3D quickSET

Obróbka tokarska

3D quickSET

Najważniejsze informacje

 • Zestaw narzędzi do sprawdzania i korygowania kinematyki
 • Dokładność konfiguracji obrabiarki 4- i 5-osiowej
 • Wszystkie warianty głowic i osie stołu

Korzyści dla klienta

 • Okresowa ponowna kalibracja obrabiarki dzięki kompleksowej dokumentacji
 • Najwyższa dokładność kinematyczna w samoregulacji
3D quickSET
Define kinematics head

Obróbka frezarska

3D quickSET

Najważniejsze informacje

 • Pomiar i korekta położenia osi toczenia i osi obrotu (C4, C3, B)
 • Możliwa kompensacja SAG
 • Może być stosowana w połączeniu ze standardowymi sondami od klientów (zalecane Renishaw, Blum)

Korzyści dla klienta

 • Niezawodna ponowna kalibracja obrabiarki przed wysoko-precyzyjną obróbką
 • Ciągła dokumentacja dokładności maszyny
 • Brak odrzuconych części z powodu nieznanych odchyleń geometrycznych.
3D quickSET
Define kinematics head

3D quickSET

Typ obrabiarki

Sterowanie