MPC 2.0 – Machine Protection Control

MPC 2.0 Machine Protection Control - DMG MORI Exclusive Technology Cycles

MPC 2.0 – Machine Protection Control

Najważniejsze informacje

  • Monitorowanie drgań w procesie.
  • Szybkie wyłączenie w przypadku awarii
  • Ręczne uwalnianie nawet w obróconej płaszczyźnie obróbki
  • NOWOŚĆ: Monitorowanie momentu obrotowego
  • Nowość: Zalecane z pakietem ochronnym dla maszyn CTX TC

Korzyści dla klienta

  • Unikanie złamania narzędzia
  • Wzrost dostępności maszyny
  • Redukcja uszkodzeń
MPC 2.0 – Machine Protection Control
Wykres MPC: aktualne i zadane wartości procesowe. / Diagnostyka MPC: Stan łożyska, liczba uderzeń i kolizji.Typy obrabiarek


Sterowanie