione di determinati parametri volti a misurare il successo, come ad esempio il numero di visualizzazione degli annunci o di clic degli utenti. Se siete stati reindirizzati al nostro sito web tramite un annuncio pubblicitario di Google, Google Ads deposita sul vostro computer un cookie. Questi cookie scadono di norma dopo 30 giorni e non servono alla vostra identificazione personale. Per questo cookie, sono di regola memorizzati come valori di analisi l’ID univoco del cookie, il numero di Ad Impression per collocazione (frequenza), l’ultima Impression (rilevante per una post-view-conversion) e le informazioni di opt-out (contrassegno che l’utente non vuole più essere contattato).
 3. Questi cookie consentono a Google di riconoscere il vostro browser. Quando l’utente visita determinate pagine di un sito web di un cliente Ads e il cookie depositato sul suo computer non è ancora scaduto, Google e il cliente possono riconoscere che l’utente ha fatto clic sull’annuncio pubblicitario e che è stato reindirizzato a questa pagina. A ogni cliente Ads si assegna un cookie diverso. In tal modo i cookie non possono essere tracciati tramite i siti web di clienti Ads. Noi non raccogliamo e trattiamo dati personali nell’ambito delle misure pubblicitarie sopra indicate e riceviamo da Google solo analisi statistiche. Sulla base di tali analisi possiamo riconoscere quali misure pubblicitarie sono state particolarmente efficaci. Non riceviamo altri dati dall’impiego degli strumenti pubblicitari, in particolare non possiamo riconoscere gli utenti sulla base di queste informazioni.
 4. A seguito degli strumenti di marketing impiegati, il vostro browser crea automaticamente un collegamento diretto al server di Google. Noi non possiamo influenzare in alcun modo l’estensione e il successivo trattamento dei dati raccolti da Google mediante l’impiego di questi strumenti. Vi forniamo, pertanto, conformemente alle nostre conoscenze attuali le seguenti informazioni: tramite l’integrazione di Ads Conversion, Google riceve l’informazione che voi avete consultato la corrispondente parte del nostro sito web o che avete fatto clic su un nostro annuncio. Se vi siete registrati a un servizio di Google, Google potrà associare la vostra visita al vostro account. Anche se non vi siete registrati a Google o non avete effettuato l’accesso, esiste la possibilità che il provider ottenga e memorizzi il vostro indirizzo IP.
 5. Potete impedire la partecipazione a questa procedura di tracking in diversi modi: a) configurando l’impostazione corrispondente nel software del vostro browser, in particolare per impedire l’installazione di cookie da parte di terzi, in modo tale da non ricevere annunci pubblicitari da fornitori terzi; b) disabilitando i cookie per il conversion-tracking, configurando il vostro browser in modo tale da bloccare il dominio “www.googleadservices.com”, https://www.google.de/settings/ads, anche se questa impostazione sarà cancellata se cancellate il cookie; c) disabilitando gli annunci basati sugli interessi pubblicati dal provider, che fanno parte della campagna di autoregolamentazione “About Ads” tramite il link http://www.aboutads.info/choices, anche se questa impostazione sarà cancellata se cancellate il cookie; d) disabilitando permanentemente nel vostro browser Firefox, Internet Explorer o Google Chrome, al link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Vi facciamo presente tuttavia che in questo caso potrebbe essere eventualmente impossibile utilizzare completamente tutte le funzionalità di questo sito web.
 6. La base giuridica per il trattamento dei vostri dati è costituita dall’art. 6 par. 1 frase 1 lett. f) RGDP. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati da parte di Google sono riportate qui: http://www.google.com/intl/en/policies/privacyhttps://services.google.com/sitestats/en.html. In alternativa, potete visitare il sito web di Network Advertising Initiative (NAI): http://www.networkadvertising.org.

12. Generazione di contatti LinkedIn

DMG MORI offre il download di white paper e la registrazione ai webinar tramite il social network LinkedIn. Il servizio "LinkedIn Lead Generation" utilizza moduli a tale scopo. Possono essere integrate anche altre funzioni e contenuti del servizio LinkedIn. Il servizio è offerto da LinkedIn Ireland Unlimited Company, 5 Wilton Park, Dublino 2, Irlanda.

Se gli utenti sono membri della piattaforma LinkedIn, LinkedIn può collegare i suddetti contenuti e funzioni ai profili degli utenti. Per l'utilizzo di tale servizio è necessaria la preventiva registrazione. Quali dati vengono raccolti in ciascun caso possono essere appresi dai rispettivi moduli di input. I dati raccolti vengono inoltre trasferiti al sistema CRM di DMG MORI e ivi archiviati con qualsiasi profilo cliente.

Nell'ambito del processo di registrazione vengono raccolti in particolare i seguenti dati:
- Nome e cognome
- Appellativo
- indirizzo e-mail
- Nome della ditta
- Numero di telefono
- Posizione
- Paese

L'informativa sulla privacy di LinkedIn è disponibile all'indirizzo https://it.linkedin.com/legal/privacy-policy

Questi strumenti sono utilizzati per scopi di marketing. In queste finalità risiede anche il nostro legittimo interesse al trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del GDPR.

13. Google Remarketing

Noi utilizziamo, oltre all’Ads Conversion, l’applicazione Google Remarketing. Si tratta di una procedura tramite la quale ci rivolgiamo di nuovo ai nostri utenti. Dopo che avete visitato il nostro sito web, utilizzando questa applicazione, possiamo visualizzarvi i nostri annunci pubblicitari durante la vostra successiva navigazione. Questo avviene tramite i cookie memorizzati nel vostro browser, che raccolgono e analizzano il vostro comportamento di utente quando consultate altri siti web. In tal modo Google può identificare la vostra visita precedente al nostro sito web. Secondo quanto precisato da Google, Google non associa i dati raccolti nell’ambito del Remarketing ai vostri dati personali eventualmente memorizzati da Google. In particolare, secondo quanto indicato da Google, per il Remarketing si ricorre alla pseudonimizzazione.

14. Utilizzo di Google Fonts

Sul nostro sito web utilizziamo i Google Fonts, tramite i quali possiamo integrare nel nostro sito determinati caratteri tipografici. Questi caratteri sono messi a disposizione da Google tramite server negli USA. A ogni visita del nostro sito web, il browser del visitatore crea un collegamento diretto a questi server. In questo contesto, viene trasmesso a Google e memorizzato da Google, tra l’altro, l’indirizzo IP del visitatore. 

Maggiori informazioni su Google: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati da parte di Google: https://www.google.com/policies/privacy/


15. Link ai siti web di terzi

Noi colleghiamo tramite link siti web di altri fornitori terzi, a noi non associati (“terzi”), ad esempio sui nostri profili dei social network, come ad es. LinkedIn, Xing, Twitter, YouTube, Instagram e Facebook. Facciamo presente che non possiamo influenzare in alcun modo quali dati siano trattati da questi terzi quando fate clic su uno di questi link. Non esercitiamo alcun controllo sul trattamento dei dati da parte di terzi e non possiamo conseguentemente assumerci alcuna responsabilità in merito. Potete ottenere maggiori informazioni sul trattamento dei vostri dati da parte di terzi consultando le informazioni sulla protezione dei dati del rispettivo fornitore.

16. Misure di sicurezza

 1. In virtù dell’art. 32 RGPD, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, noi mettiamo in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
 2. Queste misure comprendono in particolare la tutela della riservatezza, integrità e disponibilità dei dati mediante il controllo dell’accesso fisico ai dati, nonché dell’accesso, dell’immissione, della trasmissione, della tutela della disponibilità dei dati stessi e della loro separazione. Inoltre, abbiamo implementato procedure volte a tutelare il regime dei diritti degli interessati, la cancellazione dei dati e la risposta in caso di messa a rischio dei dati. In aggiunta, teniamo conto della tutela dei dati personali già al momento dello sviluppo e della scelta dell’hardware e del software, corrispondentemente al principio della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (art. 25 RGPD).
 3. Per motivi di sicurezza e allo scopo di tutelare la trasmissione di contenuti riservati, come ad esempio delle richieste che voi ci inviate nella nostra funzione di fornitore di questo sito web, questo sito web utilizza una cifratura SSL. Potete riconoscere un collegamento cifrato dal fatto che la riga dell’indirizzo del browser cambia da “http://” a “https://” e dal simbolo del lucchetto nella riga del vostro browser. Quando è attivata la cifrature SSL, i dati che ci trasmettete non possono essere letti da terzi.
 4. Vi facciamo notare che la trasmissione dei dati in Internet (ad es. nel caso della comunicazione tramite e-mail) può presentare lacune di sicurezza. Una protezione completa dei dati dall’accesso di terzi non è possibile.

17. Collaborazione con responsabili del trattamento e terzi

 1. Se nell’ambito del nostro trattamento divulghiamo dati ad altre persone e imprese (responsabili del trattamento o terzi), trasferiamo loro dati o concediamo loro di accedere ai dati, ciò avviene esclusivamente su una base giuridica (ad es. quando un trasferimento dei dati a terzi è necessario ai fini dell’esecuzione di un contratto, conformemente all’art. 6 par. 1 lett. b) RGPD), se voi avete dato il vostro consenso, se sussiste per noi la necessità di ottemperare a un obbligo legale o sulla base dei nostri interessi legittimi, ad es. per l’impiego di incaricati, web-hoster, ecc.).
 2. Se incarichiamo terzi di trattare i dati personali sulla base di un cosiddetto contratto di trattamento dei dati, ciò avviene sulla base giuridica sancita dall’art. 28 RGPD.

18. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi

Se trattiamo dati in un paese terzo, ovvero al di fuori dell’Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE), o ciò avviene nell’ambito del ricorso a servizi di terzi o della divulgazione o trasmissione di dati a terzi, lo facciamo esclusivamente ai fini dell’adempimento dei nostri obblighi (pre)contrattuali, sulla base di un’autorizzazione di consenso da voi concessa, sulla base di un nostro obbligo legale o sulla base dei nostri interessi legittimi. Con riserva dei consensi di legge o di contratto, trattiamo i dati o li lasciamo nel paese terzo esclusivamente in presenza dei requisiti sanciti dall’art. 44 segg. RGPD. Ciò significa che il trattamento avviene ad es. sulla base di garanzie specifiche, come l’accertamento riconosciuto ufficialmente di un livello di protezione dei dati corrispondente a quello valido nell’UE o l’osservanza di obblighi contrattuali speciali riconosciuti ufficialmente (cosiddette clausole contrattuali tipo).

19. I vostri diritti

 1. Voi godete nei nostri confronti dei seguenti diritti per quanto concerne i vostri dati personali:
  - diritto di accesso (art. 15 RGPD);
  - diritto di rettifica e diritto alla cancellazione (art. 16 e art. 17 RGPD);
  - diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGPD);
  - obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento (art. 19 RGPD);
  - diritto alla portabilità dei dati (art. 20 RGPD).
 2. Inoltre, avete il diritto di opporvi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla vostra situazione particolare, al trattamento dei dati personali che vi riguardano ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e) RGPD (trattamento dei dati nell’interesse pubblico) o dell’art. 6 par. 1 lett. f) RGPD (trattamento dei dati sulla base della ponderazione degli interessi); questo comprende anche la profilazione sulla base di tali disposizioni (art. 21 RGPD). Se vi opponete al trattamento dei dati personali che vi riguardano, ci asterremo dal trattare ulteriormente i vostri dati personali, salvo il caso in cui potremo dimostrare l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sui vostri interessi, sui vostri diritti e sulle vostre libertà oppure per quanto il trattamento serva all’affermazione, all’esercizio o alla difesa di un diritto in sede giudiziaria.
 3. Se avete acconsentito al nostro trattamento dei vostri dati personali, avete il diritto di revocare in qualsiasi momento il vostro consenso. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Rimane altresì impregiudicato un ulteriore trattamento di questi dati fondato su un’altra base giuridica, ad esempio per adempiere a un obbligo legale.
 4. Avete il diritto di proporre un reclamo presso un’autorità di controllo della tutela dei dati personali avente come oggetto il trattamento dei vostri dati personali.
 5. Ove possibile, vi invitiamo a indirizzare le vostre richieste o dichiarazioni all’indirizzo di contatto seguente: responsibility@dmgmori.com

데이터 프라이버시 정보 / Data Privacy Information (English version follows)

개정 : 2021 년 3 월

저희 웹 사이트를 방문 해주셔서 감사합니다. 우리는 귀하의 개인 데이터를 보호하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 아래와 같이 귀하가 당사 웹 사이트를 사용하고 당사의 콘텐츠 및 서비스를 사용할 때 귀하의 개인 데이터가 처리되는 방식을 알려드립니다. 개인 데이터에는 귀하에게 적용되는 법률 및 규정을 통해 특정 정보를 제외하지 않는 한, 식별되거나 식별 가능하도록 귀하와 관련된 모든 데이터 (예 : 이름, 주소, 이메일 주소 등)이 포함됩니다. 예를 들어, 일부 관할권에서는 비즈니스 연락처 정보 등이 보호되지 않습니다.

귀하의 개인 데이터 처리 및 저장에 대한 당사의 정책 및 관행의 이해를 위해 아래의 고지를주의 깊게 확인하여 주시기 바랍니다. 또한 당사는 귀하의 개인 정보를 보호하기 위해 취하는 조치, 관련 법률에서 요구하는 범위 내에서 처리의 법적 근거, 관련 인으로서의 귀하의 권리, 그리고 마지막으로 질문이나 웹사이트 사용 불만등의 사유로 연락 할 수있는 문의처에 대해 알려드립니다.

당사 웹 사이트에 참여함으로써 귀하는 본 고지에 설명 된대로 당사가 귀하의 정보를 수집하고 사용하는 것을 이해하고 수락하며 동의하는 것입니다. 당사의 정책 및 관행에 동의하지 않는 경우 이 웹 사이트를 사용하지 않으시길 권장합니다.

당사는 이 통지를 수시로 변경할 수 있습니다. 이 고지에 대한 모든 변경 사항은 당사가 이 웹 사이트에 수정 된 고지를 게시 할 때 효력이 발생합니다. 변경 후에도이 웹 사이트를 계속 사용하는 것은 이러한 변경 사항을 수락하는 것으로 간주되므로 업데이트에 대한 알림을 주기적으로 확인하십시오. 이 정책은 위에 표시된 날짜에 마지막으로 업데이트되었습니다.


1. 책임자, 프로세서

 1. DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, Gildemeisterstraße 60, DE-33689 빌레펠트, 독일, info@dmgmori.com ("당사")는 웹 사이트를 "컨트롤러"(예 : Art. 4 No. 7 EU 일반 데이터 보호 규정, "GDPR"의 의미), "데이터 사용자"로서 " 법인 "또는 기타 관련 법률 및 규정에 따라 유사한 역할로 지정됩니다.
 2. DMG MORI Global Marketing GmbH, Walter-Gropius-Straße 7, DE-80807 독일 뮌헨 info@dmgmori.com는 당사를 대신하여 이 웹 사이트를 운영합니다.

2. 개인 데이터 처리에 대한 일반 정보

 1. 기능적 웹 사이트와 콘텐츠 및 서비스를 제공하는 데 필요한 경우에만 개인 데이터를 처리합니다. 일반적으로 당사는 귀하의 동의 하에서만 귀하의 개인 데이터를 처리합니다. 사전 동의가 불가능한 경우, 법적 조항이 그러한 데이터 처리를 허용하는 경우에만 귀하의 개인 데이터를 처리합니다.
 2. 당사는 본 개인 정보 보호 정책에 따라 당사가 수집하거나 사용한 목적에 더 이상 필요하지 않은 개인 데이터를 삭제하거나 영구적으로 익명화하기 위해 안전한 방법을 사용할 것입니다. 관련 법률 또는 컨트롤러가 적용되는 기타 규정의 의원이 의도 한 경우 데이터도 저장 될 수 있습니다. 계약 체결 또는 이행을 위해 데이터를 추가로 저장해야하는 경우를 제외하고 상기 기준에서 요구하는 저장 기간이 종료되면 데이터도 차단되거나 삭제됩니다.
 3. 이메일, 연락처 양식 또는 당사 웹 사이트에 등록하여 당사에 연락하는 경우 당사는 귀하의 질문 / 문의 처리를 위해 귀하가 제공 한 데이터를 저장합니다. 이 과정에서 수집 된 데이터는 저장이 더 이상 필요하지 않거나 법적으로 의무화 된 보존 기간이 적용되는 경우 처리를 제한합니다.
 4. 당사가 요청하지 않은 개인 데이터 (요청하지 않은 정보)를 제공하는 경우 귀하는 당사의 사용에 동의하는 것입니다. 그러한 개인 데이터를 요청할 수없고 그렇게하는 것이 합법적이고, 합리적이라면 정보를 파기하거나 익명화 할 것입니다.
 5. 당사가 제안에 포함 된 개별 기능을 위해 위탁 서비스 제공 업체를 사용하거나 홍보 목적으로 귀하의 데이터를 사용하고자하는 경우, 당사는 아래에 설명 된대로 이러한 과정에 대해 자세히 알려드립니다. 또한 보관 기간에 대해 정의 된 기준의 이름을 지정합니다.
 6. 이 웹 사이트와 관련된 당사의 데이터 처리는 특히 (1) 귀하가 명시적 또는 묵시적 동의를 제공한 경우 합법적입니다 (Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR; (2) 관련 당사자인 귀하와 당사 간의 계약 이행을 위해 필요합니다 (Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR에 근거 함). (3) 당사는 귀하의 개인 데이터 보호에 대한 귀하의 권리와 이익을 능가하는 웹 사이트의 기능 및 오류없는 운영을 보장하는 데 합법적인 관심을 가지고 있습니다 (조항 6 para. 1 lit. f에 근거) GDPR; (4) 데이터가 익명화됩니다. (5) 사법, 행정 또는 중재 절차에서 권리를 행사하기 위해 처리가 필요합니다. (6) 개인의 생명, 건강 또는 안전을 위협하는 긴급 상황에 대한 처리가 필요합니다. (7) 처리는 분명히 귀하의 이익을 위한 것이며 적시에 동의를 얻을 수 없습니다. 또는 (8) 관련 법률 또는 관할 당국의 결의에 따라 허용되는 경우 ("정당").

3. 당사 웹 사이트 방문시 개인 데이터 수집

 1. 귀하가 정보 목적으로 만 당사 웹 사이트를 사용하는 경우, 즉 귀하가 등록하거나 정보를 전송하지 않는 경우 당사는 귀하의 브라우저를 통해 당사 서버로 전송 된 개인 데이터만 수집합니다. 당사 웹 사이트를 보려는 경우, 당사 웹 사이트를 표시하고 안정성과 보안을 보장하기 위해 기술적 목적으로 필요한 다음 데이터를 수집합니다.
  - ΙP 주소
  - 액세스 날짜 및 시간
  - 그리니치 표준시 (GMT)와의 시간대 차이
  - 요청 내용 (특정 사이트)
  - 액세스 상태 / HTTP 상태 코드
  - 전송 된 데이터 볼륨
  - 요청이 발생한 웹 사이트
  - 컴퓨터 또는 모바일 장치 유형
  - 화면 해상도
  - 브라우저 유형 및 버전
  - 운영 체제 및 인터페이스
  - 브라우저 소프트웨어의 언어 및 버전입니다.
 2. 위에서 언급 한 데이터 외에도 "쿠키"는 귀하가 당사 웹 사이트를 사용할 때 귀하의 컴퓨터에 저장됩니다. 쿠키는 귀하가 사용하는 브라우저와 관련하여 귀하의 하드 드라이브에 저장되고 쿠키 설정을 담당하는 기관 (이 경우 당사)으로 특정 정보를 전송하는 데 사용되는 작은 텍스트 파일입니다. 쿠키는 프로그램을 실행하거나 바이러스를 귀하의 컴퓨터로 전송할 수 없습니다. 귀하가 당사 서비스로 돌아올 때 당사가 귀하에게 응답 할 수 있도록함으로써 전반적인 웹 존재를보다 사용자 친화적이고 효과적으로 만드는 데 사용됩니다. 쿠키는 또한 당사 서비스의 안전한 사용을 향상시키는 데 사용됩니다.
 3. 쿠키 사용 :
  a) 이 웹 사이트는 다음과 같은 유형의 쿠키를 사용하며 그 범위와 기능은 다음과 같습니다.
  - 임시 쿠키 (b 참조)
  - 영구 쿠키 (c 참조).
  b) 브라우저를 닫으면 임시 쿠키가 자동으로 삭제됩니다. 여기에는 특히 세션 쿠키가 포함됩니다. 이는 브라우저의 다양한 요청을 단일 세션에 연결할 수 있도록하는 이른바 세션 ID를 저장합니다. 이를 통해 귀하가 당사 웹 사이트로 돌아올 때 귀하의 컴퓨터를 인식 할 수 있습니다. 이러한 세션 쿠키는 귀하가 로그아웃하거나 브라우저를 닫을 때 삭제됩니다.
  c) 영구 쿠키는 3 개월 이내에 삭제됩니다. 귀하는 브라우저의 보안 설정에서 언제든지 쿠키를 삭제할 수 있습니다.
  d) 원하는대로 브라우저 설정을 구성 할 수 있으며, 예를 들어 타사 쿠키 또는 모든 쿠키를 거부 할 수 있습니다. 그러나 그렇게 할 경우이 웹 사이트의 모든 기능을 사용하지 못할 수 있음을 알려드립니다.
  e) 귀하가 당사에 계정이있는 경우 당사는 후속 방문 중에 귀하를 식별하기 위해 쿠키를 사용합니다. 그렇지 않으면 방문 할 때마다 다시 로그인해야합니다.
  쿠키 설정 변경

4. 웹샵 이용

 1. 저희 웹샵에서 주문을 하시려면, 저희가 귀하의 주문을 처리 할 수 있도록 귀하의 개인 정보가 계약 체결에 필요합니다. 계약 처리에 필요한 필수 정보에는 라벨이 지정되어 있으며 다른 모든 정보는 자발적입니다. 이를 위해 당사는 결제 데이터를 당사 은행으로 전송할 수 있습니다.

  주문을하려면 사용자 계정을 만들어야합니다.이 계정을 통해 나중에 구매할 수 있도록 데이터를 저장할 수 있습니다. "내 계정"에서 계정을 생성하면 귀하가 제공 한 데이터는 취소 가능하게 저장됩니다. 귀하는 언제든지 당사 사이트의 고객 섹션에서 귀하의 사용자 계정을 포함한 다른 모든 데이터를 삭제할 수 있습니다.

  또한 귀하가 제공한 데이터를 처리하여 포트폴리오의 추가 흥미로운 제품에 대해 알리거나 기술 정보가 포함 된 이메일을 보낼 수 있습니다.

  귀하의 데이터 처리는 합법적입니다 (Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR 또는 기타 정당화 기준).
 2. 상법 및 세법 요건으로 인해 당사는 귀하의 주소, 결제 및 주문 데이터를 10 년 동안 저장해야합니다.
 3. 귀하의 개인 데이터, 특히 금융 데이터에 대한 제 3 자의 무단 액세스를 방지하기 위해 귀하의 주문은 TLS (Transport Layer Security Protocol)를 사용하여 암호화됩니다.
 4. "계좌 결제"결제 옵션을 제공 한 결과, 당사는 전문 서비스 제공 업체에 신원 확인 및 신용 확인을 요청하여 당사의 합법적인 이익을 보호 할 권리를 보유합니다. 특히 결제 불이행 및 온라인 상점의 오용으로부터 자신을 보호 할 수 있습니다. (신용 기관). 우리는 Creditreform과 같은 회사를 통해서만 신원 및 신용 확인을 요청합니다. Creditreform의 데이터 처리 및 Creditreform의 확률 값 (점수 값) 계산에 대한 자세한 내용은 신용 검사의 일부일 수 있습니다. https://en.creditreform.de를 방문하십시오.
  당사는 귀하와의 계약 관계 체결, 처리 또는 종료에 대한 근거있는 결정을 내리기 위해 독점적으로 귀하의 신용 조사를 처리합니다. Art를 포함한 관련 법률에 따라 신용 조사 목적으로 데이터 처리에 이의를 제기 할 수 있습니다. 21 GDPR. 귀하의 데이터 처리는 합법적입니다 (Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR 또는 기타 정당화 됨).

5. 적용 옵션

 1. 저희 웹 사이트 또는 이메일을 통해 구직 신청서를 보낼 수 있습니다. 신청서를 보내면 입력 마스크에 입력한 데이터를 수집하여 저장하거나 이메일로 보내드립니다. 당사는 귀하의 신청 목적으로만 귀하의 데이터를 처리합니다. 일자리를 제공 할 수없는 경우 지원 프로세스가 끝난 후 6 개월 동안 데이터를 저장하지 않습니다. 귀하의 데이터 처리는 합법적입니다 (Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR 또는 기타 정당화 기준).

6. 뉴스 레터

 1. 귀하의 동의하에 귀하는 현재 새로운 소식 또는 관심 있을 만한 주제에 대해 알리는 목적의 뉴스 레터를 구독 할 수 있습니다.
 2. 뉴스 레터 구독을 위해 "이중 옵트 인"프로세스를 사용합니다. 즉, 귀하가 구독 한 후 표시된 이메일 주소로 뉴스 레터 수신에 대한 확인을 요청하는 이메일을 보냅니다. 24 시간 이내에 등록을 확인하지 않으면 정보가 차단되고 1 개월 후 자동 삭제됩니다. 또한 귀하의 IP 주소와 등록 및 확인 시간을 저장합니다. 이 프로세스의 목적은 귀하의 등록을 적절하게 문서화하고 귀하의 개인 데이터의 잠재적 인 오용을 조사하는 것입니다.
 3. 뉴스 레터 수신을 위한 유일한 필수 정보는 귀하의 이메일 주소입니다. 추가 데이터는 자발적으로 별도로 제공 될 수 있으며 보다 개인적인 방식으로 귀하를 처리하는데 사용됩니다. 확인 후 뉴스 레터를 보낼 수 있도록 이메일 주소를 저장합니다. 귀하의 데이터 처리는 합법적입니다 (Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR 또는 기타 정당화 됨).
 4. 언제든지 뉴스 레터 수신에 대한 동의를 철회하고 뉴스 레터 구독을 취소 할 수 있습니다. 동의를 철회하려면 각 뉴스 레터 이메일에 제공된 링크를 클릭하거나 disagree@dmgmori.com에 이메일을 보내주십시오.
 5. 뉴스 레터를 보낼 때 귀하의 사용자 행동을 평가 함을 알려드립니다. 이 평가를 위해 전송된 이메일에는 소위 웹 비콘 또는 추적 픽셀, 즉 당사 웹 사이트에 저장된 1 픽셀 이미지 파일이 포함됩니다. 평가를 위해 섹션 3 및 웹 비콘에 표시된 데이터를 귀하의 이메일 주소 및 개인 ID와 연결합니다. 뉴스 레터에 포함된 링크에도이 ID가 포함됩니다. 이러한 방식으로 수집 된 데이터는 사용자 프로필을 생성하는 데 사용되므로 개인의 관심사에 따라 뉴스 레터를 맞춤화 할 수 있습니다. 당사는 귀하가 뉴스 레터를 읽을 때와 귀하가 클릭한 링크를 감지하고이 정보를 사용하여 귀하의 개인적인 관심사를 결정합니다. 그런 다음이 데이터를 당사 웹 사이트에서 귀하가 취한 조치에 연결합니다.

  각 이메일에 제공된 별도의 링크를 클릭하여 언제든지이 추적에 반대 할 수 있습니다. 뉴스 레터를 구독하는 동안 정보는 저장됩니다. 구독을 취소한 후 순수 통계 및 익명으로 데이터를 저장합니다. 또한 이메일 프로그램에서 기본적으로 이미지를 비활성화 한 경우 이 추적 방법은 불가능합니다. 그러나 그렇게하면 뉴스 레터가 전체적으로 표시되지 않으며 일부 기능을 사용하지 못할 수도 있습니다. 이미지를 수동으로 표시하면 위에서 설명한 추적 방법이 활성화됩니다. 귀하의 데이터 처리는 합법적입니다 (Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR 또는 기타 정당화 됨).

7. Google Analytics 사용

 1. 당사 웹 사이트는 Google Inc. ("Google")의 웹 분석 서비스인 Google Analytics를 사용합니다. Google Analytics는 쿠키도 사용합니다. 쿠키에 의해 생성 된 당사 웹 사이트 사용에 대한 정보는 일반적으로 미국의 Google 서버로 전송되어 그곳에 저장됩니다. 이 웹 사이트에서 IP 익명화를 활성화 했으므로 귀하의 IP 주소는 미국으로 전송되기 전에 먼저 Google에 의해 축약됩니다. 전체 IP 주소는 미국의 Google 서버로만 전송되며 예외적 인 경우에는 약어로 표시됩니다. Google을 대신하여 Google은이 정보를 사용하여 웹 사이트 사용을 평가하고, 웹 사이트 활동에 대한 보고서를 작성하고, 웹 사이트 사용 및 인터넷 사용과 관련된 추가 서비스를 제공합니다.
 2. Google Analytics와 관련하여 전송된 IP 주소는 Google이 저장한 다른 데이터와 연결되지 않습니다.
 3. 귀하는 귀하의 브라우저 소프트웨어에서 적절한 설정을하거나 당사 웹 사이트 에서 쿠키 설정을 변경하여 쿠키 저장을 방지 할 수 있습니다. 그러나 그렇게 할 경우 이 웹 사이트의 모든 기능을 완전히 사용하지 못할 수도 있다는 점을 지적하고 싶습니다. 또한 귀하는에서 제공되는 브라우저 플러그인을 다운로드 및 설치하여 쿠키에 의해 생성된 데이터 수집 및 Google의 웹 사이트 (귀하의 IP 주소 포함) 사용 및 Google의 이 데이터 처리를 방지 할 수 있습니다. 다음 링크 : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
 4. 이 웹 사이트는 "_anonymizeIp ()"확장자를 가진 Google Analytics를 사용합니다. 이는 IP 주소가 추가로 처리되기 전에 축약되어 개인과의 연결을 방지 함을 의미합니다. 수집된 데이터가 귀하의 개인과 연관 될 수있는 경우 이는 즉시 방지되고 귀하의 개인과 관련된 데이터는 즉시 삭제됩니다.
 5. 당사는 웹 사이트 사용을 분석하고 정기적으로 개선하기 위해 Google Analytics를 사용합니다. 수집 된 통계를 사용하여 제공되는 서비스를 개선하고 사용자로서 더 흥미롭게 만들 수 있습니다. Google Analytics의 사용 및 관련 데이터 전송은 합법적입니다 (Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR 또는 기타 정당화 기준).
 6. 타사 제공 업체 정보 : Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, 팩스 : +353 (1) 436 1001. 사용자 약관 : 데이터 개인 정보 보호에 대한 개요및 데이터 개인 정보 보호 정책
  https://www.google.com/analytics/terms/us.html, :
  https://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html, :
  https://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

8. ClickDimensions 의 사용

당사는 미국 GA 30328의 NE Suite B500 Atlanta, ClickDimensions LLC 5901 Peachtree Dunwoody Road에서 운영하는 마케팅 및 분석 소프트웨어 ClickDimensions를 사용합니다.

수집된 모든 데이터는 Microsoft Ireland Operations에서 운영하는 Microsoft Azure Services((Sandyford Business Estate, Dublin 18, Ireland)에 저장됩니다. 사용자의 데이터는 EU 외부의 서버에 저장되지 않습니다.

 1. 방문자가 당사 웹 사이트에서 양식을 작성하는 경우 ClickDimensions 및 Microsoft Dynamics CRM 시스템에서 이 양식 데이터를 처리하는 데에 대한 동의를 하게 됩니다. 귀하의 동의를 취소할 때까지 제출하는 데이터가 저장됩니다. 따라서 당사는 이름, 성, 회사 주소, 회사 연락처 정보(전화 및 이메일) 등의 데이터를 저장합니다.
 2. ClickDimensions는 웹 사이트를 분석하고 평가하기 위해 웹 사이트의 방문자 행동에 대한 데이터를 수집, 분석 및 저장합니다. 이 데이터에는 웹 사이트와 해당 하위 페이지에 대한 액세스, 각 페이지 또는 사용자가 웹 사이트를 방문하는 데 걸린 시간이 포함됩니다. ClickDimensions를 사용하는 목적은 방문자가 웹 사이트(하위 페이지 포함)에서의 행동에 따라 관심사와 관련된 정보를 제공하고 이와 관련된 마케팅 활동을 최적화하기 위한 것입니다. 이 데이터는 6개월 후 자동으로 삭제됩니다. ClickDimensions는 사용자의 브라우저에 저장되고 방문자의 웹 사이트 사용을 분석할 수 있는 쿠키를 사용합니다. 쿠키에 저장된 데이터는 ClickDimensions 서버로 전송되어 저장됩니다.
 3. DMG MORI 뉴스레터에서 이미지가 다운로드되거나 링크를 클릭하면 ClickDimensions 이메일 서비스를 통해 자동으로 기록됩니다. 이 결과를 통해 뉴스레터의 내용을 지속적으로 개선하고 웹 사이트에서 제공되는 정보를 보다 흥미롭게 만들 수 있습니다. 이 데이터의 저장 및 평가에 동의하지 않는 경우 언제든지 뉴스레터 메일 구독을 취소할 수 있습니다. 보다 자세한 사항은 "6. Newsletter"을 참조하십시오. 
 4. ClickDimensions로 전송된 데이터는 당사의 웹 사이트 사용을 평가하고, 웹 사이트 활동에 대한 보고서를 작성하며, 웹 사이트 및 인터넷 사용과 관련된 기타 서비스를 제공하는 데 사용됩니다. 쿠키를 저장하지 않으려면 브라우저 소프트웨어를 적절하게 설정하여 이 문제를 방지할 수 있습니다. 귀하의 데이터 처리는 위의 내용에 따라 당사가 합법적인 이해 관계를 가지며(예: Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) DSGVO) 정당화되므로 합법적입니다. ClickDimensions의 개인 데이터 처리에 대한 자세한 내용은 https://clickdimensions.com/about/privacy-policy을 참조하십시오. 귀하는 언제든지 데이터 수집 및 저장에 반대할 수 있습니다. 이 경우 다음 링크를 사용하십시오. 쿠키 설정을 변경합니다.

9. YouTube 동영상 삽입

 1. 저희 웹 사이트에는 https://www.youtube.com에 저장되고 웹 사이트에서 직접 재생할 수있는 YouTube 동영상이 포함되어 있습니다. 이들 모두는 "확장 데이터 보호 모드"에 포함되어 있습니다. 즉, 비디오를 재생하지 않는 경우 사용자로서 귀하와 관련된 데이터가 YouTube로 전송되지 않습니다. 동영상 재생시에만 다음 단락에 언급 된 데이터가 전송됩니다. 이러한 데이터 전송은 당사의 영향을받지 않습니다.
 2. 비디오를 재생할 때 YouTube는 웹 사이트의 해당 하위 페이지에 액세스 한 정보를 수신합니다. 또한이 개인 정보의 섹션 3에 언급 된 데이터는 귀하가 YouTube 사용자 계정을 통해 로그인했는지 또는 사용자 계정이 없는지 여부에 관계없이 전송됩니다. Google / YouTube 계정에 로그인 한 경우 데이터가 계정과 직접 연결됩니다. YouTube에서 프로필에 연결하지 않으려면 버튼을 활성화하기 전에 로그 아웃해야합니다. YouTube는 귀하의 데이터를 사용자 프로필로 저장하고 광고, 시장 조사 및 / 또는 웹 사이트의 수요 지향적 인 디자인 목적으로 사용합니다. 이러한 평가는 맞춤형 광고를 제공하기 위해 로그인하지 않은 사용자에 대해서도 수행됩니다. 귀하는 이러한 사용자 프로필 생성에 대해 이의를 제기 할 권리가 있지만이 권한을 행사하려면 YouTube에 직접 연락해야합니다.
 3. 이러한 YouTube 사용 및 관련 데이터 전송은 합법적입니다 (Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR 또는 달리 정당화 됨). YouTube의 데이터 수집 및 처리 목적과 범위에 대한 자세한 내용은 데이터 개인 정보 보호 정책을 참조하십시오. 또한 귀하의 개인 정보를 보호하기위한 권리 및 설정 옵션에 대한 정보가 포함되어 있습니다. https://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

10. Google지도 통합

 1. 당사 웹 사이트는 Google지도 서비스를 사용합니다. 이를 통해 당사 웹 사이트에 대화형지도를 표시하고 지도 기능을 편리하게 사용할 수 있습니다.
 2. 귀하가 웹 사이트를 방문하면 Google은 귀하가 당사 웹 사이트의 각 하위 페이지에 액세스 한 정보를 수신합니다. 또한 이 개인 정보 보호 정책 섹션 3에 나열된 데이터가 전송됩니다. 이것은 Google 사용자 계정이 있고 로그인했는지 여부와 관계없이 적용됩니다. Google 계정에 로그인 한 경우 데이터가 계정과 직접 연결됩니다. 데이터가 Google 프로필과 연결되는 것을 원하지 않는 경우 버튼을 활성화하기 전에 로그아웃 하십시오. Google은 귀하의 데이터를 사용 프로필로 저장하고 홍보, 시장 조사 및 / 또는 사용자의 요구에 맞게 웹 사이트를 조정하기 위해이를 사용합니다. 특히,이 평가는 맞춤형 광고를 제공하고 소셜 네트워크의 다른 사용자에게 당사 웹 사이트에서의 활동에 대해 알리기 위해 (사용자 계정에 로그인하지 않은 사용자에 대해서도) 수행됩니다. 귀하는 이러한 사용자 프로필 생성에 이의를 제기 할 권리가 있지만이 권한을 행사하려면 Google에 문의해야합니다.
 3. Google지도의 사용 및 관련 데이터 전송은 합법적입니다 (Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR 또는 기타 정당화 기준). 플러그인 제공 업체 인 Google의 데이터 수집 및 처리 목적과 범위에 대한 자세한 내용은 Google의 데이터 개인 정보 보호 정책을 참조하십시오. 또한 개인 정보를 보호하기위한 관련 권한 및 설정 옵션에 대한 정보도 포함되어 있습니다: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

11. Google Ads 전환 사용

 1. Google Ads 서비스를 사용하여 광고 자료 ('Google Ads')를 사용하여 외부 웹 사이트에서 제공되는 매력적인 제안에 관심을 유도합니다. 광고 캠페인의 데이터를 기반으로 개별 홍보 조치의 성공 수준을 결정할 수 있습니다. 당사는 귀하에게 관심있는 광고를 표시하고 귀하에게 당사 웹 사이트를 더 흥미롭게 만들고 광고 비용을 공정하게 계산하는 데 관심을 갖기 위해 이를 수행합니다.
 2. 이 광고 자료는 소위 "광고 서버"를 통해 Google에서 제공합니다. 이를 위해 당사는 광고가 표시되는 빈도 또는 사용자가 광고를 클릭하는 빈도와 같은 성공 여부를 결정하기 위해 특정 매개 변수를 측정하는 광고 서버 쿠키를 사용합니다. Google 광고를 통해 당사 웹 사이트에 접속하면 Google Ads는 귀하의 PC에 쿠키를 저장합니다. 이러한 쿠키는 일반적으로 30 일 후에 무효화되며 귀하를 개인적으로 식별하기위한 것이 아닙니다. 일반적으로 고유 한 쿠키 ID, 게재 위치 당 광고 노출 수 (빈도), 마지막 노출 (조회 후 전환 관련) 및 선택 해제 정보 (사용자가 더 이상 주소를 받기를 원하지 않음을 식별)가 분석 값으로 이 쿠키와 함께 저장됩니다.
 3. 이러한 쿠키를 통해 Google은 귀하의 웹 브라우저를 인식 할 수 있습니다. 사용자가 Google Ads 고객 웹 사이트의 특정 페이지를 방문하고 사용자 컴퓨터에 저장된 쿠키가 아직 만료되지 않은 경우 Google과 고객은 사용자가 광고를 클릭하여 사이트로 전달되었음을 감지 할 수 있습니다. 각 Google Ads 고객에게는 서로 다른 쿠키가 할당됩니다. 따라서 Google Ads 고객의 웹 사이트를 통해 쿠키를 추적 할 수 없습니다. 위에서 언급 한 홍보 조치를 통해 개인 데이터를 수집 및 처리하지 않습니다. Google에서 제공하는 통계적 평가 만받습니다. 이러한 평가를 기반으로 사용 된 판촉 조치 중 어떤 것이 특히 효과적인지 파악할 수 있습니다. 우리는 이러한 판촉 수단을 사용하여 추가 데이터를받지 않습니다. 특히 이 정보로는 사용자를 식별 할 수 없습니다.
 4. 사용중인 마케팅 도구로 인해 브라우저는 자동으로 Google 서버와 직접 연결을 설정합니다. Google은 이 도구를 사용하여 Google에서 수집 한 데이터의 범위와 추가 사용에 영향을 미치지 않으므로 자체 지식을 기반으로 귀하에게 알려 드리고자합니다. 광고 전환 통합을 통해 Google은 귀하가 각각에 액세스 한 정보를 수신합니다. 웹 사이트의 일부 또는 광고 중 하나를 클릭했습니다. Google 서비스에 등록 된 경우 Google은 방문을 귀하의 계정과 연결할 수 있습니다. Google에 등록하지 않았거나 로그인하지 않은 경우에도 제공 업체가 귀하의 IP 주소를 찾아 저장할 수 있습니다.
 5. 이 추적 절차에 대한 참여를 방지하기위한 다양한 옵션이 있습니다. a) 브라우저 소프트웨어에서 해당 설정을 지정함으로써, 특히 제 3 자 쿠키를 거부하면 제 3 자 광고가 수신되지 않습니다. b) "www.googleadservices.com"도메인의 쿠키가 차단되도록 귀하의 브라우저 설정을 변경하여 전환 추적을위한 쿠키를 비활성화함으로써, 귀하가 쿠키를 삭제할 때 이러한 설정이 삭제 되더라도 https://www.google.com/settings/ads,; c) 쿠키를 삭제할 때이 설정이 삭제 되더라도 https://www.aboutads.info/choices, 링크를 사용하여 자체 규제 캠페인 "광고 정보"의 일부인 제공자의 관심 기반 광고를 비활성화합니다. d) https://www.google.com/settings/ads/plugin 링크를 사용하여 브라우저 Firefox, Internet Explorer 또는 Google Chrome에서 영구 비활성화를 통해. 그러나 귀하가 그렇게 할 경우 당사 웹 사이트의 모든 기능을 사용하지 못할 수도 있음을 알려 드리고자합니다.
 6. 귀하의 데이터 처리 및 관련 데이터 전송은 합법적입니다 (Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR 또는 기타 정당화 기준). Google의 데이터 개인 정보 보호에 대한 추가 정보는 http://www.google.com/intl/en/policies/privacyhttps://services.google.com/sitestats/en.html 링크에서 찾을 수 있습니다. 또는 http://www.networkadvertising.org의 NAI (Network Advertising Initiative) 웹 사이트를 방문 할 수 있습니다.

12. 리 마케팅

광고 전환 외에도 Google 리 마케팅 서비스를 사용합니다. 이것은 우리가 당신의 요구를 다시 해결하고자하는 과정입니다. 이 응용 프로그램을 사용하면 귀하가 당사 웹 사이트를 방문한 후 인터넷을 사용하는 동안 귀하에게 광고를 표시 할 수 있습니다. 이를 위해 쿠키는 귀하의 브라우저에 저장되며,이를 통해 다양한 웹 사이트를 방문 할 때 귀하의 사용자 행동이 기록되고 Google에서 평가됩니다. 이를 통해 Google은 귀하가 이전에 당사 웹 사이트를 방문한 적이 있는지 확인할 수 있습니다. Google의 진술에 따르면 리 마케팅을 위해 수집 된 데이터는 Google이 저장할 수있는 개인 데이터와 관련이 없습니다. 특히 Google은 리 마케팅에 가명 화를 사용한다고 명시합니다.

13. Google 글꼴 사용

우리는 웹 사이트에서 Google Fonts를 사용합니다. 이를 통해 특정 글꼴을 웹 사이트에 통합 할 수 있습니다. 이러한 글꼴은 미국의 서버를 통해 Google에서 제공합니다. 당사 웹 사이트에 액세스 할 때 귀하의 웹 브라우저는 이러한 서버에 대한 직접 연결을 설정합니다. 이 과정에서 방문자의 IP 주소는 무엇보다도 Google로 전송되어 그곳에 저장됩니다.

Google Fonts 및 관련 데이터 전송의 사용은 합법적입니다 (Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR 또는 기타 정당화에 근거). Google에 대한 추가 정보 : Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, California 94043, USA. Google의 데이터 개인 정보 보호에 대한 추가 정보 : https://www.google.com/policies/privacy/

14. 제 3 자 웹 사이트 링크

당사는 LinkedIn, Xing, Twitter, YouTube, Instagram 및 Facebook과 같은 소셜 네트워크의 프로필과 같이 당사와 관련이없는 다른 제공 업체 (제 3 자)의 웹 사이트에 링크합니다. 귀하가 이러한 링크를 클릭 할 때 이러한 제공 업체가 처리하는 데이터에 영향을 미치지 않음을 알려드립니다. 제 3 자에 의한 데이터 처리는 당사의 통제하에 있지 않기 때문에 당사는 이에 대한 어떠한 책임도 지지 않습니다. 이러한 제 3 자의 데이터 처리에 대한 자세한 내용은 해당 공급자가 게시 한 데이터 개인 정보를 참조하십시오.

15. 안전 조치

 1. 수집 한 개인 정보는 데이터베이스에 안전하게 저장됩니다. 우리는 다양한 가능성의 위험뿐만 아니라 최신 기술, 구현 비용, 처리의 성격, 범위, 컨텍스트 및 목적을 고려하여 위험에 적합한 수준의 보호를 보장하기 위해 적절한 기술적 및 조직적 조치를 취합니다. 자연인의 권리와 자유에 대한 심각성.
 2. 당사는 물리적, 전자적 및 절차적 보호 장치를 갖추고 있으며 귀하의 개인 데이터가 오용, 간섭, 손실 및 무단 액세스, 수정 및 공개로부터 보호되도록 합당한 조치를 취합니다. 이러한 조치에는 다음이 포함됩니다
  1. 무단 조치에 의한 데이터 처리 시스템에 대한 액세스는 액세스 제어, 보안 조치 구현, 권한 유지 및 기타 관련 조치를 통해 보호됩니다.
  2. 권한이없는 사람의 IT 시스템 액세스는 사용자 ID, 전용 암호 프로토콜, 정보 및 데이터 분류 정책, 데이터의 안전한 삭제 및 기타 관련 조치와 관련된 기술적 조치에 의해 보호됩니다.
  3. 액세스 권한에 따라 데이터에 액세스 할 권한이있는 직원과 관련하여 역할 요구 사항, 전용 권한 부여 프로세스, 정보 및 데이터 분류 정책 및 기타 적절한 조치를 기반으로하는 액세스 권한을 구현합니다.
  4. 데이터의 적절한 분리를 보장하기 위해 당사는 수집의 관련 목적, 의도 된 기능에 따른 개인 데이터의 별도 처리, 개인 데이터의 암호화 및 기타 관련 조치에 따라 데이터를 물리적으로 분리합니다.
  5. 우리는 개인 데이터를 확인할 수 있도록 보장하고, 정보 및 데이터 분류 정책을 구현하고, 전자 메일 암호화 및 기타 관련 조치를 유지함으로써 전자 전송 중에 개인 데이터의 안전을 유지합니다.
  6. 우리는 개인 데이터에 대한 액세스를 모니터링 할 수있는 관련 시스템 및 프로토콜을 유지합니다. 또한 우발적인 파괴 또는 손실로부터 데이터를 보호하기 위한 추가 조치를 구현합니다.
  7. 데이터 센터에서 비상 계획을 유지하고 복구 계획을 정기적으로 검토하여 비즈니스 연속성을 보장합니다. 
  8. 또한 알림을 포함하여 이벤트 및 위반에 대응하기 위해 적절한 프로세스를 구현했습니다. 사고 관리의 구현 및 효과는 내부 감사의 일부로 정기적으로 검토되고 필요한 경우 조정됩니다.
 3. 정보의 손실, 오용 또는 변경이 발생하지 않을 것이라고 보장하거나 보장 할 수는 없지만 이를 방지하기 위해 모든 합당한 노력을 기울입니다. 인터넷을 통한 정보 제출은 결코 완전히 안전하지 않다는 점을 명심해야 합니다. 당사는 귀하가 당사 웹 사이트를 통해 제출한 정보가 인터넷을 통해 전송되는 동안 보안을 보장 할 수 없으며 그러한 제출은 귀하의 책임입니다. 당사와의 상호 작용이 더 이상 안전하지 않다고 생각하는 이유가 있는 경우 responsibility@dmgmori.com에 이메일을 보내 즉시 알려주십시오.

16. 데이터 전달 및 전송

 1. 처리 과정에서 다른 사람 및 회사 (처리자 또는 제 3 자)에게 데이터를 공개하거나 데이터에 대한 액세스 권한을 전송하거나 다른 방식으로 허용하는 경우, 이는 법적 허가, 관할 당국의 해결에 의해서만 수행됩니다., 귀하의 동의, 법적 의무, 또는 당사의 합법적 이익 및 / 또는 기타 정당화를 기반으로합니다. 특히, 개인 정보를 수집하는 주된 목적에 필요한 경우, 또는 그 공개가 합리적으로 예상되는 경우 관련 2 차적인 목적으로 필요한 경우 제 3 자에게 개인 정보를 공개합니다. 계약 프로세서는 합법적 인 방식으로 만이 목적을 위해 사용됩니다 (GDPR 28 조 또는 기타 정당화 기준). 제 3 자에 대한 공개가 필요한 경우 당사는 제 3자가 당사가 구속되는 모든 관련 법률 및 규정에 따라 개인 정보를 취급 할 것을 요구합니다.
 2. 당사 웹 사이트를 사용하는 동안 귀하가 제공 한 데이터는 내부 관리 목적 또는 귀하에게 당사 서비스를 제공하는 데 필요한 범위까지 DMG MORI 그룹 회사 내에서 전달됩니다.
  1. 귀하가 동의 한 경우, (2) 당사와 DMG MORI 그룹은 당사 그룹 내에서 귀하의 보호에 대한 귀하의 권리와 이익을 능가하는 데이터를 공개하는 데 합법적인 이익을 가지고 있습니다. 귀하의 개인 데이터 (Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR) 또는 (3) 그렇지 않으면 정당화 됨.
 3. 위에 추가로, 당사 웹 사이트의 불법적 또는 악의적 사용의 징후가있는 경우, 그리고 필요한 경우 그러한 사용의 설명 또는 법적 기소를 위해 개인 데이터가 법 집행 기관이나 기타 당국 및 영향을받는 제 3 자에게 전달됩니다. 법률 고문. 사용 약관 또는 기타 법적 주장의 집행을 제공하는 경우 전송이 발생할 수도 있습니다. 우리는 또한 형사 기소 당국, 벌금을 포함한 행정 범죄를 추구하는 당국 및 세무 당국과 같은 요청에 따라 특정 공공 기관에 정보를 제공 할 법적 의무가 있습니다.
  1. 우리가 이행해야하는 법적 의무를 이행하기 위해 처리가 필요하기 때문에 개인 데이터의 공개는 합법적입니다 (Art. 6 para. 1 lit. f) 관련 국가 법적 의무와 관련하여 GDPR. (2) 위법 행위의 징후가 있거나 당사의 이용 약관을 시행하기 위해 앞서 언급 한 제 3 자에게 데이터를 공개하는 데 정당한 관심이 있습니다. 귀하의 개인 데이터 보호에 대한 귀하의 권리와 이익을 능가하는 제 3 자의 조건 또는 법적 청구 (GDPR 6 조 1 항 f) 또는 (3) 달리 정당화 됨.
 4. 당사 웹 사이트를 통한 서비스 제공을 위해 당사는 계열사 DMG MORI Global Marketing GmbH, Antoniusstrasse 14, 73249 Wernau, Germany의 서비스를 이용합니다.
  1. 귀하가 이러한 제 3 자에게 귀하의 정보를 처리, 저장, 공개 및 전송하는 데 동의 했으므로 개인 데이터의 공개는 합법적입니다. (2) 당사 그룹 내에서 관리 목적으로 데이터를 공개하는 데 합법적인 관심이 있습니다. 이는 귀하의 개인 데이터 보호에 대한 귀하의 권리와 이익을 능가합니다 (Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR 기준), (3) 당사는 내부 회사 및 외부 서비스 제공 업체를 프로세서로 신중하게 선택했습니다 (범위 내에서 Art. 28 para. 1 GDPR 또는 유사한 관련 법률), 정기적으로 재검토하고 계약 상 모든 개인 데이터를 당사의 지침에 따라 독점적으로 처리하도록 의무화했거나 (4) 정당화되었습니다.
 5. 당사 사업의 추가 개발 과정에서 DMG MORI 회사의 구조는 법적 형태, 자회사, 회사 또는 그 일부의 설립, 구매 또는 판매와 관련하여 변경 될 수 있습니다. 이러한 거래에서 고객 정보는 이전 될 회사와 함께 전송 될 수 있습니다. 위에서 설명한 범위까지 개인 데이터가 제 3 자에게 전송 될 때마다 당사는이 개인 정보 보호 고지 및 해당 데이터 보호법에 따라 수행된다는 것을 보호합니다.
  1. 귀하가 이러한 제 3 자에게 귀하의 정보를 처리, 저장, 공개 및 전송하는 데 동의 했으므로 개인 데이터의 공개는 합법적입니다. (2) 당사는 경제적 및 법적 상황에 맞게 회사 형태를 조정하는 데 합법적 인 관심을 가지고 있습니다. 필요에 따라 귀하의 개인 데이터 보호에 대한 귀하의 권리와 이익을 능가합니다 (GDPR 6 조 1 항 f), 또는 (3) 그렇지 않으면 정당화 됨.

17. 제 3 국으로 이전

 1. 이미 설명한 데이터 전송 외에도 다음이 적용됩니다. 데이터가 해외 / 해외, 특히 독일, 일본, 미국 또는 유럽 연합 또는 유럽 경제 지역의 다른 국가에있는 당사 서버에서 전송, 저장 또는 처리되는 경우, 또는 제 3 자의 서비스를 사용하거나 제 3 자에게 데이터를 공개 또는 전송하는 맥락에서 수행되는 경우, 이는 (1) (사전) 계약상의 의무를 이행하기 위해서만 수행됩니다. (2) 동의 근거, (3) 법적 의무에 근거, (4) 당사의 정당한 이익에 근거하거나, (5) 관련 법률 및 규정에서 달리 허용하는 경우; 이 경우 데이터는 데이터가 전송, 저장 또는 처리되는 국가의 법률 및 규정의 적용을받습니다.
 2. 법적 또는 계약상의 허가에 따라 당사는 특정 조건이 충족되는 경우에만 해당 국가에서 데이터를 처리하거나 해당 국가에서 처리하도록 허용합니다 (GDPR 제 44 조 또는 유사한 관련 법률 및 규정에 따름). 이는 예를 들어 처리가 (1) EU 수준의 데이터 보호 준수에 대한 공식 인정과 같은 특별 보증을 기반으로, (2) 공식적으로 인정 된 특별 계약 의무를 준수하여 수행됨을 의미합니다. - "표준 계약 조항"이라고 함) 또는 구속력있는 회사 규칙을 통해, (3) 귀하의 동의에 따라, 또는 (4) 달리 정당화 됨.

18. 목적 변경

위에 설명 된 목적 이외의 목적으로 귀하의 개인 데이터를 처리하는 것은 관련 법률 및 규정에서 허용하는 범위 내에서 또는 귀하가 데이터 처리의 변경된 목적에 동의 한 경우에만 수행됩니다. 데이터가 원래 수집 된 목적 이외의 다른 목적으로 추가 처리가 이루어 지거나 본 개인 정보 보호 정책에 중대한 변경이 발생한 경우, 처리하기 전에 이러한 다른 목적을 귀하에게 알리고 모든 추가 관련 정보를 제공합니다.

19. 귀하의 권리

 1. 정보에 대한 권리 : 귀하는 요청시 당사가 처리하고 귀하와 관련된 개인 데이터에 대한 정보를 언제든지 당사로부터 얻을 권리가 있습니다 (GDPR 제 15 조 또는 기타 관련 법률 및 규정에 따라). 이를 위해 아래 주소로 문의하십시오. 당사는 (i) 정보가 다른 개인의 개인 정보와 분리 될 수없는 경우, (ii) 정보가 변호사-클라이언트 권한의 대상이되는 경우와 같이 관련 법률에서 인정하는 상황에서 정보에 대한 액세스를 거부 할 수 있습니다. iii) 정보의 공개는 기밀 상업 정보를 드러냅니다.
 2. 부정확 한 데이터를 수정할 권리 : 귀하는 귀하에 관한 개인 데이터가 불완전하거나 부정확 한 경우 지체없이 수정하도록 요청할 권리가 있습니다. 이를 위해 아래 주소로 문의하십시오.
 3. 삭제할 권리 : Art에 명시된 조건에 따라. 17 GDPR 또는 기타 관련 법률 및 규정에 따라 귀하는 귀하에 관한 개인 데이터를 삭제하거나 익명화하도록 당사에 요청할 권리가 있습니다. 이러한 조건은 특히 개인 데이터가 수집 또는 처리 된 목적에 더 이상 필요하지 않은 경우, 불법 처리, 이의 제기 또는 동의 철회의 경우에 삭제 권한을 제공합니다. 삭제 의무가 있습니다. 귀하의 권리를 행사하려면 아래 주소로 문의하십시오. 익명화 대신 귀하의 데이터를 삭제합니다.
 4. 처리를 제한 할 권리 : 귀하는 당사가 처리를 제한하도록 요구할 권리가 있습니다 (GDPR 18 조 또는 기타 관련 법률 및 규정에 따라). 이 권리는 특히 귀하와 당사간에 개인 데이터의 정확성에 대해 분쟁이있는 경우, 정확성을 확인하는 데 필요한 기간 동안, 그리고 귀하가 기존 권리의 경우 삭제 대신 제한된 처리를 요청하는 경우에 존재합니다. 삭제; 또한 당사가 추구하는 목적을 위해 데이터가 더 이상 필요하지 않지만 법적 청구의 주장, 행사 또는 방어를 위해 데이터가 필요한 경우 및 이의 제기의 성공적인 행사가 여전히 귀하와 당사간에 분쟁이있는 경우. 처리를 제한 할 수있는 권리를 행사하려면 아래 주소로 문의하시기 바랍니다.
 5. 데이터 양도에 대한 권리 : 귀하는 구조화되고 공통적이며 기계가 읽을 수있는 형식으로 제공 한 귀하에 관한 개인 데이터를 당사로부터받을 권리가 있습니다 (GDPR 20 조 또는 기타 관련 법률 및 규정에 따라). 데이터 양도 권한을 행사하려면 아래 연락처로 문의하십시오.
 6. 동의 철회 : 귀하가 귀하의 개인 데이터 처리에 동의 한 경우, 귀하는 언제든지 무료로 불이익없이 향후 효력을 발휘하여이 동의를 철회 할 수 있습니다. 쿠키 사용과 관련하여 귀하는 본 개인 정보 보호 정책에 포함 된 각 링크를 통해 귀하의 동의를 철회 할 수 있습니다. 그렇지 않으면 disagree@dmgmori.com에 이메일을 보내거나 아래에 제공된 연락처 주소로 메시지를 보내십시오. 귀하의 동의가 일반적으로 취소되면 귀하의 개인 데이터는 더 이상 앞서 언급한 목적으로 사용되지 않으며 다른 목적으로 허용되는 처리 및 관련 법률 및 규정 준수에 따라 삭제됩니다.
 7. 이의 제기 권리 : 또한 귀하는 특정 상황에서 발생하는 이유로 공익을 위해 전달되는 귀하와 관련된 개인 데이터의 처리에 대해 언제든지 이의를 제기 할 권리가 있습니다 (Art. 6 para. 1 lit. e) GDPR 또는 기타 관련 법률 및 규정) 또는 이해의 가중치에 기반한 데이터 처리 (Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR 또는 기타 관련 법률 및 규정 이는 또한 앞서 언급 한 법적 근거에 근거한 프로파일 링에도 적용됩니다 (GDPR 21 조 비교). 귀하가 이의를 제기하는 경우 당사는 귀하의 이익, 권리 및 자유를 능가하는 합법적 인 이유가 있음을 입증 할 수 있거나 처리가 법적 주장을 주장, 행사 또는 방어하는 데 도움이되는 경우에만 귀하의 개인 데이터를 처리합니다. 적용 가능한 법률은 이러한 우선적 인 처리를 제공합니다.
 8. 불만 제기 권리 : 귀하는 또한 당사의 개인 데이터 처리에 대해 데이터 보호 감독 기관에 불만을 제기 할 권리가 있습니다 (GDPR 77 조 또는 기타 관련 법률에 따라).

20. 캘리포니아 거주자를위한 개인 정보 보호 권리

귀하가 미국 캘리포니아 주 거주자 인 경우 캘리포니아 법률에 따라 귀하의 개인 정보 사용에 관한 추가 권리가 제공 될 수 있습니다. 캘리포니아 개인 정보 보호 권리에 대해 자세히 알아 보려면 CCPA Privacy Notice for California Residents를 방문하십시오.

21. 미성년자 사용

저희 웹 사이트는 16 세 미만의 미성년자를 대상으로하지 않습니다. 16 세 미만은이 웹 사이트를 통해 개인 정보를 제공 할 수 없습니다. 우리는 16 세 미만의 미성년자로부터 고의로 개인 정보를 수집하지 않습니다. 귀하가 16 세 미만인 경우 웹 사이트의 정보를 사용 또는 제공하거나 웹 사이트에 등록하거나 대화 형 또는 공개 댓글 기능을 사용하거나 귀하의 이름, 주소, 전화 번호 또는 귀하에 대한 정보를 당사에 제공하지 마십시오. 이메일 주소. 부모의 동의없이 16 세 미만의 미성년자로부터 개인 정보를 수집하거나 수신 한 사실을 알게되면 해당 정보를 삭제합니다. 16 세 미만의 미성년자에 대한 정보가 있다고 생각되면 responsibility@dmgmori.com로 문의하십시오.

22. 민감한 개인 정보

특별히 요청하거나 초대하지 않는 한, 관련 법률 및 규정에 따라 민감한 개인 정보 (예 : 신용 카드 또는 직불 카드 번호, 필수 보안 코드없이 개인 식별 번호 포함)를 보내지 말고 공개하지 말 것을 요청합니다., 금융 계좌 번호, 운전 면허증 번호, 정부 발행 신분증 번호, 인종 또는 민족 관련 정보, 정치적 의견, 종교 또는 철학적 신념, 건강, 성생활 또는 성적 지향, 범죄 경력 또는 노동 조합 가입 또는 생체 인식 또는 개인을 고유하게 식별하기위한 유전자 데이터)이 웹 사이트 또는 기타 방식으로 당사에. 민감한 개인 정보를 실수로 보내거나 공개 한 경우 responsibility@dmgmori.com에 연락하여 해당 정보의 삭제를 요청하십시오.

23. 질문 및 의견에 대한 담당자 (데이터 보호 책임자)

귀하의 개인 데이터 처리에 관한 질문, 의견 또는 불만이 있거나 데이터 주체로서 위의 권리를 행사하려는 경우 GILDEMEISTER Beteiligungen GmbH attn의 그룹 개인 정보 보호 책임자에게 문의하십시오. 그룹 데이터 보호, DECKEL MAHO Straße 1, DE-87459 Pfronten, Germany, responsibility@dmgmori.com.

Revision: March 2021
Thank you for your visit to our website and your interest in our offers. We are committed to protection of your personal data. Below we inform you how your personal data is processed when you use our website and make use of our contents and services. Personal data includes all data relating to you as an identified or identifiable natural person, e.g. name, address, e-mail addresses, or user behavior, unless the laws and regulations applicable to you exclude certain information from the comparable definition. For example, pure business contact information is not protected in some jurisdictions. 

Please read this notice carefully to understand our policies and practices for processing and storing your personal data. In addition, we inform you about the measures we take to safeguard your personal information, about the legal basis of the processing to the extent required under applicable law, about your rights as the concerned person, and finally about the person whom you can contact in case of questions or grievances. 

By engaging with our website, you understand, accept and consent to us collecting and using your information as described in this notice. If you do not agree with our policies and practices, your choice is not to use this website.

We may change this notice from time to time. Any changes to this notice will become effective when we post the revised notice on this website. Your continued use of this website after we make changes is deemed to be acceptance of those changes, so please check the notice periodically for updates. This policy was last updated on the date indicated above. 

1. Responsible person, processor

 1. DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, Gildemeisterstraße 60, DE-33689 Bielefeld, Germany, info@dmgmori.com (“we“ or “us”) provides the website as the “controller” (e.g. within the meaning of Art. 4 No. 7 EU General Data Protection Regulation; “GDPR”), as the “data user”, as the “body corporate” or as otherwise designated in a comparable role under other applicable laws and regulations. 
 2. DMG MORI Global Marketing GmbH, Walter-Gropius-Straße 7, DE-80807 Munich, Germany info@dmgmori.com operates this website on our behalf.

