MATRIS

Elastyczny system modułowy z robotem dla zwiększenia wydajności produkcji

CMX 1100 V z MATRIS
CMX 1100 V z MATRIS

Najważniejsze informacje

  • Obsługa przedmiotów obrabianych do ø 150 mm, długości 120 mm i masie do 20 kg
  • Możliwość łączenia z różnymi rodzajami standaryzowanych, automatycznych urządzeń peryferyjnych (np. do mycia, pomiarów, znakowania itp.)
  • Chwytaki dostępne dzięki elastycznej konstrukcji
  • Umożliwia szybkie rozpoczęcie produkcji seryjnej dzięki ustrukturyzowanemu układowi programu robota i funkcji uczenia
  • Łatwa konserwacja i obsługa dzięki modułowej konfiguracji i podłączeniu MAPPS
  • Ładowanie ponadwymiarowego oprzyrządowania w przypadku pionowego centrum obróbczego

CMX 1100 V with MATRISDane techniczne
Przedmiot obrabiany

Maksymalna masa przedmiotu obrabianego (kg)

Maksymalna wielkość obrabianego przedmiotu (mm)

Wydajność

Maksymalna liczba stacji (palety)

MATRIS

1 x 20

Ø150x120  


14

Obrabiarki

MATRIS jest dostępny dla: NLX 1500, NLX 2000, NLX 2500, NZX 1500, NZX 2000, CMX V product line, NVX 5060, NVX 5080, NVX 5100, NHX 4000, NHX 5000 2generacji, NHX 5500