Przeciąganie rowków wpustowych

Alternating speed

Najważniejsze informacje

  • Ustrukturyzowane parametry wejściowe dla geometrii rowka, narzędzia i strategii obróbki 
  • Możliwość wyboru dowolnej pozycji i liczby rowków wewnętrznych i zewnętrznych 
  • Łatwa kompensacja przemieszczenia narzędzia + obliczanie pozostałych skoków w oparciu o wybraną strategię obróbki

Korzyści dla klienta

  • Duża elastyczność w produkcji rowków o dowolnej geometrii przy użyciu standardowych narzędzi na standardowych maszynach
  • Niezawodna alternatywa, gdy zastosowanie narzędzi napędzanych nie jest rozwiązaniem korzystnym pod względem ekonomicznym lub technologicznym 
  • Lepsza jakość rowków dzięki sztywnym prowadnicom maszyny
Interfejs użytkownika
Po lewej: Okno wprowadzania danych dla rowków wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie z DIN przy użyciu narzędzi standardowych. / Po prawej: Parametry wejściowe strategii procesu: Kompensacja przemieszczenia narzędzia

Typ obrabiarki

Sterowanie