2. General information about processing of personal data

 1. We only process personal data, if this is required for providing a functional website and our content and services. In general, we only process your personal data with your consent. In cases where prior consent is not feasible, we only process your personal data if legal provisions permit such data processing.
 2. We will use secure methods to delete or permanently de-identify your personal data when it is no longer required for the purposes for which we have collected or used it in accordance with this privacy notice. Data may also be stored, if this is intended by lawmakers of applicable laws or other regulations to which the controller is subject. The data will also be blocked or deleted, when a storage period required by the above-mentioned standards ends, unless further storage of the data is required for contract conclusion or performance.
 3. When you contact us by e-mail, through a contact form or by registering on our website, we will save the data supplied by you to process your questions/enquiries. We will delete the data collected in this context, once storage is no longer required, or limit processing thereof, if legally mandated retention periods apply.
 4. If you provide personal data that we have not requested (unsolicited information) you thereby give consent for use by us. If we could not have solicited such personal data and if it is lawful and reasonable to do so, we will destroy or de-identify the information.
 5. If we use commissioned service providers for individual functions included in our offer or wish to use your data for promotional purposes, we will inform you in detail about these processes as described below. We will also name the criteria defined for the duration of storage.
 6. Our data processing in connection with this website is lawful, inter alia, if (1) you have given express or tacit consent (based on Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR); (2) it is necessary for the fulfilment of a contract between you as the concerned party and us (based on Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR); (3) we have a legitimate interest in ensuring the functionality and error-free operation of the website, which outweighs your rights and interests in the protection of your personal data (based on Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR); (4) the data is anonymized; (5) the processing is necessary to exercise rights in judicial, administrative, or arbitration proceedings; (6) the processing is necessary for an emergency that threatens the life, health, or security of an individual; (7) the processing is clearly in your interests and consent cannot be obtained in a timely way; or (8) otherwise permitted under applicable law or a resolution by a competent authority ("Justified").

3. Collection of personal data when you visit our website

 1. If you use our website purely for information purposes, that is, if you do not register or otherwise transmit information, we only collect the personal data transmitted to our server by your browser. If you wish to view our website, we will collect the following data required for technical purposes to display our website and ensure stability and security. 
  - ΙP address
  - Date and time of access
  - Time zone difference from Greenwich Mean Time (GMT)
  - Contents of the request (specific site)
  - Access status/HTTP status code
  - Data volume transferred
  - Website where the request originated
  - Computer or mobile device type
  - Screen resolution 
  - Browser type and version
  - Operating system and its interface
  - Language and version of the browser software.
 2. In addition to the above-mentioned data, "cookies" are saved on your computer when you use our website. Cookies are small text files saved on your hard drive in association with the browser you use and used to transmit certain information to the body responsible for setting the cookie (in this case, us). Cookies cannot execute programs or transfer viruses to your computer. They are used to make the overall web presence more user-friendly and effective by allowing us to respond to you when you return to our services. Cookies are also used to enhance the secure use of our services.
 3. Use of cookies:
  a) This website uses the following types of cookies, the extent and function of which is described below:
  - Transient cookies (see b)
  - Persistent cookies (see c).
  b) Transient cookies are deleted automatically, when you close your browser. This includes in particular session cookies. These save a so-called session ID, which permits association of various requests by your browser to a single session. This allows your computer to be recognized when you return to our website. These session cookies are deleted, when you log out or close your browser.
  c) Persistent cookies are deleted after no more than three months. You can delete the cookies in the security settings of your browser at any time.
  d) You can configure your browser settings as desired and, for instance, reject third-party cookies or all cookies. We would, however, like to notify you that you may not be able to use all functions of this website, if you do so.
  e) We use cookies to identify you during follow-up visits, if you have an account with us. Otherwise, you would have to log in again each time you visit.
  Change cookie settings
 4. This processing of your data is lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR, or otherwise Justified).

4. Use of our web shop

 1. If you wish to place an order in our web shop, your personal data is required for concluding the contract, so that we can process your order. Obligatory information required for processing contracts is labeled as such, all other information is voluntary. For this purpose, we may transmit payment data to our bank. 
  To place an order, you have to create a user account, through which we can save your data for later purchases. If you create an account under "my account", the data provided by you is stored on a revocable basis. You can delete all other data, including your user account, in the customer section of our site at any time.
  We can also process the data provided by you to inform you about additional interesting products in our portfolio or to send you e-mails containing technical information.
  This processing of your data is lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR, or otherwise Justified).
 2. Due to commercial and tax law requirements, we must store your address, payment and order data for the duration of ten years.
 3. To prevent unauthorized access of third parties to your personal data, in particular financial data, your order is encrypted using the Transport Layer Security Protocol (TLS).
 4. As a result of offering the payment option "Payment on account", we reserve the right to safeguard our legitimate interest, in particular to protect ourselves from payment default and misuse of our online shop, by requesting an identity and credit check from specialized service providers (credit agencies). We only request identity and credit checks through companies such as Creditreform. For further information on data processing by Creditreform and the calculation of probability values (score values) by Creditreform, which may be part of a credit check, please visit https://en.creditreform.de.
  We process your credit check exclusively to make a well-founded decision about entering into, processing or terminating a contractual relationship with you. You can object to processing of your data for the purposes of a credit check according to applicable law including Art. 21 GDPR. This processing of your data is lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR, or otherwise Justified). 

5. Application options

You have the option of sending a job application through our website or by e-mail. If you send an application, we collect and save the data you enter in the input mask or send us by e-mail. We process your data exclusively for the purpose of your application. If we cannot offer you a job, we store your data for no longer than six months after the end of the application process. This processing of your data is lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR, or otherwise Justified).

6. Newsletter

 1. With your consent you can subscribe to our newsletter, which we use to inform you about current interesting offers.
 2. We use a "double-opt-in" process for subscription to our newsletter. That means we send an e-mail to the indicated e-mail address after you have subscribed, asking for your confirmation that you wish to receive the newsletter. If you do not confirm your registration within 24 hours, your information will be blocked and automatically deleted after one month. Moreover, we save your IP addresses and the times of registration and confirmation. The purpose of this process is to adequately document your registration and to investigate any potential misuse of your personal data.
 3. The only obligatory information for receiving our newsletter is your e-mail address. Additional data can be provided separately on a voluntary basis and is used to address you in a more personal manner. After your confirmation, we store your e-mail address to be able to send you our newsletter. This processing of your data is lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR, or otherwise Justified).
 4. You can withdraw your consent to receiving the newsletter at any time and unsubscribe from the newsletter. To withdraw your consent, click on the link provided in each newsletter e-mail, send an e-mail to disagree@dmgmori.com or send a message to the previously indicated contact data.
 5. We would like to notify you that we evaluate your user behavior when sending our newsletter. For this evaluation, the sent e-mails contain so-called web beacons or tracking pixels, i.e. one-pixel image files saved on our websites. For evaluation, we associate the data indicated in section 3 and the web beacons with your e-mail address and an individual ID. Links contained in the newsletter also contain this ID. The data acquired in this fashion is used to create a user profile, so that we can customize our newsletter for you, based on your individual interests. We detect when you read our newsletter and which links you click and use this information to determine your personal interests. We then connect this data to the actions taken by you on our website.
  You can object to this tracking at any time by clicking the separate link provided in each e-mail. The information is saved as long as you are subscribed to our newsletter. After unsubscribing, we save the data on a purely statistical and anonymous basis. Moreover, this tracking method is impossible, if you have deactivated images by default in your e-mail program. However, if you do so, our newsletter is not displayed in full and you may not be able to use all functions. If you display images manually, the above-described tracking method is activated. This processing of your data is lawful (based Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR, or otherwise Justified).

7. Use of Google Analytics

 1. Our website uses Google Analytics, a web analytics service of Google Inc. ("Google"). Google Analytics also uses cookies. The information on your use of our website generated by the cookie is generally transmitted to a Google server in the USA and stored there. As we have activated IP anonymization on this website, your IP address will, however, first be abbreviated by Google before any transmission to the USA. The full IP address is only transmitted to a Google server in the USA and abbreviated there in exceptional cases. On our behalf, Google uses this information to evaluate your use of the website, to compile reports on website activities and to provide us with further services connected to website use and internet use.
 2. The IP addresses transmitted in connection with Google Analytics will not be associated with other data stored by Google.
 3.  You can prevent storage of cookies by making the appropriate settings in your browser software or changing the cookie settings on our website; we would, however, like to point out that, if you do so, you may not be able to use all functions of this website to their full extent. Moreover, you can prevent collection of the data generated by the cookie and referring to your use of the website (incl. your IP address) by Google and processing of this data by Google, by downloading and installing the browser plug-in available at the following link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
 4. This website uses Google Analytics with the extension "_anonymizeIp()“. This means IP addresses are abbreviated before being processed further, preventing association with a person. If the data collected could be associated with your person, this is therefore immediately prevented and the data related to your person is immediately deleted.
 5. We use Google Analytics in order to be able to analyze and regularly improve use of our website. We can use the statistics gathered to improve our offered service and make it more interesting for you as a user. The use of Google Analytics and the associated data transmission are lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR, or otherwise Justified).
 6. Information of the third-party provider: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. User terms: https://www.google.com/analytics/terms/us.html, overview on data privacy: https://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html, and data privacy statement: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

8. Use of ClickDimensions

We use the marketing and analytics software ClickDimensions, operated by ClickDimensions LLC 5901 Peachtree Dunwoody Road, NE Suite B500 Atlanta, GA 30328 United States.

All data collected is stored in Microsoft Azure Services operated by Microsoft Ireland Operations (Sandyford Business Estate, Dublin 18, Ireland). Your data is not stored on servers outside the EU.

 1. If you as a visitor fill out a form on our websites, you consent to the processing of this form data by ClickDimensions and in our Microsoft Dynamics CRM system. We store the data you submit until you revoke your consent. Thereby, we store the following data: Salutation, first name, last name, company address, company contact information (phone and email).
 2. For the analysis and evaluation of our websites, ClickDimensions collects, analyzes and stores data about the behavior of visitors on our websites. This data includes, among other things, access to websites and their subpages, the length of time spent on each page and / or the website from which the user comes to our website. The purpose of using ClickDimensions is to provide visitors with interest-relevant information based on their behavior on our websites (including sub-pages) and to optimize our marketing activities in connection with this. This data is automatically deleted after 6 months. ClickDimensions uses cookies that are stored in the user's browser and that enable an analysis of the visitor's use of our website. The data stored in the cookie is usually transmitted to a ClickDimensions server and stored.
 3. If images are downloaded in a DMG MORI newsletter or if a link is clicked, this is automatically logged via the ClickDimensions e-mail service. The results help us to continuously improve the content of our newsletters and to make the information offered on our websites more interesting for you. If you do not agree with the storage and evaluation of this data, you can unsubscribe from the newsletter mailing at any time. See section "6. Newsletter" for more details.
 4. The data transmitted to ClickDimensions is used on our behalf to evaluate the use of our website, compile reports on website activity and provide other services related to website and internet usage. If you do not wish cookies to be stored, you can prevent this by setting your browser software accordingly. The processing of your data is lawful because according to the above we have a legitimate interest (e.g. Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) DSGVO), or it is otherwise justified. For more information on the processing of personal data by ClickDimensions, please visit https://clickdimensions.com/about/privacy-policy. You can object to the collection and storage of data at any time with effect for the future. Use the following link for this purpose: Change cookie settings

9. Embedding of YouTube videos

 1. We have embedded YouTube videos in our website, which are stored on https://www.youtube.com and can be played directly on our website. All of these are embedded in  "extended data protection mode", i.e. no data relating to you as a user is transmitted to YouTube, if you do not play the videos. Only when playing the videos, the data referred to in the following paragraph will be transmitted. Such data transmission is not subject to any influence on part of us.
 2. When playing the videos, YouTube receives the information that you have accessed the corresponding subpage of our website. In addition, the data mentioned under section 3 of this privacy information is transmitted irrespective of whether you are logged in through a YouTube user account or whether no user account exists. If you are logged into a Google/YouTube account, your data will be directly associated with your account. If you do not wish to be associated with your profile on YouTube, you must log out prior to activating the button. YouTube stores your data as user profiles and uses them for purposes of advertising, market research and/or demand-oriented design of its website. Such an evaluation is also carried out for users who are not logged in to provide tailored advertising. You have a right of objection to the creation of these user profiles, but you must contact YouTube directly in order to exercise this right.
 3. This use of YouTube and the associated data transmission are lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR, or otherwise Justified). For further information on the purpose and scope of data collection and processing thereof by YouTube, refer to their data privacy policy. It also contains information on your rights and setting options to protect your privacy: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy

10. Integration of Google Maps

 1. Our website uses the services of Google Maps. This allows us to display interactive maps on our website and permits you convenient usage of the map function.
 2. When you visit the website, Google receives the information that you have accessed the respective subpage of our website. In addition, the data listed under section 3 of this privacy notice is transmitted. This is the case irrespective of whether or not you have a Google user account and are logged into it. If you are logged into a Google account, your data is associated directly with your account. If you do not wish for your data to be associated with your Google profile, log out before activating the button. Google saves your data as usage profiles and uses it for the purposes of promotion, market research and/or tailoring its website to the users' needs. In particular, this evaluation is conducted (even for users not logged into a user account) to provide tailored advertising and to inform other users of the social network about your activities on our website. You have a right to object to the creation of these user profiles, but in order to exercise this right, you will have to contact Google.
 3. The use of Google Maps and the associated data transmission are lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR, or otherwise Justified). For further information on the purpose and extent of data collection and processing thereof by Google as the plug-in provider, refer to Google's data privacy policy. It also contains information on your associated rights and setting options to protect your privacy: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy

11. Use of Google Ads Conversion

 1. We use the Google Ads service in order to use advertising material ("Google Ads") to draw attention to our appealing offers on external websites. Based on the ad campaigns' data, we can determine the level of success of individual promotional measures. We do this to pursue the interest of showing you advertisements of interest for you, of making our website more interesting for you and of achieving a fair calculation of advertising costs.
 2. This advertising material is provided by Google through so-called "Ad Servers". For this purpose, we use Ad Server cookies, which measure specific parameters to determine success, such as how often ads are displayed or how often users click on them. If you reach our website through a Google ad, Google Ads saves a cookie on your PC. These cookies generally become invalid after 30 days and are not intended for identifying you personally. In general, the unique cookie ID, number of ad impressions per placement (frequency), last impression (relevant for post view conversions) and opt-out information (identifying that the user no longer wishes to be addressed) are saved together with this cookie as analysis values.
 3. These cookies allow Google to recognize your web browser. If a user visits certain pages of an Google Ads customer's website and the cookie saved on the user's computer has not expired yet, Google and the customer can detect that the user has clicked an ad and was forwarded to the site. Each Google Ads customer is assigned a different cookie. Cookies can therefore not be tracked through websites of Google Ads customers. We do not collect and process personal data through the above-mentioned promotional measures. We merely receive statistical evaluations provided by Google. Based on these evaluations, we can detect which of the promotional measures used are particularly effective. We do not receive further data through use of these promotional measures. In particular, we cannot identify the users based on this information.
 4. Due to the marketing tools in use, your browser automatically establishes a direct connection with the Google server. We have no influence on the extent and further use of the data collected by Google through use of this tool, and therefore wish to inform you based on our own knowledge: Through integration of Ads Conversion, Google receives the information that you have accessed the respective part of our website or clicked on one of our ads. If you are registered with a Google service, Google can associate the visit with your account. Even if you are not registered with Google or have not logged in, the provider may find out and save your IP address.
 5. You have different options for preventing participation in this tracking procedure: a) by making the corresponding settings in your browser software, in particular rejecting third-party cookies will ensure that you do not receive third-party ads; b) by deactivating the cookies for conversion tracking by changing the settings of your browser so that cookies from the domain "www.googleadservices.com" are blocked, https://www.google.com/settings/ads, although these settings are deleted, when you delete your cookies; c) by deactivating the interest-based ads of the provider, which are part of the self-regulation campaign "About Ads", using the link https://www.aboutads.info/choices, although this setting is deleted, when you delete your cookies; d) through permanent deactivation in your browsers Firefox, Internet Explorer or Google Chrome using the link https://www.google.com/settings/ads/plugin. We would, however, like to notify you that you may not be able to use all functions of our website, if you do so.
 6. This processing of your data and the associated data transmission are lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR, or otherwise Justified). Further information on data privacy at Google can be found at these links: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy and https://services.google.com/sitestats/en.html. Alternatively, you can visit the website of the Network Advertising Initiative (NAI) at http://www.networkadvertising.org.

12. Remarketing

In addition to Ads Conversion, we use the Google Remarketing service. This is a process through which we wish to address you again. This application allows us to show our ads to you during your subsequent internet use after you have visited our website. For this purpose, cookies are saved in your browser, through which your user behavior when visiting various websites is recorded and evaluated by Google. This allows Google to determine that you have previously visited our website. Based on statements by Google, the data collected for Remarketing is not associated with any personal data which may be stored by Google. In particular, Google states that pseudonymization is used for Remarketing.

13. Use of Google Fonts

We use Google Fonts on our website. This allows us to integrate certain fonts into our website. These fonts are provided by Google through servers in the USA. When accessing our website, your web browser establishes a direct connection to these servers. During this process, the visitor's IP address, among other things, is transmitted to Google and stored there. 
The use of Google Fonts and the associated data transmission are lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR, or otherwise Justified). Further information about Google: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA. Further information on data privacy at Google: https://www.google.com/policies/privacy/

14. Links to third-party websites

We link to the websites of other providers not associated with us (third parties), e.g. to our profiles on social networks such as LinkedIn, Xing, Twitter, YouTube, Instagram and Facebook. We would like to inform you that we have no influence on the data processed by these providers when you click these links. As data processing by third parties is not under our control, we do not accept any responsibility or liability for it. For further information on data processing by these third parties, please refer to the data privacy information published by the respective provider.

15. Safety measures

 1. Personal information we collect is securely stored within our databases. We take suitable technical and organizational measures to ensure a level of protection appropriate to the risk, taking into account the state of the art, the cost of implementation and the nature, scope, context and purposes of processing as well as the risks of varying likelihood and severity for rights and freedoms of natural persons.  
 2. We have physical, electronic and procedural safeguards in place and take reasonable steps to ensure that your personal data is protected from misuse, interference, loss and unauthorized access, modification and disclosure. These measures include the following: 
  •    access to data processing systems by unauthorized measures is protected by implementing access controls, implementing security measures, maintaining authorizations and other relevant measures;
  •    access to IT systems by unauthorized persons is protected by technical measures regarding user ID, dedicated password protocols, information and data classification policies, secure deletion of data and other relevant measures;
  •    in relation to personnel who are authorized to access the data subject to their access authorization, we implement access rights that are based on role requirements, dedicated authorization processes, information and data classification policies and other appropriate measures;
  •    to ensure the adequate separation of data, we implement physical separation of data based on the relevant purpose of collection, separate processing of personal data dependent upon intended function, encryption of personal data and other relevant measures;
  •    we maintain the safety of personal data during electronic transmission by ensuring personal data can be verified, implementing an information and data classification policy, maintaining e-mail encryption and other relevant measures;
  •    we maintain relevant systems and protocols that allow us to monitor access to personal data. We also implement further measures to protect data from accidental destruction or loss;
  •    we ensure business continuity by maintaining contingency plans in our data centers and reviewing our recovery plans regularly; and
  •    we have also implemented appropriate processes to respond to events and violations, including notification. The implementation and effectiveness of incident management is reviewed at regular intervals as part of internal audits and adjusted if necessary.
 3. Whilst we cannot ensure or guarantee that loss, misuse or alteration of information will never occur, we use all reasonable efforts to prevent it. You should bear in mind that submission of information over the internet is never entirely secure. We cannot guarantee the security of information you submit via our website whilst it is in transit over the internet and any such submission is at your own risk. If you have reason to believe that your interaction with us is no longer secure, please immediately notify us by sending an email to responsibility@dmgmori.com.

16. Passing on and transmission of data 

 1. If, in the course of our processing, we disclose data to other persons and companies (processors or third parties), transmit or otherwise grant access to the data, this is only done on the basis of a statutory permission, resolution by a competent authority, your consent, a legal obligation, or on the basis of our legitimate interests and/or otherwise Justified. In particular, we disclose personal information to third parties if it is necessary for the primary purpose of collecting the information, or for a related secondary purpose, if the disclosure could be reasonably expected. Contract processors are only used for this purpose in a lawful manner (based on Art. 28 GDPR, or otherwise Justified). Where a disclosure to third parties is necessary, we will require that the third party undertake to treat the personal information in accordance with all applicable laws and regulations to which we are bound.
 2. The data provided by you during the use of our website will be passed on within the DMG MORI group of companies to the extent necessary for internal administrative purposes or to provide you our services.
  Any such disclosure of personal data is lawful, as (1) you consented, (2) we and the DMG MORI group have a legitimate interest in disclosing the data for administrative purposes within our group, which outweighs your rights and interests in the protection of your personal data (based on Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR), or (3) otherwise Justified.
 3. In addition to be above, If there are indications of unlawful or mal usage of our website, and if necessary, for the clarification of such usage or for legal prosecution, personal data will be forwarded to law enforcement or other authorities and affected third parties or legal advisors. A transmission might also take place if it serves the enforcement of terms of use or other legal claims. We are also legally obliged to provide information to certain public bodies upon request, such as criminal prosecution authorities, authorities that pursue administrative offences including fines, and the tax authorities.
  Any disclosure of personal data is lawful, as (1) the processing is necessary for the fulfilment of a legal obligation which we are obliged to fulfil (based on Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR in conjunction with national legal obligations regarding the disclosure of data to prosecution authorities, or comparable applicable laws and regulations), (2) we have a legitimate interest in disclosing the data to the aforementioned third parties if there are indications of misconduct or in order to enforce our terms of use, other conditions or legal claims of third parties, which outweighs your rights and interests in the protection of your personal data (based on Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR), or (3) otherwise Justified.
 4. For the provision of services through our website, we rely on the services of our affiliated company DMG MORI Global Marketing GmbH, Antoniusstrasse 14, 73249 Wernau, Germany.
  Any disclosure of personal data is lawful, as (1) you consented to this processing, storing, disclosure and transfer of your information to such third parties, (2) we have a legitimate interest in disclosing the data for administrative purposes within our group, which outweighs your rights and interests in the protection of your personal data (based on Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR), (3) we have carefully selected our internal companies and external service providers as processors (within the scope of Art. 28 para. 1 GDPR or comparable applicable law), re-examine them on a regular basis and contractually obliged them to process all personal data exclusively in accordance with our instructions, or (4) otherwise Justified.
 5. In the course of the further development of our business, the structure of DMG MORI companies may be subject to change as regards to legal form, the establishment, purchase or sale of subsidiaries, companies or parts thereof. In such transactions, customer information may be transmitted along with the company to be transferred. Whenever personal data is transferred to third parties to the extent described above, we safeguard that this is done in accordance with this privacy notice and the applicable data protection law.
  Any disclosure of personal data is lawful, as (1) you consented to this processing, storing, disclosure and transfer of your information to such third parties, (2) we have a legitimate interest in adapting our corporate form to the economic and legal circumstances as required, which outweighs your rights and interests in the protection of your personal data (based on Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR), or (3) otherwise Justified.

17. Transfer to third countries

 1. In addition to the data transmissions already described, the following applies: If the data is transferred, stored or processed abroad/overseas, in particular on our servers in Germany, Japan, U.S.A. or in other countries of the European Union or the European Economic Area, or if this is done in the context of using the services of third parties or the disclosure or transmission of data to third parties, this is only done (1) in order to fulfil our (pre-)contractual obligations, (2) on the basis of consent, (3) on the basis of a legal obligation, (4) on the basis of our legitimate interests, or (5) if otherwise permitted by relevant laws and regulations; and in which case the data will be subject to the laws and regulations of the country to which the data is transferred, stored or processed. 
 2. Subject to statutory or contractual permissions, we will only process the data in a country or permit to be processed in a country if special conditions are met (in accordance with Art. 44 ff. GDPR, or comparable applicable law and regulations). This means, for example, that the processing is carried out (1) on the basis of special guarantees, such as the official recognition of an EU-level of data protection compliance, (2) in compliance with officially recognized special contractual obligations (so-called "standard contractual clauses") or through binding corporate rules, (3) based on your consent, or (4) as otherwise Justified.

18. Change of purpose

Processing of your personal data for purposes other than those described above will only be carried out to the extent permitted by applicable laws and regulations or if you have consented to the changed purpose of the data processing. In the event of further processing for purposes other than those for which the data was originally collected or material changes to this privacy policy has taken place, we will inform you of these other purposes before processing and provide you with all further relevant information.

19. Your Rights

 1. Right to information: You have the right to obtain from us, at any time and upon request, information on the personal data processed by us and relating to you (in accordance with Art. 15 GDPR, or other applicable laws and regulations). To do so, please contact us at the addresses below. Please note that we may refuse access to the information in circumstances recognized under applicable law, such as when (i) the information is inseparable from the personal information of other individuals, (ii) the information is subject to attorney-client privilege, or (iii) the disclosure of the information would reveal confidential commercial information.   
 2. Right to correct incorrect data: You have the right to ask us to correct any personal data concerning you without delay if it is incomplete or inaccurate. To do so, please contact us at the addresses below.
 3. Right to deletion: Under the conditions set forth in Art. 17 GDPR or other applicable laws and regulations, you have the right to request us to delete or anonymize the personal data concerning you. These conditions provide in particular for a right of deletion if the personal data is no longer necessary for the purposes for which they were collected or otherwise processed, as well as in cases of unlawful processing, the existence of an objection or withdrawal of consent, or the existence of an obligation to delete them. To exercise your rights, please contact us at the addresses below. Instead of anonymization, we will delete your data. 
 4. Right to limit processing: You have the right to demand that we restrict processing (in accordance with Art. 18 GDPR or other applicable laws and regulations). This right exists in particular if the accuracy of the personal data is disputed between you and us, for the period of time required to verify its accuracy, and in the event that you request limited processing instead of deletion in the case of an existing right to deletion; also in the event that the data is no longer required for the purposes pursued by us, but you require it for the assertion, exercise or defense of legal claims, and if the successful exercise of an objection is still disputed between you and us. In order to exercise your right to limit the processing, please contact us at the addresses below.
 5. Right to data transferability: You have the right to receive from us the personal data concerning you that you have provided to us in a structured, common, machine-readable format (in accordance with Art. 20 GDPR or other applicable laws and regulations). To exercise your right to data transferability, please contact us at the contact addresses below.
 6. Revocation of consent: If you have given us your consent to process your personal data, you can revoke this consent at any time, free of charge and free of disadvantages and with effect for the future. With regard to the use of Cookies, you can revoke your consent through the respective links contained above in this privacy notice. Otherwise, by e-mail to disagree@dmgmori.com or by sending a message to the contact addresses given below. After general revocation of your consent, your personal data will no longer be used for the aforementioned purposes and - subject to permissible processing for other purposes and compliance with applicable laws and regulations - will be deleted.
 7. Right of objection: Furthermore, you have the right to object at any time, for reasons arising from your particular situation, to the processing of personal data relating to you which is carried in the public interest (on the basis of Art. 6 para. 1 lit. e) GDPR or other applicable laws and regulations), or to the data processing based on a weighing of interests (on the basis of Art. 6 para. 1 lit.  f) GDPR or other applicable laws and regulations); this also applies to profiling being justified on the aforementioned legal grounds (compare Art. 21 GDPR). If you lodge an objection, we will only process your personal data if we can prove that there are compelling legitimate reasons for doing so which outweigh your interests, rights and freedoms or if the processing serves to assert, exercise or defend legal claims, and if appliable law provides for such overriding processing.
 8. Right of complaint: You also have the right to lodge a complaint to a data protection supervisory authority about the processing of your personal data by us (in accordance with Art. 77 GDPR or other applicable law).

20. Privacy Rights for California Residents

If you are a resident of the states of California in the United States of America, California law may provide you with additional rights regarding our use of your personal information. To learn more about your California privacy rights, visit CCPA Privacy Notice for California Residents.

21. Use By Minors

Our website is not intended for minors under 16 years of age. No one under age 16 may provide any personal information through this website. We do not knowingly collect personal information from minors under 16. If you are under 16, do not use or provide any information on the website or register on it, use any of the interactive or public comment features, or provide any information about yourself to us, including your name, address, telephone number, or email address. If we learn we have collected or received personal information from a minor under 16 without verification of parental consent, we will delete that information. If you believe we might have any information from or about a minor under 16, please contact us at responsibility@dmgmori.com.

22. Sensitive Personal Information

Unless we specifically request or invite it, we ask that you not send us, and you not disclose, any sensitive personal information under applicable laws and regulations (e.g., credit or debit card number, with our without any required security code, personal identification number, financial account number, driver’s license number, government-issued identification card number, information related to racial or ethnic origin, political opinions, religion or philosophical beliefs, health, sex life or sexual orientation, criminal background, or trade union membership, or biometric or genetic data for the purpose of uniquely identifying an individual) on or through this website or otherwise to us. If you have accidentally sent or disclosed to us any sensitive personal information, please contact us at responsibility@dmgmori.com and request deletion of such information.

23. Your Contact Person for Questions and Comments (Data Protection Officer) 

If you have any questions, comments, or grievances regarding our handling of your personal data or if you wish to exercise the above rights as a data subject, please contact our Group Privacy Officer at GILDEMEISTER Beteiligungen GmbH, attn. Group Data Protection, DECKEL MAHO Straße 1, DE-87459 Pfronten, Germany, responsibility@dmgmori.com.

Политика конфиденциальности

Общее заявление

DMG MORI осознает необходимость комплексной защиты данных в интернете. Поэтому в данном заявлении мы хотели бы ознакомить вас с тем, как мы выполняем обработку информации, полученную через интернет при посещении вами нашего сайта.


Информация о посетителях сайта

DMG MORI придает большое значение защите ваших данных и хотела бы ознакомить вас с порядком использования вашей информации. Продолжая посещать и использовать наш сайт, вы соглашаетесь с нижеприведенной политикой конфиденциальности. 


Обращение с информацией

Вся информация, полученная нами от посетителей сайта или о них, как правило, обрабатывается строго конфиденциально и служит для того, чтобы адаптировать наши услуги в соответствии с вашими потребностями и повысить их качество. От посетителей нашего сайта мы получаем и храним нижеуказанную информацию.

 • Информация, которую вы сами предоставляете нам

  Мы получаем и храним всю информацию, которую вы предоставляете нам при посещении нашего сайта или любым другим способом. Вы вправе не предоставлять те или иные запрошенные нами данные, но помните, что, не предоставив необходимую информацию, в отдельных случаях вы не сможете воспользоваться нашими услугами. Мы используем предоставленную вами информацию для обработки ваших заказов и запросов, а также для повышения качества наших услуг и коммуникации с вами.
 • Переписка по электронной почте

  Мы сохраняем адреса электронной почты, с которых нам приходят сообщения, для внутреннего пользования и рассылок. При определенных обстоятельствах мы также получаем адреса электронной почты от третьих лиц. Если вы больше не хотите получать от нас какую-либо информацию, сообщите нам об этом по электронной почте: info@dmgmori.com.
 • Данные, автоматически передаваемые нам

  Когда вы заходите на наш сайт, мы автоматически получаем определенную информацию пользователя и сохраняем ее. К таким данным относятся так называемые файлы cookie и другая информация из вашего браузера. Мы также можем воспользоваться другими инструментами, чтобы проанализировать посещения нашего сайта или идентифицировать определенных пользователей.


Файлы cookie/анализ сайта

Файлы cookie — это инструмент, позволяющий идентифицировать пользователей, которые уже заходили на наш сайт. Такие инструменты помогают нам обеспечить удобство и простоту использования нашего сайта при следующем посещении. Файлы cookie действительны не более 12 месяцев.
Изменить настройки файлов cookie

Большинство браузеров предупреждают пользователя о сохранении файлов cookie и дают указания о том, что делать с такими файлами, как их изменить и/или выявить и отключить. Если вы решили удалить сохраненные файлы cookie, помните, что при следующем посещении это может повлиять на удобство пользования сайтом DMG MORI.

На данном сайте используется Google Analytics, аналитическая веб-служба компании Google Inc. («Google»). Google Analytics использует так называемые файлы cookie, текстовые файлы, которые сохраняются на вашем компьютере и позволяют с вашей помощью провести анализ пользования сайтом. Создаваемая с помощью файлов cookie информация о вашем пользовании сайтом, как правило, передается на сервер Google в США и сохраняется там. В случае, если на этом сайте активирована анонимная обработка IP-адресов, Google предварительно сокращает ваш IP-адрес в странах-членах Европейского Союза, а также в других странах-участниках Соглашения о Европейском экономическом пространстве. Только в исключительных случаях полный IP-адрес передается на сервер Google в США и сокращается там. От имени провайдера этого сайта Google использует полученную информацию, чтобы проанализировать ваше пользование сайтом, составить отчеты об активности посещения сайта и предоставить провайдеру сайта другие услуги, связанные с использованием сайта и интернета. Google не связывает ваш IP-адрес, переданный вашим браузером через Google Analytics, с какими-либо другими данными Google. Вы можете отключить сохранение файлов cookie, выбрав соответствующие настройки в вашем браузере, но мы обращаем ваше внимание на то, что в таком случае вы не сможете в полном объеме использовать все функции этого сайта. Кроме того, вы можете предотвратить сбор данных посредством файлов cookie при посещении сайта (включая ваш IP-адрес), а также передачу этих данных в Google и их обработку компанией Google, загрузив и установив плагин для вашего браузера по следующей ссылке: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Вы можете отключить сбор данных, выбрав настройку Opt Out Cookies. Если вы хотите предотвратить дальнейший сбор ваших данных при посещении этого сайта, нажмите здесь: Отключить Google Analytics
Обратите внимание, что этот сайт использует Google Analytics с расширением «anonymizeIP()», чтобы передавать IP-адреса только в сокращенном виде и исключить идентификацию пользователей.


Использование предоставленных вами данных

Мы заинтересованы только в реализации наших продуктов, поэтому не продаем и не передаем третьим лицам предоставленные вами данные.

Однако, чтобы оптимизировать для вас наши услуги, мы оставляем за собой право передавать ваши данные, включая информацию о вашей коммерческой деятельности, адрес вашей компании и другую необходимую информацию, нашим дочерним компаниям, а также компаниям-партнерам, поставщикам, торговым представителям, нашим дистрибьюторам, Обществу кредитных историй и оценки кредитных рисков (Schufa), компаниям, которые занимаются продвижением наших продуктов в интернете, и другим лицам в случаях, установленных действующим законодательством. Кроме того, персональные данные могут передаваться курьерским компаниям или другим лицам и организациям, связанным с обработкой заказа и доставкой заказанных продуктов. 


Безопасность

В целях обеспечения собственной безопасности вам необходимо предотвратить несанкционированный доступ к вашему компьютеру, паролю (если он у вас есть) и вашей сети. К сожалению, мы не предоставляем инструменты для защиты данных от несанкционированного доступа.


Доступ к данным и исключение из списка

Если вы хотите узнать, какая персональная информация или какая информация о вашей коммерческой деятельности, собранная при посещении сайта DMG MORI, хранится у нас, свяжитесь с нами по электронной почте: info@dmgmori.com.

Мы оставляем за собой право рассылать по электронной почте периодическое напоминание о наших правилах и условиях, рекламные материалы, а также информацию о наших акциях до тех пор, пока вы не откажитесь от рассылки. Чтобы отказаться от рассылки, отправьте нам сообщение по электронной почте: info@dmgmori.com.

Мы оставляем за собой право изменять или отменять условия нашей политики конфиденциальности, в любом случае мы будем действовать с учетом ваших интересов относительно защиты ваших персональных данных. Кроме того, мы настоятельно просим вас ознакомиться с нашим Соглашением об исключении ответственности и нашими Общими условиями заключения сделки, которые применяются при каждом посещении нашего сайта.

Для получения более подробной информации обращайтесь к нашему сотруднику:

Даниэль Пиегса

Руководитель отдела интернет-маркетинга
DMG MORI

Тел.: +49 89 / 2488359 00
Факс: +49 89 / 2488359 02
daniel.piegsa@dmgmori.com

Protección de datos

Muchas gracias por visitar nuestra página web y por su interés en nuestras ofertas. Para nosotros, la protección de sus datos personales es de suma importancia. A continuación, le informamos del tratamiento de los datos personales durante el uso de nuestra página web y de la utilización de nuestros contenidos y servicios. Los datos personales son todos los datos referibles a su persona, como su nombre, dirección, direcciones de correo electrónico, comportamiento de usuario.

1. Responsable del tratamiento, encargado del tratamiento y delegado de protección de datos.

 1. DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, con sede en Gildemeisterstraße 60, 33689 Bielefeld, Alemania, info@dmgmori.com (en adelante, "Nosotros") es responsable según el art. 4, número 7 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
 2. Esta página web está gestionada por Antoniusstrasse 14, 73249 Wernau, Alemania, info@dmgmori.com por encargo nuestro.
 3. La empresa responsable de la protección de datos del grupo está a su disposición para cualquier duda legal que le pueda surgir al respecto. Puede ponerse en contacto con dicha empresa en GILDEMEISTER Beteiligungen GmbH, Att. protección de datos del grupo, DECKEL MAHO Straße 1, 87459 Pfronten, Alemania, responsibility@dmgmori.com.

2. Información general relativa al tratamiento de datos de carácter personal

 1. Tratamos sus datos personales exclusivamente si son necesarios para la preparación de la página web apta para su funcionamiento y para nuestros contenidos y servicios. El tratamiento de los datos personales se lleva a cabo normalmente con el consentimiento exclusivo del usuario. Habrá una excepción en casos en los que no sea posible contar con el consentimiento previo por motivos reales y el tratamiento de los datos esté permitido por las normativas legales.
 2. Siempre y cuando solicitemos un consentimiento por parte de la persona en cuestión para tramitar datos personales, se aplicará el art. 6, párrafo 1, letra a) del RGPD como base jurídica.
  El art. 6, párrafo 1, letra b) del reglamento RGPD se aplica como base jurídica al tratamiento de datos personales exigido con fines de cumplimiento de un contrato, cuya parte contractual es la persona en cuestión. También se aplica a procesos de tratamiento necesarios para la realización de medidas precontractuales.
  Siempre y cuando se requiera el tratamiento de datos personales con fines de cumplimiento de una obligación legal a la que estamos sujetos, se aplica el art. 6, párrafo 1, letra c) del RGPD como base jurídica.
  En caso de que los intereses vitales de las personas en cuestión o de otra persona natural exijan el tratamiento de datos personales, se aplica el art. 6, párrafo 1, letra d) RGPD como base jurídica.
  En caso de que el tratamiento con fines de preservación de nuestro interés legítimo o de los intereses exigidos y predominantes de un tercero, los derechos y libertades fundamentales de las partes implicadas no sea el interés mencionado en primer lugar, se aplicará el art. 6, párrafo 1, letra f) del RGPD como base jurídica del mismo.
 3. Los datos personales de las partes implicadas se eliminarán o bloquearán en cuanto cese el fin de dicho almacenamiento. Además puede procederse al almacenamiento en caso de haberse previsto por parte de la autoridad legislativa nacional y europea en los estatutos legales de la unión, leyes y otras normativas a las que está sujeto el responsable. El bloqueo o eliminación de los datos también se llevará a cabo en caso de que transcurra el plazo de almacenamiento prescrito en la norma mencionada, a no ser que exista obligación de seguir guardando los datos durante la formalización o el cumplimiento de un contrato.
 4. Procederemos a guardar los datos que nos haya indicado cuando se ponga en contacto con nosotros por correo electrónico, formulario de contacto o registro en nuestra página web para tramitar su consulta/sus dudas. Eliminaremos los datos recogidos en este contexto después de que dicho almacenamiento ya no sea necesario o limitaremos su tratamiento en caso de que existan obligaciones legales de conservación.
  En caso de que recurramos a nuestra oferta en un proveedor subcontratado con motivo de algunas funciones o queramos utilizar sus datos con fines publicitarios, le informaremos a continuación y con todo detalle de los pasos correspondientes. También le informaremos de los criterios establecidos en cuanto a la duración del almacenamiento.

3. Recogida de datos personales durante la visita a nuestra página web

 1. Si utiliza nuestro sitio web únicamente con fines informativos, es decir, si no se registra o no transmite información, solo recopilamos los datos personales transmitidos a nuestro servidor por su navegador. Si desea ver nuestro sitio web, recopilaremos los siguientes datos necesarios para fines técnicos para mostrar nuestro sitio web y garantizar la estabilidad y seguridad necesaria (la base legal es el Art. 6 sección 1 (f) GDPR):​​​​​​​

  - Dirección IP
  - Fecha y hora de la solicitud
  - Diferencia de zona horaria y hora del Meridiano de Greenwich (GMT)
  - Contenido de la solicitud (página concreta)
  - Estado de acceso/código de estado HTTP
  - Cantidad correspondiente de datos transferidos
  - Página web desde la que se ha realizado la solicitud
  - Navegador
  - Sistema operativo e interfaz
  - Idioma y versión del software del navegadAor.

 2. demás de los datos mencionados previamente, se guardarán cookies en su ordenador cuando utilice nuestra página web. Las cookies son archivos pequeños de texto que el navegador utilizado almacena en su disco duro que aportan información determinada dependiendo del lugar en que se apliquen (determinado por nosotros en este caso). Las cookies no pueden ejecutar programas ni trasmitir virus a su ordenador. Tienen la finali-dad de hacer que la oferta en internet sea más eficiente y fácil de usar.
 3. Uso de cookies:
  a) Esta página web utiliza los siguientes tipos de cookies cuyo alcance y funcionamiento explicaremos a continuación:
  - Cookies de sesión (es decir, b)
  - Cookies persistentes (es decir, c).
  b) Las cookies de sesión se eliminan automáticamente al cerrar el navegador. Por eso son importantes las cookies de sesión. Almacenan la denominada identificación de sesión con la que es posible clasificar las diferentes consultas de su navegador en una sesión conjunta. De este modo, es posible reconocer su ordenador en el momento en que acceda de nuevo a nuestra página web. Las cookies de sesión se eliminan cuan-do cierra la sesión o el navegador.
  c) Las cookies persistentes se eliminan como máximo tras tres meses. Puede eliminar las cookies en cualquier momento en los ajustes de seguridad de su navegador.
  d) Puede configurar los ajustes de su navegador en base a sus preferencias y por ejemplo, rechazar la aceptación de cookies de terceros o rechazar todas las cookies. Nos gustaría advertirle que en este caso, es posible que no pueda utilizar todas las funciones de la página web.
  e) Utilizamos cookies con el fin de identificar las siguientes visitas en caso de que disponga de una cuenta con nosotros. Si no fuera así, tendría que iniciar sesión nue-vamente en cada visita.
  Cambiar configuración de cookes

4. Uso de nuestra tienda web

 1. Si desea realizar un pedido en nuestra tienda web, deberá indicar sus datos personales para que podamos tramitar el pedido y formalizar el contrato. Los datos obligatorios y necesarios para la tramitación de los contratos están marcados por separado. El resto de datos son opcionales. Tramitaremos los datos que nos haya indicado para gestionar el pedido. Para ello transmitiremos sus datos de pago a nuestro banco. La base jurídica en este caso es el art. 6, párrafo 1, letra b) RGPD.
  Debe crear una cuenta de usuario para realizar el pedido de modo que podamos almacenar sus datos para posibles compras posteriores. Al crear una cuenta en "Mi cuenta" se guardarán los datos indicados de forma anulable. Puede eliminar el resto de datos en cualquier momento, incluyendo su cuenta de usuario.
  Además podemos tramitar los datos que nos haya indicado, para informarle de otros productos interesantes de nuestra gama o enviarle correos electrónicos con información técnica.
 2. Con motivo de las normativas comerciales e impositivas, estamos obligados a guardar los datos de pedidos, pagos y direcciones durante un periodo de diez años.
 3. Para evitar el acceso no autorizado de terceros a los datos personales, en especial a los datos financieros, se encripta el proceso de pedido mediante la técnica TLS.
 4. Nos reservamos el derecho a recoger la información identificativa y de solvencia de las empresas de servicios especializadas en esta materia (agencia de información económica) en conformidad con el art. 6, párrafo 1, letra f) del RGPD con el fin de preservar nuestros intereses legítimos. Recabamos la información de identidad y solvencia exclusivamente de empresas como Creditreform.
  Podrá encontrar más información relativa al tratamiento de datos por parte de Creditreform y del cálculo de los valores de probabilidad (valores de puntuación) de dicha empresa, que podría tratarse, dado el caso, de información de solvencia, en
  https://en.creditreform.de.
  Tratamos la información de solvencia exclusivamente para tomar una decisión sopesada de fundamentación, realización o finalización de una relación contractual con el usuario. Puede anular la tramitación de sus datos con fines de análisis crediticio según el art. 21 del RGPD.

5. Opciones de solicitud

Puede enviarnos su candidatura por correo electrónico o a través de nuestra página web. Cuando nos envíe su solicitud, recogeremos y guardaremos los datos que haya introducido en la máscara de entrada o nos haya enviado por correo electrónico. Recogemos sus datos exclusivamente con fines de tramitación de su solicitud. La base jurídica de la recogida de datos es el art. 6, párrafo 1, letra b) RGPD. En caso de que no podamos ofrecerle ningún puesto de trabajo, guardaremos sus datos como máximo durante seis meses tras la finalización del proceso de selección.

6. Boletín de noticias

 1. Puede abonarse a nuestro boletín de noticias si da su consentimiento para que le informemos de ofertas interesantes actuales. 
 2. Utilizamos el proceso opt-in doble en la suscripción al boletín de noticias. Es decir, le enviaremos un correo electrónico una vez que se haya suscrito a la dirección indicada y le pediremos que confirme su aceptación del envío del boletín de noticias. Si no confirma su suscripción en el plazo de 24 horas, bloquearemos sus datos y los eliminaremos automáticamente una vez transcurrido un mes. Además almacenamos las direcciones de IP utilizadas y el momento de la suscripción y confirmación. La finalidad de este proceso es la comprobación de su suscripción y en caso necesario, poder clarificar el posible uso indebido de sus datos personales.
 3. Su dirección de correo electrónico es el único dato obligatorio para que le enviemos el boletín de noticias. El resto de datos marcados de forma diferente son opcionales y se utilizarán para poder ponernos en contacto con usted. Guardaremos su dirección de correo electrónico después de que nos haya enviado su confirmación para remitirle el boletín de noticias. La base jurídica en este caso es el art. 6, párrafo 1, letra a) RGPD.
 4. Puede anular su consentimiento de envío del boletín de noticias en cualquier momento y darse de baja del mismo. Es posible anular la suscripción haciendo clic en el enlace enviado por correo electrónico en el boletín de noticias, por correo a disagree@dmgmori.com o enviándonos un mensaje a los datos facilitados.
 5. Nos gustaría advertirle de que evaluamos su comportamiento de usuario al enviarle el boletín de noticias. Los correos electrónicos enviados para realizar esta evaluación incluyen las denominadas web baliza o píxeles de seguimiento, archivos de imagen de un píxel que se almacenan en nuestra página web. Enlazamos los datos mencionados en el punto 3 y las web baliza con su dirección de correo electrónico y su identificación individual con fines de evaluación. También recibirá la identificación en los enlaces del boletín de noticias. Creamos un perfil de usuario con estos datos para adaptar el boletín de noticias a sus intereses personalizados. Para ello, registramos el momento en que lee nuestro boletín de noticias, los enlaces en los que hace clic y deducimos de ello sus intereses personales. Enlazamos estos datos con sus acciones realizadas en nuestro sitio web.
  Puede anular este seguimiento en cualquier momento haciendo clic en el enlace que le enviamos por separado en cada correo electrónico. Guardaremos la información mientras esté abonado a nuestro boletín de noticias. Después de que se haya dado de baja, guardaremos los datos con fines meramente estadísticos y de forma anónima. Además no es posible realizar el seguimiento en cuanto haya desactivado la visualización de imágenes de forma estandarizada en su programa de correo electrónico. En este caso, el boletín de noticias no se visualizará por completo y es posible que no pueda utilizar todas las funciones. Si visualiza las imágenes manualmente, se ejecutará el seguimiento mencionado previamente.

7. Uso de Google Analytics

 1. Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web de Google Inc. ("Google"). Google Analytics utiliza las denominadas "cookies", archivos de texto que se almacenan en su ordenador y le permiten realizar un análisis del uso del sitio web. La información generada por la cookie relativa a su uso en esta página web suele transferirse y almacenarse en un servidor de Google en EE.UU. En caso de activación de la anonimización de la IP en esta página web, Google abreviará su dirección IP dentro de los Estados Miembros de la Unión Europea o en otros estados contractuales del acuerdo dentro del Espacio Económico Europeo. Exclusivamente en casos excepcionales, se transferirá y almacenará la dirección IP completa en un servidor de Google de EE.UU. Por encargo del operador de esta página web, Google utilizará esta información para evaluar su uso en la web, recopilará informes relativos a las actividades del sitio web para prestar servicios relacionados con el uso de la web y de internet al operador del sitio web.
 2. La dirección IP transmitida por su navegador en Google Analytics no se relacionará con otros datos de Google.
 3. Puede evitar el almacenamiento de cookies con el ajuste correspondiente del software de su navegador; pero nos gustaría advertirle de que, en este caso, es posible que no estén disponibles todas las funciones de la página web. Además, puede evitar el registro de los datos personales de uso de la web y la información generada por la cookie (direc-ción IP incl.) en Google y el tratamiento de dichos datos por parte de Google descargan-do e instalando el complemento del navegador disponible en el siguiente enlace:
  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es.
 4. Esta página web utiliza Google Analytics con la ampliación "_anonymizeIp()". Así se tramitan las direcciones IP abreviadas y queda excluida la referencia a personas. Siempre y cuando los datos recogidos de su persona hagan referencia a una persona, quedarán excluidos de inmediato y se eliminarán los datos personales lo antes posible.
 5. Utilizamos Google Analytics para analizar el uso de nuestra página web y poder realizar mejoras continuas. Podemos mejorar nuestras ofertas gracias a las estadísticas adquiridas y adaptarlas a los usuarios de forma más interesante. La base jurídica del uso de Google Analytics es el art. 6, párrafo 1, página 1, letra b) RGPD.
 6. Información de proveedores terceros; Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda, Fax: +353 (1) 436 1001. Condiciones de usuario: https://www.google.com/analytics/terms/us.html,, resumen de la normativa de protección de datos: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=es, y la declaración de protección de datos: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

8. Uso de ClickDimensions

Utilizamos el software de marketing y análisis ClickDimensions, operado por ClickDimensions LLC 5901 Peachtree Dunwoody Road, NE Suite B500 Atlanta, GA 30328 Estados Unidos.

Todos los datos recogidos se almacenan en los servicios de Microsoft Azure operados por Microsoft Ireland Operations (Sandyford Business Estate, Dublín 18, Irlanda). Sus datos no se almacenan en servidores fuera de la UE.

 1. Si usted, como visitante, rellena un formulario en nuestros sitios web, da su consentimiento para que ClickDimensions procese los datos de este formulario en nuestro sistema Microsoft Dynamics CRM. Almacenamos los datos que usted envía hasta que revoque su consentimiento. De este modo, almacenamos los siguientes datos: Título, nombre, apellido, dirección de la empresa, información de contacto de la empresa (teléfono y correo electrónico).
 2. Para el análisis y la evaluación de nuestros sitios web, ClickDimensions recoge, analiza y almacena datos sobre el comportamiento de los visitantes en nuestros sitios web. Estos datos incluyen, entre otras cosas, el acceso a los sitios web y sus subpáginas, el tiempo de permanencia en cada página y/o el sitio web desde el que el usuario llega a nuestro sitio web. La finalidad del uso de ClickDimensions es proporcionar a los visitantes información relevante para sus intereses en función de su comportamiento en nuestros sitios web (incluidas las subpáginas) y optimizar nuestras actividades de marketing en relación con ello. Estos datos se eliminan automáticamente después de 6 meses. ClickDimensions utiliza cookies que se almacenan en el navegador del usuario y que permiten analizar el uso que el visitante hace de nuestra página web. Los datos almacenados en la cookie se suelen transmitir a un servidor de ClickDimensions y se almacenan.
 3. Si se descargan imágenes en un boletín de DMG MORI o si se hace clic en un enlace, esto se registra automáticamente a través del servicio de correo electrónico ClickDimensions. Los resultados nos ayudan a mejorar continuamente el contenido de nuestros boletines y a hacer que la información ofrecida en nuestros sitios web sea más interesante para usted. Si no está de acuerdo con el almacenamiento y la evaluación de estos datos, puede darse de baja del envío del boletín en cualquier momento. Consulte la sección "6. Boletín de noticias" para obtener más detalles.
 4. Los datos transmitidos a ClickDimensions se utilizan en nuestro nombre para evaluar el uso de nuestro sitio web, recopilar informes sobre la actividad del sitio web y proporcionar otros servicios relacionados con el uso del sitio web y de Internet. Si no desea que se almacenen cookies, puede evitarlo configurando el software de su navegador. La base legal para el tratamiento de sus datos es el Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) DSGVO. Para más información sobre el tratamiento de datos personales por parte de ClickDimensions, visite https://clickdimensions.com/about/privacy-policy. Puede oponerse al recojo y almacenamiento de datos en cualquier momento con efecto para el futuro. Para ello, utilice el siguiente enlace: Cambiar la configuración de las cookies

9. Integración de vídeos en YouTube

 1. Hemos incorporado vídeos de YouTube a nuestra oferta online, que están almacenados en https://www.YouTube.com a los que es posible acceder directamente desde nuestra página web. Todos los vídeos han sido incorporados en el "modo ampliado de protección de datos", por lo que no se transfiere ningún dato personal del usuario a YouTube si no visualiza los vídeos. En el momento en que visualice los vídeos, se transferirán los datos mencionados en el párrafo 2. No tenemos ningún tipo de influencia en esta transferencia de datos.
 2. Al visitar la página web, YouTube recibe la información correspondiente de que ha accedido a la subpágina correspondiente de nuestra web. Además se transmiten los datos mencionados en el punto 3 de la presente declaración. Este proceso se realiza independientemente de si YouTube ha creado una cuenta de usuario desde la que inicia sesión o si no existe ninguna cuenta. Si ha iniciado sesión en Google, sus datos serán relacionados directamente con su cuenta. Si no desea que establezca una relación con su perfil en YouTube, deberá cerrar sesión antes de activar el botón. YouTube almacena sus datos como perfiles de uso y los utiliza con fines de publicidad, estudios de mercado y/o configuración personalizada de su página web. Dicha evaluación se lleva a cabo, en particular, (para usuarios que no hayan iniciado sesión) para proporcionar publicidad personalizada e informar a otros usuarios de las redes sociales de sus actividades dentro de nuestra página web. Puede ejercer el derecho de oposición a la creación de este perfil de uso si así lo indica en YouTube.
 3. Recibirá más información referente al objetivo y alcance de la recogida de datos y su tratamiento por parte de YouTube en la declaración de protección de datos. En este documento también puede acceder a más información acerca de sus derechos y opciones de ajuste para preservar su intimidad: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

10. Integración de Google Maps

 1. Utilizamos la oferta de Google Maps en esta página web. De este modo podrá visualizar mapas interactivos directamente en la página web, lo que le permitirá utilizar cómodamente la función de mapas.
 2. Al visitar la página web, Google recibe la información correspondiente de que ha accedido a la subpágina correspondiente de nuestra web. Además se transmiten los datos mencionados en el punto 3 de la presente declaración. Este proceso se realiza independientemente de si Google ha creado una cuenta de usuario desde la que inicia sesión o si no existe ninguna cuenta. Si ha iniciado sesión en Google, sus datos serán relacionados directamente con su cuenta. Si no desea que se establezca una relación con su perfil en Google, deberá cerrar sesión antes de activar el botón. Google almacena sus datos como perfiles de uso y los utiliza con fines de publicidad, estudios de mercado y/o configuración personalizada de su página web. Dicha evaluación se lleva a cabo, en particular, (para usuarios que no hayan iniciado sesión) para proporcionar publicidad personalizada e informar a otros usuarios de las redes sociales de sus actividades dentro de nuestra página web. Puede ejercer el derecho de oposición a la creación de este perfil de uso si así lo indica en Google.
 3. Recibirá más información referente al objetivo y alcance de la recogida de datos y su tratamiento por parte del proveedor del complemento en la declaración de protección de datos del mismo. En este documento también puede acceder a más información acerca de sus derechos al respecto y opciones de ajuste para preservar su intimidad: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

11. Uso de Google Ads Conversion

 1. Utilizamos la oferta de Google Ads para llamar la atención de las páginas web externas en cuanto a nuestras atractivas ofertas con ayuda de publicidad (función denominada Google Ads). Podemos determinar el éxito de las campañas publicitarias individuales en relación con los datos de las mismas. Para ello, perseguimos el interés de mostrarle publicidad que pueda ser de su interés, para diseñar nuestra web de forma más interesante y conseguir un cálculo justo de gastos publicitarios.
 2. Estos medios publicitarios se distribuyen desde el denominado "Ad Server" de Google. Para ello, utilizamos cookies de Ad Server para poder realizar los cálculos con parámetros determinados para medir el éxito de la publicidad, como la inserción de las visualizaciones o clics del usuario. Siempre y cuando acceda a nuestra página web desde un anuncio de Google, Google Ads almacenará una cookie en su ordenador. Las cookies suelen perder su validez tras 30 días y no deberían servir para identificarle personalmente. En general, se guardan los valores de análisis de la cookie, como la identificación única de la cookie, el número de impresiones por anuncio (frecuencia), la última impresión (relevante para las conversiones de post-visualizaciones) y la información de opt-out (indicación de que el usuario no quiere ser contactado).
 3. Estas cookies permiten que Google pueda reconocer su navegador de internet. Siempre y cuando el usuario haya visitado determinadas páginas del sitio web de un cliente de Ads y no haya caducado la cookie almacenada en su ordenador, Google y el cliente pueden reconocer que el usuario ha hecho clic en el anuncio y ha sido redireccionado a esta página. A cada cliente de Ads se le asigna otro tipo de cookie. Por tanto, las cookies no pueden rastrearse desde las páginas web de los clientes de Ads. No recogemos ni tratamos datos personales en los medios publicitarios mencionados. Recibimos exclusivamente evaluaciones estadísticas dispuestas por Google. En base a estas evaluaciones podemos reconocer qué medios publicitarios utilizados son especialmente efectivos. No recibimos más datos sobre el uso de la publicidad, por lo que no podemos identificar al usuario con esta información.
 4. Su navegador genera una conexión directa con el servidor de Google con las herramientas utilizadas de marketing. No tenemos ningún tipo de influencia en el alcance ni en otros usos de sus datos que puedan recogerse al utilizar esta herramienta de Google. Por eso, le informamos del nivel de conocimiento, como corresponde: Google recibe información con la integración de Ads Conversion de que ha accedido a una parte correspondiente de nuestra presencia en internet o de que ha hecho clic en uno de nuestros anuncios. Mientras se haya registrado en un servicio de Google, Google puede asignar la visita a su cuenta. Aunque no esté registrado en Google o no haya iniciado sesión, existe la posibilidad de que proveedor localice su dirección IP y la almacene.
 5. Puede evitar su participación en este proceso de seguimiento de diferentes modos: a) con el ajuste correspondiente en el software de su navegador, que permite, en particular, la supresión de cookies de terceros, de modo que no reciba anuncios de proveedores terceros; b) con la desactivación de cookies para el seguimiento de conversión, ajustando su navegador, de modo que se puedan bloquear "www.googleadservices.com" are blocked, https://www.google.com/settings/ads, eliminando este ajuste al borrar las cookies en cuestión; c) con la desactivación de los anuncios de los proveedores relacionados con sus intereses que forman parte de la campaña de autorregulación "About Ads" desde el enlace https://www.aboutads.info/choices, eliminando este ajuste al borrar las cookies; d) con la desactivación permanente en sus navegadores Firefox, Internetexplorer o Google Chrome en el siguiente enlace https://www.google.com/settings/ads/plugin. Nos gustaría advertirle de que en este caso, es posible que no pueda utilizar todas las funciones de la página web.
 6. La base jurídica de la tramitación de sus datos es el art. 6, párrafo 1, pág. 1, letra f) RGPD. Encontrará más información relativa a la protección de datos de Google aquí:  https://policies.google.com/privacy?hl=es y https://services.google.com/sitestats/en.html. Opcionalmente puede visitar la página web de Network Advertising Initiative (NAI) en este enlace http://www.networkadvertising.org.

12. LinkedIn Lead Generation

DMG MORI ofrece la descarga de papeles en blanco y registros para webinars mediante la red social  LinkedIn. El servicio "LinkedIn Lead Generation"  usa formas para este propósito. Otras funciones y contenidos del servicio de  LinkedIn pueden ser también integrados.  El servicio es ofrecido por LinkedIn Ireland Unlimited Company, 5 Wilton Park, Dublin 2, Irlanda. 

Si los usuarios son miembros de la plataforma LinkedIn , LinkedIn puede asociar el contenido arriba mencionado y las funciones a los perfiles de los usuarios. Para el uso de tal servicio, registrarse previamente es necesario. Cuyo dato es recogido en cada caso y puede ser aprendido por las respectivas formas. El dato recogido es también trasferido al sistema  CRM de DMG MORI y almacenado junto con el perfil del cliente.

La siguiente información en particular en recogida y guardada como parte del proceso de registro:
- nombre y apellido
- saludo
- dirección email
- nombre de la empresa
- número de teléfono
- cargo
- pais

La política de privacidad de Linkedln aquí https://es.linkedin.com/legal/privacy-policy

El uso de estas herramientas sirven para fines de marketing. Estos fines son también de interés legítimo en el proceso de datos según el artículo 6 para. 1 lit. f GDPR.

13. Remarketing

Además de Ads Conversion, utilizamos la aplicación Google Remarketing. Se trata de un proceso con el que nos pondremos en contacto con el usuario. Con esta aplicación aparecerán nuestros anuncios publicitarios después de que haya visitado nuestra página web cuando siga haciendo uso de internet. Este proceso se lleva a cabo con las cookies almacenadas en su navegador, con las que se registra y evalúa su comportamiento de uso en su visita a las diferentes páginas web de Google. Así Google puede detectar su visita anterior a nuestra página web. Según sus indicaciones, Google no relacionará sus datos recogidos durante el remarketing con los datos personales que Google haya guardado previamente de su persona. Google iniciará la seudonimización en el proceso de remarketing.

14. Uso de Google Fonts

En nuestra página web utilizamos Google Fonts. De este modo, podemos integrar tipos determinados de fuentes en nuestra página web. Estos tipos de fuentes son dispuestas por Google desde un servidor en EE.UU. Al acceder a nuestra página web, el navegador del visitante creará una conexión directa con este servidor. Entre otras, se transmite la dirección IP a Google y se almacena en su página.

Más información acerca de Google: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, EE.UU. Más información acerca de Google: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, EE.UU: https://policies.google.com/privacy?hl=es.


15. Enlaces a páginas de internet de terceros

Enlazamos las páginas de internet de otros proveedores no relacionados con nosotros (terceros), p. ej. a nuestros perfiles en las redes sociales como LinkedIn, Xing, Twitter, YouTube, Instagram y Facebook. Nos gustaría advertirle de que no tenemos ningún tipo de influencia en el tratamiento de los datos por parte de estos proveedores si hace clic en estos enlaces. Dado que el tratamiento de datos por parte de terceros no está bajo nuestro control, no asumimos ningún tipo de responsabilidad al respecto. Encontrará más información acerca del tratamiento de sus datos por parte de terceros en la información de protección de datos del proveedor correspondiente.

16. Medidas de seguridad

 1. Tomamos medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo según la normativa del art. 32 del RGPD, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas. 
 2. Las medidas abarcan, en particular, la protección de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos mediante controles de acceso físico a los datos, también del acceso en cuestión, la entrada, transmisión, seguridad de disponibilidad y su separación. Además hemos creado un procedimiento que garantiza la consideración de los derechos de las partes implicadas, la eliminación de datos y la reacción a los riesgos relativos a los datos. También tenemos en cuenta la protección de datos de carácter personal durante el desarrollo o selección de hardware, software y procesos correspondientes al principio de la protección de datos mediante la configuración técnica y los ajustes favorables para dicha protección de datos (art. 25 RGPD). 
 3. Por motivos de seguridad y protección de la transmisión de contenidos confidenciales como las solicitudes que nos envían los usuarios de las páginas web, las páginas de internet utilización una encriptación SSL. Reconocerá la conexión encriptada cuando la línea de la dirección del navegador pase de "http://" a "https://" y aparezca el símbolo del candado en la dirección del navegador. En el momento en que esté activada la encriptación SSL, ningún tercero podrá acceder a los datos que nos haya facilitado.
 4. Sin embargo, nos gustaría advertirle de que la transferencia de datos en internet (p. ej. en la comunicación por correo electrónico) presenta errores de seguridad. No es posible proteger los datos por completo del acceso de terceros.

17. Cooperación con encargados y terceros

 1. Siempre y cuando publiquemos datos de carácter personal o empresarial (encargados de tratamiento o terceros) en el marco del tratamiento, se los comuniquemos o les concedamos acceso a los datos, se realizará exclusivamente en base a una autorización legal (p. ej. si se trasmiten los datos a terceros, como por ejemplo proveedores de pagos, según el art. 6, párrafo 1, letra b) RGPD, con fines de cumplimiento obligatorio del contrato), haya dado su consentimiento, se prevé una obligación legal o está basada en nuestros intereses autorizados, p. ej. al contar con encargados, proveedores web, etc.). 
 2. Siempre y cuando le encarguemos a terceros el tratamiento de datos en base al denominado encargo de tratamiento, se realizará en base al art. 28 del RGPD.

18. Transferencia a terceros países

Siempre y cuando procesemos datos en un país tercero, es decir, fuera de la Unión Europea (UE) o del Espacio Económico Europeo (EEE) o se realice en el contexto de utilización de servicios de terceros o divulgación, o transmisión de datos a terceros, se realizará exclusivamente con el cumplimiento de nuestras obligaciones (pre) contractuales, en base a su consentimiento con motivo de una obligación legal o en base a nuestros intereses legítimos. Con reserva de permisos legales o contractuales, tratamos datos en un país tercero o encargamos su tratamiento exclusivamente si se dan los requisitos específicos del art. 44 y ss. del RGPD. Es decir, el tratamiento de los datos se realiza, por ejemplo, en base a garantías especiales, como el establecimiento reconocido oficialmente del nivel correspondiente de protección de datos en la UE o la observancia de obligaciones contractuales especiales reconocidas oficialmente (las denominadas cláusulas contractuales estándar).

