Toczenie wielokątne / owalne

Polygon

Najważniejsze informacje

  • Łatwa obsługa niekolistych części
  • Intuicyjny interfejs dla toczenia wielokątnego / owalnego
  • 10 razy szybciej niż frezowanie

Korzyści dla klienta

  • Wykonywanie niezbędnych geometrii z łatwą możliwością dokonywania precyzyjnej korekty
  • Możliwość dokładnego dopasowania parametrów geometrycznych (długa / krótka półoś i kąt łożyska)
  • Obróbkę można łączyć z wrzecionem głównym lub wrzecionem przechwytującym

Typy obrabiarek

Sterowanie