Fit in – zanurzenie osi B

Fit in - B-axis plunging

Najważniejsze informacje

  • Pełne wykorzystanie przestrzeni roboczej podczas obróbki wewnętrznej wysokich przedmiotów dzięki długim narzędziom
  • Zmiany pozycyjne osi B podczas
  • toczenia są zrównoważone dzięki osi X i Y
  • Oś Z pozostaje w pozycji wycofanej, podczas gdy oś B się porusza 

Korzyści dla klienta

  • Łatwe programowanie
  • Bezkolizyjne zanurzanie w obrabiany przedmiot
  • Bezpieczne wynurzanie z obrabianego przedmiotu po obróbce
Fit in - B-axis plunging
Selection: Retracting and extending the B-axis

Typy obrabiarek

Sterowanie