19. Sus derechos

 1. Con respecto a nosotros, cuenta con los siguientes derechos relativos a los datos personales correspondientes:

  - Derecho a información (art. 15 RGPD),
  - Derecho de rectificación o eliminación (art. 16 y art. 17 del RGPD),
  - Derecho a la limitación del tratamiento (art. 18 RGPD),
  - Derecho a información (art. 19 RGPD),
  - Derecho a transferencia de datos (art. 20 RGPD),

 2. Además tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación particular, a que los datos personales que le conciernen sean objeto de un tratamiento basado en lo dispuesto en el art. 6, párrafo 1, letra e) del RGPD (tratamiento de datos por el interés público) o el art. 6, párrafo 1, letra f) del RGPD (tratamiento de datos en base a la ponderación de intereses), incluida la elaboración de perfiles sobre la base de dichas disposiciones (art. 21 RGPD). Si no está de acuerdo, sus datos personales se tratarán de nuevo exclusivamente en caso de que podamos demostrar los motivos obligatorios y autorizados en los que predominan sus intereses, derechos y libertades o que sirven para el tratamiento de la aplicación, el ejercicio y la defensa de sus derechos legales.
 3. Si nos ha dado su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, tiene derecho a anular dicho consentimiento en cualquier momento. La licitud del tratamiento de sus datos personales no se verá afectada hasta la anulación de la misma. Tampoco se verá afectado el tratamiento de estos datos con motivo de una base jurídica diferente con fines de cumplimiento de las obligaciones legales.
 4. Por último, tiene derecho a reclamar ante una autoridad de control en materia de protección de datos sobre el tratamiento de sus datos personales. 
 5. Le pedimos que, dentro de lo posible, dirija sus reclamaciones o explicaciones a la siguiente dirección de contacto: responsibility@dmgmori.com​​​​​​​

Thông tin bảo mật dữ liệu / Data Privacy Information (English version follows)

Bản sửa đổi: tháng 3 năm 2021
Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của chúng tôi và quan tâm đến các ưu đãi của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Dưới đây, chúng tôi thông báo cho bạn cách dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý khi bạn sử dụng trang web và sử dụng nội dung dịch vụ của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân bao gồm tất cả dữ liệu liên quan đến bạn với tư cách là một thể nhân được xác định hoặc có thể nhận dạng được, ví dụ như tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail hoặc hành vi của người dùng, trừ khi luật và quy định áp dụng cho bạn loại trừ một số thông tin khỏi định nghĩa có thể so sánh. Ví dụ: thông tin liên hệ kinh doanh thuần túy không được bảo vệ ở một số khu vực pháp lý.

Vui lòng đọc kỹ thông báo này để hiểu các chính sách và thực tiễn của chúng tôi đối với việc xử lý và lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn. Ngoài ra, chúng tôi thông báo cho bạn về các biện pháp chúng tôi thực hiện để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, về cơ sở pháp lý của việc xử lý trong phạm vi được yêu cầu theo luật hiện hành, về quyền của bạn với tư cách là người có liên quan cuối cùng là về người mà bạn có thể liên hệ trong trường hợp thắc mắc hoặc khiếu nại.

Bằng cách tương tác với trang web của chúng tôi, bạn hiểu, chấp nhận và đồng ý cho chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin của bạn như được mô tả trong thông báo này. Nếu bạn không đồng ý với các chính sách và thông lệ của chúng tôi, lựa chọn của bạn là không sử dụng trang web này.

Chúng tôi có thể thay đổi thông báo này theo thời gian. Mọi thay đổi đối với thông báo này sẽ có hiệu lực khi chúng tôi đăng thông báo sửa đổi trên trang web này. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau khi chúng tôi thực hiện thay đổi được coi là chấp nhận những thay đổi đó, vì vậy vui lòng kiểm tra thông báo định kỳ để biết các cập nhật. Chính sách này được cập nhật lần cuối vào ngày nêu trên.

1. Người chịu trách nhiệm, người xử lý

 1. DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, Gildemeisterstraße 60, DE-33689 Bielefeld, Đức, info@dmgmori.com ("chúng tôi" hoặc "chúng tôi") cung cấp trang web với tư cách "người kiểm soát" (ví dụ: theo nghĩa của Điều 4 Số 7 Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu; "GDPR"), với tư cách là "người dùng dữ liệu", là " cơ quan công ty "hoặc theo cách khác được chỉ định trong một vai trò tương đương theo các luật và quy định hiện hành khác.
 2. DMG MORI Global Marketing GmbH, Walter-Gropius-Straße 7, DE-80807 Munich, Germany info@dmgmori.com điều hành trang web này thay mặt chúng tôi.

2. Thông tin chung về xử lý dữ liệu cá nhân

 1. Chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu cá nhân, nếu điều này được yêu cầu để cung cấp một trang web chức năng cũng như nội dung và dịch vụ của chúng tôi. Nói chung, chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi có sự đồng ý của bạn. Trong trường hợp không thể chấp thuận trước, chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nếu các quy định pháp luật cho phép xử lý dữ liệu đó.
 2. Chúng tôi sẽ sử dụng các phương pháp an toàn để xóa hoặc khử danh tính vĩnh viễn dữ liệu cá nhân của bạn khi dữ liệu đó không còn được yêu cầu cho các mục đích mà chúng tôi đã thu thập hoặc sử dụng theo thông báo bảo mật này. Dữ liệu cũng có thể được lưu trữ, nếu điều này là do các nhà lập pháp của luật hiện hành hoặc các quy định khác mà người kiểm soát phải tuân theo. Dữ liệu cũng sẽ bị chặn hoặc bị xóa, khi thời hạn lưu trữ theo yêu cầu của các tiêu chuẩn nêu trên kết thúc, trừ khi cần lưu trữ thêm dữ liệu để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng.
 3. Khi bạn liên hệ với chúng tôi qua e-mail, thông qua biểu mẫu liên hệ hoặc đăng ký trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ lưu dữ liệu do bạn cung cấp để xử lý các câu hỏi / thắc mắc của bạn. Chúng tôi sẽ xóa dữ liệu được thu thập trong bối cảnh này, sau khi không cần lưu trữ nữa hoặc giới hạn việc xử lý dữ liệu đó, nếu áp dụng thời gian lưu giữ bắt buộc hợp pháp.
 4. Nếu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân mà chúng tôi không yêu cầu (thông tin không được yêu cầu), do đó bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng. Nếu chúng tôi không thể lấy được dữ liệu cá nhân như vậy và nếu việc làm đó là hợp pháp và hợp lý, chúng tôi sẽ phá hủy hoặc khử danh tính thông tin.
 5. Nếu chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền cho các chức năng riêng lẻ có trong ưu đãi của chúng tôi hoặc muốn sử dụng dữ liệu của bạn cho mục đích quảng cáo, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn chi tiết về các quy trình này như được mô tả bên dưới. Chúng tôi cũng sẽ đặt tên cho các tiêu chí được xác định cho khoảng thời gian lưu trữ.
 6. Việc xử lý dữ liệu của chúng tôi liên quan đến trang web này là hợp pháp, ngoài một số trường hợp, nếu (1) bạn đã đồng ý rõ ràng hoặc ngầm (dựa trên Điều 6 đoạn 1, a) GDPR); (2) cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng giữa bạn với tư cách là bên liên quan và chúng tôi (dựa trên Điều 6 đoạn 1 mục b) GDPR); (3) chúng tôi có lợi ích hợp pháp trong việc đảm bảo chức năng và hoạt động không có lỗi của trang web, điều này vượt trội hơn quyền và lợi ích của bạn trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn (dựa trên Điều 6 đoạn 1 f) GDPR); (4) dữ liệu được ẩn danh; (5) việc xử lý là cần thiết để thực hiện các quyền trong tố tụng tư pháp, hành chính hoặc trọng tài; (6) việc xử lý là cần thiết đối với trường hợp khẩn cấp đe dọa tính mạng, sức khỏe hoặc an ninh của một cá nhân; (7) việc xử lý rõ ràng là vì lợi ích của bạn và không thể đạt được sự đồng ý một cách kịp thời; hoặc (8) được cho phép theo cách khác theo luật hiện hành hoặc nghị quyết của cơ quan có thẩm quyền ("Được chứng minh").

3. Thu thập dữ liệu cá nhân khi bạn truy cập trang web của chúng tôi

 1. Nếu bạn sử dụng trang web của chúng tôi hoàn toàn cho mục đích thông tin, có nghĩa là, nếu bạn không đăng ký hoặc truyền tải thông tin, chúng tôi chỉ thu thập dữ liệu cá nhân được truyền đến máy chủ của chúng tôi bằng trình duyệt của bạn. Nếu bạn muốn xem trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập các dữ liệu sau cần thiết cho mục đích kỹ thuật để hiển thị trang web của chúng tôi và đảm bảo tính ổn định và bảo mật.
  - Địa chỉ ΙP
  - Ngày và giờ truy cập
  - Chênh lệch múi giờ so với Giờ trung bình Greenwich (GMT)
  - Nội dung của yêu cầu (trang web cụ thể)
  - Trạng thái truy cập / mã trạng thái HTTP
  - Khối lượng dữ liệu đã chuyển
  - Trang web bắt nguồn yêu cầu
  - Loại máy tính hoặc thiết bị di động
  - Độ phân giải màn hình
  - Loại và phiên bản trình duyệt
  - Hệ điều hành và giao diện của nó
  - Ngôn ngữ và phiên bản của phần mềm trình duyệt.
 2. Ngoài các dữ liệu nêu trên, "cookie" được lưu trên máy tính của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trên ổ cứng của bạn cùng với trình duyệt bạn sử dụng và được sử dụng để truyền thông tin nhất định đến cơ quan chịu trách nhiệm thiết lập cookie (trong trường hợp này là chúng tôi). Cookie không thể thực thi các chương trình hoặc truyền vi rút vào máy tính của bạn. Chúng được sử dụng để làm cho sự hiện diện tổng thể trên web thân thiện hơn và hiệu quả hơn bằng cách cho phép chúng tôi phản hồi lại bạn khi bạn quay lại dịch vụ của chúng tôi. Cookie cũng được sử dụng để nâng cao việc sử dụng an toàn các dịch vụ của chúng tôi.
 3. Sử dụng cookie:
  a) Trang web này sử dụng các loại cookie sau, phạm vi và chức năng của chúng được mô tả bên dưới:
  - Cookie tạm thời (xem b)
  - Cookie liên tục (xem c).
  b) Cookie tạm thời sẽ tự động bị xóa khi bạn đóng trình duyệt của mình. Điều này bao gồm cookie phiên cụ thể. Chúng lưu một cái gọi là ID phiên, cho phép liên kết các yêu cầu khác nhau của trình duyệt của bạn vào một phiên duy nhất. Điều này cho phép máy tính của bạn được nhận dạng khi bạn quay lại trang web của chúng tôi. Các cookie phiên này sẽ bị xóa khi bạn đăng xuất hoặc đóng trình duyệt của mình.
  c) Các cookie liên tục sẽ bị xóa sau không quá ba tháng. Bạn có thể xóa cookie trong cài đặt bảo mật của trình duyệt bất kỳ lúc nào.
  d) Bạn có thể định cấu hình cài đặt trình duyệt của mình như mong muốn và ví dụ: từ chối cookie của bên thứ ba hoặc tất cả cookie. Tuy nhiên, chúng tôi muốn thông báo với bạn rằng bạn có thể không sử dụng được tất cả các chức năng của trang web này, nếu bạn làm như vậy.
  e) Chúng tôi sử dụng cookie để nhận dạng bạn trong các lần theo dõi, nếu bạn có tài khoản với chúng tôi. Nếu không, bạn sẽ phải đăng nhập lại mỗi lần truy cập.
  Thay đổi cài đặt cookie
 4. Việc xử lý dữ liệu của bạn là hợp pháp (dựa trên Điều 6, đoạn 1, f) GDPR, hay còn gọi là Hợp lý).

4. Sử dụng cửa hàng trực tuyến của chúng tôi

 1. Nếu bạn muốn đặt hàng trong cửa hàng trực tuyến của chúng tôi, dữ liệu cá nhân của bạn là bắt buộc để ký kết hợp đồng, để chúng tôi có thể xử lý đơn đặt hàng của bạn. Thông tin bắt buộc cần thiết cho hợp đồng gia công được dán nhãn như vậy, tất cả các thông tin khác là tự nguyện. Vì mục đích này, chúng tôi có thể truyền dữ liệu thanh toán đến ngân hàng của chúng tôi.
  Để đặt hàng, bạn phải tạo một tài khoản người dùng, qua đó chúng tôi có thể lưu dữ liệu của bạn cho những lần mua sau. Nếu bạn tạo tài khoản trong "tài khoản của tôi", dữ liệu do bạn cung cấp sẽ được lưu trữ trên cơ sở có thể thu hồi. Bạn có thể xóa tất cả dữ liệu khác, bao gồm cả tài khoản người dùng của bạn, trong phần khách hàng của trang web của chúng tôi bất kỳ lúc nào.
  Chúng tôi cũng có thể xử lý dữ liệu do bạn cung cấp để thông báo cho bạn về các sản phẩm thú vị bổ sung trong danh mục đầu tư của chúng tôi hoặc để gửi cho bạn e-mail chứa thông tin kỹ thuật.
  Việc xử lý dữ liệu của bạn là hợp pháp (dựa trên Điều 6, đoạn 1, b) GDPR, hay còn gọi là Hợp lý).
 2. Do các yêu cầu của luật thuế và thương mại, chúng tôi phải lưu trữ dữ liệu địa chỉ, thanh toán và đơn đặt hàng của bạn trong thời hạn mười năm.
 3. Để ngăn sự truy cập trái phép của các bên thứ ba vào dữ liệu cá nhân của bạn, cụ thể là dữ liệu tài chính, đơn đặt hàng của bạn được mã hóa bằng Giao thức bảo mật tầng truyền tải (TLS).
 4. Do việc cung cấp tùy chọn thanh toán "Thanh toán trên tài khoản", chúng tôi có quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình, đặc biệt là để bảo vệ bản thân khỏi tình trạng không trả được nợ và lạm dụng cửa hàng trực tuyến của chúng tôi, bằng cách yêu cầu xác minh danh tính và kiểm tra tín dụng từ các nhà cung cấp dịch vụ chuyên biệt (các cơ quan tín dụng). Chúng tôi chỉ yêu cầu kiểm tra danh tính và tín dụng thông qua các công ty như Creditreform. Để biết thêm thông tin về việc xử lý dữ liệu của Creditreform và tính toán các giá trị xác suất (giá trị điểm) của Creditreform, có thể là một phần của kiểm tra tín dụng, vui lòng truy cập https://en.creditreform.de.
 5. Chúng tôi xử lý séc tín dụng của bạn chỉ để đưa ra quyết định có cơ sở về việc tham gia, xử lý hoặc chấm dứt quan hệ hợp đồng với bạn. Bạn có thể phản đối việc xử lý dữ liệu của mình cho mục đích kiểm tra tín dụng theo luật hiện hành, bao gồm cả Điều khoản. 21 GDPR. Việc xử lý dữ liệu của bạn là hợp pháp (dựa trên Điều 6, đoạn 1, f) GDPR, hay còn gọi là Hợp lý).

5. Tùy chọn ứng dụng

Bạn có tùy chọn gửi đơn xin việc qua trang web của chúng tôi hoặc qua e-mail. Nếu bạn gửi đơn đăng ký, chúng tôi sẽ thu thập và lưu dữ liệu bạn nhập vào dấu hiệu nhập hoặc gửi cho chúng tôi qua e-mail. Chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn dành riêng cho mục đích ứng dụng của bạn. Nếu chúng tôi không thể cung cấp cho bạn một công việc, chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu của bạn không quá sáu tháng sau khi kết thúc quá trình đăng ký. Việc xử lý dữ liệu của bạn là hợp pháp (dựa trên Điều 6, đoạn 1, b) GDPR, hay còn gọi là Hợp lý).

6. Bản tin

 1. Với sự đồng ý của bạn, bạn có thể đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, mà chúng tôi sử dụng để thông báo cho bạn về các ưu đãi thú vị hiện tại.
 2. Chúng tôi sử dụng quy trình "chọn tham gia hai lần" để đăng ký nhận bản tin của chúng tôi. Điều đó có nghĩa là chúng tôi gửi e-mail đến địa chỉ e-mail được chỉ định sau khi bạn đã đăng ký, yêu cầu xác nhận của bạn rằng bạn muốn nhận bản tin. Nếu bạn không xác nhận đăng ký trong vòng 24 giờ, thông tin của bạn sẽ bị khóa và tự động xóa sau một tháng. Hơn nữa, chúng tôi lưu địa chỉ IP của bạn và thời gian đăng ký và xác nhận. Mục đích của quá trình này là ghi lại đầy đủ hồ sơ đăng ký của bạn và để điều tra mọi khả năng sử dụng sai dữ liệu cá nhân của bạn.
 3. Thông tin bắt buộc duy nhất để nhận bản tin của chúng tôi là địa chỉ e-mail của bạn. Dữ liệu bổ sung có thể được cung cấp riêng trên cơ sở tự nguyện và được sử dụng để liên hệ với bạn theo cách cá nhân hơn. Sau khi bạn xác nhận, chúng tôi lưu trữ địa chỉ e-mail của bạn để có thể gửi cho bạn bản tin của chúng tôi. Việc xử lý dữ liệu của bạn là hợp pháp (dựa trên Điều 6, đoạn 1, a) GDPR, hay còn gọi là Hợp lý).
 4. Bạn có thể rút lại sự đồng ý nhận bản tin bất cứ lúc nào và hủy đăng ký nhận bản tin. Để rút lại sự đồng ý của bạn, hãy nhấp vào liên kết được cung cấp trong mỗi e-mail bản tin, gửi e-mail đến disagree@dmgmori.com hoặc gửi tin nhắn đến dữ liệu liên hệ đã chỉ ra trước đó.
 5. Chúng tôi muốn thông báo với bạn rằng chúng tôi đánh giá hành vi người dùng của bạn khi gửi bản tin của chúng tôi. Đối với đánh giá này, các e-mail được gửi chứa đèn hiệu web hoặc pixel theo dõi, tức là các tệp hình ảnh một pixel được lưu trên các trang web của chúng tôi. Để đánh giá, chúng tôi liên kết dữ liệu được chỉ ra trong phần 3 và các báo hiệu web với địa chỉ e-mail của bạn và một ID cá nhân. Các liên kết có trong bản tin cũng chứa ID này. Dữ liệu có được theo cách này được sử dụng để tạo hồ sơ người dùng, để chúng tôi có thể tùy chỉnh bản tin của mình cho bạn, dựa trên sở thích cá nhân của bạn. Chúng tôi phát hiện khi bạn đọc bản tin của chúng tôi và bạn nhấp vào liên kết nào, sử dụng thông tin này để xác định sở thích cá nhân của bạn. Sau đó, chúng tôi kết nối dữ liệu này với các hành động do bạn thực hiện trên trang web của chúng tôi.
  Bạn có thể phản đối việc theo dõi này bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết riêng được cung cấp trong mỗi e-mail. Thông tin được lưu miễn là bạn đăng ký nhận bản tin của chúng tôi. Sau khi hủy đăng ký, chúng tôi lưu dữ liệu trên cơ sở thống kê và ẩn danh. Hơn nữa, phương pháp theo dõi này là không thể, nếu bạn đã tắt hình ảnh theo mặc định trong chương trình e-mail của mình. Tuy nhiên, nếu bạn làm như vậy, bản tin của chúng tôi sẽ không được hiển thị đầy đủ và bạn có thể không sử dụng được tất cả các chức năng. Nếu bạn hiển thị hình ảnh theo cách thủ công, phương pháp theo dõi được mô tả ở trên sẽ được kích hoạt. Việc xử lý dữ liệu của bạn là hợp pháp (dựa trên Điều 6, đoạn 1, a) GDPR, hay còn gọi là Hợp lý).

7. Sử dụng Google Analytics

 1. Trang web của chúng tôi sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web của Google Inc. ("Google"). Google Analytics cũng sử dụng cookie. Thông tin về việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi do cookie tạo ra thường được truyền đến máy chủ Google ở Hoa Kỳ và được lưu trữ ở đó. Vì chúng tôi đã kích hoạt tính năng ẩn danh IP trên trang web này, tuy nhiên, địa chỉ IP của bạn sẽ được viết tắt bởi Google trước khi truyền đến Hoa Kỳ. Địa chỉ IP đầy đủ chỉ được truyền đến máy chủ Google ở Hoa Kỳ và được viết tắt ở đó trong những trường hợp ngoại lệ. Thay mặt chúng tôi, Google sử dụng thông tin này để đánh giá việc sử dụng trang web của bạn, để biên soạn báo cáo về các hoạt động trên trang web và cung cấp cho chúng tôi các dịch vụ khác liên quan đến việc sử dụng trang web và sử dụng internet.
 2. Các địa chỉ IP được truyền liên quan đến Google Analytics sẽ không được liên kết với dữ liệu khác do Google lưu trữ.
 3. Bạn có thể ngăn việc lưu trữ cookie bằng cách thực hiện các cài đặt thích hợp trong phần mềm trình duyệt của mình hoặc thay đổi cài đặt cookie trên trang web của chúng tôi [Verlinkung auf neuen Cookie Banner]; Tuy nhiên, chúng tôi muốn chỉ ra rằng, nếu bạn làm như vậy, bạn có thể không sử dụng được tất cả các chức năng của trang web này ở mức độ đầy đủ của chúng. Hơn nữa, bạn có thể ngăn chặn việc thu thập dữ liệu do cookie tạo ra và đề cập đến việc bạn sử dụng trang web (bao gồm địa chỉ IP của bạn) bởi Google và xử lý dữ liệu này bởi Google, bằng cách tải xuống và cài đặt trình cắm của trình duyệt có sẵn tại liên kết sau: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
 4. Trang web này sử dụng Google Analytics với phần mở rộng "_anonymizeIp ()". Điều này có nghĩa là địa chỉ IP được viết tắt trước khi được xử lý thêm, ngăn chặn sự liên kết với một người. Nếu dữ liệu được thu thập có thể được liên kết với người của bạn, điều này sẽ bị ngăn chặn ngay lập tức và dữ liệu liên quan đến người của bạn sẽ bị xóa ngay lập tức.
 5. Chúng tôi sử dụng Google Analytics để có thể phân tích và thường xuyên cải thiện việc sử dụng trang web của mình. Chúng tôi có thể sử dụng số liệu thống kê thu thập được để cải thiện dịch vụ được cung cấp của chúng tôi và làm cho nó thú vị hơn cho bạn với tư cách là người dùng. Việc sử dụng Google Analytics và việc truyền dữ liệu liên quan là hợp pháp (dựa trên Điều 6, đoạn 1, a) GDPR, hay nói cách khác là Có căn cứ).
 6. Thông tin của nhà cung cấp bên thứ ba: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Điều khoản người dùng: Tổng quan của https://www.google.com/analytics/terms/us.html, về quyền riêng tư dữ liệu: https://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html, và tuyên bố về quyền riêng tư dữ liệu: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

8. Cách sư dụng ClickDimensions

Chúng tôi sử dụng phần mềm tiếp thị và phân tích ClickDimensions, được vận hành bởi ClickDimensions LLC 5901 Peachtree Dunwoody Road, NE Suite B500 Atlanta, GA 30328 United States.

Tất cả dữ liệu thu thập được được lưu trữ trong Dịch vụ Microsoft Azure do Microsoft Ireland Operations (Sandyford Business Estate, Dublin 18, Ireland) điều hành.

 1. Nếu bạn là khách truy cập điền vào biểu mẫu trên trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc xử lý dữ liệu biểu mẫu này bởi ClickDimensions và trong hệ thống Microsoft Dynamics CRM của chúng tôi. Chúng tôi lưu trữ dữ liệu bạn gửi cho đến khi bạn thu hồi sự đồng ý của mình. Qua đó, chúng tôi lưu trữ các dữ liệu sau: Lời chào, họ, tên, địa chỉ công ty, thông tin liên hệ của công ty (điện thoại và email).
 2. Để phân tích và đánh giá các trang web của chúng tôi, ClickDimensions thu thập, phân tích và lưu trữ dữ liệu về hành vi của khách truy cập trên các trang web của chúng tôi. Dữ liệu này bao gồm, trong số những thứ khác, quyền truy cập vào các trang web và các trang phụ của chúng, khoảng thời gian dành cho mỗi trang và / hoặc trang web mà từ đó người dùng truy cập vào trang web của chúng tôi. Mục đích của việc sử dụng ClickDimensions là cung cấp cho khách truy cập thông tin liên quan đến sở thích dựa trên hành vi của họ trên các trang web của chúng tôi (bao gồm cả các trang phụ) và để tối ưu hóa các hoạt động tiếp thị của chúng tôi liên quan đến điều này. Dữ liệu này sẽ tự động bị xóa sau 6 tháng. ClickDimensions sử dụng cookie được lưu trữ trong trình duyệt của người dùng và cho phép phân tích việc khách truy cập sử dụng trang web của chúng tôi. Dữ liệu được lưu trữ trong cookie thường được truyền đến máy chủ ClickDimensions và được lưu trữ.
 3. Nếu hình ảnh được tải xuống trong bản tin DMG MORI hoặc nếu một liên kết được nhấp vào, điều này sẽ tự động được ghi lại qua dịch vụ e-mail ClickDimensions. Kết quả giúp chúng tôi liên tục cải thiện nội dung bản tin của mình và làm cho thông tin được cung cấp trên các trang web của chúng tôi trở nên thú vị hơn đối với bạn. Nếu bạn không đồng ý với việc lưu trữ và đánh giá dữ liệu này, bạn có thể hủy đăng ký nhận bản tin bất kỳ lúc nào. Xem phần "6. Bản tin" để biết thêm chi tiết.
 4. Dữ liệu được truyền đến ClickDimensions được sử dụng thay mặt chúng tôi để đánh giá việc sử dụng trang web của chúng tôi, biên soạn báo cáo về hoạt động của trang web và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến việc sử dụng trang web và internet. Nếu bạn không muốn cookie được lưu trữ, bạn có thể ngăn chặn điều này bằng cách cài đặt phần mềm trình duyệt của bạn cho phù hợp. Việc xử lý dữ liệu của bạn là hợp pháp bởi vì theo điều ở trên, chúng tôi có lợi ích hợp pháp (ví dụ: Điều 6 đoạn 1 trang 1 lít f) DSGVO), hoặc theo cách khác, điều đó là chính đáng. Để biết thêm thông tin về việc xử lý dữ liệu cá nhân của ClickDimensions, vui lòng truy cập https://clickdimensions.com/about/privacy-policy. Bạn có thể phản đối việc thu thập và lưu trữ dữ liệu bất kỳ lúc nào có hiệu lực cho tương lai. Sử dụng liên kết sau cho mục đích này: Thay đổi cài đặt cookie

9. Nhúng video YouTube

 1. Chúng tôi đã nhúng các video YouTube vào trang web của mình, được lưu trữ trên https://www.youtube.com và có thể phát trực tiếp trên trang web của chúng tôi. Tất cả những thứ này đều được nhúng trong "chế độ bảo vệ dữ liệu mở rộng", tức là không có dữ liệu nào liên quan đến bạn với tư cách là người dùng được truyền tới YouTube, nếu bạn không phát video. Chỉ khi phát video, dữ liệu được đề cập trong đoạn sau mới được truyền. Việc truyền dữ liệu như vậy không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào đối với chúng tôi.
 2. Khi phát video, YouTube sẽ nhận được thông tin mà bạn đã truy cập vào trang con tương ứng của trang web của chúng tôi. Ngoài ra, dữ liệu được đề cập trong phần 3 của thông tin bảo mật này được truyền đi bất kể bạn đã đăng nhập thông qua tài khoản người dùng YouTube hay không có tài khoản người dùng nào tồn tại. Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản Google / YouTube, dữ liệu của bạn sẽ được liên kết trực tiếp với tài khoản của bạn. Nếu bạn không muốn được liên kết với hồ sơ của mình trên YouTube, bạn phải đăng xuất trước khi kích hoạt nút. YouTube lưu trữ dữ liệu của bạn dưới dạng hồ sơ người dùng và sử dụng chúng cho mục đích quảng cáo, nghiên cứu thị trường và / hoặc thiết kế theo nhu cầu của trang web. Đánh giá như vậy cũng được thực hiện đối với những người dùng chưa đăng nhập để cung cấp quảng cáo phù hợp. Bạn có quyền phản đối việc tạo các hồ sơ người dùng này, nhưng bạn phải liên hệ trực tiếp với YouTube để thực hiện quyền này.
 3. Việc sử dụng YouTube và việc truyền dữ liệu liên quan này là hợp pháp (dựa trên Điều 6, đoạn 1, a) GDPR, hay nói cách khác là Có căn cứ). Để biết thêm thông tin về mục đích và phạm vi thu thập và xử lý dữ liệu của YouTube, hãy tham khảo chính sách bảo mật dữ liệu của họ. Nó cũng chứa thông tin về quyền của bạn và các tùy chọn cài đặt để bảo vệ quyền riêng tư của bạn: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

10. Integration of Google Maps

 1. Trang web của chúng tôi sử dụng các dịch vụ của Google Maps. Điều này cho phép chúng tôi hiển thị bản đồ tương tác trên trang web của mình và cho phép bạn sử dụng chức năng bản đồ một cách thuận tiện.
 2. Khi bạn truy cập trang web, Google sẽ nhận được thông tin mà bạn đã truy cập vào trang con tương ứng của trang web của chúng tôi. Ngoài ra, dữ liệu được liệt kê trong phần 3 của thông báo bảo mật này được truyền đi. Đây là trường hợp bất kể bạn có tài khoản người dùng Google và đăng nhập vào tài khoản đó hay không. Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản Google, dữ liệu của bạn sẽ được liên kết trực tiếp với tài khoản của bạn. Nếu bạn không muốn dữ liệu của mình được liên kết với hồ sơ trên Google của bạn, hãy đăng xuất trước khi kích hoạt nút. Google lưu dữ liệu của bạn dưới dạng hồ sơ sử dụng và sử dụng dữ liệu đó cho mục đích quảng bá, nghiên cứu thị trường và / hoặc điều chỉnh trang web của mình theo nhu cầu của người dùng. Đặc biệt, đánh giá này được thực hiện (ngay cả đối với người dùng không đăng nhập vào tài khoản người dùng) để cung cấp quảng cáo phù hợp và để thông báo cho những người dùng mạng xã hội khác về các hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi. Bạn có quyền phản đối việc tạo các hồ sơ người dùng này, nhưng để thực hiện quyền này, bạn sẽ phải liên hệ với Google.
 3. Việc sử dụng Google Maps và việc truyền dữ liệu liên quan là hợp pháp (dựa trên Điều 6 đoạn 1 sáng a) GDPR, hay còn gọi là Hợp lý). Để biết thêm thông tin về mục đích và mức độ thu thập và xử lý dữ liệu của Google với tư cách là nhà cung cấp plugin, hãy tham khảo chính sách bảo mật dữ liệu của Google. Nó cũng chứa thông tin về các quyền liên quan của bạn và các tùy chọn cài đặt để bảo vệ quyền riêng tư của bạn: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

11. Sử dụng Chuyển đổi Google Ads

 1. Chúng tôi sử dụng dịch vụ Google Ads để sử dụng tài liệu quảng cáo ("Google Ads") để thu hút sự chú ý đến các ưu đãi hấp dẫn của chúng tôi trên các trang web bên ngoài. Dựa trên dữ liệu của các chiến dịch quảng cáo, chúng tôi có thể xác định mức độ thành công của các biện pháp khuyến mại riêng lẻ. Chúng tôi làm điều này để theo đuổi sở thích hiển thị cho bạn những quảng cáo mà bạn quan tâm, làm cho trang web của chúng tôi trở nên thú vị hơn đối với bạn và đạt được tính toán hợp lý về chi phí quảng cáo.
 2. Tài liệu quảng cáo này được cung cấp bởi Google thông qua "Máy chủ quảng cáo". Vì mục đích này, chúng tôi sử dụng cookie Máy chủ Quảng cáo, đo lường các thông số cụ thể để xác định thành công, chẳng hạn như tần suất quảng cáo được hiển thị hoặc tần suất người dùng nhấp vào chúng. Nếu bạn truy cập trang web của chúng tôi thông qua quảng cáo Google, Google Ads sẽ lưu một cookie trên PC của bạn. Các cookie này thường trở nên không hợp lệ sau 30 ngày và không nhằm mục đích nhận dạng cá nhân bạn. Nói chung, ID cookie duy nhất, số lần hiển thị quảng cáo trên mỗi vị trí (tần suất), lần hiển thị cuối cùng (có liên quan đến chuyển đổi lượt xem bài đăng) và thông tin chọn không tham gia (xác định rằng người dùng không còn muốn được giải quyết) được lưu cùng với cookie này như các giá trị phân tích.
 3. Những cookie này cho phép Google nhận ra trình duyệt web của bạn. Nếu người dùng truy cập các trang nhất định trên trang web của khách hàng Google Ads và cookie được lưu trên máy tính của người dùng vẫn chưa hết hạn, Google và khách hàng có thể phát hiện ra rằng người dùng đã nhấp vào quảng cáo và được chuyển tiếp đến trang web. Mỗi khách hàng Google Ads được chỉ định một cookie khác nhau. Do đó, không thể theo dõi cookie thông qua các trang web của khách hàng Google Ads. Chúng tôi không thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân thông qua các biện pháp khuyến mại nêu trên. Chúng tôi chỉ nhận được các đánh giá thống kê do Google cung cấp. Dựa trên những đánh giá này, chúng tôi có thể phát hiện ra biện pháp khuyến mại nào được sử dụng là đặc biệt hiệu quả. Chúng tôi không nhận thêm dữ liệu thông qua việc sử dụng các biện pháp khuyến mại này. Đặc biệt, chúng tôi không thể xác định người dùng dựa trên thông tin này.
 4. Do các công cụ tiếp thị đang được sử dụng, trình duyệt của bạn tự động thiết lập kết nối trực tiếp với máy chủ Google. Chúng tôi không ảnh hưởng đến mức độ và việc sử dụng thêm dữ liệu do Google thu thập thông qua việc sử dụng công cụ này và do đó chúng tôi muốn thông báo cho bạn dựa trên kiến thức của chúng tôi: Thông qua việc tích hợp Chuyển đổi quảng cáo, Google nhận được thông tin mà bạn đã truy cập một phần của trang web của chúng tôi hoặc nhấp vào một trong các quảng cáo của chúng tôi. Nếu bạn đã đăng ký với một dịch vụ của Google, Google có thể liên kết lượt truy cập với tài khoản của bạn. Ngay cả khi bạn chưa đăng ký với Google hoặc chưa đăng nhập, nhà cung cấp vẫn có thể tìm ra và lưu địa chỉ IP của bạn.
 5. Bạn có các tùy chọn khác nhau để ngăn cản việc tham gia vào quy trình theo dõi này: a) bằng cách thực hiện cài đặt tương ứng trong phần mềm trình duyệt của bạn, cụ thể là từ chối cookie của bên thứ ba sẽ đảm bảo rằng bạn không nhận được quảng cáo của bên thứ ba; b) bằng cách hủy kích hoạt cookie để theo dõi chuyển đổi bằng cách thay đổi cài đặt của trình duyệt của bạn để cookie từ tên miền "www.googleadservices.com" bị chặn, https://www.google.com/settings/ads, mặc dù những cài đặt này bị xóa khi bạn xóa cookie của mình; c) bằng cách hủy kích hoạt các quảng cáo dựa trên sở thích của nhà cung cấp, là một phần của chiến dịch tự điều chỉnh "Giới thiệu về Quảng cáo", sử dụng liên kết https://www.aboutads.info/choices, mặc dù cài đặt này bị xóa, khi bạn xóa cookie của mình; d) thông qua việc vô hiệu hóa vĩnh viễn trong trình duyệt Firefox, Internet Explorer hoặc Google Chrome của bạn bằng cách sử dụng liên kết https://www.google.com/settings/ads/plugin. Tuy nhiên, chúng tôi muốn thông báo với bạn rằng bạn có thể không sử dụng được tất cả các chức năng của trang web của chúng tôi, nếu bạn làm như vậy.
 6. Quá trình xử lý dữ liệu của bạn và việc truyền dữ liệu liên quan là hợp pháp (dựa trên Điều 6, đoạn 1, a) GDPR, hay nói cách khác là Có căn cứ). Thông tin thêm về bảo mật dữ liệu tại Google có thể được tìm thấy tại các liên kết sau: http://www.google.com/intl/en/policies/privacyhttps://services.google.com/sitestats/en.html. Ngoài ra, bạn có thể truy cập trang web của Network Advertising Initiative (NAI) tại http://www.networkadvertising.org.

12. Tạo khách hàng tiềm năng trên LinkedIn

DMG MORI cung cấp dịch vụ tải sách trắng và đăng ký hội thảo trên web thông qua mạng xã hội LinkedIn. Dịch vụ "Tạo khách hàng tiềm năng trên LinkedIn" sử dụng các biểu mẫu cho mục đích này. Các chức năng và nội dung khác của dịch vụ LinkedIn cũng có thể được tích hợp. Dịch vụ được cung cấp bởi LinkedIn Ireland Unlimited Company, 5 Wilton Park, Dublin 2, Ireland.
Nếu người dùng là thành viên của nền tảng LinkedIn, LinkedIn có thể liên kết nội dung và chức năng được đề cập ở trên với hồ sơ của người dùng. Để sử dụng một dịch vụ như vậy, cần phải đăng ký trước. Dữ liệu được ghi nhận trong mỗi trường hợp có thể được dùng làm tham chiếu cho các biểu mẫu đầu vào tương ứng. Dữ liệu thu thập được cũng được chuyển sang hệ thống CRM của DMG MORI và được lưu trữ ở đó cùng với bất kỳ hồ sơ khách hàng nào. 
Đặc biệt, dữ liệu sau đây được thu thập như một phần của quá trình đăng ký:
 - Họ và tên 
 - Lời chào 
 - Địa chỉ email 
 - Tên công ty 
 - Số điện thoại 
 - Chức vụ 
 - Quốc gia 
Chính sách bảo mật của LinkedIn có thể được tìm thấy tại https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 
Việc sử dụng các công cụ này phục vụ mục đích tiếp thị. Những mục đích này cũng là lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc xử lý dữ liệu theo Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

13. Tiếp thị lại

Ngoài Chuyển đổi quảng cáo, chúng tôi sử dụng dịch vụ Tiếp thị lại của Google. Đây là một quá trình mà thông qua đó chúng tôi muốn giải đáp cho bạn một lần nữa. Ứng dụng này cho phép chúng tôi hiển thị quảng cáo của chúng tôi cho bạn trong quá trình sử dụng internet tiếp theo sau khi bạn đã truy cập trang web của chúng tôi. Vì mục đích này, cookie được lưu trong trình duyệt của bạn, qua đó hành vi người dùng của bạn khi truy cập các trang web khác nhau được Google ghi lại và đánh giá. Điều này cho phép Google xác định rằng bạn đã truy cập trang web của chúng tôi trước đây. Dựa trên tuyên bố của Google, dữ liệu được thu thập cho Tiếp thị lại không được liên kết với bất kỳ dữ liệu cá nhân nào có thể được Google lưu trữ. Đặc biệt, Google tuyên bố rằng biệt danh được sử dụng cho Tiếp thị lại.

14. Sử dụng Phông chữ của Google

Chúng tôi sử dụng Google Fonts trên trang web của mình. Điều này cho phép chúng tôi tích hợp một số phông chữ nhất định vào trang web của mình. Những phông chữ này được cung cấp bởi Google thông qua các máy chủ ở Hoa Kỳ. Khi truy cập trang web của chúng tôi, trình duyệt web của bạn thiết lập kết nối trực tiếp đến các máy chủ này. Trong quá trình này, địa chỉ IP của khách truy cập, trong số những thứ khác, được truyền tới Google và được lưu trữ ở đó.
Việc sử dụng Phông chữ của Google và việc truyền dữ liệu liên quan là hợp pháp (dựa trên Điều 6, đoạn 1, a) GDPR, hoặc theo cách khác là Hợp lý). Thông tin thêm về Google: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, California 94043, USA. Thông tin thêm về bảo mật dữ liệu tại Google: https://www.google.com/policies/privacy/

15.

Chúng tôi liên kết đến các trang web của các nhà cung cấp khác không liên kết với chúng tôi (bên thứ ba), ví dụ như hồ sơ của chúng tôi trên các mạng xã hội như LinkedIn, Xing, Twitter, YouTube, Instagram và Facebook. Chúng tôi muốn thông báo với bạn rằng chúng tôi không ảnh hưởng đến dữ liệu được xử lý bởi các nhà cung cấp này khi bạn nhấp vào các liên kết này. Vì việc xử lý dữ liệu của bên thứ ba không nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với việc đó. Để biết thêm thông tin về việc xử lý dữ liệu của các bên thứ ba này, vui lòng tham khảo thông tin bảo mật dữ liệu do nhà cung cấp tương ứng công bố.

16. Các biện pháp an toàn

 1. Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập được lưu trữ an toàn trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Chúng tôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp để đảm bảo mức độ bảo vệ phù hợp với rủi ro, có tính đến tình trạng hiện đại, chi phí thực hiện và bản chất, phạm vi, bối cảnh và mục đích xử lý cũng như các rủi ro có thể xảy ra khác nhau và mức độ nghiêm trọng đối với các quyền và tự do của thể nhân.
 2. Chúng tôi có các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục và thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ khỏi việc sử dụng sai, can thiệp, mất mát và truy cập trái phép, sửa đổi và tiết lộ. Các biện pháp này bao gồm:
  •    việc truy cập vào hệ thống xử lý dữ liệu bằng các biện pháp trái phép được bảo vệ bằng cách thực hiện các biện pháp kiểm soát truy cập, thực hiện các biện pháp bảo mật, duy trì quyền và các biện pháp liên quan khác;
  •    truy cập vào hệ thống CNTT của những người không được phép được bảo vệ bằng các biện pháp kỹ thuật liên quan đến ID người dùng, giao thức mật khẩu chuyên dụng, chính sách phân loại thông tin và dữ liệu, xóa dữ liệu an toàn và các biện pháp liên quan khác;
  •    liên quan đến nhân sự được ủy quyền truy cập dữ liệu theo ủy quyền truy cập của họ, chúng tôi thực hiện các quyền truy cập dựa trên các yêu cầu về vai trò, quy trình ủy quyền chuyên dụng, chính sách phân loại thông tin và dữ liệu và các biện pháp thích hợp khác;
  •    để đảm bảo tách biệt dữ liệu một cách đầy đủ, chúng tôi thực hiện tách dữ liệu vật lý dựa trên mục đích thu thập có liên quan, xử lý riêng dữ liệu cá nhân phụ thuộc vào chức năng dự định, mã hóa dữ liệu cá nhân và các biện pháp liên quan khác;
  •    chúng tôi duy trì sự an toàn của dữ liệu cá nhân trong quá trình truyền điện tử bằng cách đảm bảo dữ liệu cá nhân có thể được xác minh, thực hiện chính sách phân loại thông tin và dữ liệu, duy trì mã hóa e-mail và các biện pháp liên quan khác;
  •    chúng tôi duy trì các hệ thống và giao thức có liên quan cho phép chúng tôi giám sát quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân. Chúng tôi cũng thực hiện các biện pháp khác để bảo vệ dữ liệu khỏi việc vô tình phá hủy hoặc mất mát;
  •    chúng tôi đảm bảo tính liên tục của hoạt động kinh doanh bằng cách duy trì các kế hoạch dự phòng trong các trung tâm dữ liệu của chúng tôi và xem xét các kế hoạch khôi phục thường xuyên; và
  •    chúng tôi cũng đã triển khai các quy trình thích hợp để phản hồi các sự kiện và vi phạm, bao gồm cả thông báo. Việc thực hiện và hiệu quả của quản lý sự cố được xem xét định kỳ như một phần của đánh giá nội bộ và được điều chỉnh nếu cần thiết.
 3. Mặc dù chúng tôi không thể đảm bảo hoặc đảm bảo rằng việc mất mát, sử dụng sai hoặc thay đổi thông tin sẽ không bao giờ xảy ra, chúng tôi sử dụng mọi nỗ lực hợp lý để ngăn chặn điều đó. Bạn nên nhớ rằng việc gửi thông tin qua internet không bao giờ hoàn toàn an toàn. Chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của thông tin bạn gửi qua trang web của chúng tôi trong khi thông tin được chuyển qua internet và bất kỳ thông tin nào như vậy đều do bạn tự chịu rủi ro. Nếu bạn có lý do để tin rằng tương tác của bạn với chúng tôi không còn an toàn nữa, vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi bằng cách gửi email đến responsibility@dmgmori.com.

17. Truyền và truyền dữ liệu

 1. Nếu trong quá trình xử lý, chúng tôi tiết lộ dữ liệu cho những người và công ty khác (bên xử lý hoặc bên thứ ba), truyền hoặc cấp quyền truy cập vào dữ liệu, thì việc này chỉ được thực hiện trên cơ sở cho phép theo luật định, giải quyết của cơ quan có thẩm quyền, sự đồng ý của bạn, nghĩa vụ pháp lý hoặc trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi và / hoặc được chứng minh theo cách khác. Đặc biệt, chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân cho các bên thứ ba nếu cần thiết cho mục đích chính là thu thập thông tin hoặc cho mục đích phụ có liên quan, nếu việc tiết lộ có thể được mong đợi một cách hợp lý. Các nhà xử lý theo hợp đồng chỉ được sử dụng cho mục đích này một cách hợp pháp (dựa trên Điều 28 GDPR, hoặc được chứng minh theo cách khác). Trong trường hợp cần tiết lộ cho bên thứ ba, chúng tôi sẽ yêu cầu bên thứ ba cam kết xử lý thông tin cá nhân theo tất cả các luật và quy định hiện hành mà chúng tôi bị ràng buộc.
 2. Dữ liệu do bạn cung cấp trong quá trình sử dụng trang web của chúng tôi sẽ được chuyển giao cho nhóm công ty DMG MORI trong phạm vi cần thiết cho các mục đích quản trị nội bộ hoặc để cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi.
  Bất kỳ việc tiết lộ dữ liệu cá nhân nào như vậy đều hợp pháp, vì (1) bạn đồng ý, (2) chúng tôi và nhóm DMG MORI có lợi ích hợp pháp trong việc tiết lộ dữ liệu cho các mục đích quản trị trong nhóm của chúng tôi, điều này cao hơn quyền và lợi ích của bạn trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn (dựa trên Điều 6 đoạn 1 ở phần 1 f) GDPR), hoặc (3) nếu không phải là Có căn cứ.
 3. Ngoài những điều trên, Nếu có dấu hiệu về việc sử dụng bất hợp pháp hoặc có mục đích xấu đối với trang web của chúng tôi và nếu cần thiết, để làm rõ việc sử dụng đó hoặc để truy tố pháp lý, dữ liệu cá nhân sẽ được chuyển đến cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chức năng khác và các bên thứ ba bị ảnh hưởng hoặc Cố vấn pháp lý. Việc truyền cũng có thể diễn ra nếu nó phục vụ cho việc thực thi các điều khoản sử dụng hoặc các khiếu nại pháp lý khác. Chúng tôi cũng có nghĩa vụ pháp lý cung cấp thông tin cho một số cơ quan công quyền khi được yêu cầu, chẳng hạn như cơ quan truy tố hình sự, cơ quan truy nã tội phạm hành chính bao gồm tiền phạt và cơ quan thuế.
  Mọi việc tiết lộ dữ liệu cá nhân đều hợp pháp, vì (1) việc xử lý là cần thiết để thực hiện nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi có nghĩa vụ phải thực hiện (dựa trên Điều 6 đoạn 1 f) GDPR cùng với các nghĩa vụ pháp lý quốc gia về việc tiết lộ dữ liệu cho các cơ quan công tố hoặc các luật và quy định hiện hành tương đương), (2) chúng tôi có lợi ích hợp pháp trong việc tiết lộ dữ liệu cho các bên thứ ba nói trên nếu có dấu hiệu hành vi sai trái hoặc để thực thi các điều khoản sử dụng của chúng tôi, khác các điều kiện hoặc khiếu nại pháp lý của các bên thứ ba, vượt trội hơn quyền và lợi ích của bạn trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn (dựa trên Điều 6 đoạn 1, f) GDPR), hoặc (3) nếu không được chứng minh.
 4. Để cung cấp các dịch vụ thông qua trang web của chúng tôi, chúng tôi dựa vào các dịch vụ của công ty liên kết DMG MORI Global Marketing GmbH, Antoniusstrasse 14, 73249 Wernau, Germany.
  Mọi việc tiết lộ dữ liệu cá nhân đều hợp pháp, vì (1) bạn đồng ý với việc xử lý, lưu trữ, tiết lộ và chuyển giao thông tin của bạn cho các bên thứ ba đó, (2) chúng tôi có lợi ích hợp pháp trong việc tiết lộ dữ liệu cho các mục đích quản trị trong nhóm của chúng tôi, điều này vượt trội hơn quyền và lợi ích của bạn trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn (dựa trên Điều 6 đoạn 1 mục f) GDPR), (3) chúng tôi đã lựa chọn cẩn thận các công ty nội bộ và các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài làm bộ xử lý (trong phạm vi Điều 28 đoạn 1 GDPR hoặc luật hiện hành có thể so sánh), kiểm tra lại chúng một cách thường xuyên và bắt buộc họ phải xử lý tất cả dữ liệu cá nhân theo hợp đồng độc quyền theo hướng dẫn của chúng tôi, hoặc (4) theo cách khác.
 5. Trong quá trình phát triển hơn nữa hoạt động kinh doanh của chúng tôi, cấu trúc của các công ty DMG MORI có thể thay đổi về hình thức pháp lý, việc thành lập, mua hoặc bán các công ty con, công ty hoặc các bộ phận của chúng. Trong các giao dịch như vậy, thông tin khách hàng có thể được truyền đi cùng với công ty được chuyển giao. Bất cứ khi nào dữ liệu cá nhân được chuyển cho bên thứ ba trong phạm vi được mô tả ở trên, chúng tôi bảo vệ rằng việc này được thực hiện theo thông báo bảo mật này và luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.
  Mọi việc tiết lộ dữ liệu cá nhân đều hợp pháp, vì (1) bạn đồng ý với việc xử lý, lưu trữ, tiết lộ và chuyển giao thông tin của bạn cho các bên thứ ba đó, (2) chúng tôi có lợi ích hợp pháp trong việc điều chỉnh hình thức doanh nghiệp của mình cho phù hợp với hoàn cảnh kinh tế và luật pháp theo yêu cầu, điều này vượt trội hơn quyền và lợi ích của bạn trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn (dựa trên Điều 6, đoạn 1, f) GDPR), hoặc (3) nếu không thì được chứng minh.

18. Chuyển sang các nước thứ ba

 1. Ngoài việc truyền dữ liệu đã được mô tả, những điều sau sẽ áp dụng: Nếu dữ liệu được chuyển, lưu trữ hoặc xử lý ở nước ngoài / nước ngoài, cụ thể là trên các máy chủ của chúng tôi ở Đức, Nhật Bản, Hoa Kỳ hoặc ở các quốc gia khác thuộc Liên minh Châu Âu hoặc Khu vực kinh tế Châu Âu hoặc nếu việc này được thực hiện trong bối cảnh sử dụng dịch vụ của bên thứ ba hoặc tiết lộ hoặc truyền dữ liệu cho bên thứ ba, thì việc này chỉ được thực hiện (1) để hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng (trước) của chúng tôi, (2) trên trên cơ sở đồng ý, (3) trên cơ sở nghĩa vụ pháp lý, (4) trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi, hoặc (5) nếu luật và quy định liên quan cho phép; và trong trường hợp đó, dữ liệu sẽ phải tuân theo luật pháp và quy định của quốc gia mà dữ liệu được chuyển, lưu trữ hoặc xử lý.
 2. Theo các quyền theo luật định hoặc theo hợp đồng, chúng tôi sẽ chỉ xử lý dữ liệu ở một quốc gia hoặc cho phép xử lý dữ liệu ở một quốc gia nếu đáp ứng các điều kiện đặc biệt (theo Điều 44 ff. GDPR, hoặc luật và quy định hiện hành tương đương). Điều này có nghĩa là, ví dụ, quá trình xử lý được thực hiện (1) trên cơ sở đảm bảo đặc biệt, chẳng hạn như sự công nhận chính thức về việc tuân thủ bảo vệ dữ liệu ở cấp độ EU, (2) tuân thủ các nghĩa vụ hợp đồng đặc biệt được công nhận chính thức (vì vậy -được gọi là "các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn") hoặc thông qua các quy tắc ràng buộc của công ty, (3) dựa trên sự đồng ý của bạn, hoặc (4) theo cách khác.

19. Thay đổi mục đích

Việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích khác với những mục đích được mô tả ở trên sẽ chỉ được thực hiện trong phạm vi cho phép của luật và quy định hiện hành hoặc nếu bạn đã đồng ý với mục đích đã thay đổi của việc xử lý dữ liệu. Trong trường hợp xử lý thêm cho các mục đích khác với mục đích mà dữ liệu được thu thập ban đầu hoặc các thay đổi quan trọng đối với chính sách bảo mật này đã diễn ra, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các mục đích khác trước khi xử lý và cung cấp cho bạn tất cả thông tin liên quan khác.

20. Quyền lợi của bạn

 1. Quyền được cung cấp thông tin: Bạn có quyền lấy từ chúng tôi, bất kỳ lúc nào và theo yêu cầu, thông tin về dữ liệu cá nhân do chúng tôi xử lý và liên quan đến bạn (theo Điều 15 GDPR, hoặc các luật và quy định hiện hành khác). Để thực hiện, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các địa chỉ bên dưới. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể từ chối truy cập thông tin trong các trường hợp được pháp luật hiện hành công nhận, chẳng hạn như khi (i) thông tin đó không thể tách rời với thông tin cá nhân của các cá nhân khác, (ii) thông tin tuân theo đặc quyền của luật sư-khách hàng, hoặc (iii) việc tiết lộ thông tin sẽ tiết lộ thông tin thương mại bí mật.
 2. Quyền sửa dữ liệu không chính xác: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi sửa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào liên quan đến bạn ngay lập tức nếu dữ liệu đó không đầy đủ hoặc không chính xác. Để thực hiện, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các địa chỉ bên dưới.
 3. Quyền xóa: Theo các điều kiện quy định trong Điều khoản. 17 GDPR hoặc các luật và quy định hiện hành khác, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa hoặc ẩn danh dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn. Các điều kiện này đặc biệt quy định quyền xóa nếu dữ liệu cá nhân không còn cần thiết cho các mục đích mà chúng được thu thập hoặc xử lý theo cách khác, cũng như trong các trường hợp xử lý bất hợp pháp, có sự phản đối hoặc rút lại sự đồng ý, hoặc sự tồn tại của nghĩa vụ xóa chúng. Để thực hiện các quyền của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các địa chỉ dưới đây. Thay vì ẩn danh, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu của bạn.
 4. Quyền hạn chế xử lý: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý (theo Điều 18 GDPR hoặc các luật và quy định hiện hành khác). Quyền này đặc biệt tồn tại nếu tính chính xác của dữ liệu cá nhân bị tranh chấp giữa bạn và chúng tôi, trong khoảng thời gian cần thiết để xác minh tính chính xác của dữ liệu đó và trong trường hợp bạn yêu cầu xử lý hạn chế thay vì xóa trong trường hợp hiện có quyền sự xóa bỏ; cũng trong trường hợp dữ liệu không còn được yêu cầu cho các mục đích do chúng tôi theo đuổi, nhưng bạn yêu cầu dữ liệu đó để khẳng định, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý và nếu việc thực hiện thành công phản đối vẫn còn tranh chấp giữa bạn và chúng tôi. Để thực hiện quyền hạn chế xử lý, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ bên dưới.
 5. Quyền có thể chuyển giao dữ liệu: Bạn có quyền nhận từ chúng tôi dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi ở định dạng có cấu trúc, phổ biến, có thể đọc bằng máy (theo Điều 20 GDPR hoặc các luật và quy định hiện hành khác). Để thực hiện quyền được chuyển giao dữ liệu, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ liên hệ bên dưới.
 6. Thu hồi sự đồng ý: Nếu bạn đã đồng ý cho chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có thể thu hồi sự đồng ý này bất cứ lúc nào, miễn phí và không có bất lợi và có hiệu lực cho tương lai. Đối với việc sử dụng Cookie, bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình thông qua các liên kết tương ứng có ở trên trong thông báo bảo mật này. Nếu không, hãy gửi e-mail tới disagree@dmgmori.com hoặc gửi tin nhắn đến các địa chỉ liên hệ được cung cấp bên dưới. Sau khi thu hồi sự đồng ý chung của bạn, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không còn được sử dụng cho các mục đích nói trên và - tùy thuộc vào quá trình xử lý cho phép cho các mục đích khác và tuân thủ luật và quy định hiện hành - sẽ bị xóa.
 7. Quyền phản đối: Hơn nữa, bạn có quyền phản đối bất cứ lúc nào, vì những lý do phát sinh từ tình huống cụ thể của bạn, đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn được thực hiện vì lợi ích công cộng (trên cơ sở Điều 6 đoạn para. 1 lit. e) GDPR hoặc các luật và quy định hiện hành khác), hoặc để xử lý dữ liệu dựa trên việc cân nhắc lợi ích (trên cơ sở Điều 6 khoản 1 lit. f) GDPR hoặc các luật và quy định hiện hành khác); điều này cũng áp dụng cho việc lập hồ sơ được chứng minh dựa trên các cơ sở pháp lý nói trên (so sánh Điều 21 GDPR). Nếu bạn phản đối, chúng tôi sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nếu chúng tôi có thể chứng minh rằng có những lý do hợp pháp thuyết phục để làm như vậy vượt trội hơn lợi ích, quyền và tự do của bạn hoặc nếu việc xử lý nhằm khẳng định, thực hiện hoặc bảo vệ các yêu cầu pháp lý và nếu luật có thể áp dụng quy định cho việc xử lý ghi đè như vậy.
 8. Quyền khiếu nại: Bạn cũng có quyền khiếu nại lên cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu về việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn (theo Điều 77 GDPR hoặc luật hiện hành khác).

21. Quyền riêng tư của Cư dân California

Nếu bạn là cư dân của các bang California ở Hoa Kỳ, luật pháp California có thể cung cấp cho bạn các quyền bổ sung liên quan đến việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Để tìm hiểu thêm về các quyền riêng tư ở California của bạn, hãy truy cập CCPA Privacy Notice for California Residents.

22. Sử dụng bởi Trẻ vị thành niên

Trang web của chúng tôi không dành cho trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi. Không ai dưới 16 tuổi có thể cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào thông qua trang web này. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi. Nếu bạn dưới 16 tuổi, không sử dụng hoặc cung cấp bất kỳ thông tin nào trên trang web hoặc đăng ký trên đó, sử dụng bất kỳ tính năng tương tác hoặc nhận xét công khai nào hoặc cung cấp bất kỳ thông tin nào về bạn cho chúng tôi, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại của bạn hoặc địa chỉ email. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập hoặc nhận thông tin cá nhân từ trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi mà không có xác minh về sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó. Nếu bạn tin rằng chúng tôi có thể có bất kỳ thông tin nào về hoặc về trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại responsibility@dmgmori.com.

23. Thông tin cá nhân nhạy cảm

Trừ khi chúng tôi yêu cầu hoặc mời cụ thể, chúng tôi yêu cầu bạn không gửi cho chúng tôi và bạn không tiết lộ, bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào theo luật và quy định hiện hành (ví dụ: số thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, với của chúng tôi mà không có bất kỳ mã bảo mật bắt buộc, số nhận dạng cá nhân nào, số tài khoản tài chính, số bằng lái xe, số thẻ căn cước do chính phủ cấp, thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, quan điểm chính trị, tôn giáo hoặc niềm tin triết học, sức khỏe, đời sống tình dục hoặc khuynh hướng tình dục, lý lịch tội phạm hoặc thành viên công đoàn hoặc sinh trắc học hoặc dữ liệu di truyền với mục đích nhận dạng duy nhất một cá nhân) trên hoặc thông qua trang web này hoặc cho chúng tôi. Nếu bạn vô tình gửi hoặc tiết lộ cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại responsibility@dmgmori.com và yêu cầu xóa thông tin đó.

24. Người liên hệ của bạn cho các câu hỏi và nhận xét (Nhân viên bảo vệ dữ liệu)

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc khiếu nại nào về việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc nếu bạn muốn thực hiện các quyền nêu trên với tư cách là chủ thể dữ liệu, vui lòng liên hệ với Nhân viên Bảo mật Nhóm của chúng tôi tại GILDEMEISTER Beteiligungen GmbH, attn. Bảo vệ dữ liệu nhóm, DECKEL MAHO Straße 1, DE-87459 Pfronten, Đức, responsibility@dmgmori.com.Data Privacy Information

Revision: March 2021
Thank you for your visit to our website and your interest in our offers. We are committed to protection of your personal data. Below we inform you how your personal data is processed when you use our website and make use of our contents and services. Personal data includes all data relating to you as an identified or identifiable natural person, e.g. name, address, e-mail addresses, or user behavior, unless the laws and regulations applicable to you exclude certain information from the comparable definition. For example, pure business contact information is not protected in some jurisdictions. 

Please read this notice carefully to understand our policies and practices for processing and storing your personal data. In addition, we inform you about the measures we take to safeguard your personal information, about the legal basis of the processing to the extent required under applicable law, about your rights as the concerned person, and finally about the person whom you can contact in case of questions or grievances. 

By engaging with our website, you understand, accept and consent to us collecting and using your information as described in this notice. If you do not agree with our policies and practices, your choice is not to use this website.

We may change this notice from time to time. Any changes to this notice will become effective when we post the revised notice on this website. Your continued use of this website after we make changes is deemed to be acceptance of those changes, so please check the notice periodically for updates. This policy was last updated on the date indicated above. 

1. Responsible person, processor

 1. DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, Gildemeisterstraße 60, DE-33689 Bielefeld, Germany, info@dmgmori.com (“we“ or “us”) provides the website as the “controller” (e.g. within the meaning of Art. 4 No. 7 EU General Data Protection Regulation; “GDPR”), as the “data user”, as the “body corporate” or as otherwise designated in a comparable role under other applicable laws and regulations. 
 2. DMG MORI Global Marketing GmbH, Walter-Gropius-Straße 7, DE-80807 Munich, Germany info@dmgmori.com operates this website on our behalf.

2. General information about processing of personal data

 1. We only process personal data, if this is required for providing a functional website and our content and services. In general, we only process your personal data with your consent. In cases where prior consent is not feasible, we only process your personal data if legal provisions permit such data processing.
 2. We will use secure methods to delete or permanently de-identify your personal data when it is no longer required for the purposes for which we have collected or used it in accordance with this privacy notice. Data may also be stored, if this is intended by lawmakers of applicable laws or other regulations to which the controller is subject. The data will also be blocked or deleted, when a storage period required by the above-mentioned standards ends, unless further storage of the data is required for contract conclusion or performance.
 3. When you contact us by e-mail, through a contact form or by registering on our website, we will save the data supplied by you to process your questions/enquiries. We will delete the data collected in this context, once storage is no longer required, or limit processing thereof, if legally mandated retention periods apply.
 4. If you provide personal data that we have not requested (unsolicited information) you thereby give consent for use by us. If we could not have solicited such personal data and if it is lawful and reasonable to do so, we will destroy or de-identify the information.
 5. If we use commissioned service providers for individual functions included in our offer or wish to use your data for promotional purposes, we will inform you in detail about these processes as described below. We will also name the criteria defined for the duration of storage.
 6. Our data processing in connection with this website is lawful, inter alia, if (1) you have given express or tacit consent (based on Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR); (2) it is necessary for the fulfilment of a contract between you as the concerned party and us (based on Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR); (3) we have a legitimate interest in ensuring the functionality and error-free operation of the website, which outweighs your rights and interests in the protection of your personal data (based on Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR); (4) the data is anonymized; (5) the processing is necessary to exercise rights in judicial, administrative, or arbitration proceedings; (6) the processing is necessary for an emergency that threatens the life, health, or security of an individual; (7) the processing is clearly in your interests and consent cannot be obtained in a timely way; or (8) otherwise permitted under applicable law or a resolution by a competent authority ("Justified").

3. Collection of personal data when you visit our website

 1. If you use our website purely for information purposes, that is, if you do not register or otherwise transmit information, we only collect the personal data transmitted to our server by your browser. If you wish to view our website, we will collect the following data required for technical purposes to display our website and ensure stability and security. 
  - ΙP address
  - Date and time of access
  - Time zone difference from Greenwich Mean Time (GMT)
  - Contents of the request (specific site)
  - Access status/HTTP status code
  - Data volume transferred
  - Website where the request originated
  - Computer or mobile device type
  - Screen resolution 
  - Browser type and version
  - Operating system and its interface
  - Language and version of the browser software.
 2. In addition to the above-mentioned data, "cookies" are saved on your computer when you use our website. Cookies are small text files saved on your hard drive in association with the browser you use and used to transmit certain information to the body responsible for setting the cookie (in this case, us). Cookies cannot execute programs or transfer viruses to your computer. They are used to make the overall web presence more user-friendly and effective by allowing us to respond to you when you return to our services. Cookies are also used to enhance the secure use of our services.
 3. Use of cookies:
  a) This website uses the following types of cookies, the extent and function of which is described below:
  - Transient cookies (see b)
  - Persistent cookies (see c).
  b) Transient cookies are deleted automatically, when you close your browser. This includes in particular session cookies. These save a so-called session ID, which permits association of various requests by your browser to a single session. This allows your computer to be recognized when you return to our website. These session cookies are deleted, when you log out or close your browser.
  c) Persistent cookies are deleted after no more than three months. You can delete the cookies in the security settings of your browser at any time.
  d) You can configure your browser settings as desired and, for instance, reject third-party cookies or all cookies. We would, however, like to notify you that you may not be able to use all functions of this website, if you do so.
  e) We use cookies to identify you during follow-up visits, if you have an account with us. Otherwise, you would have to log in again each time you visit.
  Change cookie settings
 4. This processing of your data is lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR, or otherwise Justified).

