gearSKIVING 2.0

gearSKIVING 2.0

Najważniejsze informacje

  • Proste i spiralne zewnętrzne lub wewnętrzne koła zębate czołowe i skośne
  • Zęby strzałkowe z przesunięciem zębów na tokarko-frezarkach
  • Kuliste uzębienie dzięki matematycznej transformacji 6. osi wirtualnej

Korzyści dla klienta

  • Możliwe uzębienie wewnętrzne bez głowicy kątowej
  • Krótki czas obróbki, 10 x szybszy niż kształtowanie
  • Synchronizacja i ścieżka narzędzia sterowane cyklem

DMG MORI gearSKIVING 2.0

gearSKIVING 2.0Typy obrabiarek


Sterowanie