ADH – automatyczne wykrywanie otworów

Tool sort cycle

Najważniejsze informacje

  • Parametry przetwarzania obrazu można konfigurować indywidualnie 
  • Możliwość ręcznej korekty w przypadku trudno wykrywalnych lub częściowo zamkniętych otworów 
  • Automatyczna dokumentacja danych dla spójnego śledzenia elementów

Korzyści dla klienta

  • Skrócenie czasu cyklu pomiaru i obróbki elementów dzięki użyciu tylko jednego ustawienia 
  • Indywidualne ustawienia dopuszczalnych odchyleń od wartości docelowych (np. średnicy) mogą być zmieniane przez operatora 
  • Możliwość rozszerzenia oprogramowania (możliwość korzystania z istniejącego oprogramowania)
Interfejs użytkownika
Lewa strona: Automatyczne wykrywanie i kompensacja położenia okrągłych i eliptycznych otworów / Prawa strona: Możliwość ręcznej korekty w przypadku trudno wykrywalnych lub częściowo zamkniętych otworów

Typy obrabiarek

Sterowanie