4. Use of our web shop

 1. If you wish to place an order in our web shop, your personal data is required for concluding the contract, so that we can process your order. Obligatory information required for processing contracts is labeled as such, all other information is voluntary. For this purpose, we may transmit payment data to our bank. 
  To place an order, you have to create a user account, through which we can save your data for later purchases. If you create an account under "my account", the data provided by you is stored on a revocable basis. You can delete all other data, including your user account, in the customer section of our site at any time.
  We can also process the data provided by you to inform you about additional interesting products in our portfolio or to send you e-mails containing technical information.
  This processing of your data is lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR, or otherwise Justified).
 2. Due to commercial and tax law requirements, we must store your address, payment and order data for the duration of ten years.
 3. To prevent unauthorized access of third parties to your personal data, in particular financial data, your order is encrypted using the Transport Layer Security Protocol (TLS).
 4. As a result of offering the payment option "Payment on account", we reserve the right to safeguard our legitimate interest, in particular to protect ourselves from payment default and misuse of our online shop, by requesting an identity and credit check from specialized service providers (credit agencies). We only request identity and credit checks through companies such as Creditreform. For further information on data processing by Creditreform and the calculation of probability values (score values) by Creditreform, which may be part of a credit check, please visit https://en.creditreform.de.
  We process your credit check exclusively to make a well-founded decision about entering into, processing or terminating a contractual relationship with you. You can object to processing of your data for the purposes of a credit check according to applicable law including Art. 21 GDPR. This processing of your data is lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR, or otherwise Justified). 

5. Application options

You have the option of sending a job application through our website or by e-mail. If you send an application, we collect and save the data you enter in the input mask or send us by e-mail. We process your data exclusively for the purpose of your application. If we cannot offer you a job, we store your data for no longer than six months after the end of the application process. This processing of your data is lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR, or otherwise Justified).

6. Newsletter

 1. With your consent you can subscribe to our newsletter, which we use to inform you about current interesting offers.
 2. We use a "double-opt-in" process for subscription to our newsletter. That means we send an e-mail to the indicated e-mail address after you have subscribed, asking for your confirmation that you wish to receive the newsletter. If you do not confirm your registration within 24 hours, your information will be blocked and automatically deleted after one month. Moreover, we save your IP addresses and the times of registration and confirmation. The purpose of this process is to adequately document your registration and to investigate any potential misuse of your personal data.
 3. The only obligatory information for receiving our newsletter is your e-mail address. Additional data can be provided separately on a voluntary basis and is used to address you in a more personal manner. After your confirmation, we store your e-mail address to be able to send you our newsletter. This processing of your data is lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR, or otherwise Justified).
 4. You can withdraw your consent to receiving the newsletter at any time and unsubscribe from the newsletter. To withdraw your consent, click on the link provided in each newsletter e-mail, send an e-mail to disagree@dmgmori.com or send a message to the previously indicated contact data.
 5. We would like to notify you that we evaluate your user behavior when sending our newsletter. For this evaluation, the sent e-mails contain so-called web beacons or tracking pixels, i.e. one-pixel image files saved on our websites. For evaluation, we associate the data indicated in section 3 and the web beacons with your e-mail address and an individual ID. Links contained in the newsletter also contain this ID. The data acquired in this fashion is used to create a user profile, so that we can customize our newsletter for you, based on your individual interests. We detect when you read our newsletter and which links you click and use this information to determine your personal interests. We then connect this data to the actions taken by you on our website.
  You can object to this tracking at any time by clicking the separate link provided in each e-mail. The information is saved as long as you are subscribed to our newsletter. After unsubscribing, we save the data on a purely statistical and anonymous basis. Moreover, this tracking method is impossible, if you have deactivated images by default in your e-mail program. However, if you do so, our newsletter is not displayed in full and you may not be able to use all functions. If you display images manually, the above-described tracking method is activated. This processing of your data is lawful (based Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR, or otherwise Justified).

7. Use of Google Analytics

 1. Our website uses Google Analytics, a web analytics service of Google Inc. ("Google"). Google Analytics also uses cookies. The information on your use of our website generated by the cookie is generally transmitted to a Google server in the USA and stored there. As we have activated IP anonymization on this website, your IP address will, however, first be abbreviated by Google before any transmission to the USA. The full IP address is only transmitted to a Google server in the USA and abbreviated there in exceptional cases. On our behalf, Google uses this information to evaluate your use of the website, to compile reports on website activities and to provide us with further services connected to website use and internet use.
 2. The IP addresses transmitted in connection with Google Analytics will not be associated with other data stored by Google.
 3.  You can prevent storage of cookies by making the appropriate settings in your browser software or changing the cookie settings on our website; we would, however, like to point out that, if you do so, you may not be able to use all functions of this website to their full extent. Moreover, you can prevent collection of the data generated by the cookie and referring to your use of the website (incl. your IP address) by Google and processing of this data by Google, by downloading and installing the browser plug-in available at the following link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
 4. This website uses Google Analytics with the extension "_anonymizeIp()“. This means IP addresses are abbreviated before being processed further, preventing association with a person. If the data collected could be associated with your person, this is therefore immediately prevented and the data related to your person is immediately deleted.
 5. We use Google Analytics in order to be able to analyze and regularly improve use of our website. We can use the statistics gathered to improve our offered service and make it more interesting for you as a user. The use of Google Analytics and the associated data transmission are lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR, or otherwise Justified).
 6. Information of the third-party provider: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. User terms: https://www.google.com/analytics/terms/us.html, overview on data privacy: https://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html, and data privacy statement: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

8. Use of ClickDimensions

We use the marketing and analytics software ClickDimensions, operated by ClickDimensions LLC 5901 Peachtree Dunwoody Road, NE Suite B500 Atlanta, GA 30328 United States.

All data collected is stored in Microsoft Azure Services operated by Microsoft Ireland Operations (Sandyford Business Estate, Dublin 18, Ireland). Your data is not stored on servers outside the EU.

 1. If you as a visitor fill out a form on our websites, you consent to the processing of this form data by ClickDimensions and in our Microsoft Dynamics CRM system. We store the data you submit until you revoke your consent. Thereby, we store the following data: Salutation, first name, last name, company address, company contact information (phone and email).
 2. For the analysis and evaluation of our websites, ClickDimensions collects, analyzes and stores data about the behavior of visitors on our websites. This data includes, among other things, access to websites and their subpages, the length of time spent on each page and / or the website from which the user comes to our website. The purpose of using ClickDimensions is to provide visitors with interest-relevant information based on their behavior on our websites (including sub-pages) and to optimize our marketing activities in connection with this. This data is automatically deleted after 6 months. ClickDimensions uses cookies that are stored in the user's browser and that enable an analysis of the visitor's use of our website. The data stored in the cookie is usually transmitted to a ClickDimensions server and stored.
 3. If images are downloaded in a DMG MORI newsletter or if a link is clicked, this is automatically logged via the ClickDimensions e-mail service. The results help us to continuously improve the content of our newsletters and to make the information offered on our websites more interesting for you. If you do not agree with the storage and evaluation of this data, you can unsubscribe from the newsletter mailing at any time. See section "6. Newsletter" for more details.
 4. The data transmitted to ClickDimensions is used on our behalf to evaluate the use of our website, compile reports on website activity and provide other services related to website and internet usage. If you do not wish cookies to be stored, you can prevent this by setting your browser software accordingly. The processing of your data is lawful because according to the above we have a legitimate interest (e.g. Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) DSGVO), or it is otherwise justified. For more information on the processing of personal data by ClickDimensions, please visit https://clickdimensions.com/about/privacy-policy. You can object to the collection and storage of data at any time with effect for the future. Use the following link for this purpose: Change cookie settings

9. Embedding of YouTube videos

 1. We have embedded YouTube videos in our website, which are stored on https://www.youtube.com and can be played directly on our website. All of these are embedded in  "extended data protection mode", i.e. no data relating to you as a user is transmitted to YouTube, if you do not play the videos. Only when playing the videos, the data referred to in the following paragraph will be transmitted. Such data transmission is not subject to any influence on part of us.
 2. When playing the videos, YouTube receives the information that you have accessed the corresponding subpage of our website. In addition, the data mentioned under section 3 of this privacy information is transmitted irrespective of whether you are logged in through a YouTube user account or whether no user account exists. If you are logged into a Google/YouTube account, your data will be directly associated with your account. If you do not wish to be associated with your profile on YouTube, you must log out prior to activating the button. YouTube stores your data as user profiles and uses them for purposes of advertising, market research and/or demand-oriented design of its website. Such an evaluation is also carried out for users who are not logged in to provide tailored advertising. You have a right of objection to the creation of these user profiles, but you must contact YouTube directly in order to exercise this right.
 3. This use of YouTube and the associated data transmission are lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR, or otherwise Justified). For further information on the purpose and scope of data collection and processing thereof by YouTube, refer to their data privacy policy. It also contains information on your rights and setting options to protect your privacy: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy

10. Integration of Google Maps

 1. Our website uses the services of Google Maps. This allows us to display interactive maps on our website and permits you convenient usage of the map function.
 2. When you visit the website, Google receives the information that you have accessed the respective subpage of our website. In addition, the data listed under section 3 of this privacy notice is transmitted. This is the case irrespective of whether or not you have a Google user account and are logged into it. If you are logged into a Google account, your data is associated directly with your account. If you do not wish for your data to be associated with your Google profile, log out before activating the button. Google saves your data as usage profiles and uses it for the purposes of promotion, market research and/or tailoring its website to the users' needs. In particular, this evaluation is conducted (even for users not logged into a user account) to provide tailored advertising and to inform other users of the social network about your activities on our website. You have a right to object to the creation of these user profiles, but in order to exercise this right, you will have to contact Google.
 3. The use of Google Maps and the associated data transmission are lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR, or otherwise Justified). For further information on the purpose and extent of data collection and processing thereof by Google as the plug-in provider, refer to Google's data privacy policy. It also contains information on your associated rights and setting options to protect your privacy: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy

11. Use of Google Ads Conversion

 1. We use the Google Ads service in order to use advertising material ("Google Ads") to draw attention to our appealing offers on external websites. Based on the ad campaigns' data, we can determine the level of success of individual promotional measures. We do this to pursue the interest of showing you advertisements of interest for you, of making our website more interesting for you and of achieving a fair calculation of advertising costs.
 2. This advertising material is provided by Google through so-called "Ad Servers". For this purpose, we use Ad Server cookies, which measure specific parameters to determine success, such as how often ads are displayed or how often users click on them. If you reach our website through a Google ad, Google Ads saves a cookie on your PC. These cookies generally become invalid after 30 days and are not intended for identifying you personally. In general, the unique cookie ID, number of ad impressions per placement (frequency), last impression (relevant for post view conversions) and opt-out information (identifying that the user no longer wishes to be addressed) are saved together with this cookie as analysis values.
 3. These cookies allow Google to recognize your web browser. If a user visits certain pages of an Google Ads customer's website and the cookie saved on the user's computer has not expired yet, Google and the customer can detect that the user has clicked an ad and was forwarded to the site. Each Google Ads customer is assigned a different cookie. Cookies can therefore not be tracked through websites of Google Ads customers. We do not collect and process personal data through the above-mentioned promotional measures. We merely receive statistical evaluations provided by Google. Based on these evaluations, we can detect which of the promotional measures used are particularly effective. We do not receive further data through use of these promotional measures. In particular, we cannot identify the users based on this information.
 4. Due to the marketing tools in use, your browser automatically establishes a direct connection with the Google server. We have no influence on the extent and further use of the data collected by Google through use of this tool, and therefore wish to inform you based on our own knowledge: Through integration of Ads Conversion, Google receives the information that you have accessed the respective part of our website or clicked on one of our ads. If you are registered with a Google service, Google can associate the visit with your account. Even if you are not registered with Google or have not logged in, the provider may find out and save your IP address.
 5. You have different options for preventing participation in this tracking procedure: a) by making the corresponding settings in your browser software, in particular rejecting third-party cookies will ensure that you do not receive third-party ads; b) by deactivating the cookies for conversion tracking by changing the settings of your browser so that cookies from the domain "www.googleadservices.com" are blocked, https://www.google.com/settings/ads, although these settings are deleted, when you delete your cookies; c) by deactivating the interest-based ads of the provider, which are part of the self-regulation campaign "About Ads", using the link https://www.aboutads.info/choices, although this setting is deleted, when you delete your cookies; d) through permanent deactivation in your browsers Firefox, Internet Explorer or Google Chrome using the link https://www.google.com/settings/ads/plugin. We would, however, like to notify you that you may not be able to use all functions of our website, if you do so.
 6. This processing of your data and the associated data transmission are lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR, or otherwise Justified). Further information on data privacy at Google can be found at these links: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy and https://services.google.com/sitestats/en.html. Alternatively, you can visit the website of the Network Advertising Initiative (NAI) at http://www.networkadvertising.org.

12. LinkedIn Lead Generation

DMG MORI offers the download of white papers and registration for webinars via the social network LinkedIn. The "LinkedIn Lead Generation" service uses forms for this purpose. Other functions and contents of the LinkedIn service can also be integrated. The service is offered by die LinkedIn Ireland Unlimited Company, 5 Wilton Park, Dublin 2, Ireland. 

If the users are members of the LinkedIn platform, LinkedIn can link the above-mentioned content and functions to the profiles of the users. For the use of such a service, registration is necessary in advance. Which data is collected in each case can be learnt from the respective input forms. The data collected is also transferred to DMG MORI's CRM system and stored there with any customer profile. 

The following data in particular is collected as part of the registration process:
- First and last name
- salutation
- email address
- Company name
- Telephone number
- Position
- Country

LinkedIn's privacy policy can be found at https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

The use of these tools serves marketing purposes. These purposes are also our legitimate interest in data processing according to Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

13. Remarketing

In addition to Ads Conversion, we use the Google Remarketing service. This is a process through which we wish to address you again. This application allows us to show our ads to you during your subsequent internet use after you have visited our website. For this purpose, cookies are saved in your browser, through which your user behavior when visiting various websites is recorded and evaluated by Google. This allows Google to determine that you have previously visited our website. Based on statements by Google, the data collected for Remarketing is not associated with any personal data which may be stored by Google. In particular, Google states that pseudonymization is used for Remarketing.

14. Use of Google Fonts

We use Google Fonts on our website. This allows us to integrate certain fonts into our website. These fonts are provided by Google through servers in the USA. When accessing our website, your web browser establishes a direct connection to these servers. During this process, the visitor's IP address, among other things, is transmitted to Google and stored there. 
The use of Google Fonts and the associated data transmission are lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR, or otherwise Justified). Further information about Google: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA. Further information on data privacy at Google: https://www.google.com/policies/privacy/

15. Links to third-party websites

We link to the websites of other providers not associated with us (third parties), e.g. to our profiles on social networks such as LinkedIn, Xing, Twitter, YouTube, Instagram and Facebook. We would like to inform you that we have no influence on the data processed by these providers when you click these links. As data processing by third parties is not under our control, we do not accept any responsibility or liability for it. For further information on data processing by these third parties, please refer to the data privacy information published by the respective provider.

16 . Safety measures

 1. Personal information we collect is securely stored within our databases. We take suitable technical and organizational measures to ensure a level of protection appropriate to the risk, taking into account the state of the art, the cost of implementation and the nature, scope, context and purposes of processing as well as the risks of varying likelihood and severity for rights and freedoms of natural persons.  
 2. We have physical, electronic and procedural safeguards in place and take reasonable steps to ensure that your personal data is protected from misuse, interference, loss and unauthorized access, modification and disclosure. These measures include the following: 
  •    access to data processing systems by unauthorized measures is protected by implementing access controls, implementing security measures, maintaining authorizations and other relevant measures;
  •    access to IT systems by unauthorized persons is protected by technical measures regarding user ID, dedicated password protocols, information and data classification policies, secure deletion of data and other relevant measures;
  •    in relation to personnel who are authorized to access the data subject to their access authorization, we implement access rights that are based on role requirements, dedicated authorization processes, information and data classification policies and other appropriate measures;
  •    to ensure the adequate separation of data, we implement physical separation of data based on the relevant purpose of collection, separate processing of personal data dependent upon intended function, encryption of personal data and other relevant measures;
  •    we maintain the safety of personal data during electronic transmission by ensuring personal data can be verified, implementing an information and data classification policy, maintaining e-mail encryption and other relevant measures;
  •    we maintain relevant systems and protocols that allow us to monitor access to personal data. We also implement further measures to protect data from accidental destruction or loss;
  •    we ensure business continuity by maintaining contingency plans in our data centers and reviewing our recovery plans regularly; and
  •    we have also implemented appropriate processes to respond to events and violations, including notification. The implementation and effectiveness of incident management is reviewed at regular intervals as part of internal audits and adjusted if necessary.
 3. Whilst we cannot ensure or guarantee that loss, misuse or alteration of information will never occur, we use all reasonable efforts to prevent it. You should bear in mind that submission of information over the internet is never entirely secure. We cannot guarantee the security of information you submit via our website whilst it is in transit over the internet and any such submission is at your own risk. If you have reason to believe that your interaction with us is no longer secure, please immediately notify us by sending an email to responsibility@dmgmori.com.

17 . Passing on and transmission of data 

 1. If, in the course of our processing, we disclose data to other persons and companies (processors or third parties), transmit or otherwise grant access to the data, this is only done on the basis of a statutory permission, resolution by a competent authority, your consent, a legal obligation, or on the basis of our legitimate interests and/or otherwise Justified. In particular, we disclose personal information to third parties if it is necessary for the primary purpose of collecting the information, or for a related secondary purpose, if the disclosure could be reasonably expected. Contract processors are only used for this purpose in a lawful manner (based on Art. 28 GDPR, or otherwise Justified). Where a disclosure to third parties is necessary, we will require that the third party undertake to treat the personal information in accordance with all applicable laws and regulations to which we are bound.
 2. The data provided by you during the use of our website will be passed on within the DMG MORI group of companies to the extent necessary for internal administrative purposes or to provide you our services.
  Any such disclosure of personal data is lawful, as (1) you consented, (2) we and the DMG MORI group have a legitimate interest in disclosing the data for administrative purposes within our group, which outweighs your rights and interests in the protection of your personal data (based on Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR), or (3) otherwise Justified.
 3. In addition to be above, If there are indications of unlawful or mal usage of our website, and if necessary, for the clarification of such usage or for legal prosecution, personal data will be forwarded to law enforcement or other authorities and affected third parties or legal advisors. A transmission might also take place if it serves the enforcement of terms of use or other legal claims. We are also legally obliged to provide information to certain public bodies upon request, such as criminal prosecution authorities, authorities that pursue administrative offences including fines, and the tax authorities.
  Any disclosure of personal data is lawful, as (1) the processing is necessary for the fulfilment of a legal obligation which we are obliged to fulfil (based on Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR in conjunction with national legal obligations regarding the disclosure of data to prosecution authorities, or comparable applicable laws and regulations), (2) we have a legitimate interest in disclosing the data to the aforementioned third parties if there are indications of misconduct or in order to enforce our terms of use, other conditions or legal claims of third parties, which outweighs your rights and interests in the protection of your personal data (based on Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR), or (3) otherwise Justified.
 4. For the provision of services through our website, we rely on the services of our affiliated company DMG MORI Global Marketing GmbH, Antoniusstrasse 14, 73249 Wernau, Germany.
  Any disclosure of personal data is lawful, as (1) you consented to this processing, storing, disclosure and transfer of your information to such third parties, (2) we have a legitimate interest in disclosing the data for administrative purposes within our group, which outweighs your rights and interests in the protection of your personal data (based on Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR), (3) we have carefully selected our internal companies and external service providers as processors (within the scope of Art. 28 para. 1 GDPR or comparable applicable law), re-examine them on a regular basis and contractually obliged them to process all personal data exclusively in accordance with our instructions, or (4) otherwise Justified.
 5. In the course of the further development of our business, the structure of DMG MORI companies may be subject to change as regards to legal form, the establishment, purchase or sale of subsidiaries, companies or parts thereof. In such transactions, customer information may be transmitted along with the company to be transferred. Whenever personal data is transferred to third parties to the extent described above, we safeguard that this is done in accordance with this privacy notice and the applicable data protection law.
  Any disclosure of personal data is lawful, as (1) you consented to this processing, storing, disclosure and transfer of your information to such third parties, (2) we have a legitimate interest in adapting our corporate form to the economic and legal circumstances as required, which outweighs your rights and interests in the protection of your personal data (based on Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR), or (3) otherwise Justified.

18. Transfer to third countries

 1. In addition to the data transmissions already described, the following applies: If the data is transferred, stored or processed abroad/overseas, in particular on our servers in Germany, Japan, U.S.A. or in other countries of the European Union or the European Economic Area, or if this is done in the context of using the services of third parties or the disclosure or transmission of data to third parties, this is only done (1) in order to fulfil our (pre-)contractual obligations, (2) on the basis of consent, (3) on the basis of a legal obligation, (4) on the basis of our legitimate interests, or (5) if otherwise permitted by relevant laws and regulations; and in which case the data will be subject to the laws and regulations of the country to which the data is transferred, stored or processed. 
 2. Subject to statutory or contractual permissions, we will only process the data in a country or permit to be processed in a country if special conditions are met (in accordance with Art. 44 ff. GDPR, or comparable applicable law and regulations). This means, for example, that the processing is carried out (1) on the basis of special guarantees, such as the official recognition of an EU-level of data protection compliance, (2) in compliance with officially recognized special contractual obligations (so-called "standard contractual clauses") or through binding corporate rules, (3) based on your consent, or (4) as otherwise Justified.

19. Change of purpose

Processing of your personal data for purposes other than those described above will only be carried out to the extent permitted by applicable laws and regulations or if you have consented to the changed purpose of the data processing. In the event of further processing for purposes other than those for which the data was originally collected or material changes to this privacy policy has taken place, we will inform you of these other purposes before processing and provide you with all further relevant information.

20. Your Rights

 1. Right to information: You have the right to obtain from us, at any time and upon request, information on the personal data processed by us and relating to you (in accordance with Art. 15 GDPR, or other applicable laws and regulations). To do so, please contact us at the addresses below. Please note that we may refuse access to the information in circumstances recognized under applicable law, such as when (i) the information is inseparable from the personal information of other individuals, (ii) the information is subject to attorney-client privilege, or (iii) the disclosure of the information would reveal confidential commercial information.   
 2. Right to correct incorrect data: You have the right to ask us to correct any personal data concerning you without delay if it is incomplete or inaccurate. To do so, please contact us at the addresses below.
 3. Right to deletion: Under the conditions set forth in Art. 17 GDPR or other applicable laws and regulations, you have the right to request us to delete or anonymize the personal data concerning you. These conditions provide in particular for a right of deletion if the personal data is no longer necessary for the purposes for which they were collected or otherwise processed, as well as in cases of unlawful processing, the existence of an objection or withdrawal of consent, or the existence of an obligation to delete them. To exercise your rights, please contact us at the addresses below. Instead of anonymization, we will delete your data. 
 4. Right to limit processing: You have the right to demand that we restrict processing (in accordance with Art. 18 GDPR or other applicable laws and regulations). This right exists in particular if the accuracy of the personal data is disputed between you and us, for the period of time required to verify its accuracy, and in the event that you request limited processing instead of deletion in the case of an existing right to deletion; also in the event that the data is no longer required for the purposes pursued by us, but you require it for the assertion, exercise or defense of legal claims, and if the successful exercise of an objection is still disputed between you and us. In order to exercise your right to limit the processing, please contact us at the addresses below.
 5. Right to data transferability: You have the right to receive from us the personal data concerning you that you have provided to us in a structured, common, machine-readable format (in accordance with Art. 20 GDPR or other applicable laws and regulations). To exercise your right to data transferability, please contact us at the contact addresses below.
 6. Revocation of consent: If you have given us your consent to process your personal data, you can revoke this consent at any time, free of charge and free of disadvantages and with effect for the future. With regard to the use of Cookies, you can revoke your consent through the respective links contained above in this privacy notice. Otherwise, by e-mail to disagree@dmgmori.com or by sending a message to the contact addresses given below. After general revocation of your consent, your personal data will no longer be used for the aforementioned purposes and - subject to permissible processing for other purposes and compliance with applicable laws and regulations - will be deleted.
 7. Right of objection: Furthermore, you have the right to object at any time, for reasons arising from your particular situation, to the processing of personal data relating to you which is carried in the public interest (on the basis of Art. 6 para. 1 lit. e) GDPR or other applicable laws and regulations), or to the data processing based on a weighing of interests (on the basis of Art. 6 para. 1 lit.  f) GDPR or other applicable laws and regulations); this also applies to profiling being justified on the aforementioned legal grounds (compare Art. 21 GDPR). If you lodge an objection, we will only process your personal data if we can prove that there are compelling legitimate reasons for doing so which outweigh your interests, rights and freedoms or if the processing serves to assert, exercise or defend legal claims, and if appliable law provides for such overriding processing.
 8. Right of complaint: You also have the right to lodge a complaint to a data protection supervisory authority about the processing of your personal data by us (in accordance with Art. 77 GDPR or other applicable law).

21. Privacy Rights for California Residents

If you are a resident of the states of California in the United States of America, California law may provide you with additional rights regarding our use of your personal information. To learn more about your California privacy rights, visit CCPA Privacy Notice for California Residents.

22. Use By Minors

Our website is not intended for minors under 16 years of age. No one under age 16 may provide any personal information through this website. We do not knowingly collect personal information from minors under 16. If you are under 16, do not use or provide any information on the website or register on it, use any of the interactive or public comment features, or provide any information about yourself to us, including your name, address, telephone number, or email address. If we learn we have collected or received personal information from a minor under 16 without verification of parental consent, we will delete that information. If you believe we might have any information from or about a minor under 16, please contact us at responsibility@dmgmori.com.

23. Sensitive Personal Information

Unless we specifically request or invite it, we ask that you not send us, and you not disclose, any sensitive personal information under applicable laws and regulations (e.g., credit or debit card number, with our without any required security code, personal identification number, financial account number, driver’s license number, government-issued identification card number, information related to racial or ethnic origin, political opinions, religion or philosophical beliefs, health, sex life or sexual orientation, criminal background, or trade union membership, or biometric or genetic data for the purpose of uniquely identifying an individual) on or through this website or otherwise to us. If you have accidentally sent or disclosed to us any sensitive personal information, please contact us at responsibility@dmgmori.com and request deletion of such information.

24. Your Contact Person for Questions and Comments (Data Protection Officer) 

If you have any questions, comments, or grievances regarding our handling of your personal data or if you wish to exercise the above rights as a data subject, please contact our Group Privacy Officer at GILDEMEISTER Beteiligungen GmbH, attn. Group Data Protection, DECKEL MAHO Straße 1, DE-87459 Pfronten, Germany, responsibility@dmgmori.com.

資料隱私政策 / Data Privacy Information (English version follows)

修訂:2021年3月
感謝您拜訪我們的網站並對我們的產品感興趣。我們致力於保護您的個人資料。下面我們將告知您針對使用本網站的內容和服務時,我們將如何蒐集、處理及利用您的個人資料及相關訊息。個人資料包括與您身份相關的所有資料,例如:姓名、地址、電子郵件地址或用戶行為,除非適用於您的法律或法規將特定資訊從可比較的定義中排除了。例如,在某些司法管轄區中,純商業聯繫資訊不受保護。

請您仔細閱讀本通知,以了解我們處理和儲存個人資料的政策和做法。此外,我們將告知您為維護您的個人資料我們所採取的措施、有關資料處理的法律依據、您的權利以及當您遇到疑問或顧慮時如何聯繫我們。

當您繼續使用本網站,即代表您理解、無保留的接受並同意我們依本通知中所描述的政策蒐集和使用您的個人資料。如果您不同意我們的政策和做法,則可選擇不使用該網站。

我們保留為因應法規變更及其他因素而隨時修改本政策內容之權利。政策修訂後將於本網站上發布並立即生效。您每次進入或使用本網站時,請重新檢視本政策以了解變更及修改內容。政策修訂後,您繼續使用本網站即被視為接受這些更改。此政策的最後更新日期為上述日期。

1. 負責人、處理人

 1. DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, Gildemeisterstraße 60, DE-33689 Bielefeld,德國,info@dmgmori.com (“我們”)提供網站故為「控制者」(依據《歐盟通用資料保護條例GDPR》第4條第7款的定義)、「資料用戶」,「法人團體」或其他適用法律和法規規定的可比角色。
 2. DMG MORI Global Marketing GmbH,德國Walter-Gropius-Straße7,DE-80807,慕尼黑info@dmgmori.com代表我們經營此網站。

2. 個人資料處理的資訊

 1. 我們僅在提供網站內容和服務所需的情況下才會處理個人資料。一般而言,未經您的同意,我們不會處理您的個人資料。如果無法事先取得同意,我們只會在法律規定允許的情況下處理您的個人資料。
 2. 當個人資料蒐集及處理之特定目的消失時,我們將使用安全的方法刪除您的個人資料或取消個人資料的識別。如果法律或其他法規適用於網站「控制者」,則可以儲存個人資料。當上述標準要求的儲存期限結束時,個人資料也將被阻止或刪除,除非訂立合約或履行合約所需則可做進一步儲存。
 3. 當您透過電子郵件、聯繫表格或網站上註冊與我們聯繫,我們將保存您提供的資料以處理您的問題/詢問。此情況下蒐集的資料一旦不再需要,我們將刪除。如果適用法律規定的保留期限,則將限制處理此類資料。
 4. 如果您提供了我們未要求的個人資料(未經請求的資料),則表示您同意我們使用。如果我們無法索取此類個人資料,我們將銷毀該資料或取消個人資料的識別如果此做法是合法且合理的。
 5. 如果我們使用委託服務提供商來提供產品中的各個功能,或者將您的個人資料用於促銷目的,我們將按照以下說明詳細告知您這些過程。我們還將設定儲存期間。
 6. 本網站的個人資料處理是合法的,如果(1)您已明確表示或默示同意(根據GDPR第6條第1款a項);(2)這是雙方履行合約必要的資訊(根據GDPR第6條第1款b項);(3)我們在確保網站的功能和無錯誤運行方面具有合法權益,此權益勝過您於保護個人資料方面之權益(基於GDPR第6條第1款f項);(4)匿名的資料;(5)行使司法、行政或仲裁程序所賦予的權利;(6)對於威脅個人生命、健康或安全的緊急情況,所必須進行之處理;(7)明確符合您的利益,並且無法及時獲得同意;或(8)根據適用法律或主管機關的決議(「正當化」)另行許可。

3.個人資料蒐集

 1. 如果您僅瀏覽我們的網站,即如果您不註冊或以其他方式傳輸資料,則我們僅蒐集您的瀏覽器傳輸至我們伺服器的個人資料。如果您想查看我們的網站,我們將蒐集以下技術目的所需的資料,以顯示我們的網站並確保其穩定性和安全性。
  - ΙP地址
  - 使用日期和時間
  - 與格林威治標準時間(GMT)的時區差異
  - 請求內容(特定站點)
  - 使用狀態/ HTTP狀態代碼
  - 傳輸資料量
  - 發出請求的網站
  - 電腦或移動設備類型
  - 螢幕解析度
  - 瀏覽器類型和版本
  - 操作系統及其界面
  - 瀏覽器軟體的語言和版本。
 2. 除上述資料外,〝cookies〞會在您使用本網站時,保存在您的電腦上。Cookies與您的瀏覽器相關,是儲存在硬碟上的小型文本檔案,用於將某些訊息傳輸到負責設置Cookies的主體,即是「我們」。Cookies無法執行程序或將病毒傳播到您的電腦,但它能使整個網站更加人性化和流暢,當您重新造訪本網站時能有效的回應您的需求。Cookies也用於提升我們網站的安全性。
 3. Cookies的使用:
  a) 本網站使用以下類型的cookie,其作用範圍和功能如下所述:
  - 臨時性cookies(請參閱b)
  - 永久性cookies(請參閱c)。
  b) 當您關閉瀏覽器時,臨時性cookies會自動刪除。這尤其包括交談cookies。這些文件保存了一個所謂的交談識別碼,該識別碼允許您的瀏覽器將各種請求連結到一個談話。這樣,當您返回我們的網站時即可辨識您的電腦。當您註銷或關閉瀏覽器時,這些交談cookies將被刪除。
  c) 永久性Cookies的保存期限為三個月,之後即刪除。您可以隨時在瀏覽器的安全設置中刪除Cookies。
  d) 您可以根據個人需求設定您的瀏覽器,例如,拒絕第三方cookies或所有的cookies。但是您可能因此無法使用本網站所有的功能。
  e) 若您有我們的帳戶,我們將在您重新造訪本網站時使用cookies來驗證您的身份。否則,您於每次造訪時都必須重新登錄。
  更改Cookie設定
 4. 處理您的個人資料是合法的(基於GDPR第6條第1款f項,或有其他正當理由)。

4. 使用線上商店

 1. 若您想透過線上商店下訂單,簽訂合約需要您的個人資料,以便我們處理您的訂單。我們已標記處理合約所需的強制性資訊,其他資訊均為自願性。為此,我們可能將付款資訊傳輸到銀行。
  下訂單前,您必須先建立使用者帳戶。我們可以透過該帳戶保存您的資料供後續購買使用。如果您在「我的帳戶」下建立一個帳戶,則您提供的資料將以可撤銷的方式儲存。您可以隨時在我們網站的「客戶」區刪除所有資料,包括使用者帳戶。
  我們可以處理您提供的資料,以提供您產品資訊,或透過電子郵件發送技術相關資訊。
  處理您的個人資料是合法的(基於GDPR第6條第1款b項,或有其他正當理由)
 2. 根據商業和稅法的要求,我們必須保存您的地址、付款和訂單資料十年。
 3. 為了防止第三方未經授權使用您的個人資料,特別是財務相關資料,您的訂單將使用傳輸層安全協議(TLS)進行加密。
 4. 通過提供「帳戶付款」之付款選項,我們保留維護合法權益的權利,特別是通過專業資信調查機構進行身份和信用調查來防範壞賬和濫用線上商店。我們僅透過Creditreform等公司進行身份和信用調查。有關Creditreform資料處理和概率值計算(分數)的更多資訊,請造訪https://en.creditreform.de
 5. 客戶信用調查是為提供我們決策依據,決定是否與您建立、處理或終止合約關係。您可以根據適用的法律,如GDPR第21條,反對出於信用檢查目的來處理您的資料。處理您的資料是合法的(基於GDPR第6條第1款f項),或有其他正當理由。

5. 人才招募

您可以選擇於線上或透過電子郵件應徵工作。我們將蒐集並保存您傳送的個人履歷資料。個人資料僅供本公司人事招募相關同仁及職缺部門主管履歷審核參考之用。若我們無法為您提供工作機會,則會在招募流程結束後六個月內刪除。處理您的資料是合法的(基於GDPR第6條第1款第b項),或其他正當理由。

6. 新聞中心

 1. 您可以訂閱我們的新聞通訊,我們將提供您最新的產品資訊。
 2. 我們使用「雙重加入」流程訂閱新聞通訊。這意味著您訂閱後,我們會發送一封電子郵件至您指定的電子郵件地址,要求您確認是否希望接收新聞通訊。如果您未在24小時內確認註冊,則您的資料將被阻止,並在一個月後自動刪除。此外,我們保存您的IP地址以及註冊和確認的時間。此過程的目的是充分記錄您的註冊並調查任何可能濫用您個人資料的情況。
 3. 接收我們的新聞通訊的唯一強制性資訊是您的電子郵件地址。您亦可自願性提供其他資料,這將協助我們提供您更個人化的服務。在您確認後,我們將儲存您的電子郵件地址,以便發送新聞通訊。處理您的資料是合法的(基於GDPR第6條第1款第a項),或其他正當理由。
 4. 您可以隨時撤回同意接受新聞通訊,並取消訂閱。要撤回您的同意,請點擊每封新聞電子郵件中提供的連結,將電子郵件發送到disagree@dmgmori.com或將訊息發送到先前指示的聯繫方式。
 5. 我們在發送新聞通訊時會評估您的用戶行為。為了進行評估,發送的電子郵件包含所謂的網路信標或跟踪像素,即保存在我們網站上的一個像素的圖像文件。為了進行評估,我們將第3節中指示的資料和網路信標與您的電子郵件地址和個人身份相連結。新聞通訊中包含的鏈接也包含此ID。以這種方式獲取的資料用於建立用戶個人資料,以便我們可以根據您的個人興趣為您定制新聞通訊。我們檢測您何時閱讀我們的時事通訊以及您點擊了哪些鏈接,並使用此訊息確定您的個人興趣。然後,我們會將這些資料與您在我們的網站上採取的行動做連結。
  您可以隨時通過點閱每封電子郵件中提供的單獨連結來反對此追蹤。只要您訂閱了我們的新聞通訊,該訊息就會保存。取消訂閱後,我們將純粹以統計和匿名方式保存資料。此外,如果您的電子郵件程序設定禁用了圖像,則這種追蹤方法是不可行的。但是,如此作法將使我們的新聞通訊顯示不完整,並且您可能無法使用所有功能。若手動顯示圖像,則會啟動上述追踪方法。處理您的資料是合法的(基於GDPR第6條第1款第a項),或其他正當理由。

7. 使用Google Analytics(分析)

 1. 我們的網站使用Google Analytics(分析),這是Google Inc。(「Google」)的一項網絡分析服務。Google Analytics還使用cookies。Cookie生成攸關您使用我們網站的訊息會傳輸並儲存在Google位於美國的伺服器。由於我們已經在該網站上開啟了IP匿名化功能,因此,在傳輸到美國之前,Google會先縮寫您的IP地址。僅在特殊情況下完整的IP地址會傳輸到Google位於美國的伺服器,再進行縮寫。Google代表我們使用這些訊息來評估您對網站的使用,編制有關網站活動的報告,並向我們提供與網站使用和互聯網使用相關的更多服務。
 2. Google Analytics(分析)傳輸的IP地址不會與Google儲存的其他資料相關聯。
 3. 您可以於瀏覽器中進行設定或更改我們網站上cookie的設定來防止儲存cookies ;但是如此作法,則可能無法完全使用本網站的所有功能。此外,您可以通過下載並安裝瀏覽器的外掛程式來阻止cookie蒐集資料,並防止Google對網站的使用(包括您的IP地址)以對資料的處理。您可透過以下連結來下載軟體:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
 4. 該網站使用Google Analytics(分析)IP去識別化。這意味著IP地址在進一步處理之前會被縮寫,以防止與人相連結。如果蒐集到的資料可能與您的人相連結,則將立即阻止此操作,並立即刪除與您個人有關的資料。
 5. 我們使用Google Analytics(分析)以便能夠分析並定期改善我們的網站。我們可以使用蒐集到的統計數據來改善我們提供的服務,並提升用戶滿意度。使用Google Analytics(分析)和相關資料的傳輸是合法的,(基於GDPR第6條第1款第a項或其他正當理由)。
 6. 第三方供應商的資訊:谷歌都柏林,谷歌愛爾蘭有限公司。Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, 愛爾蘭。傳真:+353(1)436 1001。
  用戶條款:https://www.google.com/analytics/terms/us.html,
  資料隱私的概述: https://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html,和資料隱私聲明:https://www.google.de/intl/en/policies/privacy

8. ClickDimensions 的使用

我們使用的  ClickDimensions 行銷和分析軟體是由位於 5901 Peachtree Dunwoody Road, NE Suite B500 Atlanta, GA 30328 United States 的 ClickDimensions LLC 所營運管理。

收集到的所有數據都儲存在由 Microsoft Ireland Operations(Sandyford Business Estate, Dublin 18, Ireland)所營運管理的 Microsoft Azure Services 中。 您的數據不會存儲在歐盟以外的伺服器上。

 1. 做為此網站訪客的您如果在我們的網站上填寫表格及資料,即表示您同意 ClickDimensions 和我們的 Microsoft Dynamics CRM 系統處理此表格數據資料。 我們會儲存您提交的數據,直到您撤銷同意為止。 因此,我們儲存以下數據:稱呼、名字、姓氏、公司地址、公司聯絡資料(電話和電子郵件)。
 2. 為了分析和評估我們的網站,ClickDimensions 收集、分析和儲存有關網站訪客在我們網站上的行為的數據。 除其他外,這些數據包括對網站及其子頁面的訪問、在每個頁面上花費的時間長度和/或用戶從哪個網站訪問我們的網站。 使用 ClickDimensions 的目的是根據網站訪客在我們網站(包括子頁面)上的行為為他們提供與興趣相關的信息,並優化我們與此相關的行銷活動。 此數據會在 6 個月後自動刪除。 ClickDimensions 使用儲存在用戶瀏覽器中的 cookie,可以分析網站訪客對我們網站的使用情況。 儲存在 cookie 中的數據通常會傳輸到 ClickDimensions 伺服器並進行儲存。
 3. 如果在 DMG MORI Newsletter 中下載圖像或點擊網站連結,則會通過 ClickDimensions 電子郵件服務自動記錄。 此結果有助於我們不斷改進Newsletter的內容,並使我們網站上提供的訊息對您來說更有趣。 如果您不同意這些數據的儲存和評估,您可以隨時取消訂閱Newsletter郵件。 有關詳細信息,請參閱“6. Newsletter”部分。
 4. 傳輸到 ClickDimensions 的數據代表我們可用於評估我們網站的使用情況、編制網站活動報告以及提供與網站和網際網路使用相關的其他服務。 如果您不希望cookie被儲存,您可以經由變更瀏覽器軟體的設定來防止這種情況。 依據上述內容,我們擁有合法權益 (e.g. Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f),對於您的個人資料處理是合法的。1 點亮。 f) DSGVO。 更多有關 ClickDimensions 處理個人數據的信息,請點選連結 https://clickdimensions.com/about/privacy-policy。 未來您可以隨時拒絕此數據的收集和儲存。 請使用下述的連結做變更:更改 cookie 設定

9. 嵌入YouTube影片

 1. 我們在網站中嵌入了YouTube影片,這些影片儲存在https://www.youtube.com中,但可以直接在我們的網站上播放。所有影片以「擴展資料保護模式」嵌入,即,如果您不播放影片,則不會將與您有關的任何資料傳輸到YouTube。僅當播放影片時,才會傳輸下一段中提到的資料至YouTube。此類資料傳輸不會對我們部分人產生任何影響。
 2. 播放影片時,YouTube會收到您拜訪我們網站相對應子頁面的訊息。此外,無論您是否透過YouTube用戶帳號登錄,此隱私政策第3條提到的資料都將被傳輸。如果您登錄了Google / YouTube帳戶,則您的資料將直接與您的帳戶作連結。若您不希望與YouTube上的個人資料相連結,則必須先登出後再撥放影片。YouTube將您的資料儲存為用戶個人資料,並將其用於廣告、市場研究和網站需求導向設計。這種評估也針對未登錄的用戶提供量身定制的廣告。您有權反對建立這些用戶個人資料,但您必須直接與YouTube聯繫才能行使此權利。
 3. 使用YouTube和相關資料傳輸是合法的,(基於GDPR第6條第1款第a項,或其他正當理由)。有關YouTube蒐集和處理資料的目的和範圍的更多訊息,請參閱其資料隱私政策。它還包含攸關您權利的資訊以及為保護您的隱私而設立的選項https://www.google.de/intl/en/policies/privacy

10. 結合谷歌地圖

 1. 我們的網站使用Google 地圖服務。這使我們能夠在我們的網站上顯示互動地圖,並允許您方便地使用地圖功能。
 2. 當您拜訪網站時,Google會收到您拜訪我們網站相應子頁面的訊息。此外,無論您是否擁有或透過Google用戶帳號登錄,此隱私政策第3條提到的資料都將被傳輸。
  如果您登錄了Google帳戶,則您的資料將直接與您的帳戶作連結。若您不希望與Google上的個人資料相連結,則必須先登出後再使用互動地圖。Google將您的資料儲存為使用者資料,並將其用於廣告、市場研究和根據用戶需求定制其網站。這種評估也針對未登錄的用戶提供量身定制的廣告,並向社交網絡的其他用戶告知您在我們網站上的活動。您有權反對建立這些用戶個人資料,但您必須直接與Google聯繫才能行使此權利。
 3. 使用Google Maps和相關資料傳輸是合法的,(基於GDPR第6條第1款第a項,或其他正當理由)。有關Google作為外掛程式提供商進行資料蒐集和處理的目的及範圍之相關訊息,請參閱Google的資料隱私政策。它還包含攸關您權利的訊息以及為保護您的隱私而設立的選項:https://www.google.de/intl/en/policies/privacy

11. 使用Google Ads轉換

 1. 我們使用Google Ads服務以使用廣告題材(「Google Ads」)來吸引人們關注我們在外部網站上提供的優惠。根據廣告活動資料,我們可以判斷各個促銷策略的成效。此舉是為了提供給您感興趣的廣告,讓您對我們的網站更感興趣並達到合理計算的廣告費用。
 2. 該廣告題材由Google通過所謂的「廣告伺服器」提供。為此,我們使用廣告伺服器cookies,該cookies會衡量特定參數來判斷成效,例如廣告出現頻率或用戶點擊率。如果您通過Google廣告拜訪我們的網站,則Google Ads會在您的PC上儲存cookie。這些cookies通常在30天後失效,並且不能用於識別您的個人身份。通常,獨特Cookie ID、每個廣告的曝光頻率、最後一次曝光(與瀏覽後轉換相關)和退出訊息(標識用戶不再希望被聯繫)與該cookie一起保存作為分析值。
 3. 這些cookies可讓Google識別您的網絡瀏覽器。如果用戶拜訪了Google Ads客戶的網頁,並且保存在用戶電腦上的cookie尚未過期,則Google和客戶可以檢測到該用戶已點擊廣告並將其轉發到該網站。每個Google Ads客戶都被分配了一個不同的cookie。因此,無法通過Google Ads客戶的網站跟踪cookies。我們不會透過上述促銷活動蒐集和處理個人資料。我們僅收到Google提供的統計評估。根據這些評估,我們可以知道哪些促銷策略特別有效。我們不會透過使用這些促銷策略來獲得更多資料。特別是,我們無法根據此訊息識別用戶。
 4. 由於使用了行銷工具,您的瀏覽器會自動與Google伺服器直接連接。通過使用此工具,我們無法影響Google針對蒐集資料的使用範圍,因此希望根據我們的專業知識通知您:透過Ads Conversion,Google會收到您拜訪我們的網站訊息或點擊了我們的廣告。如果您已經在Google註冊,則Google可以將此拜訪與您的帳戶相連結。即使您尚未在Google註冊或尚未登錄,Google也可能會知道並保存您的IP地址。
 5. 您可以使用不同的選項來阻止參與此追蹤過程:a)透過在瀏覽程式中進行相應的設定,特別是拒絕第三方cookie將確保您不會收到第三方廣告; b)透過更改瀏覽器的設定來停止使用轉換追蹤功能的Cookie,阻止來自“www.googleadservices.com”的cookies,https://www.google.com/settings/ads,這些設定將於您刪除cookies一併被刪除; c)使用連結https://www.aboutads.info/choices 來停用供應商的基於興趣的廣告,這些廣告是自律機制「關於廣告」的一部分。這些設定將於您刪除cookies一併被刪除;d)通過使用以下連結https://www.google.com/settings/ads/plugin永久禁用瀏覽器Firefox、Internet Explorer或Google Chrome。但是,我們想告知您,您可能因此無法使用我們網站的所有功能。
 6. 使用Google Maps和相關資料傳輸是合法的,(基於GDPR第6條第1款第a項,或其他正當理由)。有關Google資料隱私的更多訊息,請拜訪以下連結:http://www.google.com/intl/en/policies/privacyhttps://services.google.com/sitestats/en.html。或您可以拜訪http://www.networkadvertising.org網絡廣告促進協會(NAI)的網站。

12. 再行銷

除了廣告轉換,我們還使用Google再行銷服務。這是我們希望再次與您聯繫的過程。此應用程式使我們能在您拜訪我們的網站後,於後續透過 Google 瀏覽時放送我們的廣告。為此,cookie被保存在您的瀏覽器中,Google記錄並評估您在拜訪各種網站時的用戶行為。這使Google可以確定您以前拜訪過我們的網站。根據Google的聲明,為再行銷蒐集的資料與Google儲存的個人資料無關連。Google特別指出,假名用於再行銷。

13. 使用Google字體

我們在網站上使用Google字體。這使我們可以將某些字體整合到我們的網站中。這些字體由Google透過美國的伺服器提供。拜訪我們的網站時,您的瀏覽器會建立與這些伺服器的直接連接。在此過程中,拜訪者的IP地址以及其他訊息將會被傳輸到Google並儲存。
使用Google字體和相關的資料傳輸是合法的,(基於GDPR第6條第1款第a項,或其他正當理由)。有關Google的更多訊息:Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA.。有關Google資料隱私的更多訊息:https://www.google.com/policies/privacy/

14. 連結到第三方網站

我們連結到與非關係企業的提供商(第三方)的網站,例如,連結到我們在LinkedIn、Xing、Twitter、YouTube、Instagram和Facebook等社交網絡上的個人資料。我們想通知您,當您點擊這些連結時,我們無法影響這些提供商如何處理個人資料。由於第三方的資料處理不受我們的控制,因此我們不承擔任何責任。有關第三方處理資料的更多訊息,請參閱相應提供商發布的資料隱私訊息。

15. 安全措施

 1. 我們蒐集的個人資料安全地儲存在我們的資料庫中。我們採取適當的技術和組織措施,以確保適當的資安水平,同時考慮現有的科技、實施成本以及處理的性質、範圍、背景和目的以及各種可能性的風險和自然人的權利和自由。
 2. 我們採取了實體、電子和程序上的保護措施,並採取合理的措施來確保您的個人資料不受濫用、干擾、遺失以及未經授權的使用、修改和揭露。這些措施包括:
  •    透過實施權限控管、安全措施、維護權限和其他相關措施來確保並禁止未經授權的人員使用資料處理系統;
  •    IT系統採用用戶ID、專用密碼協議、訊息和資料分類策略、安全刪除資料以及其他相關措施來防範並禁止未經授權的人員使用系統;
  •    針對被授權使用個人資料的使用者,我們依工作需求給予權限、專用授權流程、訊息和資料分類策略以及其他適當措施來控管權限;
  •    我們基於蒐集的目的、預期的功能進行資料分離,對個人資料進行加密以及其他相關措施來確保個人資料充分分離;
  •    我們透過驗證個人資料,實施訊息和資料分類政策,維持電子郵件加密以及其他相關措施來維護電子傳輸期間的個人資料安全;
  •    我們維護相關的系統和協議,使我們能夠監控對個人資料的使用。我們還採取了進一步的措施,以避免資料遭意外破壞或遺失;
  •    我們透過在資料中心維護緊急應變計劃並定期檢視恢復計劃來確保持續營運;和
  •    我們還實施了適當的流程來應對事件和違規行為,包括警告。定期審查事件管理的實施和有效性,並在必要時進行調整是內部審核的項目之一。
 3. 儘管我們不能保證絕對不會發生個人資料遺失、濫用或更改,但我們會盡一切合理的努力來防止這種情況。請切記,透過互聯網提交訊息從來都不是完全安全的。我們無法保證您透過我們的網站提交的訊息於互聯網上傳輸時的安全性,此類風險均由您自行承擔。若您有理由認為與我們的互動不再安全,請立即發送電子郵件通知我們responsibility@dmgmori.com

16. 資料的傳遞與傳輸

 1. 我們僅在獲得法定許可、主管當局決議的情況、您的同意、法律義務或基於我們的合法利益和/或其他正當理由下,於處理過程中向其他人和公司(處理者或第三方)揭露資料,傳輸或以其他方式授予對資料的使用權限。如果出於蒐集資料的主要目的或出於相關的次要目的(如果可以合理地預期揭露)之必要性,我們會將個人訊息透露給第三方。合約處理者僅以合法方式用於此目的(基於GDPR第28條,或其他正當理由)。在必要向第三方揭露的情況下,我們將要求第三方承諾根據我們所約束的所有適用法律和法規來處理個人資料。
 2. 您在使用我們的網站期間提供的資料將在DMG MORI集團公司內部進行傳遞,以進行內部管理或為您提供我們的服務。
  任何此類個人資料揭露都是合法的,因為(1)您同意,(2)我們和DMG MORI集團基於集團內部管理目的揭露資料具有合法利益,此權益勝過您於保護個人資料方面之權益(基於GDPR第6條第1款f項),或(3)另有正當理由的情況。
 3. 除上述內容外,若對我們網站有非法或不當使用的跡象,在必要時,為澄清此類使用或進行法律訴訟,則將個人資料轉發給執法部門或其他當局以及受影響的第三方或法律顧問。我們也可能於符合使用條款或其他法律要求執行的情況下進行傳輸。
  我們有義務根據某些公共機構之要求提供訊息,例如刑事起訴機關,追究包括罰款在內的行政機關以及稅務機關。
  個人資料的任何揭露都是合法的,因為(1)我們有義務履行法律義務(基於GDPR第6條第1款f項的規定)(2)如果有跡象表明存在不當行為或為了執行我們的使用條款,我們有合法利益向上述第三方揭露資料;第三方條件或法律主張超過您保護個人資料的權益(基於GDPR第6條第1款f項的規定);或(3)另有正當理由。
 4. 為了透過網站提供服務,我們依賴附屬公司DMG MORI Global Marketing GmbH的服務,該公司位於德國Antoniusstrasse 14, 73249 Wernau。
  揭露個人資料是合法的,因為(1)您同意將您的個人資料進行處理、儲存、揭露和轉移給第三方,(2)我們基於管理目的於集團內揭露資料具有合法利益,此權益勝過您於保護個人資料方面之權益(基於GDPR第6條第1款f項),(3)我們精心挑選了內部公司和外部服務提供商作為處理者(在GDPR第28條第1款或類似的適用法律規範內),定期對其進行複審,並透過合約規範他們嚴格依照我們的指示處理所有個人資料,或(4)另有正當理由。
 5. 公司業務的發展過程中,DMG MORI公司的結構可能會因法律形式、子公司或部分公司的成立、購買或出售而發生變化。在此類交易中,客戶資訊可能會與要轉讓的公司一起發送。每當將個人資料以上述程度轉讓給第三方時,我們保證將根據本隱私聲明和適用的資料保護法來進行此操作。
  揭露個人資料是合法的,因為(1)您同意將您的個人資料進行處理、儲存、揭露和轉移給第三方,(2)我們有合法利益來調整公司形式以適應經濟和法律環境(根據GDPR第6條第1款f項的規定)超過您在個人資料保護方面的權益,或(3)另有正當理由。

17. 轉移到第三國

 1. 除了已經描述的資料傳輸之外,還適用以下內容:如果資料是在國外傳輸、儲存或處理,尤其是在我們位於德國、日本、美國或歐盟其他國家或歐洲經濟區的伺服器上,或者如果是在使用第三方服務或向第三方揭露或傳輸資料的情況下進行的,則僅在(1)為了履行我們的(簽約前)義務,(2)在同意的基礎上(3)基於法律義務,(4)基於我們的合法權益,或(5)如果相關法律法規另有允許;並且在這種情況下,個人資料將受該國家/地區的法律和法規約束。
 2. 我們僅在獲得法定或合約許可及滿足特殊條件的情況下(根據GDPR第44條及適用法律或法規)在一個國家處理資料或允許在一個國家處理資料。這意味著資料處理是(1)在特殊擔保的基礎上進行的,例如官方認可的歐盟級別資料保護合規性;(2)遵守官方認可的特殊合約義務(因此(稱為「標準合約條款」)或具有約束力的公司規則,(3)基於您的同意,或(4)另有正當理由。

18. 改變目的

僅出於適用法律和法規允許的範圍內,或者在您同意更改資料處理目的的情況下,才可將您的個人資料用於上述目的以外的目的。若以出於原始資料蒐集目的之外的其他目的做了進一步的資料處理或對該隱私政策進行了重大更改,我們將在處理之前通知您這些其他目的,並為您提供其相關訊息。

19. 您的權利

 1. 查詢或請求閱覽的權利:您有權利隨時要求我們提供與您有關的個人資料(根據GDPR第15條或其他適用的法律和法規)。請透過以下地址與我們聯繫。請注意,在適用法律認可的情況下,我們可能婉拒你的要求。例如(i)資料與其他人的個人資料密不可分,(ii)資料應受律師-客戶特權的約束,或(iii)提供資料將揭露機密的商業訊息。
 2. 請求補充或更正的權利:於資料不完整或不正確的情況下,您有權要求我們更正與您有關的任何個人資料。請透過以下地址與我們聯繫。
 3. 刪除的權利:在GDPR第17條或其他適用的法律和法規下,您有權要求我們刪除或匿名化與您有關的個人資料。以下條件賦予刪除權利:個人資料蒐集及處理之特定目的消失、非法處理、存在異議或撤回同意的情況下及刪除資料的義務。要行使您的權利,請通過以下地址與我們聯繫。我們將刪除您的資料,而不是匿名化。
 4. 限制資料處理的權利:您有權要求我們限制資料處理(根據GDPR第18條或其他適用的法律和法規)。此權利適用於下列狀況:您和我們之間在驗證其準確性所需的時間之內對個人資料的準確性存在爭議,並且在您要求有限處理而非將其刪除的情況下;個人資料蒐集及處理之特定目的消失,但您要求它用於主張、行使或抗辯法律主張;以及針對異議是否成功提出,您和我們之間仍存在爭議。為了行使您限制處理的權利,請透過以下地址與我們聯繫。
 5. 資料可轉移的權利:您有權從我們這裡收到有關您提供給我們攸關您的個人資料(根據GDPR第20條或其他適用的法律和法規)。為了行使您的資料轉移權,請透過以下聯繫地址與我們聯繫。
 6. 撤銷同意:如果您已同意我們處理您的個人資料,則您可以隨時撤銷此同意。關於Cookies的使用,您可以透過本隱私聲明中上含的相應連結撤銷同意。否則,請透過電子郵件發送給disagree@dmgmori.com或發送訊息透至以下聯繫地址。撤銷同意後,您的個人資料將不再用於上述目的,並且-在允許用於其他目的以及遵守適用法律和法規的前提下-將被刪除。
 7. 異議權:此外,基於特定情況,您有權隨時反對出於公共利益考慮而與您有關的個人資料處理(根據GDPR第6條第1款e項或其他適用法律和法規);或基於利益權衡進行資料處理(根據GDPR第6條第1款f項或其他適用法律和法規);也適用於基於上述法律理由進行合理化的概要分析(比較GDPR第21條)。如果您提出異議,則只有在我們有令人信服的正當理由,超過您的利益、權利和自由時或資料處理能夠主張、行使或捍衛法律主張時,並且適用法律規定了此類壓倒性資料處理。
 8. 投訴權:您也有權就我們對您的個人資料的處理向資料保護監督機構投訴(根據GDPR第77條或其他適用法律)。

20. 加州居民的隱私權

如果您是美國加利福尼亞州的居民,則加利福尼亞州法律可能會為您提供關於我們使用您的個人訊息的其他權利。請透過以下連結了解更多關於加利福尼亞隱私權的資訊CCPA Privacy Notice for California Residents

21. 未成年人使用

我們的網站不適用於16歲以下的未成年人。16歲以下的任何人都不准透過本網站提供任何個人資料。我們不會有意的蒐集未滿16歲的未成年人之個人資料。如果您未滿16歲,請勿使用或在網站上提供任何資料或在網站上註冊、使用任何互動式或公共評論功能、或向我們提供有關您自己的任何資料,包括您的姓名、地址、電話號碼或電子郵件地址。如果我們得知我們在未獲得父母同意的情況下蒐集或接收了16歲以下未成年人的個人資料,我們將刪除該資料。如果您認為我們可能有16歲以下未成年人的相關資料,請透過responsibility@dmgmori.com與我們聯繫。

22. 敏感的個人資料

除非我們明確要求或邀請,否則請您不要向我們發送亦不要通過本網站或透過其他方式透露任何敏感的個人資料給我們(例如,信用卡或借記卡卡號、安全密碼、個人識別碼、金融帳號、駕照號碼、政府簽發的身份證號碼,與種族或民族血統、政治見解、宗教或哲學信仰、健康、性生活或性取向、犯罪背景、工會會員身份或生物特徵或遺傳有關的資料,以唯一地識別個人身份)。如果您不小心將任何敏感的個人資料發送或透露給我們,請透過responsibility@dmgmori.com與我們聯繫,並要求刪除這些資訊。

23.聯繫方式(資料保護官)

若您對我們處理您的個人資料有任何疑問、意見或不滿,或者您希望行使上述作為資料主體的權利,請與我們集團資料隱私官聯繫GILDEMEISTER Beteiligungen GmbH,attn. Group Data Protection, DECKEL MAHO Straße1,DE-87459 Pfronten,德國,responsibility@dmgmori.com

Data Privacy Information

Revision: March 2021
Thank you for your visit to our website and your interest in our offers. We are committed to protection of your personal data. Below we inform you how your personal data is processed when you use our website and make use of our contents and services. Personal data includes all data relating to you as an identified or identifiable natural person, e.g. name, address, e-mail addresses, or user behavior, unless the laws and regulations applicable to you exclude certain information from the comparable definition. For example, pure business contact information is not protected in some jurisdictions. 

Please read this notice carefully to understand our policies and practices for processing and storing your personal data. In addition, we inform you about the measures we take to safeguard your personal information, about the legal basis of the processing to the extent required under applicable law, about your rights as the concerned person, and finally about the person whom you can contact in case of questions or grievances. 

By engaging with our website, you understand, accept and consent to us collecting and using your information as described in this notice. If you do not agree with our policies and practices, your choice is not to use this website.

We may change this notice from time to time. Any changes to this notice will become effective when we post the revised notice on this website. Your continued use of this website after we make changes is deemed to be acceptance of those changes, so please check the notice periodically for updates. This policy was last updated on the date indicated above. 

1. Responsible person, processor

 1. DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, Gildemeisterstraße 60, DE-33689 Bielefeld, Germany, info@dmgmori.com (“we“ or “us”) provides the website as the “controller” (e.g. within the meaning of Art. 4 No. 7 EU General Data Protection Regulation; “GDPR”), as the “data user”, as the “body corporate” or as otherwise designated in a comparable role under other applicable laws and regulations. 
 2. DMG MORI Global Marketing GmbH, Walter-Gropius-Straße 7, DE-80807 Munich, Germany info@dmgmori.com operates this website on our behalf.

2. General information about processing of personal data

 1. We only process personal data, if this is required for providing a functional website and our content and services. In general, we only process your personal data with your consent. In cases where prior consent is not feasible, we only process your personal data if legal provisions permit such data processing.
 2. We will use secure methods to delete or permanently de-identify your personal data when it is no longer required for the purposes for which we have collected or used it in accordance with this privacy notice. Data may also be stored, if this is intended by lawmakers of applicable laws or other regulations to which the controller is subject. The data will also be blocked or deleted, when a storage period required by the above-mentioned standards ends, unless further storage of the data is required for contract conclusion or performance.
 3. When you contact us by e-mail, through a contact form or by registering on our website, we will save the data supplied by you to process your questions/enquiries. We will delete the data collected in this context, once storage is no longer required, or limit processing thereof, if legally mandated retention periods apply.
 4. If you provide personal data that we have not requested (unsolicited information) you thereby give consent for use by us. If we could not have solicited such personal data and if it is lawful and reasonable to do so, we will destroy or de-identify the information.
 5. If we use commissioned service providers for individual functions included in our offer or wish to use your data for promotional purposes, we will inform you in detail about these processes as described below. We will also name the criteria defined for the duration of storage.
 6. Our data processing in connection with this website is lawful, inter alia, if (1) you have given express or tacit consent (based on Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR); (2) it is necessary for the fulfilment of a contract between you as the concerned party and us (based on Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR); (3) we have a legitimate interest in ensuring the functionality and error-free operation of the website, which outweighs your rights and interests in the protection of your personal data (based on Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR); (4) the data is anonymized; (5) the processing is necessary to exercise rights in judicial, administrative, or arbitration proceedings; (6) the processing is necessary for an emergency that threatens the life, health, or security of an individual; (7) the processing is clearly in your interests and consent cannot be obtained in a timely way; or (8) otherwise permitted under applicable law or a resolution by a competent authority ("Justified").

3. Collection of personal data when you visit our website

 1. If you use our website purely for information purposes, that is, if you do not register or otherwise transmit information, we only collect the personal data transmitted to our server by your browser. If you wish to view our website, we will collect the following data required for technical purposes to display our website and ensure stability and security. 
  - ΙP address
  - Date and time of access
  - Time zone difference from Greenwich Mean Time (GMT)
  - Contents of the request (specific site)
  - Access status/HTTP status code
  - Data volume transferred
  - Website where the request originated
  - Computer or mobile device type
  - Screen resolution 
  - Browser type and version
  - Operating system and its interface
  - Language and version of the browser software.
 2. In addition to the above-mentioned data, "cookies" are saved on your computer when you use our website. Cookies are small text files saved on your hard drive in association with the browser you use and used to transmit certain information to the body responsible for setting the cookie (in this case, us). Cookies cannot execute programs or transfer viruses to your computer. They are used to make the overall web presence more user-friendly and effective by allowing us to respond to you when you return to our services. Cookies are also used to enhance the secure use of our services.
 3. Use of cookies:
  a) This website uses the following types of cookies, the extent and function of which is described below:
  - Transient cookies (see b)
  - Persistent cookies (see c).
  b) Transient cookies are deleted automatically, when you close your browser. This includes in particular session cookies. These save a so-called session ID, which permits association of various requests by your browser to a single session. This allows your computer to be recognized when you return to our website. These session cookies are deleted, when you log out or close your browser.
  c) Persistent cookies are deleted after no more than three months. You can delete the cookies in the security settings of your browser at any time.
  d) You can configure your browser settings as desired and, for instance, reject third-party cookies or all cookies. We would, however, like to notify you that you may not be able to use all functions of this website, if you do so.
  e) We use cookies to identify you during follow-up visits, if you have an account with us. Otherwise, you would have to log in again each time you visit.
  Change cookie settings
 4. This processing of your data is lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR, or otherwise Justified).

