TCC – Centrum Kontroli Narzędzi

Tool sort cycle

Najważniejsze informacje

  • Wykrywanie odłamków na wykresie biegunowym i powierzchni stożkowej narzędzia 
  • Monitorowanie siły wciągania 
  • Kontrola krawędzi skrawającej w procesie poprzez symetryczne monitorowanie momentu gnącego na każdą krawędź skrawającą 
  • Wizualizacja momentu gnącego w czasie za pomocą wykresu

Korzyści dla klienta

  • Ochrona narzędzi i przedmiotów obrabianych 
  • Zoptymalizowany proces narzędzi 
  • Monitorowanie promieniowego i osiowego obciążenia wrzeciona w zależności od rzeczywistej siły wciągania
WZ-Schneiden im Polarplot
Po lewej: NOWA; po środku: Zużycie, po prawej: Złamanie krawędzi skrawającej

Typy obrabiarek

Sterowanie