Odpowiedzialność w dziale zakupów

Dzięki licznym projektom i inicjatywom pokazujemy, w jaki sposób realizujemy przedsiębiorczą odpowiedzialność. Zrównoważone i kompleksowe działania: Od naszych produktów i budynków, poprzez dostawców, aż po naszych klientów i pracowników.

Zrównoważony rozwój to obowiązek. W DMG MORI dotyczy to oczywiście również zakupów. Globalna zgodność z normami zrównoważonego rozwoju jest zatem podstawowym warunkiem współpracy z naszymi dostawcami!

Timo Rickermann, dyrektor ds. zakupów

Oczekujemy od naszych dostawców:

 • Wiążące porozumienie w sprawie przestrzegania naszych wymogów etycznych i zasad przed rozpoczęciem współpracy
 • Przestrzeganie naszych zasad
 • Przekazywanie wymogów w łańcuchu dostaw

Dzięki naszemu rozwiniętemu zarządzaniu możemy wdrażać odpowiedzialność w praktyce w sposób cyfrowy i oparty na współpracy.

Przegląd możliwych czynników ryzyka oprócz jakości obejmuje w szczególności normy środowiskowe i wymogi społeczne, takie jak zarządzanie energią lub bezpieczeństwo i higiena pracy, a także kwestie zgodności, takie jak zwalczanie korupcji i prawo antymonopolowe. Informacje dostarczane przez naszych dostawców są rejestrowane za pomocą prostego kwestionariusza cyfrowego i oceniane w matrycy kwalifikacji. Jeśli wymagania zostaną spełnione, zwiększa to szanse na wygranie przetargów na naszej platformie SAP Ariba. To obejmuje również potwierdzenie zgodności z

 • kodeksem postępowania,
 • ustawą o płacy minimalnej i
 • rozporządzeniem o ochronie danych.

Dopiero po spełnieniu tych warunków można rozpocząć działalność gospodarczą.  Dostawca korzysta przy tym z następujących korzyści:

 • predefiniowane kwestionariusze dla dostawców
 • zgodność z normami międzynarodowymi
 • dostępność w kilku językach i przyjazność dla użytkownika
 • nieodpłatne usługi dla dostawcy

W ramach partnerstwa stosujemy system wczesnego ostrzegania w celu oceny ryzyka. System dostarcza aktualnych informacji na temat ryzyka związanego ze zdolnością kredytową, realizacją dostawy i jakością wykonania oraz trwałością. Wskazuje również na naruszenia praktyk pracowniczych i praw człowieka lub na zagrożenia dla środowiska naturalnego:

 • Osoby odpowiedzialne są aktywnie informowane o wystąpieniu ryzyka w łańcuchu dostaw lub w przypadku poszczególnych dostawców
 • Miesięczna kontrola dostawców TOP 100 (80% udziału w całkowitym wolumenie zakupów)

System wczesnego ostrzegania umożliwia kwalifikowaną ocenę ryzyka na podstawie raportów.

Odpowiedni wynik ogólny dla każdego kryterium ryzyka jest decydujący i stanowi podstawę do rozmów z dostawcami. Celem jest zmniejszenie liczby ryzykownych dostawców. Wyniki oceny ryzyka są regularnie włączane do miesięcznego raportu dotyczącego zakupów, jak również do nadrzędnej oceny dostawców.