4. Use of our web shop

 1. If you wish to place an order in our web shop, your personal data is required for concluding the contract, so that we can process your order. Obligatory information required for processing contracts is labeled as such, all other information is voluntary. For this purpose, we may transmit payment data to our bank. 
  To place an order, you have to create a user account, through which we can save your data for later purchases. If you create an account under "my account", the data provided by you is stored on a revocable basis. You can delete all other data, including your user account, in the customer section of our site at any time.
  We can also process the data provided by you to inform you about additional interesting products in our portfolio or to send you e-mails containing technical information.
  This processing of your data is lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR, or otherwise Justified).
 2. Due to commercial and tax law requirements, we must store your address, payment and order data for the duration of ten years.
 3. To prevent unauthorized access of third parties to your personal data, in particular financial data, your order is encrypted using the Transport Layer Security Protocol (TLS).
 4. As a result of offering the payment option "Payment on account", we reserve the right to safeguard our legitimate interest, in particular to protect ourselves from payment default and misuse of our online shop, by requesting an identity and credit check from specialized service providers (credit agencies). We only request identity and credit checks through companies such as Creditreform. For further information on data processing by Creditreform and the calculation of probability values (score values) by Creditreform, which may be part of a credit check, please visit https://en.creditreform.de.
  We process your credit check exclusively to make a well-founded decision about entering into, processing or terminating a contractual relationship with you. You can object to processing of your data for the purposes of a credit check according to applicable law including Art. 21 GDPR. This processing of your data is lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR, or otherwise Justified). 

5. Application options

You have the option of sending a job application through our website or by e-mail. If you send an application, we collect and save the data you enter in the input mask or send us by e-mail. We process your data exclusively for the purpose of your application. If we cannot offer you a job, we store your data for no longer than six months after the end of the application process. This processing of your data is lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR, or otherwise Justified).

6. Newsletter

 1. With your consent you can subscribe to our newsletter, which we use to inform you about current interesting offers.
 2. We use a "double-opt-in" process for subscription to our newsletter. That means we send an e-mail to the indicated e-mail address after you have subscribed, asking for your confirmation that you wish to receive the newsletter. If you do not confirm your registration within 24 hours, your information will be blocked and automatically deleted after one month. Moreover, we save your IP addresses and the times of registration and confirmation. The purpose of this process is to adequately document your registration and to investigate any potential misuse of your personal data.
 3. The only obligatory information for receiving our newsletter is your e-mail address. Additional data can be provided separately on a voluntary basis and is used to address you in a more personal manner. After your confirmation, we store your e-mail address to be able to send you our newsletter. This processing of your data is lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR, or otherwise Justified).
 4. You can withdraw your consent to receiving the newsletter at any time and unsubscribe from the newsletter. To withdraw your consent, click on the link provided in each newsletter e-mail, send an e-mail to disagree@dmgmori.com or send a message to the previously indicated contact data.
 5. We would like to notify you that we evaluate your user behavior when sending our newsletter. For this evaluation, the sent e-mails contain so-called web beacons or tracking pixels, i.e. one-pixel image files saved on our websites. For evaluation, we associate the data indicated in section 3 and the web beacons with your e-mail address and an individual ID. Links contained in the newsletter also contain this ID. The data acquired in this fashion is used to create a user profile, so that we can customize our newsletter for you, based on your individual interests. We detect when you read our newsletter and which links you click and use this information to determine your personal interests. We then connect this data to the actions taken by you on our website.
  You can object to this tracking at any time by clicking the separate link provided in each e-mail. The information is saved as long as you are subscribed to our newsletter. After unsubscribing, we save the data on a purely statistical and anonymous basis. Moreover, this tracking method is impossible, if you have deactivated images by default in your e-mail program. However, if you do so, our newsletter is not displayed in full and you may not be able to use all functions. If you display images manually, the above-described tracking method is activated. This processing of your data is lawful (based Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR, or otherwise Justified).

7. Use of Google Analytics

 1. Our website uses Google Analytics, a web analytics service of Google Inc. ("Google"). Google Analytics also uses cookies. The information on your use of our website generated by the cookie is generally transmitted to a Google server in the USA and stored there. As we have activated IP anonymization on this website, your IP address will, however, first be abbreviated by Google before any transmission to the USA. The full IP address is only transmitted to a Google server in the USA and abbreviated there in exceptional cases. On our behalf, Google uses this information to evaluate your use of the website, to compile reports on website activities and to provide us with further services connected to website use and internet use.
 2. The IP addresses transmitted in connection with Google Analytics will not be associated with other data stored by Google.
 3.  You can prevent storage of cookies by making the appropriate settings in your browser software or changing the cookie settings on our website; we would, however, like to point out that, if you do so, you may not be able to use all functions of this website to their full extent. Moreover, you can prevent collection of the data generated by the cookie and referring to your use of the website (incl. your IP address) by Google and processing of this data by Google, by downloading and installing the browser plug-in available at the following link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
 4. This website uses Google Analytics with the extension "_anonymizeIp()“. This means IP addresses are abbreviated before being processed further, preventing association with a person. If the data collected could be associated with your person, this is therefore immediately prevented and the data related to your person is immediately deleted.
 5. We use Google Analytics in order to be able to analyze and regularly improve use of our website. We can use the statistics gathered to improve our offered service and make it more interesting for you as a user. The use of Google Analytics and the associated data transmission are lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR, or otherwise Justified).
 6. Information of the third-party provider: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. User terms: https://www.google.com/analytics/terms/us.html, overview on data privacy: https://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html, and data privacy statement: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

8. Use of ClickDimensions

We use the marketing and analytics software ClickDimensions, operated by ClickDimensions LLC 5901 Peachtree Dunwoody Road, NE Suite B500 Atlanta, GA 30328 United States.

All data collected is stored in Microsoft Azure Services operated by Microsoft Ireland Operations (Sandyford Business Estate, Dublin 18, Ireland). Your data is not stored on servers outside the EU.

 1. If you as a visitor fill out a form on our websites, you consent to the processing of this form data by ClickDimensions and in our Microsoft Dynamics CRM system. We store the data you submit until you revoke your consent. Thereby, we store the following data: Salutation, first name, last name, company address, company contact information (phone and email).
 2. For the analysis and evaluation of our websites, ClickDimensions collects, analyzes and stores data about the behavior of visitors on our websites. This data includes, among other things, access to websites and their subpages, the length of time spent on each page and / or the website from which the user comes to our website. The purpose of using ClickDimensions is to provide visitors with interest-relevant information based on their behavior on our websites (including sub-pages) and to optimize our marketing activities in connection with this. This data is automatically deleted after 6 months. ClickDimensions uses cookies that are stored in the user's browser and that enable an analysis of the visitor's use of our website. The data stored in the cookie is usually transmitted to a ClickDimensions server and stored.
 3. If images are downloaded in a DMG MORI newsletter or if a link is clicked, this is automatically logged via the ClickDimensions e-mail service. The results help us to continuously improve the content of our newsletters and to make the information offered on our websites more interesting for you. If you do not agree with the storage and evaluation of this data, you can unsubscribe from the newsletter mailing at any time. See section "6. Newsletter" for more details.
 4. The data transmitted to ClickDimensions is used on our behalf to evaluate the use of our website, compile reports on website activity and provide other services related to website and internet usage. If you do not wish cookies to be stored, you can prevent this by setting your browser software accordingly. The processing of your data is lawful because according to the above we have a legitimate interest (e.g. Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) DSGVO), or it is otherwise justified. For more information on the processing of personal data by ClickDimensions, please visit https://clickdimensions.com/about/privacy-policy. You can object to the collection and storage of data at any time with effect for the future. Use the following link for this purpose: Change cookie settings

9. Embedding of YouTube videos

 1. We have embedded YouTube videos in our website, which are stored on https://www.youtube.com and can be played directly on our website. All of these are embedded in  "extended data protection mode", i.e. no data relating to you as a user is transmitted to YouTube, if you do not play the videos. Only when playing the videos, the data referred to in the following paragraph will be transmitted. Such data transmission is not subject to any influence on part of us.
 2. When playing the videos, YouTube receives the information that you have accessed the corresponding subpage of our website. In addition, the data mentioned under section 3 of this privacy information is transmitted irrespective of whether you are logged in through a YouTube user account or whether no user account exists. If you are logged into a Google/YouTube account, your data will be directly associated with your account. If you do not wish to be associated with your profile on YouTube, you must log out prior to activating the button. YouTube stores your data as user profiles and uses them for purposes of advertising, market research and/or demand-oriented design of its website. Such an evaluation is also carried out for users who are not logged in to provide tailored advertising. You have a right of objection to the creation of these user profiles, but you must contact YouTube directly in order to exercise this right.
 3. This use of YouTube and the associated data transmission are lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR, or otherwise Justified). For further information on the purpose and scope of data collection and processing thereof by YouTube, refer to their data privacy policy. It also contains information on your rights and setting options to protect your privacy: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy

10. Integration of Google Maps

 1. Our website uses the services of Google Maps. This allows us to display interactive maps on our website and permits you convenient usage of the map function.
 2. When you visit the website, Google receives the information that you have accessed the respective subpage of our website. In addition, the data listed under section 3 of this privacy notice is transmitted. This is the case irrespective of whether or not you have a Google user account and are logged into it. If you are logged into a Google account, your data is associated directly with your account. If you do not wish for your data to be associated with your Google profile, log out before activating the button. Google saves your data as usage profiles and uses it for the purposes of promotion, market research and/or tailoring its website to the users' needs. In particular, this evaluation is conducted (even for users not logged into a user account) to provide tailored advertising and to inform other users of the social network about your activities on our website. You have a right to object to the creation of these user profiles, but in order to exercise this right, you will have to contact Google.
 3. The use of Google Maps and the associated data transmission are lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR, or otherwise Justified). For further information on the purpose and extent of data collection and processing thereof by Google as the plug-in provider, refer to Google's data privacy policy. It also contains information on your associated rights and setting options to protect your privacy: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy

11. Use of Google Ads Conversion

 1. We use the Google Ads service in order to use advertising material ("Google Ads") to draw attention to our appealing offers on external websites. Based on the ad campaigns' data, we can determine the level of success of individual promotional measures. We do this to pursue the interest of showing you advertisements of interest for you, of making our website more interesting for you and of achieving a fair calculation of advertising costs.
 2. This advertising material is provided by Google through so-called "Ad Servers". For this purpose, we use Ad Server cookies, which measure specific parameters to determine success, such as how often ads are displayed or how often users click on them. If you reach our website through a Google ad, Google Ads saves a cookie on your PC. These cookies generally become invalid after 30 days and are not intended for identifying you personally. In general, the unique cookie ID, number of ad impressions per placement (frequency), last impression (relevant for post view conversions) and opt-out information (identifying that the user no longer wishes to be addressed) are saved together with this cookie as analysis values.
 3. These cookies allow Google to recognize your web browser. If a user visits certain pages of an Google Ads customer's website and the cookie saved on the user's computer has not expired yet, Google and the customer can detect that the user has clicked an ad and was forwarded to the site. Each Google Ads customer is assigned a different cookie. Cookies can therefore not be tracked through websites of Google Ads customers. We do not collect and process personal data through the above-mentioned promotional measures. We merely receive statistical evaluations provided by Google. Based on these evaluations, we can detect which of the promotional measures used are particularly effective. We do not receive further data through use of these promotional measures. In particular, we cannot identify the users based on this information.
 4. Due to the marketing tools in use, your browser automatically establishes a direct connection with the Google server. We have no influence on the extent and further use of the data collected by Google through use of this tool, and therefore wish to inform you based on our own knowledge: Through integration of Ads Conversion, Google receives the information that you have accessed the respective part of our website or clicked on one of our ads. If you are registered with a Google service, Google can associate the visit with your account. Even if you are not registered with Google or have not logged in, the provider may find out and save your IP address.
 5. You have different options for preventing participation in this tracking procedure: a) by making the corresponding settings in your browser software, in particular rejecting third-party cookies will ensure that you do not receive third-party ads; b) by deactivating the cookies for conversion tracking by changing the settings of your browser so that cookies from the domain "www.googleadservices.com" are blocked, https://www.google.com/settings/ads, although these settings are deleted, when you delete your cookies; c) by deactivating the interest-based ads of the provider, which are part of the self-regulation campaign "About Ads", using the link https://www.aboutads.info/choices, although this setting is deleted, when you delete your cookies; d) through permanent deactivation in your browsers Firefox, Internet Explorer or Google Chrome using the link https://www.google.com/settings/ads/plugin. We would, however, like to notify you that you may not be able to use all functions of our website, if you do so.
 6. This processing of your data and the associated data transmission are lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR, or otherwise Justified). Further information on data privacy at Google can be found at these links: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy and https://services.google.com/sitestats/en.html. Alternatively, you can visit the website of the Network Advertising Initiative (NAI) at http://www.networkadvertising.org.

12. Remarketing

In addition to Ads Conversion, we use the Google Remarketing service. This is a process through which we wish to address you again. This application allows us to show our ads to you during your subsequent internet use after you have visited our website. For this purpose, cookies are saved in your browser, through which your user behavior when visiting various websites is recorded and evaluated by Google. This allows Google to determine that you have previously visited our website. Based on statements by Google, the data collected for Remarketing is not associated with any personal data which may be stored by Google. In particular, Google states that pseudonymization is used for Remarketing.

13. Use of Google Fonts

We use Google Fonts on our website. This allows us to integrate certain fonts into our website. These fonts are provided by Google through servers in the USA. When accessing our website, your web browser establishes a direct connection to these servers. During this process, the visitor's IP address, among other things, is transmitted to Google and stored there. 
The use of Google Fonts and the associated data transmission are lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR, or otherwise Justified). Further information about Google: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA. Further information on data privacy at Google: https://www.google.com/policies/privacy/

14. Links to third-party websites

We link to the websites of other providers not associated with us (third parties), e.g. to our profiles on social networks such as LinkedIn, Xing, Twitter, YouTube, Instagram and Facebook. We would like to inform you that we have no influence on the data processed by these providers when you click these links. As data processing by third parties is not under our control, we do not accept any responsibility or liability for it. For further information on data processing by these third parties, please refer to the data privacy information published by the respective provider.

15. Safety measures

 1. Personal information we collect is securely stored within our databases. We take suitable technical and organizational measures to ensure a level of protection appropriate to the risk, taking into account the state of the art, the cost of implementation and the nature, scope, context and purposes of processing as well as the risks of varying likelihood and severity for rights and freedoms of natural persons.  
 2. We have physical, electronic and procedural safeguards in place and take reasonable steps to ensure that your personal data is protected from misuse, interference, loss and unauthorized access, modification and disclosure. These measures include the following: 
  •    access to data processing systems by unauthorized measures is protected by implementing access controls, implementing security measures, maintaining authorizations and other relevant measures;
  •    access to IT systems by unauthorized persons is protected by technical measures regarding user ID, dedicated password protocols, information and data classification policies, secure deletion of data and other relevant measures;
  •    in relation to personnel who are authorized to access the data subject to their access authorization, we implement access rights that are based on role requirements, dedicated authorization processes, information and data classification policies and other appropriate measures;
  •    to ensure the adequate separation of data, we implement physical separation of data based on the relevant purpose of collection, separate processing of personal data dependent upon intended function, encryption of personal data and other relevant measures;
  •    we maintain the safety of personal data during electronic transmission by ensuring personal data can be verified, implementing an information and data classification policy, maintaining e-mail encryption and other relevant measures;
  •    we maintain relevant systems and protocols that allow us to monitor access to personal data. We also implement further measures to protect data from accidental destruction or loss;
  •    we ensure business continuity by maintaining contingency plans in our data centers and reviewing our recovery plans regularly; and
  •    we have also implemented appropriate processes to respond to events and violations, including notification. The implementation and effectiveness of incident management is reviewed at regular intervals as part of internal audits and adjusted if necessary.
 3. Whilst we cannot ensure or guarantee that loss, misuse or alteration of information will never occur, we use all reasonable efforts to prevent it. You should bear in mind that submission of information over the internet is never entirely secure. We cannot guarantee the security of information you submit via our website whilst it is in transit over the internet and any such submission is at your own risk. If you have reason to believe that your interaction with us is no longer secure, please immediately notify us by sending an email to responsibility@dmgmori.com.

16. Passing on and transmission of data 

 1. If, in the course of our processing, we disclose data to other persons and companies (processors or third parties), transmit or otherwise grant access to the data, this is only done on the basis of a statutory permission, resolution by a competent authority, your consent, a legal obligation, or on the basis of our legitimate interests and/or otherwise Justified. In particular, we disclose personal information to third parties if it is necessary for the primary purpose of collecting the information, or for a related secondary purpose, if the disclosure could be reasonably expected. Contract processors are only used for this purpose in a lawful manner (based on Art. 28 GDPR, or otherwise Justified). Where a disclosure to third parties is necessary, we will require that the third party undertake to treat the personal information in accordance with all applicable laws and regulations to which we are bound.
 2. The data provided by you during the use of our website will be passed on within the DMG MORI group of companies to the extent necessary for internal administrative purposes or to provide you our services.
  Any such disclosure of personal data is lawful, as (1) you consented, (2) we and the DMG MORI group have a legitimate interest in disclosing the data for administrative purposes within our group, which outweighs your rights and interests in the protection of your personal data (based on Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR), or (3) otherwise Justified.
 3. In addition to be above, If there are indications of unlawful or mal usage of our website, and if necessary, for the clarification of such usage or for legal prosecution, personal data will be forwarded to law enforcement or other authorities and affected third parties or legal advisors. A transmission might also take place if it serves the enforcement of terms of use or other legal claims. We are also legally obliged to provide information to certain public bodies upon request, such as criminal prosecution authorities, authorities that pursue administrative offences including fines, and the tax authorities.
  Any disclosure of personal data is lawful, as (1) the processing is necessary for the fulfilment of a legal obligation which we are obliged to fulfil (based on Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR in conjunction with national legal obligations regarding the disclosure of data to prosecution authorities, or comparable applicable laws and regulations), (2) we have a legitimate interest in disclosing the data to the aforementioned third parties if there are indications of misconduct or in order to enforce our terms of use, other conditions or legal claims of third parties, which outweighs your rights and interests in the protection of your personal data (based on Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR), or (3) otherwise Justified.
 4. For the provision of services through our website, we rely on the services of our affiliated company DMG MORI Global Marketing GmbH, Antoniusstrasse 14, 73249 Wernau, Germany.
  Any disclosure of personal data is lawful, as (1) you consented to this processing, storing, disclosure and transfer of your information to such third parties, (2) we have a legitimate interest in disclosing the data for administrative purposes within our group, which outweighs your rights and interests in the protection of your personal data (based on Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR), (3) we have carefully selected our internal companies and external service providers as processors (within the scope of Art. 28 para. 1 GDPR or comparable applicable law), re-examine them on a regular basis and contractually obliged them to process all personal data exclusively in accordance with our instructions, or (4) otherwise Justified.
 5. In the course of the further development of our business, the structure of DMG MORI companies may be subject to change as regards to legal form, the establishment, purchase or sale of subsidiaries, companies or parts thereof. In such transactions, customer information may be transmitted along with the company to be transferred. Whenever personal data is transferred to third parties to the extent described above, we safeguard that this is done in accordance with this privacy notice and the applicable data protection law.
  Any disclosure of personal data is lawful, as (1) you consented to this processing, storing, disclosure and transfer of your information to such third parties, (2) we have a legitimate interest in adapting our corporate form to the economic and legal circumstances as required, which outweighs your rights and interests in the protection of your personal data (based on Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR), or (3) otherwise Justified.

17. Transfer to third countries

 1. In addition to the data transmissions already described, the following applies: If the data is transferred, stored or processed abroad/overseas, in particular on our servers in Germany, Japan, U.S.A. or in other countries of the European Union or the European Economic Area, or if this is done in the context of using the services of third parties or the disclosure or transmission of data to third parties, this is only done (1) in order to fulfil our (pre-)contractual obligations, (2) on the basis of consent, (3) on the basis of a legal obligation, (4) on the basis of our legitimate interests, or (5) if otherwise permitted by relevant laws and regulations; and in which case the data will be subject to the laws and regulations of the country to which the data is transferred, stored or processed. 
 2. Subject to statutory or contractual permissions, we will only process the data in a country or permit to be processed in a country if special conditions are met (in accordance with Art. 44 ff. GDPR, or comparable applicable law and regulations). This means, for example, that the processing is carried out (1) on the basis of special guarantees, such as the official recognition of an EU-level of data protection compliance, (2) in compliance with officially recognized special contractual obligations (so-called "standard contractual clauses") or through binding corporate rules, (3) based on your consent, or (4) as otherwise Justified.

18. Change of purpose

Processing of your personal data for purposes other than those described above will only be carried out to the extent permitted by applicable laws and regulations or if you have consented to the changed purpose of the data processing. In the event of further processing for purposes other than those for which the data was originally collected or material changes to this privacy policy has taken place, we will inform you of these other purposes before processing and provide you with all further relevant information.

19. Your Rights

 1. Right to information: You have the right to obtain from us, at any time and upon request, information on the personal data processed by us and relating to you (in accordance with Art. 15 GDPR, or other applicable laws and regulations). To do so, please contact us at the addresses below. Please note that we may refuse access to the information in circumstances recognized under applicable law, such as when (i) the information is inseparable from the personal information of other individuals, (ii) the information is subject to attorney-client privilege, or (iii) the disclosure of the information would reveal confidential commercial information.   
 2. Right to correct incorrect data: You have the right to ask us to correct any personal data concerning you without delay if it is incomplete or inaccurate. To do so, please contact us at the addresses below.
 3. Right to deletion: Under the conditions set forth in Art. 17 GDPR or other applicable laws and regulations, you have the right to request us to delete or anonymize the personal data concerning you. These conditions provide in particular for a right of deletion if the personal data is no longer necessary for the purposes for which they were collected or otherwise processed, as well as in cases of unlawful processing, the existence of an objection or withdrawal of consent, or the existence of an obligation to delete them. To exercise your rights, please contact us at the addresses below. Instead of anonymization, we will delete your data. 
 4. Right to limit processing: You have the right to demand that we restrict processing (in accordance with Art. 18 GDPR or other applicable laws and regulations). This right exists in particular if the accuracy of the personal data is disputed between you and us, for the period of time required to verify its accuracy, and in the event that you request limited processing instead of deletion in the case of an existing right to deletion; also in the event that the data is no longer required for the purposes pursued by us, but you require it for the assertion, exercise or defense of legal claims, and if the successful exercise of an objection is still disputed between you and us. In order to exercise your right to limit the processing, please contact us at the addresses below.
 5. Right to data transferability: You have the right to receive from us the personal data concerning you that you have provided to us in a structured, common, machine-readable format (in accordance with Art. 20 GDPR or other applicable laws and regulations). To exercise your right to data transferability, please contact us at the contact addresses below.
 6. Revocation of consent: If you have given us your consent to process your personal data, you can revoke this consent at any time, free of charge and free of disadvantages and with effect for the future. With regard to the use of Cookies, you can revoke your consent through the respective links contained above in this privacy notice. Otherwise, by e-mail to disagree@dmgmori.com or by sending a message to the contact addresses given below. After general revocation of your consent, your personal data will no longer be used for the aforementioned purposes and - subject to permissible processing for other purposes and compliance with applicable laws and regulations - will be deleted.
 7. Right of objection: Furthermore, you have the right to object at any time, for reasons arising from your particular situation, to the processing of personal data relating to you which is carried in the public interest (on the basis of Art. 6 para. 1 lit. e) GDPR or other applicable laws and regulations), or to the data processing based on a weighing of interests (on the basis of Art. 6 para. 1 lit.  f) GDPR or other applicable laws and regulations); this also applies to profiling being justified on the aforementioned legal grounds (compare Art. 21 GDPR). If you lodge an objection, we will only process your personal data if we can prove that there are compelling legitimate reasons for doing so which outweigh your interests, rights and freedoms or if the processing serves to assert, exercise or defend legal claims, and if appliable law provides for such overriding processing.
 8. Right of complaint: You also have the right to lodge a complaint to a data protection supervisory authority about the processing of your personal data by us (in accordance with Art. 77 GDPR or other applicable law).

20. Privacy Rights for California Residents

If you are a resident of the states of California in the United States of America, California law may provide you with additional rights regarding our use of your personal information. To learn more about your California privacy rights, visit CCPA Privacy Notice for California Residents.

21. Use By Minors

Our website is not intended for minors under 16 years of age. No one under age 16 may provide any personal information through this website. We do not knowingly collect personal information from minors under 16. If you are under 16, do not use or provide any information on the website or register on it, use any of the interactive or public comment features, or provide any information about yourself to us, including your name, address, telephone number, or email address. If we learn we have collected or received personal information from a minor under 16 without verification of parental consent, we will delete that information. If you believe we might have any information from or about a minor under 16, please contact us at responsibility@dmgmori.com.

22. Sensitive Personal Information

Unless we specifically request or invite it, we ask that you not send us, and you not disclose, any sensitive personal information under applicable laws and regulations (e.g., credit or debit card number, with our without any required security code, personal identification number, financial account number, driver’s license number, government-issued identification card number, information related to racial or ethnic origin, political opinions, religion or philosophical beliefs, health, sex life or sexual orientation, criminal background, or trade union membership, or biometric or genetic data for the purpose of uniquely identifying an individual) on or through this website or otherwise to us. If you have accidentally sent or disclosed to us any sensitive personal information, please contact us at responsibility@dmgmori.com and request deletion of such information.

23. Your Contact Person for Questions and Comments (Data Protection Officer) 

If you have any questions, comments, or grievances regarding our handling of your personal data or if you wish to exercise the above rights as a data subject, please contact our Group Privacy Officer at GILDEMEISTER Beteiligungen GmbH, attn. Group Data Protection, DECKEL MAHO Straße 1, DE-87459 Pfronten, Germany, responsibility@dmgmori.com.

Maklumat privasi data / Data Privacy Information (English version follows)

Semakan: Mac 2021
Terima kasih kerana lawatan anda ke laman web kami dan minat anda terhadap tawaran kami. Kami komited untuk melindungi data peribadi anda. Di bawah ini kami memaklumkan kepada anda bagaimana data peribadi anda diproses apabila anda menggunakan laman web kami dan menggunakan kandungan dan perkhidmatan kami. Data peribadi termasuk semua data yang berkaitan dengan anda sebagai orang semula jadi yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti, contohnya nama, alamat, alamat e-mel, atau tingkah laku pengguna, melainkan undang-undang dan peraturan yang terpakai kepada anda mengasingkan maklumat tertentu daripada definisi setanding. Sebagai contoh, maklumat hubungan perniagaan tulen tidak dilindungi dalam sesetengah bidang kuasa. 

Sila baca notis ini dengan teliti untuk memahami dasar dan amalan kami dalam memproses dan menyimpan data peribadi anda. Di samping itu, kami memaklumkan kepada anda tentang langkah-langkah yang kami ambil untuk melindungi maklumat peribadi anda, mengenai asas undang-undang pemprosesan setakat yang diperlukan di bawah undang-undang yang berkenaan, mengenai hak anda sebagai orang yang berkenaan, dan akhirnya mengenai orang yang anda boleh hubungi sekiranya terdapat soalan atau rungutan. 

Dengan melibatkan diri dengan laman web kami, anda memahami, menerima dan membenarkan kami mengumpul dan menggunakan maklumat anda seperti yang diterangkan dalam notis ini. Jika anda tidak bersetuju dengan dasar dan amalan kami, pilihan anda adalah untuk tidak menggunakan laman web ini.

Kami mungkin mengubah notis ini dari semasa ke semasa. Sebarang perubahan kepada notis ini akan berkuatkuasa apabila kami menyiarkan notis yang disemak di laman web ini. Penerusan penggunaan anda terhadap laman web ini selepas kami membuat perubahan dianggap sebagai penerimaan perubahan tersebut, jadi sila semak notis secara berkala untuk kemas kini. Dasar ini telah dikemas kini pada tarikh yang dinyatakan di atas. 

1. Orang yang bertanggungjawab, pemproses

 1. 1.    DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, Gildemeisterstraße 60, DE-33689 Bielefeld, Jerman, info@dmgmori.com ("kami" atau "kita") menyediakan laman web sebagai "pengawal" (contohnya dalam makna Art. 4 No. 7 EU General Data Protection Regulation; "GDPR"), sebagai "pengguna data," sebagai "pertubuhan perbadanan" atau sebagai sebaliknya ditetapkan dalam peranan yang setanding di bawah undang-undang dan peraturan lain yang berkenaan. 
 2. 2.    DMG MORI Global Marketing GmbH, Walter-Gropius-Straße 7, DE-80807 Munich, Jerman info@dmgmori.com mengendalikan laman web ini bagi pihak kami.

2. Maklumat umum tentang pemprosesan data peribadi

 1. Kami hanya memproses data peribadi, jika ini diperlukan untuk menyediakan laman web dan kandungan dan perkhidmatan kami yang berfungsi. Secara umum, kami hanya memproses data peribadi anda dengan persetujuan anda. Dalam kes-kes di mana persetujuan terlebih dahulu tidak dapat dilaksanakan, kami hanya memproses data peribadi anda jika peruntukan undang-undang membenarkan pemprosesan data tersebut.
 2. Kami akan menggunakan kaedah yang selamat untuk memadam atau menyahkenal pasti data peribadi anda secara kekal apabila ia tidak lagi diperlukan untuk tujuan ianya kami kumpulkan atau menggunakannya mengikut notis privasi ini. Data juga boleh disimpan, jika ini dimaksudkan oleh penggubal undang-undang yang berkenaan atau peraturan lain yang mana pengawal adalah tertakluk. Data juga akan disekat atau dihapuskan, apabila tempoh storan yang diperlukan oleh piawaian di atas tamat, melainkan penyimpanan data selanjutnya diperlukan untuk pengikatan atau pelaksanaan kontrak.
 3. Apabila anda menghubungi kami melalui e-mel, melalui borang hubungan atau dengan mendaftar di laman web kami, kami akan menyimpan data yang dibekalkan oleh anda untuk memproses soalan/pertanyaan anda. Kami akan memadam data yang dikumpulkan dalam konteks ini, sebaik sahaja storan tidak lagi diperlukan, atau mengehadkan pemprosesannya, jika tempoh pengekalan dengan mandat undang-undang dikenakan.
 4. Jika anda memberikan data peribadi yang kami tidak minta (maklumat yang tidak diminta) dengan itu anda memberi persetujuan untuk ianya digunakan oleh kami. Jika kami tidak dapat mendapatkan data peribadi tersebut dan jika ia sah dan munasabah untuk berbuat demikian, kami akan memusnahkan atau menyahkenal pasti maklumat tersebut.
 5. Jika kami menggunakan penyedia perkhidmatan yang ditauliahkan untuk fungsi individu yang disertakan dalam tawaran kami atau ingin menggunakan data anda untuk tujuan promosi, kami akan memaklumkan anda secara terperinci mengenai proses ini seperti yang diterangkan di bawah. Kami juga akan menamakan kriteria yang ditakrifkan untuk tempoh penyimpanan.
 6. Pemprosesan data kami berhubung dengan laman web ini adalah sah, antara lain, jika (1) anda telah memberikan persetujuan nyata atau tacit (berdasarkan Art. 6 perenggan 1 huruf a) GDPR); (2) adalah perlu bagi memenuhi kontrak antara anda sebagai pihak yang berkenaan dan kami (berdasarkan Art. 6 perenggan 1 huruf b) GDPR); (3) kami mempunyai kepentingan yang sah dalam memastikan fungsi dan operasi bebas ralat laman web, yang melebihi hak dan kepentingan anda dalam melindungi data peribadi anda (berdasarkan Art. 6 perenggan 1 huruf f) GDPR); (4) data itu dianonimkan; (5) pemprosesan itu perlu untuk melaksanakan hak dalam prosiding kehakiman, pentadbiran, atau timbang tara; (6) pemprosesan itu perlu bagi sesuatu kecemasan yang mengancam nyawa, kesihatan, atau keselamatan seseorang individu; (7) pemprosesan itu jelas demi kepentingan dan persetujuan anda tidak boleh diperoleh tepat pada masanya; atau (8) selainnya dibenarkan di bawah undang-undang yang terpakai atau resolusi oleh pihak berkuasa yang berwibawa ("Wajar").

3. Pengumpulan data peribadi apabila anda melawat laman web kami

 1. Jika anda menggunakan laman web kami semata-mata untuk tujuan maklumat, iaitu, jika anda tidak mendaftar atau menghantar maklumat, kami hanya mengumpul data peribadi yang dihantar ke pelayan kami oleh pelayar anda. Jika anda ingin melihat laman web kami, kami akan mengumpul data berikut yang diperlukan untuk tujuan teknikal untuk memaparkan laman web kami dan memastikan kestabilan dan keselamatan. 
  - alamat ΙP
  - Tarikh dan masa akses
  - Perbezaan zon masa dari Greenwich Mean Time (GMT)
  - Kandungan permintaan (tapak tertentu)
  - Kod status akses/status HTTP
  - Volum data dipindahkan
  - Laman web di mana permintaan berasal
  - Jenis komputer atau peranti mudah alih
  - Resolusi skrin 
  - Jenis dan versi pelayar
  - Sistem pengoperasi dan antara mukanya
  - Bahasa dan versi perisian pelayar.
 2. Sebagai tambahan kepada data yang disebutkan di atas, "kuki" disimpan pada komputer anda apabila anda menggunakan laman web kami. Kuki adalah fail teks kecil yang disimpan pada cakera keras anda berhubung dengan pelayar yang anda gunakan dan digunakan untuk menghantar maklumat tertentu kepada badan yang bertanggungjawab untuk menetapkan kuki (dalam kes ini, kami). Kuki tidak dapat melaksanakan atur cara atau memindahkan virus ke komputer anda. Ianya digunakan untuk menjadikan kehadiran web keseluruhan lebih mesra pengguna dan berkesan dengan membolehkan kami memberi respons kepada anda apabila anda kembali ke perkhidmatan kami. Kuki juga digunakan untuk meningkatkan keselamatan penggunaan perkhidmatan kami.
 3. Penggunaan kuki:
  a) Laman web ini menggunakan jenis kuki berikut, sejauh mana dan fungsinya diterangkan di bawah:
  - Kuki sementara (lihat b)
  - Kuki berterusan (lihat c).
  b) Kuki sementara akan dipadamkan secara automatik, apabila anda menutup pelayar anda. Ini termasuk kuki sesi tertentu. Ini menyimpan apa yang dipanggil ID sesi, yang membenarkan perkaitan pelbagai permintaan oleh pelayar anda ke satu sesi. Ini membolehkan komputer anda dikenali apabila anda kembali ke laman web kami. Kuki sesi ini dihapuskan, apabila anda log keluar atau menutup pelayar anda.
  c) Kuki berterusan akan dipadamkan selepas tidak lebih daripada tiga bulan. Anda boleh menghapuskan kuki dalam tetapan keselamatan pelayar anda pada bila-bila masa.
  d) Anda boleh mengkonfigurasi tetapan pelayar anda seperti yang dikehendaki dan, misalnya, menolak kuki pihak ketiga atau semua kuki. Walau bagaimanapun, kami ingin memaklumkan kepada anda bahawa anda mungkin tidak dapat menggunakan semua fungsi laman web ini, jika anda berbuat demikian.
  e) Kami menggunakan kuki untuk mengenal pasti anda semasa lawatan susulan, jika anda mempunyai akaun dengan kami. Jika tidak, anda perlu log masuk semula setiap kali anda melawat.
  Tukar tetapan kuki
 4. Pemprosesan data anda ini adalah sah (berdasarkan Art. 6 perenggan 1 huruf f) GDPR, atau sebaliknya Wajar).

4. Penggunaan kedai web kami

 1. Jika anda ingin membuat pesanan di kedai web kami, data peribadi anda diperlukan untuk membuat pengikatan kontrak, supaya kami boleh memproses pesanan anda. Maklumat wajib yang diperlukan untuk memproses kontrak dilabelkan sedemikian, semua maklumat lain adalah secara sukarela. Untuk tujuan ini, kami boleh menghantar data pembayaran ke bank kami. 
  Untuk membuat pesanan, anda perlu membuat akaun pengguna, di mana kami boleh menyimpan data anda untuk pembelian akan datang. Jika anda membuat akaun di bawah "akaun saya", data yang anda berikan disimpan secara boleh dibatalkan. Anda boleh memadam semua data lain, termasuk akaun pengguna anda, di bahagian pelanggan laman web kami pada bila-bila masa.
  Kami juga boleh memproses data yang disediakan oleh anda untuk memaklumkan anda tentang produk menarik tambahan dalam portfolio kami atau menghantar e-mel yang mengandungi maklumat teknikal kepada anda.
  Pemprosesan data anda ini adalah sah (berdasarkan Art. 6 perenggan 1 huruf b) GDPR, atau sebaliknya Wajar).
 2. Oleh kerana keperluan undang-undang komersial dan cukai, kami mesti menyimpan data alamat, pembayaran dan pesanan anda untuk tempoh sepuluh tahun.
 3. Untuk mengelakkan akses pihak ketiga yang tidak dibenarkan kepada data peribadi anda, khususnya data kewangan, pesanan anda disulitkan menggunakan Protokol Keselamatan Lapisan Pengangkutan (TLS).
 4. Akibat daripada menawarkan pilihan pembayaran "Pembayaran pada akaun", kami berhak untuk melindungi kepentingan sah kami, khususnya untuk melindungi diri kami daripada keingkaran pembayaran dan penyalahgunaan kedai dalam talian kami, dengan meminta identiti dan pemeriksaan kredit daripada penyedia perkhidmatan khusus (agensi kredit). Kami hanya meminta identiti dan pemeriksaan kredit melalui syarikat seperti Creditreform. Untuk maklumat lanjut mengenai pemprosesan data oleh Creditreform dan pengiraan nilai kebarangkalian (nilai skor) oleh Creditreform, yang mungkin menjadi sebahagian daripada pemeriksaan kredit, sila lawati https://en.creditreform.de.
  Kami memproses pemeriksaan kredit anda secara eksklusif untuk membuat keputusan yang diasaskan dengan baik tentang memasuki, memproses atau menamatkan hubungan kontrak dengan anda. Anda boleh membantah pemprosesan data anda untuk tujuan pemeriksaan kredit mengikut undang-undang yang terpakai termasuk Art. 21 GDPR. Pemprosesan data anda ini adalah sah (berdasarkan Art. 6 perenggan 1 huruf f) GDPR, atau sebaliknya Wajar).

5. Pilihan permohonan

 1. Anda mempunyai pilihan untuk menghantar permohonan kerja melalui laman web kami atau melalui e-mel. Jika anda menghantar permohonan, kami mengumpul dan menyimpan data yang anda masukkan dalam topeng input atau menghantar kepada kami melalui e-mel. Kami memproses data anda semata-mata untuk tujuan permohonan anda. Jika kami tidak dapat menawarkan pekerjaan kepada anda, kami menyimpan data anda tidak lebih daripada enam bulan selepas tamat proses permohonan. Pemprosesan data anda ini adalah sah (berdasarkan Art. 6 perenggan 1 huruf b) GDPR, atau sebaliknya Wajar).

6. Surat berita

 1. Dengan persetujuan anda, anda boleh melanggan surat berita kami, yang kami gunakan untuk memaklumkan kepada anda tentang tawaran menarik semasa.
 2. Kami menggunakan proses "double-opt-in" untuk langganan surat berita kami. Ini bermakna kami menghantar e-mel ke alamat e-mel yang ditunjukkan selepas anda melanggan, meminta pengesahan anda bahawa anda ingin menerima surat berita. Jika anda tidak mengesahkan pendaftaran anda dalam masa 24 jam, maklumat anda akan disekat dan dipadamkan secara automatik selepas satu bulan. Selain itu, kami menyimpan alamat IP anda dan masa pendaftaran dan pengesahan. Tujuan proses ini adalah untuk mendokumenkan pendaftaran anda dengan secukupnya dan untuk menyiasat sebarang penyalahgunaan data peribadi anda.
 3. Satu-satunya maklumat wajib untuk menerima surat berita kami adalah alamat e-mel anda. Data tambahan boleh disediakan secara berasingan secara sukarela dan digunakan untuk menyapa anda dengan cara yang lebih peribadi. Selepas pengesahan anda, kami menyimpan alamat e-mel anda supaya dapat menghantar surat berita kami kepada anda. Pemprosesan data anda ini adalah sah (berdasarkan Art. 6 perenggan 1 huruf a) GDPR, atau sebaliknya Wajar).
 4. Anda boleh menarik balik persetujuan anda untuk menerima surat berita pada bila-bila masa dan berhenti melanggan surat berita. Untuk menarik balik persetujuan anda, klik pada pautan yang disediakan dalam setiap e-mel surat berita, hantar e-mel kepada disagree@dmgmori.com atau hantar mesej kepada data perhubungan yang ditunjukkan sebelum ini.
 5. Kami ingin memaklumkan kepada anda bahawa kami menilai tingkah laku pengguna anda semasa menghantar surat berita kami. Untuk penilaian ini, e-mel yang dihantar mengandungi apa yang dipanggil suar web atau piksel penjejakan, iaitu fail imej satu piksel yang disimpan di laman web kami. Untuk penilaian, kami mengaitkan data yang ditunjukkan dalam seksyen 3 dan suar web dengan alamat e-mel dan ID individu anda. Pautan yang terkandung dalam surat berita juga mengandungi ID ini. Data yang diperoleh dalam fesyen ini digunakan untuk mencipta profil pengguna, supaya kami dapat menyesuaikan surat berita kami untuk anda, berdasarkan minat individu anda. Kami mengesan apabila anda membaca surat berita kami dan pautan mana yang anda klik dan gunakan maklumat ini untuk menentukan minat peribadi anda. Kami kemudian menyambungkan data ini kepada tindakan yang diambil oleh anda di laman web kami.
  Anda boleh membantah penjejakan ini pada bila-bila masa dengan mengklik pautan berasingan yang disediakan dalam setiap e-mel. Maklumat disimpan selagi anda melanggan surat berita kami. Selepas berhenti melanggan, kami menyimpan data statistik semata-mata dan secara tanpa nama. Selain itu, kaedah penjejakan ini adalah mustahil, jika anda telah menyahaktifkan imej secara lalai dalam program e-mel anda. Walau bagaimanapun, jika anda berbuat demikian, surat berita kami tidak dipaparkan sepenuhnya dan anda mungkin tidak dapat menggunakan semua fungsi. Jika anda memaparkan imej secara manual, kaedah penjejakan diterangkan di atas adalah diaktifkan. Pemprosesan data anda ini adalah sah (berdasarkan Art. 6 perenggan 1 huruf a) GDPR, atau sebaliknya Wajar).

7. Penggunaan Google Analytics

 1. Laman web kami menggunakan Google Analytics, perkhidmatan analisis web Google Inc. ("Google"). Google Analytics juga menggunakan kuki. Maklumat mengenai penggunaan laman web kami yang dihasilkan oleh kuki biasanya dihantar ke pelayan Google di Amerika Syarikat dan disimpan di sana. Oleh kerana kami telah aktifkan IP tanpa nama di laman web ini, alamat IP anda akan, bagaimanapun, pertamanya disingkatkan oleh Google sebelum sebarang penghantaran ke Amerika Syarikat. Alamat IP penuh hanya dihantar ke pelayan Google di Amerika Syarikat dan disingkatkan di sana dalam kes-kes yang luar biasa. Bagi pihak kami, Google menggunakan maklumat ini untuk menilai penggunaan anda untuk laman web itu, untuk menyusun laporan mengenai aktiviti laman web dan untuk memberikan kami perkhidmatan selanjutnya yang berkaitan dengan penggunaan laman web dan penggunaan internet.
 2. Alamat IP yang dihantar berkaitan dengan Google Analytics tidak akan dikaitkan dengan data lain yang disimpan oleh Google.
 3. Anda boleh menghalang penyimpanan kuki dengan membuat tetapan yang sesuai dalam perisian pelayar anda atau menukar tetapan kuki di laman web kami; kami hendak, bagaimanapun, suka menunjukkan bahawa, jika anda berbuat demikian, anda mungkin tidak dapat menggunakan semua fungsi laman web ini sepenuhnya. Selain itu, anda boleh menghalang pengumpulan data yang dihasilkan oleh kuki dan merujuk kepada penggunaan laman web anda (termasuk alamat IP anda) oleh Google dan pemprosesan data ini oleh Google, dengan memuat turun dan memasang pemalam pelayar yang tersedia pada pautan berikut: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
 4. Laman web ini menggunakan Google Analytics dengan sambungan "_anonymizeIp()". Ini bermakna alamat IP disingkatkan sebelum diproses dengan lebih lanjut, menghalang perkaitan dengan seseorang. Jika data yang dikumpul boleh dikaitkan dengan diri anda, ini akan dihalang dengan serta-merta dan data yang berkaitan dengan diri anda akan dipadamkan dengan serta-merta.
 5. Kami menggunakan Google Analytics untuk dapat menganalisis dan sentiasa memperbaiki penggunaan laman web kami. Kami boleh menggunakan statistik yang dikumpulkan untuk meningkatkan perkhidmatan kami yang ditawarkan dan menjadikannya lebih menarik untuk anda sebagai pengguna. Penggunaan Google Analytics dan penghantaran data yang berkaitan adalah sah (berdasarkan Art. 6 perenggan 1 huruf a) GDPR, atau sebaliknya Wajar).
 6. Maklumat pembekal pihak ketiga: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Faks: +353 (1) 436 1001. Terma pengguna: https://www.google.com/analytics/terms/us.html, gambaran keseluruhan mengenai privasi data: https://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html, dan pernyataan privasi data: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

8. Penggunaan ClickDimensions

Kami menggunakan perisian pemasaran dan analisis ClickDimensions, yang dikendalikan oleh  ClickDimensions LLC 5901 Peachtree Dunwoody Road, NE Suite B500 Atlanta, GA 30328 United States.

Semua data yang dikumpul disimpan dalam Perkhidmatan Microsoft Azure  yang dikendalikan oleh Microsoft Ireland Operations (Sandyford Business Estate, Dublin 18, Ireland). Data anda tidak disimpan pada pelayan di luar EU.

 1. Jika anda sebagai pelawat mengisi borang di laman web kami, anda bersetuju dengan pemprosesan data borang ini oleh ClickDimensions dan dalam sistem Microsoft Dynamics Crm kami. Kami menyimpan data yang anda hantar sehingga anda membatalkan persetujuan anda. Oleh itu, kami menyimpan data berikut: Salam, nama pertama, nama keluarga, alamat syarikat, maklumat hubungan syarikat (telefon dan e-mel).
 2. Untuk analisis dan penilaian laman web kami, ClickDimensions mengumpul, menganalisis dan menyimpan data mengenai tingkah laku pelawat di laman web kami. Data ini termasuk, antara lain, akses ke laman web dan subhalaman mereka, tempoh masa yang dihabiskan pada setiap halaman dan / atau laman web dari mana pengguna datang ke laman web kami. Tujuan menggunakan ClickDimensions adalah untuk memberi pengunjung maklumat yang berkaitan dengan minat berdasarkan tingkah laku mereka di laman web kami (termasuk sub-halaman) dan untuk mengoptimumkan aktiviti pemasaran kami berkaitan dengan ini. Data ini dipadamkan secara automatik selepas 6 bulan. ClickDimensions menggunakan kuki yang disimpan dalam pelayar pengguna dan yang membolehkan analisis penggunaan laman web kami oleh pelawat. Data yang disimpan dalam kuki biasanya dihantar ke pelayan ClickDimensions dan disimpan.
 3. Jika imej dimuat turun dalam surat berita DMG MORI atau jika pautan diklik, ini dilog secara automatik melalui perkhidmatan e-mel ClickDimensions. Hasilnya membantu kami untuk terus meningkatkan kandungan surat berita kami dan menjadikan maklumat yang ditawarkan di laman web kami lebih menarik untuk anda. Jika anda tidak bersetuju dengan penyimpanan dan penilaian data ini, anda boleh berhenti melanggan surat berita pada bila-bila masa. Lihat bahagian "6. Surat berita" untuk maklumat lanjut.
 4. Data yang dihantar ke ClickDimensions digunakan bagi pihak kami untuk menilai penggunaan laman web kami, menyusun laporan mengenai aktiviti laman web dan menyediakan perkhidmatan lain yang berkaitan dengan penggunaan laman web dan internet. Jika anda tidak mahu kuki disimpan, anda boleh menghalangnya dengan menetapkan perisian pelayar anda dengan sewajarnya. Pemprosesan data anda adalah sah kerana mengikut perkara di atas, kami mempunyai kepentingan yang sah (cth. Seni. 6 perenggan 1 ms 1 lit. f) DSGVO), atau ia adalah wajar. Untuk maklumat lanjut mengenai pemprosesan data peribadi oleh ClickDimensions, sila lawati https://clickdimensions.com/about/privacy-policy. Anda boleh membantah pengumpulan dan penyimpanan data pada bila-bila masa berkuat kuasa untuk masa depan. Gunakan pautan berikut untuk tujuan ini: Tukar tetapan kuki

9. Pembenaman video YouTube

 1. Kami telah membenamkan video YouTube di laman web kami, yang disimpan di https://www.youtube.com dan boleh dimainkan secara langsung di laman web kami. Semua ini terbenam dalam "mod perlindungan data lanjutan", iaitu tiada data yang berkaitan dengan anda sebagai pengguna dihantar ke YouTube, jika anda tidak memainkan video itu. Hanya apabila memainkan video, data yang dirujuk dalam perenggan berikut akan dihantar. Penghantaran data tersebut tidak tertakluk kepada sebarang pengaruh dari pihak kami.
 2. Apabila memainkan video, YouTube menerima maklumat yang anda telah mengakses sub-laman yang berkaitan di laman web kami. Di samping itu, data yang disebutkan di bawah seksyen 3 maklumat privasi ini dihantar tanpa mengira sama ada anda log masuk melalui akaun pengguna YouTube atau sama ada tiada akaun pengguna wujud. Jika anda log masuk ke akaun Google/YouTube, data anda akan dikaitkan secara langsung dengan akaun anda. Jika anda tidak mahu dikaitkan dengan profil anda di YouTube, anda mesti log keluar sebelum mengaktifkan butang. YouTube menyimpan data anda sebagai profil pengguna dan menggunakannya untuk tujuan pengiklanan, penyelidikan pasaran dan/atau reka bentuk berorientasikan permintaan laman webnya. Penilaian sedemikian juga dijalankan untuk pengguna yang tidak log masuk untuk menyediakan pengiklanan yang disesuaikan. Anda mempunyai hak bantahan terhadap penciptaan profil pengguna ini, tetapi anda mesti menghubungi YouTube secara langsung untuk melaksanakan hak ini.
 3. Penggunaan YouTube ini dan penghantaran data yang berkaitan adalah sah (berdasarkan Art. 6 perenggan 1 huruf a) GDPR, atau sebaliknya Wajar). Untuk maklumat lanjut mengenai tujuan dan skop pengumpulan dan pemprosesan data oleh YouTube, rujuk kepada dasar privasi data mereka. Ia juga mengandungi maklumat mengenai hak anda dan pilihan tetapan untuk melindungi privasi anda: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy

10. Integrasi Peta Google

 1. Laman web kami menggunakan perkhidmatan Peta Google. Ini membolehkan kami memaparkan peta interaktif di laman web kami dan membenarkan anda menggunakan fungsi peta dengan mudah.
 2. Apabila anda melawati laman web ini, Google menerima maklumat yang anda telah mengakses sub-laman web kami masing-masing. Sebagai tambahan, data yang disenaraikan di bawah seksyen 3 notis privasi ini adalah dihantar. Ini adalah kes tanpa mengira sama ada anda mempunyai akaun pengguna Google atau tidak dan log masuk ke dalamnya. Jika anda log masuk ke akaun Google, data anda dikaitkan secara langsung dengan akaun anda. Jika anda tidak mahu data anda dikaitkan dengan profil Google anda, log keluar sebelum mengaktifkan butang. Google menyimpan data anda sebagai profil penggunaan dan menggunakannya untuk tujuan promosi, penyelidikan pasaran dan/atau menyesuaikan laman webnya kepada keperluan pengguna. Khususnya, penilaian ini dijalankan (walaupun bagi pengguna yang tidak log masuk ke akaun pengguna) untuk menyediakan pengiklanan yang disesuaikan dan untuk memaklumkan pengguna lain rangkaian sosial mengenai aktiviti anda di laman web kami. Anda mempunyai hak untuk membantah penciptaan profil pengguna ini, tetapi untuk melaksanakan hak ini, anda perlu menghubungi Google.
 3. Penggunaan Peta Google dan penghantaran data yang berkaitan adalah sah (berdasarkan Art. 6 perenggan 1 huruf a) GDPR, atau sebaliknya Wajar). Untuk maklumat lanjut mengenai tujuan dan tahap pengumpulan dan pemprosesan data oleh Google sebagai pembekal pemalam, rujuk dasar privasi data Google. Ia juga mengandungi maklumat mengenai hak berkaitan anda dan pilihan tetapan untuk melindungi privasi anda: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy

11. Penggunaan Konversi Google Ads

 1. Kami menggunakan perkhidmatan Google Ads untuk menggunakan bahan pengiklanan ("Google Ads") untuk menarik perhatian kepada tawaran menarik kami di laman web luaran. Berdasarkan data kempen iklan, kami boleh menentukan tahap kejayaan langkah promosi secara individu. Kami melakukan ini untuk kepentingan menunjukkan kepada anda iklan yang menarik untuk anda, menjadikan laman web kami lebih menarik untuk anda dan mencapai pengiraan kos pengiklanan yang adil.
 2. Bahan pengiklanan ini disediakan oleh Google melalui apa yang dipanggil "Pelayan Iklan." Untuk tujuan ini, kami menggunakan kuki Pelayan Iklan, yang mengukur parameter tertentu untuk menentukan kejayaan, seperti berapa kerap iklan dipaparkan atau berapa kerap pengguna mengklik padanya. Jika anda sampai ke tapak web kami melalui iklan Google, Google Ads menyimpan kuki pada PC anda. Kuki ini biasanya menjadi tidak sah selepas 30 hari dan tidak bertujuan untuk mengenal pasti anda secara peribadi. Secara umum, ID kuki yang unik, bilangan impresi iklan bagi setiap penempatan  (kekerapan), impresi terakhir (relevan untuk konversi paparan pos) dan maklumat pilih keluar (mengenal pasti bahawa pengguna tidak lagi ingin ditanggapi) disimpan bersama-sama dengan kuki ini sebagai nilai analisis.
 3. Kuki ini membolehkan Google mengenali pelayar web anda. Jika pengguna melawat halaman tapak web pelanggan Google Ads tertentu dan kuki yang disimpan pada komputer pengguna belum luput lagi, Google dan pelanggan dapat mengesan bahawa pengguna telah mengklik iklan dan dimajukan ke tapak tersebut. Setiap pelanggan Google Ads diberikan kuki yang berbeza. Oleh itu, kuki tidak dapat dikesan melalui tapak web pelanggan Google Ads. Kami tidak mengumpul dan memproses data peribadi melalui langkah-langkah promosi yang disebutkan di atas. Kami hanya menerima penilaian statistik yang disediakan oleh Google. Berdasarkan penilaian ini, kita boleh mengesan mana langkah promosi yang digunakan adalah sangat berkesan. Kami tidak menerima data lanjut melalui penggunaan langkah-langkah promosi ini. Khususnya, kami tidak dapat mengenal pasti pengguna berdasarkan maklumat ini.
 4. Oleh kerana alat pemasaran yang digunakan, pelayar anda secara automatik mewujudkan hubungan langsung dengan pelayan Google. Kami tidak mempengaruhi sejauh mana dan penggunaan selanjutnya data yang dikumpulkan oleh Google melalui penggunaan alat ini, dan oleh itu ingin memaklumkan anda berdasarkan pengetahuan kami sendiri: Melalui integrasi Konversi Iklan, Google menerima maklumat yang anda telah mengakses bahagian laman web kami atau mengklik pada salah satu iklan kami. Jika anda berdaftar dengan perkhidmatan Google, Google boleh mengaitkan lawatan tersebut dengan akaun anda. Walaupun anda tidak berdaftar dengan Google atau tidak log masuk, pembekal mungkin mengetahui dan menyimpan alamat IP anda.
 5. Anda mempunyai pilihan yang berbeza untuk menghalang penyertaan dalam prosedur penjejakan ini: a) dengan membuat tetapan yang sepadan dalam perisian pelayar anda, khususnya menolak kuki pihak ketiga akan memastikan bahawa anda tidak menerima iklan pihak ketiga; b) dengan menyahaktifkan kuki untuk penjejakan konversi dengan menukar tetapan pelayar anda supaya kuki daripada domain "www.googleadservices.com" disekat, https://www.google.com/settings/ads, walaupun tetapan ini dipadamkan, apabila anda memadam kuki anda; c) dengan menyahaktifkan iklan berasaskan minat pembekal, yang merupakan sebahagian daripada kempen pengawalseliaan kendiri "Mengenai Iklan", menggunakan pautan https://www.aboutads.info/choices, walaupun tetapan ini dipadamkan, apabila anda memadam kuki anda; d) melalui penyahaktifan kekal dalam pelayar anda Firefox, Internet Explorer atau Google Chrome menggunakan pautan https://www.google.com/settings/ads/plugin. Walau bagaimanapun, kami ingin memaklumkan kepada anda bahawa anda mungkin tidak dapat menggunakan semua fungsi laman web kami, jika anda berbuat demikian.
 6. Pemprosesan data anda dan penghantaran data yang berkaitan adalah sah (berdasarkan Art. 6 perenggan 1 huruf a) GDPR, atau sebaliknya Wajar). Maklumat lanjut mengenai privasi data di Google boleh didapati di pautan ini: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy dan https://services.google.com/sitestats/en.html. Sebagai alternatif, anda boleh melawat laman web Inisiatif Pengiklanan Rangkaian (NAI) di http://www.networkadvertising.org.

12. Linkedln Pendahulu Generasi

DMG MORI menawarkan muat turun kertas putih dan pendaftaran untuk webinar melalui rangkaian sosial LinkedIn. Perkhidmatan "LinkedIn Lead Generation" menggunakan borang untuk tujuan ini. Fungsi dan kandungan lain perkhidmatan LinkedIn juga boleh disepadukan. Perkhidmatan ini ditawarkan oleh die Linkedln Ireland Unlimited Company, 5 Wilton Park, Dublin 2, Ireland. 

Sekiranya pengguna adalah ahli platform LinkedIn, LinkedIn dapat menghubungkan kandungan dan fungsi yang disebutkan di atas kepada profil pengguna. Untuk penggunaan perkhidmatan tersebut, pendaftaran diperlukan terlebih dahulu. Apa-apa data  yang dikumpulkan dalam setiap kes boleh dipelajari dari borang input masing-masing. Data yang dikumpulkan juga dipindahkan ke sistem CRM DMG MORI dan disimpan di sana dengan mana-mana  profil pelanggan. 

Data berikut khususnya dikumpulkan sebagai sebahagian daripada proses pendaftaran:
- Nama pertama dan akhir
- ucapan pembuka surat 
- alamat e-mel
- Nama syarikat
- Nombor telefon
- Jawatan
- Negara

Dasar privasi LinkedIn boleh didapati di https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Penggunaan alat ini berfungsi untuk tujuan pemasaran. Tujuan ini juga merupakan kepentingan sah kami dalam pemprosesan data mengikut  Perkara  6 perenggan 1 lit. f GDPR.

13. Pemasaran semula

Selain Konversi Iklan, kami menggunakan perkhidmatan Pemasaran Semula Google. Ini adalah satu proses di mana kami ingin menanggapi anda lagi. Aplikasi ini membolehkan kami memaparkan iklan kami kepada anda semasa penggunaan internet berikutnya selepas anda melawat laman web kami. Untuk tujuan ini, kuki disimpan dalam pelayar anda, di mana tingkah laku pengguna anda semasa melawat pelbagai laman web direkodkan dan dinilai oleh Google. Ini membolehkan Google menentukan bahawa anda telah melawat laman web kami sebelum ini. Berdasarkan kenyataan oleh Google, data yang dikumpulkan untuk Pemasaran semula tidak dikaitkan dengan sebarang data peribadi yang mungkin disimpan oleh Google. Khususnya, Google menyatakan bahawa penama samaran digunakan untuk Pemasaran Semula.

14. Penggunaan Fon Google

Kami menggunakan Fon Google di laman web kami. Ini membolehkan kami mengintegrasikan fon tertentu ke dalam laman web kami. Fon ini disediakan oleh Google melalui pelayan di Amerika Syarikat. Apabila mengakses laman web kami, pelayar web anda mewujudkan sambungan terus ke pelayan ini. Semasa proses ini, alamat IP pelawat, antara lain, dihantar ke Google dan disimpan di sana. 
Penggunaan Google Fonts dan penghantaran data yang berkaitan adalah sah (berdasarkan Art. 6 perenggan 1 huruf a) GDPR, atau sebaliknya Wajar). Maklumat lanjut tentang Google: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, Amerika Syarikat. Maklumat lanjut mengenai privasi data di Google:  https://www.google.com/policies/privacy/

15. Pautan ke Laman web Pihak Ketiga

Kami memaut ke laman web pembekal lain yang tidak dikaitkan dengan kami (pihak ketiga), contohnya ke profil kami di rangkaian sosial seperti LinkedIn, Xing, Twitter, YouTube, Instagram dan Facebook. Kami ingin memaklumkan kepada anda bahawa kami tidak mempunyai pengaruh terhadap data yang diproses oleh pembekal ini apabila anda mengklik pautan ini. Oleh kerana pemprosesan data oleh pihak ketiga tidak berada di bawah kawalan kami, kami tidak menanggung sebarang tanggungjawab atau liabiliti untuknya. Untuk maklumat lanjut mengenai pemprosesan data oleh pihak ketiga ini, sila rujuk kepada maklumat privasi data yang diterbitkan oleh pembekal masing-masing.

16. Langkah-langkah keselamatan

 1. Maklumat peribadi yang kami kumpulkan disimpan dengan selamat dalam pangkalan data kami. Kami mengambil langkah-langkah teknikal dan organisasi yang sesuai untuk memastikan tahap perlindungan yang sesuai dengan risiko, dengan mengambil kira tahap pencapaian, kos pelaksanaan dan sifat, skop, konteks dan tujuan pemprosesan serta risiko kemungkinan dan keterukan yang berbeza-beza untuk hak dan kebebasan orang semula jadi.  
 2. Kami mempunyai perlindungan fizikal, elektronik dan prosedur dan mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk memastikan data peribadi anda dilindungi daripada penyalahgunaan, gangguan, kehilangan dan akses tanpa kebenaran, pengubahsuaian dan pendedahan. Langkah-langkah ini termasuk yang berikut: 
  •    akses kepada sistem pemprosesan data dengan langkah-langkah yang tidak dibenarkan dilindungi dengan melaksanakan kawalan akses, melaksanakan langkah-langkah keselamatan, menyelenggara sah kuasa dan langkah-langkah lain yang berkaitan;
  •    akses kepada sistem IT oleh orang yang tidak sah kuasa dilindungi oleh langkah-langkah teknikal mengenai ID pengguna, protokol kata laluan khusus, polisi maklumat dan klasifikasi data, pemadaman data yang selamat dan langkah-langkah lain yang berkaitan;
  •    berhubung dengan kakitangan yang diberi sah kuasa untuk mengakses data tertakluk kepada kebenaran akses mereka, kami melaksanakan hak akses yang berdasarkan keperluan peranan, proses sah kuasa khusus, polisi maklumat dan klasifikasi data dan langkah-langkah lain yang sesuai;
  •    untuk memastikan pengasingan data yang mencukupi, kami melaksanakan pengasingan data fizikal berdasarkan tujuan pengumpulan yang relevan, pemprosesan berasingan data peribadi bergantung kepada fungsi yang dimaksudkan, penyulitan data peribadi dan langkah-langkah lain yang berkaitan;
  •    kami menyelenggara keselamatan data peribadi semasa penghantaran elektronik dengan memastikan data peribadi dapat disahkan, melaksanakan dasar pengelasan maklumat dan data, mengekalkan penyulitan e-mel dan langkah-langkah lain yang berkaitan;
  •    kami menyelenggara sistem dan protokol yang relevan yang membolehkan kami memantau akses kepada data peribadi. Kami juga melaksanakan langkah-langkah selanjutnya untuk melindungi data daripada kemusnahan atau kerugian yang tidak disengajakan;
  •    kami memastikan kesinambungan perniagaan dengan menyelenggara pelan kontingensi di pusat data kami dan mengkaji semula pelan pemulihan kami secara kerap; dan
  •    kami juga telah melaksanakan proses yang sesuai untuk bertindak balas terhadap peristiwa dan pelanggaran, termasuk notifikasi. Pelaksanaan dan keberkesanan pengurusan insiden dikaji semula pada selang masa yang tetap sebagai sebahagian daripada audit dalaman dan diselaraskan jika perlu.
 3. Walaupun kami tidak dapat memastikan atau menjamin bahawa kehilangan, penyalahgunaan atau pengubahsuaian maklumat tidak akan berlaku, kami menggunakan semua usaha yang munasabah untuk mencegahnya. Anda harus ingat bahawa penyerahan maklumat melalui internet tidak pernah sepenuhnya selamat. Kami tidak dapat menjamin keselamatan maklumat yang anda serahkan melalui laman web kami semasa ia dalam transit melalui internet dan sebarang penyerahan sedemikian adalah atas risiko anda sendiri. Jika anda mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa interaksi anda dengan kami tidak lagi selamat, sila maklumkan kepada kami dengan segera dengan menghantar e-mel kepada responsibility@dmgmori.com.

