Frezowanie kół zębatych

Alternating speed

Najważniejsze informacje

  • Produkcja połączeń wieloząbkowych Hirtha poprzez frezowanie udarowe na tokarko-frezarkach 
  • Automatyczne obliczanie ruchu ścieżki narzędzia 
  • Orientacja położenia par zębów poprzez określenie pozycji kątowej uzębienia na elemencie

Korzyści dla klienta

  • Duże skrócenie łańcucha technologicznego poprzez eliminację użycia maszyn specjalnych 
  • Krótsze czasy ustawiania i kompleksowa kontrola jakości dzięki 6-stronnej, kompletnej obróbce 
  • Większa elastyczność w dostosowaniu technologii dzięki elastyczności tokarko-frezarki

crownHOBBING

Digital Factory at EMO 2017

Typ obrabiarki

Sterowanie