Przecinanie w osi Y

Alternating speed

Najważniejsze informacje

  • Większa stabilność dzięki optymalnemu przenoszeniu siły w kierunku wzdłużnym oprawy narzędzia
  • Generowanie posuwu narzędzi w kierunku Y w celu odcięcia komponentów po naciśnięciu przycisku
  • Kompatybilny z cyklem standardowym CYCLE92 (cykl odcinania), dzięki czemu operator może programować jak zwykle (ShopTurn i DIN/ISO)

Korzyści dla klienta

  • Możliwość trzykrotnego zwiększenia wydajności (3x zwiększenie posuwu) przy jednoczesnej lepszej kontroli wiórów
  • Zmniejszony poziom hałasu i lepsza jakość powierzchni dzięki większej stabilności narzędzia 
  • Mniejsze straty materiału spowodowane zmniejszeniem szerokości odcięcia 
User Interface
User Interface

Typ obrabiarki

Sterowanie