17. Menyampaikan dan penghantaran data 

 1. Jika, semasa pemprosesan kami, kami mendedahkan data kepada orang dan syarikat lain (pemproses atau pihak ketiga), menghantar atau memberikan akses kepada data, ini hanya dilakukan berdasarkan kebenaran berkanun, resolusi oleh pihak berkuasa yang berwibawa, persetujuan anda, kewajipan undang-undang, atau berdasarkan kepentingan sah kami dan/atau sebaliknya Wajar. Khususnya, kami mendedahkan maklumat peribadi kepada pihak ketiga jika perlu untuk tujuan utama mengumpul maklumat, atau untuk tujuan sekunder yang berkaitan, jika pendedahan itu boleh dijangkakan secara munasabah. Pemproses kontrak hanya digunakan untuk tujuan ini secara sah (berdasarkan Art. 28 GDPR, atau sebaliknya Wajar). Jika pendedahan kepada pihak ketiga adalah perlu, kami akan menghendaki bahawa pihak ketiga berjanji untuk melayan maklumat peribadi mengikut semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan yang kami terikat.
 2. Data yang disediakan oleh anda semasa penggunaan laman web kami akan dihulurkan dalam kumpulan syarikat DMG MORI setakat yang diperlukan untuk tujuan pentadbiran dalaman atau untuk menyediakan perkhidmatan kami kepada anda.
  Apa-apa pendedahan data peribadi seperti berikut adalah sah, seperti (1) anda bersetuju, (2) kami dan kumpulan MORI DMG mempunyai kepentingan yang sah dalam mendedahkan data untuk tujuan pentadbiran dalam kumpulan kami, yang melebihi hak dan kepentingan anda dalam perlindungan data peribadi anda (berdasarkan Art. 6 perenggan 1 huruf f) GDPR), atau (3) sebaliknya Wajar.
 3. Sebagai tambahan kepada di atas, Jika terdapat petunjuk penggunaan laman web kami yang menyalahi undang-undang atau salah guna, dan jika perlu, untuk penjelasan penggunaan tersebut atau untuk pendakwaan undang-undang, data peribadi akan dikemukakan kepada penguatkuasaan undang-undang atau pihak berkuasa lain dan pihak ketiga yang terjejas atau penasihat undang-undang. Penghantaran juga mungkin berlaku jika ia memenuhi fungsi penguatkuasaan terma penggunaan atau tuntutan undang-undang lain. Kami juga diwajibkan di sisi undang-undang untuk memberikan maklumat kepada badan-badan awam tertentu atas permintaan, seperti pihak berkuasa pendakwaan jenayah, pihak berkuasa yang mengejar kesalahan pentadbiran termasuk denda, dan pihak berkuasa cukai.
  Sebarang pendedahan data peribadi adalah sah, seperti (1) pemprosesan adalah perlu untuk memenuhi kewajipan undang-undang yang kami wajib memenuhi (berdasarkan Art. 6 perenggan 1 huruf f) GDPR bersempena dengan kewajipan undang-undang negara mengenai pendedahan data kepada pihak berkuasa pendakwaan, atau setanding dengan undang-undang dan peraturan yang berkenaan), (2) kami mempunyai kepentingan yang sah dalam mendedahkan data kepada pihak ketiga yang disebutkan di atas jika terdapat petunjuk salah laku atau untuk menguatkuasakan terma penggunaan kami, syarat-syarat lain atau tuntutan undang-undang pihak ketiga, yang melebihi hak dan kepentingan anda dalam melindungi data peribadi anda (berdasarkan Art. 6 perenggan 1 huruf f) GDPR), atau (3) sebaliknya Wajar.
 4. Untuk penyediaan perkhidmatan melalui laman web kami, kami bergantung pada perkhidmatan syarikat gabungan kami DMG MORI Global Marketing GmbH, Antoniusstrasse 14, 73249 Wernau, Jerman.
  Sebarang pendedahan data peribadi adalah sah, seperti (1) anda bersetuju dengan pemprosesan ini, menyimpan, pendedahan dan pemindahan maklumat anda kepada pihak ketiga tersebut, (2) kami mempunyai kepentingan yang sah dalam mendedahkan data untuk tujuan pentadbiran dalam kumpulan kami, yang melebihi hak dan kepentingan anda dalam perlindungan data peribadi anda (berdasarkan Art. 6 perenggan 1 huruf f) GDPR), (3) kami telah memilih dengan teliti syarikat dalaman dan penyedia perkhidmatan luaran kami sebagai pemproses (dalam skop Art. 28 perenggan 1 GDPR atau setanding dengan undang-undang yang berkenaan), memeriksa semula mereka secara tetap dan secara kontrak mewajibkan mereka memproses semua data peribadi semata-mata mengikut arahan kami, atau (4) sebaliknya Wajar.
 5. Dalam menjalankan pembangunan perniagaan kami selanjutnya, struktur syarikat DMG MORI mungkin tertakluk kepada perubahan berhubung dengan bentuk undang-undang, pertubuhan, pembelian atau penjualan anak-anak syarikat, syarikat atau bahagian-bahagiannya. Dalam urus niaga tersebut, maklumat pelanggan boleh dihantar bersama-sama dengan syarikat yang akan dipindahkan. Apabila data peribadi dipindahkan kepada pihak ketiga setakat yang diterangkan di atas, kami melindungi bahawa ini dilakukan selaras dengan notis privasi ini dan undang-undang perlindungan data yang berkenaan.
  Sebarang pendedahan data peribadi adalah sah, seperti (1) anda bersetuju dengan pemprosesan ini, penyimpanan, pendedahan dan pemindahan maklumat anda kepada pihak ketiga tersebut, (2) kami mempunyai kepentingan yang sah dalam menyesuaikan bentuk korporat kami kepada keadaan ekonomi dan undang-undang seperti yang dikehendaki, yang melebihi hak dan kepentingan anda dalam perlindungan data peribadi anda (berdasarkan Art. 6 perenggan 1 huruf f) , atau (3) sebaliknya Wajar.

18. Pindah ke negara ketiga

 1. Sebagai tambahan kepada penghantaran data yang telah diterangkan, yang berikut terpakai: Jika data dipindahkan, disimpan atau diproses di luar negara/seberang laut, khususnya pada pelayan kami di Jerman, Jepun, Amerika Syarikat atau di negara-negara lain Kesatuan Eropah atau Kawasan Ekonomi Eropah, atau jika ini dilakukan dalam konteks menggunakan perkhidmatan pihak ketiga atau pendedahan atau penghantaran data kepada pihak ketiga, ini hanya dilakukan (1) untuk memenuhi kewajipan (pra-) kontrak kami berdasarkan persetujuan, (3) berdasarkan kewajipan undang-undang, (4) berdasarkan kepentingan sah kami, atau (5) jika sebaliknya dibenarkan oleh undang-undang lain yang berkaitan; dan dalam hal ini data akan tertakluk kepada undang-undang dan peraturan negara di mana data dipindahkan, disimpan atau diproses. 
 2. Tertakluk kepada kebenaran berkanun atau kontrak, kami hanya akan memproses data di negara atau benarkan diproses di negara itu jika syarat-syarat khas dipenuhi (mengikut Art. 44 ff. GDPR, atau setanding dengan undang-undang dan peraturan yang berkenaan). Ini bermakna, sebagai contoh, bahawa pemprosesan dijalankan (1) berdasarkan jaminan khas, seperti pengiktirafan rasmi tahap pematuhan perlindungan data EU, (2) dengan mematuhi kewajipan kontrak khas yang diiktiraf secara rasmi (apa yang dipanggil "klausa kontrak standard") atau melalui peraturan korporat yang mengikat, (3) berdasarkan persetujuan anda, atau (4) sebagaimana sebaliknya Wajar.

19. Perubahan tujuan

Pemprosesan data peribadi anda untuk tujuan selain daripada yang diterangkan di atas hanya akan dijalankan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang dan peraturan yang berkenaan atau jika anda telah bersetuju dengan tujuan perubahan pemprosesan data. Sekiranya pemprosesan selanjutnya untuk tujuan selain daripada data yang pada asalnya dikumpulkan atau perubahan material kepada dasar privasi ini telah berlaku, kami akan memaklumkan anda tentang tujuan lain sebelum memproses dan memberikan anda semua maklumat lanjut yang berkaitan.

20. Hak Anda

 1. Hak untuk maklumat: Anda mempunyai hak untuk mendapatkan daripada kami, pada bila-bila masa dan atas permintaan, maklumat mengenai data peribadi yang diproses oleh kami dan berkaitan dengan anda (mengikut Art. 15 GDPR, atau undang-undang dan peraturan lain yang berkenaan). Untuk berbuat demikian, sila hubungi kami di alamat di bawah. Sila ambil perhatian bahawa kami mungkin menolak akses kepada maklumat dalam keadaan yang diiktiraf di bawah undang-undang yang berkenaan, seperti bila (i) maklumat tersebut tidak dapat dipisahkan daripada maklumat peribadi individu lain, (ii) maklumat tertakluk kepada keistimewaan peguam-pelanggan, atau (iii) pendedahan maklumat tersebut akan mendedahkan maklumat komersial sulit.   
 2. Hak untuk membetulkan data yang tidak betul: Anda mempunyai hak untuk meminta kami membetulkan sebarang data peribadi mengenai anda tanpa berlengah-lengah jika ia tidak lengkap atau tidak tepat. Untuk berbuat demikian, sila hubungi kami di alamat di bawah.
 3. Hak untuk pemadaman: Di bawah syarat-syarat yang dinyatakan dalam Art. 17 GDPR atau undang-undang dan peraturan lain yang berkenaan, anda mempunyai hak untuk meminta kami memadam atau tanpa nama data peribadi berkenaan dengan anda. Syarat-syarat ini menyediakan khususnya untuk hak pemadaman jika data peribadi tidak lagi diperlukan untuk tujuan di mana ianya dikumpulkan atau sebaliknya diproses, serta dalam kes-kes pemprosesan yang menyalahi undang-undang, kewujudan bantahan atau penarikan balik persetujuan, atau kewujudan kewajipan untuk memadamnya. Untuk melaksanakan hak anda, sila hubungi kami di alamat di bawah. Daripada tanpa nama, kami akan memadamkan data anda. 
 4. Hak untuk mengehadkan pemprosesan: Anda mempunyai hak untuk menuntut bahawa kami menyekat pemprosesan (mengikut Art. 18 GDPR atau undang-undang dan peraturan lain yang berkenaan). Hak ini wujud terutamanya jika ketepatan data peribadi dipertikaikan antara anda dan kami, untuk tempoh masa yang diperlukan untuk mengesahkan ketepatannya, dan sekiranya anda meminta pemprosesan terhad dan bukannya pemadaman dalam hal hak sedia ada untuk pemadaman; juga sekiranya data tidak lagi diperlukan untuk tujuan yang dikejar oleh kami, tetapi anda memerlukannya untuk penegasan, pelaksanaan atau pembelaan tuntutan undang-undang, dan jika kejayaan pelaksanaan bantahan masih dipertikaikan antara anda dan kami. Untuk melaksanakan hak anda untuk mengehadkan pemprosesan, sila hubungi kami di alamat di bawah.
 5. Hak untuk pemindahan data: Anda mempunyai hak untuk menerima daripada kami data peribadi mengenai anda yang anda berikan kepada kami dalam format yang berstruktur, biasa, boleh dibaca mesin (mengikut Art. 20 GDPR atau undang-undang dan peraturan lain yang berkenaan). Untuk melaksanakan hak anda untuk pemindahan data, sila hubungi kami di alamat hubungan di bawah.
 6. Pembatalan persetujuan: Jika anda telah memberikan persetujuan anda kepada kami untuk memproses data peribadi anda, anda boleh membatalkan persetujuan ini pada bila-bila masa, secara percuma dan bebas daripada kekurangan dan berkuat kuasa untuk masa depan. Berkenaan dengan penggunaan Kuki, anda boleh membatalkan persetujuan anda melalui pautan masing-masing yang terkandung di atas dalam notis privasi ini. Jika tidak, melalui e-mel kepada disagree@dmgmori.com atau dengan menghantar mesej kepada alamat hubungan yang diberikan di bawah. Selepas pembatalan persetujuan anda secara umum, data peribadi anda tidak lagi akan digunakan untuk tujuan yang disebutkan di atas dan - tertakluk kepada pemprosesan yang dibenarkan untuk tujuan lain dan pematuhan dengan undang-undang dan peraturan yang berkenaan - akan dipadamkan.
 7. Hak bantahan: Selain itu, anda mempunyai hak untuk membantah pada bila-bila masa, atas sebab-sebab yang timbul daripada situasi tertentu anda, kepada pemprosesan data peribadi yang berkaitan dengan anda yang dibawa untuk kepentingan awam (berdasarkan Art. 6 perenggan 1 huruf e) GDPR atau undang-undang dan peraturan lain yang berkenaan), atau kepada pemprosesan data berdasarkan timbang kepentingan (berdasarkan Art. 6 perenggan 1 huruf f) GDPR atau undang-undang dan peraturan lain yang berkenaan); ini juga terpakai kepada profil yang wajar atas alasan undang-undang yang disebutkan di atas (bandingkan Art. 21 GDPR). Jika anda membuat bantahan, kami hanya akan memproses data peribadi anda jika kami dapat membuktikan bahawa terdapat sebab-sebab yang sah untuk berbuat demikian yang melebihi kepentingan, hak dan kebebasan anda atau jika pemprosesan berfungsi untuk menegaskan, menjalankan atau mempertahankan tuntutan undang-undang, dan jika undang-undang yang boleh digunakan memperuntukkan pemprosesan yang berlebihan itu.
 8. Hak aduan: Anda juga berhak untuk membuat aduan kepada pihak berkuasa penyeliaan perlindungan data mengenai pemprosesan data peribadi anda oleh kami (mengikut Art. 77 GDPR atau undang-undang lain yang berkenaan).

21. Hak Privasi Untuk Penduduk California

Jika anda seorang penduduk negeri California di Amerika Syarikat, undang-undang California boleh memberikan anda hak tambahan mengenai penggunaan maklumat peribadi anda oleh kami. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hak privasi California anda, lawati CCPA Privacy Notice for California Residents.

22. Penggunaan Oleh Kanak-kanak Bawah Umur

Laman web kami tidak dimaksudkan untuk kanak-kanak di bawah umur 16 tahun. Tiada siapa di bawah umur 16 tahun boleh memberikan apa-apa maklumat peribadi melalui laman web ini. Kami tidak dengan sengaja mengumpul maklumat peribadi daripada kanak-kanak di bawah umur 16 tahun. Jika anda berumur di bawah 16 tahun, jangan gunakan atau berikan apa-apa maklumat di laman web atau daftar padanya, gunakan mana-mana ciri komen interaktif atau awam, atau berikan sebarang maklumat tentang diri anda kepada kami, termasuk nama, alamat, nombor telefon atau alamat e-mel anda. Jika kami mendapati kami telah mengumpul atau menerima maklumat peribadi daripada kanak-kanak di bawah umur 16 tahun tanpa pengesahan persetujuan ibu bapa, kami akan memadamkan maklumat tersebut. Jika anda percaya kami mungkin mempunyai sebarang maklumat daripada atau mengenai kanak-kanak di bawah umur 16 tahun, sila hubungi kami di responsibility@dmgmori.com.

23. Maklumat Peribadi Sensitif

Melainkan kami meminta atau menjemputnya secara khusus, kami meminta anda tidak menghantar kami, dan anda tidak mendedahkan, sebarang maklumat peribadi sensitif di bawah undang-undang dan peraturan yang terpakai (contohnya, nombor kad kredit atau debit, dengan atau tanpa sebarang kod keselamatan diperlukan, nombor pengenalan peribadi, nombor akaun kewangan, nombor lesen memandu, nombor kad pengenalan yang dikeluarkan oleh kerajaan, maklumat yang berkaitan dengan asal-usul kaum atau etnik, pendapat politik, kepercayaan agama atau falsafah, kesihatan, kehidupan seks atau orientasi seksual, latar belakang jenayah, atau keahlian kesatuan sekerja, atau data biometrik atau genetik untuk tujuan mengenal pasti individu secara unik) pada atau melalui laman web ini atau sebaliknya kepada kami. Jika anda telah menghantar atau mendedahkan secara tidak sengaja kepada kami sebarang maklumat peribadi yang sensitif, sila hubungi kami di responsibility@dmgmori.com dan minta pemadaman maklumat tersebut.

24. Orang Hubungan anda untuk Soalan dan Komen (Pegawai Perlindungan Data) 

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, komen, atau rungutan mengenai pengendalian data peribadi anda atau jika anda ingin melaksanakan hak di atas sebagai subjek data, sila hubungi Pegawai Privasi Kumpulan kami di GILDEMEISTER Beteiligungen GmbH, attn. Group Data Protection, DECKEL MAHO Straße 1, DE-87459 Pfronten, Germany, responsibility@dmgmori.com.

Data Privacy Information

Revision: March 2021
Thank you for your visit to our website and your interest in our offers. We are committed to protection of your personal data. Below we inform you how your personal data is processed when you use our website and make use of our contents and services. Personal data includes all data relating to you as an identified or identifiable natural person, e.g. name, address, e-mail addresses, or user behavior, unless the laws and regulations applicable to you exclude certain information from the comparable definition. For example, pure business contact information is not protected in some jurisdictions. 

Please read this notice carefully to understand our policies and practices for processing and storing your personal data. In addition, we inform you about the measures we take to safeguard your personal information, about the legal basis of the processing to the extent required under applicable law, about your rights as the concerned person, and finally about the person whom you can contact in case of questions or grievances. 

By engaging with our website, you understand, accept and consent to us collecting and using your information as described in this notice. If you do not agree with our policies and practices, your choice is not to use this website.

We may change this notice from time to time. Any changes to this notice will become effective when we post the revised notice on this website. Your continued use of this website after we make changes is deemed to be acceptance of those changes, so please check the notice periodically for updates. This policy was last updated on the date indicated above. 

1. Responsible person, processor

 1. DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, Gildemeisterstraße 60, DE-33689 Bielefeld, Germany, info@dmgmori.com (“we“ or “us”) provides the website as the “controller” (e.g. within the meaning of Art. 4 No. 7 EU General Data Protection Regulation; “GDPR”), as the “data user”, as the “body corporate” or as otherwise designated in a comparable role under other applicable laws and regulations. 
 2. DMG MORI Global Marketing GmbH, Walter-Gropius-Straße 7, DE-80807 Munich, Germany info@dmgmori.com operates this website on our behalf.

2. General information about processing of personal data

 1. We only process personal data, if this is required for providing a functional website and our content and services. In general, we only process your personal data with your consent. In cases where prior consent is not feasible, we only process your personal data if legal provisions permit such data processing.
 2. We will use secure methods to delete or permanently de-identify your personal data when it is no longer required for the purposes for which we have collected or used it in accordance with this privacy notice. Data may also be stored, if this is intended by lawmakers of applicable laws or other regulations to which the controller is subject. The data will also be blocked or deleted, when a storage period required by the above-mentioned standards ends, unless further storage of the data is required for contract conclusion or performance.
 3. When you contact us by e-mail, through a contact form or by registering on our website, we will save the data supplied by you to process your questions/enquiries. We will delete the data collected in this context, once storage is no longer required, or limit processing thereof, if legally mandated retention periods apply.
 4. If you provide personal data that we have not requested (unsolicited information) you thereby give consent for use by us. If we could not have solicited such personal data and if it is lawful and reasonable to do so, we will destroy or de-identify the information.
 5. If we use commissioned service providers for individual functions included in our offer or wish to use your data for promotional purposes, we will inform you in detail about these processes as described below. We will also name the criteria defined for the duration of storage.
 6. Our data processing in connection with this website is lawful, inter alia, if (1) you have given express or tacit consent (based on Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR); (2) it is necessary for the fulfilment of a contract between you as the concerned party and us (based on Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR); (3) we have a legitimate interest in ensuring the functionality and error-free operation of the website, which outweighs your rights and interests in the protection of your personal data (based on Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR); (4) the data is anonymized; (5) the processing is necessary to exercise rights in judicial, administrative, or arbitration proceedings; (6) the processing is necessary for an emergency that threatens the life, health, or security of an individual; (7) the processing is clearly in your interests and consent cannot be obtained in a timely way; or (8) otherwise permitted under applicable law or a resolution by a competent authority ("Justified").

3. Collection of personal data when you visit our website

 1. If you use our website purely for information purposes, that is, if you do not register or otherwise transmit information, we only collect the personal data transmitted to our server by your browser. If you wish to view our website, we will collect the following data required for technical purposes to display our website and ensure stability and security. 
  - ΙP address
  - Date and time of access
  - Time zone difference from Greenwich Mean Time (GMT)
  - Contents of the request (specific site)
  - Access status/HTTP status code
  - Data volume transferred
  - Website where the request originated
  - Computer or mobile device type
  - Screen resolution 
  - Browser type and version
  - Operating system and its interface
  - Language and version of the browser software.
 2. In addition to the above-mentioned data, "cookies" are saved on your computer when you use our website. Cookies are small text files saved on your hard drive in association with the browser you use and used to transmit certain information to the body responsible for setting the cookie (in this case, us). Cookies cannot execute programs or transfer viruses to your computer. They are used to make the overall web presence more user-friendly and effective by allowing us to respond to you when you return to our services. Cookies are also used to enhance the secure use of our services.
 3. Use of cookies:
  a) This website uses the following types of cookies, the extent and function of which is described below:
  - Transient cookies (see b)
  - Persistent cookies (see c).
  b) Transient cookies are deleted automatically, when you close your browser. This includes in particular session cookies. These save a so-called session ID, which permits association of various requests by your browser to a single session. This allows your computer to be recognized when you return to our website. These session cookies are deleted, when you log out or close your browser.
  c) Persistent cookies are deleted after no more than three months. You can delete the cookies in the security settings of your browser at any time.
  d) You can configure your browser settings as desired and, for instance, reject third-party cookies or all cookies. We would, however, like to notify you that you may not be able to use all functions of this website, if you do so.
  e) We use cookies to identify you during follow-up visits, if you have an account with us. Otherwise, you would have to log in again each time you visit.
  Change cookie settings
 4. This processing of your data is lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR, or otherwise Justified).

4. Use of our web shop

 1. If you wish to place an order in our web shop, your personal data is required for concluding the contract, so that we can process your order. Obligatory information required for processing contracts is labeled as such, all other information is voluntary. For this purpose, we may transmit payment data to our bank. 
  To place an order, you have to create a user account, through which we can save your data for later purchases. If you create an account under "my account", the data provided by you is stored on a revocable basis. You can delete all other data, including your user account, in the customer section of our site at any time.
  We can also process the data provided by you to inform you about additional interesting products in our portfolio or to send you e-mails containing technical information.
  This processing of your data is lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR, or otherwise Justified).
 2. Due to commercial and tax law requirements, we must store your address, payment and order data for the duration of ten years.
 3. To prevent unauthorized access of third parties to your personal data, in particular financial data, your order is encrypted using the Transport Layer Security Protocol (TLS).
 4. As a result of offering the payment option "Payment on account", we reserve the right to safeguard our legitimate interest, in particular to protect ourselves from payment default and misuse of our online shop, by requesting an identity and credit check from specialized service providers (credit agencies). We only request identity and credit checks through companies such as Creditreform. For further information on data processing by Creditreform and the calculation of probability values (score values) by Creditreform, which may be part of a credit check, please visit https://en.creditreform.de.
  We process your credit check exclusively to make a well-founded decision about entering into, processing or terminating a contractual relationship with you. You can object to processing of your data for the purposes of a credit check according to applicable law including Art. 21 GDPR. This processing of your data is lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR, or otherwise Justified). 

5. Application options

You have the option of sending a job application through our website or by e-mail. If you send an application, we collect and save the data you enter in the input mask or send us by e-mail. We process your data exclusively for the purpose of your application. If we cannot offer you a job, we store your data for no longer than six months after the end of the application process. This processing of your data is lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR, or otherwise Justified).

6. Newsletter

 1. With your consent you can subscribe to our newsletter, which we use to inform you about current interesting offers.
 2. We use a "double-opt-in" process for subscription to our newsletter. That means we send an e-mail to the indicated e-mail address after you have subscribed, asking for your confirmation that you wish to receive the newsletter. If you do not confirm your registration within 24 hours, your information will be blocked and automatically deleted after one month. Moreover, we save your IP addresses and the times of registration and confirmation. The purpose of this process is to adequately document your registration and to investigate any potential misuse of your personal data.
 3. The only obligatory information for receiving our newsletter is your e-mail address. Additional data can be provided separately on a voluntary basis and is used to address you in a more personal manner. After your confirmation, we store your e-mail address to be able to send you our newsletter. This processing of your data is lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR, or otherwise Justified).
 4. You can withdraw your consent to receiving the newsletter at any time and unsubscribe from the newsletter. To withdraw your consent, click on the link provided in each newsletter e-mail, send an e-mail to disagree@dmgmori.com or send a message to the previously indicated contact data.
 5. We would like to notify you that we evaluate your user behavior when sending our newsletter. For this evaluation, the sent e-mails contain so-called web beacons or tracking pixels, i.e. one-pixel image files saved on our websites. For evaluation, we associate the data indicated in section 3 and the web beacons with your e-mail address and an individual ID. Links contained in the newsletter also contain this ID. The data acquired in this fashion is used to create a user profile, so that we can customize our newsletter for you, based on your individual interests. We detect when you read our newsletter and which links you click and use this information to determine your personal interests. We then connect this data to the actions taken by you on our website.
  You can object to this tracking at any time by clicking the separate link provided in each e-mail. The information is saved as long as you are subscribed to our newsletter. After unsubscribing, we save the data on a purely statistical and anonymous basis. Moreover, this tracking method is impossible, if you have deactivated images by default in your e-mail program. However, if you do so, our newsletter is not displayed in full and you may not be able to use all functions. If you display images manually, the above-described tracking method is activated. This processing of your data is lawful (based Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR, or otherwise Justified).

7. Use of Google Analytics

 1. Our website uses Google Analytics, a web analytics service of Google Inc. ("Google"). Google Analytics also uses cookies. The information on your use of our website generated by the cookie is generally transmitted to a Google server in the USA and stored there. As we have activated IP anonymization on this website, your IP address will, however, first be abbreviated by Google before any transmission to the USA. The full IP address is only transmitted to a Google server in the USA and abbreviated there in exceptional cases. On our behalf, Google uses this information to evaluate your use of the website, to compile reports on website activities and to provide us with further services connected to website use and internet use.
 2. The IP addresses transmitted in connection with Google Analytics will not be associated with other data stored by Google.
 3.  You can prevent storage of cookies by making the appropriate settings in your browser software or changing the cookie settings on our website; we would, however, like to point out that, if you do so, you may not be able to use all functions of this website to their full extent. Moreover, you can prevent collection of the data generated by the cookie and referring to your use of the website (incl. your IP address) by Google and processing of this data by Google, by downloading and installing the browser plug-in available at the following link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
 4. This website uses Google Analytics with the extension "_anonymizeIp()“. This means IP addresses are abbreviated before being processed further, preventing association with a person. If the data collected could be associated with your person, this is therefore immediately prevented and the data related to your person is immediately deleted.
 5. We use Google Analytics in order to be able to analyze and regularly improve use of our website. We can use the statistics gathered to improve our offered service and make it more interesting for you as a user. The use of Google Analytics and the associated data transmission are lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR, or otherwise Justified).
 6. Information of the third-party provider: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. User terms: https://www.google.com/analytics/terms/us.html, overview on data privacy: https://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html, and data privacy statement: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

8. Use of ClickDimensions

We use the marketing and analytics software ClickDimensions, operated by ClickDimensions LLC 5901 Peachtree Dunwoody Road, NE Suite B500 Atlanta, GA 30328 United States.

All data collected is stored in Microsoft Azure Services operated by Microsoft Ireland Operations (Sandyford Business Estate, Dublin 18, Ireland). Your data is not stored on servers outside the EU.

 1. If you as a visitor fill out a form on our websites, you consent to the processing of this form data by ClickDimensions and in our Microsoft Dynamics CRM system. We store the data you submit until you revoke your consent. Thereby, we store the following data: Salutation, first name, last name, company address, company contact information (phone and email).
 2. For the analysis and evaluation of our websites, ClickDimensions collects, analyzes and stores data about the behavior of visitors on our websites. This data includes, among other things, access to websites and their subpages, the length of time spent on each page and / or the website from which the user comes to our website. The purpose of using ClickDimensions is to provide visitors with interest-relevant information based on their behavior on our websites (including sub-pages) and to optimize our marketing activities in connection with this. This data is automatically deleted after 6 months. ClickDimensions uses cookies that are stored in the user's browser and that enable an analysis of the visitor's use of our website. The data stored in the cookie is usually transmitted to a ClickDimensions server and stored.
 3. If images are downloaded in a DMG MORI newsletter or if a link is clicked, this is automatically logged via the ClickDimensions e-mail service. The results help us to continuously improve the content of our newsletters and to make the information offered on our websites more interesting for you. If you do not agree with the storage and evaluation of this data, you can unsubscribe from the newsletter mailing at any time. See section "6. Newsletter" for more details.
 4. The data transmitted to ClickDimensions is used on our behalf to evaluate the use of our website, compile reports on website activity and provide other services related to website and internet usage. If you do not wish cookies to be stored, you can prevent this by setting your browser software accordingly. The processing of your data is lawful because according to the above we have a legitimate interest (e.g. Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) DSGVO), or it is otherwise justified. For more information on the processing of personal data by ClickDimensions, please visit https://clickdimensions.com/about/privacy-policy. You can object to the collection and storage of data at any time with effect for the future. Use the following link for this purpose: Change cookie settings

9. Embedding of YouTube videos

 1. We have embedded YouTube videos in our website, which are stored on https://www.youtube.com and can be played directly on our website. All of these are embedded in  "extended data protection mode", i.e. no data relating to you as a user is transmitted to YouTube, if you do not play the videos. Only when playing the videos, the data referred to in the following paragraph will be transmitted. Such data transmission is not subject to any influence on part of us.
 2. When playing the videos, YouTube receives the information that you have accessed the corresponding subpage of our website. In addition, the data mentioned under section 3 of this privacy information is transmitted irrespective of whether you are logged in through a YouTube user account or whether no user account exists. If you are logged into a Google/YouTube account, your data will be directly associated with your account. If you do not wish to be associated with your profile on YouTube, you must log out prior to activating the button. YouTube stores your data as user profiles and uses them for purposes of advertising, market research and/or demand-oriented design of its website. Such an evaluation is also carried out for users who are not logged in to provide tailored advertising. You have a right of objection to the creation of these user profiles, but you must contact YouTube directly in order to exercise this right.
 3. This use of YouTube and the associated data transmission are lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR, or otherwise Justified). For further information on the purpose and scope of data collection and processing thereof by YouTube, refer to their data privacy policy. It also contains information on your rights and setting options to protect your privacy: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy

10. Integration of Google Maps

 1. Our website uses the services of Google Maps. This allows us to display interactive maps on our website and permits you convenient usage of the map function.
 2. When you visit the website, Google receives the information that you have accessed the respective subpage of our website. In addition, the data listed under section 3 of this privacy notice is transmitted. This is the case irrespective of whether or not you have a Google user account and are logged into it. If you are logged into a Google account, your data is associated directly with your account. If you do not wish for your data to be associated with your Google profile, log out before activating the button. Google saves your data as usage profiles and uses it for the purposes of promotion, market research and/or tailoring its website to the users' needs. In particular, this evaluation is conducted (even for users not logged into a user account) to provide tailored advertising and to inform other users of the social network about your activities on our website. You have a right to object to the creation of these user profiles, but in order to exercise this right, you will have to contact Google.
 3. The use of Google Maps and the associated data transmission are lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR, or otherwise Justified). For further information on the purpose and extent of data collection and processing thereof by Google as the plug-in provider, refer to Google's data privacy policy. It also contains information on your associated rights and setting options to protect your privacy: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy

11. Use of Google Ads Conversion

 1. We use the Google Ads service in order to use advertising material ("Google Ads") to draw attention to our appealing offers on external websites. Based on the ad campaigns' data, we can determine the level of success of individual promotional measures. We do this to pursue the interest of showing you advertisements of interest for you, of making our website more interesting for you and of achieving a fair calculation of advertising costs.
 2. This advertising material is provided by Google through so-called "Ad Servers". For this purpose, we use Ad Server cookies, which measure specific parameters to determine success, such as how often ads are displayed or how often users click on them. If you reach our website through a Google ad, Google Ads saves a cookie on your PC. These cookies generally become invalid after 30 days and are not intended for identifying you personally. In general, the unique cookie ID, number of ad impressions per placement (frequency), last impression (relevant for post view conversions) and opt-out information (identifying that the user no longer wishes to be addressed) are saved together with this cookie as analysis values.
 3. These cookies allow Google to recognize your web browser. If a user visits certain pages of an Google Ads customer's website and the cookie saved on the user's computer has not expired yet, Google and the customer can detect that the user has clicked an ad and was forwarded to the site. Each Google Ads customer is assigned a different cookie. Cookies can therefore not be tracked through websites of Google Ads customers. We do not collect and process personal data through the above-mentioned promotional measures. We merely receive statistical evaluations provided by Google. Based on these evaluations, we can detect which of the promotional measures used are particularly effective. We do not receive further data through use of these promotional measures. In particular, we cannot identify the users based on this information.
 4. Due to the marketing tools in use, your browser automatically establishes a direct connection with the Google server. We have no influence on the extent and further use of the data collected by Google through use of this tool, and therefore wish to inform you based on our own knowledge: Through integration of Ads Conversion, Google receives the information that you have accessed the respective part of our website or clicked on one of our ads. If you are registered with a Google service, Google can associate the visit with your account. Even if you are not registered with Google or have not logged in, the provider may find out and save your IP address.
 5. You have different options for preventing participation in this tracking procedure: a) by making the corresponding settings in your browser software, in particular rejecting third-party cookies will ensure that you do not receive third-party ads; b) by deactivating the cookies for conversion tracking by changing the settings of your browser so that cookies from the domain "www.googleadservices.com" are blocked, https://www.google.com/settings/ads, although these settings are deleted, when you delete your cookies; c) by deactivating the interest-based ads of the provider, which are part of the self-regulation campaign "About Ads", using the link https://www.aboutads.info/choices, although this setting is deleted, when you delete your cookies; d) through permanent deactivation in your browsers Firefox, Internet Explorer or Google Chrome using the link https://www.google.com/settings/ads/plugin. We would, however, like to notify you that you may not be able to use all functions of our website, if you do so.
 6. This processing of your data and the associated data transmission are lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR, or otherwise Justified). Further information on data privacy at Google can be found at these links: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy and https://services.google.com/sitestats/en.html. Alternatively, you can visit the website of the Network Advertising Initiative (NAI) at http://www.networkadvertising.org.

12. LinkedIn Lead Generation

DMG MORI offers the download of white papers and registration for webinars via the social network LinkedIn. The "LinkedIn Lead Generation" service uses forms for this purpose. Other functions and contents of the LinkedIn service can also be integrated. The service is offered by die LinkedIn Ireland Unlimited Company, 5 Wilton Park, Dublin 2, Ireland. 

If the users are members of the LinkedIn platform, LinkedIn can link the above-mentioned content and functions to the profiles of the users. For the use of such a service, registration is necessary in advance. Which data is collected in each case can be learnt from the respective input forms. The data collected is also transferred to DMG MORI's CRM system and stored there with any customer profile. 

The following data in particular is collected as part of the registration process:
- First and last name
- salutation
- email address
- Company name
- Telephone number
- Position
- Country

LinkedIn's privacy policy can be found at https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

The use of these tools serves marketing purposes. These purposes are also our legitimate interest in data processing according to Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

13. Remarketing

In addition to Ads Conversion, we use the Google Remarketing service. This is a process through which we wish to address you again. This application allows us to show our ads to you during your subsequent internet use after you have visited our website. For this purpose, cookies are saved in your browser, through which your user behavior when visiting various websites is recorded and evaluated by Google. This allows Google to determine that you have previously visited our website. Based on statements by Google, the data collected for Remarketing is not associated with any personal data which may be stored by Google. In particular, Google states that pseudonymization is used for Remarketing.

14. Use of Google Fonts

We use Google Fonts on our website. This allows us to integrate certain fonts into our website. These fonts are provided by Google through servers in the USA. When accessing our website, your web browser establishes a direct connection to these servers. During this process, the visitor's IP address, among other things, is transmitted to Google and stored there. 
The use of Google Fonts and the associated data transmission are lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR, or otherwise Justified). Further information about Google: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA. Further information on data privacy at Google: https://www.google.com/policies/privacy/

15. Links to third-party websites

We link to the websites of other providers not associated with us (third parties), e.g. to our profiles on social networks such as LinkedIn, Xing, Twitter, YouTube, Instagram and Facebook. We would like to inform you that we have no influence on the data processed by these providers when you click these links. As data processing by third parties is not under our control, we do not accept any responsibility or liability for it. For further information on data processing by these third parties, please refer to the data privacy information published by the respective provider.

16 . Safety measures

 1. Personal information we collect is securely stored within our databases. We take suitable technical and organizational measures to ensure a level of protection appropriate to the risk, taking into account the state of the art, the cost of implementation and the nature, scope, context and purposes of processing as well as the risks of varying likelihood and severity for rights and freedoms of natural persons.  
 2. We have physical, electronic and procedural safeguards in place and take reasonable steps to ensure that your personal data is protected from misuse, interference, loss and unauthorized access, modification and disclosure. These measures include the following: 
  •    access to data processing systems by unauthorized measures is protected by implementing access controls, implementing security measures, maintaining authorizations and other relevant measures;
  •    access to IT systems by unauthorized persons is protected by technical measures regarding user ID, dedicated password protocols, information and data classification policies, secure deletion of data and other relevant measures;
  •    in relation to personnel who are authorized to access the data subject to their access authorization, we implement access rights that are based on role requirements, dedicated authorization processes, information and data classification policies and other appropriate measures;
  •    to ensure the adequate separation of data, we implement physical separation of data based on the relevant purpose of collection, separate processing of personal data dependent upon intended function, encryption of personal data and other relevant measures;
  •    we maintain the safety of personal data during electronic transmission by ensuring personal data can be verified, implementing an information and data classification policy, maintaining e-mail encryption and other relevant measures;
  •    we maintain relevant systems and protocols that allow us to monitor access to personal data. We also implement further measures to protect data from accidental destruction or loss;
  •    we ensure business continuity by maintaining contingency plans in our data centers and reviewing our recovery plans regularly; and
  •    we have also implemented appropriate processes to respond to events and violations, including notification. The implementation and effectiveness of incident management is reviewed at regular intervals as part of internal audits and adjusted if necessary.
 3. Whilst we cannot ensure or guarantee that loss, misuse or alteration of information will never occur, we use all reasonable efforts to prevent it. You should bear in mind that submission of information over the internet is never entirely secure. We cannot guarantee the security of information you submit via our website whilst it is in transit over the internet and any such submission is at your own risk. If you have reason to believe that your interaction with us is no longer secure, please immediately notify us by sending an email to responsibility@dmgmori.com.

17 . Passing on and transmission of data 

 1. If, in the course of our processing, we disclose data to other persons and companies (processors or third parties), transmit or otherwise grant access to the data, this is only done on the basis of a statutory permission, resolution by a competent authority, your consent, a legal obligation, or on the basis of our legitimate interests and/or otherwise Justified. In particular, we disclose personal information to third parties if it is necessary for the primary purpose of collecting the information, or for a related secondary purpose, if the disclosure could be reasonably expected. Contract processors are only used for this purpose in a lawful manner (based on Art. 28 GDPR, or otherwise Justified). Where a disclosure to third parties is necessary, we will require that the third party undertake to treat the personal information in accordance with all applicable laws and regulations to which we are bound.
 2. The data provided by you during the use of our website will be passed on within the DMG MORI group of companies to the extent necessary for internal administrative purposes or to provide you our services.
  Any such disclosure of personal data is lawful, as (1) you consented, (2) we and the DMG MORI group have a legitimate interest in disclosing the data for administrative purposes within our group, which outweighs your rights and interests in the protection of your personal data (based on Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR), or (3) otherwise Justified.
 3. In addition to be above, If there are indications of unlawful or mal usage of our website, and if necessary, for the clarification of such usage or for legal prosecution, personal data will be forwarded to law enforcement or other authorities and affected third parties or legal advisors. A transmission might also take place if it serves the enforcement of terms of use or other legal claims. We are also legally obliged to provide information to certain public bodies upon request, such as criminal prosecution authorities, authorities that pursue administrative offences including fines, and the tax authorities.
  Any disclosure of personal data is lawful, as (1) the processing is necessary for the fulfilment of a legal obligation which we are obliged to fulfil (based on Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR in conjunction with national legal obligations regarding the disclosure of data to prosecution authorities, or comparable applicable laws and regulations), (2) we have a legitimate interest in disclosing the data to the aforementioned third parties if there are indications of misconduct or in order to enforce our terms of use, other conditions or legal claims of third parties, which outweighs your rights and interests in the protection of your personal data (based on Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR), or (3) otherwise Justified.
 4. For the provision of services through our website, we rely on the services of our affiliated company DMG MORI Global Marketing GmbH, Antoniusstrasse 14, 73249 Wernau, Germany.
  Any disclosure of personal data is lawful, as (1) you consented to this processing, storing, disclosure and transfer of your information to such third parties, (2) we have a legitimate interest in disclosing the data for administrative purposes within our group, which outweighs your rights and interests in the protection of your personal data (based on Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR), (3) we have carefully selected our internal companies and external service providers as processors (within the scope of Art. 28 para. 1 GDPR or comparable applicable law), re-examine them on a regular basis and contractually obliged them to process all personal data exclusively in accordance with our instructions, or (4) otherwise Justified.
 5. In the course of the further development of our business, the structure of DMG MORI companies may be subject to change as regards to legal form, the establishment, purchase or sale of subsidiaries, companies or parts thereof. In such transactions, customer information may be transmitted along with the company to be transferred. Whenever personal data is transferred to third parties to the extent described above, we safeguard that this is done in accordance with this privacy notice and the applicable data protection law.
  Any disclosure of personal data is lawful, as (1) you consented to this processing, storing, disclosure and transfer of your information to such third parties, (2) we have a legitimate interest in adapting our corporate form to the economic and legal circumstances as required, which outweighs your rights and interests in the protection of your personal data (based on Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR), or (3) otherwise Justified.

18. Transfer to third countries

 1. In addition to the data transmissions already described, the following applies: If the data is transferred, stored or processed abroad/overseas, in particular on our servers in Germany, Japan, U.S.A. or in other countries of the European Union or the European Economic Area, or if this is done in the context of using the services of third parties or the disclosure or transmission of data to third parties, this is only done (1) in order to fulfil our (pre-)contractual obligations, (2) on the basis of consent, (3) on the basis of a legal obligation, (4) on the basis of our legitimate interests, or (5) if otherwise permitted by relevant laws and regulations; and in which case the data will be subject to the laws and regulations of the country to which the data is transferred, stored or processed. 
 2. Subject to statutory or contractual permissions, we will only process the data in a country or permit to be processed in a country if special conditions are met (in accordance with Art. 44 ff. GDPR, or comparable applicable law and regulations). This means, for example, that the processing is carried out (1) on the basis of special guarantees, such as the official recognition of an EU-level of data protection compliance, (2) in compliance with officially recognized special contractual obligations (so-called "standard contractual clauses") or through binding corporate rules, (3) based on your consent, or (4) as otherwise Justified.

19. Change of purpose

Processing of your personal data for purposes other than those described above will only be carried out to the extent permitted by applicable laws and regulations or if you have consented to the changed purpose of the data processing. In the event of further processing for purposes other than those for which the data was originally collected or material changes to this privacy policy has taken place, we will inform you of these other purposes before processing and provide you with all further relevant information.

20. Your Rights

 1. Right to information: You have the right to obtain from us, at any time and upon request, information on the personal data processed by us and relating to you (in accordance with Art. 15 GDPR, or other applicable laws and regulations). To do so, please contact us at the addresses below. Please note that we may refuse access to the information in circumstances recognized under applicable law, such as when (i) the information is inseparable from the personal information of other individuals, (ii) the information is subject to attorney-client privilege, or (iii) the disclosure of the information would reveal confidential commercial information.   
 2. Right to correct incorrect data: You have the right to ask us to correct any personal data concerning you without delay if it is incomplete or inaccurate. To do so, please contact us at the addresses below.
 3. Right to deletion: Under the conditions set forth in Art. 17 GDPR or other applicable laws and regulations, you have the right to request us to delete or anonymize the personal data concerning you. These conditions provide in particular for a right of deletion if the personal data is no longer necessary for the purposes for which they were collected or otherwise processed, as well as in cases of unlawful processing, the existence of an objection or withdrawal of consent, or the existence of an obligation to delete them. To exercise your rights, please contact us at the addresses below. Instead of anonymization, we will delete your data. 
 4. Right to limit processing: You have the right to demand that we restrict processing (in accordance with Art. 18 GDPR or other applicable laws and regulations). This right exists in particular if the accuracy of the personal data is disputed between you and us, for the period of time required to verify its accuracy, and in the event that you request limited processing instead of deletion in the case of an existing right to deletion; also in the event that the data is no longer required for the purposes pursued by us, but you require it for the assertion, exercise or defense of legal claims, and if the successful exercise of an objection is still disputed between you and us. In order to exercise your right to limit the processing, please contact us at the addresses below.
 5. Right to data transferability: You have the right to receive from us the personal data concerning you that you have provided to us in a structured, common, machine-readable format (in accordance with Art. 20 GDPR or other applicable laws and regulations). To exercise your right to data transferability, please contact us at the contact addresses below.
 6. Revocation of consent: If you have given us your consent to process your personal data, you can revoke this consent at any time, free of charge and free of disadvantages and with effect for the future. With regard to the use of Cookies, you can revoke your consent through the respective links contained above in this privacy notice. Otherwise, by e-mail to disagree@dmgmori.com or by sending a message to the contact addresses given below. After general revocation of your consent, your personal data will no longer be used for the aforementioned purposes and - subject to permissible processing for other purposes and compliance with applicable laws and regulations - will be deleted.
 7. Right of objection: Furthermore, you have the right to object at any time, for reasons arising from your particular situation, to the processing of personal data relating to you which is carried in the public interest (on the basis of Art. 6 para. 1 lit. e) GDPR or other applicable laws and regulations), or to the data processing based on a weighing of interests (on the basis of Art. 6 para. 1 lit.  f) GDPR or other applicable laws and regulations); this also applies to profiling being justified on the aforementioned legal grounds (compare Art. 21 GDPR). If you lodge an objection, we will only process your personal data if we can prove that there are compelling legitimate reasons for doing so which outweigh your interests, rights and freedoms or if the processing serves to assert, exercise or defend legal claims, and if appliable law provides for such overriding processing.
 8. Right of complaint: You also have the right to lodge a complaint to a data protection supervisory authority about the processing of your personal data by us (in accordance with Art. 77 GDPR or other applicable law).

21. Privacy Rights for California Residents

If you are a resident of the states of California in the United States of America, California law may provide you with additional rights regarding our use of your personal information. To learn more about your California privacy rights, visit CCPA Privacy Notice for California Residents.

22. Use By Minors

Our website is not intended for minors under 16 years of age. No one under age 16 may provide any personal information through this website. We do not knowingly collect personal information from minors under 16. If you are under 16, do not use or provide any information on the website or register on it, use any of the interactive or public comment features, or provide any information about yourself to us, including your name, address, telephone number, or email address. If we learn we have collected or received personal information from a minor under 16 without verification of parental consent, we will delete that information. If you believe we might have any information from or about a minor under 16, please contact us at responsibility@dmgmori.com.

23. Sensitive Personal Information

Unless we specifically request or invite it, we ask that you not send us, and you not disclose, any sensitive personal information under applicable laws and regulations (e.g., credit or debit card number, with our without any required security code, personal identification number, financial account number, driver’s license number, government-issued identification card number, information related to racial or ethnic origin, political opinions, religion or philosophical beliefs, health, sex life or sexual orientation, criminal background, or trade union membership, or biometric or genetic data for the purpose of uniquely identifying an individual) on or through this website or otherwise to us. If you have accidentally sent or disclosed to us any sensitive personal information, please contact us at responsibility@dmgmori.com and request deletion of such information.

24. Your Contact Person for Questions and Comments (Data Protection Officer) 

If you have any questions, comments, or grievances regarding our handling of your personal data or if you wish to exercise the above rights as a data subject, please contact our Group Privacy Officer at GILDEMEISTER Beteiligungen GmbH, attn. Group Data Protection, DECKEL MAHO Straße 1, DE-87459 Pfronten, Germany, responsibility@dmgmori.com.

Informations sur la confidentialité des données / Data Privacy Information (English version follows)

Révision : Mars 2021

Nous vous remercions de votre visite sur notre site web et de l'intérêt que vous portez à nos offres. Nous nous engageons à protéger vos données à caractère personnel. Nous vous informons ci-dessous de la manière dont vos données à caractère personnel sont traitées lorsque vous utilisez notre site web et que vous faites usage de nos contenus et services. Les données à caractère personnel comprennent toutes les données vous concernant en tant que personne physique identifiée ou identifiable, par exemple le nom, l'adresse, les adresses électroniques ou toute information compartementale des utilisateurs, à moins que les lois et règlements qui vous sont applicables n'excluent certaines de ces informations. Par exemple, certaines juridictions ne protègent pas les informations de contact de nature purement professionnelle.

Veuillez lire attentivement cet avis afin de comprendre nos politiques et pratiques en matière de traitement et de stockage de vos données à caractère personnel. En outre, nous vous informons des mesures que nous prenons afin de sauvegarder vos informations à caractère personnelle, du fondement juridique de tel traitement dans la mesure requise par la loi applicable, de vos droits en tant que personne visée et enfin de la personne que vous pouvez contacter en cas de questions ou de griefs.

En vous engageant sur notre site web, vous déclarez comprendre, accepter et consentir à ce que nous recueillions et utilisions vos informations tel que décrit dans le présent avis. Si vous n'êtes pas en accord avec nos politiques et pratiques, vous avez le choix de ne pas utiliser ce site web.

Nous pouvons modifier cet avis de temps à autre. Toute modification de cet avis prendra effet lorsque nous publierons l'avis révisé sur ce site web. Le fait de continuer à utiliser ce site après que nous ayons apporté des modifications est considéré comme une acceptation de ces modifications. Cette politique a été mise à jour pour la dernière fois à la date indiquée ci-dessus.

1. Personne responsable, sous-traitant

 1. DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, Gildemeisterstraße 60, DE-33689 Bielefeld, Allemagne, info@dmgmori.com ("nous" ou "notre") fournit le site web en tant que "responsable du traitement" (par exemple au sens de l'art. 4 No. 7 du Règlement général de l'UE sur la protection des données ; "RGPD"), en tant qu'"utilisateur des données", en tant que "personne morale" ou en tant que personne désignée dans un rôle comparable en vertu d'autres lois et règlements applicables.
 2. DMG MORI Global Marketing GmbH, Walter-Gropius-Straße 7, DE-80807 Munich, Allemagne info@dmgmori.com exploite ce site web en notre nom.

2. Informations générales sur le traitement des données à caractère personnel

 1. Nous ne traitons les données à caractère personnel que si elles sont nécessaires à la mise à disposition d'un site web fonctionnel et de nos contenus et services. En général, nous ne traitons vos données à caractère personnel qu'avec votre consentement. Dans les cas où un consentement préalable n'est pas possible, nous ne traitons vos données à caractère personnel que si des dispositions légales permettent ce traitement.
 2. Nous utiliserons des méthodes sûres pour supprimer ou dépersonnaliser de manière permanente vos données à caractère personnel lorsqu'elles ne seront plus nécessaires aux fins pour lesquelles nous les avons collectées ou utilisées conformément à la présente déclaration de confidentialité. Les données peuvent également être stockées, si cela est prévu par le législateur des lois applicables ou d'autres réglementations auxquelles le responsable du traitement est soumis. Les données seront également bloquées ou supprimées, lorsqu'une période de stockage requise par les normes susmentionnées prend fin, à moins qu'un stockage supplémentaire des données ne soit nécessaire pour la conclusion ou l'exécution du contrat.
 3. Lorsque vous nous contactez par courriel, par le biais d'un formulaire de contact ou en vous inscrivant sur notre site web, nous enregistrons les données que vous nous avez fournies pour traiter vos questions/demandes. Nous supprimerons les données collectées dans ce contexte, dès que leur stockage n'est plus nécessaire, ou nous en limiterons le traitement, si des périodes de conservation légalement prescrites s'appliquent.
 4. Si vous fournissez des données à caractère personnel que nous n'avons pas demandées (informations non sollicitées), vous donnez ainsi votre accord pour que nous les utilisions. Si nous n'aurions pas pu solliciter de telles données à caractère personnel et s'il est légal et raisonnable de le faire, nous détruirons ou dépersonnaliserons ces informations.
 5. Si nous faisons appel à des prestataires de services mandatés pour des fonctions individuelles incluses dans notre offre ou si nous souhaitons utiliser vos données à des fins promotionnelles, nous vous informerons en détail sur ces processus comme décrit ci-dessous. Nous vous indiquerons également les critères définis pour la durée du stockage.
 6. Le traitement de nos données en relation avec ce site web est légal, entre autres, si (1) vous avez donné votre consentement exprès ou tacite (sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point a), du RGPD) ; (2) il est nécessaire à l'exécution d'un contrat entre vous, en tant que partie concernée, et nous (sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point b), du RGPD) ; (3) nous avons un intérêt légitime à assurer la fonctionnalité et le fonctionnement sans erreur du site web, qui l'emporte sur vos droits et intérêts en matière de protection de vos données à caractère personnel (sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point b), du RGPD). 6, paragraphe 1, point f), du RGPD à caractère personnel) ; (4) les données sont anonymisées ; (5) le traitement est nécessaire à l'exercice de droits dans le cadre de procédures judiciaires, administratives ou arbitrales ; (6) le traitement est nécessaire en cas d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité d'une personne ; (7) le traitement est manifestement dans votre intérêt et le consentement ne peut être obtenu en temps utile ; ou (8) le traitement est autorisé d'une autre manière en vertu du droit applicable ou d'une résolution d'une autorité compétente ("justifiée").

3. Collecte de données à caractère personnel lorsque vous visitez notre site web

 1. Si vous utilisez notre site web uniquement à des fins d'information, c'est-à-dire si vous ne vous inscrivez pas ou ne transmettez pas d'informations d'une autre manière, nous ne recueillons que les données à caractère personnel transmises à notre serveur par votre navigateur. Si vous souhaitez consulter notre site web, nous collectons les données suivantes, nécessaires à des fins techniques pour afficher notre site web et assurer sa stabilité et sa sécurité.
  - Adresse ΙP
  - Date et heure de l'accès
  - Différence de fuseau horaire par rapport au temps moyen de Greenwich (GMT)
  - Contenu de la demande (site spécifique)
  - Statut d'accès/code de statut HTTP
  - Volume des données transférées
  - Site web d'où provient la demande
  - Type d'ordinateur ou d'appareil mobile
  - Résolution de l'écran
  - Type et version du navigateur
  - Système d'exploitation et son interface
  - Langue et version du logiciel de navigation.
 2. Outre les données susmentionnées, des "fichiers témoins" sont enregistrés sur votre ordinateur lorsque vous utilisez notre site web. Les fichiers témoins sont de petits fichiers texte enregistrés sur votre disque dur en association avec le navigateur que vous utilisez et utilisés pour transmettre certaines informations à l'organisme responsable de la création du cookie (en l'occurrence, nous). Les fichiers témoins ne peuvent pas exécuter de programmes ni transférer de virus sur votre ordinateur. Ils sont utilisés pour rendre l'ensemble de la présence sur le web plus conviviale et plus efficace en nous permettant de vous répondre lorsque vous revenez à nos services. Les fichiers témoins sont également utilisés pour améliorer la sécurité d'utilisation de nos services.
 3. Utilisation de fichiers témoins :
  a) Ce site web utilise les types de fichiers témoins suivants, dont l'étendue et la fonction sont décrites ci-dessous :
  - fichiers témoins transitoires (voir b)
  - Les fichiers témoins persistants (voir c).
  b) Les fichiers témoins transitoires sont supprimés automatiquement, lorsque vous fermez votre navigateur. Il s'agit notamment des fichiers témoins de session. Ceux-ci enregistrent un "ID de session", qui permet d'associer diverses requêtes de votre navigateur à une seule session. Cela permet à votre ordinateur d'être reconnu lorsque vous revenez sur notre site web. Ces fichiers témoins de session sont supprimés lorsque vous vous déconnectez ou que vous fermez votre navigateur.
  c) Les fichiers témoins persistants sont supprimés au bout de trois mois maximum. Vous pouvez supprimer les fichiers témoins à tout moment dans les paramètres de sécurité de votre navigateur.
  d) Vous pouvez configurer les paramètres de votre navigateur comme vous le souhaitez et, par exemple, rejeter les fichiers témoins de tiers ou tous les fichiers témoins. Nous tenons toutefois à vous informer que, si vous le faites, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser toutes les fonctions de ce site web.
  e) Nous utilisons des fichiers témoins pour vous identifier lors des visites de suivi, si vous avez un compte chez nous. Dans le cas contraire, vous devrez vous reconnecter à chaque visite.
  Modifier les paramètres des fichiers témoins
 4. Ce traitement de vos données est licite (sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point f), RGPD, ou autrement justifié).

4. Utilisation de notre boutique en ligne

 1. Si vous souhaitez passer une commande dans notre boutique en ligne, vos données à caractère personnel sont nécessaires à la conclusion du contrat, afin que nous puissions traiter votre commande. Les informations obligatoires requises pour le traitement des contrats sont étiquetées comme telles, toutes les autres informations sont facultatives. À cette fin, nous pouvons transmettre les données de paiement à notre banque.
  Pour passer une commande, vous devez créer un compte utilisateur, grâce auquel nous pouvons enregistrer vos données pour des achats ultérieurs. Si vous créez un compte sous "mon compte", les données que vous nous fournissez sont stockées de manière révocable. Vous pouvez à tout moment supprimer toutes les autres données, y compris votre compte d'utilisateur, dans la section "clients" de notre site.
  Nous pouvons également traiter les données que vous nous fournissez pour vous informer sur d'autres produits intéressants de notre portefeuille ou pour vous envoyer des courriels contenant des informations techniques.
  Ce traitement de vos données est licite (sur la base de l'art. 6, al. 1, lit. b) RGPD, ou autrement justifié).
 2. En raison des exigences du droit commercial et fiscal, nous devons conserver vos données d'adresse, de paiement et de commande pendant une durée de dix ans.
 3. Afin d'empêcher l'accès non autorisé de tiers à vos données à caractère personnel, en particulier aux données financières, votre commande est cryptée à l'aide du protocole de sécurité de la couche de transport (TLS).
 4. En raison de l'offre de l'option de paiement "Acompte", nous nous réservons le droit de sauvegarder notre intérêt légitime, en particulier de nous protéger contre le défaut de paiement et l'utilisation abusive de notre boutique en ligne, en demandant un contrôle d'identité et de solvabilité auprès de prestataires de services spécialisés (agences de crédit). Nous ne demandons des vérifications d'identité et de crédit que par l'intermédiaire de sociétés telles que Creditreform. Pour de plus amples informations sur le traitement des données par Creditreform et le calcul des valeurs de probabilité (valeurs de score) par Creditreform, qui peuvent faire partie d'un contrôle de solvabilité, veuillez consulter le site https://en.creditreform.de.
  Nous traitons votre contrôle de solvabilité exclusivement pour prendre une décision fondée concernant la conclusion, le traitement ou la résiliation d'une relation contractuelle avec vous. Vous pouvez vous opposer au traitement de vos données aux fins d'un contrôle de solvabilité conformément au droit applicable, y compris l'art. 21 RGPD. Ce traitement de vos données est licite (sur la base de l'art. 6 al. 1 lit. f) RGPD, ou autrement justifié).

5. Options d'application

 1. Vous avez la possibilité d'envoyer une demande d'emploi via notre site web ou par courriel. Si vous envoyez une candidature, nous recueillons et sauvegardons les données que vous saisissez dans le masque de saisie ou que vous nous envoyez par courriel. Nous traitons vos données exclusivement dans le cadre de votre candidature. Si nous ne pouvons pas vous proposer un emploi, nous conservons vos données pendant six mois au maximum après la fin de la procédure de candidature. Ce traitement de vos données est licite (sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point b), RGPD, ou autrement justifié).

6. Bulletin d'information

 1. Avec votre accord, vous pouvez vous abonner à notre lettre d'information, qui nous permet de vous informer des offres intéressantes en cours.
 2. Nous utilisons un processus de choix de souscription double pour l'abonnement à notre bulletin d'information. Cela signifie que nous envoyons un courriel à l'adresse courriel indiquée après votre inscription, en vous demandant de confirmer que vous souhaitez recevoir la lettre d'information. Si vous ne confirmez pas votre inscription dans les 24 heures, vos informations seront bloquées et automatiquement supprimées au bout d'un mois. En outre, nous enregistrons vos adresses IP et les heures d'inscription et de confirmation. Le but de ce processus est de documenter de manière adéquate votre enregistrement et d'enquêter sur toute utilisation abusive potentielle de vos données à caractère personnel.
 3. La seule information obligatoire pour recevoir notre bulletin d'information est votre adresse électronique. Des données supplémentaires peuvent être fournies séparément sur une base volontaire et sont utilisées pour vous adresser d'une manière plus personnelle. Après votre confirmation, nous enregistrons votre adresse électronique afin de pouvoir vous envoyer notre bulletin d'information. Ce traitement de vos données est licite (sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point a) RGPD, ou autrement justifié).
 4. Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement à la réception de la lettre d'information et vous désabonner de la lettre d'information. Pour retirer votre consentement, cliquez sur le lien fourni dans chaque édition de la lettre d'information, envoyez un courriel à disagree@dmgmori.com ou envoyez un message aux coordonnées indiquées précédemment.
 5. Nous vous avisons que nous évaluons votre comportement d'utilisateur lors de l'envoi de notre bulletin d'information. Pour cette évaluation, les courriels envoyés contiennent des balises web ou pixels de suivi, c'est-à-dire des fichiers d'images d'un pixel enregistrés sur nos sites web. Pour l'évaluation, nous associons les données indiquées dans la section 3 et les balises web à votre adresse électronique et à un identifiant individuel. Les liens contenus dans le bulletin d'information contiennent également cette identification. Les données ainsi acquises sont utilisées pour créer un profil d'utilisateur, afin que nous puissions personnaliser notre bulletin d'information en fonction de vos intérêts individuels. Nous détectons quand vous lisez notre bulletin d'information et les liens sur lesquels vous cliquez et utilisons ces informations pour déterminer vos intérêts personnels. Nous relions ensuite ces données aux actions que vous effectuez sur notre site web.
  Vous pouvez vous opposer à ce suivi à tout moment en cliquant sur le lien distinct fourni dans chaque courriel. Les informations sont sauvegardées tant que vous êtes abonné.e à notre lettre d'information. Après votre désabonnement, nous enregistrons les données sur une base purement statistique et anonyme. En outre, cette méthode de suivi est impossible si vous avez désactivé les images par défaut dans votre programme de courriel. Toutefois, si vous le faites, notre bulletin d'information ne s'affiche pas dans son intégralité et il est possible que vous ne puissiez pas utiliser toutes les fonctions. Si vous affichez les images manuellement, la méthode de suivi décrite ci-dessus est activée. Ce traitement de vos données est licite (sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point a), RGPD, ou autrement justifié).​​​​​​​

7. Utilisation de Google Analytics

 1. Notre site web utilise Google Analytics, un service d'analyse web de Google Inc. ("Google"). Google Analytics utilise également des cookies. Les informations sur votre utilisation de notre site web générées par le cookie sont généralement transmises à un serveur de Google aux États-Unis et y sont stockées. Comme nous avons activé l'anonymat IP sur ce site web, votre adresse IP sera cependant d'abord abrégée par Google avant toute transmission aux États-Unis. L'adresse IP complète est uniquement transmise à un serveur de Google aux États-Unis et y est abrégée dans des cas exceptionnels. Google utilise ces informations pour évaluer votre utilisation du site, pour établir des rapports sur les activités du site et pour nous fournir d'autres services liés à l'utilisation du site et d'Internet.
 2. Les adresses IP transmises dans le cadre de Google Analytics ne seront pas associées à d'autres données stockées par Google.
 3. Vous pouvez empêcher l'enregistrement de fichiers témoins en effectuant les réglages appropriés dans votre logiciel de navigation ou en modifiant les paramètres des fichiers témoins sur notre site Web ; nous vous signalons toutefois que, dans ce cas, vous ne pourrez peut-être pas utiliser toutes les fonctions de ce site Web dans leur intégralité. En outre, vous pouvez empêcher la collecte des données générées par le fichier témoin et se rapportant à votre utilisation du site web (y compris votre adresse IP) par Google et le traitement de ces données par Google, en téléchargeant et en installant le plug-in du navigateur disponible sur le lien suivant : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr.
 4. Ce site web utilise Google Analytics avec l'extension "_anonymizeIp()". Cela signifie que les adresses IP sont abrégées avant d'être traitées ultérieurement, ce qui empêche toute association avec une personne. Si les données collectées pouvaient être associées à votre personne, cela est donc immédiatement empêché et les données relatives à votre personne sont immédiatement supprimées.
 5. Nous utilisons Google Analytics afin de pouvoir analyser et améliorer régulièrement l'utilisation de notre site web. Nous pouvons utiliser les statistiques recueillies pour améliorer le service que nous vous proposons et le rendre plus intéressant pour vous en tant qu'utilisateur. L'utilisation de Google Analytics et la transmission de données qui y est associée sont légales (selon l'art. 6 al. 1 lit. a) RGPD, ou justifiées d'une autre manière).
 6. Informations du fournisseur tiers : Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlande, Fax : +353 (1) 436 1001.
  Conditions d'utilisation : https://www.google.com/analytics/terms/fr.html,
  aperçu sur la confidentialité des données : https://www.google.com/intl/fr/analytics/learn/privacy.html,
  et déclaration de confidentialité des données : https://www.google.de/intl/fr/policies/privacy.

8. Utilisation du ClickDimensions

Nous utilisons le logiciel de marketing et d'analyse ClickDimensions, operé par ClickDimensions LLC 5901 Peachtree Dunwoody Road, NE Suite B500 Atlanta, GA 30328 United States.

Toutes les données collectées sont stockées dans Microsoft Azure Services operé par Microsoft Ireland Operations (Sandyford Business Estate, Dublin 18, Ireland). Vos doonées ne sont pas stockés sur des serveurs en dehors de l'UE.

