FreeTurn

Tool sort cycle

Najważniejsze informacje

  • Do programowania na hali produkcyjnej z łatwiejszą integracją z programem NC. 
  • Łatwe definiowanie narzędzia w programie NC dzięki zintegrowanej bibliotece narzędzi 
  • Możliwość zdefiniowania kąta ustawienia (kappa) dla każdej krawędzi skrawającej i każdej operacji w celu uzyskania najlepszych rezultatów obróbki 

* Równoczesny ruch kappa musi być zaprogramowany za pomocą CAM

Korzyści dla klienta

  • Możliwość oszczędzania różnych narzędzi a co za tym idzie skrócenia czasu zmiany narzędzia 
  • Do obróbki zgrubnej i wykańczającej, toczenia profili, toczenia zewnętrznego cylindrycznego i czołowego z optymalizacją kierunku siły skrawania
Interfejs użytkownika
Po lewej: Łatwy wybór narzędzia FreeTurn poprzez zintegrowaną bibliotekę / Po prawej: Łatwe definiowanie narzędzi do programowania na maszynie w hali produkcyjnej

Typy obrabiarek

Sterowanie