Ewaluator AM

Tool sort cycle

Najważniejsze informacje

  • Wizualizacja istotnych danych procesowych (np. wielkość jeziorka ciekłego metalu, masowe natężenie przepływu proszku) w postaci cyfrowego modelu 3D i w jednostce czasu 
  • Szczegółowa analiza danych procesowych 
  • Bezpośrednie porównanie procesów w celu zapewnienia jakości 
  • Tworzenie raportów dotyczących elementów

Korzyści dla klienta

  • Uproszczenie rozwoju procesów 
  • Wsparcie w zakresie kontroli jakości 
  • Umożliwia indywidualną analizę i przetwarzanie danych istotnych dla procesu 
  • Łatwa aktualizacja oprogramowania w ramach pakietu produktów AM-Analyzer (istniejące oprogramowanie może być nadal używane)
Interfejs użytkownika
Po lewej: Szczegółowa analiza danych procesowych z wykorzystaniem cyfrowych modeli 3D / Po prawej: Przegląd danych istotnych dla procesu i porównanie różnych zestawów danych

Typy obrabiarek

Sterowanie