 1. Si vous, en tant que visiteur, remplissez un formulaire sur nos sites Web, vous consentez au traitement des données du formulaire par ClickDimensions et dans notre systéme Microsoft Dynamics CRM. Nous sauvegardons les données que vous avez soumis jusqu'à ce que vous révoquiez votre consentement. Ainsi, nous sauvegardons les données suivantes: Salutation, prénom, nom, addresse de l'entreprise, Informations de contact de l'entreprise (numéro de téléphone et courrier éléctronique).
 2. Pour l'analyse et l'évaluation de nos sites Web, ClickDimensions collecte, analyse et stocke des données sur le comportement des visiteurs sur nos sites Web. Ces données comprennent entre-autres l'accés aux sites Web et à leurs sous-pages, le temps passé sur chaque page et/ou le site Web à partir duquel l'utilisateur arrive sur le notre. Le but de l'utilisation de ClickDimensions est de fournir aux visiteurs des informations pertinentes sur la base de leur comportement sur nos sites Web (y compris les sous-pages) et d'optimiser nos activités de marketing en rapport avec cela. Ces données sont automatiquement supprimées aprés 6 mois. ClickDimensions utilise des cookies qui sont stockés dans le navigateur de l'utilisateur et qui permettent une analyse de l'utilisation de notre site Web par le visiteur. Les données stockées dans les cookies sont généralement transmises à un serveur ClickDimensions et stockées.
 3. Si des images sont téléchargées dans une newsletter DMG MORI ou si un lien est cliqué , cela est automatiquement enregistré via le service e-mail ClickDimensions. Les résultats nous aident à améliorer en permanence le contenu de nos newsletters et à rendre les informations proposées sur nos sites Internet plus intéressantes pour vous. Si vous n'êtes pas d'accords avec le stockage et et l'évaluation de ces données, vous pouvez à tout moment vous désinscrire de la newsletter. Voir la section "6. Newsletter"  pour plus d'informations.   
 4. Les données transmises à ClickDimensions sont utilisées en notre nom pour évaluer l'utilsation de notre site Web, compiler des rapports sur l'activité du site Web et fournir d'autres services liés à l'utilisation du site Web et d'Internet. Si vous ne souhaitez pas que des cookies soient enregistrées, vous pouvez empêcher cela en configurant votre logiciel de navigation en conséquence. Le traitement de vos données est légal car, conformément à ce qui précède, nous avons un intérêt légitime (par exemple, l'article 6, paragraphe 1, point 1, lettre f) de la DSGVO), ou il est autrement justifié. Pour plus d'informations sur le traitement de vos données personnelles par ClickDimensions, veuillez visiter: https://clickdimensions.com/about/privacy-policy. Vous pouvez à tout moment avec un effet à venir désapprouver la collecte et le stockage de vos données. Utilisez le lien suivant : Modifier les paramétres des cookies

9. Intégration des vidéos YouTube

 1. Nous avons intégré des vidéos YouTube dans notre site web, qui sont stockées sur https://www.youtube.com et peuvent être visionnées directement sur notre site web. Toutes ces vidéos sont intégrées en "mode étendu de protection des données", c'est-à-dire qu'aucune donnée vous concernant en tant qu'utilisateur n'est transmise à YouTube si vous ne les lisez pas. Ce n'est que lors de la lecture des vidéos que les données visées au paragraphe suivant seront transmises. Cette transmission de données n'est soumise à aucune influence de notre part.
 2. Lors de la lecture des vidéos, YouTube reçoit l'information que vous avez accédé à la sous-page correspondante de notre site web. En outre, les données mentionnées dans la section 3 de ces informations de confidentialité sont transmises indépendamment du fait que vous soyez connecté via un compte d'utilisateur YouTube ou qu'il n'existe pas de compte d'utilisateur. Si vous êtes connecté.e à un compte Google/YouTube, vos données seront directement associées à votre compte. Si vous ne souhaitez pas être associé.e à votre profil sur YouTube, vous devez vous déconnecter avant d'activer le bouton. YouTube enregistre vos données sous forme de profils d'utilisateur et les utilise à des fins de publicité, d'études de marché et/ou de conception de son site web en fonction de la demande. Une telle évaluation est également effectuée pour les utilisateurs qui ne sont pas connectés afin de fournir une publicité personnalisée. Vous avez un droit d'opposition à la création de ces profils d'utilisateur, mais vous devez contacter YouTube directement pour exercer ce droit.
 3. Cette utilisation de YouTube et la transmission de données qui y est associée sont licites (sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point a), RGPD, ou justifiées d'une autre manière). Pour de plus amples informations sur l'objectif et la portée de la collecte et du traitement des données par YouTube, veuillez vous référer à leur politique de confidentialité des données. Elle contient également des informations sur vos droits et les options de paramétrage pour protéger votre vie privée : https://www.google.de/intl/fr/policies/privacy.

10. Intégration de Google Maps

 1. Notre site web utilise les services de Google Maps. Cela nous permet d'afficher des cartes interactives sur notre site web et vous permet d'utiliser la fonction de carte de manière pratique.
 2. Lorsque vous visitez le site web, Google reçoit l'information que vous avez accédé à la sous-page correspondante de notre site web. En outre, les données énumérées au point 3 de la présente déclaration de confidentialité sont transmises. Ceci est le cas indépendamment du fait que vous ayez ou non un compte d'utilisateur Google et que vous soyez ou non connecté à celui-ci. Si vous êtes connecté à un compte Google, vos données sont directement associées à votre compte. Si vous ne souhaitez pas que vos données soient associées à votre profil Google, déconnectez-vous avant d'activer le bouton. Google enregistre vos données sous forme de profils d'utilisation et les utilise à des fins de promotion, d'étude de marché et/ou d'adaptation de son site web aux besoins des utilisateurs. Cette évaluation est notamment réalisée (même pour les utilisateurs non connectés à un compte utilisateur) pour fournir une publicité personnalisée et pour informer les autres utilisateurs du réseau social de vos activités sur notre site web. Vous avez le droit de vous opposer à la création de ces profils d'utilisateurs, mais pour exercer ce droit, vous devrez contacter Google.
 3. L'utilisation de Google Maps et la transmission de données qui y est associée sont légales (sur la base de l'art. 6 al. 1 lit. a) RGPD, ou autrement justifiées). Pour de plus amples informations sur l'objectif et l'étendue de la collecte et du traitement des données par Google en tant que fournisseur de plug-ins, veuillez-vous référer à la politique de confidentialité de Google. Elle contient également des informations sur vos droits associés et les options de paramétrage pour protéger votre vie privée : https://www.google.de/intl/fr/policies/privacy.

11. Utilisation de la conversion des annonces Google

 1. Nous utilisons le service Google Ads afin d'utiliser du matériel publicitaire ("Google Ads") pour attirer l'attention sur nos offres attrayantes sur des sites web externes. Sur la base des données des campagnes publicitaires, nous pouvons déterminer le degré de réussite des différentes mesures de promotion. Nous le faisons dans le but de vous montrer des publicités qui vous intéressent, de rendre notre site web plus intéressant pour vous et de parvenir à un calcul équitable des coûts publicitaires.
 2. Ce matériel publicitaire est fourni par Google par le biais de ce que l'on appelle des "serveurs publicitaires". À cette fin, nous utilisons des fichiers témoins de serveur publicitaire, qui mesurent des paramètres spécifiques pour déterminer le succès, comme la fréquence d'affichage des publicités ou la fréquence à laquelle les utilisateurs cliquent sur celles-ci. Si vous accédez à notre site web par le biais d'une annonce Google, Google Ads enregistre un fichier témoin sur votre PC. Ces fichiers témoins deviennent généralement invalides après 30 jours et ne sont pas destinés à vous identifier personnellement. En général, l'identifiant unique du fichier témoin, le nombre d'impressions d'annonces par placement (fréquence), la dernière impression (pertinente pour les conversions après affichage) et les informations d’option de retrait (indiquant que l'utilisateur ne souhaite plus être visé) sont enregistrés avec ce fichier témoin en tant que valeurs d'analyse.
 3. Ces fichiers témoins permettent à Google de reconnaître votre navigateur web. Si un utilisateur visite certaines pages du site web d'un client de Google Ads et que le fichier témoin enregistré sur l'ordinateur de l'utilisateur n'a pas encore expiré, Google et le client peuvent détecter que l'utilisateur a cliqué sur une annonce et a été redirigé vers le site. Chaque client de Google Ads se voit attribuer un fichier témoin différent. Les fichiers témoins ne peuvent donc pas être suivis sur les sites web des clients de Google Ads. Nous ne collectons et ne traitons pas de données à caractère personnel dans le cadre des mesures promotionnelles susmentionnées. Nous recevons simplement des évaluations statistiques fournies par Google. Sur la base de ces évaluations, nous pouvons déterminer quelles mesures promotionnelles sont particulièrement efficaces. Nous ne recevons pas d'autres données par le biais de ces mesures promotionnelles. En particulier, nous ne pouvons pas identifier les utilisateurs sur la base de ces informations.
 4. En raison des outils de marketing utilisés, votre navigateur établit automatiquement une connexion directe avec le serveur de Google. Nous n'avons aucune influence sur l'étendue et l'utilisation ultérieure des données collectées par Google par le biais de cet outil, et souhaitons donc vous informer sur la base de nos propres connaissances : Grâce à l'intégration de Ads Conversion, Google reçoit l'information selon laquelle vous avez accédé à la partie pertinente de notre site Internet ou cliqué sur l'une de nos annonces. Si vous êtes inscrit.e à un service Google, Google peut associer la visite à votre compte. Même si vous n'êtes pas enregistré auprès de Google ou si vous ne vous êtes pas connecté.e, le fournisseur peut trouver et enregistrer votre adresse IP.
 5. Vous disposez de différentes options pour empêcher la participation à cette procédure de suivi : a) en effectuant les réglages correspondants dans votre logiciel de navigation, en particulier le rejet des fichiers témoins tiers qui vous permettra de ne pas recevoir d'annonces de tiers; b) en désactivant les fichiers témoins pour le suivi des conversions en modifiant les réglages de votre navigateur de manière à bloquer les fichiers témoins du domaine "www.googleadservices.com", https://www.google.com/settings/ads, bien que ces paramètres soient supprimés, lorsque vous supprimez vos fichiers témoins ; c) en désactivant les annonces basées sur les intérêts du fournisseur, qui font partie de la campagne d'autorégulation "About Ads", en utilisant le lien https://www.aboutads.info/choices, bien que ce paramètre soit supprimé, lorsque vous supprimez vos fichiers témoins ; d) par une désactivation permanente dans vos navigateurs Firefox, Internet Explorer ou Google Chrome en utilisant le lien https://www.google.com/settings/ads/plugin. Nous tenons toutefois à vous informer que, dans ce cas, vous ne pourrez peut-être pas utiliser toutes les fonctions de notre site web.
 6. Ce traitement de vos données et la transmission de données qui y est associée sont licites (sur la base de l'art. 6 al. 1 lit. a) RGPD, ou autrement justifiés). Vous trouverez de plus amples informations sur la protection des données chez Google en cliquant sur les liens suivants : http://www.google.com/intl/fr/policies/privacy et https://services.google.com/sitestats/fr.html. Vous pouvez également consulter le site web de la Network Advertising Initiative (NAI) à l'adresse http://www.networkadvertising.org.

12. Génération de leads LinkedIn

DMG MORI propose le téléchargement de livres blancs et l'inscription à des webinaires via le réseau social LinkedIn. Le service "LinkedIn Lead Generation" utilise à cet effet des formulaires. D'autres fonctions et contenus du service LinkedIn peuvent également être intégrés. Le service est proposé par LinkedIn Ireland Unlimited Company, 5 Wilton Park, Dublin 2, Irlande.

Si les utilisateurs sont membres de la plateforme LinkedIn, LinkedIn peut lier le contenu et les fonctions susmentionnés aux profils des utilisateurs. Pour l'utilisation d'un tel service, une inscription préalable est nécessaire. Les données collectées dans chaque cas peuvent être implémentées à partir des formulaires de saisie respectifs. Les données collectées sont également transférées au système CRM de DMG MORI et y sont stockées avec n'importe quel profil client.

Les données suivantes sont notamment collectées dans le cadre du processus d'inscription :
- nom et prénom
- civilité
- adresse e-mail
- Nom de l'entreprise
- Numéro de téléphone
- Fonction
- Pays

La politique de confidentialité de LinkedIn est disponible sur https://fr.linkedin.com/legal/privacy-policy

L'utilisation de ces outils sert à des fins de marketing. Ces finalités constituent également notre intérêt légitime au traitement des données conformément à l'art. 6 par. 1 lit. f RGPD.


13. Remarketing

En plus de la conversion des annonces, nous utilisons le service Google Remarketing. C'est un processus par lequel nous souhaitons nous adresser à nouveau à vous. Cette application nous permet de vous montrer nos annonces lors de votre prochaine utilisation d'Internet après que vous ayez visité notre site. À cette fin, des fichiers témoins sont enregistrés dans votre navigateur, grâce auxquels le comportement de l'utilisateur lors de la visite de différents sites web est enregistré et évalué par Google. Cela permet à Google de déterminer si vous avez déjà visité notre site web. Sur la base des déclarations de Google, les données collectées pour le Remarketing ne sont pas associées à des données à caractère personnel qui pourraient être stockées par Google. En particulier, Google indique que le Remarketing utilise un pseudonyme.


14. Utilisation des polices de Google

Nous utilisons les polices de caractères Google sur notre site web. Cela nous permet d'intégrer certaines polices dans notre site web. Ces polices sont fournies par Google par l'intermédiaire de serveurs aux États-Unis. Lorsque vous accédez à notre site web, votre navigateur web établit une connexion directe avec ces serveurs. Au cours de ce processus, l'adresse IP du visiteur, entre autres, est transmise à Google et y est enregistrée.
L'utilisation des polices Google (« Google Fonts ») et la transmission des données qui y sont associées sont légales (sur la base de l'art. 6 al. 1 lit. a) RGPD, ou autrement justifiées). Plus d'informations sur Google : Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA. Pour plus d'informations sur la protection des données chez Google : https://www.google.com/policies/privacy/

15. Liens vers des sites web tiers

Nous établissons des liens vers les sites web d'autres fournisseurs qui ne nous sont pas associés (tiers), par exemple vers nos profils sur les réseaux sociaux tels que LinkedIn, Xing, Twitter, YouTube, Instagram et Facebook. Nous tenons à vous informer que nous n'avons aucune influence sur les données traitées par ces fournisseurs lorsque vous cliquez sur ces liens. Le traitement des données par des tiers n'étant pas sous notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité à cet égard. Pour plus d'informations sur le traitement des données par ces tiers, veuillez-vous référer aux informations sur la protection des données publiées par le fournisseur concerné.

16. Mesures de sécurité

 1. Les informations personnelles que nous recueillons sont stockées en toute sécurité dans nos bases de données. Nous prenons les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer un niveau de protection adapté au risque, en tenant compte de l'état de l'art, du coût de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques de probabilité et de gravité variables pour les droits et libertés des personnes physiques.
 2. Nous disposons de garanties physiques, électroniques et procédurales et prenons des mesures raisonnables pour garantir que vos données à caractère personnel sont protégées contre toute utilisation abusive, interférence, perte et tout accès, modification et divulgation non autorisés. Ces mesures sont notamment les suivantes :
  •    l'accès aux systèmes de traitement de données par des mesures non autorisées est protégé par la mise en œuvre de contrôles d'accès, la mise en œuvre de mesures de sécurité, le maintien des autorisations et d'autres mesures pertinentes;
  •    l'accès aux systèmes informatiques par des personnes non autorisées est protégé par des mesures techniques concernant l'identifiant de l'utilisateur, les protocoles de mot de passe dédiés, les politiques de classification des informations et des données, la suppression sécurisée des données et d'autres mesures pertinentes;
  •    en ce qui concerne le personnel autorisé à accéder aux données soumises à son autorisation d'accès, nous mettons en œuvre des droits d'accès basés sur des exigences de rôle, des processus d'autorisation dédiés, des politiques de classification des informations et des données et d'autres mesures appropriées;
  •    pour assurer la séparation adéquate des données, nous mettons en œuvre une séparation physique des données basée sur le but pertinent de la collecte, un traitement séparé des données à caractère personnel en fonction de la fonction prévue, le cryptage des données à caractère personnel et d'autres mesures pertinentes;
  •    nous maintenons la sécurité des données à caractère personnel pendant la transmission électronique en garantissant que les données à caractère personnel peuvent être vérifiées, en mettant en œuvre une politique de classification des informations et des données, en maintenant le cryptage des courriels et d'autres mesures pertinentes;
  •    nous maintenons des systèmes et protocoles pertinents qui nous permettent de surveiller l'accès aux données à caractère personnel. Nous mettons également en œuvre des mesures supplémentaires pour protéger les données contre la destruction ou la perte accidentelles;
  •    nous assurons la continuité des activités en maintenant des plans d'urgence dans nos centres de données et en examinant régulièrement nos plans de reprise; et
  •    nous avons également mis en place des processus appropriés pour répondre aux événements et violations, y compris la notification. La mise en œuvre et l'efficacité de la gestion des incidents sont revues à intervalles réguliers dans le cadre d'audits internes et ajustées si nécessaire.
 3. Bien que nous ne puissions pas assurer ou garantir que la perte, l'abus ou l'altération des informations ne se produira jamais, nous faisons tous les efforts raisonnables pour les prévenir. Vous devez garder à l'esprit que la soumission d'informations sur l'internet n'est jamais entièrement sûre. Nous ne pouvons pas garantir la sécurité des informations que vous soumettez via notre site web pendant qu'elles sont en transit sur l'internet et toute soumission de ce type est à vos propres risques. Si vous avez des raisons de croire que votre interaction avec nous n'est plus sécurisée, veuillez nous en informer immédiatement en envoyant un courriel à responsibility@dmgmori.com.

17. Transmission de données

 1. Si, au cours de notre traitement, nous divulguons des données à d'autres personnes et sociétés (sous-traitants ou tiers), transmettons ou accordons de toute autre manière l'accès aux données, cela ne se fait que sur la base d'une autorisation légale, d'une résolution d'une autorité compétente, de votre consentement, d'une obligation légale, ou sur la base de nos intérêts légitimes et/ou autrement justifiés. En particulier, nous divulguons des informations personnelles à des tiers si cela est nécessaire pour l'objectif principal de la collecte des informations, ou pour un objectif secondaire connexe, si la divulgation peut être raisonnablement attendue. Les sous-traitants ne sont utilisés à cette fin que d'une manière légale (sur la base de l'article 28 RGPD, ou autrement justifiée). Lorsqu'une divulgation à des tiers est nécessaire, nous exigerons que le tiers s'engage à traiter les informations personnelles conformément à toutes les lois et réglementations applicables auxquelles nous sommes nous-mêmes assujettis.
 2. Les données que vous nous fournissez lors de l'utilisation de notre site web seront transmises au sein du groupe de sociétés DMG MORI dans la mesure où cela est nécessaire à des fins administratives internes ou pour vous fournir nos services.
  Une telle divulgation de données à caractère personnel est légale, car (1) vous y avez consenti, (2) nous et le groupe DMG MORI avons un intérêt légitime à divulguer les données à des fins administratives au sein de notre groupe, qui l'emporte sur vos droits et intérêts en matière de protection de vos données à caractère personnel (sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point f) RGPD), ou (3) autrement justifié.
 3. En plus de ce qui précède, s'il y a des indications d'utilisation illégale ou malveillante de notre site web, et si nécessaire, pour la clarification de cette utilisation ou pour des poursuites judiciaires, les données à caractère personnel seront transmises aux autorités policières ou autres et aux tiers concernés ou aux conseillers juridiques. Une transmission peut également avoir lieu si elle sert à l'application des conditions d'utilisation ou à d'autres revendications juridiques. Nous sommes également légalement tenus de fournir des informations à certains organismes publics sur demande, tels que les autorités de poursuite pénale, les autorités qui poursuivent les infractions administratives, y compris les amendes, et les autorités fiscales.
  Toute divulgation de données à caractère personnel est licite, car (1) le traitement est nécessaire à l'exécution d'une obligation légale que nous sommes tenus de remplir (sur la base de l'article 6, paragraphe 1, lit. f) RGPD en conjonction avec les obligations légales nationales concernant la divulgation de données aux autorités de poursuite judiciaire, ou les lois et règlements applicables comparables), (2) nous avons un intérêt légitime à divulguer les données aux tiers susmentionnés s'il y a des indications de mauvaise conduite ou afin de faire respecter nos conditions d'utilisation, d'autres conditions ou les revendications légales de tiers, qui l'emporte sur vos droits et intérêts dans la protection de vos données à caractère personnel (sur la base de l'art. 6 para. 1 lit. f) RGPD), ou (3) autrement justifié.
 4. Pour la fourniture de services par le biais de notre site web, nous faisons appel aux services de notre société affiliée DMG MORI Global Marketing GmbH, Antoniusstrasse 14, 73249 Wernau, Allemagne.
  Toute divulgation de données à caractère personnel est licite, car (1) vous avez consenti à ce que vos informations soient traitées, stockées, divulguées et transférées à ces tiers, (2) nous avons un intérêt légitime à divulguer les données à des fins administratives au sein de notre groupe, qui l'emporte sur vos droits et intérêts en matière de protection de vos données à caractère personnel (sur la base de l'article 6, paragraphe 1, lit. f) RGPD), (3) nous avons soigneusement sélectionné nos sociétés internes et nos prestataires de services externes comme sous-traitants (dans le cadre de l'art. 28 al. 1 RGPD ou d'un droit applicable comparable), nous les réexaminons régulièrement et les obligeons contractuellement à traiter toutes les données à caractère personnel exclusivement selon nos instructions, ou (4) autrement justifié.
 5. Dans le cadre du développement ultérieur de nos activités, la structure des sociétés DMG MORI peut être sujette à des modifications en ce qui concerne la forme juridique, la création, l'achat ou la vente de filiales, de sociétés ou de parties de celles-ci. Dans de telles transactions, les informations du client peuvent être transmises avec la société à transférer. Chaque fois que des données personnelles sont transférées à des tiers dans la mesure décrite ci-dessus, nous garantissons que cela est effectué conformément à la présente déclaration de confidentialité et à la loi sur la protection des données applicable.
  Toute divulgation de données personnelles est légale, car (1) vous avez consenti à ce traitement, stockage, divulgation et transfert de vos informations à ces tiers, (2) nous avons un intérêt légitime à adapter notre forme d'entreprise aux circonstances économiques et juridiques. au besoin, ce qui l'emporte sur vos droits et intérêts dans la protection de vos données personnelles (sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point f) du RGPD), ou (3) autrement justifié.

18. Transfer vers des pays tiers

 1. Outre les transmissions de données déjà décrites, les dispositions suivantes s'appliquent: si les données sont transférées, stockées ou traitées à l'étranger/outre-mer, en particulier sur nos serveurs en Allemagne, au Japon, aux États-Unis ou dans d'autres pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, ou si cela est effectué dans le cadre de l'utilisation des services de tiers ou de la divulgation ou de la transmission de données à des tiers, cela n'est effectué (1) qu’afin de remplir nos obligations (pré-)contractuelles, (2 ) que sur la base du consentement, (3) que sur la base d'une obligation légale, (4) que sur la base de nos intérêts légitimes, ou (5) si les lois et réglementations en vigueur l'autorisent par ailleurs, auquel cas, les données seront soumises aux lois et réglementations du pays vers lequel les données sont transférées, stockées ou traitées.
 2. Sous réserve des autorisations légales ou contractuelles, nous ne traiterons les données dans un pays ou autoriserons leur traitement dans un pays que si des conditions spéciales sont remplies (conformément à l'article 44 et suivants du RGPD ou à des lois et réglementations applicables comparables). Cela signifie, par exemple, que le traitement est effectué (1) sur la base de garanties spéciales, telles que la reconnaissance officielle d'un niveau européen de conformité en matière de protection des données, (2) conformément aux obligations contractuelles spéciales officiellement reconnues (donc - appelées «clauses contractuelles standard») ou par des règles d'entreprise contraignantes, (3) sur la base de votre consentement, ou (4) autrement justifié.

19. Changement d'objet

Le traitement de vos données à caractère personnel à des fins autres que celles décrites ci-dessus ne sera effectué que dans la mesure permise par les lois et règlements applicables ou si vous avez consenti à la modification de la finalité du traitement des données. En cas de traitement ultérieur à des fins autres que celles pour lesquelles les données ont été initialement collectées ou en cas de modification substantielle de la présente politique de confidentialité, nous vous informerons de ces autres fins avant le traitement et vous fournirons toutes les informations complémentaires pertinentes.

20. Vos droits

 1. Droit à l'information : Vous avez le droit d'obtenir de notre part, à tout moment et sur demande, des informations sur les données à caractère personnel que nous traitons et qui vous concernent (conformément à l'article 15 RGPD, ou à d'autres lois et règlements applicables). Pour ce faire, veuillez nous contacter aux adresses ci-dessous. Veuillez noter que nous pouvons refuser l'accès aux informations dans des circonstances reconnues par la loi applicable, par exemple lorsque (i) les informations sont indissociables des informations personnelles d'autres personnes, (ii) les informations sont soumises au secret professionnel ou (iii) la divulgation des informations révélerait des informations commerciales confidentielles.  
 2. Droit de corriger les données incorrectes : Vous avez le droit de nous demander de corriger sans délai toute donnée à caractère personnel vous concernant si elle est incomplète ou inexacte. Pour ce faire, veuillez nous contacter aux adresses ci-dessous.
 3. Droit à l’effacement (« droit à l’oubli »): dans les conditions prévues à l'art. 17 RGPD ou d'autres lois et règlements applicables, vous avez le droit de nous demander de supprimer ou de rendre anonymes les données à caractère personnel vous concernant. Ces conditions prévoient notamment un droit de suppression si les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été collectées ou autrement traitées, ainsi qu'en cas de traitement illicite, d'existence d'une objection ou d'un retrait de consentement, ou d'obligation de les supprimer. Pour exercer vos droits, veuillez nous contacter aux adresses ci-dessous. Au lieu de rendre vos données anonymes, nous les supprimerons.
 4. Droit à la limitation du traitement : Vous avez le droit d'exiger que nous limitions le traitement (conformément à l'article 18 RGPD ou à d'autres lois et règlements applicables). Ce droit existe en particulier si l'exactitude des données à caractère personnel est contestée entre vous et nous, pour la période de temps nécessaire à la vérification de leur exactitude, et dans le cas où vous demandez un traitement limité au lieu d'une suppression dans le cas d'un droit de suppression existant ; également dans le cas où les données ne sont plus nécessaires aux fins poursuivies par nous, mais que vous en avez besoin pour faire valoir, exercer ou défendre des droits légaux, et si l'exercice réussi d'une objection est toujours contesté entre vous et nous. Afin d'exercer votre droit de limiter le traitement, veuillez nous contacter aux adresses ci-dessous.
 5. Droit à la transférabilité des données : Vous avez le droit de recevoir de notre part les données à caractère personnel vous concernant que vous nous avez fournies dans un format structuré, commun et lisible par machine (conformément à l'article 20 RGPD ou à d'autres lois et règlements applicables). Pour exercer votre droit à la transférabilité des données, veuillez nous contacter aux adresses de contact ci-dessous.
 6. Révocation du consentement : Si vous nous avez donné votre consentement pour le traitement de vos données à caractère personnel, vous pouvez le révoquer à tout moment, gratuitement et sans inconvénient, avec effet pour l'avenir. En ce qui concerne l'utilisation des fichiers témoins, vous pouvez révoquer votre consentement par le biais des liens respectifs contenus ci-dessus dans la présente notice de confidentialité. Sinon, par courriel à disagree@dmgmori.com ou en envoyant un message aux adresses de contact indiquées ci-dessous. Après la révocation générale de votre consentement, vos données à caractère personnel ne seront plus utilisées aux fins susmentionnées et - sous réserve d'un traitement autorisé à d'autres fins et du respect des lois et règlements applicables - seront supprimées.
 7. Droit d'opposition : En outre, vous avez le droit de vous opposer à tout moment, pour des raisons découlant de votre situation particulière, au traitement des données à caractère personnel vous concernant qui est effectué dans l'intérêt public (sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point e), RGPD ou d'autres lois et règlements applicables), ou au traitement des données sur la base d'une mise en balance des intérêts (sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point f), RGPD ou d'autres lois et règlements applicables) ; cela s'applique également au profilage justifié par les motifs juridiques susmentionnés (voir l'article 21 RGPD). En cas d'opposition, nous ne traiterons vos données à caractère personnel que si nous pouvons prouver qu'il existe des raisons légitimes impérieuses de le faire qui l'emportent sur vos intérêts, droits et libertés ou si le traitement sert à faire valoir, à exercer ou à défendre des droits légaux, et si le droit applicable prévoit ce traitement prépondérant.
 8. Droit de réclamation : Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle de la protection des données relatif au traitement de données à caractère personnel (conformément à l'article 77 RGDP ou à toute autre loi applicable).

21. Droits à la vie privée des résidents de Californie

Si vous êtes résident de l’État de Californie aux États-Unis d'Amérique, la loi californienne peut vous accorder des droits supplémentaires concernant l'utilisation de vos informations personnelles. Pour en savoir plus sur vos droits en matière de protection de la vie privée en Californie, consultez le site CCPA Privacy Notice for California Residents.

22. Utilisation par des mineurs

Notre site web n'est pas destiné aux mineurs de moins de 16 ans. Aucune personne âgée de moins de 16 ans ne peut fournir d'informations personnelles par l'intermédiaire de ce site web. Nous ne recueillons pas sciemment d'informations personnelles sur des mineurs de moins de 16 ans. Si vous avez moins de 16 ans, n'utilisez pas et ne fournissez pas d'informations sur le site web ou ne vous inscrivez pas sur celui-ci, n'utilisez pas les fonctions interactives ou de commentaires publics, et ne nous fournissez pas d'informations vous concernant, y compris votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone ou votre adresse électronique. Si nous apprenons que nous avons recueilli ou reçu des informations personnelles d'un mineur de moins de 16 ans sans vérification du consentement parental, nous supprimerons ces informations. Si vous pensez que nous pourrions avoir des informations provenant d'un mineur de moins de 16 ans ou le concernant, veuillez nous contacter à l'adresse responsibility@dmgmori.com.

23. Informations personnelles sensibles

Sauf demande ou invitation expresse de notre part, nous vous demandons de ne pas nous envoyer, ni de ne nous divulguer, quelqu’information personnelle sensible que ce soit en vertu des lois et règlements en vigueur (par exemple numéro de carte de crédit ou de débit, avec ou sans code de sécurité requis, numéro d'identification personnel, numéro de compte financier, numéro de permis de conduire, numéro de carte d'identité délivrée par le gouvernement, information liée à l'origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques, à la religion ou aux croyances philosophiques, à la santé, à la vie sexuelle ou à l'orientation sexuelle, au passé criminel ou à l'appartenance syndicale, ou données biométriques ou génétiques dans le but d'identifier une personne de manière unique) sur ou par l'intermédiaire de ce site web ou autrement. Si vous nous avez accidentellement envoyé ou divulgué des informations personnelles sensibles, veuillez nous contacter à l'adresse responsibility@dmgmori.com et requérir la suppression de ces informations.

24. Votre personne de contact pour les questions et commentaires (délégué à la protection des données)

Si vous avez des questions, des commentaires ou des griefs concernant le traitement de vos données à caractère personnel ou si vous souhaitez exercer les droits susmentionnés en tant que personne concernée, veuillez contacter notre responsable de la protection de la vie privée au sein du groupe GILDEMEISTER Beteiligungen GmbH, à l'adresse suivante Group Data Protection, DECKEL MAHO Straße 1, DE-87459 Pfronten, Allemagne, responsibility@dmgmori.com.

Data Privacy Information

Revision: March 2021
Thank you for your visit to our website and your interest in our offers. We are committed to protection of your personal data. Below we inform you how your personal data is processed when you use our website and make use of our contents and services. Personal data includes all data relating to you as an identified or identifiable natural person, e.g. name, address, e-mail addresses, or user behavior, unless the laws and regulations applicable to you exclude certain information from the comparable definition. For example, pure business contact information is not protected in some jurisdictions. 

Please read this notice carefully to understand our policies and practices for processing and storing your personal data. In addition, we inform you about the measures we take to safeguard your personal information, about the legal basis of the processing to the extent required under applicable law, about your rights as the concerned person, and finally about the person whom you can contact in case of questions or grievances. 

By engaging with our website, you understand, accept and consent to us collecting and using your information as described in this notice. If you do not agree with our policies and practices, your choice is not to use this website.

We may change this notice from time to time. Any changes to this notice will become effective when we post the revised notice on this website. Your continued use of this website after we make changes is deemed to be acceptance of those changes, so please check the notice periodically for updates. This policy was last updated on the date indicated above. 

1. Responsible person, processor

 1. DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, Gildemeisterstraße 60, DE-33689 Bielefeld, Germany, info@dmgmori.com (“we“ or “us”) provides the website as the “controller” (e.g. within the meaning of Art. 4 No. 7 EU General Data Protection Regulation; “GDPR”), as the “data user”, as the “body corporate” or as otherwise designated in a comparable role under other applicable laws and regulations. 
 2. DMG MORI Global Marketing GmbH, Walter-Gropius-Straße 7, DE-80807 Munich, Germany info@dmgmori.com operates this website on our behalf.

2. General information about processing of personal data

 1. We only process personal data, if this is required for providing a functional website and our content and services. In general, we only process your personal data with your consent. In cases where prior consent is not feasible, we only process your personal data if legal provisions permit such data processing.
 2. We will use secure methods to delete or permanently de-identify your personal data when it is no longer required for the purposes for which we have collected or used it in accordance with this privacy notice. Data may also be stored, if this is intended by lawmakers of applicable laws or other regulations to which the controller is subject. The data will also be blocked or deleted, when a storage period required by the above-mentioned standards ends, unless further storage of the data is required for contract conclusion or performance.
 3. When you contact us by e-mail, through a contact form or by registering on our website, we will save the data supplied by you to process your questions/enquiries. We will delete the data collected in this context, once storage is no longer required, or limit processing thereof, if legally mandated retention periods apply.
 4. If you provide personal data that we have not requested (unsolicited information) you thereby give consent for use by us. If we could not have solicited such personal data and if it is lawful and reasonable to do so, we will destroy or de-identify the information.
 5. If we use commissioned service providers for individual functions included in our offer or wish to use your data for promotional purposes, we will inform you in detail about these processes as described below. We will also name the criteria defined for the duration of storage.
 6. Our data processing in connection with this website is lawful, inter alia, if (1) you have given express or tacit consent (based on Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR); (2) it is necessary for the fulfilment of a contract between you as the concerned party and us (based on Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR); (3) we have a legitimate interest in ensuring the functionality and error-free operation of the website, which outweighs your rights and interests in the protection of your personal data (based on Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR); (4) the data is anonymized; (5) the processing is necessary to exercise rights in judicial, administrative, or arbitration proceedings; (6) the processing is necessary for an emergency that threatens the life, health, or security of an individual; (7) the processing is clearly in your interests and consent cannot be obtained in a timely way; or (8) otherwise permitted under applicable law or a resolution by a competent authority ("Justified").

3. Collection of personal data when you visit our website

 1. If you use our website purely for information purposes, that is, if you do not register or otherwise transmit information, we only collect the personal data transmitted to our server by your browser. If you wish to view our website, we will collect the following data required for technical purposes to display our website and ensure stability and security. 
  - ΙP address
  - Date and time of access
  - Time zone difference from Greenwich Mean Time (GMT)
  - Contents of the request (specific site)
  - Access status/HTTP status code
  - Data volume transferred
  - Website where the request originated
  - Computer or mobile device type
  - Screen resolution 
  - Browser type and version
  - Operating system and its interface
  - Language and version of the browser software.
 2. In addition to the above-mentioned data, "cookies" are saved on your computer when you use our website. Cookies are small text files saved on your hard drive in association with the browser you use and used to transmit certain information to the body responsible for setting the cookie (in this case, us). Cookies cannot execute programs or transfer viruses to your computer. They are used to make the overall web presence more user-friendly and effective by allowing us to respond to you when you return to our services. Cookies are also used to enhance the secure use of our services.
 3. Use of cookies:
  a) This website uses the following types of cookies, the extent and function of which is described below:
  - Transient cookies (see b)
  - Persistent cookies (see c).
  b) Transient cookies are deleted automatically, when you close your browser. This includes in particular session cookies. These save a so-called session ID, which permits association of various requests by your browser to a single session. This allows your computer to be recognized when you return to our website. These session cookies are deleted, when you log out or close your browser.
  c) Persistent cookies are deleted after no more than three months. You can delete the cookies in the security settings of your browser at any time.
  d) You can configure your browser settings as desired and, for instance, reject third-party cookies or all cookies. We would, however, like to notify you that you may not be able to use all functions of this website, if you do so.
  e) We use cookies to identify you during follow-up visits, if you have an account with us. Otherwise, you would have to log in again each time you visit.
  Change cookie settings
 4. This processing of your data is lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR, or otherwise Justified).

4. Use of our web shop

 1. If you wish to place an order in our web shop, your personal data is required for concluding the contract, so that we can process your order. Obligatory information required for processing contracts is labeled as such, all other information is voluntary. For this purpose, we may transmit payment data to our bank. 
  To place an order, you have to create a user account, through which we can save your data for later purchases. If you create an account under "my account", the data provided by you is stored on a revocable basis. You can delete all other data, including your user account, in the customer section of our site at any time.
  We can also process the data provided by you to inform you about additional interesting products in our portfolio or to send you e-mails containing technical information.
  This processing of your data is lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR, or otherwise Justified).
 2. Due to commercial and tax law requirements, we must store your address, payment and order data for the duration of ten years.
 3. To prevent unauthorized access of third parties to your personal data, in particular financial data, your order is encrypted using the Transport Layer Security Protocol (TLS).
 4. As a result of offering the payment option "Payment on account", we reserve the right to safeguard our legitimate interest, in particular to protect ourselves from payment default and misuse of our online shop, by requesting an identity and credit check from specialized service providers (credit agencies). We only request identity and credit checks through companies such as Creditreform. For further information on data processing by Creditreform and the calculation of probability values (score values) by Creditreform, which may be part of a credit check, please visit https://en.creditreform.de.
  We process your credit check exclusively to make a well-founded decision about entering into, processing or terminating a contractual relationship with you. You can object to processing of your data for the purposes of a credit check according to applicable law including Art. 21 GDPR. This processing of your data is lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR, or otherwise Justified). 

5. Application options

You have the option of sending a job application through our website or by e-mail. If you send an application, we collect and save the data you enter in the input mask or send us by e-mail. We process your data exclusively for the purpose of your application. If we cannot offer you a job, we store your data for no longer than six months after the end of the application process. This processing of your data is lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR, or otherwise Justified).

6. Newsletter

 1. With your consent you can subscribe to our newsletter, which we use to inform you about current interesting offers.
 2. We use a "double-opt-in" process for subscription to our newsletter. That means we send an e-mail to the indicated e-mail address after you have subscribed, asking for your confirmation that you wish to receive the newsletter. If you do not confirm your registration within 24 hours, your information will be blocked and automatically deleted after one month. Moreover, we save your IP addresses and the times of registration and confirmation. The purpose of this process is to adequately document your registration and to investigate any potential misuse of your personal data.
 3. The only obligatory information for receiving our newsletter is your e-mail address. Additional data can be provided separately on a voluntary basis and is used to address you in a more personal manner. After your confirmation, we store your e-mail address to be able to send you our newsletter. This processing of your data is lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR, or otherwise Justified).
 4. You can withdraw your consent to receiving the newsletter at any time and unsubscribe from the newsletter. To withdraw your consent, click on the link provided in each newsletter e-mail, send an e-mail to disagree@dmgmori.com or send a message to the previously indicated contact data.
 5. We would like to notify you that we evaluate your user behavior when sending our newsletter. For this evaluation, the sent e-mails contain so-called web beacons or tracking pixels, i.e. one-pixel image files saved on our websites. For evaluation, we associate the data indicated in section 3 and the web beacons with your e-mail address and an individual ID. Links contained in the newsletter also contain this ID. The data acquired in this fashion is used to create a user profile, so that we can customize our newsletter for you, based on your individual interests. We detect when you read our newsletter and which links you click and use this information to determine your personal interests. We then connect this data to the actions taken by you on our website.
  You can object to this tracking at any time by clicking the separate link provided in each e-mail. The information is saved as long as you are subscribed to our newsletter. After unsubscribing, we save the data on a purely statistical and anonymous basis. Moreover, this tracking method is impossible, if you have deactivated images by default in your e-mail program. However, if you do so, our newsletter is not displayed in full and you may not be able to use all functions. If you display images manually, the above-described tracking method is activated. This processing of your data is lawful (based Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR, or otherwise Justified).

7. Use of Google Analytics

 1. Our website uses Google Analytics, a web analytics service of Google Inc. ("Google"). Google Analytics also uses cookies. The information on your use of our website generated by the cookie is generally transmitted to a Google server in the USA and stored there. As we have activated IP anonymization on this website, your IP address will, however, first be abbreviated by Google before any transmission to the USA. The full IP address is only transmitted to a Google server in the USA and abbreviated there in exceptional cases. On our behalf, Google uses this information to evaluate your use of the website, to compile reports on website activities and to provide us with further services connected to website use and internet use.
 2. The IP addresses transmitted in connection with Google Analytics will not be associated with other data stored by Google.
 3.  You can prevent storage of cookies by making the appropriate settings in your browser software or changing the cookie settings on our website; we would, however, like to point out that, if you do so, you may not be able to use all functions of this website to their full extent. Moreover, you can prevent collection of the data generated by the cookie and referring to your use of the website (incl. your IP address) by Google and processing of this data by Google, by downloading and installing the browser plug-in available at the following link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
 4. This website uses Google Analytics with the extension "_anonymizeIp()“. This means IP addresses are abbreviated before being processed further, preventing association with a person. If the data collected could be associated with your person, this is therefore immediately prevented and the data related to your person is immediately deleted.
 5. We use Google Analytics in order to be able to analyze and regularly improve use of our website. We can use the statistics gathered to improve our offered service and make it more interesting for you as a user. The use of Google Analytics and the associated data transmission are lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR, or otherwise Justified).
 6. Information of the third-party provider: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. User terms: https://www.google.com/analytics/terms/us.html, overview on data privacy: https://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html, and data privacy statement: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

8. Use of ClickDimensions

We use the marketing and analytics software ClickDimensions, operated by ClickDimensions LLC 5901 Peachtree Dunwoody Road, NE Suite B500 Atlanta, GA 30328 United States.

All data collected is stored in Microsoft Azure Services operated by Microsoft Ireland Operations (Sandyford Business Estate, Dublin 18, Ireland). Your data is not stored on servers outside the EU.

 1. If you as a visitor fill out a form on our websites, you consent to the processing of this form data by ClickDimensions and in our Microsoft Dynamics CRM system. We store the data you submit until you revoke your consent. Thereby, we store the following data: Salutation, first name, last name, company address, company contact information (phone and email).
 2. For the analysis and evaluation of our websites, ClickDimensions collects, analyzes and stores data about the behavior of visitors on our websites. This data includes, among other things, access to websites and their subpages, the length of time spent on each page and / or the website from which the user comes to our website. The purpose of using ClickDimensions is to provide visitors with interest-relevant information based on their behavior on our websites (including sub-pages) and to optimize our marketing activities in connection with this. This data is automatically deleted after 6 months. ClickDimensions uses cookies that are stored in the user's browser and that enable an analysis of the visitor's use of our website. The data stored in the cookie is usually transmitted to a ClickDimensions server and stored.
 3. If images are downloaded in a DMG MORI newsletter or if a link is clicked, this is automatically logged via the ClickDimensions e-mail service. The results help us to continuously improve the content of our newsletters and to make the information offered on our websites more interesting for you. If you do not agree with the storage and evaluation of this data, you can unsubscribe from the newsletter mailing at any time. See section "6. Newsletter" for more details.
 4. The data transmitted to ClickDimensions is used on our behalf to evaluate the use of our website, compile reports on website activity and provide other services related to website and internet usage. If you do not wish cookies to be stored, you can prevent this by setting your browser software accordingly. The processing of your data is lawful because according to the above we have a legitimate interest (e.g. Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) DSGVO), or it is otherwise justified. For more information on the processing of personal data by ClickDimensions, please visit https://clickdimensions.com/about/privacy-policy. You can object to the collection and storage of data at any time with effect for the future. Use the following link for this purpose: Change cookie settings

9. Embedding of YouTube videos

 1. We have embedded YouTube videos in our website, which are stored on https://www.youtube.com and can be played directly on our website. All of these are embedded in  "extended data protection mode", i.e. no data relating to you as a user is transmitted to YouTube, if you do not play the videos. Only when playing the videos, the data referred to in the following paragraph will be transmitted. Such data transmission is not subject to any influence on part of us.
 2. When playing the videos, YouTube receives the information that you have accessed the corresponding subpage of our website. In addition, the data mentioned under section 3 of this privacy information is transmitted irrespective of whether you are logged in through a YouTube user account or whether no user account exists. If you are logged into a Google/YouTube account, your data will be directly associated with your account. If you do not wish to be associated with your profile on YouTube, you must log out prior to activating the button. YouTube stores your data as user profiles and uses them for purposes of advertising, market research and/or demand-oriented design of its website. Such an evaluation is also carried out for users who are not logged in to provide tailored advertising. You have a right of objection to the creation of these user profiles, but you must contact YouTube directly in order to exercise this right.
 3. This use of YouTube and the associated data transmission are lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR, or otherwise Justified). For further information on the purpose and scope of data collection and processing thereof by YouTube, refer to their data privacy policy. It also contains information on your rights and setting options to protect your privacy: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy

10. Integration of Google Maps

 1. Our website uses the services of Google Maps. This allows us to display interactive maps on our website and permits you convenient usage of the map function.
 2. When you visit the website, Google receives the information that you have accessed the respective subpage of our website. In addition, the data listed under section 3 of this privacy notice is transmitted. This is the case irrespective of whether or not you have a Google user account and are logged into it. If you are logged into a Google account, your data is associated directly with your account. If you do not wish for your data to be associated with your Google profile, log out before activating the button. Google saves your data as usage profiles and uses it for the purposes of promotion, market research and/or tailoring its website to the users' needs. In particular, this evaluation is conducted (even for users not logged into a user account) to provide tailored advertising and to inform other users of the social network about your activities on our website. You have a right to object to the creation of these user profiles, but in order to exercise this right, you will have to contact Google.
 3. The use of Google Maps and the associated data transmission are lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR, or otherwise Justified). For further information on the purpose and extent of data collection and processing thereof by Google as the plug-in provider, refer to Google's data privacy policy. It also contains information on your associated rights and setting options to protect your privacy: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy

11. Use of Google Ads Conversion

 1. We use the Google Ads service in order to use advertising material ("Google Ads") to draw attention to our appealing offers on external websites. Based on the ad campaigns' data, we can determine the level of success of individual promotional measures. We do this to pursue the interest of showing you advertisements of interest for you, of making our website more interesting for you and of achieving a fair calculation of advertising costs.
 2. This advertising material is provided by Google through so-called "Ad Servers". For this purpose, we use Ad Server cookies, which measure specific parameters to determine success, such as how often ads are displayed or how often users click on them. If you reach our website through a Google ad, Google Ads saves a cookie on your PC. These cookies generally become invalid after 30 days and are not intended for identifying you personally. In general, the unique cookie ID, number of ad impressions per placement (frequency), last impression (relevant for post view conversions) and opt-out information (identifying that the user no longer wishes to be addressed) are saved together with this cookie as analysis values.
 3. These cookies allow Google to recognize your web browser. If a user visits certain pages of an Google Ads customer's website and the cookie saved on the user's computer has not expired yet, Google and the customer can detect that the user has clicked an ad and was forwarded to the site. Each Google Ads customer is assigned a different cookie. Cookies can therefore not be tracked through websites of Google Ads customers. We do not collect and process personal data through the above-mentioned promotional measures. We merely receive statistical evaluations provided by Google. Based on these evaluations, we can detect which of the promotional measures used are particularly effective. We do not receive further data through use of these promotional measures. In particular, we cannot identify the users based on this information.
 4. Due to the marketing tools in use, your browser automatically establishes a direct connection with the Google server. We have no influence on the extent and further use of the data collected by Google through use of this tool, and therefore wish to inform you based on our own knowledge: Through integration of Ads Conversion, Google receives the information that you have accessed the respective part of our website or clicked on one of our ads. If you are registered with a Google service, Google can associate the visit with your account. Even if you are not registered with Google or have not logged in, the provider may find out and save your IP address.
 5. You have different options for preventing participation in this tracking procedure: a) by making the corresponding settings in your browser software, in particular rejecting third-party cookies will ensure that you do not receive third-party ads; b) by deactivating the cookies for conversion tracking by changing the settings of your browser so that cookies from the domain "www.googleadservices.com" are blocked, https://www.google.com/settings/ads, although these settings are deleted, when you delete your cookies; c) by deactivating the interest-based ads of the provider, which are part of the self-regulation campaign "About Ads", using the link https://www.aboutads.info/choices, although this setting is deleted, when you delete your cookies; d) through permanent deactivation in your browsers Firefox, Internet Explorer or Google Chrome using the link https://www.google.com/settings/ads/plugin. We would, however, like to notify you that you may not be able to use all functions of our website, if you do so.
 6. This processing of your data and the associated data transmission are lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR, or otherwise Justified). Further information on data privacy at Google can be found at these links: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy and https://services.google.com/sitestats/en.html. Alternatively, you can visit the website of the Network Advertising Initiative (NAI) at http://www.networkadvertising.org.

12. LinkedIn Lead Generation

DMG MORI offers the download of white papers and registration for webinars via the social network LinkedIn. The "LinkedIn Lead Generation" service uses forms for this purpose. Other functions and contents of the LinkedIn service can also be integrated. The service is offered by die LinkedIn Ireland Unlimited Company, 5 Wilton Park, Dublin 2, Ireland. 

If the users are members of the LinkedIn platform, LinkedIn can link the above-mentioned content and functions to the profiles of the users. For the use of such a service, registration is necessary in advance. Which data is collected in each case can be learnt from the respective input forms. The data collected is also transferred to DMG MORI's CRM system and stored there with any customer profile. 

The following data in particular is collected as part of the registration process:
- First and last name
- salutation
- email address
- Company name
- Telephone number
- Position
- Country

LinkedIn's privacy policy can be found at https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

The use of these tools serves marketing purposes. These purposes are also our legitimate interest in data processing according to Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

13. Remarketing

In addition to Ads Conversion, we use the Google Remarketing service. This is a process through which we wish to address you again. This application allows us to show our ads to you during your subsequent internet use after you have visited our website. For this purpose, cookies are saved in your browser, through which your user behavior when visiting various websites is recorded and evaluated by Google. This allows Google to determine that you have previously visited our website. Based on statements by Google, the data collected for Remarketing is not associated with any personal data which may be stored by Google. In particular, Google states that pseudonymization is used for Remarketing.

14. Use of Google Fonts

We use Google Fonts on our website. This allows us to integrate certain fonts into our website. These fonts are provided by Google through servers in the USA. When accessing our website, your web browser establishes a direct connection to these servers. During this process, the visitor's IP address, among other things, is transmitted to Google and stored there. 
The use of Google Fonts and the associated data transmission are lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR, or otherwise Justified). Further information about Google: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA. Further information on data privacy at Google: https://www.google.com/policies/privacy/

15. Links to third-party websites

We link to the websites of other providers not associated with us (third parties), e.g. to our profiles on social networks such as LinkedIn, Xing, Twitter, YouTube, Instagram and Facebook. We would like to inform you that we have no influence on the data processed by these providers when you click these links. As data processing by third parties is not under our control, we do not accept any responsibility or liability for it. For further information on data processing by these third parties, please refer to the data privacy information published by the respective provider.

16 . Safety measures

 1. Personal information we collect is securely stored within our databases. We take suitable technical and organizational measures to ensure a level of protection appropriate to the risk, taking into account the state of the art, the cost of implementation and the nature, scope, context and purposes of processing as well as the risks of varying likelihood and severity for rights and freedoms of natural persons.  
 2. We have physical, electronic and procedural safeguards in place and take reasonable steps to ensure that your personal data is protected from misuse, interference, loss and unauthorized access, modification and disclosure. These measures include the following: 
  •    access to data processing systems by unauthorized measures is protected by implementing access controls, implementing security measures, maintaining authorizations and other relevant measures;
  •    access to IT systems by unauthorized persons is protected by technical measures regarding user ID, dedicated password protocols, information and data classification policies, secure deletion of data and other relevant measures;
  •    in relation to personnel who are authorized to access the data subject to their access authorization, we implement access rights that are based on role requirements, dedicated authorization processes, information and data classification policies and other appropriate measures;
  •    to ensure the adequate separation of data, we implement physical separation of data based on the relevant purpose of collection, separate processing of personal data dependent upon intended function, encryption of personal data and other relevant measures;
  •    we maintain the safety of personal data during electronic transmission by ensuring personal data can be verified, implementing an information and data classification policy, maintaining e-mail encryption and other relevant measures;
  •    we maintain relevant systems and protocols that allow us to monitor access to personal data. We also implement further measures to protect data from accidental destruction or loss;
  •    we ensure business continuity by maintaining contingency plans in our data centers and reviewing our recovery plans regularly; and
  •    we have also implemented appropriate processes to respond to events and violations, including notification. The implementation and effectiveness of incident management is reviewed at regular intervals as part of internal audits and adjusted if necessary.
 3. Whilst we cannot ensure or guarantee that loss, misuse or alteration of information will never occur, we use all reasonable efforts to prevent it. You should bear in mind that submission of information over the internet is never entirely secure. We cannot guarantee the security of information you submit via our website whilst it is in transit over the internet and any such submission is at your own risk. If you have reason to believe that your interaction with us is no longer secure, please immediately notify us by sending an email to responsibility@dmgmori.com.

17 . Passing on and transmission of data 

 1. If, in the course of our processing, we disclose data to other persons and companies (processors or third parties), transmit or otherwise grant access to the data, this is only done on the basis of a statutory permission, resolution by a competent authority, your consent, a legal obligation, or on the basis of our legitimate interests and/or otherwise Justified. In particular, we disclose personal information to third parties if it is necessary for the primary purpose of collecting the information, or for a related secondary purpose, if the disclosure could be reasonably expected. Contract processors are only used for this purpose in a lawful manner (based on Art. 28 GDPR, or otherwise Justified). Where a disclosure to third parties is necessary, we will require that the third party undertake to treat the personal information in accordance with all applicable laws and regulations to which we are bound.
 2. The data provided by you during the use of our website will be passed on within the DMG MORI group of companies to the extent necessary for internal administrative purposes or to provide you our services.
  Any such disclosure of personal data is lawful, as (1) you consented, (2) we and the DMG MORI group have a legitimate interest in disclosing the data for administrative purposes within our group, which outweighs your rights and interests in the protection of your personal data (based on Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR), or (3) otherwise Justified.
 3. In addition to be above, If there are indications of unlawful or mal usage of our website, and if necessary, for the clarification of such usage or for legal prosecution, personal data will be forwarded to law enforcement or other authorities and affected third parties or legal advisors. A transmission might also take place if it serves the enforcement of terms of use or other legal claims. We are also legally obliged to provide information to certain public bodies upon request, such as criminal prosecution authorities, authorities that pursue administrative offences including fines, and the tax authorities.
  Any disclosure of personal data is lawful, as (1) the processing is necessary for the fulfilment of a legal obligation which we are obliged to fulfil (based on Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR in conjunction with national legal obligations regarding the disclosure of data to prosecution authorities, or comparable applicable laws and regulations), (2) we have a legitimate interest in disclosing the data to the aforementioned third parties if there are indications of misconduct or in order to enforce our terms of use, other conditions or legal claims of third parties, which outweighs your rights and interests in the protection of your personal data (based on Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR), or (3) otherwise Justified.
 4. For the provision of services through our website, we rely on the services of our affiliated company DMG MORI Global Marketing GmbH, Antoniusstrasse 14, 73249 Wernau, Germany.
  Any disclosure of personal data is lawful, as (1) you consented to this processing, storing, disclosure and transfer of your information to such third parties, (2) we have a legitimate interest in disclosing the data for administrative purposes within our group, which outweighs your rights and interests in the protection of your personal data (based on Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR), (3) we have carefully selected our internal companies and external service providers as processors (within the scope of Art. 28 para. 1 GDPR or comparable applicable law), re-examine them on a regular basis and contractually obliged them to process all personal data exclusively in accordance with our instructions, or (4) otherwise Justified.
 5. In the course of the further development of our business, the structure of DMG MORI companies may be subject to change as regards to legal form, the establishment, purchase or sale of subsidiaries, companies or parts thereof. In such transactions, customer information may be transmitted along with the company to be transferred. Whenever personal data is transferred to third parties to the extent described above, we safeguard that this is done in accordance with this privacy notice and the applicable data protection law.
  Any disclosure of personal data is lawful, as (1) you consented to this processing, storing, disclosure and transfer of your information to such third parties, (2) we have a legitimate interest in adapting our corporate form to the economic and legal circumstances as required, which outweighs your rights and interests in the protection of your personal data (based on Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR), or (3) otherwise Justified.

18. Transfer to third countries

 1. In addition to the data transmissions already described, the following applies: If the data is transferred, stored or processed abroad/overseas, in particular on our servers in Germany, Japan, U.S.A. or in other countries of the European Union or the European Economic Area, or if this is done in the context of using the services of third parties or the disclosure or transmission of data to third parties, this is only done (1) in order to fulfil our (pre-)contractual obligations, (2) on the basis of consent, (3) on the basis of a legal obligation, (4) on the basis of our legitimate interests, or (5) if otherwise permitted by relevant laws and regulations; and in which case the data will be subject to the laws and regulations of the country to which the data is transferred, stored or processed. 
 2. Subject to statutory or contractual permissions, we will only process the data in a country or permit to be processed in a country if special conditions are met (in accordance with Art. 44 ff. GDPR, or comparable applicable law and regulations). This means, for example, that the processing is carried out (1) on the basis of special guarantees, such as the official recognition of an EU-level of data protection compliance, (2) in compliance with officially recognized special contractual obligations (so-called "standard contractual clauses") or through binding corporate rules, (3) based on your consent, or (4) as otherwise Justified.

19. Change of purpose

Processing of your personal data for purposes other than those described above will only be carried out to the extent permitted by applicable laws and regulations or if you have consented to the changed purpose of the data processing. In the event of further processing for purposes other than those for which the data was originally collected or material changes to this privacy policy has taken place, we will inform you of these other purposes before processing and provide you with all further relevant information.

20. Your Rights

 1. Right to information: You have the right to obtain from us, at any time and upon request, information on the personal data processed by us and relating to you (in accordance with Art. 15 GDPR, or other applicable laws and regulations). To do so, please contact us at the addresses below. Please note that we may refuse access to the information in circumstances recognized under applicable law, such as when (i) the information is inseparable from the personal information of other individuals, (ii) the information is subject to attorney-client privilege, or (iii) the disclosure of the information would reveal confidential commercial information.   
 2. Right to correct incorrect data: You have the right to ask us to correct any personal data concerning you without delay if it is incomplete or inaccurate. To do so, please contact us at the addresses below.
 3. Right to deletion: Under the conditions set forth in Art. 17 GDPR or other applicable laws and regulations, you have the right to request us to delete or anonymize the personal data concerning you. These conditions provide in particular for a right of deletion if the personal data is no longer necessary for the purposes for which they were collected or otherwise processed, as well as in cases of unlawful processing, the existence of an objection or withdrawal of consent, or the existence of an obligation to delete them. To exercise your rights, please contact us at the addresses below. Instead of anonymization, we will delete your data. 
 4. Right to limit processing: You have the right to demand that we restrict processing (in accordance with Art. 18 GDPR or other applicable laws and regulations). This right exists in particular if the accuracy of the personal data is disputed between you and us, for the period of time required to verify its accuracy, and in the event that you request limited processing instead of deletion in the case of an existing right to deletion; also in the event that the data is no longer required for the purposes pursued by us, but you require it for the assertion, exercise or defense of legal claims, and if the successful exercise of an objection is still disputed between you and us. In order to exercise your right to limit the processing, please contact us at the addresses below.
 5. Right to data transferability: You have the right to receive from us the personal data concerning you that you have provided to us in a structured, common, machine-readable format (in accordance with Art. 20 GDPR or other applicable laws and regulations). To exercise your right to data transferability, please contact us at the contact addresses below.
 6. Revocation of consent: If you have given us your consent to process your personal data, you can revoke this consent at any time, free of charge and free of disadvantages and with effect for the future. With regard to the use of Cookies, you can revoke your consent through the respective links contained above in this privacy notice. Otherwise, by e-mail to disagree@dmgmori.com or by sending a message to the contact addresses given below. After general revocation of your consent, your personal data will no longer be used for the aforementioned purposes and - subject to permissible processing for other purposes and compliance with applicable laws and regulations - will be deleted.
 7. Right of objection: Furthermore, you have the right to object at any time, for reasons arising from your particular situation, to the processing of personal data relating to you which is carried in the public interest (on the basis of Art. 6 para. 1 lit. e) GDPR or other applicable laws and regulations), or to the data processing based on a weighing of interests (on the basis of Art. 6 para. 1 lit.  f) GDPR or other applicable laws and regulations); this also applies to profiling being justified on the aforementioned legal grounds (compare Art. 21 GDPR). If you lodge an objection, we will only process your personal data if we can prove that there are compelling legitimate reasons for doing so which outweigh your interests, rights and freedoms or if the processing serves to assert, exercise or defend legal claims, and if appliable law provides for such overriding processing.
 8. Right of complaint: You also have the right to lodge a complaint to a data protection supervisory authority about the processing of your personal data by us (in accordance with Art. 77 GDPR or other applicable law).

21. Privacy Rights for California Residents

If you are a resident of the states of California in the United States of America, California law may provide you with additional rights regarding our use of your personal information. To learn more about your California privacy rights, visit CCPA Privacy Notice for California Residents.

22. Use By Minors

Our website is not intended for minors under 16 years of age. No one under age 16 may provide any personal information through this website. We do not knowingly collect personal information from minors under 16. If you are under 16, do not use or provide any information on the website or register on it, use any of the interactive or public comment features, or provide any information about yourself to us, including your name, address, telephone number, or email address. If we learn we have collected or received personal information from a minor under 16 without verification of parental consent, we will delete that information. If you believe we might have any information from or about a minor under 16, please contact us at responsibility@dmgmori.com.

23. Sensitive Personal Information

Unless we specifically request or invite it, we ask that you not send us, and you not disclose, any sensitive personal information under applicable laws and regulations (e.g., credit or debit card number, with our without any required security code, personal identification number, financial account number, driver’s license number, government-issued identification card number, information related to racial or ethnic origin, political opinions, religion or philosophical beliefs, health, sex life or sexual orientation, criminal background, or trade union membership, or biometric or genetic data for the purpose of uniquely identifying an individual) on or through this website or otherwise to us. If you have accidentally sent or disclosed to us any sensitive personal information, please contact us at responsibility@dmgmori.com and request deletion of such information.

24. Your Contact Person for Questions and Comments (Data Protection Officer) 

If you have any questions, comments, or grievances regarding our handling of your personal data or if you wish to exercise the above rights as a data subject, please contact our Group Privacy Officer at GILDEMEISTER Beteiligungen GmbH, attn. Group Data Protection, DECKEL MAHO Straße 1, DE-87459 Pfronten, Germany, responsibility@dmgmori.com.

Informasi privasi data / Data Privacy Information (English version follows)

Revisi: Maret 2021

Terima kasih atas kunjungan Anda ke situs web kami dan minat Anda pada penawaran kami. Kami berkomitmen untuk melindungi data pribadi Anda. Di bawah ini kami memberi tahu Anda bagaimana data pribadi Anda diproses ketika Anda menggunakan situs web kami dan menggunakan konten dan layanan kami. Data pribadi mencakup semua data yang berkaitan dengan Anda sebagai orang yang diidentifikasi atau dapat diidentifikasi, misalnya nama, alamat, alamat email, atau perilaku pengguna, kecuali undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk Anda mengecualikan informasi tertentu dari definisi yang sebanding. Misalnya, informasi kontak bisnis murni tidak dilindungi di beberapa yurisdiksi.

Harap baca pemberitahuan ini dengan cermat untuk memahami kebijakan dan praktik kami dalam memproses dan menyimpan data pribadi Anda. Selain itu, kami memberi tahu Anda tentang langkah-langkah yang kami ambil untuk melindungi informasi pribadi Anda, tentang dasar hukum pemrosesan sejauh yang diwajibkan menurut hukum yang berlaku, tentang hak Anda sebagai orang yang bersangkutan, dan terakhir tentang orang yang dapat Anda hubungi. kasus pertanyaan atau keluhan.

Dengan terlibat dengan situs web kami, Anda memahami, menerima, dan menyetujui kami mengumpulkan dan menggunakan informasi Anda seperti yang dijelaskan dalam pemberitahuan ini. Jika Anda tidak setuju dengan kebijakan dan praktik kami, pilihan Anda adalah tidak menggunakan situs web ini.

Kami dapat mengubah pemberitahuan ini dari waktu ke waktu. Setiap perubahan pada pemberitahuan ini akan menjadi efektif ketika kami memposting pemberitahuan yang direvisi di situs web ini. Penggunaan Anda yang berkelanjutan atas situs web ini setelah kami melakukan perubahan dianggap menerima perubahan tersebut, jadi silakan periksa pemberitahuan secara berkala untuk pembaruan. Kebijakan ini terakhir diperbarui pada tanggal yang disebutkan di atas.

1. Orang yang bertanggung jawab, prosesor

 1. DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, Gildemeisterstraße 60, DE-33689 Bielefeld, Jerman, info@dmgmori.com ("kami" atau "kami") menyediakan situs web sebagai "pengontrol" (misalnya, dalam arti Pasal 4 No. 7 Peraturan Perlindungan Data Umum UE; "GDPR"), sebagai "pengguna data", sebagai " badan hukum "atau sebagaimana ditunjuk dalam peran yang sebanding di bawah hukum dan peraturan lain yang berlaku.
 2. DMG MORI Global Marketing GmbH, Walter-Gropius-Straße 7, DE-80807 Munich, Jerman info@dmgmori.com mengoperasikan situs web ini atas nama kami.

