Przeciąganie kół zębatych

Tool sort cycle

Najważniejsze informacje

  • Przeciąganie wewnętrznych i zewnętrznych splajnów przy pomocy programowania dialogowego 
  • Narzędzia skrawające z 1 do 4 zębów z przejrzystym określeniem narzędzi ułatwiającym konfigurację. 
  • Parametry kompensacji odchylenia oprawki narzędziowej w osi X

Korzyści dla klienta

  • Szybka konfiguracja procesu z bezpieczniejszym programowaniem 
  • Duża elastyczność przy adaptacji i korektach procesu 
  • Koła zębate wewnętrzne i zewnętrzne do modułu 4* 

* na obrabiarkach CTX beta TC do modułu 2 I na obrabiarkach CTX gamma TC do modułu 4 I w zależności od przedmiotu obrabianego i wymiarów narzędzia skrawającego

Interfejs użytkownika
Po lewej: Sparametryzowane przejrzyste definiowanie narzędzi skrawających / Po prawej: Kompensacji odchylenia oprawki narzędziowej w osi X

Typy obrabiarek

Sterowanie