Proszę zaktualizować swoją przeglądarkę:

Twoja przeglądarka internetowa Internet Explorer 11 jest przestarzała i nie jest już obsługiwana.

Wyświetlanie treści i funkcjonalności nie jest gwarantowane.

Obsługa palet

Najważniejsze Informacje

  • Rozwiązania od 3 do 132 palet w jednym systemie,
  • Rozwiązania dla maks. 8 maszyn w jednym systemie,
  • W przypadku kilku detali na jednej palecie zmniejsza się liczba wymian narzędzi,
  • Standardowy interfejs paletowy,
  • Możliwość późniejszej rozbudowy