2. Informasi umum tentang pemrosesan data pribadi

 1. Kami hanya memproses data pribadi, jika ini diperlukan untuk menyediakan situs web yang berfungsi serta konten dan layanan kami. Secara umum, kami hanya memproses data pribadi Anda dengan persetujuan Anda. Jika persetujuan sebelumnya tidak memungkinkan, kami hanya memproses data pribadi Anda jika ketentuan hukum mengizinkan pemrosesan data tersebut.
 2. Kami akan menggunakan metode aman untuk menghapus atau menghapus identitas data pribadi Anda secara permanen jika tidak lagi diperlukan untuk tujuan yang telah kami kumpulkan atau gunakan sesuai dengan pemberitahuan privasi ini. Data juga dapat disimpan, jika ini dimaksudkan oleh pembuat undang-undang hukum yang berlaku atau peraturan lain yang tunduk pada pengontrol. Data juga akan diblokir atau dihapus, ketika periode penyimpanan yang disyaratkan oleh standar yang disebutkan di atas berakhir, kecuali penyimpanan data lebih lanjut diperlukan untuk penyelesaian kontrak atau kinerja.

 3. Ketika Anda menghubungi kami melalui email, melalui formulir kontak atau dengan mendaftar di situs web kami, kami akan menyimpan data yang Anda berikan untuk memproses pertanyaan / pertanyaan Anda. Kami akan menghapus data yang dikumpulkan dalam konteks ini, setelah penyimpanan tidak lagi diperlukan, atau membatasi pemrosesannya, jika periode penyimpanan yang diwajibkan secara hukum berlaku.
 4. Jika Anda memberikan data pribadi yang tidak kami minta (informasi yang tidak diminta), Anda dengan demikian memberikan persetujuan untuk digunakan oleh kami. Jika kami tidak dapat meminta data pribadi tersebut dan jika sah dan wajar untuk dilakukan, kami akan menghancurkan atau menghapus identitas informasi tersebut.
 5. Jika kami menggunakan penyedia layanan yang ditugaskan untuk fungsi individu yang termasuk dalam penawaran kami atau ingin menggunakan data Anda untuk tujuan promosi, kami akan memberi tahu Anda secara rinci tentang proses ini seperti yang dijelaskan di bawah ini. Kami juga akan memberi nama kriteria yang ditentukan untuk durasi penyimpanan.
 6. Pemrosesan data kami sehubungan dengan situs web ini adalah sah, antara lain, jika (1) Anda telah memberikan persetujuan tersurat atau diam-diam (berdasarkan Pasal 6 paragraf 1 lit. a) GDPR); (2) diperlukan pemenuhan kontrak antara Anda sebagai pihak terkait dan kami (berdasarkan Pasal 6 ayat 1 huruf. B) GDPR); (3) kami memiliki kepentingan yang sah dalam memastikan fungsionalitas dan operasi situs web yang bebas dari kesalahan, yang melebihi hak dan kepentingan Anda dalam perlindungan data pribadi Anda (berdasarkan Pasal 6 ayat 1 lit. f) GDPR); (4) data dianonimkan; (5) pemrosesan diperlukan untuk melaksanakan hak dalam proses peradilan, administratif, atau arbitrase; (6) pemrosesan diperlukan untuk keadaan darurat yang mengancam kehidupan, kesehatan, atau keamanan individu; (7) pemrosesan jelas untuk kepentingan Anda dan persetujuan tidak dapat diperoleh secara tepat waktu; atau (8) sebaliknya diizinkan berdasarkan hukum yang berlaku atau resolusi oleh otoritas yang kompeten ("Dibenarkan").

3. Pengumpulan data pribadi saat Anda mengunjungi situs web kami

 1. Jika Anda menggunakan situs web kami hanya untuk tujuan informasi, yaitu, jika Anda tidak mendaftar atau mengirimkan informasi, kami hanya mengumpulkan data pribadi yang dikirimkan ke server kami oleh browser Anda. Jika Anda ingin melihat situs web kami, kami akan mengumpulkan data berikut yang diperlukan untuk tujuan teknis untuk menampilkan situs web kami dan memastikan stabilitas dan keamanan.

  - Alamat ΙP

  - Tanggal dan waktu akses

  - Perbedaan zona waktu dari Greenwich Mean Time (GMT)

  - Isi permintaan (situs tertentu)

  - Status akses / kode status HTTP

  - Volume data ditransfer

  - Situs web tempat permintaan berasal

  - Jenis komputer atau perangkat seluler

  - Resolusi layar

  - Jenis dan versi browser

  - Sistem operasi dan antarmukanya

  - Bahasa dan versi perangkat lunak browser.

 2. Selain data yang disebutkan di atas, "cookie" disimpan di komputer Anda saat Anda menggunakan situs web kami. Cookies adalah file teks kecil yang disimpan di hard drive Anda terkait dengan browser yang Anda gunakan dan digunakan untuk mengirimkan informasi tertentu ke badan yang bertanggung jawab untuk mengatur cookie (dalam hal ini, kami). Cookies tidak dapat menjalankan program atau mentransfer virus ke komputer Anda. Mereka digunakan untuk membuat keseluruhan web lebih ramah pengguna dan efektif dengan memungkinkan kami untuk menanggapi Anda ketika Anda kembali ke layanan kami. Cookie juga digunakan untuk meningkatkan keamanan penggunaan layanan kami.
 3. Penggunaan cookie:
  a) Situs web ini menggunakan jenis cookie berikut, yang luas dan fungsinya dijelaskan di bawah ini:
  - Cookie sementara (lihat b)
  - Cookie yang persisten (lihat c).
  b) Cookie sementara dihapus secara otomatis, saat Anda menutup browser Anda. Ini termasuk dalam cookie sesi tertentu. Ini menyimpan apa yang disebut ID sesi, yang mengizinkan asosiasi berbagai permintaan oleh browser Anda ke satu sesi. Ini memungkinkan komputer Anda dikenali saat Anda kembali ke situs web kami. Cookie sesi ini dihapus, saat Anda keluar atau menutup browser Anda.
  c) Cookie yang persisten dihapus setelah tidak lebih dari tiga bulan. Anda dapat menghapus cookie di pengaturan keamanan browser Anda kapan saja.
  d) Anda dapat mengkonfigurasi pengaturan browser Anda sesuai keinginan dan, misalnya, menolak cookie pihak ketiga atau semua cookie. Namun, kami ingin memberi tahu Anda bahwa Anda mungkin tidak dapat menggunakan semua fungsi situs web ini, jika Anda melakukannya.
  e) Kami menggunakan cookie untuk mengidentifikasi Anda selama kunjungan tindak lanjut, jika Anda memiliki akun dengan kami. Jika tidak, Anda harus masuk lagi setiap kali Anda berkunjung.
  Ubah setelan cookie
 4. Pemrosesan data Anda ini adalah sah (berdasarkan Pasal 6 para. 1 lit. f) GDPR, atau dibenarkan).

4. Penggunaan toko web kami

 1. Jika Anda ingin memesan di toko web kami, data pribadi Anda diperlukan untuk menyelesaikan kontrak, sehingga kami dapat memproses pesanan Anda. Informasi wajib yang diperlukan untuk memproses kontrak diberi label seperti itu, semua informasi lainnya bersifat sukarela. Untuk tujuan ini, kami dapat mengirimkan data pembayaran ke bank kami.

  Untuk memesan, Anda harus membuat akun pengguna, di mana kami dapat menyimpan data Anda untuk pembelian nanti. Jika Anda membuat akun di bawah "akun saya", data yang diberikan oleh Anda disimpan dengan basis yang dapat dibatalkan. Anda dapat menghapus semua data lain, termasuk akun pengguna Anda, di bagian pelanggan situs kami kapan saja.

  Kami juga dapat memproses data yang Anda berikan untuk memberi tahu Anda tentang produk menarik tambahan dalam portofolio kami atau untuk mengirimkan email yang berisi informasi teknis.
  Pemrosesan data Anda ini sah menurut hukum (berdasarkan Pasal 6 para. 1 lit. b) GDPR, atau Justified)
 2. Karena persyaratan hukum komersial dan perpajakan, kami harus menyimpan alamat, pembayaran, dan data pesanan Anda selama sepuluh tahun.
 3. Untuk mencegah akses pihak ketiga yang tidak berwenang ke data pribadi Anda, khususnya data keuangan, pesanan Anda dienkripsi menggunakan Transport Layer Security Protocol (TLS).
 4. Sebagai hasil dari penawaran opsi pembayaran "Pembayaran di rekening", kami berhak untuk melindungi kepentingan sah kami, khususnya untuk melindungi diri kami dari gagal bayar dan penyalahgunaan toko online kami, dengan meminta pemeriksaan identitas dan kredit dari penyedia layanan khusus (agen kredit). Kami hanya meminta pemeriksaan identitas dan kredit melalui perusahaan seperti Creditreform. Untuk informasi lebih lanjut tentang pemrosesan data oleh Creditreform dan perhitungan nilai probabilitas (nilai skor) oleh Creditreform, yang mungkin merupakan bagian dari pemeriksaan kredit, silakan kunjungi

  https://en.creditreform.de.
  Kami memproses pemeriksaan kredit Anda secara eksklusif untuk membuat keputusan yang beralasan tentang mengadakan, memproses, atau mengakhiri hubungan kontrak dengan Anda. Anda dapat menolak pemrosesan data Anda untuk tujuan pemeriksaan kredit menurut hukum yang berlaku termasuk Art. 21 GDPR. Pemrosesan data Anda ini adalah sah (berdasarkan Pasal 6 para. 1 lit. f) GDPR, atau dibenarkan).

5. Opsi aplikasi

Anda memiliki opsi untuk mengirim lamaran kerja melalui situs web kami atau melalui email. Jika Anda mengirim aplikasi, kami mengumpulkan dan menyimpan data yang Anda masukkan ke input mask atau mengirim kami melalui email. Kami memproses data Anda secara eksklusif untuk tujuan aplikasi Anda. Jika kami tidak dapat menawarkan Anda pekerjaan, kami menyimpan data Anda tidak lebih dari enam bulan setelah akhir proses lamaran. Pemrosesan data Anda ini sah menurut hukum (berdasarkan Pasal 6 para. 1 lit. b) GDPR, atau Justified).

6. Buletin

 1. Dengan persetujuan Anda, Anda dapat berlangganan buletin kami, yang kami gunakan untuk memberi tahu Anda tentang penawaran menarik saat ini.
 2. Kami menggunakan proses "keikutsertaan ganda" untuk berlangganan buletin kami. Itu berarti kami mengirim email ke alamat email yang ditunjukkan setelah Anda berlangganan, meminta konfirmasi Anda bahwa Anda ingin menerima buletin. Jika Anda tidak mengkonfirmasi pendaftaran Anda dalam waktu 24 jam, informasi Anda akan diblokir dan otomatis dihapus setelah satu bulan. Selain itu, kami menyimpan alamat IP Anda dan waktu pendaftaran dan konfirmasi. Tujuan dari proses ini adalah untuk mendokumentasikan pendaftaran Anda secara memadai dan untuk menyelidiki potensi penyalahgunaan data pribadi Anda.
 3. Satu-satunya informasi wajib untuk menerima buletin kami adalah alamat email Anda. Data tambahan dapat diberikan secara terpisah atas dasar sukarela dan digunakan untuk menyapa Anda dengan cara yang lebih pribadi. Setelah Anda mengkonfirmasi, kami menyimpan alamat email Anda untuk dapat mengirimkan buletin kami. Pemrosesan data Anda ini sah (berdasarkan Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR, atau Justified).
 4. Anda dapat menarik persetujuan Anda untuk menerima buletin kapan saja dan berhenti berlangganan buletin. Untuk menarik persetujuan Anda, klik tautan yang disediakan di setiap email buletin, kirim email ke disagree@dmgmori.com atau kirim pesan ke data kontak yang disebutkan sebelumnya. 
 5. Kami ingin memberi tahu Anda bahwa kami mengevaluasi perilaku pengguna Anda saat mengirimkan buletin kami. Untuk evaluasi ini, email yang dikirim berisi apa yang disebut web beacon atau piksel pelacakan, yaitu file gambar satu piksel yang disimpan di situs web kami. Untuk evaluasi, kami mengaitkan data yang ditunjukkan di bagian 3 dan web beacon dengan alamat email Anda dan ID individu. Tautan yang terdapat dalam buletin juga mengandung ID ini. Data yang diperoleh dengan cara ini digunakan untuk membuat profil pengguna, sehingga kami dapat menyesuaikan buletin kami untuk Anda, berdasarkan minat pribadi Anda. Kami mendeteksi ketika Anda membaca buletin kami dan tautan mana yang Anda klik dan menggunakan informasi ini untuk menentukan minat pribadi Anda. Kami kemudian menghubungkan data ini dengan tindakan yang Anda lakukan di situs web kami.

  Anda dapat menolak pelacakan ini kapan saja dengan mengklik link terpisah yang tersedia di setiap email. Informasi tersebut disimpan selama Anda berlangganan buletin kami. Setelah berhenti berlangganan, kami menyimpan data secara statistik dan anonim. Selain itu, metode pelacakan ini tidak mungkin, jika Anda telah menonaktifkan gambar secara default di program email Anda. Namun, jika Anda melakukannya, buletin kami tidak ditampilkan secara lengkap dan Anda mungkin tidak dapat menggunakan semua fungsi. Jika Anda menampilkan gambar secara manual, metode pelacakan yang dijelaskan di atas diaktifkan. Pemrosesan data Anda ini adalah sah (berdasarkan Pasal 6 para. 1 lit. a) GDPR, atau dibenarkan).

7. Penggunaan Google Analytics

 1. Situs web kami menggunakan Google Analytics, layanan analisis web dari Google Inc. ("Google"). Google Analytics juga menggunakan cookie. Informasi tentang penggunaan Anda atas situs web kami yang dihasilkan oleh cookie biasanya dikirimkan ke server Google di AS dan disimpan di sana. Karena kami telah mengaktifkan anonimisasi IP di situs web ini, alamat IP Anda akan, bagaimanapun, terlebih dahulu disingkat oleh Google sebelum transmisi apa pun ke AS. Alamat IP lengkap hanya dikirim ke server Google di AS dan disingkat di sana dalam kasus luar biasa. Atas nama kami, Google menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi penggunaan Anda atas situs web, untuk menyusun laporan tentang aktivitas situs web, dan untuk memberi kami layanan lebih lanjut yang terkait dengan penggunaan situs web dan penggunaan internet.
 2. Alamat IP yang dikirimkan sehubungan dengan Google Analytics tidak akan dikaitkan dengan data lain yang disimpan oleh Google.
 3. Anda dapat mencegah penyimpanan cookie dengan membuat pengaturan yang sesuai di perangkat lunak browser Anda atau mengubah pengaturan cookie di situs web kami; Namun, kami ingin menunjukkan bahwa, jika Anda melakukannya, Anda mungkin tidak dapat menggunakan semua fungsi situs web ini sepenuhnya. Selain itu, Anda dapat mencegah pengumpulan data yang dihasilkan oleh cookie dan merujuk pada penggunaan Anda atas situs web (termasuk alamat IP Anda) oleh Google dan pemrosesan data ini oleh Google, dengan mengunduh dan menginstal plugin browser yang tersedia di link berikut:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
 4. Situs web ini menggunakan Google Analytics dengan ekstensi "_anonymizeIp ()". Ini berarti alamat IP disingkat sebelum diproses lebih lanjut, mencegah asosiasi dengan seseorang. Jika data yang dikumpulkan dapat dikaitkan dengan orang Anda, maka hal ini segera dicegah dan data yang terkait dengan orang Anda segera dihapus.
 5. Kami menggunakan Google Analytics untuk dapat menganalisis dan secara teratur meningkatkan penggunaan situs web kami. Kami dapat menggunakan statistik yang dikumpulkan untuk meningkatkan layanan yang kami tawarkan dan membuatnya lebih menarik bagi Anda sebagai pengguna. Penggunaan Google Analytics dan transmisi data terkait adalah sah (berdasarkan Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR, atau Justified).
 6. Informasi dari penyedia pihak ketiga: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Istilah pengguna: Ikhtisar https://www.google.com/analytics/terms/us.html, tentang privasi data:  https://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html, dan pernyataan privasi data: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

8. Penggunaan ClickDimensions

Kami menggunakan perangkat lunak pemasaran dan analitik ClickDimensions, yang dioperasikan oleh ClickDimensions LLC 5901 Peachtree Dunwoody Road, NE Suite B500 Atlanta, GA 30328 Amerika Serikat.

Semua data yang dikumpulkan disimpan di Microsoft Azure Services yang dioperasikan oleh Microsoft Ireland Operations (Sandyford Business Estate, Dublin 18, Irlandia). Data Anda tidak disimpan di server di luar UE.

 1. jika Anda sebagai pengunjung mengisi formulir di situs web kami, Anda menyetujui pemrosesan data formulir ini oleh ClickDimensions dan dalam sistem Microsoft Dynamics CRM kami. Kami menyimpan data yang Anda kirimkan sampai Anda mencabut persetujuan Anda. Dengan demikian, kami menyimpan data berikut: Sapaan, nama depan, nama belakang, alamat perusahaan, informasi kontak perusahaan (telepon dan email).
 2. Untuk analisis dan evaluasi situs web kami, ClickDimensions mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpan data tentang perilaku pengunjung di situs web kami. Data ini mencakup, antara lain, akses ke situs web dan subhalamannya, lamanya waktu yang dihabiskan di setiap halaman dan/atau dari situs web mana pengguna datang ke situs web kami. Tujuan penggunaan ClickDimensions adalah untuk memberikan pengunjung informasi yang relevan dengan minat berdasarkan perilaku mereka di situs web kami (termasuk sub-halaman) dan untuk mengoptimalkan aktivitas pemasaran kami sehubungan dengan hal ini. Data ini otomatis terhapus setelah 6 bulan. ClickDimensions menggunakan cookie yang disimpan di browser pengguna dan yang memungkinkan analisis penggunaan situs web kami oleh pengunjung. Data yang disimpan dalam cookie biasanya ditransmisikan ke server ClickDimensions dan disimpan.
 3. Jika gambar diunduh dari buletin DMG MORI atau jika tautan diklik, ini akan secara otomatis dicatat melalui layanan email ClickDimensions. Hasilnya membantu kami untuk terus meningkatkan konten buletin kami dan membuat informasi yang ditawarkan di situs web kami lebih menarik bagi Anda. Jika Anda tidak setuju dengan penyimpanan dan evaluasi data ini, Anda dapat berhenti berlangganan surat buletin kapan saja. Lihat bagian "6. Buletin" untuk lebih jelasnya.
 4. Data yang dikirimkan ke ClickDimensions digunakan atas nama kami untuk mengevaluasi penggunaan situs web kami, menyusun laporan tentang aktivitas situs web, dan menyediakan layanan lain yang terkait dengan situs web dan penggunaan internet. Jika Anda tidak ingin cookie disimpan, Anda dapat mencegahnya dengan mengatur perangkat lunak browser Anda. Pemrosesan data Anda adalah sah karena menurut hal di atas kami memiliki kepentingan yang sah (misalnya Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) DSGVO), atau sebaliknya dibenarkan. Untuk informasi lebih lanjut tentang pemrosesan data pribadi oleh ClickDimensions, silakan kunjungi https://clickdimensions.com/about/privacy-policy. Anda dapat menolak pengumpulan dan penyimpanan data kapan saja dengan efek di masa mendatang. Gunakan link berikut untuk tujuan ini: Ubah setelan cookie

9. Menyematkan video YouTube

 1. Kami telah menyematkan video YouTube di situs web kami, yang disimpan di  https://www.youtube.com dan dapat diputar langsung di situs web kami. Semua ini tertanam dalam "mode perlindungan data tambahan", yaitu tidak ada data yang terkait dengan Anda sebagai pengguna yang dikirim ke YouTube, jika Anda tidak memutar video. Hanya saat memutar video, data yang disebutkan di paragraf berikut akan dikirim. Transmisi data tersebut tidak tunduk pada pengaruh apa pun dari kami.
 2. Saat memutar video, YouTube menerima informasi bahwa Anda telah mengakses subhalaman terkait dari situs web kami. Selain itu, data yang disebutkan dalam bagian 3 dari informasi privasi ini dikirimkan terlepas dari apakah Anda masuk melalui akun pengguna YouTube atau tidak ada akun pengguna. Jika Anda masuk ke akun Google / YouTube, data Anda akan langsung dikaitkan dengan akun Anda. Jika Anda tidak ingin dikaitkan dengan profil Anda di YouTube, Anda harus keluar sebelum mengaktifkan tombol. YouTube menyimpan data Anda sebagai profil pengguna dan menggunakannya untuk tujuan periklanan, riset pasar, dan / atau desain situs web yang berorientasi pada permintaan. Evaluasi seperti itu juga dilakukan untuk pengguna yang tidak masuk untuk menyediakan iklan yang disesuaikan. Anda memiliki hak untuk menolak pembuatan profil pengguna ini, tetapi Anda harus menghubungi YouTube secara langsung untuk menggunakan hak ini.
 3. Penggunaan YouTube dan transmisi data terkait ini adalah sah (berdasarkan Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR, atau Justified). Untuk informasi lebih lanjut tentang tujuan dan ruang lingkup pengumpulan dan pemrosesan data oleh YouTube, lihat kebijakan privasi data mereka. Ini juga berisi informasi tentang hak-hak Anda dan opsi pengaturan untuk melindungi privasi Anda: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

10. Integrasi Google Maps

 1. Situs web kami menggunakan layanan Google Maps. Hal ini memungkinkan kami untuk menampilkan peta interaktif di situs web kami dan memungkinkan Anda menggunakan fungsi peta dengan nyaman.
 2. Saat Anda mengunjungi situs web tersebut, Google menerima informasi bahwa Anda telah mengakses masing-masing subhalaman situs web kami. Selain itu, data yang tercantum di bagian 3 pemberitahuan privasi ini dikirimkan. Ini adalah kasus terlepas dari apakah Anda memiliki akun pengguna Google dan masuk ke dalamnya atau tidak. Jika Anda masuk ke akun Google, data Anda dikaitkan langsung dengan akun Anda. Jika Anda tidak ingin data Anda dikaitkan dengan profil Google Anda, logout sebelum mengaktifkan tombol. Google menyimpan data Anda sebagai profil penggunaan dan menggunakannya untuk tujuan promosi, penelitian pasar, dan / atau menyesuaikan situs webnya dengan kebutuhan pengguna. Secara khusus, evaluasi ini dilakukan (bahkan untuk pengguna yang tidak masuk ke akun pengguna) untuk menyediakan iklan yang disesuaikan dan untuk memberi tahu pengguna jejaring sosial lainnya tentang aktivitas Anda di situs web kami. Anda memiliki hak untuk menolak pembuatan profil pengguna ini, tetapi untuk menggunakan hak ini, Anda harus menghubungi Google.
 3. Penggunaan Google Maps dan transmisi data terkait adalah sah (berdasarkan Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR, atau Justified). Untuk informasi lebih lanjut tentang tujuan dan tingkat pengumpulan dan pemrosesan data oleh Google sebagai penyedia plug-in, lihat kebijakan privasi data Google. Ini juga berisi informasi tentang hak terkait dan opsi pengaturan untuk melindungi privasi anda:  https://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

11. Penggunaan Konversi Google Ads

 1. Kami menggunakan layanan Google Ads untuk menggunakan materi periklanan ("Google Ads") untuk menarik perhatian ke penawaran menarik kami di situs eksternal. Berdasarkan data kampanye iklan, kami dapat menentukan tingkat keberhasilan tindakan promosi individu. Kami melakukan ini untuk mengejar minat menampilkan iklan yang menarik bagi Anda, membuat situs web kami lebih menarik bagi Anda, dan mencapai penghitungan biaya iklan yang adil.
 2. Materi periklanan ini disediakan oleh Google melalui apa yang disebut "Server Iklan". Untuk tujuan ini, kami menggunakan cookie Server Iklan, yang mengukur parameter tertentu untuk menentukan keberhasilan, seperti seberapa sering iklan ditampilkan atau seberapa sering pengguna mengkliknya. Jika Anda membuka situs web kami melalui iklan Google, Google Ads menyimpan cookie di PC Anda. Cookie ini umumnya menjadi tidak valid setelah 30 hari dan tidak dimaksudkan untuk mengidentifikasi Anda secara pribadi. Secara umum, ID cookie unik, jumlah tayangan iklan per penempatan (frekuensi), tayangan terakhir (relevan untuk konversi tampilan postingan) dan informasi penyisihan (mengidentifikasi bahwa pengguna tidak ingin lagi disapa) disimpan bersama cookie ini sebagai nilai analisis.
 3. Cookie ini memungkinkan Google untuk mengenali browser web Anda. Jika pengguna mengunjungi halaman tertentu di situs pelanggan Google Ads dan cookie yang disimpan di komputer pengguna belum kedaluwarsa, Google dan pelanggan dapat mendeteksi bahwa pengguna telah mengklik iklan dan diteruskan ke situs tersebut. Setiap pelanggan Google Ads diberikan cookie yang berbeda. Oleh karena itu, cookie tidak dapat dilacak melalui situs web pelanggan Google Ads. Kami tidak mengumpulkan dan memproses data pribadi melalui tindakan promosi yang disebutkan di atas. Kami hanya menerima evaluasi statistik yang disediakan oleh Google. Berdasarkan evaluasi ini, kami dapat mendeteksi tindakan promosi mana yang paling efektif digunakan. Kami tidak menerima data lebih lanjut melalui penggunaan langkah-langkah promosi ini. Secara khusus, kami tidak dapat mengidentifikasi pengguna berdasarkan informasi ini.
 4. Karena alat pemasaran yang digunakan, browser Anda secara otomatis membuat sambungan langsung dengan server Google. Kami tidak memiliki pengaruh pada tingkat dan penggunaan lebih lanjut dari data yang dikumpulkan oleh Google melalui penggunaan alat ini, dan oleh karena itu ingin memberi tahu Anda berdasarkan pengetahuan kami sendiri: Melalui integrasi Konversi Iklan, Google menerima informasi bahwa Anda telah mengakses masing-masing bagian dari situs web kami atau mengklik salah satu iklan kami. Jika Anda terdaftar pada layanan Google, Google dapat mengaitkan kunjungan tersebut dengan akun Anda. Meskipun Anda tidak terdaftar di Google atau belum masuk, penyedia dapat mengetahui dan menyimpan alamat IP Anda.
 5. Anda memiliki opsi berbeda untuk mencegah partisipasi dalam prosedur pelacakan ini: a) dengan membuat pengaturan yang sesuai di perangkat lunak browser Anda, khususnya menolak cookie pihak ketiga akan memastikan bahwa Anda tidak menerima iklan pihak ketiga; b) dengan menonaktifkan cookie untuk pelacakan konversi dengan mengubah pengaturan browser Anda sehingga cookie dari domain "www.googleadservices.com" diblokir, https://www.google.com/settings/ads, meskipun pengaturan ini dihapus, saat Anda menghapus cookie; c) dengan menonaktifkan iklan berbasis minat dari penyedia, yang merupakan bagian dari kampanye pengaturan mandiri "Tentang Iklan", menggunakan tautan https://www.aboutads.info/choices, meskipun pengaturan ini dihapus, saat Anda menghapus cookie; d) melalui penonaktifan permanen di browser Anda Firefox, Internet Explorer atau Google Chrome menggunakan tautan https://www.google.com/settings/ads/plugin. Namun, kami ingin memberi tahu Anda bahwa Anda mungkin tidak dapat menggunakan semua fungsi situs web kami, jika Anda melakukannya.
 6. Pemrosesan data Anda dan transmisi data terkait ini adalah sah (berdasarkan Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR, atau Justified). Informasi lebih lanjut tentang privasi data di Google dapat ditemukan di tautan berikut:  http://www.google.com/intl/en/policies/privacy dan https://services.google.com/sitestats/en.html. Atau, Anda dapat mengunjungi situs web Network Advertising Initiative (NAI) di http://www.networkadvertising.org.

12. Pemasaran ulang

Selain Konversi Iklan, kami menggunakan layanan Pemasaran Ulang Google. Ini adalah proses yang ingin kami sampaikan kepada Anda lagi. Aplikasi ini memungkinkan kami untuk menampilkan iklan kami kepada Anda selama penggunaan internet Anda berikutnya setelah Anda mengunjungi situs web kami. Untuk tujuan ini, cookie disimpan di browser Anda, di mana perilaku pengguna Anda saat mengunjungi berbagai situs web dicatat dan dievaluasi oleh Google. Ini memungkinkan Google untuk menentukan bahwa Anda sebelumnya telah mengunjungi situs web kami. Berdasarkan pernyataan Google, data yang dikumpulkan untuk Pemasaran Ulang tidak terkait dengan data pribadi apa pun yang mungkin disimpan oleh Google. Secara khusus, Google menyatakan bahwa nama samaran digunakan untuk Pemasaran Ulang.

13. Penggunaan Google Fonts

Kami menggunakan Google Fonts di situs web kami. Ini memungkinkan kami untuk mengintegrasikan font tertentu ke dalam situs web kami. Font ini disediakan oleh Google melalui server di AS. Saat mengakses situs web kami, browser web Anda membuat koneksi langsung ke server ini. Selama proses ini, alamat IP pengunjung, antara lain, dikirim ke Google dan disimpan di sana.

Penggunaan Google Fonts dan transmisi data terkait adalah sah (berdasarkan Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR, atau Justified). Informasi lebih lanjut tentang Google: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, California 94043, USA. Informasi lebih lanjut tentang privasi data di Google: https://www.google.com/policies/privacy/

14. Tautan ke situs web pihak ketiga

Kami menautkan ke situs web penyedia lain yang tidak terkait dengan kami (pihak ketiga), misalnya ke profil kami di jejaring sosial seperti LinkedIn, Xing, Twitter, YouTube, Instagram, dan Facebook. Kami ingin memberi tahu Anda bahwa kami tidak memiliki pengaruh pada data yang diproses oleh penyedia ini saat Anda mengklik tautan ini. Karena pemrosesan data oleh pihak ketiga tidak berada di bawah kendali kami, kami tidak menerima tanggung jawab atau kewajiban apa pun untuk itu. Untuk informasi lebih lanjut tentang pemrosesan data oleh pihak ketiga ini, silakan merujuk ke informasi privasi data yang diterbitkan oleh masing-masing penyedia.

15. Tindakan keamanan

 1. Informasi pribadi yang kami kumpulkan disimpan dengan aman di dalam database kami. Kami mengambil tindakan teknis dan organisasi yang sesuai untuk memastikan tingkat perlindungan yang sesuai dengan risiko, dengan mempertimbangkan keadaan seni, biaya implementasi dan sifat, ruang lingkup, konteks dan tujuan pemrosesan serta risiko kemungkinan yang berbeda-beda dan beratnya hak dan kebebasan orang perseorangan.
 2. Kami memiliki pengamanan fisik, elektronik dan prosedural dan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memastikan bahwa data pribadi Anda dilindungi dari penyalahgunaan, gangguan, kehilangan, dan akses, modifikasi, dan pengungkapan yang tidak sah. Langkah-langkah ini meliputi:
  •    akses ke sistem pemrosesan data dengan tindakan yang tidak sah dilindungi dengan menerapkan kontrol akses, menerapkan tindakan keamanan, mempertahankan otorisasi, dan tindakan terkait lainnya;
  •    akses ke sistem TI oleh orang yang tidak berwenang dilindungi oleh tindakan teknis terkait ID pengguna, protokol kata sandi khusus, kebijakan klasifikasi informasi dan data, penghapusan data yang aman, dan tindakan terkait lainnya;
  •    sehubungan dengan personel yang diberi wewenang untuk mengakses data yang tunduk pada otorisasi akses mereka, kami menerapkan hak akses yang didasarkan pada persyaratan peran, proses otorisasi khusus, kebijakan klasifikasi informasi dan data, dan tindakan lain yang sesuai;
  •    untuk memastikan pemisahan data yang memadai, kami menerapkan pemisahan fisik data berdasarkan tujuan pengumpulan yang relevan, pemrosesan terpisah atas data pribadi tergantung pada fungsi yang dimaksudkan, enkripsi data pribadi, dan tindakan relevan lainnya;
  •    kami menjaga keamanan data pribadi selama transmisi elektronik dengan memastikan data pribadi dapat diverifikasi, menerapkan kebijakan klasifikasi informasi dan data, memelihara enkripsi email dan tindakan relevan lainnya;
  •    kami mempertahankan sistem dan protokol relevan yang memungkinkan kami memantau akses ke data pribadi. Kami juga menerapkan tindakan lebih lanjut untuk melindungi data dari kerusakan atau kehilangan yang tidak disengaja;
  •    kami memastikan kelangsungan bisnis dengan mempertahankan rencana darurat di pusat data kami dan meninjau rencana pemulihan kami secara teratur; dan
  •    kami juga telah menerapkan proses yang sesuai untuk menanggapi peristiwa dan pelanggaran, termasuk pemberitahuan. Penerapan dan efektivitas manajemen insiden ditinjau secara berkala sebagai bagian dari audit internal dan disesuaikan jika perlu.
 3. Meskipun kami tidak dapat memastikan atau menjamin bahwa kehilangan, penyalahgunaan, atau perubahan informasi tidak akan pernah terjadi, kami menggunakan semua upaya yang wajar untuk mencegahnya. Anda harus ingat bahwa pengiriman informasi melalui internet tidak pernah sepenuhnya aman. Kami tidak dapat menjamin keamanan informasi yang Anda kirimkan melalui situs web kami saat sedang dikirimkan melalui internet dan setiap pengiriman tersebut menjadi risiko Anda sendiri. Jika Anda memiliki alasan untuk meyakini bahwa interaksi Anda dengan kami tidak lagi aman, harap segera beri tahu kami dengan mengirimkan email ke responsibility@dmgmori.com.

16. Meneruskan dan transmisi data

 1. Jika, selama pemrosesan kami, kami mengungkapkan data kepada orang dan perusahaan lain (pemroses atau pihak ketiga), mengirimkan atau memberikan akses ke data, ini hanya dilakukan atas dasar izin undang-undang, resolusi oleh otoritas yang kompeten, persetujuan Anda, kewajiban hukum, atau atas dasar kepentingan sah kami dan / atau dibenarkan. Secara khusus, kami mengungkapkan informasi pribadi kepada pihak ketiga jika diperlukan untuk tujuan utama mengumpulkan informasi, atau untuk tujuan sekunder terkait, jika pengungkapan tersebut dapat diharapkan secara wajar. Pemroses kontrak hanya digunakan untuk tujuan ini dengan cara yang sah (berdasarkan Art. 28 GDPR, atau Justified). Jika pengungkapan kepada pihak ketiga diperlukan, kami akan meminta pihak ketiga tersebut untuk memperlakukan informasi pribadi sesuai dengan semua hukum dan peraturan yang berlaku yang mengikat kami.
 2. Data yang Anda berikan selama penggunaan situs web kami akan diteruskan dalam grup perusahaan DMG MORI sejauh yang diperlukan untuk tujuan administratif internal atau untuk menyediakan layanan kami kepada Anda.
  Pengungkapan data pribadi semacam itu adalah sah, karena (1) Anda setuju, (2) kami dan grup DMG MORI memiliki kepentingan yang sah dalam mengungkapkan data untuk tujuan administratif dalam grup kami, yang melebihi hak dan kepentingan Anda dalam perlindungan data pribadi Anda (berdasarkan Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR), atau (3) Justified.
 3. Selain di atas, Jika ada indikasi penggunaan yang melanggar hukum atau mal dari situs web kami, dan jika perlu, untuk klarifikasi penggunaan tersebut atau untuk penuntutan hukum, data pribadi akan diteruskan ke penegak hukum atau otoritas lain dan pihak ketiga yang terkena dampak atau penasihat hukum. Transmisi mungkin juga terjadi jika melayani penegakan persyaratan penggunaan atau klaim hukum lainnya. Kami juga berkewajiban secara hukum untuk memberikan informasi kepada badan publik tertentu atas permintaan, seperti otoritas penuntutan pidana, otoritas yang mengejar pelanggaran administratif termasuk denda, dan otoritas pajak.
  Setiap pengungkapan data pribadi adalah sah, karena (1) pemrosesan diperlukan untuk pemenuhan kewajiban hukum yang wajib kami penuhi (berdasarkan Pasal 6 ayat 1 huruf f) GDPR sehubungan dengan kewajiban hukum nasional mengenai pengungkapan data kepada otoritas penuntutan, atau undang-undang dan peraturan serupa yang berlaku), (2) kami memiliki kepentingan yang sah dalam mengungkapkan data kepada pihak ketiga yang disebutkan di atas jika ada indikasi kesalahan atau untuk menegakkan ketentuan penggunaan kami, lainnya kondisi atau klaim hukum pihak ketiga, yang melebihi hak dan kepentingan Anda dalam perlindungan data pribadi Anda (berdasarkan Pasal 6 paragraf 1 lit. f) GDPR), atau (3) Justified.
 4. Untuk penyediaan layanan melalui situs web kami, kami mengandalkan layanan dari perusahaan afiliasi kami DMG MORI Global Marketing GmbH, Antoniusstrasse 14, 73249 Wernau, Jerman.
  Setiap pengungkapan data pribadi adalah sah, karena (1) Anda menyetujui pemrosesan, penyimpanan, pengungkapan, dan transfer informasi Anda ini kepada pihak ketiga tersebut, (2) kami memiliki kepentingan yang sah dalam mengungkapkan data untuk tujuan administratif dalam grup kami, yang melebihi hak dan kepentingan Anda dalam perlindungan data pribadi Anda (berdasarkan Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR), (3) kami telah dengan cermat memilih perusahaan internal dan penyedia layanan eksternal kami sebagai pemroses (dalam lingkup Pasal 28 paragraf 1 GDPR atau undang-undang serupa yang berlaku), periksa kembali secara teratur dan secara kontrak mewajibkan mereka untuk memproses semua data pribadi secara eksklusif sesuai dengan instruksi kami, atau (4) dibenarkan.
 5. Dalam rangka pengembangan bisnis kami lebih lanjut, struktur perusahaan DMG MORI dapat berubah sehubungan dengan bentuk hukum, pendirian, pembelian atau penjualan anak perusahaan, perusahaan atau bagiannya. Dalam transaksi semacam itu, informasi pelanggan dapat dikirimkan bersama dengan perusahaan yang akan ditransfer. Setiap kali data pribadi ditransfer ke pihak ketiga sejauh yang dijelaskan di atas, kami menjaga agar hal ini dilakukan sesuai dengan pemberitahuan privasi ini dan undang-undang perlindungan data yang berlaku.
  Setiap pengungkapan data pribadi adalah sah, karena (1) Anda menyetujui pemrosesan, penyimpanan, pengungkapan, dan transfer informasi Anda ini kepada pihak ketiga tersebut, (2) kami memiliki kepentingan yang sah dalam menyesuaikan bentuk perusahaan kami dengan keadaan ekonomi dan hukum. sebagaimana disyaratkan, yang melebihi hak dan kepentingan Anda dalam perlindungan data pribadi Anda (berdasarkan Pasal 6 para. 1 lit. f) GDPR), atau (3) Justified.

17. Transfer ke negara ketiga

 1. Selain transmisi data yang telah dijelaskan, hal berikut berlaku: Jika data ditransfer, disimpan, atau diproses di luar negeri / luar negeri, khususnya di server kami di Jerman, Jepang, AS, atau di negara lain di Uni Eropa atau Wilayah Ekonomi Eropa, atau jika hal ini dilakukan dalam konteks penggunaan layanan pihak ketiga atau pengungkapan atau transmisi data ke pihak ketiga, ini hanya dilakukan (1) untuk memenuhi (sebelum) kewajiban kontrak kami, (2) pada dasar persetujuan, (3) atas dasar kewajiban hukum, (4) atas dasar kepentingan sah kami, atau (5) jika diizinkan oleh hukum dan peraturan terkait; dan dalam hal ini data akan tunduk pada hukum dan peraturan negara tempat data ditransfer, disimpan, atau diproses.
 2. Tunduk pada izin undang-undang atau kontrak, kami hanya akan memproses data di suatu negara atau izin untuk diproses di suatu negara jika kondisi khusus terpenuhi (sesuai dengan Pasal 44 dst GDPR, atau undang-undang dan peraturan serupa yang berlaku). Ini berarti, misalnya, pemrosesan dilakukan (1) berdasarkan jaminan khusus, seperti pengakuan resmi kepatuhan perlindungan data tingkat UE, (2) sesuai dengan kewajiban kontrak khusus yang diakui secara resmi (jadi -Disebut "klausul kontrak standar") atau melalui aturan perusahaan yang mengikat, (3) berdasarkan persetujuan Anda, atau (4) sebagaimana dibenarkan.

18. Perubahan tujuan

Pemrosesan data pribadi Anda untuk tujuan selain yang dijelaskan di atas hanya akan dilakukan sejauh diizinkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku atau jika Anda telah menyetujui tujuan pemrosesan data yang diubah. Dalam hal pemrosesan lebih lanjut untuk tujuan selain dari yang datanya awalnya dikumpulkan atau perubahan material pada kebijakan privasi ini telah terjadi, kami akan memberi tahu Anda tentang tujuan lain ini sebelum memproses dan memberi Anda semua informasi relevan lebih lanjut.

19. Hak Anda

 1. Hak atas informasi: Anda memiliki hak untuk memperoleh dari kami, kapan pun dan atas permintaan, informasi tentang data pribadi yang kami proses dan berkaitan dengan Anda (sesuai dengan Pasal 15 GDPR, atau undang-undang dan peraturan lain yang berlaku). Untuk melakukannya, harap hubungi kami di alamat di bawah ini. Harap dicatat bahwa kami dapat menolak akses ke informasi dalam keadaan yang diakui menurut hukum yang berlaku, seperti ketika (i) informasi tidak dapat dipisahkan dari informasi pribadi individu lain, (ii) informasi tersebut tunduk pada hak istimewa pengacara-klien, atau (iii) pengungkapan informasi akan mengungkapkan informasi komersial rahasia.
 2. Hak untuk mengoreksi data yang salah: Anda berhak meminta kami untuk memperbaiki data pribadi apa pun tentang Anda tanpa penundaan jika tidak lengkap atau tidak akurat. Untuk melakukannya, harap hubungi kami di alamat di bawah ini.
 3. Hak untuk menghapus: Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Art. 17 GDPR atau undang-undang dan peraturan lain yang berlaku, Anda memiliki hak untuk meminta kami menghapus atau menganonimkan data pribadi tentang Anda. Ketentuan ini secara khusus memberikan hak penghapusan jika data pribadi tidak lagi diperlukan untuk tujuan pengumpulan atau pemrosesannya, serta dalam kasus pemrosesan yang melanggar hukum, adanya penolakan atau penarikan persetujuan, atau adanya kewajiban untuk menghapusnya. Untuk menggunakan hak Anda, silakan hubungi kami di alamat di bawah ini. Alih-alih anonimisasi, kami akan menghapus data Anda.
 4. Hak untuk membatasi pemrosesan: Anda memiliki hak untuk meminta kami membatasi pemrosesan (sesuai dengan Art. 18 GDPR atau hukum dan peraturan lain yang berlaku). Hak ini ada khususnya jika keakuratan data pribadi diperdebatkan antara Anda dan kami, untuk jangka waktu yang diperlukan untuk memverifikasi keakuratannya, dan jika Anda meminta pemrosesan terbatas alih-alih penghapusan dalam kasus hak yang ada untuk penghapusan; juga dalam hal data tidak lagi diperlukan untuk tujuan yang kami kejar, tetapi Anda memerlukannya untuk penegasan, pelaksanaan, atau pembelaan klaim hukum, dan jika keberhasilan pelaksanaan keberatan masih menjadi sengketa antara Anda dan kami. Untuk menggunakan hak Anda untuk membatasi pemrosesan, silakan hubungi kami di alamat di bawah ini.
 5. Hak atas pengalihan data: Anda berhak menerima dari kami data pribadi tentang Anda yang telah Anda berikan kepada kami dalam format terstruktur, umum, dan dapat dibaca mesin (sesuai dengan Pasal 20 GDPR atau hukum dan peraturan lain yang berlaku). Untuk menggunakan hak Anda atas transfer data, silakan hubungi kami di alamat kontak di bawah ini.
 6. Pencabutan persetujuan: Jika Anda telah memberi kami persetujuan Anda untuk memproses data pribadi Anda, Anda dapat mencabut persetujuan ini kapan saja, gratis dan bebas kerugian dan berlaku untuk masa depan. Berkenaan dengan penggunaan Cookies, Anda dapat mencabut persetujuan Anda melalui tautan masing-masing yang terdapat di atas dalam pemberitahuan privasi ini. Atau, melalui email ke disagree@dmgmori.com atau dengan mengirim pesan ke alamat kontak yang diberikan di bawah ini. Setelah pencabutan persetujuan Anda secara umum, data pribadi Anda tidak akan lagi digunakan untuk tujuan yang disebutkan di atas dan - tunduk pada pemrosesan yang diizinkan untuk tujuan lain dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku - akan dihapus.
 7. Hak keberatan: Selanjutnya, Anda memiliki hak untuk menolak setiap saat, untuk alasan yang timbul dari situasi khusus Anda, atas pemrosesan data pribadi yang berkaitan dengan Anda yang dilakukan untuk kepentingan umum (berdasarkan Pasal 6 para. 1 lit. e) GDPR atau hukum dan peraturan lain yang berlaku), atau pada pemrosesan data berdasarkan pertimbangan kepentingan (berdasarkan Pasal 6 paragraf 1 lit. f) GDPR atau hukum dan peraturan lain yang berlaku); ini juga berlaku untuk pembuatan profil yang dibenarkan atas dasar hukum yang disebutkan di atas (bandingkan Art. 21 GDPR). Jika Anda mengajukan keberatan, kami hanya akan memproses data pribadi Anda jika kami dapat membuktikan bahwa ada alasan kuat yang sah untuk melakukannya yang melebihi kepentingan, hak, dan kebebasan Anda atau jika pemrosesan berfungsi untuk menegaskan, menjalankan atau membela klaim hukum, dan jika hukum yang berlaku mengatur pemrosesan utama tersebut.
 8. Hak keluhan: Anda juga memiliki hak untuk mengajukan keluhan kepada otoritas pengawas perlindungan data tentang pemrosesan data pribadi Anda oleh kami (sesuai dengan Pasal 77 GDPR atau hukum lain yang berlaku).

20. Hak Privasi untuk Penduduk California

Jika Anda adalah penduduk negara bagian California di Amerika Serikat, undang-undang California dapat memberi Anda hak tambahan terkait penggunaan kami atas informasi pribadi Anda. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang hak privasi California Anda, kunjungi CCPA Privacy Notice for California Residents .

21. Gunakan Oleh Anak di Bawah Umur

Situs web kami tidak ditujukan untuk anak di bawah umur di bawah 16 tahun. Tidak seorang pun di bawah usia 16 tahun boleh memberikan informasi pribadi apa pun melalui situs web ini. Kami tidak dengan sengaja mengumpulkan informasi pribadi dari anak di bawah umur di bawah 16 tahun. Jika Anda berusia di bawah 16 tahun, jangan menggunakan atau memberikan informasi apa pun di situs web atau mendaftar di dalamnya, menggunakan fitur komentar publik atau interaktif apa pun, atau memberikan informasi apa pun tentang diri Anda kepada kami, termasuk nama, alamat, nomor telepon, atau alamat email. Jika kami mengetahui bahwa kami telah mengumpulkan atau menerima informasi pribadi dari anak di bawah umur 16 tahun tanpa verifikasi izin orang tua, kami akan menghapus informasi tersebut. Jika Anda yakin kami memiliki informasi dari atau tentang anak di bawah umur di bawah 16 tahun, silakan hubungi kami di responsibility@dmgmori.com.

22. Informasi Pribadi yang Sensitif

Kecuali jika kami secara khusus meminta atau mengundangnya, kami meminta Anda untuk tidak mengirimkan kepada kami, dan Anda tidak mengungkapkan, informasi pribadi sensitif apa pun berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku (misalnya, nomor kartu kredit atau debit, dengan kode keamanan kami yang tidak diwajibkan, nomor identifikasi pribadi., nomor rekening keuangan, nomor SIM, nomor KTP yang dikeluarkan pemerintah, informasi yang berkaitan dengan ras atau etnis asal, pendapat politik, agama atau keyakinan filosofis, kesehatan, kehidupan seks atau orientasi seksual, latar belakang kriminal, atau keanggotaan serikat buruh, atau biometrik atau data genetik untuk tujuan mengidentifikasi seseorang secara unik) di atau melalui situs web ini atau sebaliknya kepada kami. Jika Anda secara tidak sengaja mengirim atau mengungkapkan kepada kami informasi pribadi yang sensitif, silakan hubungi kami di responsibility@dmgmori.com dan minta penghapusan informasi tersebut.

23. Contact Person Anda untuk Pertanyaan dan Komentar (Petugas Perlindungan Data)

Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar, atau keluhan tentang penanganan data pribadi Anda oleh kami atau jika Anda ingin menggunakan hak di atas sebagai subjek data, silakan hubungi Petugas Privasi Grup kami di GILDEMEISTER Beteiligungen GmbH, attn. Perlindungan Data Grup, DECKEL MAHO Straße 1, DE-87459 Pfronten, Jerman, responsibility@dmgmori.com.

Data Privacy Information

Revision: March 2021
Thank you for your visit to our website and your interest in our offers. We are committed to protection of your personal data. Below we inform you how your personal data is processed when you use our website and make use of our contents and services. Personal data includes all data relating to you as an identified or identifiable natural person, e.g. name, address, e-mail addresses, or user behavior, unless the laws and regulations applicable to you exclude certain information from the comparable definition. For example, pure business contact information is not protected in some jurisdictions. 

Please read this notice carefully to understand our policies and practices for processing and storing your personal data. In addition, we inform you about the measures we take to safeguard your personal information, about the legal basis of the processing to the extent required under applicable law, about your rights as the concerned person, and finally about the person whom you can contact in case of questions or grievances. 

By engaging with our website, you understand, accept and consent to us collecting and using your information as described in this notice. If you do not agree with our policies and practices, your choice is not to use this website.

We may change this notice from time to time. Any changes to this notice will become effective when we post the revised notice on this website. Your continued use of this website after we make changes is deemed to be acceptance of those changes, so please check the notice periodically for updates. This policy was last updated on the date indicated above. 

1. Responsible person, processor

 1. DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, Gildemeisterstraße 60, DE-33689 Bielefeld, Germany, info@dmgmori.com (“we“ or “us”) provides the website as the “controller” (e.g. within the meaning of Art. 4 No. 7 EU General Data Protection Regulation; “GDPR”), as the “data user”, as the “body corporate” or as otherwise designated in a comparable role under other applicable laws and regulations. 
 2. DMG MORI Global Marketing GmbH, Walter-Gropius-Straße 7, DE-80807 Munich, Germany info@dmgmori.com operates this website on our behalf.

2. General information about processing of personal data

 1. We only process personal data, if this is required for providing a functional website and our content and services. In general, we only process your personal data with your consent. In cases where prior consent is not feasible, we only process your personal data if legal provisions permit such data processing.
 2. We will use secure methods to delete or permanently de-identify your personal data when it is no longer required for the purposes for which we have collected or used it in accordance with this privacy notice. Data may also be stored, if this is intended by lawmakers of applicable laws or other regulations to which the controller is subject. The data will also be blocked or deleted, when a storage period required by the above-mentioned standards ends, unless further storage of the data is required for contract conclusion or performance.
 3. When you contact us by e-mail, through a contact form or by registering on our website, we will save the data supplied by you to process your questions/enquiries. We will delete the data collected in this context, once storage is no longer required, or limit processing thereof, if legally mandated retention periods apply.
 4. If you provide personal data that we have not requested (unsolicited information) you thereby give consent for use by us. If we could not have solicited such personal data and if it is lawful and reasonable to do so, we will destroy or de-identify the information.
 5. If we use commissioned service providers for individual functions included in our offer or wish to use your data for promotional purposes, we will inform you in detail about these processes as described below. We will also name the criteria defined for the duration of storage.
 6. Our data processing in connection with this website is lawful, inter alia, if (1) you have given express or tacit consent (based on Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR); (2) it is necessary for the fulfilment of a contract between you as the concerned party and us (based on Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR); (3) we have a legitimate interest in ensuring the functionality and error-free operation of the website, which outweighs your rights and interests in the protection of your personal data (based on Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR); (4) the data is anonymized; (5) the processing is necessary to exercise rights in judicial, administrative, or arbitration proceedings; (6) the processing is necessary for an emergency that threatens the life, health, or security of an individual; (7) the processing is clearly in your interests and consent cannot be obtained in a timely way; or (8) otherwise permitted under applicable law or a resolution by a competent authority ("Justified").

3. Collection of personal data when you visit our website

 1. If you use our website purely for information purposes, that is, if you do not register or otherwise transmit information, we only collect the personal data transmitted to our server by your browser. If you wish to view our website, we will collect the following data required for technical purposes to display our website and ensure stability and security. 
  - ΙP address
  - Date and time of access
  - Time zone difference from Greenwich Mean Time (GMT)
  - Contents of the request (specific site)
  - Access status/HTTP status code
  - Data volume transferred
  - Website where the request originated
  - Computer or mobile device type
  - Screen resolution 
  - Browser type and version
  - Operating system and its interface
  - Language and version of the browser software.
 2. In addition to the above-mentioned data, "cookies" are saved on your computer when you use our website. Cookies are small text files saved on your hard drive in association with the browser you use and used to transmit certain information to the body responsible for setting the cookie (in this case, us). Cookies cannot execute programs or transfer viruses to your computer. They are used to make the overall web presence more user-friendly and effective by allowing us to respond to you when you return to our services. Cookies are also used to enhance the secure use of our services.
 3. Use of cookies:
  a) This website uses the following types of cookies, the extent and function of which is described below:
  - Transient cookies (see b)
  - Persistent cookies (see c).
  b) Transient cookies are deleted automatically, when you close your browser. This includes in particular session cookies. These save a so-called session ID, which permits association of various requests by your browser to a single session. This allows your computer to be recognized when you return to our website. These session cookies are deleted, when you log out or close your browser.
  c) Persistent cookies are deleted after no more than three months. You can delete the cookies in the security settings of your browser at any time.
  d) You can configure your browser settings as desired and, for instance, reject third-party cookies or all cookies. We would, however, like to notify you that you may not be able to use all functions of this website, if you do so.
  e) We use cookies to identify you during follow-up visits, if you have an account with us. Otherwise, you would have to log in again each time you visit.
  Change cookie settings
 4. This processing of your data is lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR, or otherwise Justified).

4. Use of our web shop

 1. If you wish to place an order in our web shop, your personal data is required for concluding the contract, so that we can process your order. Obligatory information required for processing contracts is labeled as such, all other information is voluntary. For this purpose, we may transmit payment data to our bank. 
  To place an order, you have to create a user account, through which we can save your data for later purchases. If you create an account under "my account", the data provided by you is stored on a revocable basis. You can delete all other data, including your user account, in the customer section of our site at any time.
  We can also process the data provided by you to inform you about additional interesting products in our portfolio or to send you e-mails containing technical information.
  This processing of your data is lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR, or otherwise Justified).
 2. Due to commercial and tax law requirements, we must store your address, payment and order data for the duration of ten years.
 3. To prevent unauthorized access of third parties to your personal data, in particular financial data, your order is encrypted using the Transport Layer Security Protocol (TLS).
 4. As a result of offering the payment option "Payment on account", we reserve the right to safeguard our legitimate interest, in particular to protect ourselves from payment default and misuse of our online shop, by requesting an identity and credit check from specialized service providers (credit agencies). We only request identity and credit checks through companies such as Creditreform. For further information on data processing by Creditreform and the calculation of probability values (score values) by Creditreform, which may be part of a credit check, please visit https://en.creditreform.de.
  We process your credit check exclusively to make a well-founded decision about entering into, processing or terminating a contractual relationship with you. You can object to processing of your data for the purposes of a credit check according to applicable law including Art. 21 GDPR. This processing of your data is lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR, or otherwise Justified). 

5. Application options

You have the option of sending a job application through our website or by e-mail. If you send an application, we collect and save the data you enter in the input mask or send us by e-mail. We process your data exclusively for the purpose of your application. If we cannot offer you a job, we store your data for no longer than six months after the end of the application process. This processing of your data is lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR, or otherwise Justified).

6. Newsletter

 1. With your consent you can subscribe to our newsletter, which we use to inform you about current interesting offers.
 2. We use a "double-opt-in" process for subscription to our newsletter. That means we send an e-mail to the indicated e-mail address after you have subscribed, asking for your confirmation that you wish to receive the newsletter. If you do not confirm your registration within 24 hours, your information will be blocked and automatically deleted after one month. Moreover, we save your IP addresses and the times of registration and confirmation. The purpose of this process is to adequately document your registration and to investigate any potential misuse of your personal data.
 3. The only obligatory information for receiving our newsletter is your e-mail address. Additional data can be provided separately on a voluntary basis and is used to address you in a more personal manner. After your confirmation, we store your e-mail address to be able to send you our newsletter. This processing of your data is lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR, or otherwise Justified).
 4. You can withdraw your consent to receiving the newsletter at any time and unsubscribe from the newsletter. To withdraw your consent, click on the link provided in each newsletter e-mail, send an e-mail to disagree@dmgmori.com or send a message to the previously indicated contact data.
 5. We would like to notify you that we evaluate your user behavior when sending our newsletter. For this evaluation, the sent e-mails contain so-called web beacons or tracking pixels, i.e. one-pixel image files saved on our websites. For evaluation, we associate the data indicated in section 3 and the web beacons with your e-mail address and an individual ID. Links contained in the newsletter also contain this ID. The data acquired in this fashion is used to create a user profile, so that we can customize our newsletter for you, based on your individual interests. We detect when you read our newsletter and which links you click and use this information to determine your personal interests. We then connect this data to the actions taken by you on our website.
  You can object to this tracking at any time by clicking the separate link provided in each e-mail. The information is saved as long as you are subscribed to our newsletter. After unsubscribing, we save the data on a purely statistical and anonymous basis. Moreover, this tracking method is impossible, if you have deactivated images by default in your e-mail program. However, if you do so, our newsletter is not displayed in full and you may not be able to use all functions. If you display images manually, the above-described tracking method is activated. This processing of your data is lawful (based Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR, or otherwise Justified).

7. Use of Google Analytics

 1. Our website uses Google Analytics, a web analytics service of Google Inc. ("Google"). Google Analytics also uses cookies. The information on your use of our website generated by the cookie is generally transmitted to a Google server in the USA and stored there. As we have activated IP anonymization on this website, your IP address will, however, first be abbreviated by Google before any transmission to the USA. The full IP address is only transmitted to a Google server in the USA and abbreviated there in exceptional cases. On our behalf, Google uses this information to evaluate your use of the website, to compile reports on website activities and to provide us with further services connected to website use and internet use.
 2. The IP addresses transmitted in connection with Google Analytics will not be associated with other data stored by Google.
 3.  You can prevent storage of cookies by making the appropriate settings in your browser software or changing the cookie settings on our website; we would, however, like to point out that, if you do so, you may not be able to use all functions of this website to their full extent. Moreover, you can prevent collection of the data generated by the cookie and referring to your use of the website (incl. your IP address) by Google and processing of this data by Google, by downloading and installing the browser plug-in available at the following link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
 4. This website uses Google Analytics with the extension "_anonymizeIp()“. This means IP addresses are abbreviated before being processed further, preventing association with a person. If the data collected could be associated with your person, this is therefore immediately prevented and the data related to your person is immediately deleted.
 5. We use Google Analytics in order to be able to analyze and regularly improve use of our website. We can use the statistics gathered to improve our offered service and make it more interesting for you as a user. The use of Google Analytics and the associated data transmission are lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR, or otherwise Justified).
 6. Information of the third-party provider: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. User terms: https://www.google.com/analytics/terms/us.html, overview on data privacy: https://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html, and data privacy statement: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

8. Use of ClickDimensions

We use the marketing and analytics software ClickDimensions, operated by ClickDimensions LLC 5901 Peachtree Dunwoody Road, NE Suite B500 Atlanta, GA 30328 United States.

All data collected is stored in Microsoft Azure Services operated by Microsoft Ireland Operations (Sandyford Business Estate, Dublin 18, Ireland). Your data is not stored on servers outside the EU.

 1. If you as a visitor fill out a form on our websites, you consent to the processing of this form data by ClickDimensions and in our Microsoft Dynamics CRM system. We store the data you submit until you revoke your consent. Thereby, we store the following data: Salutation, first name, last name, company address, company contact information (phone and email).
 2. For the analysis and evaluation of our websites, ClickDimensions collects, analyzes and stores data about the behavior of visitors on our websites. This data includes, among other things, access to websites and their subpages, the length of time spent on each page and / or the website from which the user comes to our website. The purpose of using ClickDimensions is to provide visitors with interest-relevant information based on their behavior on our websites (including sub-pages) and to optimize our marketing activities in connection with this. This data is automatically deleted after 6 months. ClickDimensions uses cookies that are stored in the user's browser and that enable an analysis of the visitor's use of our website. The data stored in the cookie is usually transmitted to a ClickDimensions server and stored.
 3. If images are downloaded in a DMG MORI newsletter or if a link is clicked, this is automatically logged via the ClickDimensions e-mail service. The results help us to continuously improve the content of our newsletters and to make the information offered on our websites more interesting for you. If you do not agree with the storage and evaluation of this data, you can unsubscribe from the newsletter mailing at any time. See section "6. Newsletter" for more details.
 4. The data transmitted to ClickDimensions is used on our behalf to evaluate the use of our website, compile reports on website activity and provide other services related to website and internet usage. If you do not wish cookies to be stored, you can prevent this by setting your browser software accordingly. The processing of your data is lawful because according to the above we have a legitimate interest (e.g. Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) DSGVO), or it is otherwise justified. For more information on the processing of personal data by ClickDimensions, please visit https://clickdimensions.com/about/privacy-policy. You can object to the collection and storage of data at any time with effect for the future. Use the following link for this purpose: Change cookie settings

9. Embedding of YouTube videos

 1. We have embedded YouTube videos in our website, which are stored on https://www.youtube.com and can be played directly on our website. All of these are embedded in  "extended data protection mode", i.e. no data relating to you as a user is transmitted to YouTube, if you do not play the videos. Only when playing the videos, the data referred to in the following paragraph will be transmitted. Such data transmission is not subject to any influence on part of us.
 2. When playing the videos, YouTube receives the information that you have accessed the corresponding subpage of our website. In addition, the data mentioned under section 3 of this privacy information is transmitted irrespective of whether you are logged in through a YouTube user account or whether no user account exists. If you are logged into a Google/YouTube account, your data will be directly associated with your account. If you do not wish to be associated with your profile on YouTube, you must log out prior to activating the button. YouTube stores your data as user profiles and uses them for purposes of advertising, market research and/or demand-oriented design of its website. Such an evaluation is also carried out for users who are not logged in to provide tailored advertising. You have a right of objection to the creation of these user profiles, but you must contact YouTube directly in order to exercise this right.
 3. This use of YouTube and the associated data transmission are lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR, or otherwise Justified). For further information on the purpose and scope of data collection and processing thereof by YouTube, refer to their data privacy policy. It also contains information on your rights and setting options to protect your privacy: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy

10. Integration of Google Maps

 1. Our website uses the services of Google Maps. This allows us to display interactive maps on our website and permits you convenient usage of the map function.
 2. When you visit the website, Google receives the information that you have accessed the respective subpage of our website. In addition, the data listed under section 3 of this privacy notice is transmitted. This is the case irrespective of whether or not you have a Google user account and are logged into it. If you are logged into a Google account, your data is associated directly with your account. If you do not wish for your data to be associated with your Google profile, log out before activating the button. Google saves your data as usage profiles and uses it for the purposes of promotion, market research and/or tailoring its website to the users' needs. In particular, this evaluation is conducted (even for users not logged into a user account) to provide tailored advertising and to inform other users of the social network about your activities on our website. You have a right to object to the creation of these user profiles, but in order to exercise this right, you will have to contact Google.
 3. The use of Google Maps and the associated data transmission are lawful (based on Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR, or otherwise Justified). For further information on the purpose and extent of data collection and processing thereof by Google as the plug-in provider, refer to Google's data privacy policy. It also contains information on your associated rights and setting options to protect your privacy: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy

11. Use of Google Ads Conversion

 1. We use the Google Ads service in order to use advertising material ("Google Ads") to draw attention to our appealing offers on external websites. Based on the ad campaigns' data, we can determine the level of success of individual promotional measures. We do this to pursue the interest of showing you advertisements of interest for you, of making our website more interesting for you and of achieving a fair calculation of advertising costs.
 2. This advertising material is provided by Google through so-called "Ad Servers". For this purpose, we use Ad Server cookies, which measure specific parameters to determine success, such as how often ads are displayed or how often users click on them. If you reach our website through a Google ad, Google Ads saves a cookie on your PC. These cookies generally become invalid after 30 days and are not intended for identifying you personally. In general, the unique cookie ID, number of ad impressions per placement (frequency), last impression (relevant for post view conversions) and opt-out information (identifying that the user no longer wishes to be addressed) are saved together with this cookie as analysis values.
 3. These cookies allow Google to recognize your web browser. If a user visits certain pages of an Google Ads customer's website and the cookie saved on the user's computer has not expired yet, Google and the customer can detect that the user has clicked an ad and was forwarded to the site. Each Google Ads customer is assigned a different cookie. Cookies can therefore not be tracked through websites of Google Ads customers. We do not collect and process personal data through the above-mentioned promotional measures. We merely receive statistical evaluations provided by Google. Based on these evaluations, we can detect which of the promotional measures used are particularly effective. We do not receive further data through use of these promotional measures. In particular, we cannot identify the users based on this information.
 4. Due to the marketing tools in use, your browser automatically establishes a direct connection with the Google server. We have no influence on the extent and further use of the data collected by Google through use of this tool, and therefore wish to inform you based on our own knowledge: Through integration of Ads Conversion, Google receives the information that you have accessed the respective part of our website or clicked on one of our